Aranysárkány fejléc kép
 
Facsimile Image Placeholder
  Az én páromnak  
  adom azt az írástömeget, amelyet másnak míg élek látni sem szabad, mint – ahogy nem enged belelátni az ember a lelkébe idegent, de boldog, ha kit ugy imád, bele néz és belelát. Ime neked kitárom magam ugy mindenestől, ahogy vagyok. Ez a mi életünk nyers tükör képekben megrögzitve. Becses lesz, ha távol időkből nézel, nézünk vissza rá.  
  1915.
Szerkesztői feloldás
január
5.  
  Házaséletünk tizedik forduló reggelén
n
Jegyzet Móricz Zsigmond 1905. jan. 5-én kötött házasságot Holics Jankával. A tizedik házassági évfordulón ünnepelték Holics Janka 35. születésnapját is. Az ajánlás szerint a kézirat ebből az alkalomból készített könyvajándék volt feleségének. A jegyzetírásra mint írói feladatavállalásra az 1900-as évek elejétől az 1910-es éveken át éleete végéig számos példát találunk, azonban ez az írástípus a világháború alatt Móricz megtervezett, szisztematikus mindennapi tevékenységét jellemezte. A lapokra írt jegyzeteket valószínűleg 1914 év végén válogatta össze, majd beszámozta és beköttette. A választott cím és a sorozatszám (Tükör 1915 I.) szerint a megírással szinte egyidőben felötlött Móriczban a jegyzetkönyvek sorozattá szervezésének koncepciója is. A Tükör I. kötetében az oldalszámozások előtti oldalak üresek, a Holics Jankának szóló ajánló sorokat és a Jubileum c. jegyzetet 1915. jan. 5-én már a könyvbe írta Móricz. A Tükör típusú feljegyző munkát Móricz publikációs céllal vállalta, a későbbiekben egy a világháborúról írandó regény terve is inspirálta. Ezt bizonyítja, hogy a könyvsorozat első ötezer oldalához tematikus mutatót, tartalomjegyzéket készített oldalszámokra hivatkozva.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
  1915
Szerkesztői feloldás
január
5  
  Jubileum  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond és Holics Janka tizedik házassági évfordulója.
 
  – jóreggelt édes! Adja isten,
Szerkesztői feloldás
hogy olyan
boldog legyen a következő tíz évben mint az elmultba volt.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond és Holics Janka párbeszéde.
 
  – meg van a szavalat?  
  – meg.  
  – Köszönöm… Az csak magától függ… tudja maga jól… ha maga szerelmes, akkor én olyan boldog vagyok… ( sohajt ) ha maga mégegyszer fiatal volna!!!.. Jaj, olyan csunyát álmodtam…
n
Jegyzet Tizenhét számozatlan üres oldal a kötetbe bekötve.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  1914. szept 22 1/4 8  
  A szalag  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond
Leányfalun
Leányfalu
jegyzi húga Móricz Ida és lányai Móricz Virág , Móricz Gyöngyi beszélgetését. Az író Tükör-jegyzetekhez készített tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés a "Gyerekek" témához tartozik.
 
 
Törölt
«
Törölt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
– A
Szerkesztői feloldás
a kis piros
   
– Az egy rongy kidobom a fenébe.
   
– Hova te
   
– Az egy rongyos-bongyos
   
Szerkesztői feloldás
– Légy boldog a piros szalagoddal játszhatsz vele egész nap
   
Szerkesztői feloldás
– Te
Szerkesztői feloldás
vagy
a legrosszabb ördög
   
Ida lehajlik hozzá és nevet
   
Szerkesztői feloldás
– Belebotlottam a cicába
   
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
is cica, ördög
   
Szerkesztői feloldás
Nem
ördög, cica
   
– Neked ördög
   
Szerkesztői feloldás
Nem
ördög, cica!
   
Szerkesztői feloldás
– Jó hát belekötöm a hajadba, de holnapra a
Szerkesztői feloldás
.
»
Törölt
 
 
 1 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
Törölt
«
Törölt
– És holnapután az enyémbe. Egy nap a
Szerkesztői feloldás
egy nap az enyémbe.
n
Jegyzet A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó   c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. :

„Az egy rongy, kidobom a fenébe.

– Hova te? – szól rá Sári szigorúan.

– Az egy rongyos, bongyos…– dünnyögi a kicsi.

Az eladólány ereje és tekintélye vékonyságát érezve, ellenséges hecceléssel nézi a négy évest, aki széles piros szalagját kéjesen hajtogatja meztelen kövér kis karjain.

Légy boldog a piros szalagoddal, játszhatsz vele egész nap!

A makacska földuzza a szájacskáját s lesütött szemöldökei alól vadul néz:

– Te vagy a legrosszabb ördög!

Sári nevetéssel akarja pótolni a tekintélye híját, lehajol hozzá és nevet.

Olgica közben a kis fekete cicába botlott, édes kacagással kiáltja:

– Belebotlottam a cicába!

Margitka menthetetlen rosszkedvében nem tűr vidám hangot.

– Nem is cica, ördög! – mondja durcásan.– Nem ördög, cica.

– Neked ördög.

– Nem ördög, cica.

Sárika meggondolta a dolgot, békülő hangon kezd.

– Jó hát belekötöm a hajadba, de holnap az Olgicáéba.

– És holnapután az enyémbe – mondja durcás béküléssel a kislány s húgát nézegeti. Egy nap az Olgicáéba, egy nap az enyémbe."

   
(és
Szerkesztői feloldás
majdnem
sir
Szerkesztői feloldás
hogy
ennyi jóságba belemegy ugy
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
van
hatva, aztán nevet) Jaj de széles, igy babaövnek is elég volna ilyen széles
   
Szerkesztői feloldás
– Ejnye én
Szerkesztői feloldás
nem
tudlak máma
Szerkesztői feloldás
megfésülni
   
– Megnézem, még kapcsold be.
   
– Nahát igy itt semmi sincs itt
(a homlokán, a tükörbe néz, nincs frufru)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Ugy vagy szép
   
A homlokába nincs frufru
   
– Akkor én kihuzom a
»
Törölt
 
 
 2 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
Törölt
«
Törölt
Szerkesztői feloldás
a gyerekeket fésüli. Előveszik a nagy piros szalagot amit Virág szokott viselni, de
Szerkesztői feloldás
barnább hát neki jobban illik s neki akarja most
Szerkesztői feloldás
betűzni.
   
Szerkesztői feloldás
elkapja s elszalad vele fényes kis fehér arca haragosra huzódik és gyűlölködve ellenségesen tartja a
Törölt
« szal »
zsákmányt.
   
– De
Szerkesztői feloldás
jobban illik, neked a szürke illik jobban.
   
– Nekem
Szerkesztői feloldás
nem
a szürke, nekem a piros.
   
– Úgyis
Szerkesztői feloldás
kötöm be.
   
– Nem
Szerkesztői feloldás
, nekem.
   
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
– Nem egyáltalán nem kötöm be neked.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– De
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Ha Gyöngyinek nem , neked sem.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– De igen.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Kösd be magadnak.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Te kötöd be.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Látod Gyöngyi milyen jó, nek ő nem nyafog.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Én se én is jó vagyok.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Te rossz vagy.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Jó vagyok! (bőgve)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
»
Törölt
 
 
 3 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
Törölt
«
Törölt
szalagot
   
Szerkesztői feloldás
nem
szép
   
Szerkesztői feloldás
nem
kell
Szerkesztői feloldás
még
neked szépnek lenni.
   
Szerkesztői feloldás
nem
szép. Csunya, csunya a flizura.
   
Szerkesztői feloldás
dehogy
te
Szerkesztői feloldás
vagy
a legszebb a világon.
   
– Csunya!
   
– Ha látnád,
Szerkesztői feloldás
hogy
hátulról milyen copfod van.
   
– Csunya, a legcsunyább.
   
– Hát kérdezd
Szerkesztői feloldás
meg
anyukától csunya-e.
   
– Csunya.
   
– Majd anyuka
Szerkesztői feloldás
megmondja
.
n
Jegyzet A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó   c.elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. :

„– Úgy vagy szép – mondta Sári, aki még elég fiatal volt ahhoz, hogy ne unja a gyerekekkel a szakadatlan szóharcot.

– Nem szép!!

– Nem kell neked még szépnek lenni.

– Nem szép. Csúnya, csúnya, a flizura. Csúnya, csúnya.

– Dehogyis, te mindenképp a legszebb vagy a világon.

– Csúnya, csúnya! – s a körmével tépegette a homlokába az apró hajakat, hogy frufruja legyen, amilyen a kasznárék kis Böskéjének van, attól irigyelte meg.

– Ha látnád, hogy hátul milyen copfod van, olyan nincs akárkinek!

– Csúnya, a legcsúnyább.

– Csúnya.

– Majd anyuka megmondja.

– Csúnya, csúnya!… – Hogy örül neki, ha a másikat bosszantja – mondja az anyja kis szemrehányással a lánykájának s ott hagyta őket az elintézetlen üggyel."

»
Törölt
 
 
 4 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
Törölt
«
Törölt
Akkor kimentek s
Szerkesztői feloldás
csak
kívülről hallani a
Szerkesztői feloldás
szavát,
Szerkesztői feloldás
hogy
csunya , s az Idáét : Jaj
Szerkesztői feloldás
olyan
szép
Szerkesztői feloldás
vagy
hátulról.
»
Törölt
 
 
 
 
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
 5 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
Törölt
«
Törölt
– Na jó hát
Szerkesztői feloldás
nem
vagy rossz, de
Szerkesztői feloldás
nem
szabad
Szerkesztői feloldás
ilyen
irigynek lenni.
   
Ezt
Szerkesztői feloldás
nem
érti
Szerkesztői feloldás
hogy
irigy s
Szerkesztői feloldás
nem
reagál rá, tetszik neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
az övé a szalag és azt forgatja nézegeti.
   
Szerkesztői feloldás
fésülése alatt
   
Szerkesztői feloldás
szól
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
– Még egy gyerekkel többet fésülni
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
– Nahát az borzasztó volt az a fésülés.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
   
Aztán pár perc mulva elmult a szalag ügy és vadgesztenyékkel játszanak.
   
– Hát Virág kitépte a haját
Szerkesztői feloldás
vagy
mi.
   
– Ki
   
Szerkesztői feloldás
Nem
én, Ida .
»
Törölt
 
 
 6 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
  – Te tépted ki
Szerkesztői feloldás
vagy
Ida ?  
  – Ő  
  – Akkor minek hazudsz.  
  Ida tépte ki.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
nem
te tépted ki az ajtóba így huzigáltad ki  
  – De te is.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem csak
kisimitottam.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tud mit
Szerkesztői feloldás
mondani
rá, a gyereknek is van valami alapja rá
Szerkesztői feloldás
hogy
tévedjen. S most itt áll, kis fehér homlokán egy kis kóc rövid, lóg szét és rendetlenül lóg.  
 
 7 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
  Bejön Sebőkné , bebuvik az ajtón
n
Jegyzet A helyszín a Móricz család nyaralója
Leányfalun
Leányfalu
. Az író Tükör-jegyzetekhez készített tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés a "Háború" témához tartozik.
 
  – Jóreggelt kívánok.  
  És rohan nagy léptekkel férfiasan kopogva a nagy csizmáiban az ágy felé a biliért.  
 
Szerkesztői feloldás
– Várjon, várjon.  
  De ő
Szerkesztői feloldás
nem
hall egy szót se ócska kendőjéből fogatlan éles vonalu arca kiáll s végig a szőnyegen a sáros lábával.  
  – Mért
Szerkesztői feloldás
nem
tetted ki neki?  
  – Hát ha tudtam
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ilyen gyorsan jön.  
 
 8 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
  – Már a multkor
Szerkesztői feloldás
mondtam hogy
tedd ki neki
Szerkesztői feloldás
mindig
, ne jöjjön be.  
  – Ki is tettem
Szerkesztői feloldás
mindennap
.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
ma nem, mikor
Szerkesztői feloldás
nagy
sár van.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
magasnak látszik a földszürke rongyaiban,
Törölt
« és »
Szerkesztői feloldás
pedig
alacsonyabb jóval
Szerkesztői feloldás
még
Szerkesztői feloldás
is  
  Kolomppal csengetnek neki.  
  – Hát most már
Szerkesztői feloldás
mindegy nem
kiabálok neki,
Szerkesztői feloldás
nem
trombitálok.  
  s az
Szerkesztői feloldás
ablakon
szól ki  
  – Jön az öreg  
 
Szerkesztői feloldás
Eredj
elibe be
Szerkesztői feloldás
ne
jöjjön.  
 
 9 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
  De óriás lépteivel elbillegett le a konyhafelé.  
  – Ni
Szerkesztői feloldás
hogy
megy
Szerkesztői feloldás
mintha mindjárt
felbukna  
  – Az ablakra jön.  
  Odaszokott az ablakra.  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
 
 10 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
  – mellényt kell nekik varrni legalább kettőt függönyt, inget, aztán hósapkát
n
Jegyzet A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz , Budapesti Hírlap, 1914. aug. 23., 10.
kötök a katonáknak  
  – akkorra elmulik a háboru
n
Jegyzet Az első világháború 1914. júl. 28.-tól 1918.nov. 3.-ig tartott. A korabeli sajtóhíradásokban a gyors győzelmet ígérő háború képe rajzolódott ki.
 
  – Csak inget varrok az apjuk hálóingeit és odaadtam a Zs hálóingeit  
  Az ablak alatt Sebőkné
Szerkesztői feloldás
mint
egy bornyu elbőgi magát  
 
Szerkesztői feloldás
Nagyságám
kérem  
  S a tyukfosztásról beszélnek.  
 
 11 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
Szerkesztői feloldás
mit csinálsz. Nézd
Szerkesztői feloldás
hogy
elgörbítette.
n
Jegyzet A helyszín a Móricz család nyaralója
Leányfalun
Leányfalu
. Az író Tükör-jegyzetekhez készített tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés a "Gyerekek" témához tartozik.
 
  A gyerek lehajlik,
Szerkesztői feloldás
mint
egy kis kacsa emeli a popsiját s helyre huzza.  
  – Mit szólsz hozzá,
Szerkesztői feloldás
hogy megigazítja
 
 
Szerkesztői feloldás
a kötényt adja Ida .  
  – De nézd milyen hiu,
Szerkesztői feloldás
hogy
tart.  
  – Jól teszi.  
  – Miért?  
  – Adjon magára, csinosítsa magát, ugyis ráfér.  
 
 12 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
  Kérdezd
Szerkesztői feloldás
meg
azt a ruhát mikor vette  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
mamától kapta Mina néni féle ruha. A szoknya is.  
 
 
  – Azok a nagy urak, a
Szerkesztői feloldás
cselédje, ezek szedik neki a diót.  
  – Mit adnak érte?  
  – Todja isten. És még jobb szeretném,
Szerkesztői feloldás
hogyha
mást adnának,
Szerkesztői feloldás
mert
a pénz az öreg kezébe megy.  
  – Hát mit?  
  – Todja isten.  
  – Ételt  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom  
 
 13 
  global
 

Facsimile Image Placeholder
 
 14 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Mondta
a cseléd,
Szerkesztői feloldás
hogy megálljon
Szerkesztői feloldás
csak
Sebők néni , amért itt kopáncsolta
n
Jegyzet Kopácsol, diót tisztít (régies).
a diót, majd küldök az öreggel a télen pájgnit.
n
Jegyzet Diós vagy mákos töltelékű sütemény, pozsonyi kifli vagy bejlgli (régies).
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Inkább uzsonnát adtak volna .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Azt hiszik ez
Szerkesztői feloldás
nem
fogja fel ésszel és elkápráztatják vele.  
  A multkor igen nagyra
Szerkesztői feloldás
volt
vele,
Szerkesztői feloldás
hogy
két restderejét
n
Jegyzet Lusta derelye (a "rest asszony" derelyéje), gyors elkészítésű, jellegzetes szlovák étel.
küldtek vele.  
  – Még nekem is küldtek azt
Szerkesztői feloldás
mondták
,
Szerkesztői feloldás
hogy
de odaadja a mamának !  
  Ezek az urak avval kápráztatják a szegényt
Szerkesztői feloldás
hogy
legyen boldog, ha náluk szenved, dolgozik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 15 
  global
 
  Én
Szerkesztői feloldás
mennyit
etetem, azt
Szerkesztői feloldás
nem
veszik semmibe.  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  – Magam is jobb szeretném, ha már látnék
Szerkesztői feloldás
valamit
. Mit bánom én
Szerkesztői feloldás
hogy
azután mit adnók… Még azt
Szerkesztői feloldás
mondják
a Flisznerék
Szerkesztői feloldás
hogy
írnak neki
Szerkesztői feloldás
hogy
menjen be.
Szerkesztői feloldás
Nem
tudtam mit akarnak vele
Szerkesztői feloldás
még
ott is.  
  – Azoknak
Szerkesztői feloldás
mindenből
kevesebbjük van.  
  Felesek ezek, most felesek. Két hátyival
n
Jegyzet Puttonyformájú háti kosár (tájszó).
vett az öreg magért Sebők  

Facsimile Image Placeholder
 
 16 
  global
 
  két
Szerkesztői feloldás
koronát
adott ki magért és két napig dolgoztak. De ezt most az egészet neki adták, de annyit se ér
Szerkesztői feloldás
mint
amit beletesz.  
  – Ők a földet adták rész bele, fele az enyém.  
  – A babot
Szerkesztői feloldás
meg
átengedtük nekik, mondtuk HOGY minek az nekünk.  
  – a tavaszi virágot ők kapták 15
Szerkesztői feloldás
korona
 
  – no az is
Szerkesztői feloldás
olyan
silány. Liliom, nárcis és hiacintus.
n
Jegyzet Jácint (latin).
 
  – Pá Iduska ,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
nagyon megbosszantott
,
Szerkesztői feloldás
még
a nevemet se tudja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 17 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – De az a
Szerkesztői feloldás
legnagyszerűbb
,
Szerkesztői feloldás
ahogy
a nevüket elkeresztelte, Flisznerék  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
: má 3ik éve
Szerkesztői feloldás
hogy
ott vagyunk  
  – Hol
Szerkesztői feloldás
vannak
maguk 3ik éve? Hisz csak egy éve
Szerkesztői feloldás
vannak
ott.  
  – Jaj igaz is. Itt vagyok 3ik éve.  
  – Első évben 800
Szerkesztői feloldás
koronát
kaptunk azután semmit. Ezek bitangok, semmi becsület nincs bennük. A földdel szemben becsület kell. Azok senkik
Szerkesztői feloldás
csak
uraskodnak. Volt egy  

Facsimile Image Placeholder
 
 18 
  global
 
  permetezőjük,
Szerkesztői feloldás
hogy
rakja azt el Zs.
Szerkesztői feloldás
mégis
. szeretettel gondosan, ezek elrontották.
Szerkesztői feloldás
Mindent
kizsarolnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
azt szét szórják,
Szerkesztői feloldás
mert
semmi sincs belőle,
Szerkesztői feloldás
csak
uraskodnak. Herék.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 19 
  global
 
  10 óra  
  Konyhában    
  Ott a tyuk, fehér és sárgás bőre tele a tolltüszők töveivel; óriás és
Szerkesztői feloldás
olyan
kövér
Szerkesztői feloldás
csak
úgy dagad, szép fehér.  
  – No takarítsa azt össze. Csak tisztára!  
 
Szerkesztői feloldás
– Majd adok én neked tollat (a cica elszalad)  
  – Azokat a diókat fel kéne vinni a padlásra.  
  S szorgalmasan faragja a mandula zöld burkát  
  – Én
Szerkesztői feloldás
mondtam megfeketíti
a kezét  
  – De egy kicsit,
Szerkesztői feloldás
minden
növényi nedvesség fest  

Facsimile Image Placeholder
 
 20 
  global
 
  A nagy sárga ágyasztal, a tetején a fehér pléhvel ami
Szerkesztői feloldás
olyan
fehérre
Szerkesztői feloldás
van
surolva,
Szerkesztői feloldás
mint
a hab.  
  – Jaj de jó meleg
Szerkesztői feloldás
van
 
  jön
Szerkesztői feloldás
az esőről.  
  – A vájdlingot oda készítettem a vérnek és
Szerkesztői feloldás
nem
csinál vele… Lavorba rakta…  
 
Szerkesztői feloldás
Mindent
a lavorba rak.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
a tyukot tette bele, azt már
Szerkesztői feloldás
nem
merné! a tollát rakta bele.  
  – Mi is
Szerkesztői feloldás
volt
amit a  

Facsimile Image Placeholder
 
 21 
  global
 
  a multkor a lavorba akart
Szerkesztői feloldás
megmosni
.  
  – Hallgasson
Szerkesztői feloldás
csak
ide, várjon,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
Szerkesztői feloldás
megmagyarázom
, ott a legszélsőbe petrezselyem abból 3-at sárgarépát is
Szerkesztői feloldás
vagy
3-at és ott
Szerkesztői feloldás
van
zeller. Együtt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Hajma
Szerkesztői feloldás
nem
kell.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
kérem
az
Szerkesztői feloldás
van
. És ha
Szerkesztői feloldás
van
egy kel
n
Jegyzet Kelkáposzta.
ami romlik, azt is… Aj de
Szerkesztői feloldás
meg
fog ázni az az öreg Csuromvíz lett, jaj de
Szerkesztői feloldás
megázik
az a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 22 
  global
 
  Viszem neki azt a rongyát. Kint kiált
Szerkesztői feloldás
ahogy
bír  
  Sebőkné !  
  – Azzal jött, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
reggel, ez az esernyőm.  
  – A mi Erzsink
n
Jegyzet A leányfalui vincellér lánya.
ugy híjja
Szerkesztői feloldás
hogy
lepernyő.  
  – Az is
Szerkesztői feloldás
mond
Szerkesztői feloldás
olyanokat
.  
 
Szerkesztői feloldás
Milyeneket
Szerkesztői feloldás
mond
.  
  – Ki kell vinni neki a cipőkést,
n
Jegyzet Sárkaparó fakés.
Szerkesztői feloldás
hogy
tele ne csámpáskodja. Ki kell előre vinni, ezüsttálcán.  
  – Tegnap azt
Szerkesztői feloldás
mondta
az ezüst kanálra,  

Facsimile Image Placeholder
 
 23 
  global
 
  milyen uj kanál.
Szerkesztői feloldás
Mondtam
mi ilyennel eszünk.  
  – Szeretem az öregeket. Azért szereti az
Szerkesztői feloldás
ember
az ilyeneket,
Szerkesztői feloldás
mert
abszolut fölényben
Szerkesztői feloldás
van
felettük. A komisz büdös cselédek, azoktól
Szerkesztői feloldás
még
fél az
Szerkesztői feloldás
ember
. Jaj
Szerkesztői feloldás
Istenem
azt álmodtam
Szerkesztői feloldás
hogy
volt nálunk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
az éjjel. Jaj
Szerkesztői feloldás
istenem
Szerkesztői feloldás
mondtam
már
Szerkesztői feloldás
megint
Akkor mi lesz.  
  – Van nálatok rendes
Szerkesztői feloldás
dolga
,
Szerkesztői feloldás
meghatározott
napon.  
  Hétfőn,
Szerkesztői feloldás
minden
hétfőn  

Facsimile Image Placeholder
 
 24 
  global
 
  – No, cica, hát mi lesz?  
  – Hm (nevet)
szereti
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
én is mikor odaülök kávét
Szerkesztői feloldás
inni
,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
odaül az ölembe. De a taknyos a szagot
Szerkesztői feloldás
megérezte, még
a kávé se kellett neki.  
 
Szerkesztői feloldás
Milyen
szagot?  
  – A csirke ölést.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
találta ki? – Én ismerem az öreg eszejárását. Én ismerem az
Szerkesztői feloldás
embereimet
. Maga
Szerkesztői feloldás
nem
érti
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
mert
ugy el
Szerkesztői feloldás
van
foglalva,
Szerkesztői feloldás
magukat
, a saját gondolataikon kívül semmi se érdekli,  

Facsimile Image Placeholder
 
 25 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mindnyájan
olyanok. Én teljes erőmből odafigyelek.  
  – Azt a diót a padlásra.  
  – Felvigyem?  
  – Azér
Szerkesztői feloldás
mondom
. Ne felejtse lent a kulcsot. De ne felejtse lent a kulcsot.  
  – Hehe.  
 
 
 
  Bejött szótlanul  
  – Felhorta  
  – Öhöm. (barackot
Szerkesztői feloldás
kinálva
)  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kell (
Szerkesztői feloldás
megnézi
s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 26 
  global
 
  – Nézd
Szerkesztői feloldás
milyen
combja
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
mint
egy sonka.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
nagyon fog ez a kés  
  – Köszörüld
Szerkesztői feloldás
meg
 
  – Akkor
Szerkesztői feloldás
meg
beleszelne a belibe… Janka , nézd milyen szépen fordul ki a béle. Ni,
Szerkesztői feloldás
milyen
gyönyörü hája lesz  
  – De
Szerkesztői feloldás
milyen
hája! Attól
Szerkesztői feloldás
nagyon
jó izű a leves.  
 
Szerkesztői feloldás
Gyorsan
,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
olyan
büdös ez
így
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kézbe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 27 
  global
 
  – Mosva kell ezt csinálni,
Szerkesztői feloldás
nem ilyen
szárazon  
  – Maga mosogathat.  
  Tele a konyha a jó husszaggal, a bontás édeses erős szagával.  
  – Na, nézi
Szerkesztői feloldás
.  
  Nevet  
  – Most mit nevetsz  
  – Sok szónak ugye.  
  – Mossa
Szerkesztői feloldás
meg
a paradicsomot.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
tud főzni?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom. Remélem  

Facsimile Image Placeholder
 
 28 
  global
 
  tud.
Szerkesztői feloldás
Nem
főz talán, süteményeket csinál  
 
Szerkesztői feloldás
– Le kéne szedni mind azt a paradicsomot.  
 
Szerkesztői feloldás
– Szép ugye.  
  – Ugye.
Szerkesztői feloldás
megvehette
Szerkesztői feloldás
volna
valaki 3
Szerkesztői feloldás
koronáér
. És 3
Szerkesztői feloldás
koronáér
Szerkesztői feloldás
nem
adtak
Szerkesztői feloldás
volna
Szerkesztői feloldás
ilyen
jó hust. Na most már kiöntheti.  
  – Nézz ide. Izéje.  
 
De
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ha te elmégy,
Szerkesztői feloldás
nem
tudom ki fogja bontani.  

Facsimile Image Placeholder
 
 29 
  global
 
  Sebők néni fel tudja bontani?  
 
Szerkesztői feloldás
– Fel bizony.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Csak
legyen, ugy.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hihi.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hihi.  
 
Szerkesztői feloldás
– Nézz ide. Melle.  
  – Azt is
Szerkesztői feloldás
meg
fogjuk sütni.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
ez a melle. Az
Szerkesztői feloldás
csak
a sarkantyuja.  
  – És elég lesz ez
nékik
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mára? A fele?… Jaj de szép, ezt fasirozni
n
Jegyzet Vagdalni (német).
lehetne.  
  – Fasirozni!
n
Jegyzet Vagdalni (német).
 

Facsimile Image Placeholder
 
 30 
  global
 
  A zsidók fasirozzák a libamellet.  
  – Mekkora hája
Szerkesztői feloldás
van
.  
  A vágó tőkén,
Szerkesztői feloldás
mint
a mészáros tőkén hus cafatkák.  
  – De
Szerkesztői feloldás
nem
szárazon. Még egyszer utána korrigálom.  
  A három
Szerkesztői feloldás
asszony
egymás mellett.  
  – Jaj
Szerkesztői feloldás
istenem
a zsidók
Szerkesztői feloldás
hogy
tisztitják a csirkét.
Szerkesztői feloldás
Ahogy
most
Szerkesztői feloldás
hagyta
Szerkesztői feloldás
meg
a libát, Rózsikáéknál  

Facsimile Image Placeholder
 
 31 
  global
 
  is, a tepertőt eszik, azt ugy utálom, csupa szőr.  
  – Az igen csupa szőr.  
  – Hattyu nyaka, – s felemeli, kitartja
Szerkesztői feloldás
mint
egy zászlót.  
  – De ezt ne add
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
adom, de ha
Szerkesztői feloldás
nem
eszik.  
  – Ugy tudom Zsiga szereti  
  – Már ő se szereti  
  – Én
Szerkesztői feloldás
megeszem
szivesen  

Facsimile Image Placeholder
 
 32 
  global
 
  – Levest belőle. Még fel sincs téve ez a vén tyuk, hány óra
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fél tizenegy , mikor lesz az ebéd.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
van
egy félkiló ami a kezedbe
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – H. Mekkora még ez is. A csirkének
Szerkesztői feloldás
nem
is látszik. az a zöldje.  
  – Mi az?  
  – Epe  
  – S
Szerkesztői feloldás
milyen
hája.  
 
