Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Petrenka Pál
Petrenka Pál
közjegyző úrnál  
 
Barsendréd
Barsendréd
 
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Alsóvárad
Alsóvárad
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes drága
Muczám
Móricz Zsigmond
,  
  most jöttem haza a Márton utcából, a karom majd leszakad már. Akárhova mozdulok itthon is, meg másfelé is, a kis
koloncz
Móricz Virág
mindig a karomon van. De legalább gyönyörű kis jószág és olyan puha, bájos, kedves! Maga is ismeri. Tetszik magának is? –  
  Itt semmi ujság, csak
Teréz
Teréz
írt. Sarlachban fekszik a 2 gyermeke, de azt mondta az orvos, hogy tán kibírják. Most írtam neki, hogy vigyázzon, ide ne hozza el azt a rettenetes ragályt.  
  Maga is írhat esetleg neki egy lapon. A címe:
Peller György
Peller György
n
Jegyzet
Peller György
Peller György
pilisvörösvári
Pilisvörösvár
születésű korcsmáros. Forrás: Borászati Lapok 69, 43. sz., (1937): 352.
Pilisvörösvár
Pilisvörösvár
.  
 
Mama
Szklenár Teréz
máma mosott egész nap; én csak délután mentem oda, délben lent voltunk a kertben a
babámmal
Móricz Virág
, már nincs semmi baja, hála Istennek.  
  Tegnap voltam
Románéknál
Román Vilmos
n
Jegyzet
Román Vilmos
Román Vilmos
(1873–?) kereskedő,
Elek Janka
Elek Janka
férje. Gyermekeik:
Román György
Román György
,
Román Ágnes
Román Ágnes
. Forrás: Magyarország, 1938. febr. 4., 5.
de
Rné
Elek Janka
nem volt otthon, hát átmentem egy fél órára
Elekékhez
Elek Artúr
.
n
Jegyzet
Román Vilmos
Román Vilmos
felesége,
Elek Janka
Elek Janka
,
Elek Artúr
Elek Artúr
testvére volt.
Szívesen láttak. –  
 
Pali
Holics Pál
itt aludt, ma is ide jön. Mi jól vagyunk, hát maguk? No hát maga akkor remekül érkezett oda,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a
Polónyi
Polónyi Géza
programmbeszédére! De ugy-e jó volt esernyővel menni? Vagy a bot jobban elkellne? Persze maga ezt a viccet nem érti, én magam is csak a felét. T. i. az első felét.  
  Hát
nagymama
Szklenár Jozefin
mit csinál? Hogy érzi magát? Itt azt beszélik, hogy csak egy napra ment. Bizony ő csak maradjon ha ott van, egész héten ott.
Anna
Tomasovszky Anna
bizonyosan megvárja.  
  Csütörtökön tán eljönnek a
Román gyerekek
Román György és LOK:00197
n
Jegyzet
Román György
Román György
(1903–1981) író, festőművész. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:761.
az
anyjukkal
Elek Janka
.
Haraszthyné
Szederkényi Anna
ne gondolja, hogy járt légyen itt! –  
  Hanem a Nyugat szolgája, az igen.  
  Meg a fényképeket is feladtam, és mindre csak 10 krajczáros bélyeg kellett.  
  De a
Józsi bá
Józsi bá
2 levelét elsikkasztotta és
a kép
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
azért itt maradt, várja magát.  
  Lehet, hogy valakinek odapakkolta ráadásba. Legalább tovább tart majd a
két
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
levélolvasás, gyorsabban mulik az ideje
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.  
  Vajjon melyikbe tette bele? Vagy talán a saját papírjai közé?  
  Ugy-e milyen ékes stílusban írok? 1. Szóképek és alakzatokban, de különösen 2. alakzatok, mert a sok kérdés, az 3. alakzat. Vagy talán összetévesztem?  
  És nézze, az "alakzat" hogy lefogyott! Az első sorban még 5 tagú szó, a 3-ikban már csak 3.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
az "alakzatokban", az "alakzatok" és az "alakzat" szavakat a levél sorai szerint számozta be, szótagszámuk csökkenése szerint.
 
  Úgy-e maga is szeretne úgy tenni egy kicsit, t. i. mint ez az alakzat tette. (Két pont.)
Nem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
(Nem
tudom, hova kell.)  
  Nincs más írni valóm, megyek hát aludni, meg aztán már így is 9 kilencz óra! És pedig éhes vagyok, de nincs mit enni.  
  Keresek valamit. – Nem voltam kocsikázni, nem is megyek. –  
  Aztán becsülje meg magát és írjon hosszabb levelet, inkább megfizetem.  
  Úgy-e nem fáj a fejinkója?  
  Csókolom
Pali
Petrenka Pál
bát,
nagymamát
Szklenár Jozefin
és magát is édes drágám a babukámmal és a maga kis
lányával
Móricz Virág
együtt s
Törölt
« szeret »
maradok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  szerető  
  hitvese  
  sz.
Holics Janka
Holics Janka
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1910 ápr. 26.  
  A legfontosabbról megfeledkeztem: 3 kilo vagy 3 1/2
k.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kiló
vajra volna szükségem. Ha
nagymama
Szklenár Jozefin
előbb jönne, ő hozza el legalább a felét.  
  Pá, ezt reggel írom. A
baba
Móricz Virág
alszik, én is elkészültem a reggeli dologgal. Maga mit csinál
édes
Móricz Zsigmond
? –  
  Csókolja
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
  A vaj friss legyen!!!!!  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image