Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Antunovác
Antunovac
1910 Febr. 14 én  
  Kedves !  
  Közvetve
Irma
Szerényi Irma
nővérem által jutottam czímetekhez s így tudok nektek írni és egyet mást veletek tudatni. Nevezetesen és mindenek előtt köszönöm, hogy 50 éves születés napomra üdvözöltetek,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
Szerényi Sándornak
Szerényi Sándor
szóló levelét nem ismerjük.
csak kár, hogy meg nem látogattatok ámbár
atyám
Szerényi Lajos
ezzel a hírrel lepett meg annak idején, a minek bizony mindketten megörültünk, mert így hozta volna magával a szokás, hogy ti mint fiatal házasok nálunk viziteljetek, máskülönben a boldog pestiekhez az ember oda sem mer nézni, pedig most akarva, nem akarva még is én vizitelek először nálatok, s valószínűleg 2-3 napba kerül, mire elvégzem dolgaimat, a fő az, hogy
nővérem
Szerényi Irma
lánya
Ilonka
Gallo Ilona
hozzánk jő látogatóba az elé megyek
Pestig
Budapest
, s nálatok találkozom vele, hát azt kérdem tőletek szívesen láthattok-e engem? De hiszen ez felesleges kérdés is tőlem, mert tudom, hogy kedvességtek mindkettőnél nagy, ismerem a
Zsigát
Móricz Zsigmond
, boldogúlt
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni idejéből, s mondhatom később a mint
Jankát
Holics Janka
is megismertem, nem irigyeltem tőle, ezt az igen sympatikus tanítónőt. Ez legyen az én dicséretem, dicséretetekre, ha most is azok vagytok, a kik voltatok, úgy nincs ok
Törölt
« »
a csalatkozásra.  
  Választ várok tőletek, minden körülmények között, ha a véleményt meg is döntenétek, akkor úgy teszek mintha czímetek nem is ismerném, mint a hogy többször is tettem
Pesten
Budapest
létemkor, a mikor lakástok a legsötétebb Afrika volt előttem.  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
! nekem úgy a
miniszter Elnök
Khuen-Héderváry Károly
n
Jegyzet
Khuen-Héderváry Károly
Khuen-Héderváry Károly
(1888–1960), Nagybirtokos gróf, politikus. 1916-ban a főrendiház tagja, 1922-től a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara elnöke. A magyarországi cserkészmozgalom egyik vezetője, 1922-ben főcserkész. Az I. világháború után a felsőháznak az örökösjogú főrendi családok választása folytán tagja. 1940-ben az Országos Mezőgazdasági Kamara elnökévé választották. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:914.
Úrnál, valamint a
n
Jegyzet
Hieronymi Károly
Hieronymi Károly
(1836–1911), mérnök, miniszter, konzervatív politikus. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:722.
is van dolgom, ha esetleg elfoglaltságod enged
né,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
akkor kalauzolásodra számítok annak idején, különösen; nem fogom tudni a központi postának – a hol szintén dolgom lesz – az elhelyezését megtalálni.  
  Hol van nővérem
Terka
Szklenár Teréz
, a mamátok és hol
Pepi
Szklenár Jozefin
néni a nagymamátok, senki nem ír róluk, legalább ti tudassátok
 [?]
[unclear1]
velem
Törölt
« ? »
,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hol és mint létüket.  
  Egyelőre elég ennyi, hiszen ha Istenünk és Atyánk is úgy akarja a szemtől szembe
való
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
látás küszöbötökön áll, akkor majd elmondjuk az elmondandókat. –  
  Ha kicsi herczegitek és
herczegnőitek
Móricz Virág
már vannak, s Isten legnagyobb áldását vettétek akkor azokkal egyetemben, mindnyájatokat csókoltatunk innen a messze távolból, kívánva hogy az Isten minden jókkal, bőséggel gazdagítson, s maradunk  
  szerető
nagybátyátok
Szerényi Sándor
illetve
nénitek
Spisszák Katalin
 
 
SzerényiSándor
Szerényi Sándor
Aláírás
és
Katalin
Spisszák Katalin
Aláírás
n
Jegyzet
SzerényiSándor
Szerényi Sándor
felesége.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image