Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Vallás- és Közoktatásügyi
M. Kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Királyi
Iparoktatási Főigazgató.  
 
Budapest
Budapest
, VII., Rottenbiller-utcza 15. sz.  
 
Nagys.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
 
 
Moricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 95 sz.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Vallás- és Közoktatásügyi
Magy. Kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Királyi
Iparoktatási Főigazgató.  
  A "Magyar iparoktatás" és az „Iparosok olvasótára" szerkesztője.  
 
Budapesten
Budapest
, VII., Rottenbiller-utcza 15. sz
909 XII/3.
[kézváltás] Mártonffy Márton
 
  Kedves
Barátom Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Köszönet szíves értesítéseért, – vállalkozásáért   .
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Munkácsy Mihályról
Munkácsy Mihály
szóló pályaképének ötletével kereshette meg – ismeretlen levelében –
Mártonffy Mártont
Mártonffy Márton
, az Iparosok olvasótára c. sorozat szerkesztőjét. A kötet 1910 áprilisában jelent meg: Móricz Zsigmond, Munkácsy Mihály, Iparosok olvasótára 16 (Budapest: Lampel, 1910).
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint
Móriczot
Móricz Zsigmond
már 1903 körül foglalkoztatta
Munkácsy
Munkácsy Mihály
alakja. Az elkészült kötettel kapcsolatban idézi
Móricz
Móricz Zsigmond
saját önironikus nyilatkozatát, miszerint az egészet
Malonyay Dezső
Malonyay Dezső
művészettörténész munkájából írta ki. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 306, 357.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 209, 473.
 
  Jó a thema, s hiszem, jól lesz megírva. Az Ön mesteri kezéből csak jó dolog kerülhet ki.  
  Számítok reá, várom a dolgozatot   .  
  Szeretettel köszönti  
  öreg barátja  
 
Mártonfy
Mártonffy Márton
Aláírás
n
Jegyzet
Mártonffy Márton
Mártonffy Márton
(1848–1917) főreáliskolai tanár, majd iparoktátasi főigazgató, pedagógiai szakíró. 1894-ben indította meg az Iparosok olvasótára c. sorozatot, melyben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Munkácsy Mihály   c. könyve megjelent, emellett a Magyar iparoktatás c. folyóiratot is szerkesztette. Forrás: Asztalos Miklós, Bálint Emma és Bálint Mihály, szerk., Tolnai Új Világlexikona, 18 köt., (Budapest: Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, 1926–1930), 11:231.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image