Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt
Uram
Heinrich Gusztáv
!
n
Jegyzet
Heinrich Gusztáv
Heinrich Gusztáv
(1845–1922), irodalomtörténész, germanista, az összehasonlító filológia egyik magyarországi meghonosítója, 1905–1920 közt a Magyat Tudományos Akadémia főtitkára. Forrás: Gajdó Tamás, "Bíró Lajos", in Új Magyar Irodalmi Lexikon, főszerk. (I–III:) Péter László, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:785.
 
  Meg nem mondhatom, milyen öröm fogott el a nagyon becses értesítésre. Soha életemben nem fogok többet így örülni kitüntetésnek, mint most az Akadémia jutalmának.
n
Jegyzet
Heinrich Gusztáv
Heinrich Gusztáv
az Akadémia főtitkáraként ismeretlen levélben értesítette
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy a Sári bíró   c. vígjátékát (megjelent: Móricz Zsigmond, Sári bíró, Budapest: Nyugat, 1910. az Akadémia Vojnits-jutalomban részesítette. A jelentős összegű, 1000 koronás díjat 1904-ben alapította
Vojnits Tivadar
Vojnits Tivadar
, (bővebben lásd: "A Vojnits-díj", Pesti Napló, 1904. jan. 27., 7.) s az Akadémia külön e célra kijelölt bizottsága ítélte oda évente a színre került darabok közül a legértékesebbnek.
Móricz
Móricz Zsigmond
színművéről a bizottság kedvező bírálatot közölt, amely
Négyesy László
Négyesy László
aláírásával
Csanak Dóra
Csanak Dóra
jegyzetei között olvasható: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 344–346.
Ezzel életem s eddigi küzdésim minden jutalmát, ugy érzem megkaptam.  
  Hátha azt meg mondhatnám, milyen munkára lelkesítő nekem ez a pályadij!  
  Maradok Önnek mélyen tisztelt
Uram
Heinrich Gusztáv
, igaz, régi tisztelője, örökké hálás hive  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1910. febr. 20.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image