Aranysárkány fejléc kép
 
Facsimile Image Placeholder
  I  
 
Szerkesztői feloldás
 
  desorganisáció
n
Jegyzet Szervezetlenség.
 
  kenyérjegy, sorbaállás  
  kukoricakenyér  
  irigység aki itt
Szerkesztői feloldás
van
 
  hadiszállítók  
  debreceni civis
n
Jegyzet Az alföldi mezővárosok paraszti eredetű és még földművelésből élő vagyonos lakossága.
gyűrű vásár  
  szervezetlenség
Szerkesztői feloldás
mindenben
és az utánpótlásban  
  Cenzura,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  képviselőház  
  Tisza
Szerkesztői feloldás
n
Jegyzet "1915. november 1-én kaptam gróf Tisza István levelét" (Móricz Zsigmond, Emlékszem)
 
  II  
 
Teschen
Teschen
n
Jegyzet Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének főhadiszállása.
 
  Tolstoi Háboru és Béke  
 
Szerkesztői feloldás
haditudósítók
kara  
  Pogány
Szerkesztői feloldás
magyar
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  festők  
  Hötz. Conrad  
  detektív  
  vacsora  
  ezeknek jol megy  
  a telefon  
  jól
Szerkesztői feloldás
van
Szerkesztői feloldás
megszervezve
 
  a
Szerkesztői feloldás
vezérkari
százados  
  utitársak  
  a pezsgős uraktól  
  a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ben  
  1788  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 1460 
  global
 
  1915 nov. 1.  
  reggel ébredés 1/2 5-kor  
  csók, – 100 csók, – most tud?  
  varrás, a nadrágpertli
n
Jegyzet Nadrágzsinór.
 
  – a pakktáska tok  
  bucsuzás gyerekek  
 
Szerkesztői feloldás
– Eredj már  
 
Szerkesztői feloldás
félálma  
  Csók séta az ajtóig.  
  – pénze
Szerkesztői feloldás
van
?  
  Jön a
Szerkesztői feloldás
villamos
s
Szerkesztői feloldás
nem
néz fel.  
  sajnálja, de
Szerkesztői feloldás
nem
lehet pótolni  

Facsimile Image Placeholder
 
 1461 
  global
 
  muszály
Szerkesztői feloldás
pedig
 
  – a conjunctionist egész el felejtették,
Szerkesztői feloldás
nem
szabadna,
Szerkesztői feloldás
nem
szabadott
Szerkesztői feloldás
volna
 
  – no itt
Szerkesztői feloldás
van
, itt
Szerkesztői feloldás
van
a disznóság; itt
Szerkesztői feloldás
van
a disznóság,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
felolvasom
Szerkesztői feloldás
önnek
:  
  „a küzdelem azzal végződött
Szerkesztői feloldás
hogy
állásainkat
Szerkesztői feloldás
mindenütt megtartottuk
!” No  
  – Hát?  
 
Szerkesztői feloldás
Megtartottuk
volt,
Szerkesztői feloldás
vagy
Szerkesztői feloldás
megtartottuk
vala!  
  De ők ezt
Szerkesztői feloldás
nem
tudják,
Szerkesztői feloldás
mert
a zsidóiskolában
Szerkesztői feloldás
nem
tanították.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1462 
  global
 
  – Befagy a mosdóvíz  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
igaz kérem, hazudik, mihelyst kimegy az
Szerkesztői feloldás
ember
,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
hazudik. Ezt ugy csináljuk kérem, én sportszerűen csinálom, ha jön valaki aki kém, kap egy beöntést,
Szerkesztői feloldás
hogy
kólikája
n
Jegyzet Hasi fájdalom.
lesz tőle.  
 
  – Hát egy bizonyos. Egyet szeretnék szólni
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és
Szerkesztői feloldás
minden
hadi tudósító,
Szerkesztői feloldás
hogy
a németek bemennek Török izé Törökországba.  
  – A német császár bevonul , óriási!  

