Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Saját kezéhez.  
  Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Úrnak.  
  Magyarország városai és vármegyei szerkesztőségében  
  Arany János utcza 1.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Igen bánt hogy kérnem kell ebben a nehéz helyzetben, mikor tudom a te, talán hasonló körülményeidet. De már nem tudok kitől kölcsön kérni, az egész márcziusi fizetésem le van foglalva. Nincsen egy darab kenyerünk, lisztünk, petroleumunk, szenünk. Hármonknak lyukas a czipője, magam
i
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
is
influenzás vagyok a miatt. Talpaltatni kell.  
  A lakbérünkből még 40
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
hiányzik, a fiukat hazaküldik,
n
Jegyzet Mivel
Móricz István
Móricz István
életéről a levél feltételezett megírási időszakából elenyésző információink vannak, az itt szereplő személyeket nem tudtuk azonosítani.
ha hetfőn 50
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
tandijat nem fizetnek, és még más ezer bajunk van.  
  Legnagyobb ez a mindennapi pénzszükséglet, és a rossz czipők. Mindnek átázik a harisnyája.  
  Én mindennap kérek 1
frt-ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
1
Kt,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronát,
kölcsön. Mindenünk a zálogházban van. Már semmit se tudunk becsapni.  
  Mikor eljöttem, akkora darab kenyér volt mint a két öklöm és egy fillér sem.  
  Gyalog járok a hivatalba és haza, pedig a mellem mindig fáj.  
 

Útmutató:

A datálás indoklása:
Móricz István
Móricz István
a borítékot az Országos Monografia Társasághoz címezte, ahol
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1907. október 1. és 1909 tavasza között dolgozott segédszerkesztőként (vö. a
Soltész Elemérnek
Soltész Elemér
küldött 1907. október 3-ai, valamint a
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
szóló 1909. február 20-ai levelével). Ez alatt az időszak alatt többször is kért kölcsön
bátyjától
Móricz Zsigmond
.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1907-es elszámolásában – melyet
Móricz Virág
Móricz Virág
közölt az Apám regényében   – 50 korona kiadás szerepel a részére,
Móricz Miklós
Móricz Miklós
pedig – a Móricz Zsigmond érkezése   c. kötete kronológiájában – egy 150 koronás elengedett adósságról tud 1908 decemberéből. A levél szövegében
Móricz István
Móricz István
úgy fogalmaz, hogy márciusi fizetése le van foglalva; a megírás hónapja ebből következően március vagy április lehet. Utal továbbá
Móricz Zsigmondék
Móricz Zsigmond
hasonlóan rossz anyagi körülményeire, ami 1908-at követően már nem felel meg a valóságnak, hiszen, mint
Móricz Virág
Móricz Virág
is utal rá, az
írónak
Móricz Zsigmond
abban az évben csak a Monografia Társaságtól kapott jövedelme is megközelítette a teljes 1907-es év bevételét. A fentiekből következően a levél 1908 márciusában vagy áprilisában keletkezhetett. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 467.; Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 88–90.
 
image
image
image