Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Rev. Bálint D. Móricz,
Pecsét
 
 
Allegheny
Allegheny
,
Pa
Pennsylvania
Pecsét
 
 
828 Ridge Ave.
Pecsét
 
 
21779
handShift
 
  Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ur.  
 
Hungary
Magyarország
.  
  Europa  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői út 95 sz.  
 
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
.  
  Feltettem ma a te cimedre 525 koronát. Engedj meg, hogy tudom mennyi sok dolgod van, magad
i
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
is
irod, mégis téged kérlek meg ennek az elintézésére. De szükségem van most a te biztos elintézésedre, ezért kérlek.  
  Ismered a
omahidinéval
Domahidy Zsigmondné
való ügyemet.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
még bölcsészhallgató korában iskolát akart szervezni
Erzsébetfalván
Erszébetfalva
, ám az ehhez szerzett kölcsönökből végül az Egyesült Államokba utazott. Jelen levél szerint hitelezői között volt
Domahidy Zsigmondné
Domahidy Zsigmondné
, valamint egykori főnöke,
Berger Miksa
Berger Miksa
, és első feleségének testvére,
Brüll Dániel
Brüll Dániel
is. Vö.
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1907. január 12-ei levelével, valamint: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 469.
Tartoztam én neki az Ő elszámolása szerint 869
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
70
kr-al.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárral.
Ebből megkapott tőlem innen 500 forintot, most ebből az összegből kap szintén 125
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
70
kr-t,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárt,
ugy hogy még mindég adósa maradok 244
frt-tal.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forinttal.
Én azonban még januárban feltettem 300 forintot a cimére s ugyanakkor 200 at
Temesvárra
Temesvár
, melyet azonban sem Ő sem
Temesváron
Temesvár
nem kaptak meg. Én azt a pénzt már megreklamáltam, de még semmi válasz nem érkezett. A bankár szerint, akivel küldettem ebben a hónapban elintéződik, ugy hogy ide jön vissza a kezembe. Végtelenül sajnálom hogy igy van s hogy én a nem tudok most a helyet másat küldeni, de most én többszörösen is becsapódtam s nem vagyok még aranyat szóró. Én azt hittem sőt egész bizonyosra vettem, hogy az ügyvéd azt a 400 koronát szintén átadta, ami még őnála van s nekem arra nem is kell gondolnom. De elég csunya tőle, hogy nem küldte el amikor tudta pedig, hogy nekem mennyire fontos – különben mit arról beszélni, hisz miatta kergetődtem ki a világba, s lettem
Domahidyné
Domahidy Zsigmondné
szerint – hogy mi meg sem mondom. Azután meg arra sem számitottam, hogy 1000 koronám elfog tünni utazás közben s már ugy gondoltam az egész dologra, mint teljesen elintézettre, amikor felzavart nyugodtságomból
D-né
Domahidy Zsigmondné
. De neki igaza van. Most arra akarlak kérni, hogy intézd el az egész ügyet tisztára, ugy mintha én
ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ott
lennék. Menj el
Domahidinéhoz
Domahidy Zsigmondné
s számolj le vele. Ha át adod ezt a 125 869
frt-ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
is akkor nem marad már csak 244 869
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
és a kamat. Kérdezd meg hogy mennyit kiván. Azt irta nekem, hogy neki nagy kamatra kellett össze kölcsönözni egy s máshelyről, számitsa össze s az utólsó fillérig kifizetem, nem bánom ha 10-15 %ra megy is. Ha már benne vagyok ebben a lelket ölő dologban, legalább ne szidjon azzal is, hogy adósa maradtam.  
  Te adtál neki 700 koronát kölcsön. Nagy meggondolás után kérem azt most, hogy mond meg neki ezt, „
Dezső
Móricz Bálint Dezső
megküldte nekem most az egész összeget tehát levonom azt a mivel nekem tartozik, a többi itt van.” s legyek neked adósod azzal a 244 869
frt-al
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forinttal
és kamatjaival. Nekem van itt a Doolar savings Fund &
5rust
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Trust
Co.nál chekkben 200 dollárom letéve melyhez azonban nem nyulhatok május 20-ig ugy mint kész pénzhez. Ennek a terhére küldök én most neked egy chekket 132 dollár 40 centről kiállitva, mely megfelel annak az összegnek melynek az előlegezését kérem. Hogyha én nem küldeném el neked május 20-áig azt a pénzt, azt hiszem, hogy ezt beváltja ott a nemzeti bank – mert hiszem hogy az itteni chekk rendszert hitelesitették ott is, s lehet vele ott ugy dolgozni mint itt – de ha nem váltaná be akkor ha elküldöd a nevezett banknak, az azonnal visszaküldi neked az ellenértéket. Én azonban ha megkapom ebben a hónapban illetőleg elsején a fizetésemet, azonnal küldöm neked. De nem akarok tovább
Domahidinéval
Domahidy Zsigmondné
igy lenni, eleget szidta már a nevemet. Hiszem hogy te megteszed ezt, hiszen nem jár semmi megerőltetéssel s reám nézve roppant megkönnyebbülés lesz.  
