Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Sigismund
Móricz Zsigmond
,  
  repülőgép-gyorsaságával emelkedő irói pályád magasából meglátod-e, ah, meglátod-e még
Debrecen
Debrecen
sivatagába teremtett, agg karaván-egyéniségemet? Tréfán kívűl: nagy szeretettel nézek reád, Reád, mióta elolvastam Sári bíró   -t. (Azt mondtad, megküldöd; az ám.) Kedves, üde, igaz kis munka. Már látom, hogy meg kell irnom irói arcképedet. Pedig még fiatal vagy, amint mondtam máskor is. – Mikor olvastam, hogy kétezer s egynehány koronát kifizetett a Nemzeti Színház: öröm és fájdalom szakadt a szívemre. Az egyik érted, a másik magamért.
Zuboly
Bányai Elemér
azt kürtöli: eladtam valakinek a lelkemet,
n
Jegyzet
Oláh Gábor
Oláh Gábor
itt
Bányai Elemér
Bányai Elemér
– személyeskedéstől sem mentes – bírálatára utal: Zuboly [Bányai Elemér], "Oláh Gábor könyvei", Pesti Napló, 1909. dec. 25., 98.
s te tudhatod, hogy 800 forint az évi bérem, hat esztendeje már! Ilyen a világ jóakarata.  
  Mikor a gubákat elküldtem a Nemzetinek, egy számadást is útnak eresztettem az Igazgatóság címére. Nem tudom, megkapta-e? 17
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
72 fillérrel fizettem többet 150 Koronánál; ezt légy szives megsürgetni a pénztárnál, mert
Károly
Károly
szolgám pénze van benne, ő segített ki akkor a zavarból. – Jók voltak a ködmönök? – (
Gulyás Pista
Gulyás István
bátyámnak azt mondtam, mikor egyszer szóba kerültetek, hogy kedvesebb asszony ám, mint a
debreceni
Debrecen
hölgyek.
Pista
Gulyás István
bá nem akarja hinni; bizonyítsátok be neki valahogy, ne maradjak hazugságban. – Ezt,
Zsiga
Móricz Zsigmond
, a nagyságos
asszonynak
Holics Janka
el ne olvasd ám!)
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egyik kiadatlan, 1936. január 23-ai naplójában vall róla, hogy a Harmatos rózsa   , a Sári bíró   és a Sárarany   megírása idején kezdett elromlani a kapcsolata
Holics Jankával
Holics Janka
. Az írás miatt egyre gyakrabban hanyagolta el
feleségét
Holics Janka
, aki ezért – mint írja – "a Sári bíró   előadását meg akarta akadályozni, hogy ne kerüljek a színésznők közé. Azt hiszem, akkor volt az első futásom: elutaztam
Debrecenbe
Debrecen
. Utánam küldték a darabot   , de akkorára hazajöttem, s a darab egyetlen példánya csaknem elveszett." Könnyen lehet, hogy
Oláh Gáborhoz
Oláh Gábor
ennek a konfliktusnak köszönhetően jutott el a Sári bíró   kézirata még 1910-es megjelenése előtt, és ezért vegyíti a művet   méltató levelét
Holics Jankára
Holics Janka
tett célzásokkal. Forrás: Móricz Zsigmond, 1936. január 23. 17.10, gépirat, magántulajdonban.
 
  Üdvözöllek mindahármatokat. A Sárarany  
n
Jegyzet A Sáraranyt   a Nyugat 1909. október 1-ei számától kezdte közölni. Vö. Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 141.
jól índúlt, csak ki ne zökkentsed a kerékvágásból. –  
  Mikor jössz mifelénk?  
  Boldog új esztendőt és munkakedvet kiván  
  igaz feled
Oláh Gábor
Oláh Gábor
Aláírás
 
 
Debrecen
Debrecen
, 1909. dec. 28.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image