Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Barsendréd
Barsendréd
1910. ápr. 26.  
  Drágaságom, édes
cukrikám
Holics Janka
!  
  Na lemorzsoltam egy napot. Gyönyörű idő volt; a legremekebb tavaszi nap! most este 10 óra s zuhog az eső.  
  Délelőtt itt volt
Polónyi
Polonyi Géza
, nagyszerű tapasztalatokat tettem: Hűvösen fogadták, se nem lelkesen, se nem ellenségesen. Lesz dolga a gépnek, mig feldolgozom a mát. (Nem is képzeled, milyen keserversen megy az irás, ha itt volna a gépecske,
n
Jegyzet
Móricz Virág
Móricz Virág
visszaemlékezése alapján első írógépe megvásárlása (1908) után
apja
Móricz Zsigmond
nem szívesen írt kézzel, vidéki tartózkodásai során is, ha csak tehette, írógépet kölcsönzött. Forrás: Ruffy Péter, "Móricz Zsigmond A fejedelem irattára", Magyar Nemzet, 1979. júl. 1., 1.
reggelig kopogtatnék rajta neked, de igy valóságos gyötrelem minden betü.) Megismertem a jó kis
Kontát
Konta
,
n
Jegyzet Feltehetően ,
barsendrédi
Barsendréd
lakos. Forrás: Központi Értesítő, 4. sz. (1912): 44. Később
zselizi
Zseliz
lelkész. Forrás: "Kimutatás államsegélyekről", Dunántúli Protestáns Lap 54, (1943): 204.
aj de fura kis
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
morczos ember. (Pedig azt hittem reggelig irok most neked s szinte a hideg lel a tollszártól. Hogyha nem volna gép a világon, fel kellene találni nekem.) Annyi mondani valóm lett vón ma neked! Csak a tanítónál voltunk ma, van egy 8 hónapos kis fiuk, nagyobb mint a
mienk
Móricz Virág
, de puha, lötty, nem bir olyan keményen ülni, állani, sem olyan bölcsen nézni, mint az én
babukám
Móricz Virág
! Ez csak olyan kis szamár, mint egy ilyen kis baba szokott lenni. Nem olyan aranyos, okos kis baba, mint az enyém, meg a tied, mert ilyen nincsen is több a világon.  
  Már a félfalu minden dolgát tudom;
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
már nem laknak itt, elmentek gazdatisztnek a primási uradalomba, s a maguk földjét bérbe adták.  
  Jaj
édes
Holics Janka
, de nagyon megkivántam a falut!  
  Van itt egy csomó eladó ház! Különösen van egy köztük, négy-ötezer
frtért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért
ideadnák, jaj istenem, de szívesen megvenném! ha te is szeretnél itt lenni! De itt nehéz élni, mert semmit nem lehet venni, kocsit kéne tartani s mindenért menni. És egy kicsit gazdálkodni is kellene, csak hogy legyen csirke, liba, páva de legalább gyöngytyúk az udvaron! Azt se bánnám, ha tehén vóna, ittam ma este egy pohár finom frissen fejt tejet, – rögtön mondtam, hogyha mindennap kapnék ilyet, – még jobban elhiznék!… Jaj, ez az áldott levegő, ez a gyönyörü tavasz! Kert, vetemény, szecskavágás,
n
Jegyzet A kukoricaszár apró darabokra vágása.
répakapálás; virágzanak a cseresznyefák, a meggyfa. Most nyilik bimbó az almafán. Napfény! Nem is lehet boldogan élni másutt csak falun. Csak te éltél volna valaha gyermekkorodban falun! Most okvetlen leköltöznénk valahová!  
  Olyan idilli boldogságban tudnánk élni! Ma egész nap ezen ábrándoztam, hogy te kis gazdasszony volnál, én meg totyakos, terebélyes gazda. Vadász csizmát huznék, lovagolnék s zöld kalapom lenne gazdászos! A tokámat három rőfösre ereszteném s ha megunnánk az idillt, hip, hop – egy ugrás
Pest
Budapest
, rögtön ott volnánk kultur embernek. Ott is lenne lakásunk, meg itt is! De csakis ilyen kis faluban, nem városban! Mert ez az igazi!  
  Megállj csak, meg is lesz az! Csak elébb alaposan lecsepülöm az irodalomban elébb a falut s a falusi életet, azután jövünk ide élvezni a falu bóldogságát.  
  Ugye unod hogy ilyen sokat írok róla? De hát ez a mai nap főtanulsága.  
  Mellékesen azt is kigondoltam, hogy mégis csak nincs más hátra mint beállani cucilistának
n
Jegyzet A szocialista korabeli elnevezése.
s követelni az általános, titkos választói jogot, mert csak avval lehet uj képviselőházat hozni össze, olyat, hogy a közigazgatás államosítását megszavazza, s így eltörülje a földről a magyar föld legkellemesebb termését: a régi jó magyar patriarkális világ utolsó maradványát is, a megyei közigazgatást.  
  Egy pár motivumot is kaptam, novellának s a regénybe, regényekbe. Olyan felüdítően hat rám hogy a falut ilyen közelrül látom, mint a májusi eső a buzára. Szinte azt hiszem, repülni tudnék. Jó hely is ez nagyon, gazdag a nép, jókedvü, jó magyar (de azért mezitláb is jártatják a nyelvüket a hogy
Mikszáth
Mikszáth Kálmán
mondja: vagyis tótul)
n
Jegyzet Vö. Móricz Zsigmond, "Az igazi földesúr", Vasárnapi Ujság 57, 20. sz., (1910): 417–418.
Láttam egy hegyesre pedrett bajszu kálvini papot, olyan mokra
n
Jegyzet "Az 1867-ben alakult, földosztást követelő demokrata-körök gúnyneveként keletkezett és élt a századvégi köztudatban." Forrás: Komlós Aladár, "Mokra", Magyar Nyelv 52, (1956): 472–473.
mint egy tajtékpipa.  
  Hej ha ezt a mit látok érzek itt olyan tisztán ki tudnám mondani, a milyen tisztán vesz körül ez a pompás eleven világ!  
 
Nagymama
Szklenár Jozefin
vett 50 tojást magának. Megláttam s én is vétettem 100-at magamnak. Én fogom haza vinni mindet, mert félek, hogy az ő kezén össze törne. Majd holnap bepakoljuk.
Pali
Petrenka Pál
bá igen szíves, még mindig de alighanem rám fog unni, pedig én azt nem bánom. Olyan bolond urak vannak itt, hogy élvezet lesz külön megírni őket, s ő is közéjük tartozik.  
  Jó éjszakát édes. Alszol-e már? Alszol. 11 óra. Én is lefekszem (a diványra) és nem (véled egy ágyra.) Ej pedig be meg tudnálak ölelgetni. Mondtam ma a
Pali
Petrenka Pál
szecskavágó asszonyainak egy pár olyan viccet! olyat! Ölellek, csókollak, imádlak drága
édesem
Holics Janka
! Csókollak, csókollak
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image