  A másik 250 koronát
Temesvárral
Temesvár
légy szives leküldeni
Berger Miksa
Berger Miksa
bankigazgató részére Polgári
takarék pt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
takarékpénztár.
Én
Törölt
« azonban »
irok most neki s megirom, hogy a többit is küldöm 40 nap leforgása alatt, de azért te is irhatsz hozzá egy pár sort, mi azonban nem szükséges. Arra a pénzre nem kell ott kamatot fizetnem, mert tulajdonképpen ott is ugy
álla
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
áll a
dolog, hogy
Igazgató
Berger Miksa
ur becsapott engemet s nem kaptam én abból a pénzből csak felét pénzben, de hát az már mindegy, annak utána vagyunk, az is az iskola rovására megy. Ha most azt az 1000 utban levő koronát megtudom mégegyszer keriteni – mi miatt ugyan drukkban vagyok, akkor kifizettem minden adósságomat, mi kitett ugyan szép összeget, s mi megszenvedtetett ugy, hogy ha
Brüll
Brüll Dániel
egész
éleben
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
életében
csak jót cselekedne is ezután, mégsem tenné a hibáját jóvá.  
  A leveledet megkaptam. Ha én olyan ügyesen tudnék irni, mint te nem adnám semennyiért sem. Ebben a néhány sorban olyan szépen szememre lobbantod mindazt amit elkövettem, hogy ugyan van mit nyelni belőle s haragudni még sem lehet miatta. – Lehet hogy igazad van, lehet hogy nincs. Az bizonyos, hogyha nem kezdtem volna az iskolához, sohasem lettem volna Amerikában, sohasem tanultam volna meg az angol nyelvet, sohasem szenvedtem volna annyit, mint igy. Hanem az is bizonyos, hogy azóta már meglenne a diplomám, azóta már tanár lennék valahol s élnék ugy mint sok 100 más tanár. Hogy melyik ér többet nem tudom. Te
máskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp
fogod fel mint én,
Domahidiné
Domahidy Zsigmondné
meg szintén
máskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp
mint both of us.
n
Jegyzet Mi ketten (angol).
Neked lehet igazad, nekem is de neki semmiesetre. Ha az az iskola sikerült volna, – mert ha az a – – –
Brüll
Brüll Dániel
be nem csap sikerült volna is, – akkor őneki abból több jövedelme lett volna öt esztendőn keresztül, mint nekem, – hanem ezt ő elfelejti s dühében vak lesz s azt hiszi hogy olyan emberrel áll szemben, ki elkivánja az ő pénzét. Pedig azt megmutattam mindég, hogy igen is becsületemhez nem fér semmi, s hogy ennek az egész dolognak hogyha otthon maradtam volna? hiszen egész életemben megéreztem volna s még az unokáim is nyögtek volna miatta. – Nem szöktem én, nem akartam elfutni, hanem dolgoztam ugy, hogy nem tudom kitudná megtenni utánnam s csak azért hogy őket kielégithessem. Hanem csak találkozzak én velök majd megmagyarázok most már mindenkinek mindent. –  
  Én most teljes erőmmel haza felé készülök. Most irom a doktori dolgozatomat,
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
dolgozata egy évvel később könyvalakban megjelent: Móricz Bálint Dezső, Magyarország harcai Németország ellen a királyság első félszázadában (Budapest: Berkovits, 1909).
mert szeptemberben ha csak megengedik először doktorátust akarok tenni. Ugy gondoltam, hogy junius végeig eltudok készülni a szóbeliekből is s akkorra lesz annyi pénzem, hogy
elis
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el is
indulhatok s megyek. Ugy számitottam, hogy mielőtt elmennék, felszenteltetem magamat, hanem tegnap kaptam meg a Presbyterytől az irotot, melyeben öt esztendőre kell köteleznem magamat Ha ugy lenne, hogy visszafognék jönni, akkor felszentelnek szeptemberben s azután ott ugy sem lennék én pap
Törölt
« a »
.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Ti hogy vagytok? Tud e már a kis
fiatok
Móricz Andor Bálint
beszélni?
Janka
Holics Janka
egésséges? Hallom
Pista
Móricz István
házasodik. Kit vesz el?
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
Nagy Lenke
Nagy Lenke
fotográfust jegyezte el 1908 áprilisában. Forrás: Nagy Lenke és Móricz István jegyességi értesítése, kisnyomtatvány, PIM kisnyomtatványtár, Any.762/1, hozzáférés: 2018.10.10, .
senki nem ir róla semmit sem.  
  Isten áldjon meg mindnyájotokat. Ne vedd rosz néven hogy fárasztalak és kérlek, mert arra gondoltam, hogy igy bizonyosan le lesz már tárgyalva az egész ügy
Törölt
« bizonyosan »
. Még megmarad 23 korona, azt légyszives odaadni
Károlynak
Móricz Károly
, mert azt neki küldöm iskolai dolgokra.  
  Isten áldjon meg mindnyájotokat, – mindenikőtöket csókolom szeretettel
Allegheny
Allegheny
Pa
Pennsylvania
. 828 Ridge Ave§  
  1908 ápr 5.  
 
Szereto
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Szerető
testvéred
   
Dezső
Móricz Bálint Dezső
Aláírás
   
Válaszolj azonnal, hogy ne legyek tovább izgalomban.
[kézváltás] Móricz Dezső
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image