Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  iró Urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői u 95  
  Az isten éltesse mindnyájukat, kicsi
irágszálukat
Móricz Virág
.
n
Jegyzet
Móricz Virág
Móricz Virág
(1909–1995) író, művészettörténész,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
harmadik gyermeke. Tanulmányait és
Berlinben
Berlin
végezte, 1932-ben
Budapesten
Budapest
doktorált művészettörténetből és esztétikából. 1931–1932-ig a Nyugat titkára volt, majd segédfilmrendező lett, és műfordítóként is működött. 1937-ben férjhez ment
Koch Richárd
Kolos Richárd
mérnökhöz. Regényei, elbeszélései az '50-es évektől jelentek meg.
Móricz
Móricz Zsigmond
halála után az író hagyatékát gondozta. 1953-as Apám regénye   c. műve a hagyatékban található dokumentumokon alapul, gyakran szó szerint idézve a források szövegét. Később több kötetnyi anyagot közölt
Móricz
Móricz Zsigmond
1929 és 1933 közötti, valamint 1933–1942-ig keletkezett naplóiból, feljegyzéseiből, leveleiből (Móricz Zsigmond szerkesztő úr   , 1967; Tíz év   , 1981), kommentárokkal kísérve a szövegeket. Fontos adalékokkal szolgál még a Móricz-kutatás számára utolsó műve, a
Holics Janka
Holics Janka
életét feldolgozó Anyám regénye   (1988) is. Forrás: Móricz Virág és Koch Richárd mérnök [házassági értesítője], 1937, Kisnyomtatvány, PIM Kisnyomtatványtár, Any.547, hozzáférés: 2019.01.17, .; Sajó Ivett, "Móricz Virág", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1412–1413.; Móricz Zsigmond, Móricz Zsigmond a Kelet Népe szerkesztője, vál., utószó Tasi József, kiad., jegyz. Sz. Fehér Judit, G. Merva Mária és Tasi József, 2 köt. (Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988–1999), 2:428.
 
  Szeretettel  
 
Anikó
Szederkényi Anna
Aláírás
n
Jegyzet Párniczky Edéné
Szederkényi Anna
Szederkényi Anna
(1882–1948; szül. Klein Karolin) író, költő, műfordító, újságíró. A
nagyváradi
Nagyvárad
tanítóképzőben tanult, majd rövid tanítónői működése után az újságírói pályára lépett. Előbb a Független Magyarország, majd a Friss Ujság munkatársa, 1926-ban a Kis Újság szerkesztője volt. Első férje,
Haraszthy Lajos
Haraszthy Lajos
költő,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
barátja és munkatársa volt az Országos Monografia Társaság szerkesztőségében; valószínűleg rajta keresztül került először közel a Móricz-családhoz.
Holics Jankával
Holics Janka
jó barátságot ápolt,
Móricz Miklóssal
Móricz Miklós
a Független Magyarország szerkesztőségében ismerkedett meg. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 98.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:726.; Fioláné Komáromi Gabriella, "Szederkényi Anna", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1923–1924.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image