Facsimile Image Placeholder
 
 1463 
  global
 
  – Én hallottam egy fényes dolgot
Szerkesztői feloldás
nem
rég. Egyik,
Szerkesztői feloldás
hogy
készülnek a béketárgyalásokra, az osztrák diplomaták masszíroztatják az agyvelejüket.  
  [bj] – Borzasztó finom dolog ez, jaj de jo!  
  – Jaj
Szerkesztői feloldás
istenem
Szerkesztői feloldás
istenem
,
Szerkesztői feloldás
csak
már vége volna.  
  – Én is hallottam egy kedvest a kórházban, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a német katona, mehettek a fenébe nincs hadvezéretek nekünk
Szerkesztői feloldás
van
Hindenburg, ki
Szerkesztői feloldás
van
nektek  
  – Van nekünk is egy Makenzen
n
Jegyzet 1915. április elején Mackensen 11. hadserege nyitotta meg a tavaszi offenzívát, június 22-én az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai visszafoglalták
Lemberget
Lemberg
. Ennek során a német Mackensen tábornagy irányította a császári és királyi 10. huszárezredet is.
 
  [bj]  

Facsimile Image Placeholder
 
 1464 
  global
 
  – Azt hiszem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
dolog lesz,
Szerkesztői feloldás
hogy
Montenegró
Montenegró
mellénk fog állni.  
  – Az öreg
Szerkesztői feloldás
gazember
n
Jegyzet Talán I. Miklós (1841–1921) montenegrói királyra gondol.
az jól csinálta, felszedte a pénzeket és most ő lesz
Szerbia
Szerbia
királya.  
 
  Nekem
Szerkesztői feloldás
volt
egy fényes históriám. Hát kérem, egy dámához szállásoltak be
Karlócára
Karlóca
, gyászba
Szerkesztői feloldás
volt
, oly szomoru
Szerkesztői feloldás
asszonyt nem
láttam, Sz. E.
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
hasonlít hozzá, – kérdem
Szerkesztői feloldás
meghalt
a férje, igen, elesett a becsület mezején, hol? elesett  

Facsimile Image Placeholder
 
 1465 
  global
 
  királyáért, nemzetéért.  
  Fia nincs? Igen a nyomorultak, fogságába esett.  
 
Szerkesztői feloldás
Mondom még délután
a
Szerkesztői feloldás
főhadnagynak
, érdekes dolgok
Szerkesztői feloldás
vannak
, azt halljuk,
Szerkesztői feloldás
hogy
hazaárulók és mi.  
 
Szerkesztői feloldás
Mondja
a
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
, igazam
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Este jön egy-két
Szerkesztői feloldás
asszony
,
Szerkesztői feloldás
mindegyiknek
elesett a férje.  
 
Szerkesztői feloldás
Mondom
,  
  – elesett a becsület mezején?  
  – hogyne felakasztották  
  – a fiát? Igen golyó általi halálra, s
Szerkesztői feloldás
királyi
kegyelmet kapott 20 évi várfogságra.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1466 
  global
 
  – Ott megyek és hallom sortűz.  
  – Nincsenek már szerbek. A bi
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
temető kétszerakkora
Szerkesztői feloldás
mint volt
.  
  Makenzen kiadta a jelszót „
Szerkesztői feloldás
Erzherzog
n
Jegyzet Főherceg (német).
Szerkesztői feloldás
.”  
  – Egy német katonát kikötöttek,
Szerkesztői feloldás
mert
3 foglyot hozott.  
  – A székely
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Csináltak-e foglyot?  
  – Csináltunk. Hát
Szerkesztői feloldás
mentek
előre. csapatunk és utána a tartalék rögtön, és amit azok ki
Szerkesztői feloldás
nem
vágtak, ezek kiirtották.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1467 
  global
 
  Illés Pista akasztott 7
Szerkesztői feloldás
embert
. S ki vonult egy szakasz őrmester vezetésével. Egy
Szerkesztői feloldás
cugsführer
n
Jegyzet Szakaszvezető (német).
végezte az akasztást, hát
Szerkesztői feloldás
kérem
, meséli hogy
Szerkesztői feloldás
nem volt
kötél, hát azt
Szerkesztői feloldás
mondta
a szerb, jó magyarul, ez le fog szakadni. Ne törődjön vele. Hát leszakad, fuldoklás után nevetve azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, hát
Szerkesztői feloldás
nem megmondtam
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1468 
  global
 
  – Legfényesebb amit egy szerb lány
Szerkesztői feloldás
mondott
16 éves, felment a toronyba és jelt adott.  
 
