Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  A Jövendő  
  irodalmi, művészeti és kritikai szemle  
 
Hódmező-Vásárhely
Hódmezővásárhely
.  
  Igen tisztelt
író ur
Móricz Zsigmond
!  
 
Ignotus
Ignotus
, a Nyugat főszerkesztőjének lekötelező utasítása után vagyok bátor önhöz, a modern kultura és művészet általunk nagyrabecsült ifju harcosához egy őszinte kérő szóval fordulni.  
  Talán van is Önnek tudomása arról, hogy mi itt nehányan, az Alföld szívében,
Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely
, írók, ujságírók, piktorok, szobrászok, egy a modern nyugat szellemében dolgozni akaró egyesületet alakítottunk s ezenkívül egy hasonló irányu irodalmi ujságot adunk ki.  
  Első nyilvános bemutatkozása május 7ikén, szombaton lesz az egyesületnek s szükségét látva annak, hogy elveink, igazságaink, programunk érdekében a fővárosi proféták közül is demonstráljon valaki:
Ignotust
Ignotus
kértük fel egy rövid felolvasás vagy szabad előadás tartására.  
 
Ignotus
Ignotus
mester elutazására
 [?]
[unclear1]
, betegeskedésére való hivatkozással nem vállalkozhatván e kulturmissióra, önhöz, a proféták legerősebbikéhez utasított bennünket s mi most bizalommal, az ügy, a közös ügyünk érdekében fordulunk önhöz, hogy május 7ikén tartandó irodalmi estélyünkön egy számmal részt venni kegyeskedjék.  
  Az utazás igen könnyű és gyors
Budapestről
Budapest
. A délutáni
szegedi
Szeged
gyors este 1/2 8 órára itt van s másnap reggel 1/4 10 órára ugyanezen uton ismét
Budapesten
Budapest
van az ember, kényelmes éjjeli pihenés után.  
  Társaságunk szegény. Ezt az estélyt is jövedelme gyarapításából rendezi, tehát igen kérnők önt, díjjai felszámításában szíveskedjék méltányosnak lenni. A mit tehetünk, igyekszünk rendelkezésére állani.  
  Nagyon szépen kérem szíveskedjék engem forduló postával értesíteni, hogy nagybecsű közreműködésére számíthatunk-e s hogy mily költségeket számít fel?  
  Igaz tisztelettel:  
 
dr
Gonda József
Gonda József
Aláírás
n
Jegyzet
Gonda József
Gonda József
(1877–1913) író, újságíró. 1902-től haláláig városi tanácsnok
Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely
. 1904-ben és 1905-ben a Vásárhelyi Ellenzék c. napilap, 1910–1912 között a
hódmezővásárhelyi
Hódmezővásárhely
Jövendő c. haladó szellemű irodalmi lap szerkesztője.
 
 
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
910 ápril 22.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image