Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői-ut 95 III. e.  
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Vörös haraggal – jobb lett volna, ha a könyvedet küldted volna és nem az én árva koronácskáimat. Azonban ha nehezedre nem esnék, az ötven énekek közül szeretnék egy párt olvasni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úgy tervezte – amint
Soltész Elemérnek
Soltész Elemér
írt 1908. február 26-ai leveléből kiderül –, hogy az Athenaeumban két részben megjelent A biblia   c. tanulmányát külön kötetben is közzéteszi ötven zsoltárfordítással kiegészítve. A kötet végül nem jelent meg, a fordítások közül a Nyugat 1910-ben közölte a 30., 69., 93., 120., 126., 129., 130., 131., 133. és a 137-et, a Vasárnapi Újság pedig 1911-ben az 1., a 23. és a 90-et. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:334.; Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 144, 146.
Az elveid felől
Czinke
Czinke István
n
Jegyzet
Czinke István
Czinke István
(1855–1942) református lelkész, püspök, vallástanár, egyházi író. Bővebben lásd: Veres Samu és Komoróczy Miklós, "Irodalom, tudomány, művészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 7:359–409, 369–370.; Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 19–20:4986.
és
Kérészyre
Kérészy Barna
n
Jegyzet
Kérészy Barna
Kérészy Barna
(1846–1922) tiszanánai református lelkész, a sárospataki főiskola igazgatótanácsának tagja, egyházkerületi tanácsadó és zsinati képviselő. Forrás: Torday Ányos és Breznay Imre, "Irodalom, tudomány, művészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 8:356–421, 381.
tett megjegyzéseid miatt – egyszerűen kétségbe vagyok esve. No mert ezek okos urak.
Czinke
Czinke István
ma
Törölt
« gy »
a legnagyobb magyar imádkozó… a
Révész Bálint
Révész Bálint
n
Jegyzet
Révész Bálint
Révész Bálint
(1816–1891) református püspök, egyházi szónok. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:512.
nevéig felnőtt…
Kérészy
Kérészy Barna
meg nem Kérész… daczára,
hogy
Gyorsírás
Tiszanánán
Tiszanána
lakik. – A
frenssen
Gustav Frenssen
n
Jegyzet
Gustav Frenssen
Frenssen, Gustav
(1863–1945) 1902-ig falusi lelkész, utána írásból élt. Regényeiben a "germán" vallásos hitet éltette, később a náci ideológiát terjesztette. Forrás: Salyámosy Miklós, "Frenssen, Gustav", in: Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 3:345.
könyvéről gondolkozzál… most egy szép asszony olvassa. Ha a nyáron nem mehetek … neki ülök és müfordítom. De jobban szeretném, ha szinesebb pennád alól jönne ki…
n
Jegyzet Nem tudjuk,
Frenssen
Frenssen, Gustav
melyik regényéről van szó.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nem fordított a német írótól.
 
  Ölellek és nyilatkozatot várok  
 
Marton
Marton János
Aláírás
 
 
SAujhely
Sátoraljaújhely
1908 ápr. 4  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image