Szerkesztői feloldás
Kérem főhadnagy
ur,
Szerkesztői feloldás
minden
szerb ártatlan és
Szerkesztői feloldás
minden
szerb bűnös!  
 
Szerkesztői feloldás
Ennek volt
igaza.  
  És
Szerkesztői feloldás
megjegyzem
,
Szerkesztői feloldás
hogyha
most
Szerkesztői feloldás
nem
irtják ki az egész népet akkor csakugyan rosszat csináltak nekik.  
  – Itt megint azt osztrák fej dolgozik.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogyne
,
Szerkesztői feloldás
veszekednek
a németekkel, irigykednek  

Facsimile Image Placeholder
 
 1469 
  global
 
 
Románia
Románia
szerepe  
  Deák Ferenc
Szerkesztői feloldás
politikai
elvei  
 
Szerkesztői feloldás
nem
tartották be.  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1470 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1471 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
az
Szerkesztői feloldás
utazásaiknak
vége, legalább egyelőre vége.  
  – Ha a németek
Szerkesztői feloldás
nem
vesznek el tőlük semmit, akkor
Szerkesztői feloldás
nem
 
 
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
, kis olasz faluba se mennék mostanába évekig . Kiugrik egy özvegy és hátbaszurja. És
Szerkesztői feloldás
nem
jogos?  
  A fehér asztalon, a kockásra szőtt s keményre vasalt fehér abroszon a halvány kék tányér egész tele volt már hamuval.  
  A Fehéri óriási ezüst cigarettadoboza.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1472 
  global
 
  A kis Radványi, – ismeri? az élő hering, aki áttért a zsidó vallásra, – irja Apponyinak,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
kegyelmes uram
, ma
Szerkesztői feloldás
volt
életem legboldogabb napja, állottam, (zászlós) és jött pártvezérem
Szerkesztői feloldás
gróf
Károlyi Mihály patrulbul,
n
Jegyzet Katonai őrjárat.
szalutál és jelentést tesz nekem.  
  Óriási! A világháboru, csodák!
Szerkesztői feloldás
Hogy még
Szerkesztői feloldás
csak meg volt
hatva
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
gróf
Károlyi jelentést tesz Radványinak. A
Szerkesztői feloldás
Magyar
Tudósítónál az a kis alak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1473 
  global
 
  Az asztalon a csokoládés
Szerkesztői feloldás
arany
tálca, a piros rányomásu kék számla, bizarrul hat rajta a Bruxelles Madrid Palace Hotel hirdetése, 10 filléres nikkel rádobva borravalónak, két üveg gieshübli,
n
Jegyzet A Kyselka (németül: Gießhübl Sauerbrunn) nevű cseh településről származó ásványvíz
telefirkált szervéta, a Fehéri cigaretta szipkája fehér tajték,
Szerkesztői feloldás
van
rajta egy  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1474 
  global
 
  Szász Zoltán katona    
  – Hát kaszárnya menázsi
n
Jegyzet Katonai étkezés.
Szerkesztői feloldás
volna
Szerkesztői feloldás
nem
tudott hozzászokni, folyton koplalt. Sétált
Szerkesztői feloldás
borzasztó
szomoruan.  
  – Mit sétál?  
 
Szerkesztői feloldás
Borzasztóan
szeretnék kimenni enni.  
  – Itt a kantin  
  – Kérek étlapot.  
  – Ez ugratás volt,
Szerkesztői feloldás
hogy
igy hagyták 10 napig. S azért
Szerkesztői feloldás
nem
akarta Tisza kiengedni,
Szerkesztői feloldás
mert
1912-ben azt irta róla egy
Szerkesztői feloldás
tárcájában
és bizonyította,
Szerkesztői feloldás
hogy
őrült.
n
Jegyzet Szász Zoltán újságíró volt a Pesti Naplónál, majd a Pesti Hírlap szerkesztőségében. Munkatársa volt a Nyugatnak és a Jövendőnek is.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1475 
  global
 
  – Az
Szerkesztői feloldás
ember
leszedheti a saját gyümölcsét.  
  Apa a lányát.  
 
