Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  II.  
  Kedves
Erzsike
Domahidy Zsigmondné
néni!
n
Jegyzet Válasz
Domahidy Zsigmondné
Domahidy Zsigmondné
1908. április 19. levelére.
 
 
Dezső
Móricz Bálint Dezső
nem irta meg nekem tisztán,
n
Jegyzet Lásd
Móricz Dezső
Móricz Bálint Dezső
1908. április 2-i levelét.
hányadán áll a dolga. Azt hiszi, hogy én elejétől kezdve ismerem az egész ügyet, pedig
Törölt
« biz »
én jóformán semmit sem tudok róla. Annyit azonban kivehetek a leveléből, hogy az
E
Domahidy Zsigmondné
.
n. elszámolása szerint 869
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
70.
kral
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárral
tartozott s ebből 369
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
70
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
az adósság, azaz 739.40
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona.
Az én számitásom szerint
Törölt
« májusban »
jun elsején lesz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy éve
Törölt
« lesz »
a kölcsönnek, s 6%-os kamattal
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
egy évre
kb.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
100
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
esik.  
  Az
öcsém
Móricz Bálint Dezső
küldött készpénzt is, chekket is, de az utóbbit nem sikerült eddig beváltani, ugy hogy most már több pénz nincs nálam, csak 289
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
40
fill.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fillér
a melyet ha egy pár soros elismervényt tetszik
Lászlóval
Domahídy László
n
Jegyzet
Domahídy László
Domahídy László
(1886–1961)
Domahidy Zsigmondné
Domahidy Zsigmondné
fia.
beküldeni nekem, azonnal átadhatok.  
  Igy még fenn marad 500
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
+ 100
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
kamat, s ha az
öcsém
Móricz Bálint Dezső
bankutalványát beváltom, vagy tőle pénzt kapok, ezt is meg fogom küldeni.
n
Jegyzet Lásd
Domahidy Zsigmondné
Domahidy Zsigmondné
1908. április 27-én írt válaszát.
 
  Bizony súlyos büntetésben volt része a könnyelmüségeért szegény
öcsémnek
Móricz Bálint Dezső
, de azon már tul vagyunk, hogy szemrehányást tegyünk neki érte, azt el kell ismerni, hogy férfiasan helyt állott és embertől többet kívánni nem lehet, mint a mit ő tett. Azt nem tudom
E
Domahidy Zsigmondné
.
n. milyen körülmények között s milyen feltételek mellett adta neki a pénzt, de a felől
Törölt
« meg »
bizonyos vagyok, hogy ha valaki olyan sulyos bukáson megy át
mint ő
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« ilyen »
ennél
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hamarabb nem rendezi az ügyét s nincs az a törvény a mely még többre kötelezhessen bárkit is.  
  Ezzel maradok igaz tisztelő híve a
feleségemmel
Holics Janka
együtt, a ki az üdvözletét csatolja s a szíves érdeklődést köszöni. Az ünnepeket szépen töltöttük, tele voltunk vidéki vendégekkel.  
  1908. ápr. 22.  
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Domahidy Zsigmondnénak
Domahidy Zsigmondné
szóló, 1908. április 14-én és 1910. június 15-én elküldött leveleit közös fólióra írt másolatban megőrizte. A megírás dátuma: az eredeti levél megírásának dátumát tüntettük fel. Magának a levélmásolatnak megírási dátumát nem tudjuk. A levél folió száma: az adat a másolatra vonatkozik és nem az eredeti levélre!
 
image
image