Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( ):

  Tekintetes Dr.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
főgimn.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főgymnáziumi
igazgató úrnak
Kisújszállás
Kisújszállás
(
Jász N Kun Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
)
Bp
Budapest
. 901. Jan. 23.
n
Jegyzet A címzést a szövegközlő Varga József nem különíti el a levél tartalmától. 1901. január 23-a valószínűleg a feladási postabélyegző ideje, a levél pedig 1901. január 22-én íródott. A címzést mint borítékon szereplő szöveget írjuk le.
 
 
 

Levél ( ):

  Kedves
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám! Megkaptam mindent. Megörültem mindennek. Legfőképpen a hírnek.
n
Jegyzet Valószínűleg aláhúzással kiemelt szó, melyet Varga József ritkított betűtípussal jelölt. A hír
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
és
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
eljegyzése.
 
  Ugy tetszett, most kéne ha tudnék – szépen írni, de azóta folyvást úgy tetszik, hogy nem olyan könnyű az mint látszik. Hogy mit gondolok, – mit én tudom – nem is gondolok mostanában semmit. Elég nagy fokra viszem úgylátszik a tétlenséget. Gyötör a testi, lelki kétely. Ennek köszönhető ismét egy irodalmi kísérlet,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
művét nem tudtuk azonosítani.
amelybe sikerült, ha egyéb nem, a hangulatomat beleszerkeszteni. Az volt a szándékom vele, hogy
Martos Ferencz
Martos Ferenc
úrnak,
n
Jegyzet
Martos Ferenc
Martos Ferenc
(1875–1938) író. 1896 és 1914 között tisztviselő a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, ahol
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1900 őszétől díjtalan számgyakornokként dolgozott. 1900–1902-ig szerkesztette a Fővárosi Lapokat. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:162.; Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:316.
aki úri ember, a művészi szakosztálynál miniszteri fogalmazó, s a "fővárosi lapok"
n
Jegyzet A Fővárosi Lapok 1864–1903 között kiadott szépirodalmi napilap volt, fénykorában olyan munkatársakkal, mint
Arany János
Arany János
,
Jókai Mór
Jókai Mór
vagy
Madách Imre
Madách Imre
. Mire
Martos Ferenchez
Martos Ferenc
került a szerkesztése, már elveszítette korábbi jelentőségét.
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
végül nem jelent meg írása a lapban. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, kiad. F. Csanak Dóra, 2 köt. Új magyar múzeum 7 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:316.; Lakatos Éva, Magyar irodalmi folyóiratok, 15 köt. (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1972–2000), 4:276–284.; [Sz. n.], Fővárosi Lapok, Arcanum Digitális Tudománytár, [é. n.], hozzáférés: 2018.09.04, https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/FovarosiLapok/.
szerkesztője, – beküldöm egy szolgával, hogy szóljon hozzá, de félek, úgy se érnék vele sikert. Antul
n
Jegyzet Annál (régies).
jobban félek, mert magamnak se látszik már olyannak, mint eleinte, – s bár azt hiszem
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám nincs ezidőszerint olyan hangulatban, hogy erősebben fogékony legyen efélék iránt, – mégis tessék megengedni, hogy könnyítsek a lelkemen azzal, hogy idepakolom.  
  Kerestem szép szót a most heti hangulatom jellemzésére s legsikerültebbnek találtam, – örültem is neki, – a lethargiát.  
  A korcsolyát már nem kérem. Nem igen lesz nekem kedvem a télen hozzája. A
M
Majthényi Miklós
. címét azért nem írtam, mert levélíráskor igen nyilvánvaló volt, hogy neki nincs címe, – ő a posta.
n
Jegyzet
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
édesanyja,
Szombatfalvy Klára
Szombatfalvy Klára
volt
Kispesten
Kispest
a postamester. Forrás: Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21.
 
  Édes
nagyanyámnak
Nyilas Katalin
is írjak,
édes anyámnak
Pallagi Erzsébet
is írjak. Tudom is én most mit irok.  
  Kevés örömet találnának ők most bennem olyan mélán gubbasztok magamnak.  
  Szerencsére annál jobban kipótolja a nagyobbik
fiúk,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fiuk,
aki maholnap megszűnik "fia" lenni – hála légyen. –  
  Csak arra az egyszerü kérdésre tessék még válaszolni, mi a csudának élünk?
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám már tudja bizonyosan. No, majd kitalálom tán valaha én is.  
  Addig pedig sok, sok boldogságot kívánok,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
és
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
1901. január 15-én tartott eljegyzéséhez gratulál.
még én se legyek okozója jelen soraimmal kellemetlen gondolatnak. – éljen
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám boldogul.  
  Én ezért még az előbb ígért remekművet se teszem ide.  
  Csókolom számtalanszor édes jó
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámat sírig szerető öccse
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Bp
Budapest
. 01. 1/22. Tessék csókolni
édesanyámékat
helyettem.  
 
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Varga József közölte először Könczei Ádám, margittai tanár másolatából. Az eredeti kézirat ekkor Márton Ferenc érendrédi református lelkész tulajdonában volt, a másolat pedig a kolozsvári egyetemre került. A levél provenienciája feltehetően
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
feleségének,
Szilágyi Juliannának
Szilágyi Julianna
a hagyatékával kapcsolatos.