  Szerb nő ma
Szerkesztői feloldás
nem
adja le
Szerkesztői feloldás
magyarnak
, se másnak, sőt, azokat igen gyűlölik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1476 
  global
 
  – Melyik a
Szerkesztői feloldás
legbujább
nép a világon?  
  – A holland  
  istenemre
Szerkesztői feloldás
mondom
tej jön ki belőle, ha
Szerkesztői feloldás
megpréselik
.  
  egy ismerősöm
Szerkesztői feloldás
megkér hogy
háljak nála, de foglalkoztassam a
Szerkesztői feloldás
feleségét
egy kicsit, hát
Szerkesztői feloldás
megbasztam
a
Szerkesztői feloldás
legkisebbet
16 éves
Szerkesztői feloldás
volt
, szűz, az anyja veszekedett, azt is akkor, másik kettő sirt, azt is.  
  – esküszöm
Szerkesztői feloldás
önnek
,
Szerkesztői feloldás
hogy
lefényképeztem egy nőt,
Szerkesztői feloldás
amint
a saját
Szerkesztői feloldás
lányának
nyal; esküszöm
Szerkesztői feloldás
önnek
,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy anyát
Szerkesztői feloldás
lefényképeztem
, mikor a saját 12 éves fia hátulról
Szerkesztői feloldás
megbassza
; esküszöm
Szerkesztői feloldás
önnek hogy
egy anyától 16 üveg befőttet  

Facsimile Image Placeholder
 
 1477 
  global
 
  kaptam,
Szerkesztői feloldás
mert
szegénységétől
Szerkesztői feloldás
nem
telt több,
Szerkesztői feloldás
hogy
a lánya szüzességét elvettem,
Szerkesztői feloldás
esküszöm önnek hogy
egy nőt a férje előtt
Szerkesztői feloldás
megbasztam mert nem volt
több szobája  
  Mit akar ön a
Szerkesztői feloldás
magyar
paraszttal, azt
Szerkesztői feloldás
mind
szentté kellene avatni.  
  – Van okom,
Szerkesztői feloldás
hogy bujának
tartsam
Szerkesztői feloldás
vagy nem
?  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1478 
  global
 
  Fehéri végigolvassa jelentését    
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tud ez németül!
Szerkesztői feloldás
Olyan
kevesen tudnak németül!  
  – Az istenét ennek a disznó lánynak,
Szerkesztői feloldás
hogy
az ilyen mért él! – kiált fel és hozzáteszi, – megint kihagyott egy ennet.  
  – Már megint!  
  S kiáll szivaroz idegesen.  
 
  – A Mikszáth tótjai, azok
Szerkesztői feloldás
nem
rossz tótok,
Szerkesztői feloldás
nem
lázítók és hazafiatlanok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1479 
  global
 
  – Mit olvas?  
  Gőtét;
Szerkesztői feloldás
mindig
azt olvasom.  
 
  – A világ
Szerkesztői feloldás
legszebb
költeményét fogom én most
Szerkesztői feloldás
önnek
felolvasni rövidesen.  
  Keres keres, Ilmenau?
n
Jegyzet Ilmenau fürdőváros a Németországi Türingia-tartományban. Goethe 1783. szeptember 3-án ajándékozott egy verset Ilmenau címmel Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757–1828) hercegnek 26. születésnapjára.
115.  
  – Mi az? Csatatér  
  – Mi?
Szerkesztői feloldás
Nem
 
  – Fürdőhely?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
. Az egy hely. (belenéz) fürdőhely… Itt kell
Szerkesztői feloldás
annak
lenni,
Szerkesztői feloldás
akárhogy
is.  
  És olvassa a katalogust.  
  A szivarszipkáját a jobb szájasarkába szoritja fel.  
  Irógéppel utazik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1480 
  global
 
  Kinéz az ablakon  
  – Fenyő. Lucfenyő?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
ismerem.  
  Szórakozottan tovább nézi a könyvet.  
  Ez az első leghíresebb Wanderers Nachtlied. Ezt irta, csudálatos,
Szerkesztői feloldás
nem
csuda szép dolgok ezek? Ez
Szerkesztői feloldás
nem
teketóriázott sokat, kimondta!
Szerkesztői feloldás
Vannak
hatalmas költeményei!  
  Mindjárt, ezt irta és felirta egy házikóra és 60 év mulva találkozott ezzel az irásával és
Szerkesztői feloldás
mindjárt
utána irt egyet, azt is
Szerkesztői feloldás
megmutatom
.
n
Jegyzet Goethe két verset írt A vándor éji dala (Wanderers Nachtlied) címmel. Az első 1776-ban jelent meg, míg a második az „Über alle Gipfeln,” azaz ’Minden csúcs felett’ kifejezésből született. Ezt a költő valószínűleg 1780-ban egy szeptemberi estén írta fel egy az Ilmenau mellett lévő Kickelhahn-hegyi vadászház oldalára.
 
