Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  1909. jan. 23.  
  Szelíd lelkű
Kritik
Elek Artúr
uram,  
  ím e paksaméta rejti a hétpecsétes titkot. Ne reménykedjen, nem lesz szükség az ön kritikai ítéletére.  
  A mellékelt záros-kapcsos könyvben lemásoltam 12 db. verset.
n
Jegyzet
Elek Artúr
Elek Artúr
Osvát Ernővel
Osvát Ernő
egyetértésben – elkérte
Móricz Zsigmondtól
Móricz Zsigmond
egyik beszélgetésük során említett verseit. A tizenkét műből kettő a Nyugatban, egy a Vasárnapi Újságban jelent meg: Móricz Zsigmond, "Édes kicsi bimbóm", Nyugat 2 (1909): 1:218–220.; Móricz Zsigmond, "Csönd", Nyugat 2 (1909): 1:220.; Móricz Zsigmond, "Bujdosó kuruczok éneke", Vasárnapi Ujság 56 (1909): 266.. A Nyugatban megjelent két verset, melyek
Móricz
Móricz Zsigmond
második fiának,
Andor Bálintnak
Móricz Andor Bálint
az elvesztéséhez köthetők,
Elek Artúr
Elek Artúr
az Ujabb magyar költők c. antológiába is beválogatta: Elek Artur, kiad., Újabb magyar költők lyrai anthológiája: 1890–1910, (Budapest: Nyugat, [1911]), 109–110. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:338.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 203.; Móricz Virág, Apám regénye, Osiris Monográfiák (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 92.
Ezeket a legutóbbi időkben követtem el egy-egy ellopott véletlen órában. Mondhatom, hogy annyira le vagyok foglalva, hogy amaz este óta, a melyről szóltam vala, hogy éjfélutánig verselgeték, – még csak nem is láttam e verseket. Nem is akarom látni.  
  Olvassa el,
önis
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ön is
,
Osvát
Osvát Ernő
ur is, ha már megigértem nagy könynyelműen.  
  De még birálatot se kérek rájuk.  
  Nagyot fognak maguk bámulni. Pariuntur montes et nascitur ridiculus mus. Hegy egeret szül!
n
Jegyzet Helyesen: "Parturient montes et nascetur ridiculus mus.", a. m. "Hegyek vajúdnak, s csak nevetséges egérke születik." – idézet
Horatius
Horatius Flaccus Quintus
Ars Poeticájából   . Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:338.
 
  Idvezli, ki tiszteli, ki…  
 
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image