Szerkesztői feloldás
– Mekkora epéje
Szerkesztői feloldás
van
nekije.  

Facsimile Image Placeholder
 
 33 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Hű de sok kő
Szerkesztői feloldás
van
a zuzzájában, a kés ki csorbul bele.  
  Élesen serceg a kés. Janka gyönyörködve nézi.  
  – Ugy utálom a zuzáját,
Szerkesztői feloldás
Törölt
« enni szeretem »
.  
  – De enni szereted.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hova tegyem ezt? Ki viszi a levet.  
  Ida széttartja a kezét
Szerkesztői feloldás
hogy
a ruhájához ne érjen
Szerkesztői feloldás
mindenki
igy tartja a kezét.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hát mármost
Szerkesztői feloldás
meg
több a
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
3/4 kiló husná.  

Facsimile Image Placeholder
 
 34 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
beszél ez az
Szerkesztői feloldás
asszony
az orrából?  
  – A szájából, a torkából a  
  – Mer fáj a fejem. Az éccaka is kéccer kellett vizesruhát rá.  
  – Hm.
Szerkesztői feloldás
Agyon
dolgozza magát, még rájön a baja.  
 
Szerkesztői feloldás
– Sokat dolgozik maga  
 
Szerkesztői feloldás
– Ne beszélj legalább.  
 
Szerkesztői feloldás
– Én
Szerkesztői feloldás
mindig
ilyet
Szerkesztői feloldás
mondok
.  
 
Szerkesztői feloldás
– Az előtt se dolgozott kevesebbet  

Facsimile Image Placeholder
 
 35 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Szőlőt kapálni.  
  Már kezd kibirhatatlan lenni a levegő.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindig
ilyen rongy papírokkal rakni tüzet.
Szerkesztői feloldás
Mindent
összebabrál. (papirokat szed, vizes, leveleket, berakja a papirt rá ágtörmeléket, így könnyü tüzet rakni. Rá jó hasitott gyertyánfát. (
Szerkesztői feloldás
nem
akarták vágni nyírest
Szerkesztői feloldás
mint
a tölgyfát,
Szerkesztői feloldás
mert
keményebb.)  
  – tiszta már ez?  
  – tiszta  
  – Köszönöm szépen.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
n
Jegyzet A papír alsó széle levágva, az írás olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 36 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
óvatosan lépked ki az esőbe látni az üvegablakon át, amely homályos és
Szerkesztői feloldás
mint
fátyolkép látni kint a zöld szőlő széles foltjait, a feketezöld fák lombját, a szürke eget s a közeli fáknak az égbe belerajzolódó összeboruló ágait amelyeket a szél mozgat.  
  – Azér értem én a beszédet is
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
olyan
nehezen, – szól bele
Szerkesztői feloldás
, – távajrul,  

Facsimile Image Placeholder
 
 37 
  global
 
  a hangot hallom, a beszédet azért
Szerkesztői feloldás
nem
értem – s a fejére mutat.  
  – Mi az?  
 
Szerkesztői feloldás
Hirtelen
furcsa éles bugó vonitás hallik,
Szerkesztői feloldás
mint
mikor a gyerekek brugattyuval
n
Jegyzet Búgó hangot adó játékszer.
játszanak,
Szerkesztői feloldás
vagy
szél dudál.  
  – Kutya?  
  – Az talán.  
 
Szerkesztői feloldás
– Most aztán
Szerkesztői feloldás
megint
rendbe jött a macska,
Szerkesztői feloldás
hogy
jóllakott.  
  – De
Szerkesztői feloldás
hogy
Törölt
« telik »
süti ezt
Szerkesztői feloldás
meg
. Sütnék magának belőle az utra. Elviszi?  
  – Ki orditott itten?  

Facsimile Image Placeholder
 
 38 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Ehéhén (nevet)  
  – Hogy  
  – Ugy tettem,
Szerkesztői feloldás
mint
az automobil (sziréna)  
 
Szerkesztői feloldás
Olan
combja
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
mint
egy libának.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
béke és gondtalanság van,
Szerkesztői feloldás
mintha
sehol
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
se folyna csata és semmi se fenyegetné az
Szerkesztői feloldás
emberek
existenciáját.  
  – Mit gondol
Szerkesztői feloldás
nem
lesz ez kemény?  
  – Kemény, ha ugy
Szerkesztői feloldás
meg
süti a naccsága , egy kis vizet is önt rá,
Szerkesztői feloldás
nem
lesz kemény.
Szerkesztői feloldás
Nem
bizony.  
  – Jó. Akkor
Szerkesztői feloldás
megsütöm
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 39 
  global
 
  Az asztal fehér pléhjén fehér vájdling, szürkemázu kéklábos, porcellán tányér felállítva,
Szerkesztői feloldás
hogy
a víz lefollyon róla, piros pettyes csésze, tarka csészék, üveg, zöld törött nyaku köcsög
Szerkesztői feloldás
vannak
Szerkesztői feloldás
meglepő
művészi rendbe.  
  Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Sebőkné , – ez az eső is a katonáknak bajos ám.  
  – Hol
Szerkesztői feloldás
vannak
ebbe időbe a szegény katonák!  
  – Hát bizony, hol kujtorognak ebbe az időbe! Bajos ám nekik  

Facsimile Image Placeholder
 
 40 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
fehér kis kanalakat törülget.  
 
Székesfehérváron
Székesfehérvár
vizitálták
n
Jegyzet Besoroz.
aztat… Még eddig
Szerkesztői feloldás
nem
keresték, ha
Szerkesztői feloldás
csak
ezután
Szerkesztői feloldás
nem…
Az én fiam, az öregbik már 18 esztendős korában akart katona lenni, de
Szerkesztői feloldás
nem
vették be. Most
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
hogy
a dohánygyárba
Szerkesztői feloldás
vannak
Szerkesztői feloldás
nem
keresik őket…  
  A fejével két oldalra kapkod
Szerkesztői feloldás
minden
szóhoz,
Szerkesztői feloldás
mint
a ló ha a zabláját rángatják, s a mikor egész erővel akar hangsulyozni  

Facsimile Image Placeholder
 
 41 
  global
 
  taktusra veri az egész testével, fejével, két kezével.  
  – Az öreg
Szerkesztői feloldás
mondja
, hol
Szerkesztői feloldás
van
nekünk hajma. Hát
Szerkesztői feloldás
megmutattam
. Ilyenek, szépek. Bizony. Már ki kellett vóna szedni, de este ha elmegyek má
Szerkesztői feloldás
nem
érek rá. Ide is
vetettünk
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a Flisznerékhe . Hát amit
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
nem
ettek a miénk bizony.
Szerkesztői feloldás
Hanem
itt bizony a krumpli
Szerkesztői feloldás
nem
nyőtt
Szerkesztői feloldás
meg
.
Szerkesztői feloldás
Nagyon
apró maradt…  
  – Hát a dióért mit  

Facsimile Image Placeholder
 
 42 
  global
 
  kapnak?  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudom. Én tudom,
Szerkesztői feloldás
nem
lesz semmi hasznom belőle, ha az öregnek adnak
Szerkesztői feloldás
minden
pénzt. Mer azér
Szerkesztői feloldás
hogy
itt végeztem
Szerkesztői feloldás
minden
munkát, oda is el kellett menni dógozni. Kapálni
Szerkesztői feloldás
mindet
. Odahaza
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
csak
vasárnap dógozok.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szokott az öreg veszekedni.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom.  
  – Magával.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
.  
  – Akkor jó
Szerkesztői feloldás
ember
.  
  – Azér ugye itt is elkezdtek az este is  

Facsimile Image Placeholder
 
 43 
  global
 
  nevetni rajta,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
mindjár
elkezd bolondizálni, tréfálni.  
  S feltartja a balkeze ujját.  
  – Osztán mikor elkezd énekelni,
dalónyi
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nekem is bele kell szólni,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
hogy
is van tovább... Azelőtt kedvesem míg fiatalabb
Szerkesztői feloldás
voltam
, én is tudtam
Szerkesztői feloldás
minden
nótát... Én mán én most kedvesem
Szerkesztői feloldás
szeptember
29-én betőttöm a 61 évet. Ő
Szerkesztői feloldás
meg
63 éves... Katonának
Szerkesztői feloldás
nem
köllött  

Facsimile Image Placeholder
 
 44 
  global
 
  oszt akkor alig várta
Szerkesztői feloldás
hogy
keresztül essen a sorozáson,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
házasodni akart. Osztán
Szerkesztői feloldás
pedig
Szerkesztői feloldás
nem
egy falubeliek vagyunk.  
  Ezt ugy
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
mint
valami csodát, ami különös
Szerkesztői feloldás
megfigyelést
érdemel.  
  – Nagy gazdalegény
Szerkesztői feloldás
vót
!  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
fertályfődje vót, egész fertály.
Szerkesztői feloldás
Csak
Szerkesztői feloldás
hogy
hát az italt szerette. Én
Szerkesztői feloldás
meg
800
Szerkesztői feloldás
forintot
vittem, oszt ők sok adósságot vettek szettek, ügyvédektől  

Facsimile Image Placeholder
 
 45 
  global
 
  …Két hét alatt 3 halottat temettünk el, édes apámat, édes anyámat
Szerkesztői feloldás
meg
egy tesvérbátyámat, innen már
Szerkesztői feloldás
… A bátyám ügyvéd
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, a
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
még
öregb nálam.  
  – Hát a bátyját mikor látta.  
  – Régen
Szerkesztői feloldás
nagyon
.
Szerkesztői feloldás
Nemtom
most már
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
van
Szerkesztői feloldás
még
. Egy bátyám
Szerkesztői feloldás
meg
árvaatya
n
Jegyzet Árvaházban nevelő vagy gyám.
vót, mikor egyöttünk hazulrul. A János , a
Szerkesztői feloldás
meg
Mihál édes apám nevét hordta. Nekünk is
Szerkesztői feloldás
volt
ám, azér tudom a szőlőmunkát,
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
 

Facsimile Image Placeholder
 
 46 
  global
 
  fiatalabb koromba, százával
Szerkesztői feloldás
meg
200ával adtuk akóval, akkor
Szerkesztői feloldás
még
akóra beszéltek. Szőlő közt
Szerkesztői feloldás
meg
vót bab, bertalani vásáron
n
Jegyzet A bertalani vásár Szent Bertalan ünnepnapjára (aug. 24-ére) esett. A vásárt búcsúval egybekötve tartották országszerte.
vékával adtuk, akkor sok vót. Azér jöttünk el onnan mikor az én pénzem is odaveszett,
Szerkesztői feloldás
mert
a 800
Szerkesztői feloldás
forinttal
Szerkesztői feloldás
váltottam
Szerkesztői feloldás
meg
a házat; az ügyvédek
Szerkesztői feloldás
csak
a maguk hasznát szaporították.  

Facsimile Image Placeholder
 
 47 
  global
 
  Barna ujjasa
Szerkesztői feloldás
olyan
színehagyott, a kendője valamivel frissebb barna, a szoknyája fehérpettyes kék. Kék surc
n
Jegyzet Keskeny kötény.
Szerkesztői feloldás
van
sovány derekán és ezen felül az örökös vászon kötény,
Szerkesztői feloldás
amelynek
a kantárja
Szerkesztői feloldás
mindig
a nyakába van. Az arcában
Szerkesztői feloldás
van
valami intelligencia,
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
mint
egy öreg papné. Nagy széttaposott papucsa gombos félcipő,  

Facsimile Image Placeholder
 
 48 
  global
 
  isten tudja kitől kapta. Mi van
Szerkesztői feloldás
még
rajta? Ing  
  – Hu – de szép leve
Szerkesztői feloldás
van
annak a levesnek.  
  – Hát táncolni szeretett-e?  
  – Hm.  
  – Valamikor.  
  – Istenem.  
  – Hárman
Szerkesztői feloldás
voltak
testvérek?  
  – Kilencen
Szerkesztői feloldás
voltunk
mi kedvesem. Azér jutott nekem 800
Szerkesztői feloldás
forint
,
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
nagy
birtok
Szerkesztői feloldás
volt
a. Masina
Szerkesztői feloldás
volt
nekünk, avval masináztuk az eleséget  

Facsimile Image Placeholder
 
 49 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
– Most ide gyövök gyurni. Tiszta itten?  
  A kosár fa s tetején az alvó kis cica.  
 
 
 
  1/2 11  
  Gyuri , az apa, a pirosfoltos duzzadt arcával, amelyből
Szerkesztői feloldás
olyan
tisztelettel és hódolattal tud ki mosolyogni s örök nevetés csillog a képén.
Szerkesztői feloldás
Olyan
hirtelen kövér fiu, örökgyerek, aki ártatlanul bámul ki a világba, s ugy összehuzza magát,
Szerkesztői feloldás
mintha
restellné,
Szerkesztői feloldás
hogy
ilyen nagy fiu. A haját is egész apróra nyíratja géppel s hátul a feje bubján  

Facsimile Image Placeholder
 
 50 
  global
 
  kerek ráncok árkai feketélnek, az elhájasodott bőr gyűrődései. Ezt
Szerkesztői feloldás
nem
szereti, s
Szerkesztői feloldás
nem
engedi,
Szerkesztői feloldás
hogy
említsék neki, iszonyu dühös tud lenni, ha a felesége csufolja vele. Ő a tükörből
Szerkesztői feloldás
nem
látja és ugytesz,
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
nem
volna. A bajuszát is lekoppasztotta egy kicsit egy időben tüntetett vele,
Szerkesztői feloldás
mint
Szerkesztői feloldás
házasember
,
Szerkesztői feloldás
hogy
lógó borzas legyen, de most angolosan lenyirattta, stuccoltatta egy kicsit s igen szereti magát, mikor  

Facsimile Image Placeholder
 
 51 
  global
 
  frissen
Szerkesztői feloldás
van
borotválva, ugy
Szerkesztői feloldás
megsimogatja
,
Szerkesztői feloldás
meggyönyörködi
, diákkori képe jut eszébe, mert abban időben figyelte
Szerkesztői feloldás
meg
magát először, akkor tetszett ő maga magának legelőbb a lány kedveért, akibe szerelmes volt s aki helyett gyönyörködött magában.  
  Most a gyerekeit a legnagyobb szigorral neveli. Semmi sem szabad nekik.
Szerkesztői feloldás
Mindent
észrevesz,
Szerkesztői feloldás
meglát
és rosszra magyaráz.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szabad hazudni, lopni, egymást bántani, bosszantani.
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
mint a kánya csap rá, ha a gyerekeit hibán kapja.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
– te ugy örülök ha a nagyanyjukat bosszantják néha majd meghasad az öregasszony a méregtől, hogy gusztus látni.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 52 
  global
 
  – Meg az én uramnak az aptya 18 esztendeig beteg
Szerkesztői feloldás
volt
. Nekem sokon keresztül kellett menni avval az öreggel is.  
  – Hát az anyja?  
  – (jelzi) Ivott. Akkor oszt nem bánta akármi is van a világgal.  
  – Kimosta?  
  – Ki bizony,
Szerkesztői feloldás
mert
akkor ha tiszta, könnyebben lehet használni valamire.  

Facsimile Image Placeholder
 
 53 
  global
 
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
Szerkesztői feloldás
olyan
nagyhangu
Szerkesztői feloldás
asszony
, beszél parasztos. Az
Szerkesztői feloldás
nem
maradna Lenkével
Szerkesztői feloldás
nem
szereti a lánya gazdálkodását… A hisz alig várta
Szerkesztői feloldás
hogy
elmenjen egész gyengén hagyta a lányát. Csudálkoztam rajta. A második gyerekhez nem jött el, azért ment  

Facsimile Image Placeholder
 
 54 
  global
 
  Lenke kórházba. Az én mamám
Szerkesztői feloldás
nem
jön, neki családja van. Az egy józan asszony.  
 
 
 
  Gyuri a Lenke védője. Mezítláb és pongyolában VAN náluk és Pistát szekirozza de ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
az majd szétpattan a dühtől, néha elrohan és  
  – az nagyon jó
Szerkesztői feloldás
volt
mikor azt
Szerkesztői feloldás
mondta
Pista
Szerkesztői feloldás
hogy
a halálba neveli a gyerekeit.  
  – a gyereket
Szerkesztői feloldás
csak
azért ingerli
Szerkesztői feloldás
hogy
a
Szerkesztői feloldás
feleségét
bosszantsa  
  – azt igazán érdemes ha  

Facsimile Image Placeholder
 
 55 
  global
 
  – az elseji fizetéséből papírból zsebes galambot csinált a gyereknek és egy száz koronásból egy nagy kotlóst középre Lenke majd elájult  
  – kell neked pénz.  
  – de igazán elszakítja
Szerkesztői feloldás
vagy
elveszti  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
 
  – az igaz, vigyáz rá! Félti a pénzt. Szeretik a pénzt ezek a Móricz fiuk.
n
Jegyzet A Móricz Zsigmond és fiútestvérei: Móricz István , Móricz Dezső , Móricz Károly , Móricz Sándor és Móricz Miklós .
 
  – Zsebes galambot, és krajcárt lehet bele tenni a zsebbe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 56 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
nem
jutott a multkor zsebes galamb és piros ceruzával csinált rá
zsebet
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
 
 
  – Eljegyezte Lenkét és hozzánk jött: egy mosogató cselédnek nincs
Szerkesztői feloldás
olyan
utálatos keze,
Szerkesztői feloldás
mint
az
Törölt
« ő feleségé »
Szerkesztői feloldás
menyasszonyának
, utál ránézni.  
 
 
 
  Hazajön.  
  – földhöz vágtam egy vizes kancsót  
  – dicsekszik ő avval
Szerkesztői feloldás
mert
Törölt
« azt hiszi »
ott részvevő kebelre talál.  

Facsimile Image Placeholder
 
 57 
  global
 
  – jaj de szeretném egyszer dühösen látni, ugy nevetnék rajta.  
 
 
 
  – mikor a
Szerkesztői feloldás
felesége
más állapotba került, ugy röhögött rajta.  
 
 
 
  – A tanítók
Szerkesztői feloldás
mindig
vitatkoznak.  
  – Az okos
Szerkesztői feloldás
emberek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  – Látod én se vitatkozom.  
  – Na.  
  – Az már igaz
Szerkesztői feloldás
hogy
a tanítók
Szerkesztői feloldás
mindig
vitatkoznak.
Félművelt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
emberek
.  
  – Utálja az egész Ady bandát.
n
Jegyzet Ady Endre neve a modern magyar irodalom megújulásának és élet érzéseinek a szimbólumaként említett.
Lenke áhitattal  

Facsimile Image Placeholder
 
 58 
  global
 
  hallgatja mikor Gyuri beszél.  
  – Bámulatos,
Szerkesztői feloldás
pedig
ennek senki se imponál.  
 
Szerkesztői feloldás
Pedig
el akart jönni a Zarathusztráért  
n
Jegyzet A mű magyar nyelvű első kiadása: Friedrich NIETZSCHE, Im-ígyen szóla Zarathustra, Ford.: Wildner Ödön, Társadalomtudományi Könyvtár (Budapest: Grill Kiadó, 1908)
,
Szerkesztői feloldás
mert
ő igen tiszteli Nitsét .  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
szeretheti ő
Szerkesztői feloldás
, az magos,
Szerkesztői feloldás
mint
prepának
n
Jegyzet Tanítójelölt (latin).
a logaritmus.  
  Mikszátban
Szerkesztői feloldás
megegyeznek
.  
  Pista
Szerkesztői feloldás
mindent
szeret, amit a
Szerkesztői feloldás
felesége
szeret. De Lenke
Szerkesztői feloldás
csak
Mikszátot ,
Szerkesztői feloldás
meg
Jókait , és Herceg Ferencet .  
  Soókyval tegezik egymást.
Szerkesztői feloldás
Csak
Lenke , azt
Szerkesztői feloldás
nem
hallotta.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 59 
  global
 
  Őszibarackok
Szerkesztői feloldás
vannak
egy kosárban a tornác asztalán a kis
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
gyerek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
eszik egyet.  
  – Hát te mit zabálsz?
Szerkesztői feloldás
Nem
Szerkesztői feloldás
mondtam
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
szabad, ez
Szerkesztői feloldás
nem
ennivaló, ezt ki kell dobni. Tedd le.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
ezt az egyet.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
, tedd le. Egy-kettő. Itt tartanak ilyet a gyerekek előtt. Szemétbe való ez.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
lehet ezt
Szerkesztői feloldás
megenni
egy gyereknek. S felvesz egyet, beleharap.  
  – Zöld és kemény éretlen olyan beteg leszel tőle.  
  És
Szerkesztői feloldás
megeszi
.  
  A kosár a kezében
Szerkesztői feloldás
van
 

Facsimile Image Placeholder
 
 60 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
tud mit csinálni vele, tétováz, s a gyerek szemrehányó tekintete alatt elindul vele és beönti a szemétgödörbe. Látja
Szerkesztői feloldás
hogy
gurulnak le a zöld szemek a szalmán, s szemeten. Egy lendülettel megy tovább és a fához megy a szőlő közt a sárban. A sárga szemeket leszedi a papír fedélbe, de
Szerkesztői feloldás
még
emlékszik
Szerkesztői feloldás
hogy
a gyerek
Szerkesztői feloldás
hogy
nézett rá s a földre hullottakat
Szerkesztői feloldás
nem
szedi fel. Egy igen kívánatos sárgát lát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 61 
  global
 
  Beleharap, jó szaftos. Míg a sáron át bemegy a házba,
Szerkesztői feloldás
megeszi
. Leteszi a tasakot a barackokkal s kissé
Szerkesztői feloldás
meglepetve
látja
Szerkesztői feloldás
hogy
itt ebben a világításban ezek sem látszanak jobbaknak
Szerkesztői feloldás
mint
a
Törölt
« tegna »
kidobottak. Hát
Szerkesztői feloldás
hogy
a gyerekek ne rontsák vele a gyomrukat a legzöldebbet kiveszi és
Szerkesztői feloldás
megeszi
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 62 
  global
 
  – Beszélgetnek Lovcsányi néniről , aki őrizte a disznait és éjjel kiment s elkiáltotta magát  
  – Na Páluszovik bánoch vietor Anká Mara
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
= a páli hegyekre fujdogál a szél.  
  És Mara aludt.  
  Marci
Szerkesztői feloldás
meg
majd kipukkad a röhögéstül.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 63 
  global
 
  Folyton szólogat.  
  – Ne potyogtasd le a diót. Ügyesnek kell lenni… Leesik az a mozsárütő a lábadra. Ne tedd
Szerkesztői feloldás
olyan
rosszul oda, legurul és összetör valamit… Ne nyomd a fehér kötényedhez hiszen az sose jön ki az a folt belőle… Ne egyetek már annyi diót
Szerkesztői feloldás
nem
fogtok ebédelni… Mit csinálsz avval a kis székkel… eredj attól a szemét ládától. Mit babrálsz abba a  

Facsimile Image Placeholder
 
 64 
  global
 
  cipő
Törölt
« késes »
tisztító lábasba, piszkos lesz a kezed… Ne hullasd szét a földön azt a kel levelet, széttapossuk…
Szerkesztői feloldás
 
  Gyöngyici , ne a kötényedre…  
  – Neem.  
  – Ne bántsd az öreg asszonyt. feláll, ennek dolgozni kell.
n
Jegyzet A Tükör-részlet Móricz Virág átfogalmazásában Anyám regénye   c. életrajzában így hangzik Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : "– Ne potyogtasd el a diót. Ügyesnek kell lenni... Leesik az a mozsártörő a lábadra, ne tedd oda olyan rosszul, legurul és eltör valamit. Ne nyomd a fehér kötényedhez azt a barackot, sose jön ki a foltja. Ne egyetek annyi cseresznyét, nem fogtok ebédelni... eridj attól a szemétládától. Mit babrálsz a sárkefével, piszkos lesz a kezed. Ne köpködd szét a magot, széttapossuk. Ne bántsd az öregasszonyt, annak dolgozni kell, nincs ideje veled játszani…"
 
  – Nahát azt neked kell
Szerkesztői feloldás
megmosni
, milyen lett a kezed. A ruhád, cipőd befrecskelted, most
Szerkesztői feloldás
meg
mázold össze magad. Eredj Ida mosd
Szerkesztői feloldás
meg
Ida te mosd
Szerkesztői feloldás
meg
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 65 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  – Azt külön kell befőzni, tudja azt maga?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
… De másnál
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
ilyen
színű a leves. Nálad nincs is soha hushab – kérdi hizelegve.  
  – Leszűröm.  
  – De ezt azt hiszem nem szűri le. Ott
Szerkesztői feloldás
olyan
jó kövér levest ettünk.  
  – De ő jó levest főz.  
  – Jót  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
– Nem csuda ha ugy szerették és olyan fontos volt maguknál a leves, mert azt jót tud. Egyebet aztán nem szegény feje.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 66 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Látod anyuka , milyen nagy dolgot csinálok. És  
  – Látom  
  – És
Szerkesztői feloldás
nem
lopom a napot.  
  Mandulát hámoz.  
  Virág szalad.  
  Apu – gombi…  
 
Szerkesztői feloldás
Mindjárt
.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
olyan
lassan gombolja be, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Szerkesztői feloldás
nem
tudja gyorsan. Azelőtt mikor kicsi
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
sehogy
se tudta, most már tudja egy kicsit.  
 
Szerkesztői feloldás
– Már
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok kicsi, nagyobb vagyok,
Szerkesztői feloldás
mintha
pólyás volnék.  

Facsimile Image Placeholder
 
 67 
  global
 
  Felgyűrt bluzából a könyöke s a felső karból is egy darab kilátszik.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
Szerkesztői feloldás
megfrissült
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
minden
pillanatban dolga van, annyira aktív, cselekvő fáradhatatlan. Az asszonynak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is
Szerkesztői feloldás
meg
kell lenni a folytonos munkájának, a nélkül üres az élete. A hósapkákat
n
Jegyzet A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz , Budapesti Hírlap, 1914. aug. 23., 10.
Szerkesztői feloldás
csak
azok az
Szerkesztői feloldás
asszonyok
csinálhatják, akiknek az élete nincs kitöltve munkával.  
  Persze soká folyik míg betörik a házidologba, s ha eszébe jut sajnálja és fáj a szíve,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
él
Szerkesztői feloldás
olyan
gondtalan pompában, de így egészséges és  

Facsimile Image Placeholder
 
 68 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
jut eszébe semmi rossz.  
  A tálalás. Forró a
Törölt
« krumplis »
rizses lábos,
Szerkesztői feloldás
megégeti
a kezét, ekkor
Szerkesztői feloldás
nem
gondolhat a szerelemre. Arra gondol,
Szerkesztői feloldás
hogy
szépen legyen elrakva, lazán,
Szerkesztői feloldás
nem
lenyomva és
Szerkesztői feloldás
mégis
csinosan.  
 
Szerkesztői feloldás
– Komitácsi.
n
Jegyzet Szerb katona.
 
  – Hallod komitácsi.  
  Ezt
Szerkesztői feloldás
meghallotta
. És ime ez a boldog élet alapja. A főzés, a gyerek. Ez jó. Az ura aki pénzt hoz.  
  A régi szürke Holzer féle kosztüm szoknyája a kék szürke kis bluz,  

Facsimile Image Placeholder
 
 69 
  global
 
  fehér babos kis surc.  
  – kié
Szerkesztői feloldás
volt
ez a kötény  
  – mamáé… eredetileg én csináltam egyszer Zsani néninek .  
  Odaáll
Törölt
« és »
a férj s belekóstol a kitálalt pecsenyés tálba… ez jó. Ez a boldog élet. A gyerekeknek kuss, azok el ne rontsák a gyomrukat.
n
Jegyzet A jegyzet szövegvaránsa Móricz Virág Anyám regénye c. életrajzában   szerepel Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : "Könnyű ruháit maga varrta, legalább tervezte. A gálára valót, színházi, vacsorázóruhákat nem, azokat „belvárosi szabó” készítette, de Lányfalun sima, csinos vászonruhákban járt, kötényt viselt a munkához. Olyan köténye is volt, amit még Jolsván varrt, nagymamának, Zsani néninek. Az ura odaállt mellé a kerti rőzsével fűtött tűzhely mellé és belekóstolt a pecsenyéstálba… Ez a jó, ez a boldog élet. A gyerekeknek kuss, azok el ne rontsák a gyomrukat vagy az étvágyukat."
 
