Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
  Az Ujság munkatársának  
 
Budapest
Budapest
 
  VII. Rákóczi ut 54.  
  Az Ujság szerkesztősége.  
 
Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara
Pecsét
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara
Pecsét
 
  Igen tisztelt
Barátom
Móricz Zsigmond
,  
  a következő tervemre kérem szíves közbenjárását:  
  én egész sereg külföldi közgazdasági szaklapot szoktam olvasni és azokban nagyon sok, magyar olvasót is érdeklő dolgot találok. Az a tervem, hogy valamelyik nagy lapunkkal megállapodom és rövid czikkekben, a közgazdasági hírek közé állandóan (de legalább hetenként egyszer) küldök ily külföldi anyagot.  
  Én régebben a Budapesti Hírlapnak írtam,
n
Jegyzet
Rácz Lajos
Rácz Lajos
cikkei a Budapesti Hírlapban 1907 és 1908 folyamán jelentek meg. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írói álnév lexikon: A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978), 374, 379, 616.
de ugy látom, ott mindinkább nem kedvelik, aki nem agrárius és nem klerikális.  
  Az Ujságra gondoltam tehát. De ott én mást senkit nem ismerek, így engedje meg, hogy arra kérjem: beszélje meg a tervet a
szerkesztővel
Gajári Ödön
. És legyen szíves velem közölni, óhajtják-e, hogy ily állandó dolgozótársuk legyek és mily honorálásra számíthatok?  
  Próba gyanánt itten küldök nehány czikket; mind a legfrissebb anyag; egész tömeg lett volna most is küldeni való még.  
  Egyidejűleg megküldöm két közgazdasági munkám is,
n
Jegyzet Feltehetően az alábbi munkákról van szó: Rácz Lajos, A kartellek és szabályozásuk (Budapest: Politzer, 1905).; Rácz Lajos, Az ipari béke megvalósítása kollektív munkaegyezmények által (Debreczen: Hoffmann és Kronovitz, 1907).
hogy ezirányu irodalmi munkásságom a
szerkesztővel
Gajári Ödön
megismertethesse.  
  Szívességét előre is köszöni és üdvözli  
  őszinte híve  
 
Dr
Rácz Lajos
Rácz Lajos
Aláírás
n
Jegyzet
Rácz Lajos
Rácz Lajos
(1881–1930) közgazdász, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara segédtitkára, később a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara igazgatója.
Móricz Zsigmonddal
Móricz Zsigmond
való kapcsolatáról nincsenek információink. Forrás: Magyarország, 1930. aug. 26., 5.
 
 
keresk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kereskedelmi
és iparkamarai
s. titkár
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
segédtitkár
 
 
Debreczen
Debrecen
1909. XI. 30.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Szalay J
Szalay J
.
[kézváltás] ismeretlen

 
image
image
image
image
image