Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Ngos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
 
 
Moricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
 
print
  VIII., Népszinház-utca 22.  
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  A Hét  
  VIII., Népszinház-utca 22.  
  Telefon 61-38  
 
Budapest
Budapest
, 19
09 sept 28
[kézváltás] Kiss József
 
  Kedves fiam
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
!  
  Küldjön egy csipetnyi novellát.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1909-ben két elbeszélése, a Bent a kupéban   ( Móricz Zsigmond, "Bent a kupéban", A Hét, 1909. ápr. 11., 246–248.) és a Vera   ( Móricz Zsigmond, "Vera", A Hét, 1909. júl. 25., 486–488.) c. jelent meg A Hétben, továbbiakat valószínűleg nem küldött.
Kiss József
Kiss József
levelére adott válaszát nem ismerjük.
A salláriumot
n
Jegyzet Tiszteletdíjat (latin).
felemelem 5
frttal.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forinttal.
Ha e hétre liferálhatna,
n
Jegyzet Szállíthatna (német).
rögvest kiadnám. Ha meglátogatna, nagyon jót tenne velem, mert még mindig beteg vagyok.  
  Collegialis szeretettel  
  híve  
 
Kiss
Kiss József
Aláírás
n
Jegyzet
Kiss József
Kiss József
(1843–1921) költő, lapszerkesztő, a 19. század második felének egyik legjelentősebb magyar lírikusa. Első sikereit
Arany János
Arany János
hatását mutató balladáival szerezte. 1870-től 1873-ig a Képes Világot szerkesztette, 1890-ben megalapította A Hét c. folyóiratot, mely sokáig a modern magyar irodalom vezető orgánuma volt, és a későbbi Nyugat fiatal írói számára biztosított lehetőséget a megszólalásra és a kísérletezésre. 1910-ben szembefordult a Nyugat szellemiségével, ezt követően tekintélye és A Hét népszerűsége is folyamatosan csökkent.
Móricz Zsigmonddal
Móricz Zsigmond
való kapcsolatáról keveset tudunk.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint nem jöttek ki jól egymással. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 6:341–344.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 460.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:928.; Imre László, "Kiss József", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1052–1053.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image