  – Jaj, de száraz.
Szerkesztői feloldás
Nagyon
is kiszárította.  
  – Hisz az tepertő.  
  S befal egy sárgarépát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 70 
  global
 
  ebéd  
  Üvegeshintó  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342.
 
 
Törölt
«
Törölt
– Semmi íze ennek a husnak egyáltalán semmi íze. Én ezt
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem.
   
– Én se igen szeretem a hust. A disznó hust. A csirkét ha gyenge fiatal és finom
   
– Ugy örülök,
Szerkesztői feloldás
hogy
tul vagyok rajta.
Szerkesztői feloldás
csak
azért ettem, mert
Szerkesztői feloldás
nagyon
sok van
   
– Tésztát
Szerkesztői feloldás
nem
eszik?
   
Szerkesztői feloldás
nem
.
   
– De akkor
Szerkesztői feloldás
ne
is egyen.
   
Szerkesztői feloldás
Meg
se kóstolom.
   
– Ne is.
   
Szerkesztői feloldás
– De kenyered
Szerkesztői feloldás
van
.
n
Jegyzet A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó   c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. : "Sári nagyon mulatott ezen a vitán mindig s mivel a sógorának még egy furcsasága volt, az hogy a tésztához kenyeret evett, amely szintén egy igen kellemes nézeteltérési eset volt minden ebédnél huszonhárom év óta, mert ezt még legénykorában kezdték ki rajta, erre célozva sózta kis tréfával Berci bácsinak.

– De kenyere még van Berci bácsinak.

– No hát ehhez eszem egy kis tésztát. Ehhez kell.

– Dehogy is.

– A tisztához kenyér kell – mondta Berci gyöngéd hangon, úgy gyerekesen tréfálva.

– Még ilyet sose hallottam.

– No pedig hallhattál volna öt esztendő óta, mióta a feleségem vagy.

Mély és zengő kis nevetés volt a szóra."

»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 71 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
– Az igen, ahoz kell egy kis tészta.
   
Szerkesztői feloldás
Dehogy
.
   
– A tésztához kenyér kell.
n
Jegyzet A szövegrész Móricz Virág Anyám regénye c. életrajzában   is szerepel Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) :

"És örökké tréfa, kivált a férfiak folyton mókáztak: Marci bácsi, anyánk két öccse, de kivált a gazda , kinek ugratásától senkinek nem volt maradása.

– Semmi íze ennek a húsnak. Örülök, hogy túl vagyok rajta, csak azért ettem, mert olyan sok van.

– Tésztát kér?

– Nem.

– De akkor ne is egyen.

– Meg se kóstolom.

– Tésztához kenyér kell.

– És kenyérhez tészta?

– Egy kicsi... Ez jó volt, ez a tészta. Ez az utolsó villa.

– Holnap sárgarépát főzök.

– Azt nem eszem meg.

– Nem. Mire bejövök, egy szemet se hagy a tányéron. Magázták egymást. Kivéve haragban és szerelemben. De ki gondol a szerelemre, ha ágyban, asztalnál minden rendben van!"

   
Csend.
   
Szerkesztői feloldás
– Azért élünk,
Szerkesztői feloldás
hogy
együnk.
   
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
azért
Szerkesztői feloldás
hanem
Szerkesztői feloldás
hogy
azt kiabáljuk,
Szerkesztői feloldás
hogy
éljen a haza, éljen a szabadság.
»
Törölt
n
Jegyzet A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó   c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. :

"Azért élünk, hogy együnk – mondta Sári, ezzel szintén a sógorát tréfálva, mert köztük állandó volt az egymás kis elpattanó viccelése.

De most Margitka beleszólt s átvette az élcet. – Nem azért élünk – kiáltotta a négy esztendős tréfáló –, hanem azért, hogy azt kiabáljuk, hogy éljen a haza, éljen a szabadság!"

 
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nagyon
kemény a ropogósa. Kérek apró ropogósat.  
  – Itt
Szerkesztői feloldás
még
Szerkesztői feloldás
van
ropogósa,
Szerkesztői feloldás
megeszi
?  
  – Meg.  
  – Tessék. Én köpködtem ki már. A szájamba vót.  

Facsimile Image Placeholder
 
 72 
  global
 
 
  Üvegeshintó  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342.
 
 
Törölt
«
Törölt
bácsi Berti bácsi azt
Szerkesztői feloldás
mondja
   
– Kötelességünk
Szerkesztői feloldás
megtettük
,
   
Amit adtál
Szerkesztői feloldás
mind
Szerkesztői feloldás
megettük
   
Laci
Szerkesztői feloldás
meg
azt
Szerkesztői feloldás
mondja
ha jó ebéd
Szerkesztői feloldás
van
: Na hálistennek, adjunk hálát az
Szerkesztői feloldás
istennek
,
Szerkesztői feloldás
hogy
egyszer
Szerkesztői feloldás
megint
jóllaktunk.
   
Ha
Szerkesztői feloldás
meg
rossz ebéd
Szerkesztői feloldás
volt
akkor azt
Szerkesztői feloldás
mondja
: Eh – félretaszítja a tányért – ezen is tul vagyunk, gyerünk vonni az igát.
»
Törölt
n
Jegyzet A jegyzet szövegváltozata Az üveges hintó   c. elbeszélésében olvasható Móricz Zsigmond, "Az üveges hintó", Nyugat 8 (1915): 2:327–342. :

"– Hát hogy kell megköszönni az ebédet? – mondta az apa Margitkának, a kicsinek.

– Sehogy.

– De meg kell köszönni.

– Nem kell.

Az apa nem vette fel a kislány rakoncátlanságát, tréfált vele.

– Tudod, hogy Samu bácsi hogy köszöni meg? Azt mondja hogy: »Kötelességünk megtettük. – Amit adtál, mind megettük!« András bácsi meg, ha jó ebéd volt, azt mondja: »No hálistennek. Adjunk hálát az istennek, hogy egyszer megint jóllaktunk.« Ha meg rossz ebéd volt, akkor azt mondja: »Eh... és eltaszítja a tányért – ezen is túl vagyunk. Gyerünk húzni az igát!« "

 

Facsimile Image Placeholder
 
 73 
  global
 
  – Ez jó, ez a tészta.  
  – Ez jó
Szerkesztői feloldás
volt
.  
  – És tegnap a karalábé.  
  – Az jó
Szerkesztői feloldás
volt
!  
  – Legközelebb sárgarépát főzök.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
nem
eszem
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  – Nem… Azelőtt komolyan vettem és
Szerkesztői feloldás
csak
annyit csináltam ami azoknak kell. Mire bejöttem egy szemet
Szerkesztői feloldás
nem
hagyott a tányéron.  
  – Hű de vajas.  
  – Komisz
Szerkesztői feloldás
volt
ugye?  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
az az utolsó villa.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 74 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Kösd ki (szervétát)  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Mindenkihez
Szerkesztői feloldás
van
egy jó szava. A nadrágot
Szerkesztői feloldás
nem
kell felgombolni.  
 
 
  Langerné jön dió vásárra.  
  – Jónapot. Vár egy kicsit?  
  – Igen.  
  – Kell egy kis tészta.  
  – Köszönöm én már ebédeltem.  
  – De egy kicsi maradt  

Facsimile Image Placeholder
 
 75 
  global
 
  és
Szerkesztői feloldás
nagyon
jó.  
 
Szerkesztői feloldás
– Nahát én
Szerkesztői feloldás
nem
mertem volna
Szerkesztői feloldás
meg
kinálni.  
 
 
 
  – Ez az
Szerkesztői feloldás
mindenki mindig
ugy beszél, én azt hiszem valami
Szerkesztői feloldás
nagy
veszekedés van odakinn.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
csak
most
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
vége van a mosásnak hát eljöttem. Minálunk olyan nagy víz
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy
muszály
Szerkesztői feloldás
volt
egy sáncot csinálni.  
  – Hát kit vitt be az ura  
  – Az Appelékat a szalámi gyárosékat. Hát ő is bement fáér. Az urak is  

Facsimile Image Placeholder
 
 76 
  global
 
  ugy is vitték be ami szükséges. Annyi ruhát
Szerkesztői feloldás
mindent
itt hagynak.  
  – Ugye taval kirabolták szegényt.  
  – Kit  
  Hofázernét  
  – 3 helre betörtek. Pelátiék ,
Szerkesztői feloldás
, nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  – Jött egy pár csirkefogó egy csütörtöki napon, egyik
Szerkesztői feloldás
bement
Szerkesztői feloldás
. egy Peláti egy
Szerkesztői feloldás
felé. És kérem
Szerkesztői feloldás
pedig
ide a
Szerkesztői feloldás
házhoz naprul-napra egy paraszt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
de
Szerkesztői feloldás
nem
nézte a házat. Egyszer hoznak egy fickót és fürdőruhát
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. A  

Facsimile Image Placeholder
 
 77 
  global
 
  Teleki téren eladta potom, a rendőr
Szerkesztői feloldás
megfogta
, igazolja magát. Kérem
Szerkesztői feloldás
mindent
elvittek, botokat és
Szerkesztői feloldás
iratokat
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, becsukták, tolvaj kulccsal és a szomszédba
Szerkesztői feloldás
volt
a
Szerkesztői feloldás
kávésnál
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
s
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
vette
észre,
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
vette
észre,
Szerkesztői feloldás
nagy
tél volt, sütött a hold  
  – Soha
Szerkesztői feloldás
még
itt, mi itt
Szerkesztői feloldás
vagyunk
32 éve
Szerkesztői feloldás
ilyen
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
történt
. Tudja naccság kérem azok kik
Szerkesztői feloldás
voltak
,
Szerkesztői feloldás
lakatoslegények
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és azt
Szerkesztői feloldás
megfogták
Szerkesztői feloldás
mondom
, azok bejártak az urakhoz és
Szerkesztői feloldás
minden
kulcsot tudtak.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
került ide  
  – Én kérem én itt
Szerkesztői feloldás
voltam
 

Facsimile Image Placeholder
 
 78 
  global
 
  szakácsné, ott
Szerkesztői feloldás
voltam
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
uraknál, vasuti méltóságos ugy összekerültem az urak… Hál
Szerkesztői feloldás
istennek
jó kereső, – én szeretem a pénzt összerakni,
Szerkesztői feloldás
mindig
egy kis pénz legyen, sose szabad a pénznek elfogyni
Szerkesztői feloldás
vagy
az
Szerkesztői feloldás
ember
Szerkesztői feloldás
nem
tudja milyen betegség jön, – néha mérges, de
Szerkesztői feloldás
csak
a szegénység miatt, hisz a nélkül nincs a legnagyobb uraknál is. Hát oszt így kérem má most
Szerkesztői feloldás
megvárjuk
az isten szerelmére,
Szerkesztői feloldás
csak
 

Facsimile Image Placeholder
 
 79 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
megforduljon
az a háboru.  
  – Rossz tél lesz.  
  – Iszonyu, de talán
Szerkesztői feloldás
csak
már
Szerkesztői feloldás
megfordul
. Tegnap itt
Szerkesztői feloldás
volt
a Hercegné fia de milyen piszkos, egész fekete
Szerkesztői feloldás
volt
a piszoktól, szerecsen. Ők
Szerkesztői feloldás
még
Szerkesztői feloldás
csak
a betegeket szedik össze a harctéren.  
  – Elhiszem.  
  – kivettem öt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a Fodoréktul .
Szerkesztői feloldás
Pedig
hát jó pihent főd, hát
Szerkesztői feloldás
hogy
van.  
  – Milyen szép cipőjük
Szerkesztői feloldás
van
a kis lányoknak, mesés.  
  – Itt szeretnek lenni, ahol anyuka
Szerkesztői feloldás
van
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 80 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudok semmit és
Szerkesztői feloldás
nem
is szeretem olvasni az ujságot, ugy sajnálom őket. Nekünk jár az Est-
Szerkesztői feloldás
lapok
de én
Szerkesztői feloldás
nem
olvasom,
Szerkesztői feloldás
csak
átfutom. Az uram
Szerkesztői feloldás
meg
roppant politikus, ő
Szerkesztői feloldás
mindent
tud, tengerész
Szerkesztői feloldás
volt
16 évig, már mi alszunk ő
Szerkesztői feloldás
még
politizál, olvas.  
  – Hát naccság kérem az ugy
Szerkesztői feloldás
van
, egyik testvéremnek hat gyereke van ott,
Szerkesztői feloldás
nem
is ír. Hálisten az én uram
Szerkesztői feloldás
nem
megy.  
  – Az én uram se eddig.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond három sorozáson jelent meg: when="1914-12-05T00:00:00">1914. dec. 5-én , when="1915-10-04T00:00:00">1915. okt. 4-én és a IV. pótszemlén 1917. márc. 1-jén . Szívproblémái és rossz szeme miatt alkalmatlannak nyilvánították.
 
  – De
Szerkesztői feloldás
mindkét
testvérem elment.  
  – Az elment? az a  

Facsimile Image Placeholder
 
 81 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  ugy látszik
Szerkesztői feloldás
hogy
beteg. Hát ez kérem
Szerkesztői feloldás
mindenkinek
csapás. A mult héten volt az uram egy házat eladni, talán sikerül. Egy nagy ház
Szerkesztői feloldás
van
15 000ér adva, az illető 10 000-et ígér, gyönyörű telek, gyönyörű.  
  – Majd odaadja kérem. Mert kérem látja,
Szerkesztői feloldás
hogy
akarja az
Szerkesztői feloldás
ember
és
Szerkesztői feloldás
még
feljebb veri.  
  – Az öreg ur
Szerkesztői feloldás
nem
adott vele semmit.  
  – Semmit.  
  Kezére beszél az
Szerkesztői feloldás
embernek.
 
  – S a mostani napszámosok egyik hitványabb
Szerkesztői feloldás
mint
a  

Facsimile Image Placeholder
 
 82 
  global
 
  másik lumpok. És az
Szerkesztői feloldás
embert
csalják jobbrul-balrul,
Szerkesztői feloldás
csak
annyit vesz az
Szerkesztői feloldás
ember
, amit
Szerkesztői feloldás
megbír
.  
  – Ostoba
Szerkesztői feloldás
, az ura
Szerkesztői feloldás
megleli
, elgyugja ide-oda. És egy este 2-300
Szerkesztői feloldás
forintot
elkőt,
Szerkesztői feloldás
meg
bemegy
Pestre
Budapest
. Mutkor is 300
Szerkesztői feloldás
forintot
mutogatott, Róth
Szerkesztői feloldás
nagy
nehezen elcsalta tőle
Szerkesztői feloldás
mégis
50
Szerkesztői feloldás
forintot
, egykettőre elkőti. Az asszony könnyelmű, ne hagyjon előtte pénzt.  
 
Szerkesztői feloldás
Minden
pénteken bemegy tejfelt, turót, babot,
Szerkesztői feloldás
mindent
, rémsokat  

Facsimile Image Placeholder
 
 83 
  global
 
  küzd iszonyu, azután
Szerkesztői feloldás
meg
kelmét hoz, kendőt, vásznat, azzal kereskedik
Szerkesztői feloldás
csak
azért könnyelmű,
Szerkesztői feloldás
hogy
az ura előtt hagyja a pénzt, ő ád üzletre is
Szerkesztői feloldás
annak
az
Szerkesztői feloldás
embernek
, üzletre is roppant egy könnyelmű
Szerkesztői feloldás
ember
ez a Fancsek ,
Szerkesztői feloldás
roppant
könnyelmű. de ő a hibás szegény, ne tartsa előtte a pénzt. És
Szerkesztői feloldás
pedig
az a Fancsek jó munkás tessék elhinni
Szerkesztői feloldás
hogy
jó munkás,
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
hogy
nincs neki rechtje,
n
Jegyzet Tekintély (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
elzüllött. Na az a nagy fia , az is egy jó  

Facsimile Image Placeholder
 
 84 
  global
 
  madár, az is egy csirkefogó lesz, az asztalos az is olyan elzüllős.
Szerkesztői feloldás
Csak
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
olyan
fiatalon elzüllött kérem, itt a szüleitől nem tud jót, hát akkor magátul mi legyen. Az asszony az olyan élelmes asszony kérem, kifogástalanul élelmes kérem. Isten ments, ha nekem olyan uram
Szerkesztői feloldás
volna
én régen ott hagytam
Szerkesztői feloldás
volna
, és ez a sok gyerek, egyik kicsi, másik pici. Én
Szerkesztői feloldás
nem
, én
Szerkesztői feloldás
nem
veszek
Szerkesztői feloldás
kérem esik eső fuj a szél. Én nekem nincs annyi gyerekem  

Facsimile Image Placeholder
 
 85 
  global
 
  hát
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok egy rászoruló  
  – Az a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bácsi unokáji szombaton eljönnek hozzám,
Szerkesztői feloldás
megmosdatom
, fürösztöm őket s vasárnap mennek haza tisztán.  
 
Hushagyó
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kedden
éjszaka
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
zajlott
Szerkesztői feloldás
még, mintha
ágyuval lőttek volna. Hát jöttünk, lámpával, nálunk
Szerkesztői feloldás
volt
az a lámpa, karbid,
n
Jegyzet Karbid- vagy acetilénlámpa: a kalcium karbid és a víz elegye acetilén gázt fejleszt, ami egy égőfejen kivezetve és meggyújtva erős fénnyel világít. 1908-ban használták a bányavilágításra Magyarországon.
a szőlő is tele
Szerkesztői feloldás
volt
jéggel. Nekem a bódénál
Szerkesztői feloldás
volt
a jég, de mesés, egy tábla,
Szerkesztői feloldás
minden
valami mesés.  

Facsimile Image Placeholder
 
 86 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nagyon
szép
Szerkesztői feloldás
volt
télen mikor
Szerkesztői feloldás
megindult
lehetett menni,
Szerkesztői feloldás
megvárták
a révészek, és elmentek a csónakkal.
Jönnek a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tejesek
Szerkesztői feloldás
kérem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, olykor
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
minden
másnap. Reggel korán jönnek. Mesés
Szerkesztői feloldás
volt
a
Szerkesztői feloldás
Dunát
nézni, mesés.  
  – Nekem
Szerkesztői feloldás
van
a hegyen őszibarack, de apró
Szerkesztői feloldás
olyan
apró
Szerkesztői feloldás
mint
a dió,
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
rá eső. Már nekem semmi,
Szerkesztői feloldás
csak
a kukoricám és felszántani s kész
Szerkesztői feloldás
van
. Egy kis ganajt, amit a malacok csinálnak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 87 
  global
 
  – Ha jó munkás, ha
vóna
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
most jó munkás. De míg elpiszmogtak a pipával. Míg nekem tavaly azt az 5 mázsát leszedték, azt hittem
Szerkesztői feloldás
megbolondulok
. Azér fizettem 80
Szerkesztői feloldás
koronát
egy napra.  
  – Egye
Szerkesztői feloldás
meg
a fene, osztán kész.  
 
Szerkesztői feloldás
Minden
kőtséggel jár,
Szerkesztői feloldás
minden
a világon.  
  – de ő nekem
Szerkesztői feloldás
nem
szól, hát én öt
Szerkesztői feloldás
forint
foglalót is ott hagytam
Szerkesztői feloldás
volna
.  
  – kivették azt a vízlukat
n
Jegyzet Sekély vizű kút.
és osztán bemásztak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 88 
  global
 
  – Itt nincsenek olyan rossz népek
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
mondhatnám
. De ott az a sok gyerek,
Szerkesztői feloldás
mint
a cigányoknál.  
 
 
 
Szerkesztői feloldás
Mint
egy cigányasszony, a kettéválasztott fekete kékes hajával a fehér választéka világít a feltolt kendőjéből. Széles szája, fekete szeme, szemöldöke, erős durva vonásai, kiálló arccsontja.  
 
 
 
 
Szerkesztői feloldás
református
, de nagy cocálista
n
Jegyzet Szocialista.
 
  – én
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
jány vagyok,
Veszprém
Veszprém
Szerkesztői feloldás
után
Pápa
Pápa
mellett  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 89 
  global
n
Jegyzet 1914. márc. 20-án megalakult Leányfalusi Társadalmi és Szépészeti Egyesület. Móricz naptára szerint 1914. júl. 19-én tartottak gyűlést Leányfalun .
 
  A Komlódi ur
Szerkesztői feloldás
református
 
  Ciriák  
  Fodor  
  Alszegi  
  Siklósi  
  Zöldi  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Vámossy  
 
 
  3/4 3
n
Jegyzet Móricz tartalomjegyzéke szerint " Langerné mesél".
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szabad cipővel bemenni a szobába, a verandán le kell vetni a cipőt. Az egy betegség. Én bejárok télen takarítani, de ennek
Szerkesztői feloldás
nem
lehet kedvére tenni, – s vizes kézzel jól
Szerkesztői feloldás
megfogja
a kilincset, ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
aki utána hozzányul, jaj.  

Facsimile Image Placeholder
 
 90 
  global
 
  – jaj ez az eső istenem. Juj még
Szerkesztői feloldás
mindig
ködölnek a hegyek. Még eső lesz. Azt
Szerkesztői feloldás
mondjuk, hogy
ha ködölnek
Szerkesztői feloldás
még
esik. (nevet)  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
víg, komoly
Szerkesztői feloldás
.  
  Összefonja erős kezeit a mellén, s a hóna alá dugja a kézfejét.  
  – Ó még holnap is fog egész nap esni. Iszonyu, iszonyu el
Szerkesztői feloldás
van
borulva, iszonyu. Ez
Szerkesztői feloldás
meg
a napraforgó egész elnyomta a virágot (már
Szerkesztői feloldás
megbeszélték
egyszer)  

Facsimile Image Placeholder
 
 91 
  global
 
  – Itt is lehet mérni. Kicsibe.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
naccság kérem, jobb az ugy. Prinznél egyszerre rátesszük a mázsára  
 
– Fel a padlásra a dióér. Két zsákba, megy a tragacsér
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
 
 
  Princ kérte
Szerkesztői feloldás
hogy
verjük neki a diót. Langer is.  
  – 50
Szerkesztői feloldás
koronáér
kapnak 4 zsák diót.  
 
Az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
7 liter bab volt,
Szerkesztői feloldás
nem
hat. Tetejére adtam a litert,
Szerkesztői feloldás
pedig
csapva szokás azt is adni. Egy
Szerkesztői feloldás
forintér
kellett volna odaadni együtt.  
  – Az a vakcsi
n
Jegyzet Vaksi (régies).
Ida , bizony magának kellett volna odamenni. Idára bízni ilyeneket.  

Facsimile Image Placeholder
 
 92 
  global
 
  – Lesz 70 kiló.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
lesz. Én emeltem a zsákot, az
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
több 30 kilónál,
Szerkesztői feloldás
pedig
a nagyobb zsák.  
  – 50 kiló lesz.  
  – De soká vannak.  
 
Szerkesztői feloldás
Mondja
Szerkesztői feloldás
hogy
hadd lássam én is.  
 
Már
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kicsírázik a maga babja.  
  – Igen az esőbe.  
  – Hát a mandulát
Szerkesztői feloldás
nagyon
olcsón adtuk.  
  – Igen, de a diót
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
nagyon
drágán. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Princ ,
Szerkesztői feloldás
hogy
sok. Fancsekné annyiér ad neki.  
  – Á
Szerkesztői feloldás
dehogy
hisz itt
Szerkesztői feloldás
volt
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
hogy
ő is
Szerkesztői feloldás
megveszi
30
Szerkesztői feloldás
koronáér
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 93 
  global
 
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudom, de ő azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
vesz
Szerkesztői feloldás
csak
20-ér belőle.  
  – És ő adja 48-ér.  
  – Igen
Szerkesztői feloldás
meg
50-ér 55-ér.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
mennyi
lett?  
 
Szerkesztői feloldás
– 65 kiló.  
  Nézem a cédulát és 62.  
  – Igen
Szerkesztői feloldás
van
3 kiló a zsák.  
  – És a mandula 9 kiló.  
 
 
 
  – Na most nincs mit egymás szemére vetni Langeréknak . Ő az urát szidta
Szerkesztői feloldás
hogy
drágán vette a diót, és ez őt fogja szidni
Szerkesztői feloldás
hogy
drágán vette a diót.  

Facsimile Image Placeholder
 
 94 
  global
 
  – Na van ugy 20 kiló, a fán is egy kicsi.  
  – Elég lesz az.  
  – Elég, de azzal
Szerkesztői feloldás
nem
vet számot,
Szerkesztői feloldás
hogy
Idáéknak is akartam adni, de most már
Szerkesztői feloldás
nem
tudom mi jut.  
 
 
 
  Princnek most már
Szerkesztői feloldás
nem
fogja
Szerkesztői feloldás
megmondani
,
Szerkesztői feloldás
hogy
mennyit
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ad érte. Tavaly is azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
25-ér vette.  
  Ezek azzal dicsekszenek,
Szerkesztői feloldás
hogy
olcsón vesznek és drágán adnak el.  
  – Ott azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
dehogy
, isten ments,
Szerkesztői feloldás
hogy
akkor annyit adjon érte.  

Facsimile Image Placeholder
 
 95 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Van
Szerkesztői feloldás
még
2 kosárral.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
.  
  – Én azt
Szerkesztői feloldás
mondtam
.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem
baj. Nagyítani kell.  
  – Tudni kell, mit kell nagyítani, mit kicsinyíteni.  
 
 
 
  – Van
Szerkesztői feloldás
még
a fán 15 kiló, a padláson 15 kiló, az elég.  
 
Szerkesztői feloldás
– 15 kiló a padláson az a kis ponyva?  
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem
kis ponyva. Én vittem fel. És ott a kis fa is a szőlőben, azon is
Szerkesztői feloldás
van
5 kiló.  
 
 
 
  – Én azt hiszem,
Szerkesztői feloldás
van
egy mázsa.
Törölt
« Van egy »
Én NEM tartok többet csirkét, szó sincs róla.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kell hatvanat,
Szerkesztői feloldás
csak
 

Facsimile Image Placeholder
 
 96 
  global
 
  20-at tartani és venni
Szerkesztői feloldás
hogy
egy pár napig hizlald, de
Szerkesztői feloldás
nem
egész életén át táplálni, táplálja más.  
 
 
 
  – Este fogunk sakkozni?  
 
Szerkesztői feloldás
– Jaj de jó, velem.  
 
Szerkesztői feloldás
– Veled
Szerkesztői feloldás
nem
te se ülsz nekem  
  – Már ültem eleget, ha te annyiszor sakkozol velem.  
  – Te zsidó.  
 
 
 
 
Szerkesztői feloldás
– Megyek befűteni.  
 
Szerkesztői feloldás
– jaj de jó, de jó, ott fogok a kályha mellett melegedni.  
 
Szerkesztői feloldás
– De le kell huzni az ablakokat  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 97 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
 
 
  Miklós  
n
Jegyzet A jegyzet Móricz öccse, Móricz Miklós leányfalui látogatása során készült. Jelen volt még Nagy Lenke , Móricz másik öccsének, Móricz Istvánnak a felesége és Holics Janka .
 
 
 
 
  – Különben én velem nekem már ő
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
mint
Szerkesztői feloldás
volt
; és én az egyetlen menye vagyok, aki törődik a dolgaival s a családjával, Lenke , azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, bánja is ő.  
 
Szerkesztői feloldás
Lenke azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
nem
vagyunk nemesek,
Szerkesztői feloldás
nem
vagyunk méltók az ő családjához  
  – És látja
Szerkesztői feloldás
hogy
ugyis
Szerkesztői feloldás
mindegy
, ugyse lehet változtatni rajta,
Szerkesztői feloldás
meg
tán belátott egyetmást, össze is szokott vele, s a menyei
Szerkesztői feloldás
megtanították
és a legfőbb  

Facsimile Image Placeholder
 
 98 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
Miklós ugy tett,
Szerkesztői feloldás
mintha
látnám az ő vállrándítását, az
Szerkesztői feloldás
olyan
nagyképűsége neki,
Szerkesztői feloldás
mintha
tul volna a
Szerkesztői feloldás
meghatottságon
, felülről nézné,
Szerkesztői feloldás
mintha
annyira
Szerkesztői feloldás
meg
volna rendülve,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
is akar hallani a dologról.  
 
  – Ezeknek mi
Szerkesztői feloldás
volt
az ára? (Az ablakok)  
  – Hiába
Szerkesztői feloldás
mondom
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
nem
tudod öt perc mulva.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
, mindent tudok.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
mennyibe
került ez az ajtó.  
  – 60… 70… 78
Szerkesztői feloldás
korona
 
  Annyi.  

