Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nyugat  
  Megjelenik minden hó  
  1-én és 15-én  
  Főszerkesztő:
Ignotus
Ignotus
 
  Szerkesztők:
Osvát Ernő
Osvát Ernő
és
Fenyő Miksa
Fenyő Miksa
 
  Kiadóhivatal:
Budapest
VII.  
  Akácfa-utca 5. sz.  
  Telefon  
  60-96  
  Kedves
Tanár
Kardos Albert
ur!
n
Jegyzet
Kardos Albert
Kardos Albert
(1861–1945) irodalomtörténész,
debreceni
tanár és igazgató, a Csokonai-kör titkára. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:343.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:859.
 
  A Nyugat szerkesztősége elhatározta, hogy a jövő vasárnap, okt. 24-én matinét tart
Debreczenben
.
n
Jegyzet A
debreceni
Csokonai-Kör és a Nyugat írói 1909. október 24-én rendezték meg a levélben említett matinét.
Ignotus
Ignotus
az irodalom új irányáról szóló előadásával,
Tóth Árpád
Tóth Árpád
és
Ady Endre
Ady Endre
verseikkel,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
pedig – a levélben jelzett
debreceni
témájú novella helyett – Márkus   c. elbeszélésével szerepelt. Forrás: Móricz Pál, "Ady Endréék Debrecenben", Debrecen, 245. sz. (1909): 1–3.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:343.
Hetfün délután le fog utazni egy megbizott ur,
Barna Sándor
, a ki az én vakmerő fölbiztatásomra
Tanár
Kardos Albert
urat meg fogja keresni és tanácsot kér.  
  Megjegyzem, hogy a Nyugat arra gondolt, hogy a legegyszerűbb módon, gépiesen, könyvárus által rendezteti a felolvasás ügyét. Én azonban, s mi mindnyájan a kik a felolvasáson részt vennénk, nagy kitüntetésnek tartanók, ha a Csokonay Kör bármiféle formában vendéglátó gazda módjára gondolna ránk.  
  Részt vesznek a felolvasásban:
Ignotus
Ignotus
,
Ady Endre
Ady Endre
,
Tót Árpád
Tóth Árpád
meg én (mint már elárultam,
Debreczen
multjából vett történelmi elbeszéléssel állanék elő.)  
 
Tanár
Kardos Albert
ur szives jóakaratát és válaszát kérve maradok igaz tisztelő hive  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  . 1909. okt. 16.  
 
NB.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nota Bene
Méltóztassék
Barna
urnak megadni majd a választ, hogy kellő gyorsasággal intéződjék el a dolog.  
 

Útmutató

Utólag tett rájegyzések:

Érk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Érkezett
1909. okt. 18.–
[kézváltás] unknown

VIII Rákóczi ut 9.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Móricz Zs.
[kézváltás] unknown

 
image
image