Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Lelkem
Ady Endre
,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Ady Endrével
Ady Endre
való megismerkedésének történetét az 1923-as Ady-ünnepre írt előadásában mondja el. Eszerint legelőször debreceni főiskolásként látta, majd később, 1905-ben, Az Ujság szerkesztőségében ajánlották figyelmébe a Budapesti Naplóban megjelent verseit, köztük A Hortobágy poétáját   . Az első igazi élményt mégis a Vér és arany   c. kötet jelentette, melyről elismerő hangú kritikát írt a Nyugat 1909. június 1-ei számába.
Móricz
Móricz Zsigmond
jelen levelét nem sokkal személyes megismerkedésük után írta. Forrás: Móricz Zsigmond, "Én mámor-fejedelem", Nyugat 2 (1909): 1:530–535.; Móricz Zsigmond, "Adyról: Felolvasás az Ady-ünnepen", Nyugat 16 (1923): 2:537–541. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:339–340.; Ady Endre, Levelezése, kiad. (I, III:) Vitályos László, (II:) Hegyi Katalin és Vitályos László, jegyz. (I–III:) Vitályos László, 3 köt., Ady Endre összes művei (Budapest: Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, 1998–2009), 2:474–475.
 
  a
feleségem
Holics Janka
és a magam nevében szívesen és egyszerüen megkérlek, nézz el hozzánk legalább egy perczre míg itt vagy
Pesten
Budapest
. Holnap pénteken egész nap, vagy szombaton
Törölt
« bármikor »
délig
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, a mikor neked időd s kedved van, szívesen várunk. Én most dolgozom
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1909-es, hiányosan fennmaradt naptárának bejegyzései szerint ekkor már a Harmatos rózsát   írta. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1909-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/3.
s reggeltől estélig itthon vagyunk.
n
Jegyzet
Ady Endre
Ady Endre
1909 júniusának közepén éppen átutazóban volt
Párizs
Párizs
és
Érmindszent
Érmindszent
között, csak néhány napot töltött
Budapesten
Budapest
, így ez a látogatás aligha valósulhatott meg.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1909-es naptárában nem szerepel róla bejegyzés. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1909-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/3.; Bodri Ferenc, A fiatal Móricz és Esztergom, (Tatabánya: Komárom megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és a Hazafias Népfront megyei Honismereti Bizottsága, 1984), 13.
 
  Hát igen, tán láttad már is rajtam, hogy jó falusi ember vagyok, nagyon egyszerüen s bizalmas kis fészekben élünk, s a teketóriának minden féle fajtája idegen a házunkban.  
  Ezzel téged magadat, vagy akár három szavas válaszodat várva  
  maradok szíves szeretettel  
  baráti érzéssel  
 
Móricz Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
, 1909. jun. 17.  
  Üllői ut 95. III. 79.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image