Facsimile Image Placeholder
 
 99 
  global
 
  – Látod
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
tudod. Szeretném én tudni,
Szerkesztői feloldás
mennyit
tudsz a család
Szerkesztői feloldás
történetből
, amit
Szerkesztői feloldás
elmondtam
.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindent
.  
  – Ugy
Szerkesztői feloldás
mint
ennek az ajtónak az árát.  
  – Nem, már Miklósnak is
Szerkesztői feloldás
megírtam
Szerkesztői feloldás
mindent
.  
  – No az szép lehetett.  
  – Azt írja,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
is hallotta
Porcsalmát
Porcsalma
soha…
n
Jegyzet Móricz Zsigmond nagyanyja Nyilas Katalin családi legendáriuma szerint Porcsalma jelképezte a Nyilas-család őseinek nemesi származását.
Ez
Szerkesztői feloldás
csak
azt jelenti,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő
Szerkesztői feloldás
nem
tud semmit a családról.  
  – Ő
Szerkesztői feloldás
nem
tud semmiről,
Szerkesztői feloldás
csak
saját magáról.  
  – Meg a közgazdaságról  
  – Meg a passzióiról.  

Facsimile Image Placeholder
 
 100 
  global
 
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem
passzio!  
 
Szerkesztői feloldás
– S te
Szerkesztői feloldás
még
azt
Szerkesztői feloldás
mondod
Szerkesztői feloldás
nem
vitatkozol?  
 
 
  Sebők jön.
n
Jegyzet A jegyzet a Tükör tartalomjegyzéke szerint "Sebőkék"-ről szól, akik a ház és kert körüli teendőket látták el
Leányfalun
Leányfalu
.
 
  – Kezét
Szerkesztői feloldás
csókolom
Szerkesztői feloldás
.  
  – Maga is esernyő alatt jár? (egy zsák
Szerkesztői feloldás
van
a vállán)  
 
Szerkesztői feloldás
Ilyen
ronda kabátom
Szerkesztői feloldás
Van
?  
  – Mi lesz már az esővel  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom
Szerkesztői feloldás
kezét
Szerkesztői feloldás
csókolom
Szerkesztői feloldás
.  
  – De a szegény katonák.  
  – Bizony szegények, ebbe a ronda időbe.
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
vannak.  
 
Szerkesztői feloldás
– No odaadja a karót  
  – Igen.  

Facsimile Image Placeholder
 
 101 
  global
 
  – No jóestét mama. Van vacsora? Halgatol?  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, jó estét mama.  
  Eldöcög
Szerkesztői feloldás
aztán
 
 
 
  5.40  
  – Nem jön már Langerné . No épp
Szerkesztői feloldás
mondom
és jön.  
  – Tessék visszaadni.  
  – Két
Szerkesztői feloldás
forintot
adok maga
Szerkesztői feloldás
meg
60
Szerkesztői feloldás
koronát
se tud.  
  – De igen.  
  – Mért sietett vele? Holnap is elég lett
Szerkesztői feloldás
volna
.  
  – A csirkéket bezártam és jöttem.  
  – Látta az ura ?  
  – Ahoz a
Szerkesztői feloldás
semmi köze amit én
Szerkesztői feloldás
megveszek
. Páncél
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a Vancsóék neki 25-ér adják. Majd jövőre a nagysága külön
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 102 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
jön.  
  – Nagyon szépen
Szerkesztői feloldás
megköszönöm
az ebédet és a vacsorát is
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
mindenért
. A nagyságának is. A csirkéket még
Szerkesztői feloldás
megnézem
,
Szerkesztői feloldás
hogy
be
Szerkesztői feloldás
vannak-e
zárva.  
  Jóécakát
Szerkesztői feloldás
kívánok
.  
  Eldöcög; alkonyodik az ég borult, nyomott fáradt szürke.  
  – Jóécakát
Szerkesztői feloldás
kívánok
. S elmegy, visszajön, de tovamegy fel,
Szerkesztői feloldás
nem
lépve a fűbe.  
  – No
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
70
Szerkesztői feloldás
korona
. Maga is megolvasta?  

Facsimile Image Placeholder
 
 103 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
.  
  – És itt 50. Mint tavaly. De most a fűér is többet adtak; de paradicsom, szőlő
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
, se krumpli. Most leszámolhat.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondtad
Szerkesztői feloldás
nem
lesz
Szerkesztői feloldás
meg
a 100
Szerkesztői feloldás
korona
.  
  – No én gondoltam
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
meglesz
. De a szőlő is 50
Szerkesztői feloldás
koronával
kevesebb.  
  Benn a gyerekek a tűznél melegszenek.  
  – Ugye jó a tűznél.  
 
Szerkesztői feloldás
– Jó.  
 
Szerkesztői feloldás
– Már piros, már piros.  
 
Szerkesztői feloldás
megy a macskáér. Jaj  

Facsimile Image Placeholder
 
 104 
  global
 
  már melegedik az ölembe.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
lehet
Szerkesztői feloldás
hogy
mi
Szerkesztői feloldás
meg
ne gazdagodjunk, akik így élnek. És a pénzt mégis beszedik s ki
Szerkesztői feloldás
nem
adják.  
  – Már én
Szerkesztői feloldás
nem
fogom
Szerkesztői feloldás
meg
a lámpát, petroleumos lesz a kezem.  
  Öntenek a lámpába. Ez is
Szerkesztői feloldás
megható
, ezek a petroleum elöntések.  
 
Szerkesztői feloldás
egy piros széket bevisz.  
  – Még behozom a biliket.  
 
(ásit)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
– Még itt
Szerkesztői feloldás
van
. Már
Szerkesztői feloldás
megint
nincs itt. Sose hozza vissza.  

Facsimile Image Placeholder
 
 105 
  global
 
  – Most ütötte a faluba a hatot.  
 
 
 
  A kályha először világit s ott kuporognak a tűz kuckóba.  
 
Szerkesztői feloldás
– Jaj de jó itt a tűz mellett.  
 
Szerkesztői feloldás
– Azt mondja
Szerkesztői feloldás
, tedd ide a kezed.
Szerkesztői feloldás
Mondom
Szerkesztői feloldás
nem
teszem én. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
:
Szerkesztői feloldás
nem
teszem én jaj de kényes!  
  – Gyeri ide, ülj ide fő
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
ülj, – és ide a sezlonyra hever.  
  – Szép tőled,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
tartod magad
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 106 
  global
 
  A tűz élő sárga foltot vet a plafonra.  
 
Szerkesztői feloldás
– Most mintázni kéne itt olyan szépen ültök.
n
Jegyzet Ida 1914-től az Iparművészeti Főiskola hallgatója volt, szobrászatot tanultt Sándornál, mellette a Magyar Képzőművészeti Főiskola esti rajztanfolyamára járt. A család tagokról is készített rajzokat, szobrokat már 1914-ben is.
 
 
Szerkesztői feloldás
– Itt szépen ülök,
Szerkesztői feloldás
mert
meleg van.  
 
Szerkesztői feloldás
– Azt a 4 üveg paradicsomot be kell vinni.  
  Ida – De
Szerkesztői feloldás
hogy
viszem, én a szobromat.
n
Jegyzet Móricz Ida Móricz Virágról készített szobrot, aki a mintázás körülményeire a következőképpen emlékszik vissza Anyám regénye   c. művében Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : "Ida agyagból szobrot gyúrt rólam. Jaj, de utáltam a műveletet. Látszik a szobrocska elpittyesztett száján. De a gyerekeknek szót kellett fogadni ebben a házban, nemcsak Ida, anyám is akarta azt a szobrot. Mert untam a modellülést, lefényképeztettek, igazi műteremben, Ida levette a ruhámat, letolta az ingecském pántját – majd megpukkadtam mérgemben. Ötéves voltam."
 
  – Az öledbe,
Szerkesztői feloldás
ahogy
Szerkesztői feloldás
mindent
!  
  A beköltözés részleteinek kellemes
Szerkesztői feloldás
megbeszélései
, a jó enyhés levegőn a kedves szobában, ahol kívülről
Szerkesztői feloldás
még
beszűrődik a kék fény  

Facsimile Image Placeholder
 
 107 
  global
 
  A gyerekek beszélnek.  
  Anyuka én
Szerkesztői feloldás
megvacsorázok
, egy lágy tojást főzz.  
  – Drágám, nincs tojásom, kávét, mézet, hust.  
  – Jó, toj a kis cica.  
  – Látod, engem
Szerkesztői feloldás
hogy
szeret, mert én
Szerkesztői feloldás
nem
nyuzom. Te hozzád
Szerkesztői feloldás
nem
mer menni,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
mindig
bántod.  
  – Ugy szeretem,
Szerkesztői feloldás
vagy
egy szép angora macskát.  
  – Nézd
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
felejtette
el.  
  – Már
Szerkesztői feloldás
nem
féltek a macskától. Már
Szerkesztői feloldás
nem
félsz,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
megesz
. De hamar
Szerkesztői feloldás
megszoktátok
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 108 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Már én ugy
Szerkesztői feloldás
meguntam
a Virág nevet.  
  – Már más kéne? Milyen?  
  – Bili.  
  – Lili,
Szerkesztői feloldás
nem
bili.
Szerkesztői feloldás
Csak
Lili. Én ezután
Szerkesztői feloldás
csak
Lili leszek,
Szerkesztői feloldás
mint
a babám.
n
Jegyzet Móricz Virág a Tükör-jegyzetek részleteit több, e szövegkörnyezetében található párbeszéd-töredékből idézi Anyám regémye   c. művében: "Közben a gyerekek csuda jókat mondanak: – Már én úgy meguntam a Virág nevet. – Már más kéne? Milyen? – Lili. – Bili? – Lili, nem bili. Csak Lili. Én ezentúl csak Lili leszek, mint a babám. Most én leszek anyuka, jó? És te ugrálj, Gyöngyi, én meg azt mondom, hogy ne! ne! Ne ugrálj, megverlek! – Én jobban tudok verni. – No verj, ha mersz! Harcolunk! Ida beleavatkozik, szétválasztja a két csepp lányt. – Akkor gyere sakkozni! – Veled nem, te se ülsz nekem. – Már ültem eleget. Ha te annyiszor sakkoznál velem!"
 
 
Szerkesztői feloldás
– Mér nem kandallót vettetek?  
 
Szerkesztői feloldás
– Míg a falak átmelegszenek  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
azt
Szerkesztői feloldás
mondom
.  
  – Tudom.  
  – Kandallót. Az
Szerkesztői feloldás
nem
melegít ugy?  
  – Melegít,
Szerkesztői feloldás
mert
egyszerre egy félkocsi fa  

Facsimile Image Placeholder
 
 109 
  global
 
  kell bele.  
  – Unalmas november. Fuj a szél…  
 
Szerkesztői feloldás
Nagyon
fog az Terkáéknál , az a száz
Szerkesztői feloldás
forintocska
hiányozni. Én azt hiszem meg fogják ők azt karácsonyfelé gondolni azt hiszem.  
  Zsuzsi biztosan jó
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
megbízható
, de mellette kéne
Szerkesztői feloldás
még
egy cseléd. Én bizony
Szerkesztői feloldás
nem
írok, egy lapot csak Terkának – ne gondolja – Ne ugrálj hát! Jaj
Szerkesztői feloldás
még
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
se írtam, no de most már
Szerkesztői feloldás
eladtam
a diót.  

Facsimile Image Placeholder
 
 110 
  global
 
  – Megyek már a kávét csinálni ezeknek. Jaj te büdös. Belémvágta a körmét.  
  – Az tud.  
 
Szerkesztői feloldás
– Látod egész nap
Szerkesztői feloldás
hogy
tart a hajad,
Szerkesztői feloldás
csak
egy kicsit kócos.  
 
Szerkesztői feloldás
– Most megint
Szerkesztői feloldás
megvert
a lábával a cica… Most
Szerkesztői feloldás
nem
verte
Szerkesztői feloldás
meg
.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hu
Szerkesztői feloldás
megettelek
 
  – Egyél
Szerkesztői feloldás
meg
, de ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
ne maradjak
Szerkesztői feloldás
meg
… Jaj de kényes vagy! Jaj de kényes, jaj de kényes  

Facsimile Image Placeholder
 
 111 
  global
 
  – De te azért bemégy
Szerkesztői feloldás
még
Pestre
Budapest
Zsiga a héten?  
  – Ilyen időbe hiába megyek
Esztergomba
Esztergom
.
Szerkesztői feloldás
Nem
fogok ott cancékolni
n
Jegyzet A megy ige hangulatfestő alakja.
. Szerettem
Szerkesztői feloldás
volna
. De
Szerkesztői feloldás
holnap
reggel bemegyek.  
 
Szerkesztői feloldás
– Most én leszek anyuka most én, jó. Te
Szerkesztői feloldás
meg
kis Virág.
Törölt
« Én
Szerkesztői feloldás
meg
azt »
És te itt ugrálj, én
Szerkesztői feloldás
meg
azt
Szerkesztői feloldás
mondom
Szerkesztői feloldás
hogy
ne!  
 
Szerkesztői feloldás
ugrál Virág rákiált ne ugrálj! És
Szerkesztői feloldás
megveri
jól.  
 
Szerkesztői feloldás
– Én jobban tudok verni (püföli)  

Facsimile Image Placeholder
 
 112 
  global
 
  – No
Szerkesztői feloldás
csak
ne üssétek egymást.  
  – Harcolunk.  
 
Szerkesztői feloldás
– Most te vagy anyuka, jó? Azér
Szerkesztői feloldás
nem
kell verekedni!  
  Lassan kiszivárognak a konyhába.  
 
Szerkesztői feloldás
Elment
Szerkesztői feloldás
, aztán
Szerkesztői feloldás
, aztán
Szerkesztői feloldás
.
Szerkesztői feloldás
egyedül ugrál.  
 
 
 
  6:20 Lámpát gyujtok.  
  Gyöngyi – Engem gyujtasz meg?…  
  – Hogy?  
  – Oda be kell abba a kis lyukba csinálni (gyufát a kanócra.)  
  Itt hagy s megy a
macskával
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
játszani.  

Facsimile Image Placeholder
 
 113 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
 
 
Szerkesztői feloldás
csak játszik a cicával, s
Szerkesztői feloldás
minden
mozdulatát
Szerkesztői feloldás
megneveti
, kivált ezt az uj játékot,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
Szerkesztői feloldás
Mindig
veregeti a lábam,
Szerkesztői feloldás
mindig
veregeti,
Szerkesztői feloldás
mindig
ugy csinálja,
Szerkesztői feloldás
hogy
hova üssön, hehe,
Szerkesztői feloldás
mindig
2 lábbal,
Szerkesztői feloldás
meg
3-al jön,
a cipőre
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Höhöheháhá. Neked adom a talpam… Most
Szerkesztői feloldás
csak
kettővel… Most átugrotta, rálépett a cipőmre és átugrotta…Cicus… Most
Szerkesztői feloldás
megint
Szerkesztői feloldás
megvert
Szerkesztői feloldás
meg
akarja fogni a farkát… Milyen furcsákat csinálok… Most
Szerkesztői feloldás
mindég
ha odatartom a lábam,
Szerkesztői feloldás
mindég
Szerkesztői feloldás
megüsse
… Ez
Szerkesztői feloldás
nagyon
magos ez a divány… Én így tudok felmenni… A cica
Szerkesztői feloldás
csak
ide felugrik és kész ( Langerné hátása!!)… Eccer egy  

Facsimile Image Placeholder
 
 114 
  global
 
  lába és kétszer két lába négyszer négy lába és 6x6 lába
Szerkesztői feloldás
van
ennek a cicának… Ez karkötő…
Szerkesztői feloldás
Nem
karkötő…
Szerkesztői feloldás
Nem
karkötő… Én övöm ez (egy spárga összekötve; az az aranyzsinór, amelyet egész nap viselt)  
  – Felülről vedd le a nyakadról.  
  – Igen, felülről, ugy igen. Akkor
Szerkesztői feloldás
nagyon
összeborzolom magam.  
  – Nyakláncod
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – Nem. Ez az én övöm aranyövöm. Majd anyuka befótozza, ami most kiszakad.  
 
Szerkesztői feloldás
jön – Sebők . Tejet hozta. Na ezt el kell tenni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 115 
  global
 
  – Ez másfél liter, ez
Szerkesztői feloldás
nem
egy.
n
Jegyzet A jegyzet Sebőkkel folytatott beszélgetés alapján készült.
 
  – Megméri, bőven
Szerkesztői feloldás
megméri
.
Szerkesztői feloldás
Csak
állna el az idő,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne esne.  
  Sztélóéknál is
Szerkesztői feloldás
volt
.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
Szerkesztői feloldás
voltam
Szerkesztői feloldás
még
, Lauránál
Szerkesztői feloldás
voltam
, azok holnap mennek.  
  – Maga is pakkolt?  
  – Edények, ami,
Szerkesztői feloldás
mert
tavaly
Szerkesztői feloldás
nem
vittek el semmit. Most innen viszik be, ami itt
Szerkesztői feloldás
volt
. Azt most lehozták a pallásrul,
Szerkesztői feloldás
hogy
Debrecenbe
Debrecen
mentek, hát oda pakoltak. Jóécakát kívánok csókolom kezüket.  
  S ahogy a lucskos fekete kalapja alatt piros az arca,
Szerkesztői feloldás
csak
ugy rikít.  

Facsimile Image Placeholder
 
 116 
  global
 
  – Mérd ki.  
  – Már egyszer kimértem, nincs hiteles. Itt ez a lisztes.  
  – Ezt felvigyem? Elsült.  
  – Jaj, tepertő.  
  – Mért sütötted
Szerkesztői feloldás
olyan
soká?  
  – Hát ha kemény
Szerkesztői feloldás
volt
.  
  – Majd én be tudom vinni az ajtón, adja ide.  
 
 
  6:45 Vacsora    
 
Szerkesztői feloldás
– Jönnek a kosztosok. Kis Virágnak ezt szelem, anyukának ezt szelem, ezt levágom
Szerkesztői feloldás
, ezt levágom Idukának , ezt levágom apukának .  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
hoztam egy kést se.  
  – De szépen
elfogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nálunk
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« »
két és fél liter tej
Törölt
« et »
. Hát 6 személynek kétszer az 12 1/4 liter,  

Facsimile Image Placeholder
 
 117 
  global
 
  vagyis 4 liter. Akkor te bűvész vagy.  
  – Kávé is
Szerkesztői feloldás
van
benne.  
 
 
 
  – De most játsszunk egy lórumot
n
Jegyzet Kártyajáték, négyen játsszák magyar kártyával.
, de pénzre.  
  – Irni.  
 
Szerkesztői feloldás
– Jobb azt
Szerkesztői feloldás
csak
inni. (Nevetés,
Szerkesztői feloldás
mert
a multkor  
  Terka már
Szerkesztői feloldás
csak
hozta a kártyát. De
tavaly
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
már
Szerkesztői feloldás
nem
.
Szerkesztői feloldás
Mindig
dolgozni, az
Szerkesztői feloldás
nem
jó.  
  – Bizony kevés urilány dolgozik annyit.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
pedig
ő
Szerkesztői feloldás
nem
uri lány.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
hát mi?  
  – Mesterlány, mesterlány regénye…  
n
Jegyzet Utalás Porcsalmi Gyula regénycímére A mesterleány regényére. Porcsalmi Gyula, A mesterleány regénye , (Debrecen: Horovitz nyomda, 1907)
Te egész elegáns
Szerkesztői feloldás
vagy
, milyen jó az a bluzod. Remélem beviszed a télre.  

Facsimile Image Placeholder
 
 118 
  global
 
  – Na ne csepegtesd el a mézet, látszik,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
vagy urilány; ej
Szerkesztői feloldás
hogy
veszed fel. Borzasztó látni is.  
 
Szerkesztői feloldás
– Na egyetek már,
Szerkesztői feloldás
mert
szeretnék lefeküdni.  
 
 
 
  – Most
Szerkesztői feloldás
csak
azt várom
Szerkesztői feloldás
hogy
fogod te azt kiborítani, te még
Szerkesztői feloldás
nem
ettél lábasból.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
dehogy
én
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretek lábasból enni.  
 
Szerkesztői feloldás
– Én hadd egyek, hadd egyek már lábasból  
  – Engedd már neki, hadd egyen lábasból eccer. Ez neki pikantéria.  
  Eszik két kanállal  
  – Már
Szerkesztői feloldás
nem
kell lábasból  
  – Jobb lábasból?  
  – Jobb  

Facsimile Image Placeholder
 
 119 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
adom jövőre se olcsóbban.  
  – Akkor
Szerkesztői feloldás
nem
veszi
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  – Beviszem
Pestre
Budapest
.  
  Ida – És 45 adod. A lányok
Szerkesztői feloldás
mondták
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ők is
Szerkesztői feloldás
megveszik
40-ér.  
  – Azt elhiszem  
  – Mér is adod
Szerkesztői feloldás
olyan
olcsón  
  – Mert így jobban jövök ki
Szerkesztői feloldás
mintha
becipelem s kimérem. Akkor egy
Szerkesztői feloldás
olyan
kosárral 5 kiló, most
Szerkesztői feloldás
meg
8  
 
8
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
x 30 =
2.40
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és 5 x 90 = 4.50  
  – akkor
Szerkesztői feloldás
még
jobb így?  
 
Szerkesztői feloldás
hogyne
, így kapsz 2.40-et, ugy 2.25-öt  
 
Szerkesztői feloldás
– én nem tudnám ezeket  
  – majd fogod  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
fogja ő soha.  

Facsimile Image Placeholder
 
 120 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
mondom
. Én is sajnálom a pénzt kiadni.  
  – Ez az alapja.  
  – Ez, én is
Szerkesztői feloldás
csak
ennyit tudtam.  
  – Te is biztos pöröltél mikor mama
Törölt
« azt
Szerkesztői feloldás
mondta
, hogy »
ott krajcároskodott.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
.
Szerkesztői feloldás
Nem
érdekelt.  
 
  – Az eső
Szerkesztői feloldás
nem
engedi,
Szerkesztői feloldás
hogy
a finom szőlő ide lejöjjön a hegyről.  
  – Annak örül Fancsekné .
Szerkesztői feloldás
Nem
fagy.  
  – Én nem erről beszélek. Ezt esszük. A finomról. A Komlódiékéról .  

Facsimile Image Placeholder
 
 121 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nagyon
aranyos ez a kis állat
Szerkesztői feloldás
hogy
el
Szerkesztői feloldás
van
itt köztünk.
Szerkesztői feloldás
Csak
itt szeret lenni,
Szerkesztői feloldás
nem
szeret a sufliba .
n
Jegyzet Szerszámos kamra, melléképület.
 
  – Én
Szerkesztői feloldás
csak
a jövő héten mosok
Szerkesztői feloldás
nem
akarok, míg ezek itt
Szerkesztői feloldás
vannak
, még átjönnek Flisznerék .  
  Lili ugy
Szerkesztői feloldás
mondja
Sztechlo.  
 
Ugy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
is kell. Az tót, tót szó, azt jelenti szikla.  
 
Szerkesztői feloldás
Mintha
Szikla Adolfot ugy
Szerkesztői feloldás
mondanák
, Szájkl.  
  – De ő francia.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
, felvidéki.  
  – Igen az apja.  
  Komlódiékon
Szerkesztői feloldás
hogy
érezni a kálvinistát  

Facsimile Image Placeholder
 
 122 
  global
 
  Ugye
Szerkesztői feloldás
mondtam
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez jobban tetszik
Szerkesztői feloldás
vagy
jobban ismerős nekem,
Szerkesztői feloldás
mint
a többi?  
  – Mint Lili ? Ő
Szerkesztői feloldás
lutheránus
.  
 
 
  7.15 Lefekvés    
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
csuful alszik ez a
Szerkesztői feloldás
. Ugy rugdoskodik  
 
Szerkesztői feloldás
. , gombold a mellényem ki  
  – Akkor ne ugy
Szerkesztői feloldás
mondd
:  
  Apuci  
  gombold a mellényem ki!  
  Tetszik nekik.  
 
Szerkesztői feloldás
lefekszik a heverőre s magára huzza a kis
láb
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
dunnát amely tokban
Szerkesztői feloldás
van
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 123 
  global
 
  Virág – Né mér lyukas a harisnya. Már a
harisnya
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
is jukas. Már a harisnyát is kinőttem.  
 
Szerkesztői feloldás
– Meg a nadrágom is. Meg a nadrágom is jukas.  
 
Szerkesztői feloldás
– Elhiszem,
Szerkesztői feloldás
csak
vetkezz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
már.  
 
Szerkesztői feloldás
– Jaj, de huuuzza. A csatt benne maradt?  
 
Szerkesztői feloldás
– Egy madzagot keresek neki.  
 
Ott
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy madzag, én
Szerkesztői feloldás
mindig
elteszem rendes helyre nekik.  
  – Jaj, azok a fiuk szegények. Az a Pali aggaszt már engem is. Augusztus szeptember. Már letelt az a hat hét is.  

Facsimile Image Placeholder
 
 124 
  global
 
  – Már hónap van és ő azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
hónap itt alszom.  
 
Szerkesztői feloldás
– Nincs hónap! Nincs hónap.  
 
Szerkesztői feloldás
– De tegnaptól hónap van.  
  – Mi az?  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondtam
,
Szerkesztői feloldás
hogy
hónap én alszom itt, de én
Szerkesztői feloldás
nem
akarok itt aludni.  
  – No
Szerkesztői feloldás
csak
hagyd.
Szerkesztői feloldás
nem
szép ugyan
Szerkesztői feloldás
hogy
letagadja.  
  – No imádkozni… Várd MEG…
Az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
atyának
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
… legyen
Szerkesztői feloldás
meg
… ami… lelkünket… miképen… Aggyon isten és a katonáknak… jó éccakát lelkem, jó éccakát, jó c kát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 125 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Kössetek még egy kicsit.
Szerkesztői feloldás
Kössetek még egy kicsit
.  
  Ida köthetne.  
  – Már nincs pamut.  
  Gyöngyi – Tessék. Már nincs pamut.  
 
Szerkesztői feloldás
– Te leszel anyuka, jó?  
 
Szerkesztői feloldás
– De én mindjárt elalszom itt. Én nem tudok este fenn lenni. Én éjjel aludni. Szerencsére ott
Szerkesztői feloldás
volt
a könyv, olvastam pár lapot és elaludtam, kár
Szerkesztői feloldás
hogy
elébb
Szerkesztői feloldás
nem
tettem…
Szerkesztői feloldás
hogy
nyög az a kicsi. És a kis Virág
Szerkesztői feloldás
hogy
beszélt
Szerkesztői feloldás
mint
egy gerle.  
 
Szerkesztői feloldás
– Vakarom és mégis viszket  
 
Szerkesztői feloldás
– Nahát ez borzasztó.
Szerkesztői feloldás
nem
jó vakarni, minél  

Facsimile Image Placeholder
 
 126 
  global
 
  többet vakarod, annál jobban viszket.  
  – Holnap bemegyek.  
  – Akkor nekem pakolni kell.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
reggel megyek… Mit küld be…  
  – Van elég.  
  – De valami szebb pakkot, nappali.  
  – Az az uborkás üvegem.  
 
 
 
 
Szerkesztői feloldás
– (leszáll és a kályha előtt a fotelben a macskával játszik.) Hm látod
Szerkesztői feloldás
hogy
leültettem.  
 
Szerkesztői feloldás
az ágyról nevet.  
  – Csss.  
  – Mi az? (felriad) 7.32  

Facsimile Image Placeholder
 
 127 
  global
 
  Egy esős nap.    
 
Lányfalu
Leányfalu
 
  1914.
Szerkesztői feloldás
szeptember
22.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 128 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
ezt álmodta éjjel: felébredt s szólt: Anyuka , anyuka  
  – Azok a legények bementek az apuka szobájába és egy kinn maradt, egy cigány és kihuzta őket.  
  – Hát te ilyet álmodol?  
  – Igen.  
  – Hát mért mentek oda?  
  – Azért… mert ugrálni szeretnek.  
 
 
 
  Virág felébred. Odamegyek  
  – Már jól betakaróztam  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 129 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  1914.
Szerkesztői feloldás
szeptember
21  
  Sebőkné elájult    
  – Ne vacakold!  
  – Ugy beütöttte eccer magát
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
látott semmit.  
  Erős ecetszag árad ki.  
  – Egy kis ecetet naccságám ,
Szerkesztői feloldás
meg
vizes ruhát  
  Szaladtunk, én elől, ő utánam ijedten.  
  – Egy fakanalat  
  – szorítsd a szivedhez osztán majd
Szerkesztői feloldás
mindjárt
csillapszik az a nyavalyád
n
Jegyzet Epilepsziás roham.
 
