Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nemzeti szinház  
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. k. Üllői-út 95 sz. III. emel.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nemzeti Szinház.  
  …szám  
  190  
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Úrnak  
  Helyben.  
  Mélyen tisztelt
Szerző Úr
Móricz Zsigmond
!  
  A nemzeti színházi munkásosztály nyugdíjválasztmánya örömmel vette tudomásul hogy szerző úr a "Sári bíró   "
n
Jegyzet
Móricz zsigmondot
Móricz Zsigmond
a Magyar Tudományos Akadémia 1910 februárjában Vojnits-jutalomban részesítette. A kitüntetést
Móricz
Móricz Zsigmond
1910. február 20-án
Heinrich Gusztávnak
Heinrich Gusztáv
írt levelében köszöni meg.
óriási sikerén felbuzdulva 100 koronával járult a munkás vagyon gyarapításához.  
  Fogadja a mélyen tisztelt
szerző úr
Móricz Zsigmond
úgy a választmány, valamint az egész munkás személyzet nevében is hálás köszönetünket; egyúttal szívből kívánunk önnek minél előbbi hasonló sikereket.  
  Maradtunk a munkás nyugdíj választmánya nevében  
  kiváló tisztelettel  
 
Budapest
Budapest
, 1910 februárhó 28.  
 
MihályfiKároly
Mihályfi Károly
Aláírás
n
Jegyzet
Mihályfi Károly
Mihályfi Károly
(1856–1936), drámai színész, a régi Nemzeti Színház romantikus szavalóiskolájának képviselője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:206.
[kézváltás] Mihályfi Károly
 
 
vál.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
választmányi
elnök  
 
MészárosLajos
Mészáros Lajos
Aláírás
n
Jegyzet
Mészáros Lajos
Mészáros Lajos
(1857–1926), 1896-tól a Nemzeti Színház színésze. Mint színészegyesületi tanácsos huszonöt éven át fáradozott a közügy érdekében. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931) 3: 243.
 
 
vál.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
választmányi
jegyző  
 
A Nemzeti Szinházi Munkásosztály Nyugdijintézete
Pecsét
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1910
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image