Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Elemérem
Soltész Elemér
,  
  ezer esztendeje, hogy csak az Igéből tudok rólad,
n
Jegyzet Az Igehirdető c. folyóiratról van szó, melyet
Soltész Elemér
Soltész Elemér
és
Révész János
Révész János
szerkesztettek. Vö. Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 261.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.
s persze én sem adtam
máskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp
jelt szerény létemről, ha csak
AzUjság
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
segitségével nem.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tudomásunk szerint utoljára 1908. február 26-án írt
Soltész Elemérnek
Soltész Elemér
.
A nyáron azonban, kicsi hijja, hogy fel nem rándultunk a
feleségemmel
Holics Janka
nyaralni
Bányára
Nagybánya
, – erre az időre tartogattam sok szép mesélni valómat. De immáron ennek is vége.  
  De hogy mégse felejtsd el, hogy vagyok e világon, ím itt küldök egy könyvet   ,
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Hét krajcár (Budapest: Nyugat Kiadó, 1909).
tán ez is mesél helyettem. A jó öreg kvietált
n
Jegyzet Nyugdíjazott (latin).
harangozótoknak általad nagylelküleg nekem ajándékozott históriája is benne vagyon.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Márkus   c. novellájára céloz, melynek szüzséjét, egy
Bartók József
Bartók József
nevű
nagybányai
Nagybánya
harangozóról szóló anekdotát, 1907-ben
Soltész Elemértől
Soltész Elemér
hallotta. Forrás: Belia György, "Móricz Zsigmond Nagybányán", Irodalomtörténet 45 (1957): 163–172, 169.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.
Örökre hálás vagyok Neked érte. Hát még ha több ilyesmivel is megbóldogitanál.  
  Mint szakértő mit szólsz e könyvhöz   ? Próbáld meg kiszámitani, hogy bár a Nyugat atyámfiainak gyülekezete ajándékozta rá a firmát, – mennyibe fáj ez az én szük zsebemnek!… Hallod-e te nagy genie vagy ebben is, – sózz el
NBányán
Nagybánya
vagy egy-két tuczatot. Bizony keresztyén cselekedet lészen! Megáld érte nemcsak az Ég, nemcsak én, – hanem az is a ki megveszi.
n
Jegyzet
Soltész Elemér
Soltész Elemér
, mint –
Belia György
Belia György
által felkutatott és idézett – visszaemlékezésében írja, több tucat példányt tudott értékesíteni a könyvből hívei között. Egyik vevőjére azonban a könyv nem azt a hatást gyakorolta, melyet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
jelen levelében jósolt. "Egyik vevőm – írja
Soltész
Soltész Elemér
–, Szűcs Károlyné, aki – úgy látszik – el is olvasta a kötetet, utóbb meginterpellált, hogy miféle könyvet adtam én el neki? Ő még ilyen csintalan történetkéket nem olvasott. Próbáltam nyugtatni, hogy mostanában az efféle a divat
Pesten
Budapesten
; ő azonban nem volt elragadtatva a Csipkés Komárominé   és a Cica meg a macska   -féle históriáktól." Forrás: Belia György, "Móricz Zsigmond Nagybányán", Irodalomtörténet 45 (1957): 163–172, 163.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:341.
Ennél szerényebben csak nem nyilatkozhatik író a könyvéről!…  
  Hát a Nagyságos
Asszonyom
Zsigmond Róza
hogy emlékszik rám? meg az apró lelkemek? Én nagy lelki melegséggel gondolok a kedves ott töltött napokra.  
  És most kézcsók és bácsii puszit meg baráti szíves ölelést küldve rang és juss szerint  
  maradok szerető  
 
MóriczZsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1909. julius 6.  
  IX. Üllői út 95.  
 
NB.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nota Bene
Ha könyv iránt kíváncsiskodsz, csak írj nekem! Beszélj
Révész
Révész János
n
Jegyzet
Révész János
Révész János
(1863–1933) a Nagybánya és Vidéke c. társadalmi hetilap felelős szerkesztője és tulajdonosa volt. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:341.
urral, hogy a
"N és V"
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"Nagybánya és Vidéke"
foglalkozzék a könyvvel!
n
Jegyzet A Nagybánya és Vidéke 1909. július 18-ai száma rövid ismertetést közölt a Hét krajcárról   , melynek
Csanak Dóra
Csanak Dóra
szerint feltehetően
Soltész Elemér
Soltész Elemér
a szerzője. Forrás: "Hét krajcár", Nagybánya és Vidéke 35, 29. sz. (1909): 4.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:341.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image