Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték (géppel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Rev.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Reverend
n
Jegyzet nagytiszteletű (latin)
B. D. Móricz
Móricz Dezső
.
Budapest
Márton u. 35/c  
 
Hungary
, Europa  
  Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
 
Budapest
 
  – Üllői ut
Törölt
« 7 »
9
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
7 szám  
 
Hungary
 
  Europa  
 
 

Levél (géppel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
 
  Megkaptam a leveleteket s hogy mily jól esett ki sem mondhatom. Azt csak az tudja, aki távol él szeretteitől, távol mindenkitől kihez szive szerint vonzódik, szinte elhagyatottan idegenben éli világát. Bizony keserves hejzetben voltam. Olyan operátiót tettek rajtam, ami minden századik embernek biztositja csak az életet. De tul estem rajta s még csak valami nagy lázam sem volt. Attól kezdve kezdtem felüdülni, Mr s Mrs
Lieth
LOK:00286
ápolása mellett annyira megerőssödtem hogy mihamar predikálni is mehettem s ma már csak a szörnyü módon megcsappant tárca juttatja eszembe, hogy beteg voltam. Más itt az ápolás, más a methódus mellyel a betegeket kezelik, más maga a kórház berendezése, a sanatórium elhelyezése, minden minden, mint odahaza.
Cholnoky Jenő
Cholnoky Jenő
kolozsvári
egyetemi tanár meghivott hogy tartsak egy felolvasást
Kolozsváron
s egyet
budapesten
a földrajzi társaság ülésén, s majd abban elmondom, hogy milyen is hát ez. Amerika egész lényében, minden vonásában élesen különbözik Europától. A növényzet, a hegyek folyók elrendezése s azok kiaknázása, a népek társadalmi viszonya s aránytalansága annyira más hogy mindent külön külön kellene ismertetni, hogy megismerjék. Majd beszélgetek róla. – A ti szerető, szives hangu leveletek igen kellemes nyomást gyakorolt most rám. Ugy szeretném, hogy ha megérthetnénk egymást, hogyha egy másban a szerető testvért s a tudományért törekvő embereket látnánk s becsülnénk egymást személyes becsülésből is. Én tudom, hogy
Zsiga
Móricz Zsigmond
hasznát venné az én rengeteg tapasztalatomnak, viszont én meg hasznát venném az ő kimüvelt s finom tudományának.  
  Hogy én velem mi lesz azt nem is gondolom. A butler presbytery folyó hó 10-én roppant szép s megragadó emlékül ünnepélyek között felszentelt lelkésznek, s meghatározta a fizetésemet 1300 dollárban s stólában. S ugyancsak meghivást kaptam
West-Senecara
s
Willingbe
papi állásra. Igy aztán nem tudom hogy mit csináljak. Most haza megyek, már megváltottam a hajójegyemet is s 18-án hajón ülök.
Liverpool-nak
megyek, megakarom nézni s országot. Kb. Aug. elején leszek
Pesten
, pontosan egy esztendő után. Nincs pénzem csak 1000 koronám, de hát ez most nem határoz, nekem most mindenbizonnyal mennem kell. Abban az esetben, hogyha kapnék otthon olyan állást, hogy 1000-1500 forint fizetésem meglenne, akkor otthon maradnék, de másképp nem. Erre meg nem igen van
k látásom,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kilátásom,
s igy a legnagyobb valószinüség szerint visszajövök. Két hónapi vacátiót kaptam, s ha jönni akarok azután itt kell lennem. Megfogok próbálni minden eszközt az ott maradásra, elmegyek a biztositó társasághoz is –
Kozma
Kozma Andor
– s felajánlom nekik tudásomat.
n
Jegyzet
Kozma Andor
Kozma Andor
ebben az időben az Első Magyar Általános Biztosító Társaság főtitkára volt.
Rajtok áll hogy elfogadják e? Legjobb szeretnék bankban, vagy üzleti vállalatoknál dolgozni, s nem igen vágyom a tanárságra, mert hisz az
sokkára
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
sokára
is adna még megfelelő kenyeret.
Aztánm egpróbálok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Aztán megpróbálok
valamelyik ujságnak is dolgozni. Szóval
amennyiban
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
amennyiben
rajtam fog állani, igyekezek otthon maradni.  
  Roppant szeretném, hogyha együtt tehetnénk Európában egy szép utat Ha tehetitek várjatok meg engemet
Londonban
, vagy
Párisban
. Legkésőbb jun. 28-án
Londonban
leszek. S ha ott lennétek, együtt néznénk végig a három szigetet s
Párist
s átmennénk vagy
Switz-be
, vagy
német országba
. Mondjuk egy 15 napos ut nem is kerülne sokba, s mégis látnánk mindent, amit látni
akarnán
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
akarnánk.
Légy szives válaszolj nekem, akár jöttök, akár nem
Londonba
„General Delivery”.
n
Jegyzet Postán maradó (angol).
Ha esetleg
Német ország
más városába lesztek s nekem nem lesz nagy kerülő elmegyek arra felé. Angolul elég rendesen beszélek meg spanyolul egy kicsit de a német sehogysem izlik, azt inkább felejtem. Hanem keresztül mehetünk angollal mindenütt.  
  A te leveleddel kedves
Janka
Holics Janka
nem értek tökéletesen egyet. Egyet értek én abban a bizonyos pontban is, de nem egészen ugy mint te mondod, ha nem hiszem, hogy azt is eligazitjuk majd most mindnyájunk közös megegyezésével ugy, hogy sohasem
leszaztán
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
lesz aztán
differentia, hanem szeretettel viselkedik mindenik család egymásiránt. Hiszem az Istent s bizom mindnyájunk egymás iránti szeretetében, hogy ugy lesz.  
  Hát a
fiatok
LOK:00163
nagy e már? Mondhatom, hogy olyan vágyakozással megyek most haza fel, amint még soha sehonnan sem mentem. Igaz, hogy sohasem mentem még ennyi mindenen keresztül s ilyen nehéz évem még nem volt.  
  Nem igen jövök már többet ebbe a városba sem, pláne, hogyha nem is jövök vissza. Bepakoltam most a könyveimet, leszegeztem őket s
abbanaz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
abban az
esetben hogyha nem jönnék vissza, küldhetik utánnam. Ma még megyek vissza
Zeleonpleba
mert holnap esketni fogok, Vasárnap meg urvacsorát osztok és keresztelek.  
  Isten áldjon meg mindnyájotokat, jó egésséget s
mindenjó
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
minden jót
kivánva maradok igaz szeretettel.  
 
Allegheny
. 1908 jun 12  
  Csókol mindnyájotokat a viszontlátásig is  
 
Dezsőtök
Móricz Dezső
Aláírás
.  
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image