  – Törüld le magad,
Szerkesztői feloldás
ahogy
érzed, azután de ne nagyon mert
Szerkesztői feloldás
nagyon
véres.  

Facsimile Image Placeholder
 
 130 
  global
 
  – tudja
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
volt
, fröstökölt
n
Jegyzet Reggelizik (német).
Szerkesztői feloldás
mint
a multkor, akkor
Szerkesztői feloldás
meg
uzsonnált.  
  – egy kalanat,
Szerkesztői feloldás
mert
azt ugy kell szokni,
Szerkesztői feloldás
nem
tud lélekzetet venni.  
  – ne vacakold magadat.  
  – mossa fel  
  – majd én eztet ki tisztitom.  
 
Szerkesztői feloldás
– Ne is lássa azt a vért.  
  – De ha ez délután magáhol jön, akkor kérdezzék tőle tud-e róla,
Szerkesztői feloldás
nem
tud a semmit  

Facsimile Image Placeholder
 
 131 
  global
 
  – ne keljél fel, – magáhol jön.  
  – érzi előre, egy kanalat kell a szájába,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
nem
tud lélekzetet venni  
  – mossa bele Sebők , oda bele a vizbe. – még most sincs magánál.  
 
Szerkesztői feloldás
Még
Szerkesztői feloldás
hogy
evett,
Szerkesztői feloldás
megette
a kávét  
  – de ugy örültem neki
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
érte el
Szerkesztői feloldás
olyan
gyakran
Szerkesztői feloldás
mert
ezelőtt gyakran elérte. Rá is kérdeztem,
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
, adja isten.  

Facsimile Image Placeholder
 
 132 
  global
 
  Ül a kis zsámolyon, egy babot lát a földön, felveszi, a rend miatt.  
  Az
Szerkesztői feloldás
ember
aki mossa a konyhát  
 
Szerkesztői feloldás
folyton
motoszkál, szedi a szemetet, törüli a homlokát, babrálja a mellét  
 
Szerkesztői feloldás
Még
jó talán
Szerkesztői feloldás
hogy
tul
Szerkesztői feloldás
van
 
  – ez jó
Szerkesztői feloldás
még
Szerkesztői feloldás
mindig
az isten ugy csinálta
Szerkesztői feloldás
hogy
mindig megtaláltak hozzá.  
  Helveiéknél
Szerkesztői feloldás
volt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 133 
  global
 
  – Ott állunk körülte a konyhában, Ida seprűvel a kezében, állunk csüngő karral.  
  – Mosd
Szerkesztői feloldás
meg
magad,
Szerkesztői feloldás
ahogy
érzed
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
fáj.
Szerkesztői feloldás
Csak
egy kicsit az öregibül.  
  – Persze. Jól fog esni a hideg víz.  
  – Van egy kis flastromja  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
ennyi.  
  – Az elég lesz.  
  Gyerekek ott állnak a
Szerkesztői feloldás
lépcsőn
.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
megyek le a konyhába.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
az a jó
Szerkesztői feloldás
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
van
körüle valaki, és  

Facsimile Image Placeholder
 
 134 
  global
 
  segit rajta  
  – Már régen
Szerkesztői feloldás
van
neki  
 
Szerkesztői feloldás
nem
használ 75
Szerkesztői feloldás
koronát
Szerkesztői feloldás
nem
adhatok mindenér –
Szerkesztői feloldás
nem
is használ  
  – Ülhet  
  – Elballagnak  
 
 
 
  – Jaj
Szerkesztői feloldás
hogy
tud már menni  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Még
most is remegek.  
 
Szerkesztői feloldás
– Jaj de utálatos az a vér.  
  S ott állunk a konyhában és összezavarodnak az evés képzetei s a halál, a dög… Az
Szerkesztői feloldás
ember
igyekszik elaltatni magát,
Szerkesztői feloldás
hogy
eszmetársulásai ne legyenek… állati közönyösséggel élni tul a borzasztóságokat…  

Facsimile Image Placeholder
 
 135 
  global
 
  – Ha ránéztem
Szerkesztői feloldás
volna
egy pillanatig vagy kettőig, ki hánytam
Szerkesztői feloldás
volna
– az orra  
  – Már nincs is semmi baja, az ura haza se kísérte  
  – Mit fog ez otthon csinálni?  
  – Dolgozik  
  – Kiszedi a krumplit  
  – Tavaly is így elájult és utána
Szerkesztői feloldás
még
itt
Szerkesztői feloldás
volt
két hétig rendesen. Másnap vasárnap
Szerkesztői feloldás
volt
és jött felöltözve csinosan  

Facsimile Image Placeholder
 
 136 
  global
 
  – Én
Szerkesztői feloldás
voltam
akkor amikor Sebők néni először ájult el (sírós) én akkor láttam, valamit akartam
Szerkesztői feloldás
még
kérdezni, de akkor
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
hasra feküdve,
Szerkesztői feloldás
csak
a hátára feküdve, de most hasra
Szerkesztői feloldás
volt
feküdve. Szalatam
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
el
Szerkesztői feloldás
van
ájulva és a kőműves bácsi is ment hozzá.  
  – Na apuka ezt törd
Szerkesztői feloldás
meg
nekem…  

Facsimile Image Placeholder
 
 137 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Apuka én azt hittem egy farkas,
Szerkesztői feloldás
majdnem
egy farkas – nevet irtózva.  
  – Azt kisepertük amit tisztított,
Törölt
« hogy »
hozzáért
Szerkesztői feloldás
vagy
Szerkesztői feloldás
nem
.  
  – Az se
Szerkesztői feloldás
volt
piszkos, de
Törölt
« talán »
irtózik az
Szerkesztői feloldás
ember
.  
   
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem
lehet
Szerkesztői feloldás
olyan
utálatos
Szerkesztői feloldás
mint
a katonák véres sebe  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 138 
  global
 
  Csirkék    
  – A csirkék az ajtóba.  
  Elegánsan hosszu karcsu fehér jércék, oly elegáns sárga lábakkal, fehérre
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  Elől a kakas jött kis piros tarajával, alig nézett szét leugrott és felkapta a szemet, utána a kis toll
n
Jegyzet Értsd: tollas.
bóbitás jérce , szét leskelt, a nyakát,
Szerkesztői feloldás
mintha
vizbe nyujtogatná,
Szerkesztői feloldás
vagy
tornázna vele, finoman, oly könnyedén és ruganyosan. Végre a hegyes fejű buta és gyáva jérce. Alig mer kinézni  

Facsimile Image Placeholder
 
 139 
  global
 
 
Törölt
« alig »
vissza akar ugrani,
Szerkesztői feloldás
meg
is fordul, de
Szerkesztői feloldás
mégis
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
meggondolja
magát s leugrik, de
Szerkesztői feloldás
minden
neszre felfigyel. Hegyes farku, paraszt madár ősére emlékeztet
Szerkesztői feloldás
még
,
Szerkesztői feloldás
nem
ugy
Szerkesztői feloldás
mint
a bóbosan
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
laposra vágott legyezős farka; ez a kakasok fajából való, s amilyen vakmerő és merész ez,
Szerkesztői feloldás
olyan
gyáva és buta ő.  
  A kakasnak némi előkelőséget ad
Szerkesztői feloldás
hogy
tollal le
Szerkesztői feloldás
van
nőve a cipőjéig, de
Szerkesztői feloldás
nem
valami elegáns tábornokos sujtás ez,
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
olyan
kiskápláros.  

Facsimile Image Placeholder
 
 140 
  global
 
  A kakas nagyot nyujtózik, s kiveri szárnyából a lustaságot, utána a két jérce is
Szerkesztői feloldás
majdnem
egyszerre csapkodnak. A rutajérce
n
Jegyzet Fiatal liba.
magasra nyujtja a nyakát s lesi,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
kap-e távolról veszedelmes visszhangot a csapkodás szokatlan zajára. Aztán egyet-kettőt rug
Szerkesztői feloldás
megnyugodva
a sárba és a kukoricaszemeket, amelyek szépen
Törölt
« bele »
Szerkesztői feloldás
vannak
szórva s eddig a színén feküdtek, belekavarja a pocsétába.  

Facsimile Image Placeholder
 
 141 
  global
 
  De hol a negyedik?  
  A negyedik, az egy ostoba jószág, az ott ül bent az ülőn. Ez is fehér,
Szerkesztői feloldás
csak
egy kevéssel több a sárga folt a szárnyában.  
  De hol
Szerkesztői feloldás
vannak
a többiek. A hatvan darab?  
  Mindig
Szerkesztői feloldás
van
egy kis hangya
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  hangyának
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
csufolt egy kis görcsöt a cseléd. Ott
Szerkesztői feloldás
volt
mindig láb alatt.  
  Itt is
Szerkesztői feloldás
volt
egy, amelyik a nyáron
Szerkesztői feloldás
mindig
köztük szedegetett, egy barna. Marci
Szerkesztői feloldás
nagyon
szerette és örökké látta, szólt róla. Agglegény, madár s állatbarát.  
 
Szerkesztői feloldás
Volt
egy kis nyomorék is, amelyiknek valami borzasztó testi hibája
Szerkesztői feloldás
volt
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 142 
  global
 
  talán a feje
Szerkesztői feloldás
volt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
?
Szerkesztői feloldás
Nem
a hasa?… El is pusztult.  
  A csirkét
Szerkesztői feloldás
nem
látja az
Szerkesztői feloldás
ember
. Gyerekkorom óta
Szerkesztői feloldás
mindig
emlékszem csirkékre, tyukokra, de egy se lett ismerősöm.
Szerkesztői feloldás
Olyan
rövid ideig
Szerkesztői feloldás
vannak
itt körülöttünk,
Szerkesztői feloldás
csak
el el tűnnek a tálban. Különben is annyira igénytelenek. Egy-egy tojás után kárálnak egy kicsit, különben oly hangtalanok és szelídek. Még a csipegése is,
Szerkesztői feloldás
mintha
ezüst pénzt veregetnének, ami ugyebár elég ismeretlen hang
Szerkesztői feloldás
mindnyájunk
előtt,
Szerkesztői feloldás
pedig
sok pénz átmegy a kezünkön, de ki szokta pengetni?  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 143 
  global
 
  Háboru    
  Milviusz    
  Károly beszélt a barátjáról, Milviusz Géza sebesült  
  1. a nyitány, egy baka rálép a srapnellre,
n
Jegyzet Golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát.
az felrobban, felveti 4 méterre,
Szerkesztői feloldás
mint
véreső hull vissza. Ő majd elájul.  
  2. a szolgája cigarettát tölt ő 80 lövést ad le  
  – hol a konyakos kulacs?  
  – elvitte egy ágyugolyó.  
  – no
Szerkesztői feloldás
hogy
a fene egye
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  3. feláll s látcsövön nézi az ellenséget, egy srapnellgolyó
n
Jegyzet Golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát.
a combján bemegy, a térdén jön ki, a cipőjébe megy le.  
  elesik.  
  a káplárja árkot ás körülte aztán rohamra mennek.
n
Jegyzet A művázlat a 145. oldalon folytatódik.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 144 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
 
  Virág kiborította a port.  
  – Milyen port?  
 
Szerkesztői feloldás
– Azt amit már
Szerkesztői feloldás
mondtam
.  
  – Árulkodsz?
Szerkesztői feloldás
Nem
szeretem. Jaj de csunya
Szerkesztői feloldás
hogy
árulkodsz.  
  Ida – Már ki is kapott érte.  
  – De
Szerkesztői feloldás
még
anyukától
Szerkesztői feloldás
nem
ugye? Azt szeretnéd,
Szerkesztői feloldás
hogy
őtőle is. Hát örülnél neki, ha kikapna?  
 
Szerkesztői feloldás
– Ugye
Szerkesztői feloldás
nem
?  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hát ne árulkodj. De
Szerkesztői feloldás
nem
azért ugye
Szerkesztői feloldás
hogy
kikapjon,
Szerkesztői feloldás
hanem
anyukának
Szerkesztői feloldás
mindent
kell tudni, ugye?  
  – Igen  
  – Akkor jó  
 
Szerkesztői feloldás
– Hehehe! Ez jó magyarázat!  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 145 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  4.
n
Jegyzet A művázlat 1–3 pontja a 143. oldalon olvasható.
Szerkesztői feloldás
Délután
2-től este 7-ig ott fekszik. Akkor a szanitécek
n
Jegyzet Sebesültszállítók (német).
felszedik, a Lazaretbe
n
Jegyzet Kórház (latin).
viszik ott első kötést kap.  
  5. Éjjel elfoglalják az oroszok a kórházat. Kirabolják őt a közkatonák,
Szerkesztői feloldás
Mindenét
elveszik. Beviszik az oroszkórházba ott igen jók hozzá, sokkal udvariasabbak,
Szerkesztői feloldás
Mint
nálunk és uj kötést kap;  
  6. visszafoglalják a magyarok a kórházat, ők
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
vannak
ijedve
Szerkesztői feloldás
mert
rájuk tüzelnek; kiabálnak és a hangjukról ismerik
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
hogy
magyarok; uj kötést kap  
  7. a strázsamester
n
Jegyzet Szakaszvezető, ill. őrmester.
a zsákmányokból
Szerkesztői feloldás
megkínálja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
tessék: ő választ egy nemesi kardot, sapkát, csajkát  

Facsimile Image Placeholder
 
 146 
  global
 
  orosz felsőköpenyt.  
  8. itthon fekszik a nagyanyjánál aki szegény
Szerkesztői feloldás
asszony
és azon bánkódik,
Szerkesztői feloldás
hogy
a fegyverét, felszerelését elvesztette s ha most
Szerkesztői feloldás
nem
tudja tanukkal igazolni,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
gyávaságból veszett el, akkor
Szerkesztői feloldás
megbüntetik
.  
  – Ha a tanuim
Szerkesztői feloldás
még
élnek, akkor jó.  
  9. A háboru kitörésének igen örült,
Szerkesztői feloldás
mert
annyi adóssága
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
bírt élni.
Szerkesztői feloldás
ugy tudott menekülni,
Szerkesztői feloldás
hogy
helyeztette magát. A háboru kitörésekor pláne hadnagynak nevezték ki és utána reméli főhadnagy lesz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 147 
  global
 
  A lélekmérgező.    
  Ghillányi Miska , a nagy bajuszával és vastag köpönyegében ácsorog. A hajón
n
Jegyzet Móricz rendszeresen közlekedett a
Leányfalu
Leányfalu
és
Budapest
Budapest
közötti hajójáraton, a jegyzet egyik hajóútjáról készült.
Szerkesztői feloldás
nagy
léptekkel jár.  
  – Mi ujság ?
n
Jegyzet A második
lembergi
Lemberg
csata 1914. szept. 8. és 11. között zajlott. Az orosz hadsereg támadásai következtében az osztrák–magyar hadsereg csapatai hátráltak.
Galícia
Galícia
nagy része,
Bukovina
Bukovina
egésze elveszett, csak a bekerített
Przemyśl
Przemyśl
erődrendszer maradt osztrák–magyar kézen, amelyet szept. 15 -én körülzárt az orosz 3. hadsereg.
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudni.  
  – Bámulatos, most senki se
hall
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
semmit.  
  – Hallani hallok, de semmi jót.  
  Később.  
  – Rosszul állunk.  
  – Rosszul.  
  – A németek is.  
  – Bizony.  
  – Attól félek a franciák még jobban viselik magukat a németekkel
Szerkesztői feloldás
szemben
,
Szerkesztői feloldás
mint
mi az oroszokkal szemben.  
  (És ez akkor mikor az oroszok rekedtek, a németek
Reims
Reims
alatt vannak.)  
  – Ugyan.  
  – C… Veszett futások
Szerkesztői feloldás
voltak
 
 
Szerkesztői feloldás
lásd
154.
n
Jegyzet Ghillányi Mihály elbeszélése a 154. oldalon folytatódik.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 148 
  global
 
  Cica    
 
Szerkesztői feloldás
, tudod milyen fiatal ez hozzád képest! Ez
Szerkesztői feloldás
csak
négy hónapos.  
  – De
Szerkesztői feloldás
hogy
gömbölyödik.  
 
Szerkesztői feloldás
Mondom
. Már régen látom.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
fekete, milyen rókaszínű ez,
Szerkesztői feloldás
mintha
kopott volna, vedlik a bundája  
 
Szerkesztői feloldás
olyan
ügyesen siklik fel a
Szerkesztői feloldás
háta mögé, s
Szerkesztői feloldás
idegesen kacag  
  – Megkarmol!  
 
Szerkesztői feloldás
– Naaa
Szerkesztői feloldás
Nem
karmol, de nyujtózik
Szerkesztői feloldás
mind
a két kezével felfelé, a cica hanyatt fekszik és belekap a ruhájába!  
  – Naaa! – kiált ijedten.  
  – Lökd le.  
  – Már lement.  

Facsimile Image Placeholder
 
 149 
  global
 
  A cica egy perc mulva a díványon
Szerkesztői feloldás
van
. Aztán visszajön s megül az oroszlán jellemző ülésével a két hátulsó lába alatta
Szerkesztői feloldás
van
, a két első egyenesen áll s félrefordított fejjel néz.  
  Jóllakott, játékra készen kap a szék karjába s felfelé rajta  
  Hosszu elnyult testtel megy az ajtóhoz és kikéredzik.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
vékony kis hangon,
Szerkesztői feloldás
mintha
a lélek szólalna
Szerkesztői feloldás
meg
benne.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindenkinek
a lába alatt
Szerkesztői feloldás
van
, ugy bukdácsolunk benne s
Szerkesztői feloldás
mégse
történik baja  

Facsimile Image Placeholder
 
 150 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Mikor én kicsi
Szerkesztői feloldás
voltam
, azt
Szerkesztői feloldás
mondtam
: Tita-mita  
  Kuko-rita, – most már ugy tudom
Szerkesztői feloldás
mondani
: cica-mica-kukorica!  
 
Szerkesztői feloldás
– (a cicához) Te
Szerkesztői feloldás
nem
tudod így kimondani: Cica-mica, kukorica, mondod?  
  Okosan és bátran néz az idegen nagy állatokra. Hirtelen megijed aztán valamitől, és beugrik az ágy alá, délutáni álomra.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 151 
  global
 
  Eső.    
  – Ugy látszik a jóisten
Szerkesztői feloldás
megsokallta
a háborut és vízbe akarja folytani a tüzet.  
  Az eső ma tán ötödször ujul
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  Vékony fátyolban hull a földre, rezeg a fehéres szövet a lombok sötétje előtt. Az uton a kavicsokra lefelé rohan a víz és amint
Szerkesztői feloldás
meg
véknyul az ár a köveken vert furcsa hullámokon, ujra neki zudul az eső zuhogása. A szőlő levelei
Szerkesztői feloldás
olyan
tiszták, mosottak, a cseresznyefák,
Szerkesztői feloldás
mint
fekete kupriszusok
n
Jegyzet Ciprusok (latin).
az olasz ég alatt. Hirtelen
Szerkesztői feloldás
olyan
erős a zuhogás,
Szerkesztői feloldás
mintha
egy nagy gép egyenletes kerekei surlódnának, belegördül egy mennydörgés rendetlen ropogása végig az egész égbolton keletről nyugatra  
  A körtefáról lemosta a fekete leveleket a kavicsba. Az eső  

Facsimile Image Placeholder
 
 152 
  global
 
  szálak
Szerkesztői feloldás
nemcsak
hosszában
Szerkesztői feloldás
vannak
kifeszítve mozgó, örökké rezgő fonalakban, de mintha keresztbe is volna szőve pontokba szakadt gyöngysorokba.  
  A távoli mezőn, a fák alatt köd fátyola; a Duna egy nagy fehér köd s az éggel egybe olvad, észre se venni a tulsó partot,
Szerkesztői feloldás
csak
akik tudja,
Szerkesztői feloldás
hogy
a ködnek sötétebb sávja a vízpárák gyöngybundájába öltözött tulparti erdő.  
  Az eresz alatt rudra fűzött kukorica sor bepárázik s szomoruan lóg, mintha a suskafület
n
Jegyzet Kukoríca héjat, csuhát.
is bánatában konyítaná le.  
  Apuka
Szerkesztői feloldás
olyan
jól mulatunk a szobában, a cica volt az étel és egy párna a tálca. Én voltam  

Facsimile Image Placeholder
 
 153 
  global
 
  anyuka és
Szerkesztői feloldás
apuka.  
  – A cica
Szerkesztői feloldás
volt
a csirkepaprikás.  
  A gyerekek majd felvetik a házat
Szerkesztői feloldás
olyan
jól érzik magukat a szobában, ahol egész szokatlan és uj játékokat találnak.  
  Jó a szobából, a biztos verandáról nézni az esőt. Nagy bundába burkolózva, a sapkát a homlokra lehuzva s egy jó cigaretta.  
  A mandulafához támasztva ott a hosszu létra, vízcseppek ezüstje csillog a fokain, ott áll szilárdan s folyton kis lényeket látok, akik nagy erővel erőfeszítve kapaszkodnak egyik fokról a másikra,
Szerkesztői feloldás
hogy
a legfelsőről belépjenek az égbe. S a legfelsőről lepottyannak a földre és szétzuzódva elmállanak és puha testük földdé lesz… A létra véges; és látásuk végetlen.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 154 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
lásd
147.
n
Jegyzet A Ghillányi Mihály elbeszéléséről készült jegyzet a 147. oldalon kezdődik.
 
  – Igazán!  
  – Iszonyu veszteségek!  
  Kurta szóval, sokat jelentően. Az ajkait feltolja az orráig. A vastag mókusfark-bajusza alatt most látni milyen keskeny szabásu epés, fehéres száj,
Szerkesztői feloldás
olyan
szederjes,
Szerkesztői feloldás
mint
a dög a második napon.  
  – A VII. hadtest, a
temesvári
Temesvár
elveszítette egész tüzérségét.  
  – Ágyut is vesztettünk?  
  –Ágyut?… 200-nál többet! És municiót! Megszámlálhatatlan sok vonatot!…  
  – Borzasztó.  
  Valami felsőség
tör
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ki belőle. Mintha mondaná,
Szerkesztői feloldás
hogy
"nekem már ugyis mindegy, s én előre tudtam,
Szerkesztői feloldás
hogy
így lesz." Már szinte elégtétellel veszi tudomásul, sőt már kárörömmel beszél azokról az ostobákról, akiknek a hősiességével hetek óta tele
Szerkesztői feloldás
van
a sajtó.  
  – És a tiszthiány.  
  –Az is van?  
  – Há. Borzalmas veszteségeink  

Facsimile Image Placeholder
 
 155 
  global
 
  vannak tisztekben…
Szerkesztői feloldás
Vannak
ezredek,
Szerkesztői feloldás
hogy
tisztjük nincs.  
  Odajön Bradács , a rendőrorvos, elégedett tojásalaku fejével és a 90-es évekből való egyetemi-divat pofaszakállával s nyilt örömmel, vidám nevetéssel szól bele.  
  Van egy szakaszvezetőm, sebesült. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
"kérem én századparancsnok voltam!" Hát az őrmester? "Az? Bataillon-kommandáns!"
n
Jegyzet Zászlóajparancsnok.
 
  Jóízüen mosolyog, az elébb lent a hajóban hallottam tőle ezt a viccet.  
  Ez is egy jeles alak,
Szerkesztői feloldás
mindenkire
ugy néz,
Szerkesztői feloldás
mintha
kivétel nélkül
Szerkesztői feloldás
minden
Szerkesztői feloldás
emberből
azt nézné ki,
Szerkesztői feloldás
hogy
az előbb utóbb ugyis az ő keze alatt fog nyögni s fogat csikorgatni: előbb t. i. be fog kerülni a rendőrség kezébe, aztán az ő orvosi műtermébe, – vagyis már most sem érdemel semmi kíméletet… Különben az apja is rendőrorvos, ezért választotta ő is ezt a
Szerkesztői feloldás
nem
rossz pályát, örökölte a stallumot, – az apja egy átkozott rossz hírű
Szerkesztői feloldás
ember
, olyan  

Facsimile Image Placeholder
 
 156 
  global
 
  goromba és érzéketlen,
Szerkesztői feloldás
ahogy
a hajdani orvosokat szerették festeni, de
Szerkesztői feloldás
ahogy
ma már
Szerkesztői feloldás
csak
egy rendőrorvos engedhet szabad folyást a durva léleknek. Benke bá az ő keze alatt szenvedett, sérve volt, de
Szerkesztői feloldás
nem
kellett volna operálni, "de ez a sintér
Szerkesztői feloldás
mindjárt
vág, s azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy hét mulva táncolni fog. Az; három hónapig feküdt,
Szerkesztői feloldás
mert
elrontotta, egész télen otthon
Szerkesztői feloldás
volt
s
Szerkesztői feloldás
még
ma is beteg. Mikor az uramhoz mentem, ott állottam a folyosón, látom,
Szerkesztői feloldás
hogy
jön,
Szerkesztői feloldás
mondom
neki,
Szerkesztői feloldás
doktor
ur! – de tisztességesen (lehet
Szerkesztői feloldás
hogy
ez bántotta,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
mondtam
nagyságos uram, de biz én
Szerkesztői feloldás
nem
fogok neki) az uramat már operálta?… Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, na, már szoptatni akarja, menjen, épen magára
Szerkesztői feloldás
van
szüksége. De
Szerkesztői feloldás
olyan
hangon,
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
csak
elfordultam s utána se néztem a
Szerkesztői feloldás
gazembernek
."  
  Különben sógora Bodának .  
  – Miből lesz a rendőrkapitány.
n
Jegyzet Boda Dezső , a budapesti államrendőrség főkapitánya.
 
  – Korhelyekből, Jakabokból.
n
Jegyzet Gipsz Jakab, ismeretlen ember, kisember.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 157 
  global
 
  Rendőrök  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond jegyzete a kedvezményes vasúti igazolvány kiváltásának törénetét rögzíti.
 
