Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
  urasszonynak  
 
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
Pucsek Ferencz
Pucsek Ferenc
ur leveleivel  
  Lemezgyár.
Zólyom
Zólyom
 
 
Édes
Holics Janka
, nem tudok dolgozni, mióta elmentél egy sort sem irtam.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ebben az időben a Harmatos rózsán   dolgozott. 1936. január 23-ai kiadatlan naplója szerint
Andor József
Andor József
egyik nyáron felkérte az Élet számára egy regény   megírására, nyomban kifizetve neki a kívánt nyolcszáz korona előleget. Amíg
Holics Janka
Holics Janka
Tomasovszky Annáéknál
Tomasovszky Anna
vendégeskedett barátnője meghívásának eleget téve,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
otthon maradt, és ígéretéhez híven két hét alatt megírta a Harmatos rózsát   , melyet az Élet folytatásokban közölt 1910. január 2-ai számától kezdve.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
1909. július 25. és augusztus 2. közötti levelezéséből többé-kevésbé kibontakoznak annak a történetnek a körvonalai, mely a kései naplóban szerepel.
Móricz
Móricz Zsigmond
1909-es, hiányosan fennmaradt naptárának bejegyzései részben megerősítik, részben árnyalják e történetet. Ezek szerint a Harmatos rózsa   megírása két fázisban, június 15. és 23., valamint július 6. és augusztus 2. között történt. Mindebből úgy tűnik, hogy a regény   egy része már kész volt
Andor József
Andor József
látogatása előtt, megírása pedig hosszabb időbe telt
Móricznak
Móricz Zsigmond
, mint visszaemlékezésében írja. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1909-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/3.; Móricz Zsigmond, 1936. január 23. 17.10, gépirat, magántulajdonban.; Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 143.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
feltevése a Harmatos rózsa   1907-es keletkezéséről, valamint arról, hogy
Andor József
Andor József
már Nyugatbeli sikerei előtt felfigyelt volna
Móricz
Móricz Zsigmond
tehetségére, kétségbe vonható. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 16–19.
De ma valahogy rákényszeritem magamat ha csak lehet. Ugy küszködöm s nem megy, majd megőszülök. Muszáj lesz, ugy látom magammal vinni hogy befejezhessem. De hogy dolgozzak, ha nem vagy itt a másik szobában?…  
  A Hét cikket közölt
n
Jegyzet Lehotai [Kosztolányi Dezső], "Móricz Zsigmond (Hét krajczár. Elbeszélések)", A Hét, 1909. júl. 25., 499–500.
tegnap a könyvről   .
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Hét krajcár: Elbeszélések (Budapest: Nyugat Kiadó, 1909).
Az Uj Idők nem írt, kimaradt mert hosszu volt.
n
Jegyzet Az Uj Időkben később, az augusztus 1-jei számban
Farkas Páltól
Farkas Pál
jelent meg recenzió a Hét krajcárról   . Fs. Pl. [Farkas Pál], "Hét krajcár: Móricz Zsigmond könyve", Uj Idők 15 (1909): 2:100.
Szeretném, ha a másik lapot, a Hetet megkeritenék neked. Most kaptam édes lapodat,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
, 1909. július 24.
s készülök
nagymamához
Szklenár Jozefin
ebédre. Itt egy sereg fiu a szobában
Pali
Holics Pál
,
Miklós
Móricz Miklós
,
Károly
Móricz Károly
,
Sándor
Móricz Sándor
kezedet csókoltatják. A festö ur már alkot. A vizesbutellát
n
Jegyzet Palack formájú cserépedény (francia).
eltörtem. Egyéb baj nincs. A lakó szobáját rendbe szedtem, a magamé kissé pongyola. A butellát nem szándékosan törtem el. Alig várom hogy utánad mehessek. Mindegy, akárhol leszünk, csak én nyugodtan nekifeküdhessek a dolognak,
Bikás
Bikás
is jó lesz.
Annáékat
[PIM] és LOK:00185
szivből üdvözlöm, hogy olyan szivesen fogadtak.
Máncosék
Mánczos József
irtak egy lapot. A spajz kiürült, most már bugyellárisból
n
Jegyzet Pénztárca (latin).
élek. Az este
Elekkel
Elek Artúr
lumpoltam, ettem töltött paprikát és gombát tojással, ittam jó veresit
 [?]
[unclear1]
. Ma nem megyek sehova, irni akarok. Holnap isten tudja mi lesz. Vigyázz édes magadra s küldj egy kis jókedvet. Az arcképem olyan komor lesz, mint egy bus bikaé. Ölellek, csókollak  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1909. jul 25.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image