Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):

 
Bp
Budapest
, 1910. febr. 1.  
  Mélyen tisztelt
Uram
Elek Artúr
,  
  január 13-án kelt nagybecsű levelével
n
Jegyzet
Elek Artúr
Elek Artúr
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló levelét nem ismerjük.
örökre lekötelezett, mert ezt igazán nem vártam a sorstól, hogy Anthologia
n
Jegyzet 1911-ben megjelent lírai antológia, melyet
Elek Artúr
Elek Artúr
szerkesztett.
Móricz
Móricz Zsigmond
Édes kicsi bimbóm   és Csönd   című versei szerepelnek benne. Elek Artúr, szerk Újabb magyar költők. Lírai antológia. 1890–1910., (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911), 109–110.
becsű költővé legyek.  
  Mint tudni méltóztatik, összesen két költeményem jelent meg ez világi életemben. Egyik a Nyugatban, a másik a
Vas. Újságban.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vasárnapi Újságban.
Természetesen álmodni sem merek oly vakmerőségről, hogy a szerkesztő úr válogatási jogát bármiként is befolyásoljam.  
  Életrajzi adataim a következők:
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
életrajzi adatait az Újabb magyar költők   Elek Artúr, szerk Újabb magyar költők. Lírai antológia. 1890–1910., (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911), 109–110. c. kötetben a
szerkesztő
Elek Artúr
szószerint a levélből átvéve közölte. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 344.
 
  Ezzel maradok kedves
komám
Elek Artúr
,  
  a tied kedves komája  
 
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
  Szül. 1879. jún. 30-án
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
a későbbiekben születése napjaként június 29-et adja meg. Bővebben lásd: Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond (Pozsony: Kalligram, 2013), 18–24.
Csécsén
Tiszacsécse
(
Szatmár m
Szatmár vármegye
.) Az írói mesterséget
Debrecenben
Debrecen
kezdte, a hol 1899–900-ban újságíró volt.  
  1900 őszén
Bpestre
Budapest
jött s 1904-ben Az Ujság megalapításakor e lap tagjává lett s ott maradt 1909 okt. 1-ig. Önálló könyvben megjelent művei: Erdő-mező világa   . (Verses állatmesék.) 1908.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel, 1908).
Hét krajcár. (Elbeszélések.)   1909.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Hét krajcár, Budapest: Nyugat Kiadó, 1909.
Sári bíró   (Vígjáték.) 1910.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Sári bíró, Budapest: Nyugat, 1910.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.