Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Magyarország Vármegyéi és Városai  
  (Országos Monográfia)  
  Szerkesztősége és Kiadóhivatala  
  A
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
belügyminiszter 84189/1907. sz. a., a vallás- és közoktatásügyi
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
miniszter 8342. és 729. eln. sz. a., a földmivelésügyi
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
miniszter 31835/VII. 2. b. és 12182. eln. sz. a., a
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
pénzügyminiszter 846/P. M. sz. a. és Magyarország herczegprimása 1663. sz. a ajánlja körrendeletileg az érdekelt köröknek.  
  Telefon-szám 93–50.  
  Postatakarékpénztári számla 4150.  
 
Budapest
Budapest
, 190
8. febr.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  V., Magyar Tud. Akadémia-épület.  
  Tél van!  
  Kutyátiskárki
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
kergetni
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
idő. Fuj a szél, tánczol a tányér
n
Jegyzet Idézet
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
Téli világ   c. verséből. Lásd: Petőfi Sándor, "Téli világ", in Petőfi Sándor, Összes költeményei: 1844. szeptember–1845. július: kritikai kiadás, kiad. Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor összes művei 3 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998), 142–143, 142.
a borbély műhely előtt a hova nekem be kék menni hosszu hajamnak miatta. De csak halasztom napról-napra. Hagy cibálja az
asszony
Holics Janka
. Ez olcsóbb hajpusztítás.  
  Tehát.  
  Nagy örömet hozott leveled
n
Jegyzet
Soltész Elemér
Soltész Elemér
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló 1908. február 26. előtti levelét nem ismerjük. Ebben bizonyára arról számolt be, mekkora sikert aratott az Erdő-mező világa   gyermekei körében, nem ismerjük.
nem egy s más okból, hanem hogy jött, hogy van. De persze azért is, mert az van benne, a mi van. Óh piczi kis szájak, a kik mama-feje-fájulását szerzik farkas koma komázásával. Be szeretlek benneteket. (Ó irói hiuság! – mondja a lelkiismeretem, – a ki itt mosolyog a hátam megett…) Hát tovább.  
  Lehet hogy felviszem a históriát   .
n
Jegyzet A Magyarország Vármegyéi és Városai c. sorozat Szatmár vármegyéről szóló kötetéhez
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írta a Nagybánya   c. alfejezetet. Jelen levelében ehhez kér segítséget az
ott
Nagybánya
élő
Soltész Elemértől
Soltész Elemér
.
Mi pestiek csak leküldünk mindent mindenüvé, felmenni csak
Párisba
Párizs
megyünk.
NB.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nota Bene
Már egy hete hogy azzal fekszünk kelünk jobbik, szebbik, külömbik
felemmel
Holics Janka
, hogy kék oda eljutni a télen
(a jövőn.)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Te majdan erre praktikus tanácsokat adhatnál, mint ki mögtapasztaltad aztat az útat. De persze ez még csak délibáb a
Hortobágyon
Hortobágy
. Egyébb reális alapja nincs, csak hogy én mozoghatok. Engem nem köt le a parókhia röge, vagy inkább… no sok minden egyébb. Mert ha te is ilyen szél szárnyára kelhető lehetnél, rögtön kiterveznék egy európai stilu quartettet, remélem Nagytiszteletű
Asszonyom
Zsigmond Róza
altot énekel, az én
nőm
Holics Janka
is. És mi ketten? Mi is elkísérnők valahogy
Párisba
Párizs
, meg vissza a nótát.
n
Jegyzet A közös
párizsi
Párizs
út terve nem valósult meg.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
csak később, 1910 szeptemberében járt először
Holics Jankával
Holics Janka
. 1910-es naptárának bejegyzései szerint a szeptember 4. és 22. közötti nagyszabású európai utazásuk egyik állomása
Párizs
Párizs
volt, ahol a szeptember 11. és 14. között tartózkodott. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1910-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/4. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 475–476.
 
  Ugye fura ilyen bohém népség eszejárásába belenézni?  
  De most komoly dologra térek.  
  1.) A
bányai
Nagybánya
históriának   egy részét magamtól
semmi képen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
semmiképpen
sem tudom megirni. A mai intézmények és helyi nagyszerűségek topografiáját. Ezért arra kérlek nézz körül s szedd szerbe-számba őket. Esetleg ird le a névsorukat a tisztelt szobroknak, palotáknak és műemlékeknek. Nekem meg van Palmer   ,
n
Jegyzet Palmer Kálmán, szerk., Nagybánya és környéke (Nagybánya: Molnár Mihály, 1894).
neked szintén bizonyos hogy kéznél van. Azt kék kiegészíteni az újabb adatokkal.  
  Ugye értek a kéréshez?  
  2.) Tisztelettel mellékelem az Athenaeumot, 2 db. papirfüzve, vagy hogy jelzik a bibliothekáriusok.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az Athenaeum c. folyóirat 1907-es negyedik, illetve 1908-as első számát küldte el
Soltész Elemérnek
Soltész Elemér
, melyekben A biblia   c. tanulmánya megjelent: Móricz Zsigmond, "A biblia: I.", Athenaeum 16 (1907): 524–538.; Móricz Zsigmond, "A biblia: II.", Athenaeum 17 (1908): 76–102. Mint jelen leveléből kiderül, az volt a terve, hogy
Soltész
Soltész Elemér
közreműködésével könyvalakban is megjelenteti tanulmányát ötven zsoltárfordítással bevezetve. A terv nem valósult meg, de a fordítások közül a Nyugat 1910-ben közölte a 30., 69., 93., 120., 126., 129., 130., 131., 133. és a 137-et, a Vasárnapi Újság pedig 1911-ben az 1., a 23. és a 90. zsoltárt. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:334.; Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 144, 146.
 
  Olvasd el ha jól esik. Tervem van ezzel a czikkel   . Ha jónak találnád, esetleg, – szeretném külön kiadni egy kis könyvben 50 darab zsoltár fordításával bevezetve. Ez utóbbiakat, ha elmegyek, személyesen viendem el. Ugy sem írok én többet, effélét, hatvan esztendős koromig. Hadd lenne nyoma életem egy bús korszakának…
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1906 őszén, első
fia
Móricz András Zsigmond Levente
halála után,
Budapesten
Budapest
folytatta
Debrecenben
Debrecen
megszakított teológiai tanulmányait. Ennek a korszaknak a terméke a levelében említett tanulmánya, A biblia   . Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 225–228.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:335.
 
  3.) A te terveid,
azaz dolgaid, a hogy jelzed diskréten
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, végtelenül érdekelnek s ha lehetne ezért magáért felreppennék a
bányai
Nagybánya
kincses hegyekbe. Remélem, hogy tudok még róluk.  
  És most áldjon meg, a ki áldani tud,  
  és Nagytiszteletű
Asszonyomnak
Zsigmond Róza
csókolom a kezeit  
  és az apró jóízlésű s nemes irodalmi érzékű publikumot  
  egyem meg –  
  Szerető
Zsigád
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
 
É-e E-e-é-e!
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Édes
És most két kérést: 1.) Nem muszály ám ezt a könyvet   megnézni. 2.) Ha nem leszek alkalmatlan, a legközelebbi Hetfün d. e. ott leszek.  
  Gyors választ kér  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
  febr. 26.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image