Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Uramöcsém
Móricz Zsigmond
!  
  Szombaton igazán beteljesedett rajtam az Irás szava: „Nevetés közben is fáj az ember szíve.”
n
Jegyzet Példabeszédek könyve 14:13.
Megeskettem egy ifju párt – részt kellett vennem az ebéden s közvetlen az oda indulás előtt jött a leverő hír: "Meghalt
Bandika
Móricz Andor Bálint
!"
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
második
kisfia
Móricz Andor Bálint
1908. szeptember 17-én meghalt agyhártyagyulladásban. Vö.
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Handzó Jánosnak
Handzó János
és
feleségének
Handzóné Evelin
küldött 1908. szeptember 17-ei levelével.
Egész háznépünk megilletődve hallotta majd olvasta kiki a saját szemével amit másnak hinni nem akart. A nyár elején egyszer
Katus
Sátor Katalin
kérdezősködött a megfejtéseket vivő lapon: "Hogy van
Bandika
Móricz Andor Bálint
"? s mikor azt olvasta válaszul, hogy "nem ismeri
Bandikát
Móricz Andor Bálint
" azt kérdi: "
Apám
Sátor Dávid
! hát hogy lehet az, hogy nem ismeri
Bandikát
Móricz Andor Bálint
? Akkor már bizonyosan nem
Zsiga
Móricz Zsigmond
bácsi a " s ugy elkedvetlenedett, hogy nem tudott meg semmit
Bandikáról
Móricz Andor Bálint
. Most meg azon szomorkodik, hogy már nagyon sokat tud, ő nem ilyen tudósítást várt. Míg távol voltam azt írta a tudósító lapra: "Szegény ! Megbocsátok neki – mert nagy bánata van!" Ne mondja kedvesem, hogy "Nem szeret minket az Isten!" Én
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
az ellenkezőjét látom, mert „a kit szeret az Ur megdorgálja azt és megostorozza valakit fiává fogad.”
n
Jegyzet Zsidókhoz írt levél 12:6.
Ő még jobban szerette
Bandikát
Móricz Andor Bálint
, mert magához hívta – szüksége volt egy olyan kis angyali lélekre. Hogy a millió és millió közül miért
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
Bandikát
Móricz Andor Bálint
választotta? Mert ő volt neki a legkedvesebb. Legyen ez a gondolat szívünkben enyhület forrásává, hogy ne fájjon az a mi fáj annyira, hogy el ne tikkadjon a lélek, e siralom völgyében bujdoklásában.  
  Az, a ki lesujtotta – emelje fel, – a ki megsebezte szívöket – gyógyítsa is meg! Elég hatalma van erre is.  
 
  "De fájdalmunk nem végtelen,
  Mert rája balzsamul:
  Viszontlátás édes hite
  Enyhet adón símul!"
 
  Legyen így kedves Uramöcsém! mint egy halotti énekünk tolmácsolja.  
  Magam s az enyémek igaz őszinte részvétéről biztosítva mindkettőjüket vagyok  
  Szerető bátyja:  
 
Sátor Dávid
Sátor Dávid
Aláírás
 
 
Szinérváralja
Szinérváralja
1908. szept. 22.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image