Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Osvát Ernő
Osvát Ernő
 
  szerkesztő úrnak  
 
Bp
Budapest
.
 
  VII. Sajó u 5/a.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
 
print
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
   
Magyarország vármegyéi és városai
   
segédszerkesztője
   
Az Ujság belmunkatársa.  
 
  IX. Üllői út 95. 908. X/18.  
  Kedves
Osvát
Osvát Ernő
Ur,  
  köszönöm, hogy ilyen hamar sort keritett a kis tárczámra   .
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
– mint
Osvát Ernőről
Osvát Ernő
szóló emlékezésében írja – 1908 szeptemberében kérte meg
Elek Artúrt
Elek Artúr
, hogy adja át
Osvátnak
Osvát Ernő
a Nyugat számára készített első szövegét, egy novellává írt paraszti tréfát. E napot követően készült el a Hét krajcárral   , amellyel immár
Elekhez
Elek Artúr
csatlakozva személyesen kereste fel
Osvátot
Osvát Ernő
a New York Kávéházban.
Osvát
Osvát Ernő
, elolvasva az újabb küldeményt, a korábban kézhezkapott szöveg helyett inkább a Hét krajcár   közlése mellett döntött, mely a lap október 16-ai számában jelent meg: Móricz Zsigmond, "Hét krajcár", Nyugat 1 (1908): 2:257–260. Forrás: Móricz Zsigmond, " Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője", Nyugat 16 (1923): 1:721–725. Idézi: Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 93–94.
– Kérek belőle
t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tisztelet
példányt, esetleg aztán folytatólag a többi számokat is!  
 
n
Jegyzet
Salamon Ödön
Salamon Ödön
(1864–1903) író, újságíró. 1888 és 1891 között a Vasárnapi Újság és az Egyetértés
párizsi
Párizs
levelezője, majd nagyobb utazásait követően az Operaház titkára
Budapesten
Budapest
. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:671.
nem szeretnék írni! Mentsen fel alóla, legyen olyan kegyes.
n
Jegyzet Feltehetően
Salamon Ödön
Salamon Ödön
halálának ötödik évfordulója alkalmából kellett volna
Móricznak
Móricz Zsigmond
cikket írnia. A fiatalon elhunyt
íróra
Salamon Ödön
emlékezve 1908 őszén egy művészekből alakult bizottság síremléket készült állítani a Kerepesi úti temetőben, az Uránia Színház pedig műsorra tűzte
Salamon
Salamon Ödön
műveit. Vö. "Salamon Ödön emlékezete", Pesti Napló, 1908. okt. 23., 9.; Budapesti Hirlap, 1908. okt. 23., 11.
Egyáltalán csak novellára vállalkozom ezentúl, legalább egy ideig, mig monografista vagyok.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
küldött 1909. február 20-ai levelében írja, hogy a következő hónap elsejétől már csak otthon dolgozik a Monografia Társaság köteteibe ígért tanulmányain.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint viszont már pár hónappal korábban, 1908 decemberében lemondott a Monográfia segédszerkesztői állásáról. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 467.
 
  Szegény
Tárándyért
Tárándy
nem tehettem semmit!
n
Jegyzet Nem sikerült azonosítanunk.
 
  Üdv
mZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image