Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Hogy el ne felejtsem! az
Irma
arczképét
Krauszné
LOK:00391
direkt kért hogy ha nincs nekem (biztosra vette hogy nekem van) szerezek neki egyet tehát okvetlen küldjetek egyet, de ha valami jól sikerültet csinálna
Zsiga
Móricz Zsigmond
, és írjon
Zsiga
Móricz Zsigmond
ha neked nincs időd. azt hiszem neki nincs oka reám haragudni. azért kívánom is hogy írjon leg alább ő. Jövő héten
jolsvára
vashegyre
akarok menni.  
  Szombaton este el viszik pirát.
n
Jegyzet Tehén, amennyiben ugyanarról az állatról van szó, több levélben is szerepel, például:
Van egy deákom
n
Jegyzet Vö. az 1907. máj. 30-án írt levéllel: .
(de ez nem tart vissza
pesttől
ezt bárki át veszi de nekem addig is fizeti a háztartást. A
Jenő
Holics Jenő
leveleibe azért pakolok hogy olvasd el ebből láttod a fiúk ügyeit, ha
Jenő
Holics Jenő
haza jön akkor hurczolkodom. De azért árulok amit lehet. A legujabb szekeket 3 koronával kérik! mit szóltok hozzá. Az arany keretű tükröt szeretném eladni? mennyiért lehetne azt adni?  
  isten veletek tudom hogy valamit kihagytam
n. mama
Szklenár Jozefin
irta hogy akis
fiuka
LOK:00163
szép és napról napra szemlátomást nő és gyarapodik, de szeretném látni! – no de vigasztal a jövő hogy sokat fogom látni
N. mama
Szklenár Jozefin
azt is irja hogy
Zs
Szklenár Johanna Emília
. nénitől nem mozdúlhat nálad is csak kétszer vólt és csak pár perczre?  
  de te reménylem annál többször mégysz? irj
Zs
Szklenár Johanna Emília
. n.-ről ölel csokol szerető
anyátok
Szklenár Teréz
Aláírás
különösen a kis unokámat  
  igaz vigyáz aki pakolásnál 12 drb tojás van bent.  
 
Jolsva
1907 Aug 28.
[kézváltás] Habányi József
 
 
Igen tisztelt
Nagysád
Szklenár Teréz
!
[kézváltás] Habányi József
 
 
Igazolom folyó hó 26-iki becses levelének vételét; sajnálattal kell azonban értesítenem, hogy a
Markovics Árpád
LOK:00155
úrrali lakás ügy nemcsak az úr, de
polgármesterünk
hatáskörét is túlhaladja.
[kézváltás] Habányi József
 
 
Ennek elbirálására tisztán a
kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
királyi
járásbiróság illetékes. A mennyiben
Markovics
LOK:00155
úr kijelentése szerint igazolni tudja, hogy a lakást felmondás kizárásával 1908. szeptember 1-éig
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
vette; a biróság előtt se lehetne czélt érni; s magának csak hiábavaló költségeket okozna.
[kézváltás] Habányi József
 
 
Kiváló tisztelettel
[kézváltás] Habányi József
 
 
Habányi József
LOK:00091
Aláírás
[kézváltás] Habányi József
 
 
v.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vezető
főjegyző
[kézváltás] Habányi József
 
 

Útmutató

Megírás dátuma: Jelen levelet
Habányi József
LOK:00091
1907-08-28-as levelére írta rá
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
, vagyis ez időpont után keletkezett. 1907 augusztusában
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
valószínűleg
Helység: Budapesten
tartózkodott második
unokája
LOK:00163
születése miatt.
Móricz Virág
Móricz Virág
szerint
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
1908 tavaszán költözött végleg a
lányához
Holics Janka
Helység: Budapestre
,
Szklenár Vilhelmina
LOK:00225
halála után. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 233.. A levélben szereplő utalások (Pira tehén eladása, hurcolkodás és a bútorok eladása,
unokáját
LOK:00163
a jövőben többet fogja látni) arra utalnak, hogy a levél 1908. tavaszán keletkezett. Ugyanakkor
Markovics
LOK:00155
és Pira tehén már 1906-os levélben is szerepel (bár nem lehetünk biztosak benne, hogy ugyanarról a jószágról van szó). A Markovics-ügyről szóló további levelek: 1906-ból származnak; talán azért vált 1908 tavaszán újra aktuálissá a peres kérdés, mert
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
szeretett volna a
lányához
Holics Janka
költözni,
Markovicssal
LOK:00155
pedig 1908. szeptember elsejéig volt bérleti szerződése.
 
image
image
image
image