Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
   
 
urnőn
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
urnőnek
 
 
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
Pucsek Ferencz
Pucsek Ferenc
ur  
  leveleivel  
 
Zólyom
Zólyom
 
 
Lemezgy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Lemezgyár
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes, kedves, drágám, szerelmes, rámgondoló, rám zsörtölő, beczéző, szidó édes
drágaságom
Holics Janka
!  
  Haza biczegtem a szerkből, – (mert ugy fáj a lábom majd belehalok!! már a festésnek is igy mentem neki, most meg egészen oda van. A lábamfeje fáj, valami izomrándulás miatt, de az az átkozott czipő külömben is tönkretette a lábam, igazán nincsen egy sem, az én szegény lábam meg gyötrődik az életért…)  
  Jaj csakhogy tul vagyok már ezen a festésen. Akkora kék rózsák vannak a falon itt az iróasztal előtt, mint egy kalap. Volt itt czifra komédia, jó hogy nem voltál itthon. Beállit kedden az a komisz piktor, körülnéz:  
  – Két szoba, konha.  
  – Meg a fürdőszoba – mondom.  
  – Az nincs beirva.  
  – Menyiért festi ki.  
  Benéz.  
  – Három
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
50.  
  – Ejha.  
  Eleszoba
 [?]
[unclear1]
nem?  
  – Nem. De ha ilyen drága, még a fürdőszoba sem kell.  
  – Sajnálok. Mikor lehet festeni? Hónap?  
 
– Hónap.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Ezzel elment.  
  Másnap beállit. Piszok létrákkal, jön, megy, topog. Én már mindent beraktároztam akkorra a lakó szobájába. Pálner
 [?]
[unclear1]
olyan figyelmes volt, hogy ötre igérkezett s fél nyolczkor jött segiteni, mikor már csak az ebédlőszekrény, a nagydivány, meg a mosdó volt benn. (Este aztán segitett visszahordani.)  
  Néztem félve mi készül itt.  
  Igaz, már előtte való nap utánajártam, hogy a házmesterné alkudja ki, hogy finom sima fal legyen. A piktor ezt mondta,  
  + ha huszonöt forintot fizetek rá!  
  Persze azt nem! Ötöt még rászántam, a te hátad mögött, de huszonötöt! Hát mondok csinálják, egy krajczárt se fizetek. Lesz a mi lesz.  
  No lett is. Hozott a piktor három mintát, egyet egyik szobának, másikat másnak, harmadikat a konyhának. Megrémültem. A minták rutak. De nincs több választék. Mit tegyek
Törölt
« , »
?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Én menjek mintát venni be a városba? Tanácsolta. De én dühös is voltam, csinálják a hogy akarják.  
  – Mit gondol az ur finom festéket! Azt itt nem fizetik meg ebbe a házba. Tíz forintot kapok a két szobáért! (
Tulajdonkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tulajdonképp
14-et kap, késöbb kivallotta, de ebböl
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
4 a házmesternéé!) Mit lehet azért kivánni! De biz én nem fizettem rá, meg se penditettem. Hanem azt mondom.  
  – Mégis 3.50-et kér azér a kis lyukért?  
  – Az az ára. (De aztán 3-ra hagyta.)  
  Hát aztán igyekeztem kedvükbe járni. Diskuráltam vele, a segédnek adtam egy pár kidobott
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
; az boldog lett. Szóból szó lett, azért legalább elértem, hogy még sem lett olyan vadszin egészen, a milyet akart. De komisz szin. A nagyszoba halvány drap alapon sötétebb drapp, a kis szoba halvány kéken sötét kék. Jó közönséges, de nem lehetett mit választani nála. Képzelheted, voltam kinban, sajnáltam hogy nem vagy itt, de másrészt meg örültem, mert te se segithettél vón rajta. Ebéd után kisült hogy van egy érettségizett fia, a kinek nincs állása, én mindjárt pengettem, hogy segithetnék valamit… sőt véletlenül ajánlhattam is egy helyre pár hetes munkára, czimirónak. Az ember kapott rajta s felajánlotta, hogy 5
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
kifesti a fürdőszobát és előszobát. Isten neki, ugyis csuf ez a hely, beleegyeztem. És mondhatom, hogy a mellék helyiségek sokkal szebbek, mint a belső szobák, még a szinek is finomabbak. Czudar a világ.  
 
Nagymama
Szklenár Jozefin
keritett egy suroló asszonyt, Boris munkában volt valahol. Az kisurolt, ablakot, mindent letisztogatott s helyre toltuk a butorokat nagyjából. Asztalos kell annak szeptemberben. Nincs semmi baj, csak egyik ágy teteje, a mi már ragasztva volt, talán emlékszel rá, ujra levált. Azt se vettem észre, hogy valami elveszett volna.  
  Igaz, két egész napig tartott a festés és az asszony ma délelőtt surolta ki az előszoba, konyha, fürdőszobát. Itt volt reggel 7-től – 2-ig. Azt kérdem tőle s a kezemben volt egy korona, hogy odaadjam neki.  
  – No mit fizessek.  
  – Csak két forintot.  
  – Mit?…  
  Egész odalettem. Már tegnap kijelentettem
nagymamának
Szklenár Jozefin
, hogy ide ne hijja, majd felsurolják szeptemberbe, de egy koronánál nem adok többet neki.  
  – No iszen nem is, – mondta
nagymama
Szklenár Jozefin
 
  Majdnem kést fogott rám, hogy csak egy forintot adtam neki.  
  Ez is meg van. Most már csak helyre kellene tologatni mindent, de nem tudom mit tegyek.  
  Időm sincsen. Egész héten csak azért dolgoztam vasárnap este, hetfün, kedden és ma, hogy a jövő heti francziával is készen vagyok.  
 
