Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Hát még
Markovicsról
Markovics Árpád
: Voltam a járásbírónál. Hát azt mondta hogy a pénzt ne fogadjam el a pénz de menjek el egy ügyvédhez, és mivel itt a szóbeli szerződés létezéséről
vagy
Gyorsírás
nem létezéséről van szó és minden esetre nekem van igazam tehát nem kell félnem a költségtől mert elöször nem nagy költség, másodszor meg ő fizeti. Én tehát úgy gondoltam hogy ha ti
Zsiga
Móricz Zsigmond
vagy
Gyorsírás
Marczi
Hrencsik Márton
tenne ebben és pedig úgy hogy én bármelyikre ráruházom a házat vagy egy meg hatalmazást adok máskor folytatom ezt a témát későn van meg no –  
  Holnap a Rozsnyói híradóba
n
Jegyzet
Maurer Artúr
Maurer Artúr
orvosdoktor alapította 1877-ben, huszonhárom évig szerkesztője volt. Forrás: Veres Samu, Komoróczy Miklós, "Irodalom, tudomány, művészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 21:391. 1902-től Komoróczy Miklós szerkeszti. Forrás: Kósa László, "Egy elfelejtett gömöri néprajzi író: Komoróczy Miklós", Irodalmi Szemle, 1. sz., (1979): 71. Nevét 1922-ben Rozsnyói Hírlapra változtatta és új évfolyamszámozást kezdett. 1939-ben azonban a visszacsatolás után ismét a Rozsnyói Híradó nevet vette fel, de nem kezdett új évfolyamszámozást, nem is folytatta a Rozsnyói Hírlap évfolyamszámozását, hanem a megszűnt Rozsnyói Híradóét vette át s így XL VII. évfolyamjelzéssel indult. Forrás: Mokcsay Júlia, "Hírlapok és folyóiratok homlokírásának megtévesztő adatai", Magyar Könyvszemle 65, (1941): 73. Helyi kezdeményezésként Rozsnyó múltjával foglalkozó internetes honlap újraközli a folyóirat számait 1914-től. A kérdéses hirdetést tartalmazó szám sajnos nem található meg az adatbázisban.
adom a Házat.  
  Bóldog igen boldog ünepeket!
n
Jegyzet Valószínűleg pünkösd vagy húsvét. A levél feltehetően 1908 tavaszán kelt.
minyájatoknak, de különösen
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek nyugodt egészségteljes kedélyes jó üneplést! erősödjön  
  kezeiket csokolom többieket csokolom ölelem kis
fiacskánkat
Móricz Andor Bálint
szerető
anyátok
Szklenár Teréz
Aláírás
 
  a krumpli ott olcsó?  
 

Útmutató:

Megírás dátuma: A levélben említett peres ügy 1907. augusztus 28-án és október 31-én említett a levelezésben. Lásd: Vö. Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 233. A levélíró ünnepeket is említ, mely valószínűleg 1907-et követő évben pünkösd vagy húsvét lehetett. A levél feltehetően 1908. március 1. és július 1. között keletkezett.
 
image
image