Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  író úrnak  
 
helyben
Budapest
:  
  Üllői-út 95. sz.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Sajnálom, hogy honn nem talált; a jutalom elnyerése alkalmából
n
Jegyzet A Magyar Tudományos Akadémia 1910. március 19-én tartotta azt a rendkívüli ülését, amelyen kiválasztották az előző év legjobb
Budapesten
Budapest
előadott színművét díjazó Vojnits-drámajutalom nyertesét. A bizottság (
Heinrich Gusztáv
Heinrich Gusztáv
,
Ferenczi Zoltán
Ferenczi Zoltán
,
Négyesy László
Négyesy László
) egyhangúlag döntött arról, hogy a jutalmat a Nemzeti Színházban 1909. december 18-án bemutatott Sári bíró   című darabjáért
Móricznak
Móricz Zsigmond
adományozzák. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 344–346.
őszinte örömmel üdvözli  
 
 
print
 
Berzeviczy Albert
Berzeviczy Albert
Aláírás
 
 
 
 
print
  V. B. T. Tanácsos,
n
Jegyzet Titkos tanácsos. Forrás: Révai nagy lexikona, 21 köt. (Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1911–1935), 18:310.
Ny.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nyugalmazott
Minister, a
M. Tud. Akadémia
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Tudományos Akadémia
elnöke, a Kisfaludy-Társaság másodelnöke  
 
  910. márcz. 22.  
 
 
print
 
Budapest
Budapest
,  
 
 
 
print
  VII., Erzsébet-körut 9.  
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image