Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
1910 febr. 9  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
 
Fenyő Miksa
Fenyő Miksa
dr. úrnak átadtam "Hét krajczár   "
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Hét krajcár, Budapest: Nyugat Kiadó, 1909. 13–25.
című novellájának
Törölt
« f »
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
émet fordítását, azon kéréssel, lenne szíves azt Önnek bemutatni, és nevemben megkérni, hogy annak a bécsi "Zeit"-ban való közléséhez szíves beleegyezését kikérje. Miután mindeddig nélkülözöm
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
válaszát, igen kérem, legyen szíves a kéziratot autorizatiojával
n
Jegyzet Aláírásával (latin).
ellátva, hozzám visszaküldeni.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Freund Ada
Freund Ada
Aláírás
 
  V. Mária-Valéria utca 10.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image