Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tek.  
 
Móric Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  VIII gym. tan. úrnak  
 
Kisújszálláson
Kisújszállás
.  
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
 
  Levelednek nagyon meg örültem,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
oly sokáig
 [?]
[unclear1]
nem irtál. Kis
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
vártam leveledet, de én nem irhattam, mert cimedet nem tudtam csak annyit tudtam hogy nyáron
Sárospatakon
Sárospatak
szoktál lenni.
Kisujszállásra
Kisújszállás
meg azért nem irtam mert nem tudtam, hogy vajjon most is ott lakol é.  
  Sajnálom esetedet, de különben is
 [?]
[unclear1]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
hiába jössz mert szegény
nagy mama
Gulácsy Ottília
n
Jegyzet
Gulácsy Ottília
Gulácsy Ottília
Szombatfalvy György felesége. Lánya
Szombatfalvy Klára
Szombatfalvy Klára
,
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
édesanyja.
rossz egészségi viszonyainál fogva lefekszik s így nékem is le kell feküdnöm jókor.
n
Jegyzet
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
a gimnázium elvégzéséig (1899) nagymamájánál,
Gulácsy Ottíliánál
Gulácsy Ottília
lakott
Debrecenben
Debrecen
. Forrás: Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21, 19.
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
ezért ha máskor jössz gyere úgy hogy reggel légy itt s egész nap nálunk levén este elmehess.  
  Szeretnék biz én hozzátok elmenni de nem tudom hogy közlekedik a vonat, na de majd ha éretségi után haza fele megyek benézek körül belöl hozzád.  
  Egyhangú életet élek itt, legfeljebb sokat szurkolok, mert hát biz már nem valami jól esik a tanulás. Ma is rémitő szurkot állottam ki: tegnap egész délután a magyardolgozatom csináltam, s igy más lecke tanulására nem értem rá. Megjegyzem hogy én mint a féle jó diák az ilyesféle dolgozat irást az utolsó percre szoktam halasztani. De meg gondoltam, hogy a mult órán feleltem már görögből másodszór s mint ilyen én voltam az egyetlen.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
Én
Törölt
« a »
halál azaz secunda megvetéssel feleltem s
Guszti
Papp Gusztáv
(
Papp Guszti
Papp Gusztáv
. talán ismered, ő az á osztályba járt színjeles tanuló volt s e mellett bentlakásos)
n
Jegyzet
Papp Gusztáv
Papp Gusztáv
adatairól nem tudunk több információt. A debreceni református kollégium tanulója volt.
is sugott s igy remek feleletet csaptam.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
más meg
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
ged
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
téged
és engem is érdekel.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
2 éve tanit fizikát, de most nincs
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Az igaz hogy most egyszer
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
az igaz hogy ezt nem is ő tanítja
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Tudod nekem szabályok bevágásához, általán vágáshoz nincs kedvem. E miatt van bajom a latin tanárral is, mert ez is mindig szabályt követel. Ird meg majd hogy mi akarsz lenni s hol fogsz tanulni. Én jogász leszek és
Pestre
Budapest
megyek. Azután meg irj másról is, mivel foglalkozol stb. Én
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a
magyar irodalmat tanulmányozom én akarok legjobb irodalmi ismerettel birni az osztályba, de ez kizárja azt, hogy a minden napi leckém meg tanulnám óh nem ettől távol állok mint Makó
J.-től
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Jeruzsálemtől
. Megjegyzem a versfaragó poétákat mint
Petőfi
Petőfi Sándor
nem szeretem, csak
Arany Jánost
Arany János
tudom élvezni. De annál nagyobb
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmond
ismerő vagyok, mert ennek minden munkáját ismerem.  
  Kár hogy nem ismered már azokat kik hajdan velünk
jártál
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
jártak
mert ezekről tudnék írni.  
  Hát rajzolással foglalkozol é még?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a debreceni kollégiumban töltött évei alatt képekkel illusztrált lapot írt és szerkesztett, melyben történeti tanulmányait saját rajzaival illusztrálta, továbbá egy képes történelmi arcképcsarnok megrajzolását is tervezte. Forrás: Móricz Zsigmond, "Közös ifjúság kötelez: Levél Medgyessy Ferenc barátomról", Pesti Napló, 1937. dec. 8., 6.; Móricz Zsigmond, "Debrecen és Sárospatak útján jártam én", Pesti Napló, 1939. július 9., 9.
Én néha néha festek, magamat le festettem a multkor s annyit már elértem hogy
kis öcsém
Hildenstab Lajos
(4 éves) meg ismert.
n
Jegyzet
Hildenstab Lajos
Hildenstab Lajos
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
féltestvére.
Édesanyja
Szombatfalvy Klára
második,
Hildenstab Antallal
Hildenstab Antal
kötött házasságából három féltestvére született, közülük a legkisebb. Vö.: Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21, 19.
 
  Irjál majd ha időd engedi.  
  Maradok szerető
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
arátod
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
barátod
 
 
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
Aláírás
 
  Lakásom címe: Nyomtató úca
 [?]
[unclear1]
2. ezt azért irom hogy ide címezd a levelet mert ha a Collegiumba megy 1 pénzt
 [?]
[unclear1]
kell érte fizetni  
  Ird meg azt is hogy az az ős magyar irás mit jelent a leveleden. Én legalább annak nézem.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
levelezésében (főleg a családtagokkal és a barátokkal folytatott levélváltásokban) meg-megjelenik egy olyan monoalfabetikus titkosírás, melyben a magyar ábécé betűit a székely rovásírás megfelelő karakterei helyettesítik. A székely írással ellentétben ez az írás balról jobbra haladó írásirányt követ, és olykor a magánhangzók vagy azok egy része is hiányzik a szavakból.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a kisújszállási gimnáziumban tanulta meg a rovásírást, és így levelezett az óra alatt osztálytársával,
Rázsó Gézával
Rázsó Géza
. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 189–190. A
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
által itt említett levelet nem ismerjük; bizonyára az első olyan szövegek egyike lehetett, melyben
Móricz
Móricz Zsigmond
a titkosírást alkalmazta.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image