  – Nekem jogom
Szerkesztői feloldás
van
a 150
Szerkesztői feloldás
koronáért
haragudni,
Szerkesztői feloldás
meg
mert akkor jól láttam,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
tudnak és
Szerkesztői feloldás
nem
tesznek semmit!  
  – Ha én elfogom nekik, akkor
Szerkesztői feloldás
megbüntetik
.  
  – Komiszak azok a rendőrök,
Szerkesztői feloldás
nagyon
komiszak. Mikor ott
Szerkesztői feloldás
voltam
az utazási engedélyért. Egy szobába utasítottak, és
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
ott senki. Ott látom
Szerkesztői feloldás
hogy
négy ur ott diskurál vígan, odalépek és
Törölt
« azt
Szerkesztői feloldás
mondja
»
odalépek, melyik a 4-es ur.  
  – Tessék várni.  
  És egyszer jön egy közülök. Hát
Szerkesztői feloldás
nem
szemtelenség. Szem-telenek!
Szerkesztői feloldás
Még
az talán privát intézmény, ennek ott kell a szobájába állni, és azok ott mulattak, röhögtek, tessék várni.  
  – A közönségtől egy nagy csalódás,
Szerkesztői feloldás
hogy
azt hiszik a közönség az ő kedveért áll ott,
Szerkesztői feloldás
pedig
azért
Szerkesztői feloldás
hogy
a legfrissebb adomákat
Szerkesztői feloldás
elmondják
 

Facsimile Image Placeholder
 
 158 
  global
 
  Utazási igazolvány    
  – Jónapot, kérem itt kapok egy általános igazolványt utazáshoz?  
  – Itt nem.  
  – Hát hol?  
  – Ennél az asztalnál nem.  
  – No de kérem, ép azt akarom tudni melyik asztalnál.  
  – Tessék! (s a másikra mutat.)  
  Odamegyek, várok míg sorra kerülök.  
  – Kérem önnél kapok egy
Szerkesztői feloldás
olyan
igazolványt, amely
Szerkesztői feloldás
minden
utra jogosít?  
  – Nem.  
  – Hát hol?  
  – Tessék! (s visszamutat az elébbi urhoz.)  
  Visszamegyek.  
  – Látja kérem,
Szerkesztői feloldás
hogy
mégis magához tartozik az ügyem, ide küldtek  
  – Mi az?  
  – Egy utazási igazolványra
Szerkesztői feloldás
van
 

Facsimile Image Placeholder
 
 159 
  global
 
  szükségem, amely pótolja az egyes utakra szükséges kéréseket.  
  – Olyan nem létezik.  
  – Tegnap a kezemben
Szerkesztői feloldás
volt
egy, amit itt állítottak ki.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem
létezik.  
  – Micsoda beszéd ez! Ki az osztály vezetője  
   
  – Hol
Szerkesztői feloldás
van
tanácsos ur?  
  – A hivatalában.  
  Megyek. Nincs a szobájában.  
  – Kérem hol
Szerkesztői feloldás
van
tanácsos ur?  
  – Majd bejön.  
  Várok. Egyszer jön.  
  – Kérem szépen tanácsos ur
Szerkesztői feloldás
író vagyok.  
  – Kérem,
Szerkesztői feloldás
van
szerencsém tessék leülni. Mivel szolgálhatok.  
  – Kérem nekem egy igazolványra volna szükségem, amely
Szerkesztői feloldás
megmentene
attól,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
minden
utra külön kell kérni.  
  – Az kérem nem ugy
Szerkesztői feloldás
van
. Van igazoló jegy, amely a rendőri igazolásra  

Facsimile Image Placeholder
 
 160 
  global
 
  szükséges, de ahhoz is kell az egyes utra való igazolvány.  
  – De én tudom,
Szerkesztői feloldás
hogy
azt elfogadják.  
  – Lehet,
Szerkesztői feloldás
hogy
elfogadják,
Szerkesztői feloldás
mert
a kalauz
Szerkesztői feloldás
nem
tudja a szabályt –  
  – Kérem az jó lesz nekem  
  – Tessék jönni, kiállítják.  
  Ugyanahhoz az urhoz visz.  
  – Kérem – kollega ur legyen szíves kiállítani.  
  Felveszi durcás képpel a tacskó.  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
– Van igazolványa?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
– Odaadom a vasutjegyet.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
– Ezt elfogadta a tanácsos ur?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
– Azért hozott ide
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
– Nem azért hozta ide, hanem mert kérte .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
– Látja ez igaz, de csak vegye át.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Elolvassa.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
– Hirlapíró.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  – Tessék eljönni
Szerkesztői feloldás
délelőtt
10–12 közt.  
  – Mikor?  
  – Hétfőn.  
  – Haha. Akkor már
Szerkesztői feloldás
megeheti
. Én ma utazok. Vagy ma
Szerkesztői feloldás
vagy
Szerkesztői feloldás
nem
kell.  
  – Előbb
Szerkesztői feloldás
nem
lehet.  
  – S mért?  
  – Mert
Szerkesztői feloldás
nem
lehet. Erről itt a
Szerkesztői feloldás
jegyzőkönyv
, tekintve
Szerkesztői feloldás
hogy
a tanácsos ur elfogadja az igazolást
Szerkesztői feloldás
meg
3 hivatalon  
 
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 161 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
lehet azt most rögtön keresztül hajtani?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
.  
  – Mért? Nincsenek ebben az épületben?  
  – Itt
Szerkesztői feloldás
vannak
, de valószínűleg
Szerkesztői feloldás
minden
tisztviselő urnak
Szerkesztői feloldás
megvan
a maga dolga s
Szerkesztői feloldás
nem
ezért
Szerkesztői feloldás
van
a hivatalába.  
  – De igen kedvesem, ezért
Szerkesztői feloldás
van
a hivatalában.  
  S megyek a tanácsos urhoz, belőlről remegve az izgatottságtól. A tanácsos kijön és azt
Szerkesztői feloldás
mondja
:  
  – Kérem tessék eltekinteni az előnyomozástól, majd utólag elvégezzük.  
  A tacskó, mert az egész ember
Szerkesztői feloldás
olyan
20 esztendős fiu, int s leül.  
  – Neve.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szólok, beírja. Rám szól.  
  – Mi a foglalkozása?  
  – Iró.  
  – Ja, hirlapíró !  
  Bosszusan hallgatok, tényleg az idén ez
Szerkesztői feloldás
van
a vasuti jegyembe írva. Ebben igaza van.  
  – Kérek két koronás bélyeget.  

Facsimile Image Placeholder
 
 162 
  global
 
  – Itt nincs?  
  – Nincs.  
  – Hát hol
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – A trafikban.  
  Felállok.  
  – Nincs itt egy rendőr akit el lehetne küldeni?  
  – A rendőrnek más dolga
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Menjek ujra a tanácsoshoz?
Panaszkodni?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Egy másik rendőrtisztviselő jött közbe, aki egy aktát hozott. Ezzel is komisz volt. Odaadta neki az átvevő könyvet,
Szerkesztői feloldás
hogy
írja bele az akta számát,
Szerkesztői feloldás
pedig
akkor már
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
dolga.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
fárad vele? – kérdezte ez a nagy szőke fiu békésen és nevetve.  
  Az ajkat biggyesztve mosolygott rá. Ez most
Szerkesztői feloldás
megszólalt
.  
  – Kérem szépen tessék a folyosón kimenni, ott ül egy szolga a 29-ajtó előtt, annál szokott bélyeg lenni.  
 
S
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ez egészen
Szerkesztői feloldás
meghatott
, mégis talán
Szerkesztői feloldás
nem
az intézmény rossz.
Szerkesztői feloldás
Csak
vannak itt is komisz fráterek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 163 
  global
 
  Ülés  
n
Jegyzet Ida rajzol, modellje Virág .
 
  – Na gyere kis
Szerkesztői feloldás
, ülj ehez nekem.  
  – Hova? Ebbe?  
 
Szerkesztői feloldás
– Ebe ne, ebe
Szerkesztői feloldás
nem
, ebe
Szerkesztői feloldás
nem
 
  – Jaj de sajnálod
Szerkesztői feloldás
hogy
beleül a kis
Szerkesztői feloldás
.  
 
Szerkesztői feloldás
– Ugyis te ülsz bele
Szerkesztői feloldás
mindig
.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hozd ide azt a széket, abba ülj… Jaj de sötét
Szerkesztői feloldás
van
, de sötét.  
 
Szerkesztői feloldás
– Setét
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
nem
látok. Gyujtsál rózsám világot.
n
Jegyzet A Leszakadt a pincelakat… kezdetű népdalszöveg részlete.
 
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Csakhogy
ezen gumizni kéne hol az én gumim, az én gumim. …ágon, Én is a rózsámat
(várom)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
n
Jegyzet A Piros alma csüng az ágon... kezdetű népdal szövegrészlete.
Szerkesztői feloldás
nem
látlak én szívem, szívem, szívecském.
Szerkesztői feloldás
csak
elrontom,
Szerkesztői feloldás
csak
elrontom,
Szerkesztői feloldás
csak
el
Szerkesztői feloldás
csak
el,
Szerkesztői feloldás
csak
el rontom.  
 
Szerkesztői feloldás
– Mit rontasz el?  
 
Szerkesztői feloldás
Mert
setét
Szerkesztői feloldás
van
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 164 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Hol a gumi? Elveszett?  
  – Itt
Szerkesztői feloldás
van
valahol.  
  – Vegyél valahol. Patikába.  
  – Patikába, gumit?  
 
Pesten
Budapest
.  
 
Pesten
Budapest
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
csak
a patikába veszik a gumit, te
Szerkesztői feloldás
még
azt se tudod. Papírkereskedésbe.  
  – Hol az?  
 
Pesten
Budapest
.  
  – Melyik helyen.  
  – Alattatok.  
  – Ott alszik?  
  – Hogy ott alszik  
  – Nálunk alszik?  
  – Hogy gondolod?  
  – A mi ágyunkban  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
a mi otthonunkba, a ti otthonotokba.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
nem
lehet gumit venni?  
  – Lehet  
  – Hol?  

Facsimile Image Placeholder
 
 165 
  global
 
  Princnél .  
  – Akkor vehetsz. Máma már sötét
Szerkesztői feloldás
van
. Holnap tán
Szerkesztői feloldás
megtalálom
az aranykrajcárt. Nézd anyuka ez mi vagyunk.  
  – Igen.  
  – Ez én, az
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
.  
  – Igen.  
  – Ez én akarok lenni.  
 
Szerkesztői feloldás
– Ez anyuka , ez apuka , ez Rózsahegyi .  
 
Szerkesztői feloldás
– Mindenki anyuka az ott, ugye!  
  – Ez
Szerkesztői feloldás
nem
.  
  – Ez
Szerkesztői feloldás
meg
én vagyok. Mutasd
Szerkesztői feloldás
meg
anyukának . Ez itt Sebők bácsi , ugye.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hol.  
  – Itt.  
  – Hol,
Szerkesztői feloldás
nem
látom. Itt áll.  
 
Szerkesztői feloldás
– Ott persze.  
 
Szerkesztői feloldás
– Itt? Lent?  

Facsimile Image Placeholder
 
 166 
  global
 
  – Lent fekszik, nincs alá írva.  
  – Setét
Szerkesztői feloldás
van
gyerekek semmit se látni.  
 
Szerkesztői feloldás
– Majd lámpánál bevégezzük. Igen? Igen Ida Mutasd
Szerkesztői feloldás
meg
anyukának hol vagyok én. Sötét
Szerkesztői feloldás
van
, majd vacsora után.  
  du. 4.30  
 
Szerkesztői feloldás
– Setét
Szerkesztői feloldás
van
 
 
Szerkesztői feloldás
– De
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
olyan
vastag hangon: így setét
Szerkesztői feloldás
van
( igen vastag)
Szerkesztői feloldás
nem
látok, gyujtsál rózsám
n
Jegyzet A Leszakadt a picelakat... kezdetű népdalszöveg részlete.
 
  – Babám  
  – Rózsám  
 
Szerkesztői feloldás
– Te
Szerkesztői feloldás
nem
tudod, Terka ugy
Szerkesztői feloldás
mondta
babám  
 
Szerkesztői feloldás
– De apuka ugy
Szerkesztői feloldás
mondta
nekem
rózsám
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Szerkesztői feloldás
– Nekem is  

Facsimile Image Placeholder
 
 167 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Setét
Szerkesztői feloldás
van
Szerkesztői feloldás
nem
látok  
  Gyujtsál rózsám világot babám világot.
n
Jegyzet A Leszakadt a picelakat kezdetű... népdalszöveg részlete.
Világot. Hogy van az a csongorádi bíró
n
Jegyzet A Csongorádi bíró lánya... kezdeztű népdal.
 
 
Szerkesztői feloldás
– lánya Juliska  
  – Nem az. A csongorádi bíró bá csi
n
Jegyzet A Csongorádi bíró lánya... kezdeztű népdal.
– De
Szerkesztői feloldás
nem
a Juliska!  
  S Ida ott ül a sarokban a zöld függő virág alatt ölében a rajzmappája,
Szerkesztői feloldás
olyan
ép
Szerkesztői feloldás
mint
édesanyám.
Szerkesztői feloldás
Még
Szerkesztői feloldás
olyan
öreg is így sötétbe a beesett nyakával és boglyas hajával amely göndören vastagon megy két felé a sík alacsony homloka felett  

Facsimile Image Placeholder
 
 168 
  global
 
  – Láttam milyen levlapokat fest Lili a katonáknak. Kis lányok
Szerkesztői feloldás
vannak
rajta és kifesti csinosan a szoknyájuk pettyesre, az arcát pirosra, a bluzát kékre, – és az apja aláírja a nevét
Szerkesztői feloldás
mert
ő
Szerkesztői feloldás
nem
írja alá. Sztehló Lili . Kérdeztem ez az ő írása?
Szerkesztői feloldás
Dehogy
azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, neki nincs
Szerkesztői feloldás
olyan
szép.  
  Kint már megint esik az eső, lassan, igen véknyan, soha vége
Szerkesztői feloldás
nem
lesz.  
  Janka ujságot olvas.  
  – Na hát én mit pakoljak? És ki viszi ki?  
  – Kiviszi az öreg, ha tejjel jön.
Szerkesztői feloldás
Pedig
Szerkesztői feloldás
be
Szerkesztői feloldás
kéne
Szerkesztői feloldás
vinni
ha
Szerkesztői feloldás
csak
igen nagy zuhogó eső
Szerkesztői feloldás
nem
lesz.  
  Kimegy nehéz, fáradt lépéssel.  
  – Jön a hajó...  

Facsimile Image Placeholder
 
 169 
  global
 
  – Azon mértelek én benneteket mikor
Szerkesztői feloldás
még
Szerkesztői feloldás
olyanok
Szerkesztői feloldás
voltatok
,
Szerkesztői feloldás
hogy
darabja 3 kiló. Feltettük a tálcát, arra a pólyát,
Szerkesztői feloldás
nem
is pólyát, pelenkát és
Törölt
« hozták »
azt én nagy gonddal, a kövekkel lemértem és akkor hozták a tekenőből a friss párolgó gyereket s lemértem őkemét.  
 
 
 
 
Szerkesztői feloldás
lehajlik s a térdébe üti fejét.  
  – ugy; csapd oda a fejed jobban.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
nem
baj
Szerkesztői feloldás
nem
fáj  
  – De üsd, az asztal sarkához, akkor majd fájni fog  
 
Szerkesztői feloldás
nem
csapom!  

Facsimile Image Placeholder
 
 170 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Lepke, lepke, gyere ide lepke, hadd fogjalak
Szerkesztői feloldás
meg
.
Szerkesztői feloldás
Nem
érti a magyar nótát.  
  Nevetés.  
  – Lepke, lepke hadd fogjalak
Szerkesztői feloldás
meg
lepkefogóval.  
 
 
 
  – Na Helveyék már
Pesten
Budapest
szárítgatják a holmijukat.  
 
 
 
 
  – Hinta, hinta, hinta
 
Tinta, palacsinta
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
  Leesett a szalmára
  Kicsi kutya számára
 
  – Ezt ők költötték egy este  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
csak
Gyöngyi . Én
Szerkesztői feloldás
nem
így.  
 
  Hinta
Szerkesztői feloldás
hinta hinta
 

Facsimile Image Placeholder
 
 171 
  global
 
 
  Hisz ez
Szerkesztői feloldás
NEM
is tinta
  Kint a kertbe reggel
  A többi gyerekkel… Ezt MEG én költöttem.
n
Jegyzet Részlet Szép Ernő Tinta   c. verséből.
 
 
Szerkesztői feloldás
– Ezt
Szerkesztői feloldás
nem
te.  
 
Szerkesztői feloldás
De most én. Azelőtt
Szerkesztői feloldás
meg
egy bácsi!
Szép Ernő bácsi! Ugye.  
  Nevetés  
  – Most ő.  
 
 
Szerkesztői feloldás
– Valaki azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
azt sürgönyözték neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
"puhatolja ki" és ő visszasürgönyözte,
Szerkesztői feloldás
hogy
"hatoltam ki pu." Tót volt
Szerkesztői feloldás
vagy
mi… Arról
Szerkesztői feloldás
hogy
hinta palacsinta. Hatoltam ki pu!  

Facsimile Image Placeholder
 
 172 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Ha toltam, kitoltam .  
  Nagy kacagás  
  Ida mit nevetsz, két
Szerkesztői feloldás
mit nevetsz.  
 
Szerkesztői feloldás
– Ha kitoltam, kitoltam.  
  – Pláne a pu val igen jó. Ha toltad ki, pu!  
  Ida
Szerkesztői feloldás
még
jó idő mulva is felnevet.  
  – Ugy fáj a varrásom.  
  – Minek nevetsz annyit?  
  – Minek nevettetsz
Szerkesztői feloldás
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 173 
  global
 
  – Ez
Szerkesztői feloldás
. Gyi te gyi.
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke szerint a feljegyzés címe "hadakozás".
 
  – Itt nincs szerb?  
  – Nincs… Már
Magyarország
Magyarország
.  
  – Itt sincs szerb?  
  – Nincs. A  
 
Szerkesztői feloldás
– Akkor jó, itt leszállunk.  
 
Szerkesztői feloldás
Elmennek
a sarokig.  
  – itt
Szerkesztői feloldás
.  
  – Ott nincs német?  
  – egy sincs, német  
  – De néni.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
van
, de
Szerkesztői feloldás
olyan
jó néni.
Szerkesztői feloldás
nincs is jó angol bácsi  
  – Beenged minket?  
  – Be
Szerkesztői feloldás
csak
szólni kell  
 
Szerkesztői feloldás
– Hóó,
Szerkesztői feloldás
Tótországba
n
Jegyzet
Horvátország
Horvátország
(Szlavónia) régies elnevezése.
szerbek  

Facsimile Image Placeholder
 
 174 
  global
 
  vannak.  
  – Oda ne menjünk.  
   
 
Szerkesztői feloldás
– A cica születik?  
 
Szerkesztői feloldás
– A cica született  
  nevet.  
  – Hó ott vagyunk, le kell szállni.  
 
Szerkesztői feloldás
– Angol bácsik
Szerkesztői feloldás
vannak
itt.  
 
Szerkesztői feloldás
– Igen az angol bácsi edényét
Szerkesztői feloldás
nem
vesszük el…  
 
Szerkesztői feloldás
– Itt alszunk, Ló ló lovacska gyere ide hozzám, gyere ide látod mit csinál  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nekem
is
Szerkesztői feloldás
van
egy lovam.  

Facsimile Image Placeholder
 
 175 
  global
 
  – Igaz az a tied.  
  – Ez az én sárga lovam.  
 
Szerkesztői feloldás
– A cica ugye?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
.  
  – Falovad
Szerkesztői feloldás
van
ugye?  
  – Igen.  
  – Nekem
Szerkesztői feloldás
meg
igazi!  
  Felállnak.  
 
Szerkesztői feloldás
– A kocsiba kell trombitálni (fel a sézlong
n
Jegyzet Heverő (francia).
karjára).  
  Furcsán
Szerkesztői feloldás
nagyon
keveredik össze a fejükben a mostani háborus idők sok szava. Nemzetek nevét sose hallották eddig most bámulatosan majd
Szerkesztői feloldás
mind
ismerik. Lóról, kocsiról se.  

Facsimile Image Placeholder
 
 176 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– De
Szerkesztői feloldás
odapiszkítottak a szerbek.  
 
Szerkesztői feloldás
– Pu, pu, pu, pu  
 
Szerkesztői feloldás
– Nézzen oda a sifon
n
Jegyzet Szekrény (népies).
tetején ott a komitácsi.
n
Jegyzet Szerb katona.
 
 
Szerkesztői feloldás
– Itt is
Szerkesztői feloldás
van
egy az apuka széke mellett  
  – Mi?  
  – Szerb  
 
Szerkesztői feloldás
– A magyar
Szerkesztői feloldás
nem
ellenség?  
  – Mi vagyunk a
Szerkesztői feloldás
magyarok
.  
  – Igen.  
  – Te az vagy!  
  – Én igen, de te nem!  
  – Hát mi?  
  – Tót.  
  – Tót az apád, de
Szerkesztői feloldás
nem
én.  
  Nevet hátracsapott fejjel s szétrázott hajjal, rossz apró rizskása fogával.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 177 
  global
 
  Sebőkék    
  – Délután láttam mikor ment haza. Kiabáltam utána,
Szerkesztői feloldás
hogy
a Flittnerék háza remegett tőle, de ő
Szerkesztői feloldás
nem
hallotta.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
akar a hallani.  
  – Ott koplaltatja az asszonyt. Mér
Szerkesztői feloldás
nem
vitte el neki a levest?  
  – Vén bitang, haza se kísérte. Egész nap ott van egyedül.  
  – Mit evett szegény?  
  – Krumplit  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
jön el a tejér se. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, majd elviszi reggel. Nem megy ebbe a sárba.  
  – Jó kifogása most, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
beteg.
Szerkesztői feloldás
Megeszi
azt a levest  
  – Nem, várjunk
Szerkesztői feloldás
még
neki tartogatom gondolatba  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
jön az már el.
Szerkesztői feloldás
Nem
kell annak. Fájhat neki,
Szerkesztői feloldás
nagyon
betörte.  
  – Szegény, tán láza is
Szerkesztői feloldás
van
.  
 
Szerkesztői feloldás
– Tán
Szerkesztői feloldás
nem
is él – Akkor jól
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 178 
  global
 
  – Eljön reggel, eszik.  
  – Kávét, azt otthon tán
Szerkesztői feloldás
nem
is eszik.  
  – Persze,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
 
 
Szerkesztői feloldás
– Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudom el se képzelni, mit esznek otthon.
Szerkesztői feloldás
Pedig
eltudom,
Szerkesztői feloldás
mert
láttam mikor ebédeltek juhturót
Szerkesztői feloldás
meg
kenyeret.  
  – Krumplit eszik otthon. Krumplilevest,
Szerkesztői feloldás
krumplipaprikást
, néha egy kis tésztát… Jó a hus ugyis én
Szerkesztői feloldás
nem
szoktam vagdalt pecsenyét csinálni, babot is eszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 179 
  global
 
  – eljött, összeszidtam  
  – mit
Szerkesztői feloldás
mondott
?  
  – visszafeleselt  
  – hogy  
  – ő neki oda kell menni,
Szerkesztői feloldás
ahonnan
élnek,
Szerkesztői feloldás
mondtam
neki
Szerkesztői feloldás
hogy
hányszor adok neki enni, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
ne adjon, ha felhányja.
Szerkesztői feloldás
Nem
hányom fel, de tegyen
Szerkesztői feloldás
meg
valamit.  
  – majd összeszidom én.  
  – alább hagyott aztán.  
 
 
 
  – egész nap éhen
Szerkesztői feloldás
volt
az
Szerkesztői feloldás
asszony
. Semmit se evett. Reggel jött, összetörve; azt
Szerkesztői feloldás
mondja
: de mán ugy
Szerkesztői feloldás
megszoktam
azt a kávét
n
Jegyzet Öt számozott üres oldal (180–184) a kötetbe bekötve.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 185 
  global
 
  A stéken  
n
Jegyzet Stég (szerbhorvát).
1914. szeptember 23.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet A
leányfalui
Leányfalu
stégen beszélgetőkről készített jegyzet.
 
 
Szerkesztői feloldás
Ilyen
gyalázatos idő.  
  – Kukoricát két szekerrel haza hozott
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
többet
Szerkesztői feloldás
nem
.  
  – De én be
Szerkesztői feloldás
nem
tudok menni a fődre.  
  – Ott ahol a répás fődek
Szerkesztői feloldás
vannak
? Jaj arra
Szerkesztői feloldás
nem
kívánkozok többet. Két
Szerkesztői feloldás
vagy
3 éve vett ott az ur gyönyörű répát, 6 kocsival vót, 20
Szerkesztői feloldás
forintér
vettük, de
Szerkesztői feloldás
milyen
kocsival,
Szerkesztői feloldás
mint
a gyerekek  
  – az elég ócsó vót, a jézusát
Szerkesztői feloldás
annak
a répának, nekem a pincébe rohadt
Szerkesztői feloldás
meg
6 kocsival, a jézusát neki.
(nagy nevetések)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  – mér?
Szerkesztői feloldás
nem
adta el?  
  – mi
Szerkesztői feloldás
még
Szerkesztői feloldás
megvettük
vóna.  
  – mér
Szerkesztői feloldás
nem
adták el?  
  – soha
Szerkesztői feloldás
nem
ültetek többet, ha (nevetés)  
  – most van?  
  – nincs  
  – mert ha van én
Szerkesztői feloldás
megveszem
.  
  – én átaljába vettem vóna, oszt
Szerkesztői feloldás
nem
alkudtunk
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
pedig
ugy  

Facsimile Image Placeholder
 
 186 
  global
 
  – máma szedték a szőlőt?  
  – barack  
  – ponyvával betakarták? vagy behordták a kunyhóba, ott szedték,
Szerkesztői feloldás
mint
a gyerek, a kunyhóba mutatták
Szerkesztői feloldás
meg
neki
Szerkesztői feloldás
hogy
kell metszeni, hát ő kivágta, a kunyhóba hordta ott metszette,
Szerkesztői feloldás
ahogy
mutatták neki.  
 
Szerkesztői feloldás
mennyire
Szerkesztői feloldás
vagy
már?  
  – mán a kunyhó körül
Szerkesztői feloldás
van
rakva.  
  – mit csinálsz te?  
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
mutatták.  
  a fiu
Szerkesztői feloldás
megrugja
az edényt  
  – mit kalamolsz
n
Jegyzet Zörögsz (régies).
te a láboddal?  
  – fordítsd fel a vacsorát  
  nevetés  

Facsimile Image Placeholder
 
 187 
  global
 
  – majd jön a jövő hónapba a virág.  
  – néha jó  
  – de néha, akkor
Szerkesztői feloldás
még
érdemes szenvedni tüle ha ára
Szerkesztői feloldás
van
. De ha 2
Szerkesztői feloldás
korona
 
 
Szerkesztői feloldás
meg
egy.  
  – de ha aszongyák
Szerkesztői feloldás
hogy
nem kell.  
  nevetés  
  Surányi
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
fiatalember vegyen már virágot  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
adja  
  – cigarettáér  
  – azér sokat áldoznak arra a koszorukra, már nekem több eszem volna.  
  – ugyse tudja akit
Szerkesztői feloldás
megkoszoruznak
.  
  – este leteszik, a kecske leeszi.  
  nevetés  
  – jobb teje lesz tüle.  

Facsimile Image Placeholder
 
 188 
  global
 
  – szép a barack?  
  – szép?  
  – hasba fog a menni.  
  – az öreg az is, az is izél, zongoráz.  
  – a találta fel a hangszereket.  
  Edizon , az.  
  – Mér találta ki, sok pénzt elvisz.  
  – Hát az a vén kurva az is zongoráz ( Liszt )  
  – Itt festik a nadrágot három
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
3
Szerkesztői feloldás
forint
osztán
Szerkesztői feloldás
nagyon
szakad, ha felveszi az
Szerkesztői feloldás
ember
egyet fingik
Szerkesztői feloldás
mindjár
elszakad.  
  Igy mulatnak a kis kulipintyóban.  
  – Itt a hajó  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 189 
  global
 
  Hajón  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond a
Leányfalu
Leányfalu
Budapest
Budapest
közötti hajójáraton Bradách Emillel beszélget.
 
  – mit tudnak róla?  
  – Semmit. Glósz találkozott vele a mult héten kijött pezsgőztek.  
  – nekem
Szerkesztői feloldás
van
200 betegem.  
  – jesszus majd bevittem a botomat.
Szerkesztői feloldás
nem
restelltem
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
ilyen
gavallér bottal menni be.  
 
