Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Leveleire
n
Jegyzet Móricz Zsigmond Domahidy Zsigmondnénak szóló, 1908. április 19. előtti leveleiből egy április 14-it ismerünk, mely jelen levél közvetlen előzménye lehet; azt is csak Móricz másolatából Móricznak jelen levélre adott április 22-i válaszát szintén az ő másolatából ismerjük
elfoglaltságom miatt nem válaszolhattam eddig.  
  Hogy
Dezső
Móricz Bálint Dezső
menyivel tartozik azt kérem tudjameg ő tőlle; én meg nem írom, mert már egyszer meg kaptam tőlle azt hogy nem igaz amit irtam.  
  Én pénzt néki kamatra nem adtam, kamatra csak olyan pénzt lehet adni ami az embernek nem a napi élelmére való, különösen olyan álapotba
mintén
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mint én
voltam több mint kétévi haszonbérhez nem nyulhattam a per miatt; én
ara
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
arra
a néhány hétre kamat és irás nélkül adtam, iletve részben csak 3 napra kérte. Mivel az ember halandó, ugy mondtam néki hogy biztositsa az életét
ara
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
arra
az időre míg
azidő
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
az idő
eljön amit ki tüzött.  
  igy
Dezső
Móricz Bálint Dezső
nékem kártéritéssel tartozik. Külömben levelei nállám vannak. csak azt sajnálom hogy
ezta
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ezt a
dolgot nem törölhetem ki az életemből, mert semmit nem gyülölök ugy mint a pénz ügyet és kétszinü embert.  
  Miért nem jöttek ki az ünnepen már hideg nincsen. Boldog ünnepeket kivánok. pénteken bent voltam és fel akartam menni de a télen meg hült a lábam még mindég fáj egy kissé és nem mertem három és fél emeletre menni.  
  Szivélyesen üdvözlöm csókolom  
 
Domahidyné
Domahidy Zsigmondné
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
.  
  1908. April. 19.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image