Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Nagys.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak, az "Országos Monografia" segédszerkesztője, az "Az Ujság" belső munkatársa  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői-út 95.  
 
Székelyudvarhely
Székelyudvarhely
1909 nov. 24.  
  Kedves jó
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  hálásan köszönöm jóakaratú információit.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Zsoldos Benőnek
Zsoldos Benő
szóló 1909. november 24. előtti levelét nem ismerjük.
Zsoldos
Zsoldos Benő
még 1909. november 6-ai levelében érdeklődött egy esetleges
budapesti
Budapest
újságírói állás felől.
Miután
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
soraiból – legalább igy első tekintetre – a
B. H.-beli
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Budapesti Hírlapbeli
állás előnyösebbnek látszik: már irtam is magának
Rákosi Jenőnek
Rákosi Jenő
, úgy adva be neki a dolgot, hogy "irói körökből" jutott tudomásomra a
Zilahi K. B
Zilahi Kiss Béla
. állásának a megüresedése.
n
Jegyzet
Zilahi Kiss Béla
Zilahi Kiss Béla
(1857–1911) irodalomtörténész, újságíró, Junius álnéven megjelent tárcái révén vált ismertté. A Budapesti Hírlapnak 1881-től munkatársa volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:1077.; Dobos István, "Zilahi Kiss Béla", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2311.
Kiváncsi vagyok, mit fog felelni
Rákosi
Rákosi Jenő
, vagy hogy egyáltalán fog-e válaszolni? Végeredményben az Ujság-nál levő hely sem volna rosz, bár a fizetés meglehetősen szerény. Ha ideje engedi, legyen oly jó kedves uram még pótlólag értesiteni arról, hogy ezen állással járó teendők naponta körűlbelől mennyi munkaidőt vesznek igénybe? Fontos ezt tudni a külön irói munkálkodás lehetőségének szempontjából. Kár, hogy a
B. H.-nál
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Budapesti Hírlapnál
– tudtommal – jelenleg nincs olyan ismerősöm, a kihez bővebb információért és esetleg "protekcióért" fordulhatnék. A rovat mindkét helyen teljesen szám íze szerint való lenne s e téren bizonyos reformtervekkel is elő tudnék állani, vagy mondjuk igy: programmal. De előbb, – érthető okokból, – teljesen tisztába szeretnék jönni a helyzettel. Ismételten igaz köszönetet mondva szivességeért, további kegyes jóindulatát kéri igaz híve
Zsoldos Benő
Zsoldos Benő
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image