Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ur, hírlapíró  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői-út 95 sz.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
,  
  nagyon hirtelenkedve fogok írni egy pár sort – arról, hogy végtelenül szégyenlem magam innen messziről, hogy a becses neved a
Prém Jóska
Prém József
n
Jegyzet
Prém József
Prém József
(1850–1910), író, publicista, művészettörténész, lapszerkesztő, pedagógus. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:441.
neve mellett áll
n
Jegyzet 1910-ben, amikor
Móricz
Móricz Zsigmond
lett a Vojnits-pályázat nyertese a Sári bíróval   (megjelent: Móricz Zsigmond, Sári bíró, Budapest: Nyugat, 1910.), a Gróf Teleki-pályázatot
Prém József
Prém József
nyerte meg Bánffi uram   című vígjátékával. Forrás: "Irodalom és mávészet. Akadémiai jutalmak", Budapesti Hírlap, 1910. márc. 20., 13.
(– legyen megbocsájtva tudatlanságom, ha őt félreismerem –), de azért a
Vojnovits
Voinovich Géza
n
Jegyzet
Voinovich Géza
Voinovich Géza
(1877–1952), író, kormányfőtanácsos, a Kisfaludy Társaság titkára, a Petőfi Társaság tagja. Forrás: Magyar Színművészeti Lexikon, szerk.Schöpflin Aladár, 4 köt. (Budapest: Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete, 1931), 4:29.
ostobáskodó bírálata után – a
Bp. Szemlét
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Budapesti Szemlét
n
Jegyzet v.g. "Színház. (Móricz Zsigmond: Sári biró. – Szomory Dezső: A nagyasszony. – B. Shaw: Warrenné mestersége; Brassbound kapitány megtérése. – Biró Lajos: A családi tűzhely. –Shakespeare a Nemzetiben és a Vígszínházban.)", Budapesti Szemle, 1910. 141. köt, 399. sz., 342–445.
értem –, végtelenül megörvendeztetett, hogy a Vojnits-díj koszoruja vonta körül domborkás fejedet. –  
 
Uram
Móricz Zsigmond
, én tudom, hogy a kritikusok mind szamarak, mert én is kritikus vagyok és látom, hogy írónak nem szabad azokra hallgatni… neki a maga feje után és a saját lábán kell járni… De
uram
Móricz Zsigmond
– én mégis kritikus vagyok és miután megnéztem szép komolyan az ön darabját, meg kell mondanom önnek, hogy az ön darabjának nemcsak a levegője
olyan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
magyar, amilyet én színpadról még nem szippantottam és önnek nemcsak a nyelve pereg ugy, ami nagyon jól esik. Ez még semmi… ezek csak annyi, hogy ön magyar író… Én nekem más tetszett a legislegjobban… Az, hogy az ön emberei elevenek, ma élők… csak ugy
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
felmentek a színpadra… igaz keveset csinálni, – de elevenek s ugy vélem ön színműíró ember s én annak örül
Törölt
« ök »
tem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, hogyha ön egyszer csak az élő és helyesen beszélő embereit befogja valami komolyabb dologba.  
  Szóval, uram –, legjobb önnek a saját lábán járni
és senkire nem hallgatni
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« é »
É
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n hadd mondjam el önnek, hogy kedves örömöm telik az ön sikerében és neve hajnalának hasadásában. És szíves szeretettel köszöntöm nem a 800 korona mián, hanem azért, ami mindennél több: hogy önt valakinek tartják s hogy önt többé kiradírozni bizonyos magasságból nem lehet.  
  Az Ujsággal mi van, hogy azt írja a Sári bíró  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Sári bíró, Budapest: Nyugat, 1910.
a Bor  
n
Jegyzet [mű] KOHA_BIBL:xxxxx (Forr a bor)
után íródott? Önnek uram –, élesebb a szeme… és élesebb a festőceruzája vonása…
Gárdonyi
Gárdonyi Géza
álmodik mindig.  
  A kis
felesége
Holics Janka
őnagyságának is mondja el, hogy én is hozzájárulok az örömükhöz – azt persze nevelni s hogy őt melegen köszöntöm… Önt pedig ölelem  
 
SAujhely
Sátoraljaújhely
1910 III/21  
 
Marton
Marton János
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1910
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image