Édes
Holics Janka
én nem akarnék elmenni addig mig a regényt   be nem fejezem.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ebben az időben dolgozott Harmatos rózsa   c. regényén. Vö.
Holics Jankának
Holics Janka
küldött 1909. július 25-ei levelével, és
Holics Janka
Holics Janka
erre a levélre írt 1909. július 26-ai válaszával, valamint a vonatkozó jegyzetekkel.
Mert ha elviszem, az valóságos pokol lesz rám. Borzasztó rosz lesz… Nem akarok már ott dolgozni rajta. Jól
érzem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
érzed
magad
Annáéknál
Tomasovszky Anna
? Ha nem bánod, csak a jövő kedden vagy szerdán megyek. Irjál rögtön, mert én azonnal is mehetek.  
  Az arckép is kész. Ez a három balkezü müvész is csak bosszuságokat csinált. Nem is képzeled milyeneket. Ő törte el a kancsót is. És ez még nem elég. Kinyitotta az ablakot mig én ott ültem előtte mereven, és a szél bevágta, nem támasztotta ki jól. Összetört. Ez a kép ára.  
  Mit csináljak az árával. Miből fogjam le? Látom rajta hogy éhes, pénzt vár, legalább vagy öt forintot. A kép roppant hasonlít és igazán müvészi festmény; az bizonyos, hogy száz koronát megér.
Nagymama
Szklenár Jozefin
egész megrémült, a hogy tegnap bejött.  
  – Azt hittem hogy két
Zsiga
Móricz Zsigmond
van a szobába, – mondta és nem is tudta melyik az igazi. A kép a divány sarkába volt állitva s én a hintaszékbe ültem, nekem is csak az arcomat látta.  
  Más is a ki látta, bámul a hasonlóságon.  
  Olyan sok beszélni valóm van. Egy hétig lesz mit mondanom.
Jenő
Holics Jenő
20 –
krt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcárt
küldött. Elsején már
Losonczon
Losonc
lesz, ott megkapja a levelet. Minden komissiot el végzek, de eddig semmire se volt időm. A fejem is füstöt vet ebben a festés szagban.  
 
Mamáról
Szklenár Teréz
nagyon rosz hir van. Az
ügyvéd
Hozáczy Ferenc
azt irta neki, hogy ha a pört megszünteti rögtön esedékes
Törölt
« k »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
perköltség körülbelül 180 korona!
n
Jegyzet
Szklenár Teréznek
Szklenár Teréz
jolsvai
Jolsva
háza bérlőjével,
Markovics Árpáddal
Markovics Árpád
voltak nézeteltérései 1906-ban, később be is perelte lakóját. A részleteket lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szklenárnak
Szklenár Teréz
szóló 1906. április 12-én kelt levelezőlapján,
Szklenár
Szklenár Teréz
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött, 1906. április 20-ai és e napot követően írt, valamint május 2-ai és 10-ei leveleiben, illetve
Móricz
Móricz Zsigmond
Nécsey Jánosnak
Nécsey János
, a szerződéskötés tanújának küldött 1906. május 12-i levele fogalmazványában, és
Nécsey
Nécsey János
válaszlevelében.
Tessék, a fal visszaállitás. Azt irattam
Palival
Holics Pál
, hogy még így is szüntesse meg, mert lesz abból 500
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
is. Irjál neki te is
édes
Holics Janka
.  
 
Nagymama
Szklenár Jozefin
kért, hogy ne irjam meg neked, de nincs abba semmi, ugyis megmondják
Annáék
Tomasovszky Anna
is egyszer.  
  Rosz hirrel izgatlak fel ugye
édes
Holics Janka
a levelem végén. Ugy fáj a fejem majd szétszakad. Megyek aludni. Fél nyolcz és még lámpa nélkül irok. Már káprázik a szemem. Sietek is levinni a levelet, hogy még ma kivigyék a vonathoz.  
  Jaj
édes
Holics Janka
ha tudnád, hogy vágyom utánad! Ezek a napok s ezek az éjszakák! Csak egyszer ölbekapjalak és elbujhassunk valahová egy jó kis zugba!…  
  A vasuti jegyet kértem. Nem lehetetett
másképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképpen
kombinálni, hogy az a vonal is
belessék
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
beleessék
.  
  Csókollak számtalanezerszer. Óh istenem hányszor.
Lelkem
Holics Janka
, drágám, vigyázz magadra és irjál rögtön. Hosszu levelet édes és szidjál meg mindenért és csókolj meg gondolatban, szilajul, forrón, lázasan mint én téged kedves kedvesem, édes édesem!  
  Imádlak
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image