Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
író úrnak,  
  az "Országos Monografia”" segédszerkesztője,  
  "Az Ujság" belső munkatársa  
 
6
 [?]
[unclear1]
[kézváltás] ismeretlen
 
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői-út 95 sz.  
 
Zsoldos Benő
Zsoldos Benő
[kézváltás] ismeretlen
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Törölt
«
Zombor
Zombor
»
Szudvarhely
Székelyudvarhely
1909. nov. 6.  
  Kedves jó
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Nekem, – úgy látszik, – már az a fátumom, hogy minél erősebb a vágyódásom a központba kerülhetni, annál messzebbre kerűlök tőle.
Zomborban
Zombor
is elég távol voltam
Budapesttől
Budapest
, de hogy még távolabb legyek, kineveztek ide
Székelyudvarhelyre
Székelyudvarhely
kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
királyi
törvényszéki albírónak.
n
Jegyzet
Zsoldos Benő
Zsoldos Benő
1902-től a
zombori
Zombor
királyi törvényszéknél működött, 1909-ben kinevezték
Székelyudvarhelyre
Székelyudvarhely
albírónak, majd 1910-ben ismét Zomborba helyezték, ezúttal járásbírói minőségben. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1950–1951.
 
  Nekem azonban az az elhatározásom, hogy nem húzom sokáig a hivatalos igát, az állandó irodai életet egyébként az egészségi állapotom sem engedi. Nehány hónap múlva úgyis elérem a nyugdíjjogosultságot s akkor, – egészségi okokból, – nyugalomba mennék. Azután azonban azzal szeretnék foglalkozni, a mihez mindenekfelett a legtöbb kedvem van, az irodalommal. E végből most már igazán fel akarnék kerülni a központba, hivatásos ujságírónak. És
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ez iránt keresem fel most önt, kedves jó Uram, mint szíves jóakarómat és önzetlen ismerősömet.  
  Legyen oly jó, méltányolva intencióimat, – figyelemmel kísérni azt, akár most, akár ezután, hogy mikor van üres belsőmunkatársi állás akár a Pesti Hírlapnál, akár Az Ujságnál, vagy esetleg más számottevő napilapnál, a melyre én sikerrel jelentkezhetném?!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Budapesti Hírlapot ajánlotta
Zsoldos Benő
Zsoldos Benő
figyelmébe, amint az
Zsoldos
Zsoldos Benő
november 24-ei következő leveléből kiderül.
Kedves jó Uram köztük él, mindent tudhat, míg én itt, a messze vidéken,
semmiképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
semmiképpen
sem tudhatnék meg ilyesmit.  
  Legyen szíves ezt a kérésemet állandó evidenciában tartani s adandó alkalommal engem értesíteni s tervem kivitelében jóindulatú támogatásában részesíteni.  
  Egyben engedje meg, hogy a Nyugatban most folyó "Sárarany   " cz. pompás regényéhez őszinte szívből gratuláljak.
n
Jegyzet A Sáraranyt   a Nyugat 1909. október 1-ei számától kezdte folytatásokban közölni. Vö. Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 141.
 
  Kitűnő tisztelettel  
  igaz híve  
 
Zsoldos Benő
Zsoldos Benő
Aláírás
n
Jegyzet
Zsoldos Benő
Zsoldos Benő
(1875–1943) ítélőtáblai bíró, újságíró, műfordító.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
munkatársa volt az Országos Monografia Társaságban mint a Magyarország vármegyéi és városai sorozat Bács-Bodrog vármegyei kötete szerkesztőségének tagja, ismeretségük azonban valószínűleg gimnazista korukra nyúlik vissza. Édesapja,
Zsoldos Benő
Zsoldos Benő
, a
sárospataki
Sárospatak
gimnázium latin tanára volt az egyik a három oktató közül, aki
Móriczot
Móricz Zsigmond
az 1896-os őszi félévben megbuktatta. Forrás: Pataj Sándor et al., "Irodalom, tudomány, müvészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 2/2:476–558, 555.; Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1950–1951.; Móricz Zsigmond, "Három szekunda", Pesti Napló, 1939. júl. 16., 7.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 58–61.; Kováts Dániel, Móricz Zsigmond és Sárospatak (Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1994), 61–64.
 
 
kir. tszéki
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
királyi törvényszéki
albíró  
 
Székelyudvarhely
Székelyudvarhely
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image