Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Igehirdető  
 
Nagybánya
Nagybánya
 
  Hid-u. 19.  
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
,  
  Már igen nagyon furja valami kósza hír az oldalamat. Mégis türtőztettem a kiváncsiságom, míg ez a kis könyv  
n
Jegyzet Soltész Elemér, Ünnepnapok: Tíz alkalmi egyházi beszéd (Nagybánya: [s. n.], 1909).
kész lett. Most azonban felelj: igaz, hogy otthagytad az Ujságot?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Gajári Ödönhöz
Gajári Ödön
írt 1909. szeptember 20-ai levelében felmondott Az Ujság szerkesztőségének, hogy minden idejét az írásra fordíthassa.
Krudy
Krúdy Gyula
járt itt a multkoriban, ő pletykálta
Révésznek
Révész János
.
n
Jegyzet
Égly Mihály
Égly Mihály
1909. november 10-én
Nagybányán
Nagybánya
felolvasóestet rendezett
Krúdy Gyula
Krúdy Gyula
és
Báttaszéki Lajos
Báttaszéki Lajos
tiszteletére, melyen
Révész János
Révész János
is szerepelt kuruc dalaival. Ekkor beszélhettek
Móricz
Móricz Zsigmond
lépéséről, melyről
Krúdynak
Krúdy Gyula
, Az Ujság novellistájának, tudomása lehetett. Forrás: "Irók összejövetele", Nagybányai Hírlap, 1909. nov. 14., 3.; Nagybánya és vidéke, 1909. nov. 14., 2.
Ha tetted, bizonyosan okod volt rá; de én meg szeretném tudni ezt az okot. Irj magadról, helyzetedről, kilátásaidról, terveidről azzal a tudattal, hogy mi, (
őnagysága
Zsigmond Róza
és én) minden iránt érdeklődünk, ami téged illet. Persze, most már adieu 7 krajczár   !
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Hét krajcár: Elbeszélések (Budapest: Nyugat Kiadó, 1909).
Sári biróné   van a nap alatt. Tudjuk ám, hogy
Blahánéval
Blaha Lujza
szövetkeztél
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
eredetileg Rákosi Szidire írta Sári bíróné szerepét, de
Tóth Imre
Tóth Imre
, a Nemzeti Színház igazgatója mégis
Blaha Lujzára
Blaha Lujza
osztotta ki. A darab   próbái már 1909. november közepétől megkezdődtek. Vö. Ry. [Szomori Emil], "Sári biró: Látogatás Blahánénál", Az Ujság, 1909. nov. 18., 12.; Csathó Kálmán, Ilyennek láttam őket: Régi Nemzeti Színház arcképalbum (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1957), 175–181, 178.; Csathó Kálmán, Izzó levegőben: Emlékek a régi Nemzeti Színházról (Budapest: Új Palatinus Könyvesház, 2006), 132–139, 135.
s örültünk, hogy – nincs oka féltékenykedni a kedves
feleségednek
Holics Janka
.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egyik kiadatlan, 1936. január 23-ai naplójában vall róla, hogy a Harmatos rózsa   , a Sári bíró   és a Sárarany   megírása idején, illetve attól kezdve elhanyagolta
Holics Jankát
Holics Janka
az írás miatt. Viszonyuk megromlásának kezdetét illusztrálva a Sári bíróval   kapcsolatban felelevenít egy esetet: "[
Holics Janka
Holics Janka
] a Sári bíró   előadását meg akarta akadályozni, hogy ne kerüljek a színésznők közé. Azt hiszem, akkor volt az első futásom: elutaztam
Debrecenbe
Debrecen
. Utánam küldték a darabot   , de akkorára hazajöttem, s a darab egyetlen példánya csaknem elveszett."
Soltész Elemér
Soltész Elemér
jelen levelében bizonyára erre a konfliktusra céloz. Forrás: Móricz Zsigmond, 1936. január 23. 17.10, gépirat, magántulajdonban.
 
  No, de most már rajtad a sor; fogytán a türelmünk. Szervusz! Ölel  
 
Elemér
Soltész Elemér
Aláírás
 
 
Nbánya
Nagybánya
1909. dec. 1.  
  Fordíts!  
  Most veszem észre, hogy kíváncsiságomban nagyon önzetlen akartam maradni. Még nincs vége.  
  Tehát: a kis könyv  
n
Jegyzet Soltész Elemér, Ünnepnapok: Tíz alkalmi egyházi beszéd (Nagybánya: [s. n.], 1909).
– nézd meg jól, ha ugyan
Sáriné
Blaha Lujza
megengedi – a
nagybányai
Nagybánya
hiveknek adódik, emlékül. Másnak 3 korona az ára. Ezt azért jelzem, hogy ha módodban van valahol, az Ujságban, vagy másutt, megemlékezni róla, ez ki ne felejtődjék.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nem írt cikket az Ünnepnapokról   , azonban A fáklya   c. regényében – mint ahogy maga
Soltész Elemér
Soltész Elemér
egy,
Belia György
Belia György
által felkutatott és idézett, visszaemlékezésében felhívja rá a figyelmet – "részint szó szerint átvett, részint átstilizált részletet" az egyházi beszédeket tartalmazó kötetéből   . Az egyik ilyen szövegrész a Miért hivattatok?   c. beszédben szerepel: "a vallást és a reá tartozó dolgokat nem veszik nagyon komolyan. Idejök sincsen rá, hogy efélével behatóan foglalkozzanak. Felfogásuknak megfelelően a paptól mindenesetre megvárják, hogy jó ember legyen. Felőlök nyugodtan élhet; lelki ügyeikkel – amennyiben birnak ilyenekkel – nem igen zaklatják, terhelik őket őt. Ha papjok kedvök szerint való ember, szívesen tüntetnek vele s alkalom-adtán készek lándzsát törni mellette." Vö. Soltész Elemér, "Miért hivattatok?", in Soltész Elemér, Ünnepnapok: Tíz alkalmi egyházi beszéd (Nagybánya: [s. n.], 1909), 3–16, 8.; Móricz Zsigmond, "A fáklya", in Móricz Zsigmond, Regények, 7 köt. (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975–1987), 2:5–262, 68.; Belia György, "Móricz Zsigmond Nagybányán", Irodalomtörténet 45 (1957): 163–172, 163.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 261.
 
  Még nagyobbat is kérek: Olvasd el, ha egyáltalán lehetséges (hiszen te már rém nagy ember vagy, hogy ilyen haszontalanságra időd legyen) és írd meg nekem, magamnak, mi hibákat találsz benne. Most kezdek abban a lelki állapotban lenni, hogy amit eddig írkáltam, mindazt igen-igen közönséges beszélgetésnek tartom. Szóval éppen nem vagyok magamtól el-ra-gad-tat-va. És nem vigasztalást várok tőled, hanem szigorú kritikát.  
  Bocsáss meg, édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
, tán túl-sokat is kérek tőled. Azért csak úgy, ha kedved van rá.  
  Ki-be-szél-he-tet-len sok bosszúságon mentem azaz mentünk keresztül ez évben a lakásunk miatt. Igaz, szép is, jó is lesz, ha készen lesz; de amióta – egy év óta – bennelakunk, még mindig készül. Most pingálják javában. Ha erre tévednél, nem ösmernél rá a Hid-utczára. De miránk igen. Te, igérd meg, hogy záros határidőn belől feljösz
Nagybányára
Nagybánya
. Amikor jól esik. Nekünk mindig jól esik.  
  De most már csakugyan ölel  
 
Elemér
Soltész Elemér
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image