  Itt
Szerkesztői feloldás
van mindjárt.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1481 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Mindent
tuloz a hangjával,
Szerkesztői feloldás
csak
Rátkai tudná ezt játszani.  
  – Ezt
Szerkesztői feloldás
nem
tanulták a
Szerkesztői feloldás
zsidó
iskolába, hát
Szerkesztői feloldás
nem
is tudják. Mit gondol ön, Szomory
Szerkesztői feloldás
mindig
ezt dalolja  
  Ne
Törölt
« busuljatok »
féljetek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
bőrök
 
 
Szerkesztői feloldás
Itthon vannak még
a polgár őrök  
  Mi az a bőr? Ha ön egy magyar parasztnak azt
Szerkesztői feloldás
elmondja
, mit gondol az mi az a bőr? Azt hiszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
a marhabőr! Jaj de süt ez a fene nap!  
  S olvassa tovább Gőtét.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindig
azt olvassa.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1482 
  global
 
  Pár perc mulva leteszi. Lefordítva a kanapéra.  
  Kitűnő pipa,
Szerkesztői feloldás
ahogy
kinyujtja a lábát, s felét felhuzza maga elé,
Szerkesztői feloldás
olyan
álmos kék vizenyős szemekkel és a szopóka mellet
Szerkesztői feloldás
olyan
kis összepréselt szájjal, szeplős széles arcában
Szerkesztői feloldás
mint
a tyuksegge.  
  Egy pillanat mulva felugrik
Szerkesztői feloldás
mint
a higany a bodzabél bábot
Szerkesztői feloldás
minden
Szerkesztői feloldás
legkisebb
mozdulatra felbillenti, ugy billeg ez a
Szerkesztői feloldás
legcsekélyebb
eszmei ingásra.
Szerkesztői feloldás
Mintha
a fejében valami suly volna,
Szerkesztői feloldás
ahogy
előre lódítja szokatlanul.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1483 
  global
 
  – Nehéz ez? (likőr)  
  – Neeem. Nincs egy fél kiló se,  
  S ugy szijja a szivarját,
Szerkesztői feloldás
mintha
angol pipa volna.
Szerkesztői feloldás
Hogy
jobban odanézek látom,
Szerkesztői feloldás
hogy
csakugyan angol pipa.  
 
  Megveregeti a kezét.  
  – Ni.  
  – Áh, szép!  
  Ágyukkal rakott vonat.  
  Tömérdek ágyu.  
 
Szerkesztői feloldás
Milyen
kaliberű ez? 7 és fél?  
  – Ez. Ez
Szerkesztői feloldás
kérem
alássan? Öt.  
  – Öt?  
  – Öt! –
Szerkesztői feloldás
mondja
csalhatatlanul.
Szerkesztői feloldás
Csak
zsidó tud ilyen
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1484 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
tudja
Szerkesztői feloldás
kérem alássan
mi
Szerkesztői feloldás
volna
a
Szerkesztői feloldás
világháború legjobb
üzlete?  
  – Mi.  
  – Ezt:
India
Ingyia
Titel
Titel
Nagybecskereket
Nagybecskerek
összekötni. Akkor az erdélyi vasut össze
Szerkesztői feloldás
van
kötve a dunántulival.  
  – Hallatlan,
Szerkesztői feloldás
mért
is
Szerkesztői feloldás
nem
csinálták ezt
Szerkesztői feloldás
meg
?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
akarja az érdekeltség  
  – Az állam.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
bolondult
Szerkesztői feloldás
meg
az állam, csupa helyiérdekű vasut. Adjon
Szerkesztői feloldás
még
nekem egy csésze feketét konyakkal.  
 
