Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmondné
Holics Janka
urasszonynak  
 
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
Pucsek Ferencz
LOK:00185
ur leveleivel  
  Lemezgyár.
Zólyom
 
 
Édes
Holics Janka
, nem tudok dolgozni, mióta elmentél egy sort sem irtam.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ebben az időben a Harmatos rózsán   dolgozott. 1936. január 23-ai kiadatlan naplója szerint
Andor József
Andor József
egyik nyáron felkérte az Élet számára egy regény   megírására, nyomban kifizetve neki a kívánt nyolcszáz korona előleget. Amíg
Holics Janka
Holics Janka
Tomasovszky Annáéknál
vendégeskedett barátnője meghívásának eleget téve,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
otthon maradt, és ígéretéhez híven két hét alatt megírta a Harmatos rózsát   , melyet az Élet folytatásokban közölt 1910. január 2-ai számától kezdve.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
1909. július 25. és augusztus 2. közötti levelezéséből többé-kevésbé kibontakoznak annak a történetnek a körvonalai, mely a kései naplóban szerepel.
Móricz
Móricz Zsigmond
1909-es, hiányosan fennmaradt naptárának bejegyzései részben megerősítik, részben árnyalják e történetet. Ezek szerint a Harmatos rózsa   megírása két fázisban, június 15. és 23., valamint július 6. és augusztus 2. között történt. Mindebből úgy tűnik, hogy a regény   egy része már kész volt
Andor József
Andor József
látogatása előtt, megírása pedig hosszabb időbe telt
Móricznak
Móricz Zsigmond
, mint visszaemlékezésében írja. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1909-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/3.; Móricz Zsigmond, 1936. január 23. 17.10, gépirat, magántulajdonban.; Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 143.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
feltevése a Harmatos rózsa   1907-es keletkezéséről, valamint arról, hogy
Andor József
Andor József
már Nyugatbeli sikerei előtt felfigyelt volna
Móricz
Móricz Zsigmond
tehetségére, kétségbe vonható. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 16–19.
De ma valahogy rákényszeritem magamat ha csak lehet. Ugy küszködöm s nem megy, majd megőszülök. Muszáj lesz, ugy látom magammal vinni hogy befejezhessem. De hogy dolgozzak, ha nem vagy itt a másik szobában?…  
  A Hét cikket közölt
n
Jegyzet Lehotai [Kosztolányi Dezső], "Móricz Zsigmond (Hét krajczár. Elbeszélések)", A Hét, 1909. júl. 25., 499–500.
tegnap a könyvről   .
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Hét krajcár: Elbeszélések (Budapest: Nyugat Kiadó, 1909).
Az Uj Idők nem írt, kimaradt mert hosszu volt.
n
Jegyzet Az Uj Időkben később, az augusztus 1-jei számban
Farkas Páltól
Farkas Pál
jelent meg recenzió a Hét krajcárról   . Fs. Pl. [Farkas Pál], "Hét krajcár: Móricz Zsigmond könyve", Uj Idők 15 (1909): 2:100.
Szeretném, ha a másik lapot, a Hetet megkeritenék neked. Most kaptam édes lapodat,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
, 1909. július 24.
s készülök
nagymamához
Szklenár Jozefin
ebédre. Itt egy sereg fiu a szobában
Pali
Holics Pál
,
Miklós
Móricz Miklós
,
Károly
Móricz Károly
,
Sándor
Móricz Sándor
kezedet csókoltatják. A festö ur már alkot. A vizesbutellát
n
Jegyzet Palack formájú cserépedény (francia).
eltörtem. Egyéb baj nincs. A lakó szobáját rendbe szedtem, a magamé kissé pongyola. A butellát nem szándékosan törtem el. Alig várom hogy utánad mehessek. Mindegy, akárhol leszünk, csak én nyugodtan nekifeküdhessek a dolognak,
Bikás
is jó lesz.
Annáékat
[PIM] és LOK:00185
szivből üdvözlöm, hogy olyan szivesen fogadtak.
Máncosék
Mánczos József
irtak egy lapot. A spajz kiürült, most már bugyellárisból
n
Jegyzet Pénztárca (latin).
élek. Az este
Elekkel
Elek Artúr
lumpoltam, ettem töltött paprikát és gombát tojással, ittam jó veresit
 [?]
[unclear1]
. Ma nem megyek sehova, irni akarok. Holnap isten tudja mi lesz. Vigyázz édes magadra s küldj egy kis jókedvet. Az arcképem olyan komor lesz, mint egy bus bikaé. Ölellek, csókollak  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  . 1909. jul 25.  
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image