Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Élet szerkesztősége  
 
Budapest
Budapest
, 19
09. nov. 10.
[kézváltás] Andor József
 
  VIII. Szentkirályi-u. 28. sz.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Bocsásson, hogy szíves szavaira
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1909. november 10. előtti ismeretlen levelében valószínűleg
Andor Józsefnek
Andor József
a Hét krajcárról   írt kritikájára reagált, mely az Élet 1909. október 17-ei számában jelent meg. E helyütt – a Nyugat irodalmi újításait egyébként kategorikusan elutasító –
Andor József
Andor József
az egyik legtehetségesebb kortárs magyar írónak tartja
Móriczot
Móricz Zsigmond
, csak elbeszélései indőnkénti terjengősségét és az erotika nyílt ábrázolását nehezményezi. Vö. Szén [Andor József], "Móricz Zsigmond elbeszélései", Élet, 1909. okt. 17., 527., közli Vargha Kálmán, szerk., Kortársak Móricz Zsigmondról 1.: Tanulmányok és kritikák (1900–1919), Új magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 2 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958), 37–38.
csak most válaszolok, de az időben
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
betegeskedtem, aztán sok dolgom közt, kiment a fejemből, most azonban eszembe jutott és sietek adóságomat kiegyenlíteni. –  
  Nem baj, ha egy némely dologban nem értünk egyet, – az erotikára vonatkozólag nem is fogunk – legfeljebb ha igen öregek leszünk mindketten – s én sokkal
Törölt
« jobban »
hamarébb, mint ön – Egyébként erről a dologról hamarosan írni fogok és talán világosabban.  
  A
Kozma
Kozma Andor
féle cikknek
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Kozma Andor
Kozma Andor
Magyar symphoniák   c. verskötetéről szóló írása a Nyugat 1909. október 16-ai számában jelent meg. Móricz Zsigmond, "Kozma Andor", Nyugat 2 (1909): 2:402–404.
igen örülök, csak azt nem tudom, vajjon ön hogyan gondolkozik az ő írói egyéniségéről – ezt talán nem volna
Törölt
« ros »
ártalmas, ha megbeszélnénk, vagy pár sorban közölné
Törölt
« vél »
álláspontját.  
  Egyébként mindig, bár mivel beköszönt hozzánk, igen nagy köszönettel veszem.  
  Őszinte hive  
 
Andor József
Andor József
Aláírás
n
Jegyzet
Andor József
Andor József
(1871–1918) író, szerkesztő, pedagógus. Rövid ideig cisztercita szerzetes volt, majd tanári oklevelet szerzett, és 1912-től a közoktatásügyi minisztériumban dolgozott. 1909 és 1910, valamint 1914 és 1918 között az Életet szerkesztette. Vallásos szemléletű regényeit, elbeszéléseit alkalmanként Cyprián álnéven publikálta. Egyike volt azoknak, akik korán felismerték
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írói tehetségét.
Móricz
Móricz Zsigmond
egyik kiadatlan, 1936. január 23-ai retrospektív feljegyzése szerint
Andor József
Andor József
1909 nyarán kérte fel az Élet számára egy regény   megírására, amelyért az
író
Móricz Zsigmond
kérésére nyolcszáz korona előleget fizetett. A Harmatos rózsa   végül 23 részben jelent meg az Élet hasábjain 1910. január 2-tól június 5-éig.
Andor József
Andor József
1918-ban bekövetkezett haláláig figyelemmel kísérte
Móricz
Móricz Zsigmond
írói pályájának alakulását, cikket írt a Hét krajcárról   ( Szén [Andor József], "Móricz Zsigmond elbeszélései", Élet, 1909. okt. 17., 527.) és az 1917-ben napvilágot látott A tűznek nem szabad kialudni   c. novelláskötetről is ( Andor József, "Móricz Zsigmond: A tűznek nem szabad kialudni", Élet, 1917. jan. 28., 99.). Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1909-ből, analekta, PIM Kézirattár, M. 100/3957/3.; Móricz Zsigmond, 1936. január 23. 17.10, gépirat, magántulajdonban.; Vargha Kálmán, szerk., Kortársak Móricz Zsigmondról 1.: Tanulmányok és kritikák (1900–1919), Új magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 2 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958), 37–38, 313–315, 466–467, 477.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:30.; Bódi Zoltán, "Andor József", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:38.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image