Szerkesztői feloldás
Ahogy
issza, folyton csepeg a feketekávé a ruhájára.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1486 
  global
 
  Előadás a vonatépítésről  
 
Szerkesztői feloldás
Hanem kérem
egy dolog hatott rám a multkor igen különösszerűen. Voltam vadászaton és egy paraszt legény
Szerkesztői feloldás
volt
mellettem. Volt nálam dohány, nézi szagolja. Azt
Szerkesztői feloldás
mondom
. Akar egy marékra valót? Megköszönném,
Szerkesztői feloldás
mondja
. Rágyujt azt
Szerkesztői feloldás
mondja
„Hő
Szerkesztői feloldás
tekintetes
uram, ez
Szerkesztői feloldás
nagyon
tobák, igen finom, bőrszivarba való.” Mért
Szerkesztői feloldás
mondja
a magyar,
Szerkesztői feloldás
hogy
tobák!  
  Nemo
Szerkesztői feloldás
nem
szól, mosolyog, kimegy.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1487 
  global
 
 
Teschen
Teschen
 
 
  nov. 1.  
  Megérkezés, kocsi nincs,  
  séta, a kisváros,
Szerkesztői feloldás
mint
Kassa
Kassa
, a lengyel
Szerkesztői feloldás
asszonyok
csipkéje  
  szép vert csipkék a homlok a vaspajzs  
  a Pressequartiron,
n
Jegyzet Sajtóhadiszállás (német).
 
  a Fehéri 100
Szerkesztői feloldás
koronája
, amit nyugta nélkül adtak ki  
  gyerünk biliárdozni sakkozni  
  séta „ugye itt nincs semmi”  
  sakk  
  a
Szerkesztői feloldás
Napoleon
játék  
  Európa két
Szerkesztői feloldás
legrosszabb
játéka  
  Fehéri fort
n
Jegyzet Előny a sakkban.
akar adni s kikap  
  – A német tiszt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Tisza érdeklődött  

Facsimile Image Placeholder
 
 1488 
  global
 
  Este lámpákkal szép a piac, bizalmas kis öreg piac, a
jolsvai
Jolsva
városháza azonban szebb
Szerkesztői feloldás
mint
ez, az oszlopai jók.  
  Fehéri mutatni akar valami szépet s a frissen aranyozott sast mutatja a homlokzaton.  
  – Ugye csodaszép.  
  Csodálkozva nézi Nemo, mért is
Szerkesztői feloldás
mondhatja
az ezt.  
 
  – Fort
n
Jegyzet Előny a sakkban.
adok
Szerkesztői feloldás
legközelebb
önnek, s egyszerre kikap. Nemo  

Facsimile Image Placeholder
 
 1489 
  global
 
  vad és erkölcstelen szokása szerint kímélet nélkül rabol.  
  Rémes játék érzi, semmi kombinátió, kivernek
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
mindent
, Fehéri híres lehet a
pesti
Budapest
kávéházakban a rossz játékáról.  
  – Ismeri a
Szerkesztői feloldás
legjobb
viccemet? – szól fölényesen, mikor nyer, – mikor Maróczyt
Szerkesztői feloldás
megvertem
. A Club kaváházban
n
Jegyzet A Club Kávéház az 1910-30-as években a Vígszínház "fiókintézménye" volt az akkori Lipót (ma Szent István) körúton.
Szerkesztői feloldás
mondtam hogy
én
Szerkesztői feloldás
nem
ülök le senkivel, én külföldön
Szerkesztői feloldás
mindig
ahhoz
Szerkesztői feloldás
voltam
szokva,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
csak
sakk művésszel játszom.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1490 
  global
 
  s mikor bejött Maróczy én előzőleg
Szerkesztői feloldás
megkértem hogy
engedje
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
megverjem
és
Szerkesztői feloldás
megvertem
4szer egymás után, azok azt hitték
Szerkesztői feloldás
hogy
én egy lángész vagyok. De
Szerkesztői feloldás
mennyi
ideig tanított, kínlódott velem, míg én...  
  s közben kikap  

