Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Mindég készülök írni magának de mindég jön valami közbe, egy lapott írtam megkapta? Mindég elfeledem a számot, de talán meg kapja levelem azt hiszem. Higye meg anyi bajom van – az a kis pénz a mit kapok ha kedves
Apám
Szilágyi Kálmán
a lakást és a háztartást nagy részbe nem fizetné nem tudom mit tennék, most megint kura allá kell jönöm, a ruha csizma kell, nekem sincs igazán meleg ruhám most azt beszerezni és miből, igazán nagyon szégyenlem de magát akarom megkérni ha kölcsönözne nékem januárig 100 vagy 150
frntot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
a kamatját is fizetném deczemberbe a mit kapok aból mindjárt
le fog hatna
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
lefoghatna
50 forintott.
nem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nem
lehetne most valahogyan hogy 100 forintott adnának
Kozmáék
Kozma Andor
,
n
Jegyzet
Kozma Andor
Kozma Andor
volt a Magyar Írók Segélyegyletének a titkára.
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
mint
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
özvegye volt jogosult a segélyegylet támogatására.
szégyelem de inkább ne adnák májusba se 25 forintott több hasznát venném ha egyszerre kapnám mint így. Én most itt vagyok
Kőhalomba
Kőhalom
a
Zoltán
Szilágyi Zoltán
felesége
szüleinél
Végh József
október 10 én mengyek haza fürdő
helyet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
helyett
jöttem vele mert az sok pénzbe kerül és nékem most nincs rá pénzem vagyis nem volt. Hát
Janka
Holics Janka
hogy van?
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
jelen levél megírása idején várandós volt. Harmadik gyermeke,
Móricz Virág
Móricz Virág
, másnap, szeptember 23-án született. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1909-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/3.
Dezső
Móricz Dezső
el vitorlázott Amerikába?
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
1908 elején vándorolt ki az Egyesült Államokba. Első levele, amelyet a tengeren túlról küld, 1908. április 2-ai. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 469.
Hát
Pista
Móricz István
uszik a boldogságba?
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
1908 áprilisában jegyezte el
Nagy Lenke
Nagy Lenke
fotográfust. Forrás: Nagy Lenke és Móricz István jegyességi értesítése, kisnyomtatvány, PIM kisnyomtatványtár, Any.762/1, hozzáférés: 2018.10.10, .
Kérem
Zsiga
Móricz Zsigmond
levelem vétele után válaszoljon mindjárt, írnék még, de nem jól érzem magam ágyba kell feküdni
 [?]
[unclear1]
a doktor rám parancsolt
Jankát
Holics Janka
csókolom, Isten véle
Zsiga
Móricz Zsigmond
és bocsásson meg hogy kölcsön kérek, de mikorra igértem meg adom, és ha adhatna ugy most kérem ha okt. 10éig elküldené: Szíves üdv  
 
Juliska
Szilágyi Julianna
Aláírás
 
 
Kőhalom
Kőhalom
, 909 szep. 22.  
  czím:
Kőhalom
Kőhalom
Nagy Küküllő m
Nagy-Küküllő vármegye
Nagy.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
Végh József
Végh József
járásbíró leveleivel.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image