Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvénytársaság  
  Bányaigazgatósága.  
  Bergdirection  
  der Rimamurány-Salgótarjáner Eisenwerks-Actiengesellschaft.  
  Sürgönyczim: Bányák
Ózd
Ózd
.  
  Telegrammadresse: Bergbaue Ózd.  
  Levélczím: Bányaigazgatóság
Ózd
Ózd
,
Borsod-m
Borsod vármegye
.  
  Briefadresse: Bergdirection
Ózd
Ózd
,
Borsoder-Com
Borsod vármegye
.  
 
Ózd
Ózd
, 190
8. április 27.
[kézváltás] Holics Jenő
 
  Posta-, távírda- és vasut-állomás.  
  Post-, Telegrafen- und Bahnstation.  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
Sógor!  
 
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
jókor jött lev. lapod,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jenőnek
Holics Jenő
küldött 1908. április 27. előtti levelezőlapját nem ismerjük.
amennyiben ma vasárnap lévén, azonnal válaszolhatok rá s
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
tegnap beszéltem egy itteni szabóval a ruhaügyben, de szerencsére még határozottan nem rendeltem meg. Hát ha a szabód vállalkozik rá, hogy mértékvétel nélkül megcsinálja, jó. Amennyire lehetséges, megadom az utasitást: A kabát azt hiszem, jó lesz, ha a tiedről veszi a mértéket, legfeljebb hosszabb lehet valamivel. A szabónak bizonyára van annyi jártassága, hogy a kabát hosszát 178 cm. magasságú férfinak meg tudja határozni. – Óvatosságból azonban jó lesz, ha ugy csinálja, hogy ha esetleg szűk volna, lehessen rajta kifejtés s ujabb bevarrás által segíteni. – A mellény ugyancsak legfeljebb hosszban külömbözhetik a tiedtől. – A nadrágot szintén a 178 cm. embermagasságnak megfelelően készitse – alul kissé kiszélesitve. – A kabát fazonja: kerek alul, csaknem egészen zárt felül – a mellénynek megfelelően, mely annyira összeérjen elől, hogy a nyakkendő csak
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
lássék. – Legyen pedig két sor gombbal ellátva. A kabáton két belső zseb legyen és két külső vizszintes állású kerek illetve a sarkakon lekerekitett zsebzáróval (összesen négy zseb.) A mellényen két-két zseb legyen. – A nadrágon pedig hátsó zseb ne legyen, csak két oldalzseb – nem vizszintes, hanem rendes vágással. – A minta csakis tarka és csakis kockázott lehet – szine nagyon sötét zöld, kávészin, vagy valami matt szürke. – A „kockázott” alatt azomban ne értsd azt, hogy csak apró és szabadszemmel könnyen észrevehető kockák – illetve négyzetek legyenek rajta, hanem olyan elmosódott jobbra-balra vonalozás. – Az ára nekem egészen mellékes. – Jó lesz azomban, ha mintákat küldtök, mert itt nem tudok kapni. – Jó állású kabátot nem küldhetek, mert rosz állású sincs. – Remélem azomban, hogy ha jót álltok a szabónak a ruha áráért, jótállástok folytán lesz jó állású kabátom. – S én is jótállok nektek, hogy jótállásotok jól volt jótállva, mert csak hónapok mulnak már el s én jól – vagy legalábbis jobban fogok állni, mint most, mert jobb állást kapok. – A ruhán kivül egypár harisnyát kérek – amit
Mama
Szklenár Teréz
igért meg ágyhuzatot, mert az egyik már egészen tönkrement. – Az emlitett dolgokat, mihelyt rendben leszek, el fogom küldeni. – Elsején t. i. költözködöm, de még nem mondták meg, hova. Vagy bemegyek a telepre, vagy még a mostani lakásomnál is jóval messzebb küldenek lakni. – Az előbbi kitűnő volna, ha sikerülne. –
Mamának
Szklenár Teréz
és
Nagymamáéknak
Szklenár Jozefin
kezeiket csókolom, pedig ölel csókol öcsétek
Jenő
Holics Jenő
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image