Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):

 
Bp
Budapest
, 1909. júl. 6.  
  Mélyen tisztelt
Uram
Ambrus Zoltán
,
n
Jegyzet
Ambrus Zoltán
Ambrus Zoltán
(1861–1932) író, műfordító, kritikus. A Hét egyik alapító tagja, később a Nyugat munkatársa volt. 1903-ban
Voinovich Gézával
Voinovich Géza
megindította a Klasszikus Regénytár c. sorozatot.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankához
Holics Janka
írt 1925. január 5-ei levele szerint 1905-ben kezdte el becsülni
Ambrus Zoltán
Ambrus Zoltán
művészetét. Az először
Fallenbüchl Zoltán
Fallenbüchl Zoltán
által közölt források arról tanúskodnak, hogy bár nem volt köztük szoros barátság,
Ambrus
Ambrus Zoltán
is méltányolta
Móricz
Móricz Zsigmond
munkásságát: keltezetlen (
Fallenbüchl
Fallenbüchl Zoltán
kiadásában 1911. szeptember 22–23. körülre datált) levelével a Fortunatus   c. darab Nemzeti Színházban való előadatásáért járt közben
Tóth Imrénél
Tóth Imre
. Forrás: Fallenbüchl Zoltán, "Móricz Zsigmond Ambrus Zoltánhoz írt levelei", Irodalomtörténeti Közlemények 59 (1955): 474–476.; Ambrus Zoltán, "Tóth Imréhez", [1911. szeptember 22–23.], in Ambrus Zoltán, Levelezése, szerk., jegyz. Fallenbüchl Zoltán, (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 201.; Móricz Zsigmond, "Holics Jankának", [19]25. jan. 25., in Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:168–174.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.; Lőrinczy Huba, "Ambrus Zoltán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:35–37. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:340.
 
  Ön a nagy megértő, a mély gondolatok kedves mestere, remélem nem érti félre, hogy mikor első könyvem   megjelenik: sietek vele Önnél kopogtatni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a levélhez mellékelte Hét krajcár   c. kötetét.
Sok gyönyörűséggel és sok okulással vagyok Önnek adósa, s ezt az adósságomat megvallom ezentúl is gyarapítani vágyom.  
  Maradok igaz tisztelője, híve  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.