Facsimile Image Placeholder
 
 1491 
  global
 
  Nemo szinte
Szerkesztői feloldás
megilletődött hogy
Tisza maga szólott s
Szerkesztői feloldás
meghagyta
Szerkesztői feloldás
hogy mindent megtegyenek
neki. Az ország szeme
Szerkesztői feloldás
van
csakugyan rajta. Mi lesz  
  Egész uton hallgatag és komoly, érzi,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez az amit affektálásnak szoktak nevezni. Már csinálja. S mégsem tud uralkodni magán.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1492 
  global
 
  Elhidegülés  
  Fehéri a kocsiban
Szerkesztői feloldás
van
merev lett. Irigyli,
Szerkesztői feloldás
vagy
bosszantja,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő szolgálja ki Nemot. Ez egy lépést se tudna tenni nála nélkül s most ugy tűnik fel,
Szerkesztői feloldás
mintha
ő adjutánsa
n
Jegyzet Segédtiszt, hadsegéd.
volna az előkelő írónak.  
  Nemo
Szerkesztői feloldás
viszont
észreveszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez jó.  
 
Szerkesztői feloldás
Ellenben
Szerkesztői feloldás
annyira belemegy a dologba,
Szerkesztői feloldás
hogy
azzal vesz elégtételt
Szerkesztői feloldás
hogy
kezdi ugy kezelni,
Szerkesztői feloldás
mint
egy gyereket. Még azt is
Szerkesztői feloldás
mondja hogy
 
  – Erre megyünk
Szerkesztői feloldás
kérem
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1493 
  global
 
  – Ez
Oderberg
Oderberg
felé megy?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
Kassa
Kassa
felé.  
  – Ja azt hittem
Oderbergen
Oderberg
tul vagyunk.  
  – Nem, ha
Karlwin
Karviná
felé jövünk az
Szerkesztői feloldás
felé
Szerkesztői feloldás
van
; ha
Teschen
Teschen
felé, akkor viszont
Kassa
Kassa
felé s azt
Szerkesztői feloldás
olyan
oktató hangon,
Szerkesztői feloldás
hogy
dühbe jöhetne rajta  
 
  – Ön
Szerkesztői feloldás
mindent
feljegyez?  
 
Szerkesztői feloldás
Mindent
.  
  – Mi célból ? Emlékek?  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1494 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
létezik, tiszti rangban vagyok,
Szerkesztői feloldás
csak
ugy
Szerkesztői feloldás
mint
ön. És itt
Szerkesztői feloldás
nem
kell írás, azt feltételezik
Szerkesztői feloldás
hogy
egy tiszt
Szerkesztői feloldás
nem
hazudik.  
  – No jó jó, de egy őrmester?  
  – Az se. Ki
Szerkesztői feloldás
van
zárva. Önnek nincs arról fogalma
Szerkesztői feloldás
hogy
az az
Szerkesztői feloldás
ember
milyen gazdag!  
  – De rendszer.  
  – Itt semmi rendszer. Itt személyi tekintetek
n
Jegyzet Értsd: tekintélyek.
Szerkesztői feloldás
vannak
. Kérem ez az Oberkommando
n
Jegyzet Fővezérség (német).
ez a legfőbb parancsnokság.  
  Kevés bizalom
Szerkesztői feloldás
van
iránta Nemoban egyszerre.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1495 
  global
 
  – Nem házasodik
Szerkesztői feloldás
meg
?  
  – Kit vegyek el?  
  – Akit szeret.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
szeretek a világon senkit.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
is szeretett soha?  
  – Volt – gyerekkoromban, – valami, de hát tul vagyok én az ilyen komédiákon, kérem. Volt egy érdekesebb ügyem, de hát, – az ilyesmi nekem nem imponál.  
  – De azért
Szerkesztői feloldás
meg
kell házasodni a karrier stb.  
  – Már
Szerkesztői feloldás
nagyon
is ideje
Szerkesztői feloldás
volna
, de ami másnak évek nehéz munkájával sikerül, azt én öt perc alatt
Szerkesztői feloldás
megcsinálom
,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1496 
  global
 
  s viszont ami
Törölt
« t »
más másnak semmi, azt én borzasztó munka árán tudom csak
Szerkesztői feloldás
megcsinálni
.  
 
