Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  A Jövendő  
  irodalmi, művészeti és kritikai szemle  
 
Hódmező-Vásárhely
.  
  Igen tisztelt
író ur
Móricz Zsigmond
!  
 
Ignotus
Ignotus
, a Nyugat főszerkesztőjének lekötelező utasítása után vagyok bátor önhöz, a modern kultura és művészet általunk nagyrabecsült ifju harcosához egy őszinte kérő szóval fordulni.  
  Talán van is Önnek tudomása arról, hogy mi itt nehányan, az Alföld szívében,
Hódmezővásárhelyen
, írók, ujságírók, piktorok, szobrászok, egy a modern nyugat szellemében dolgozni akaró egyesületet alakítottunk s ezenkívül egy hasonló irányu irodalmi ujságot adunk ki.  
  Első nyilvános bemutatkozása május 7ikén, szombaton lesz az egyesületnek s szükségét látva annak, hogy elveink, igazságaink, programunk érdekében a fővárosi proféták közül is demonstráljon valaki:
Ignotust
Ignotus
kértük fel egy rövid felolvasás vagy szabad előadás tartására.  
 
Ignotus
Ignotus
mester elutazására
 [?]
[unclear1]
, betegeskedésére való hivatkozással nem vállalkozhatván e kulturmissióra, önhöz, a proféták legerősebbikéhez utasított bennünket s mi most bizalommal, az ügy, a közös ügyünk érdekében fordulunk önhöz, hogy május 7ikén tartandó irodalmi estélyünkön egy számmal részt venni kegyeskedjék.  
  Az utazás igen könnyű és gyors
Budapestről
. A délutáni
szegedi
gyors este 1/2 8 órára itt van s másnap reggel 1/4 10 órára ugyanezen uton ismét
Budapesten
van az ember, kényelmes éjjeli pihenés után.  
  Társaságunk szegény. Ezt az estélyt is jövedelme gyarapításából rendezi, tehát igen kérnők önt, díjjai felszámításában szíveskedjék méltányosnak lenni. A mit tehetünk, igyekszünk rendelkezésére állani.  
  Nagyon szépen kérem szíveskedjék engem forduló postával értesíteni, hogy nagybecsű közreműködésére számíthatunk-e s hogy mily költségeket számít fel?  
  Igaz tisztelettel:  
 
dr
Gonda József
Gonda József
Aláírás
n
Jegyzet
Gonda József
Gonda József
(1877–1913) író, újságíró. 1902-től haláláig városi tanácsnok
Hódmezővásárhelyen
. 1904-ben és 1905-ben a Vásárhelyi Ellenzék c. napilap, 1910–1912 között a
hódmezővásárhelyi
Jövendő c. haladó szellemű irodalmi lap szerkesztője.
 
 
Hódmezővásárhely
910 ápril 22.  
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image