Zsakettban
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
van
frissen borotválva és a rongy ócska kabátja alatt elegáns .  
  A fehér és fényes hajó oly elegáns a zöld támlákhoz csupa gondtalan
Szerkesztői feloldás
ember
támaszkodik. Egy öreg néni, aki nagy vöröskeresztet visel a felakasztott kabátja karján és széles ezüst láncot a nyakában a haját magasra rakva, –
Szerkesztői feloldás
olyan
szorgalmasan köti a hósapkát
n
Jegyzet A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz , Budapesti Hírlap, 1914. aug. 23., 10.
a sötétszürke gombolyag  

Facsimile Image Placeholder
 
 190 
  global
 
  előtte a fehér asztalon.  
  A Bradács nője borzasztó gyorsasággal beszél el valami katonaügyet; panaszkodik, egy protekcióügyről
Szerkesztői feloldás
van
szó.  
  – Borzasztó  
  – igen borzasztó – hallani közben, – felháborító,
Szerkesztői feloldás
mondja
okos hangján a
Szerkesztői feloldás
.  
  Az a hölgy is
Törölt
« horgol »
köt  
 
Szerkesztői feloldás
nem
levén tolakodó természetű
Szerkesztői feloldás
ember
, köszönettel visszavonultam és szerényen… a rendes szolgálat alól ki akartam bujni.
Szerkesztői feloldás
Szeptember
6-án beszereztem egy ajánlati levelet, abba
Szerkesztői feloldás
volt
csatolva a minősítés,
Szerkesztői feloldás
hogy
ugyanazt a munkát végzem, amit a Vöröskereszt orvosai. Gondolhatja
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
viselem az álruhát… Micsoda fejvesztett rendetlenség.  
  Tudja kérem,
Szerkesztői feloldás
hogy
most is  

Facsimile Image Placeholder
 
 191 
  global
 
  még nincs egységes vezetés. Nálam be
Szerkesztői feloldás
van
rendezve 45 ágy, két hétig
Szerkesztői feloldás
nem
kaptam beteget. Találkozom egy vöröskeresztes orvossal panaszkodik
Szerkesztői feloldás
hogy
nincs ágy. Mért
Szerkesztői feloldás
nem
küldtök hozzám? Hát ott van? Másnap nincs. Ujra találkozom eggyel, panaszkodik.  
  – Mért
Szerkesztői feloldás
nem
küldtök hozzám, nálam
Szerkesztői feloldás
van
45, aztán itt 70, ott 25–140 ágy üresen áll. Minden reggel telefonálnak a központból, azt hisszük már hozzák s nincs semmi.  
  – Az a baj
Szerkesztői feloldás
hogy
a
monarchia
Osztrák_Magyar Monarchia
Szerkesztői feloldás
nem
tesz ugy
Szerkesztői feloldás
mint
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
nem
készül békében a háborura. Itt nincs semmi.  
  – A
Szerkesztői feloldás
katholikus
körben szintén berendeznek egy kórházat, a bálteremben a saját pénzén állít most a
Szerkesztői feloldás
Vöröskereszt
– az 4000
Szerkesztői feloldás
korona
 

Facsimile Image Placeholder
 
 192 
  global
 
  – Nekem
Szerkesztői feloldás
volt
ott
Szerkesztői feloldás
vagy
150 kiló vattám, a mult háborura szereztem be abból maradt
Szerkesztői feloldás
meg
, két háborura elég. ( nevet )  
  Kornél bent a katonai kórházba  
  – Katonai kórházba
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – Igen.  
  – kötszer nincs és most doktorhiány
Szerkesztői feloldás
van
, 1500 beteg tessék kötözni. Nekem 35 katonám
Szerkesztői feloldás
van
ebbe a kis kórházba; helyrebicskázott banda, amely –  
 
Szerkesztői feloldás
Mondom
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
megusztam
a háborut.  
  – ki gondolta
Szerkesztői feloldás
volna
ezt  
  – sose hittük
Szerkesztői feloldás
volna
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
mégse
fog reszkirozni
Szerkesztői feloldás
ilyen
disznóságot  
  s puha és elegáns urak. A hölgy pisze és szőke és
Szerkesztői feloldás
olyan
okos; fekete kalapja  

Facsimile Image Placeholder
 
 193 
  global
 
  fekete rájerrel,
n
Jegyzet Virágból vagy tollból készített kalapdísz.
fehér nyakán fekete szalag, a nyak kivágva s fekete csipkével.  
  – ja, ha nekem annyi protekcióm
Szerkesztői feloldás
volna
, akkor  
  panaszkodik a protekció miatt, mikor az egész élete arra a kevés
Szerkesztői feloldás
protekcióra
Szerkesztői feloldás
van
alapítva  
  – roppant szenvedélyes katona volnék,
Szerkesztői feloldás
minden
fortélyát  
  Szivarját szíjja erősen és nagy gonddal  
  – ezek az én szegény gyerekeim családapák
Szerkesztői feloldás
meglett
Szerkesztői feloldás
Emberek
, 38 évig borzalmas szenvedések és
Szerkesztői feloldás
nem
panaszkodnak.  
  az élet komplikáltan egyszerű. Akik itt
Szerkesztői feloldás
vannak
, élik a rendes életet az összes követelményekkel és igényesen; akik oda
Szerkesztői feloldás
vannak
elvégzik a kiszabott munkát,  

Facsimile Image Placeholder
 
 194 
  global
 
  s ott marad
Szerkesztői feloldás
mindenki
a helyén.  
  Az
Szerkesztői feloldás
asszonyok
Szerkesztői feloldás
csak
kötnek, kötnek, mosdanak és kis fehér kezükkel összehordanak egyetmást a sebesültek számára.  
  Lekönyököl és kis fekete szeme a hóka arcából elevenen csillogva,
Szerkesztői feloldás
mint
egy bogár tűz ki. A homloka a szemöldökéig tele
Szerkesztői feloldás
van
frufruval s a keze szára a csukló alatt oly vékony oly hihetetlen vékony,
Szerkesztői feloldás
mint
a liliomszár. Nagy fekete, strucctollal diszitett szatyor van előtte az
asztalon
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és míg beszél alapításról, szerzésről, segítésről, ugy kiéli magát, egy uj és nem
kis
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
izgalmat él végig és keresztül-kasul.  
  Ezek az
Szerkesztői feloldás
asszonyok
Szerkesztői feloldás
mindig
virágzanak. Egy sportegylet épenígy  

Facsimile Image Placeholder
 
 195 
  global
 
  lefoglalja őket,
Szerkesztői feloldás
csak
most az a különbség,
Szerkesztői feloldás
hogy
érdemes és lehet tombolni az örömben,
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
ember
fenn
Szerkesztői feloldás
van
és tehet valamit.  
  Ezeknek az élete anyagilag
Szerkesztői feloldás
teljesen
biztosítva
Szerkesztői feloldás
van
s tul
Szerkesztői feloldás
vannak
azon a körön ahol az asszonynak kell takarékoskodással és munkával pótolni az ura keresetét. Tul
Szerkesztői feloldás
vannak
a családi élet zárt körén amelyet zárttá
Szerkesztői feloldás
csak
a szűk anyagi határ tesz. Ő adja az intelligenciáját, a tevékenységét és a befolyását s
Szerkesztői feloldás
nem
a pénzét.  
  Mintha most nyílt volna
Szerkesztői feloldás
meg
igazán az élet ezeknek a fiatal asszonyoknak, most
Szerkesztői feloldás
van
az a gyors virágzásuk, amely egyszerre fellobogtatta őket.  
  – egy kollegám, akinek 200 ágyas kórháza
Szerkesztői feloldás
van
, – …vállalkozott és ő olyan figyelmes
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
mindnek
külön  

Facsimile Image Placeholder
 
 196 
  global
 
  ajánlott levelet küldött,
Szerkesztői feloldás
hogy
talán
Szerkesztői feloldás
mégis
meggondolják a dolgot és visszajönnek ha már vállalkoztak erre a nemes munkára. Egyre se kapott választ.  
  – Azt hiszik
Szerkesztői feloldás
hogy
az elég,
Szerkesztői feloldás
hogy
jelentkeznek egy pár borogatás egy-pár pohár víz.  
  – Egy kicsit
Szerkesztői feloldás
megcirógatni
őket. Nálam is jelentkezett a minap öt kisasszony,
Szerkesztői feloldás
hogy
ők ápolni akarnak. én
Szerkesztői feloldás
mondtam
nekik,
Szerkesztői feloldás
hogy
nálam kevés alkalom
Szerkesztői feloldás
van
a hazáért dolgozni; van két sveszterem,
n
Jegyzet Nővér (német).
Szerkesztői feloldás
nagyon
kiváló nők.
Szerkesztői feloldás
Van
két
Szerkesztői feloldás
emberem
akit
Szerkesztői feloldás
nem
tudom miért
Szerkesztői feloldás
nem
adnék oda, egyik a Szende , rendőr háztulajdonos Kispesten sebész (nevet a nő) és fogat huz, kisebb operációkat is segít; egyszer
Szerkesztői feloldás
nagy
baja volt, jön hozzám,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
megoperált
valakit, de
Szerkesztői feloldás
nagy
baj
Szerkesztői feloldás
van
, a mirigyek
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
vannak
dagadva,
Szerkesztői feloldás
még
szerencsére  

Facsimile Image Placeholder
 
 197 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
baj semmi,
Szerkesztői feloldás
mondtam
neki,
Szerkesztői feloldás
meg
vagyok győződve róla,
Szerkesztői feloldás
hogy
maga jobban ért már ehhez,
Szerkesztői feloldás
mint
a helybeli orvos, de azért – Ez egy kitűnő diagnoszta, leírja, így
Szerkesztői feloldás
meg
így – néha aztán szekírozom őt,
Szerkesztői feloldás
hogy
– reggel ha jövünk
Szerkesztői feloldás
mondja hogy van
3 uj beteg – ateroma,
n
Jegyzet Atheróma, a bőr jóindulatú daganata.
– karbunkulus
n
Jegyzet Carbunculus: szőrtüszőgyulladás.
és – műszavakat. Hat éve van nálam. Omnibusz
n
Jegyzet Ló vontatta közlekedési eszköz.
konduktőr
n
Jegyzet Jegykezelő (régies).
volt, aztán lett belőle rendőr és most professzor. Ha őrszem szolgálatra osztaná be a főparancsnok, kabinetkérdést csinálna belőle. Egyszer bajt csinált, felrobbantott
Szerkesztői feloldás
valamit
,
Szerkesztői feloldás
nagyon
ráijesztettem és
Szerkesztői feloldás
mondtam
Szerkesztői feloldás
hogy
le lesz vonva 90 korona javításra. Azt
Szerkesztői feloldás
pedig
"jegyezd
Szerkesztői feloldás
meg
magadnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
ha a – felrobbantod, akkor egész életedben koldulhatsz, 1300 korona."
Szerkesztői feloldás
nagyon
be
Szerkesztői feloldás
volt
gyulladva.  
  – Óriási szolgálatot tehet egy rendszerető
Szerkesztői feloldás
asszony
, ha vállalkozik,
Szerkesztői feloldás
hogy
rendbetartja a fehérneműt,  

Facsimile Image Placeholder
 
 198 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az ételt melegen kapják a betegek, óriási bajokat előzhet
Szerkesztői feloldás
meg
, egy este láttam,
Szerkesztői feloldás
hogy
jöttek a déli harctérről és kaptak hideg tepertőt és zöld paprikát. Odalenn ettek zöld tököt, marharépát és itt is azt, adjunk neki tejbe kását  
  – teát  
  – tejbe kását egy kis tepertővel, édes istenem,
Szerkesztői feloldás
nem
kell félni
Szerkesztői feloldás
hogy
3
Szerkesztői feloldás
koronával
többé kerül. Azért
Szerkesztői feloldás
ilyen
helyes
Szerkesztői feloldás
asszony
intelligens uriasszony aki azokkal szembeszáll óriás hasznot tehet – feltéve
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
medájonra
n
Jegyzet Emlékérem (francia).
pályáz.  
  – ez egy raffinált sapka. Szegényeket legjobb volna a fülüktől a lábujjokig becsomagolni ilyenbe.
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom a Lili vett-e a Bélának azt a bőr mellényt, azt ajánlottam.  
  – azt hiszem igen.  
  – az a legintelligensebb viselet ilyen időbe…
Szerkesztői feloldás
csak
már vége volna  

Facsimile Image Placeholder
 
 199 
  global
 
  – nekem igazán máskor se szokott sok elpocsékolni való időm lenni de most igazán
Szerkesztői feloldás
minden
percem le
Szerkesztői feloldás
van
fogva és mégis alig
Szerkesztői feloldás
van
percem amikor az eszem nagyobb része ne a háboruval legyen lefoglalva.  
  – olyan jusztament
n
Jegyzet Igazságos (francia).
gondolkodásu sose
Szerkesztői feloldás
voltam
életembe,
Szerkesztői feloldás
nagyon
finom
Törölt
« gon »
pasas sose
Szerkesztői feloldás
voltam
, de most
Szerkesztői feloldás
olyan
kárörvendő vagyok,
Szerkesztői feloldás
hogy
ha olvasom,
Szerkesztői feloldás
hogy
elsüllyedt egy angol hajó s 300 matróz, dühöngök,
Szerkesztői feloldás
hogy
mért
Szerkesztői feloldás
nem
8000. Magamtól
Szerkesztői feloldás
meg
vagyok ijedve. A francia paraszt mélyen alatta
Szerkesztői feloldás
van
a mienknek, csodálkozva láttam, mikor bejártam a francia
Lotharingiát
Lotaringia
Avricourton
Avricourt
tul csodálkozva láttam, milyen unintelligens fajta,
Szerkesztői feloldás
olyan mint
nálunk a tót
Szerkesztői feloldás
vagy
oláh, analfabéta annyi
Szerkesztői feloldás
van
közte. Moral insanity
n
Jegyzet Erkölcsileg beszámíthatatlan (angol).
a délfrancia
Lyon
Lyon
körül.  

Facsimile Image Placeholder
 
 200 
  global
 
  – azért én csodálom
Szerkesztői feloldás
hogy
ennyire is bírják, azt hittem össze fognak roppanni
Szerkesztői feloldás
mint
a törött tojás. Ez azért is
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
mert
én ismerem a strukturáját a
Szerkesztői feloldás
francia
hadseregnek. Mit
Szerkesztői feloldás
mondjak
egy nüánsza
Szerkesztői feloldás
például
a campaniai olasznak, elsatnyult, alig bírja a tornisztert,
n
Jegyzet Katonai hátizsák (német).
Törölt
« alig »
katonai lépést
Szerkesztői feloldás
nem
produkál, és feltűnő hiányát kellett konstatálni a legénységnek,
Szerkesztői feloldás
mind
20 évvel azelőtt  
  – és a német milyen más, én tudom milyen lelkes, milyen kötelességtudó,
Szerkesztői feloldás
hogy
organizált akár ellenőrzi valaki, akár
Szerkesztői feloldás
nem
ami roppant fontos dolog kötelességtudó  
  – borzasztó veszteségei
Szerkesztői feloldás
vannak
a németeknek. Én tudom a főparancsnoknak 3 testvére
Szerkesztői feloldás
van
ott, kettő már elveszett, a harmadik torpedó parancsnok, az
Szerkesztői feloldás
még
él.  

Facsimile Image Placeholder
 
 201 
  global
 
  – elég kényelmesen, karosszékben alszik, telefon jelentéseket vesz fel és továbbít.  
  – akkor szegény Margit vesztett!  
  Péteriről
Szerkesztői feloldás
van
szó, aki a csatában ott volt
n
Jegyzet A
gorodoki
Gorodok
csatában 1914. aug. 17-én az 5. honvéd lovas hadosztály egységeit nyílt támadásra vezényelték, lovasroham percek alatt összeomlott a ellenség ágyúzása közepette.
 
  Olyan nyugalommal
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
olyan
jóleső érzéssel,
Szerkesztői feloldás
ahogy
Szerkesztői feloldás
csak
az tud sajnálkozni, akinek senkije sincs oda s ő maga is
Szerkesztői feloldás
csak
a jó oldalát ismeri ennek a lázas életnek. Szinte nevet,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő
tul
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
van
ezeken a bajokon.  
  Bosszantó irigységek feszítik az
Szerkesztői feloldás
emberek
lelkét. Érzések egymás ellen. Mért
Szerkesztői feloldás
vannak
akkor mégis magasabb egységek amelyek szinte ez erőfölöslegekből állanak elő,
Szerkesztői feloldás
mert
senki az alapérzéseit
Szerkesztői feloldás
nem
adja a hazának, kivéve mikor ott éli ki az alapösztönöket is,
Szerkesztői feloldás
mert
a csatában, ahova egy se megy magától, egy se szívesen, de ha  

Facsimile Image Placeholder
 
 202 
  global
 
  már ott
Szerkesztői feloldás
vannak
, akkor aztán egész
Szerkesztői feloldás
emberi
vadságát bedobja a mérlegbe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 203 
  global
 
  Fáj  
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
Szerkesztői feloldás
szeptember
24  
 
 
 
  A körmöt odafeszítette a szappanhoz
Szerkesztői feloldás
mindkét
kézzel megpróbálta,
Szerkesztői feloldás
nem
sikerült a betapadt szappant kiemelni, erre egy hirtelen erőfeszítéssel,
Szerkesztői feloldás
még
a fogát is összeszorította s a szemöldökét, belevágta a jobb kéz mutatóujját, így feszül neki az
Szerkesztői feloldás
ősemberség
a legkisebb akadálynak, a helyett
Szerkesztői feloldás
hogy
okosan
Szerkesztői feloldás
megkerülné
,
Szerkesztői feloldás
mert
kevésbe veszi s ujra
Szerkesztői feloldás
meggondolja
 
  A szappan kiugrott, a körme a tulerő miatt beleakadt a szappantartó likainak egyikébe s éles szurást érzett.  
  Felkapta
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
megütötte
volna.
ahogy szokták mondani
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Be
Szerkesztői feloldás
volt
szakadva a köröm a közepén egy darabon és vér préselődött ki az egész körömágyból.  

Facsimile Image Placeholder
 
 204 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nagyon
bosszus lett,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
fog tudni írni,
Szerkesztői feloldás
pedig
ma este még akart, hát talán holnap sem. Azért
Szerkesztői feloldás
megmosta
a kezét gyorsan, kedvetlen
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
nem
is piszkos a keze, egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
kellett
Szerkesztői feloldás
volna
mosni, de ha már ekkora áldozatott tett érte, – közben eszébe jutott
Szerkesztői feloldás
hogy
a szappan csipni fogja a sebet, egy kettőre leöblítette s a villanyt már a másik kézzel csavarta le a törülközőnél eszébe jutott
Szerkesztői feloldás
hogy
piszkos, fertőz –  
  Bent a lámpánál
Szerkesztői feloldás
megnézte
a sebet,
Szerkesztői feloldás
olyan
aggódó szemmel és komolyan, egyáltalán semmi se érdekelte ebben a percben a világon  
  Fájni kezdett. Éles szuró fájás, gyengén, kinyujtva, hasította az ujját s  

Facsimile Image Placeholder
 
 205 
  global
 
  leült a karszékbe, tisztelte a fájdalmat,
Szerkesztői feloldás
hogy
kímélje a karját feltette a szék felső karjára, a hátára, erre őrült éles, zsibogó fájás kezdett visitani lüktetni kiabálni az ujja hegyén,
Szerkesztői feloldás
mintha
egy egész méhraj egyszerre eresztette
Szerkesztői feloldás
volna
bele a fulánkját.  
  – Ahá, ez az! –
Szerkesztői feloldás
mondta
– ez a csata, a lövés. Ez az az őrült fájdalom, amiről a
Szerkesztői feloldás
beszélt,
Szerkesztői feloldás
hogy
mit szenvednek a sebesültek és
Szerkesztői feloldás
nem
panaszkodnak.  
  Fel se szisszent, nézte a kis sebet, szinte azt
Szerkesztői feloldás
érezte
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
van
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
csak
lobog az a fájás,
Szerkesztői feloldás
mint
a tűz, vagy tán van ennek is
az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
idegekben lobogása,
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
nem
látni,
Szerkesztői feloldás
hanem
érezni  

Facsimile Image Placeholder
 
 206 
  global
 
  Eszébe jutott,
Szerkesztői feloldás
hogy
rémes foghuzásokon ment át panasz és felszisszenés nélkül s
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
volt
kissé elégedve magával. Ő is el tudná tűrni ha kell azt is, ha eltörik a lába,
Szerkesztői feloldás
vagy
egy srapnell
n
Jegyzet Golyókkal töltött, a levegőben időzítve robbanó repeszgránát.
a hasát metszi fel, ordítás nélkül.  
 
Szerkesztői feloldás
Vagy
egy percig tartott az egyre fokozódó és lüktető fájás és a teste
Szerkesztői feloldás
megérezte
a hasonlóságot ahhoz, mikor a keresztbetett láb zsibbadni kezd az ér elszorítás miatt  
  Hirtelen levette a karját a szék hátáról s a fájás abba a pillanatba szinte
Szerkesztői feloldás
megszűnt
. Annyira alább hagyott,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt az ellentét miatt alig is érezte.  

Facsimile Image Placeholder
 
 207 
  global
 
  Értette a dolgot s mosolygott a szerencséjén, a nagyobb fájdalommal vette el a kisebbnek a hatását.  
 
Szerkesztői feloldás
meg
is szünt imponálni neki a seb, már
Szerkesztői feloldás
megint
tudott rágondolni, amire az előbb futólag gondolt, a másik szobában a könyvre, amely egy igen kellemes érzést ígért. Fel is kelt,
Szerkesztői feloldás
hogy
átmenjen oda, de az ujját feltartotta, és ugy vitte a sebet óvatosan igazán az ujja hegyén.  
  Éjjel a párnája alá fogja tenni,
Szerkesztői feloldás
hogy
el ne rángassa,
Szerkesztői feloldás
meg
ne sértse bele ne akadjon valamibe, mert ennek reggelre
Szerkesztői feloldás
meg
kell gyógyulni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 208 
  global
 
  Szél  
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  – Egy jót egy nagyot roppantott a paplan alatt s utána kéjes csiklandozás maradt a
Szerkesztői feloldás
végbélbe
. Szeretett volna
Szerkesztői feloldás
még
egyet, sokat szeretett volna kakni és egy pillanatra félálom szédületébe érezte
Szerkesztői feloldás
hogy
hosszu végetlen hosszu kötél tekerőzik ki belőle, hosszabb
Szerkesztői feloldás
mint
a Duna és fényes foltok csillogtak behunyt szeme előtt…  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 209 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Viszket
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  – viszket az orrcimpa alatt balról, muszály
Szerkesztői feloldás
megvakarni
… most a feje bubján a haj alatt jól
Szerkesztői feloldás
megkaparja
… aztán a hajba hátul a tarkó alatt… aztán a jobb térd alatt szárközépen… most a töke balról
Szerkesztői feloldás
ahogy
össze
Szerkesztői feloldás
van
szorulva a combbal (phü de büdös)  
  most csönd,
Szerkesztői feloldás
csak
a hideg fuj be a jobb lábfejre, a paplant
Szerkesztői feloldás
meg
kell igazítani egy rugással  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 210 
  global
 
  Kak  
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  – a pad hideg kissé
Szerkesztői feloldás
megborzong
a gerinc s az egész test  
  készen
Szerkesztői feloldás
van
, kicsuszik, lágyan finom érzés,
Szerkesztői feloldás
ahogy
lágy darabokban lepotyog  
  elindul a víz is, kis édes bizsergés, ujra
Szerkesztői feloldás
megindul
pár csepp
Szerkesztői feloldás
olyan
melegen simán, ez jó  
  most várni kell ujabb adagolásra.  
  nyomok egyet, nyögve is hozzá s kimegy egy-két kanál kása,
Szerkesztői feloldás
még
egy csöpp víz ingerel, de
Szerkesztői feloldás
nem
jön, kár.  
  Az uj szünet, a cipő hideg bőrét érzi a lába  

Facsimile Image Placeholder
 
 211 
  global
 
  ujra nyom, az orrát
Szerkesztői feloldás
megvakarja
ez tud viszketni  
  lent fortyog a sav a sárba s psssz kisurran, utána egy rottyanás  
  Az ing a gerincét csiklandva viszketi a lábfeje a bal viszket, most a tarkó  
  Pihenés, egy kis csuklás, talán a hidegtől.  
  A bögyrőnek hegye viszket a víztől, de ezt
Szerkesztői feloldás
nem
szokás
Szerkesztői feloldás
megvakarni
.  
  Mennyi időt töltött életében ezen a szűk kis helyen,
Szerkesztői feloldás
ilyen
kis büdös odukban akkora lyukakban, ahova alig egy
Szerkesztői feloldás
ember
fér be, és soha egy szót
Szerkesztői feloldás
nem
szólt róla senkinek. Nagy hálátlanság (muszály a bögyrőt
Szerkesztői feloldás
megcsípni
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne viszkessen) No még egy! –
Szerkesztői feloldás
nem
jön  

Facsimile Image Placeholder
 
 212 
  global
 
  aha kibuggyant
Szerkesztői feloldás
mint
a tejbekása s rotyog utána, megint jön,  
  nagy sóhajtás utána  
  most
Szerkesztői feloldás
olyan
könnyen folyik,
Szerkesztői feloldás
mint
a híg aludttej a köcsög széles nyílásán.  
  ujra egy kevés víz, a benn maradt végcsepp ujra izgat.
Törölt
« s »
 
  Ha valakivel erről a helyről szól az
Szerkesztői feloldás
ember
, a legnagyobb mulatságot s vígságot hozza, mert képtelenül váratlan.
Szerkesztői feloldás
Hogy
tudta az
Szerkesztői feloldás
emberiség
ugy magával hozni, magát beletrenírozni,
Szerkesztői feloldás
hogy
soha ezt ne lássa,
Szerkesztői feloldás
pedig
eltilthatatlan,
Szerkesztői feloldás
hogy
jól ne érezze itt magát. A gyerekkor legkedvesebb emlékei a budi emlékek, a kis hajlékba ülve,  

Facsimile Image Placeholder
 
 213 
  global
 
  jóérzésekkel és furcsa terveken töprengve. Itt a fantázia a legszabadabb, itt képzeltük ki a tündérrel azt a jelenetet
Szerkesztői feloldás
hogy
ha 3 kivánságunkat teljesitene!… És ezek a magánosságra való vágyak, a gyerekek, akik sehol sincsenek magukban, itt egyedül állnak a saját kis hajlékukban… és az erotikus élet, amely száműzve az élet állandó felügyelete és elszórakoztató s eltiltó mozgalmassága elől és itt maradt leleplezve és világosságban és
Szerkesztői feloldás
mindenkitől
biztonságban,
Szerkesztői feloldás
mert
a budi az szent hely, arra
Szerkesztői feloldás
még
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
eset
Szerkesztői feloldás
hogy
a nagyok is
Szerkesztői feloldás
meglesték
volna mit csinálnak a kicsinyek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 214 
  global
 
  Fürdő  
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet a "Testi érzések" téma alá sorolja.
 
  A kád kissé piszkos fehér öblében a tiszta zöld víz. Uhh be jó meleg,
Szerkesztői feloldás
csak
ugy éget és a szőrtüszőket felborzasztja. Az agyig megy a borzongó idegfutás, ahányszor egy kicsit följebb éri a víz,
Szerkesztői feloldás
mindig
Szerkesztői feloldás
megismétlődik
ez a kéjesen elernyesztő borzadás. a lágyék, a has, a mell,
Szerkesztői feloldás
ahogy
lemegy a meleg vízbe, aztán
Szerkesztői feloldás
ahogy
leül és hátrafekszik s bizonytalan időközökben amelyeket az elhatározás fokozatai idéznek elő  
  ej most egy levegőbuborék a gerinc alatt kezd mozogni s
Szerkesztői feloldás
mint
egy bogár, egy élőlény kapaszkodik fölfelé végig a gerincen,
Szerkesztői feloldás
nagyon
furcsa.  
  Már
Szerkesztői feloldás
nem
meleg a víz, igen jó.
Szerkesztői feloldás
Meghalni
itt, azok nagy gurmandok
n
Jegyzet Inyenc (francia).
Szerkesztői feloldás
voltak
a halásban, akik a fürdőben vágták fel az ereiket. Már is ugy érzi az  

Facsimile Image Placeholder
 
 215 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
ember
,
Szerkesztői feloldás
mintha
a vér csöppenként folyna ki az ereiből. Lankadtság és bágyadtság vesz erőt rajta, fekszik a csapból a csöpp csengő pöffenését hallgatva s a diákkori nagy gőzfürdők titokzatos és bűvös, idegen emlékei zugnak fel a behunyt szeme előtt,
Szerkesztői feloldás
mint
az ókorból itt maradt kéjvár tűnt föl előtte a Margit fürdő a nyílt és napsütéses alacsonyházu az el
Szerkesztői feloldás
nem
koptatott fantázia előtt a sötét mór boltívű fürdő
Szerkesztői feloldás
megdöbbentő
pompája, a szines üvegek vetette árnyékon és márványon heverő fehér
Szerkesztői feloldás
emberi
testek. Valami oly feledhetetlen és misztikusan perverz amit
Szerkesztői feloldás
csak
az tett
Szerkesztői feloldás
nem
szégyellni valóvá,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
mindenki
természetesnek vette.  
  Fullasztó kezd lenni a hőség, a homlokról vízcsöppek csorognak s
Szerkesztői feloldás
nem
bir lélekzeni, fel kell állani  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 216 
  global
 
  Marci  
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma alá sorolja.
 
  – Szervusz
Szerkesztői feloldás
, légy szíves várj egy pillanatig, ép fürdök.  
  A házmesternével beszél és
Törölt
« pöröl »
érdeklődik
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
Szerkesztői feloldás
mert
a csengője
Szerkesztői feloldás
nem
szól.  
  – Tessék
Szerkesztői feloldás
csak
folytasd, –
Szerkesztői feloldás
mondja
s bemegy az író szobába.  
  Postás jön.  
  – Posta?  
  – Igen, azt
Szerkesztői feloldás
mondják
Szerkesztői feloldás
ur ide jött  
  – Igen,
Szerkesztői feloldás
, gyere
Szerkesztői feloldás
csak
ki.  
  Mig ők elintézik, én felöltözöm, a 400
Szerkesztői feloldás
koronáját
hozták a tantiémből.
n
Jegyzet Jutalék (francia).
 
