Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Magyar Dél  
  irodalmi, társadalomtudományi és nemzetgazdasági folyóirat  
  szerkeszti:
Lengyel László
Lengyel László
n
Jegyzet
Lengyel László
Lengyel László
(1883–1935) újságíró, író. Előbb
Temesváron
Temesvár
a Dél Magyarországi Közlöny szerkesztője, majd 1910-ben Magyar Dél címmel szépirodalmi folyóiratot indított. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:61.
 
  kiadják:
Moravetz testvérek
LOK:00303 és LOK:00303
n
Jegyzet Könyvkereskedők. Forrás: Városi Közlöny 16, 1. sz., (1913): 5.
Temesvárott
Temesvár
.  
  Igen tisztelt
uram
Móricz Zsigmond
, mai postával küldöm Önnek a Magyar Dél eddig megjelent két számát. Talán nem fog annyira visszatetszeni ez a lap, hogy felháborodjék következő kérésemen: Kérem, írjon a
M. d.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Dél
február 1-én megjelenő 3. száma részére tárcát.
n
Jegyzet Haladó szellemiségű folyóirat, 1910. január elsején indult, mindössze egy éven át működött
Temesváron
Temesvár
. Alapító szerkesztője
Lengyel László
Lengyel László
szoros kapcsolatot tartott fenn a Nyugat és a Holnap íróival. Forrás: Kubán Endre, "Emlékezés a Dél Irodalmi Társaságra", Korunk 26, 8. sz., (1967): 1122–1123.. A levelezésben nem találjuk nyomát, de forrásaink alapján
Móricz
Móricz Zsigmond
elküldte a Judit és Eszter   című elbeszélését, mely a harmadik számban jelent meg. Forrás: Büchl Antal, "Új időknek új dalai Temesvárott", Korunk 36, 9. sz., (1977): 733.
Bizonyára lesz Önnek olyan dolga, amelyik még nem jelent meg sehol – ha nem kaphatok egészen ujat, nagyon hálás leszek egy régebbiért is. Mérsékelt honoráriumot a tárca megérkezte után azonnal küldök.  
  Kéziratára legkésőbb
f.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
folyó
hó 24-ig van szükségünk.  
  Könyörgöm, teljesítse a kérésemet és mindenesetre írja meg, kérem, számíthatok-e rája.  
  Kiváló tisztelettel vagyok igaz híve  
 
Lengyel László
Lengyel László
dr
Aláírás
 
 
Temesvár
Temesvár
910 jan 19  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image