  – Igen, mi lesz a fával, kell fa?  
  – Hogyne, de…  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
irtatok semmit, hát én kitöltöttem…
Szerkesztői feloldás
Nem
zavartalak
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
bocsánatot
is kérek, ha
Szerkesztői feloldás
nem
látom,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez a
Törölt
« házmesterné »
asszony
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
itt kopog…  
 
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
nem
tudná ki az asszony.  
  – Megállj
Szerkesztői feloldás
csak
mikor lesz elseje?  
  Elvonja az arcát  
  – Hát… ma 26 .  
  26 !  
  – Igen.  
  – Á. Tán
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
nem
. Én
Szerkesztői feloldás
meg
ugy tudom  

Facsimile Image Placeholder
 
 217 
  global
 
  kevesebb.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
?  
  – Legfeljebb 25 !  
  – Á… mikor tudtam én 25 -ről! Régen. Már tegnapelőtt. Az Est már akkor hozta
Szerkesztői feloldás
hogy
25 !  
  Nagy nevetés, torkából, valahogy fojtva nevet,
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
nem
tartotta volna soha illőnek,
Szerkesztői feloldás
hogy
nevessen s hozzá szokott,
Szerkesztői feloldás
hogy
elfojtsa a kacagást
Szerkesztői feloldás
még
ha kitör is belőle.  
  – Na jó hát én elfogadom,
Szerkesztői feloldás
hogy
26 ,
Szerkesztői feloldás
mert
én ugyan ma is 24 -et írtam már akkor napok óta rossz dátumot élek, – és
Szerkesztői feloldás
hogy
fogom én azt behozni?… De hát legyen 26 no!
Pesten
Budapest
gyorsabban éltek,
Szerkesztői feloldás
még
ezt is hamarabb tudjátok
Szerkesztői feloldás
meg
egy nappal.  
  – No persze, hát csütörtök
Szerkesztői feloldás
26 , péntek 27 szombat 28 , vasárnap 29 hétfő 30 hát legjobb esetbe hétfőn este számításod szerint s kedden, de legkésőbb kedden elseje .  
  Az egész
Szerkesztői feloldás
olyan
bolond és furcsa,
Szerkesztői feloldás
hogy
folyvást nevetünk.  

Facsimile Image Placeholder
 
 218 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mert
mi elsején
n
Jegyzet A Móricz-család 1914. szept. 30 -án költözött be Leányfaluról Budapestre.
akarunk bejönni. Másodikán .
Szerkesztői feloldás
meg
lehet azt tenni,
Szerkesztői feloldás
hogy
addig ne hozzák a szenet?  
  Igen rosszkedvű lesz,
Szerkesztői feloldás
megszíjja
a fogát.
Szerkesztői feloldás
Nem
szereti, már
Szerkesztői feloldás
megint
egy kellemetlenség, a háziasszony sürgeti a szenet, mi halogatjuk  
  – hát különben
Szerkesztői feloldás
mindegy
Szerkesztői feloldás
mondom
, hozasd el.  
  – 24 mázsa. 2-őt ő felhozat a konyhába,
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
többit a ti pincétekbe és ott 2őt külön rakat, jó?  
  – vállalja?  
  – no hát persze, valamit
Szerkesztői feloldás
csak
kell neki tenni érte.  
  S ridegen és keményen gondol rájuk az özvegy asszonyokra...  
 
 
 
  – különben
Szerkesztői feloldás
hogy
vagytok?  
  – jól  
  – Hát a Terka írt, a fiai megvannak, Jenő őrzi a
lónyabányai
Lónyabánya
alagutat (nevet) (tulajdonkép a
kriván
Krivány
-
detvait
Gyatva
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
) hát nincs baj, Pálur
Szerkesztői feloldás
meg
igen harcias levelet írt,
Szerkesztői feloldás
nagyon
harcias izéket, különben
Szerkesztői feloldás
nem
lehet érteni, de hát ahoz már szokva vagyok a Terka leveleinél (nevet).
Szerkesztői feloldás
Hogy
Szerkesztői feloldás
nem
haragusztok  

Facsimile Image Placeholder
 
 219 
  global
 
  rá? Mit tudom én!  
  Előkeresi a levelet.  
  – Van benne egy skartéta
n
Jegyzet Itt: a levél alja, toldalék része (olasz).
is, a nélkül
Szerkesztői feloldás
nem
is képzelem a levelét, körül írás
Szerkesztői feloldás
meg
pótlék… de a postscriptum
n
Jegyzet Utóirat (latin).
Szerkesztői feloldás
mindig
kisebb már egész miniatűr… no persze oda
Szerkesztői feloldás
nem
lehetett a szélére írni,
Szerkesztői feloldás
mert
azt le kell ragasztani  
  – nézzük
Szerkesztői feloldás
csak
nincs ott is ( nevet )  
  Zs – először a postscriptumot
n
Jegyzet Utóirat (latin).
olvasod?  
  Teréz mamánál azt kell először,
Szerkesztői feloldás
mert
ott jut a mondani valóhoz.  
  – nohát ott jut eszébe  
  – á, á, a főbíró
Szerkesztői feloldás
minden
hírrel udvarol Irmának , persze nincs otthon az ura  
  – no azen magam is szerfölött csodálkoztam  
  – á, Pali az oroszaival, de hol?  
  – azt
Szerkesztői feloldás
nem
lehet kivenni, azt
Szerkesztői feloldás
nem
áruja el a mama … No, aki onnan kikerül épkézláb, az sokat tud.  
  – beszélni  
  nevet – igen mesélni.  
  Erről eszébe jut.  
  – Máma sorozzák
n
Jegyzet Az Est 1914. szept. 26-i számában "Nagy Endre közhonvéd", Az Est , 1914. szept. 26., 6. a következő hír olvasható: "– Nagy Endre közhonvéd. Az üllői-uti honvédkaszárnyában a sorozó bizottság előtt tegnap kezdődött meg azok jelentkezése, a kik Nagy Endre felhívására állnak a magyar lobogó alá, hogy eleget tegyenek szivük parancsának és férfiúi kötelességüknek. A sorozás még egyre tart és nincsen biztos szám róla, hogy hányán jelentkeznek. Vasárnap, 27-én délelőtt tiz órakor és when="1914-09-30T00:00:00">30-án délelőtt és délután fogják sorozni a további önként jelentkezőket. Egyetlen okmány szükséges csak : az elbocsátási bizonyítvány. De már igen sok újonc van Nagy Endre emberei közül, a ki tegnap esküdött fel és közöttük is az első volt a lelkes mozgalom megindítója: Nagy Endre . Besorozták és neve, címe ezentúl: Nagy Endre közhonvéd. A mi után annyi rajongással vágyott, beteljesedett. Katona. Oldalán bajonett, vállán fegyver és a miért eddig szóval és tollal harcolt, most fegyverrel indul harcba: a magyarságért. Ott hagyja családját, íróasztalát, hogy óhajtását teljesítve, megelégedetten, a legteljesebb öntudattal térhessen majd vissza."
a Nagy-Endrebelieket ,  

Facsimile Image Placeholder
 
 220 
  global
 
  no igen.  
  – Hát itt mi ujság? Mi
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – Phá,
Szerkesztői feloldás
nem
is tudom, hol fekszik!  
  – Annyira idegen földön?  
  – Hozza tegnap
Szerkesztői feloldás
hozza
Szerkesztői feloldás
tegnap
az Est,
Szerkesztői feloldás
hogy
négyszeres tulerővel állunk szemben
n
Jegyzet Az 1914. szept. 8. és 11. között zajló második
lembergi
Lemberg
csatában az 1. és 4. hadsereg nem tudta feltartóztatni az orosz haderőt. A vezérkar általános visszavonulást rendelt el. Az Est híradása visszavonulás helyett az ellenség feltartóztatásáról írt when="1914-09-24T00:00:00">1914. szept. 24-én : „…mint az már köztudomású, hadvezetőségünk az északkeleti Galíciában végrehajtott merész, de diadalmas támadások után most már erő; természetes akadályokra támaszkodva: védelemmel akarja hosszú ideig feltartóztatni a túlerejű ellenséget.” "Kinek kedvez az időjárás Galíciában?", Az Est , 1914. szept. 24., 3.
. Boszorkányos baj lesz.
Szerkesztői feloldás
mindig
Szerkesztői feloldás
csak
győzni, győzni, ennek
Szerkesztői feloldás
nem
lesz jó vége.
Szerkesztői feloldás
Nem
lehet
ezt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
győzni ennyi ideig.  
  – Hát sebesültet láttál-e már?  
  – Nem.  
  – Én ma megyek
Szerkesztői feloldás
n
Jegyzet Burghardt Pétert a Park Szanatóriumban kezelték. Móricz meglátogatta a sebesült ezredorvost, akinek elbeszéléséből jegyzetet készített, mely a Tükör I. kötetének 243–254. oldalán olvasható.
itt fekszik irja a rosszindulatu szerbek egy golyót
n
Jegyzet Burghardt Péter 1914. szept. 21-i Móricz Zsigmond nak címzett lapján a teljes mondat olvasható: "A gonosz indulatú szerbek egy golyót küldtek a lábamba, nem sulyos, hamarosan visszamehetek." (PIM Kézirattár M. 100/256/10.)
 
  – Rosszindulatu! na persze majd jóindulattal lesz nekünk! Na ja… Legalább beszélsz sebesülttel.  
  – Hát te
Szerkesztői feloldás
hogy
élsz.  
  – Hallgatok folyton, egész nap lesem a hírt, hol
Szerkesztői feloldás
vannak
az oroszok, merre, de eltűntek, semmi hír róluk,
Szerkesztői feloldás
mondtam
egy szó se, de egy szó se, hát mi ezek eltűntek a föld szinéről?  

Facsimile Image Placeholder
 
 221 
  global
 
  – Hát a németek? – ugratom egy kicsit  
  – Azok se, asse megy
Szerkesztői feloldás
olyan
könnyen. (s felnevet kicsit) Idő kell
Szerkesztői feloldás
mindenhez
.  
  Nevetek
Szerkesztői feloldás
mindenen
családi
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szokás szerint, amit ő mond. Az
Szerkesztői feloldás
mind
váratlan.  
  – De
Szerkesztői feloldás
hogy
a harcosoknak küldenek hósapkát.
n
Jegyzet A hósapkák honvédségi megrendelésre készültek, de segélyakciók keretében házilag kötött hósapkák gyűjtését is elrendelték a téli segélyakciók keretében. Vö.: "A hadvezetőségünk a sajtóban azzal a kéréssel fordult a magyar nőkhöz, hogy kézvédőket és hósapkákat készítsenek. Mintáit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztálya tette közzé. A művészi ügyosztály a képzőművészeti főiskola igazgatóságán, majd az illetékes katonai hatóságokon keresztül juttatta el a katonáknak." "A hadvezetőség kérelme a magyar nőkhöz", Budapesti Hírlap , 1914. aug. 23., 10.
 
 
Szerkesztői feloldás
Igen
Szerkesztői feloldás
is csinált már 4-et  
  – Milyen színű?  
  – Sötétszürke.  
  – No a még jó… De
Szerkesztői feloldás
hogy
fehért küldenek; az jó, célpontnak!…  
  nevet ez is rosszmájuság.  
 
Csönd
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, mit beszéljünk.  
  – De a
Szerkesztői feloldás
levélhordók
ismernek!  
  – A pénzes
Szerkesztői feloldás
levélhordók
igen –  
  – Hisz az jó!  
  – de a
Szerkesztői feloldás
levélhordók
Szerkesztői feloldás
Nem
is láttam egyeseknek a pofáját se,
Szerkesztői feloldás
csak
kopog és odadugja a levelet az ajtóba.  
  – ej, ej, felemelték 80
Szerkesztői feloldás
koronával
az adómat.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
lehet azt reklamálni?  

Facsimile Image Placeholder
 
 222 
  global
 
  – Te mennyit fizettél?  
  – Levonták,
Szerkesztői feloldás
nem
is tudom; – kék ajkait elbiggyeszti, savanyu száját lesimítja kézzel, – ötszáz
Szerkesztői feloldás
koronát
.  
  – 500  
  – Virilista
n
Jegyzet A legtöbb adót fizető (latin).
Szerkesztői feloldás
voltam
! (feláll és jellemző, undormozdulatával felemeli a két tenyerét)
Zólyom megyei
Zólyom_Vármegye
virilista.  
  Nevet. Fütyöl rá; duplán számították az adóját, mi haszna volt belőle. Mindenből. Az egész életből. A bor amit
Szerkesztői feloldás
megivott
, a sok pezsgő most itt marja és olvasztja a csontjait, az asszonyok akiket titokban lopva nőszött,
n
Jegyzet Nő után járt, nőzőtt (régies).
itt hagyták a gerincébe az emléküket, a hivatali élet
Szerkesztői feloldás
minden
nyavalyát, az egész rothadt életfelfogásában.  
  – Nahát én megyek lassan.  
  S rekedt, alig hallható hangja elmegy, de most milyen fess a téli kabátjában.
Szerkesztői feloldás
Nem
is
Szerkesztői feloldás
olyan
beteg formáju.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 223 
  global
 
  Babits
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a jegyzetet az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma alá sorolja.
 
  Schöpflin  
  Kajblinger  
 
Szerkesztői feloldás
 
  Petri Mór  
 
 
 
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondják
az önkénteseknek, ha házasok, bizonyítványt kell bemutatni
Szerkesztői feloldás
hogy
a feleségük beleegyezik.  
 
Szerkesztői feloldás
– A helyzet változatlanul rossz.  
 
 
 
  – Eszik az
Szerkesztői feloldás
ember
valamit, és tul lesz rajta.  
  – Mi
Szerkesztői feloldás
van
itt? Csirkeleves. Én már készen vagyok, tessék látni. Ilyen
Szerkesztői feloldás
még
tán otthon sincs most jelenleg.  
  – Nahát erről lehet írni majd. Ezt
Szerkesztői feloldás
nem
gondoltuk volna,
Szerkesztői feloldás
hogy
nevek így szépen felsorolva.
Szerkesztői feloldás
Megjegyzem
, én egy cseppet se sajnálom .  

Facsimile Image Placeholder
 
 224 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Ha
Szerkesztői feloldás
egy részét elfoglalnák, akkor az ott lakó magyarok
Szerkesztői feloldás
mindig
hazaárulók volnának és örökös üldözésnek kitéve… Én
Szerkesztői feloldás
nagyon
sajnálom ezeket, tulajdonkép hősök.  
 
Szerkesztői feloldás
– Én
Szerkesztői feloldás
nem
sajnálom
Szerkesztői feloldás
gazemberek
.  
  De
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
soká beszél, elhallgat  
  – Szinte
Szerkesztői feloldás
még
olvasni se jó ezeket.  
 
Szerkesztői feloldás
– A
monarchia
Osztrák_Magyar_Monarchia
lakosságának 55 percentje most a faji rokonai ellen harcol.  
 
Szerkesztői feloldás
– A faj
Szerkesztői feloldás
nem
fontos, egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
fontos… És egy szerb kereskedő rálő a
Szerkesztői feloldás
magyar
katonákra. Ez borzasztó,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
megtörténhetik
, ez tudhatta,
Szerkesztői feloldás
hogy
agyonlövik… És itt is
Szerkesztői feloldás
van
védőbeszéd a statáriális eljárásnál, ez aránylag humánus… A formákat legalább
Szerkesztői feloldás
megtartják
… Máskor ez se volt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 225 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Borzasztó
Szerkesztői feloldás
hogy
most reggelig kell várni uj
hirre
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
… No hisz egy-két hir jön
Szerkesztői feloldás
minden
reggel.  
 
 
 
  – Szabad azt az
Érdekes
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Ujságot, én is
Szerkesztői feloldás
megpillantom
már.  
 
  – Én hatkor eszem.  
  – És kilenckor alszol  
  – 8-kor  
  – Azért
Szerkesztői feloldás
vagy
olyan
bosszus
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
Szerkesztői feloldás
mint
a kisbaba.  
 
 
 
  – Mit adsz a cékláért?  
  – Krumplit, de keveset,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
nagyon
Szerkesztői feloldás
meghízik
tőle. Szaftot is adok rá. Zsírt. Jó lesz.  
  – Kezit csókolom.  
 
 
 
 
Szerkesztői feloldás
– Azér az
Szerkesztői feloldás
ember
gondolatainak a hátterébe ott
Szerkesztői feloldás
van
, mig nyugodtan és szépen eszik,
Szerkesztői feloldás
hogy
mit csinálnak odale… Egyetlen módszer az elalvás ellen. Az éjjel elaludtam  

Facsimile Image Placeholder
 
 226 
  global
 
  az íróasztal fölött. Egy Conan Doyle novellán, érdekfeszítő. És reggel 7-kor a Nyugat kéziratért küldött.  
  – Kettőkor?  
  – Hét, hét, hettő.
n
Jegyzet A lejegyzést Móricz Virág Anyám regénye   idézi Móricz Virág, Anyám regénye , (Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1988) : " Babits : Ha
Magyarország
Magyarország
egy részét elfoglalnák, akkor az ott lakó magyarok mindig hazaárulók volnának, és örökös üldözésnek kitéve... Én nagyon sajnálom ezeket, tulajdonképen hősök. Kné: Én nem sajnálom, gazemberek. De hogy Babits soká beszél, elhallgat. K: A
Monarchia
Osztrák_Magyar_Monarchia
lakosságának 55 percentje most a faji rokona ellen harcol. Babits : A faj nem fontos, egyáltalán nem fontos... De... egy szerb kereskedő rálő a magyar katonára. Ez borzasztó, hogy megtörténhet, és tudhatta, hogy agyonlövik... K: Borzasztó, most reggelig kell várni új hírekre. Babits: Már az ember gondolatainak a hátterében ott van, míg nyugodtan és szépen eszik, hogy mit csinálnak odale... Egyetlen módszer az elalvás ellene. Az éjjel elaludtam az asztal fölött. Egy Conan Doyle -novellán, érdekfeszítő. És reggel hétkor a Nyugat kéziratért küldött. - Kettőkor? - Hét, hét, héttőkor."
 
 
 
 
  – Szervusz, de
Szerkesztői feloldás
nem
azért tettem
Szerkesztői feloldás
mint
Barna Izidor . Verset vitt valaki hozzá s azt
Szerkesztői feloldás
mondta
jöjjön el a Fiume kávéházba. Eljött, bort hozatott: Szervusz. No most már
Szerkesztői feloldás
megmondhatom
Szerkesztői feloldás
hogy
a verseid
Szerkesztői feloldás
nagyon
rosszak,
Szerkesztői feloldás
olyan
komiszak
Szerkesztői feloldás
hogy
azt az
Szerkesztői feloldás
ember
Szerkesztői feloldás
csak
a barátjának mondhatja
Szerkesztői feloldás
meg
… De én
Szerkesztői feloldás
nem
mondom azért most se,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
nagyon
jól tojjálsz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
Szerkesztői feloldás
Pedig
az nagy szó, ha az
Szerkesztői feloldás
ember
a barátjának se
Szerkesztői feloldás
mond
rosszat.  
  – És igen jó a káposzta is.  

Facsimile Image Placeholder
 
 227 
  global
 
  Bandlnál
n
Jegyzet Bandl Ferenc étterme az előkelő közönség vacsorázóhelye volt (Budapest, József körút 46.).
Szerkesztői feloldás
nagyon
jól főznek.  
  – A Báthori pince borzasztó.  
  – A Bándl azelőtt Putnoki
Szerkesztői feloldás
volt
.  
  – Most Putnoki szemben nyitott üzletet, a József
Szerkesztői feloldás
utcában
.  
  – Tényleg és az az érdekes és bámulatos,
Szerkesztői feloldás
hogy
a ház egy egész uj ház. És a homlokzatán ott van egy kép, egy mozaikkép, egy
velencei
Velence
mozaik: a Putnoki ur arcképe.  
  Nevetés.  
  – Akkor azt is érdemes a mészárost, aki lefesteti magát és egy ökröt,
Szerkesztői feloldás
ahogy
leüt. Elmegy a barátja, na jó az arckép, hasonlít. Igen,
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
nem
tudom, ki az aki leüt.  
 
 
 
  – Kidobolták az iskolában,
Szerkesztői feloldás
hogy
a gyerekek gyűjtsenek szederlevelet teának,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
nagyon
sok kell.  
  – Mi
Szerkesztői feloldás
mindent
esznek a németek pirított almaszeletet.  
  – És biztosan jó. Legalább is
Szerkesztői feloldás
nagyon
izgató  

Facsimile Image Placeholder
 
 228 
  global
 
   
  – Kis töltött
Szerkesztői feloldás
káposzta
90 fillér  
  – Maga
Szerkesztői feloldás
maga
Szerkesztői feloldás
nagyságos
ur maga tudta és szintén nekem segített.  
 
Szerkesztői feloldás
kérem
alásan, és legyen ez az enyém
Szerkesztői feloldás
nagyságos
ur?  
 
 
 
  – Tudod
Szerkesztői feloldás
hogy
nekem milyen sajátságos, de nagy forgalom mellett
Szerkesztői feloldás
nem
tudom könnyen végezni.  
  – Ha freudista
Szerkesztői feloldás
volnék
akkor
Szerkesztői feloldás
mondanék
rá valamit.  
  – Ismertem egy vidéki bácsit aki igen normális nemi életet élt s az se  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 229 
  global
n
Jegyzet A jegyzet címe a Tükör tartalomjegyzéke szerint: " Salamon a Nyugatnál", tematikus besorolása szerint a "Háború." A helyszín a Révai és Salamon nyomda (Budapest, Üllői út 18.), mely a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság tulajdona volt.
 
  – nahát
Szerkesztői feloldás
olyan
rossz itt a
Szerkesztői feloldás
kiszolgálás
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
még
elkésem az Auguszta-alaptól
n
Jegyzet József főherceg és Auguszta főhercegnő által létesített jótékonysági alapítvány.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
2.50 naponta házbérpótlékot, mi, egy kis gyerekkel.  
  – tárgyalni kell valakivel aki széthordja a lapot a trafikokba  
  – a végén kijelentették
Szerkesztői feloldás
hogy
a kisasszonyok kívárják,
Szerkesztői feloldás
hogy
ilyen munkát kapjanak, – mondták az
Szerkesztői feloldás
asszonyok
 
  A kisasszony
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke a Havas Irénről szóló jegyzetet az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma alá sorolja.
a kis gyerekes furcsa kerek
Szerkesztői feloldás
arcával
, barna bársony ruhában,  

Facsimile Image Placeholder
 
 230 
  global
 
  piros bársony barettforma kalapja az asztalon, amelyen ki
Szerkesztői feloldás
van
terítve a pénztári könyv sárga ceruzájával
Szerkesztői feloldás
benne
 
  Feje fölött az , nyugat-fedél felakasztva, a szoba erősen dísztelen,
Szerkesztői feloldás
nem
budoár
Szerkesztői feloldás
hanem
egyszerű közönséges irodaszoba, ahol
Szerkesztői feloldás
nem
mulatnak,
Szerkesztői feloldás
hanem
sokat dolgoznak.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
ő maga
Szerkesztői feloldás
nem
vesztette
Szerkesztői feloldás
még
el a kedvét az öltözéstől nagy fehér gallérja övig ér, hátul matrózos szabásu.  
  Puhán két oldalra lógva lép,
Szerkesztői feloldás
mintha
fürdő papucsban volna.  

Facsimile Image Placeholder
 
 231 
  global
 
  – Két fiatal szedő jön be  
  – Jónapot kívánok  
  A fehér vászonköpenyük piszkos, értelmes arcu fiuk. S a kisasszony milyen gyorsan, komolyan és jól végez. A nő ebben a tekintetben semmi benne,
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
férfi
volna. A fehér nyaka
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
van
véknyodva, barna haja hátul kontyba téve s a
Szerkesztői feloldás
férfitól
Szerkesztői feloldás
csak
abban különbözik,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
mindig
Szerkesztői feloldás
van
benne valami grácia, erotikus tartalom, bár hideg és fázós  
  – Oh,
Szerkesztői feloldás
mondtam
én
Szerkesztői feloldás
hogy
azt 45  
  Szilágyi kiszámította
Szerkesztői feloldás
hogy
600
Szerkesztői feloldás
darab
 
  – nézzen ide Árpád ,
Szerkesztői feloldás
megmagyarázom
 
  Ott könyököl a kényes bársony ruhájában,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, és a derekán puffot vet  
  Olyan jó, kéjes formákat  

Facsimile Image Placeholder
 
 232 
  global
 
  ad,
Szerkesztői feloldás
mintha
kéjhölgy volna,
Szerkesztői feloldás
pedig
bizony szegény egy kis irodista.  
  – végre  
  – kész.  
 
Szerkesztői feloldás
mennyit
kapok ezér  
 
Szerkesztői feloldás
nem
tudom 1.50-et személyenként  
  – a szedők
Szerkesztői feloldás
nem
vállalták Salamon
Szerkesztői feloldás
megengedte
Szerkesztői feloldás
hogy
az inasok vigyék  
  – Óh ilyen háborus világban tényleg
Szerkesztői feloldás
még
én is vinném  
  – 140
Szerkesztői feloldás
korona
, kevés  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 233 
  global
 
  A vigal  
n
Jegyzet A Tükör tartalomjegyzéke szerint a jegyzet címe "Víg ebédelő pár a Szikszayban". Az "Arcképek, pillanatfelvételek" téma része.
 
 
 
 
  – Tessék odaülni.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
én, ahova juliusba
Szerkesztői feloldás
nem
ülök
Szerkesztői feloldás
augusztusba
sem.  
  – Kérek egy fehérlevest elég lesz kettőnknek,
Szerkesztői feloldás
mert
mi
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretjük.  
  Az
Szerkesztői feloldás
asszony
nevet, kövér nagy
Szerkesztői feloldás
darab
Szerkesztői feloldás
asszony
szörnyen élvezi az ura vicceit amelyek ő miatta sziporkáznak
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
nagyon
.  
  A
Szerkesztői feloldás
férfi
kerek hízott arcu fekete
Szerkesztői feloldás
ember
vastag fekete bajusza kétoldalra pederve  
  – Pincér kétszer egy decit tele vízzel de kétszer, el ne tévessze  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kérem  
  – Kérek egy
Szerkesztői feloldás
koronát
 
  – Van neked két
Szerkesztői feloldás
koronád
? Semmi apró, öt
Szerkesztői feloldás
korona
, tíz
Szerkesztői feloldás
korona
,
Szerkesztői feloldás
húszas
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
Koronát
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ad, az
Szerkesztői feloldás
asszony
majd kipukkad nevettibe
Szerkesztői feloldás
hogy
nincs  

Facsimile Image Placeholder
 
 234 
  global
 
  neki se apró pénze  
  Az
Szerkesztői feloldás
asszony
ugy eszik,
Szerkesztői feloldás
ahogy
urinők szoktak enni,
Szerkesztői feloldás
mintha
egy csöppet sem volna éhes, az ételnek a jó falatjait szedi ki s ugy rakja be a szájába. Az arca teleevett, duzzadt kissé elvirágzott,
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
mintha
a jósors
Szerkesztői feloldás
megmentette
Szerkesztői feloldás
volna
attól,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy másodrangu kávéházban legyen kasszírnő,
Szerkesztői feloldás
vagy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
előmunkásnő, de
Törölt
« azért »
a kedélyét
Szerkesztői feloldás
meghagyta
. Elég ízléstelenül
Szerkesztői feloldás
van
öltözve, fehér szalmakalapja lapos szélű, vékony fonásu, fekete széles szalaggal.  
  – Egy hust
Szerkesztői feloldás
esznek
ketten s utána  
  – Két
almást
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kérek.  
  Fekete selyem porköpeny
Szerkesztői feloldás
van
rajta széles fehér résszel. Olyan nagy popsija
Szerkesztői feloldás
van
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
fér
el
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a kis széken, a keze  

Facsimile Image Placeholder
 
 235 
  global
 
  csuklóban
Szerkesztői feloldás
olyan
vastag és dagadt,
Szerkesztői feloldás
mint
a kövér szakácsnőé, és
vörös
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, jobb csuklóján vastag fonott lánckarperec, egy egész nagy ibolyacsokor
Szerkesztői feloldás
van
feltűzve a mellén s egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
nagy neki. Fekete haja göndör a kalap alatt, magas fehér csipke nyak az álláig, széles de
Szerkesztői feloldás
nagyon
finom tokáju.  
  Rut
Szerkesztői feloldás
minden
igazi rutság nélkül s
Szerkesztői feloldás
nem
szép bár ezekkel a tulajdonságokkal valaki akár szép is lehetne  
  Akkora karikagyűrűje
Szerkesztői feloldás
van
példátlanul sz