  – Aha, nagy optimizmussal itéli
Szerkesztői feloldás
meg
az én helyzetemet,
Szerkesztői feloldás
van önnek
fogalma,
Szerkesztői feloldás
hogy
micsoda borzalmas harcokat vívtam én most
Szerkesztői feloldás
meg
ezzel a kapitánnyal? "Ön itt
Szerkesztői feloldás
van
? Ön
Szerbiába
Szerbia
Szerkesztői feloldás
van
beosztva. Igen, de visszajöttem.
Szerkesztői feloldás
Hogy
lehet az? Az őrnagy engedélyt adott. Igaz.”  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1497 
  global
 
 
Ostrau
Ostrava
 
 
 
Szerkesztői feloldás
november
2
 
  Reggel hét óra  
  Lent a csodálatos utcán. Idegen hangulat, gyárváros. Az éjjeli eső után fényes és fekete az utca kockakővel mintás burka, fekete víz csorog szét rajta a fekete ég alatt, fekete füstök bomlanak szét ott távol, egy-két fekete kémény mered ridegen,
Szerkesztői feloldás
mint
intő ujj, fekete villamos buvik be harangos csengéssel vörös láng,
Szerkesztői feloldás
mint
égő rubin  

Facsimile Image Placeholder
 
 1498 
  global
 
  még odatűzve a közepén a két kocsi között,
Szerkesztői feloldás
mint
forgó kócsag csillogó köve, sárga lámpa
Szerkesztői feloldás
még
világít a szürkére feketült reggelen. Nagy társzekér
n
Jegyzet A közönségesnél nagyobb, erős szerkezetű szekér, melyen elsősorban élelmiszert szoktak tárolni és szállítani.
lassu zörgéssel, sok sok fekete ember, bányai komorak, sovány, fáradt és égő szemű, meredt tekintetű sovány emberek a reggeli kötelesség gyászos igájában.  
  A vasuti szin, a kocsi befogadó szin szépen nyílik meg a szürke távolba, az öreg utcaseprő lomhán a nagy nyirágseprővel, és untalan
Szerkesztői feloldás
megáll
s
két
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ujjával fogdossa le orráról a  

Facsimile Image Placeholder
 
 1499 
  global
 
  náthát, komor fekete a roggyant csizmában; fehér kendős fekete nők előre, ruhájuk belevész a ködbe, kendőjük szürkén eltűnik elolvad a szürke levegőben, fáradtság a mindennapi kenyérért csak az éjjeli kéjek nyoma ég még egy-egy szemben,
Szerkesztői feloldás
mint
a villanyos fekete testén még egyre ég a rubin csillag.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1500 
  global
 
  Csupa hülyék, csupa degeneráltak
Törölt
« az utcán »
mennek a reggelben munkára
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, csupán lábak és torokból, a némák gargarjával felnyöszörgő hangok, gyerekek, vékony lábuak,
roggyant
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
öregek, – és keményen ércesen dobogó katonacsoportok szürkén és barna bornyuval,
n
Jegyzet Szőrös borjúbőrből készült, vállra csatolható katonai hátitáska.
csillogó ásók, magasan meredő
Törölt
« puska »
nyéllel: ez is puska...  
  Fekete víz a fekete sáron.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1501 
  global
 
  Sötéten nedvesen tükröz az aszfaltos ut, tisztára seperve, messze messze a tükrös földszurok laposra csiszolva,
Szerkesztői feloldás
mint
egy
Szerkesztői feloldás
megdermedt
folyó szine, sehol szekér, sehol kocsi, társzekerek
n
Jegyzet A közönségesnél nagyobb, erős szerkezetű szekér, melyen elsősorban élelmiszert szoktak tárolni és szállítani.
sehol, semmi munka, forgás, a kemény munkás életnek nincs nyoma, csönd és szinte félelmesen halk sürgő mozgás, nők sárga cipője gyerekek itt-ott mezítlábas futkosása, ritkán emberkék ácsorgó mozgása, – trombita  

Facsimile Image Placeholder
 
 1502 
  global
 
  harsog fel s a mellékutcából befordul a szürke katonák végtelen sora,
Szerkesztői feloldás
mint
robogó vonat,
Szerkesztői feloldás
mint
sötét folyam, el a házak alatt a fekete fák alatt, a fekete ut fehér szinén
Törölt
« pd »
száz kétszáz lépésre a semmibe, s az utca sima teste,
Szerkesztői feloldás
mint
egy undok óriási aszfaltkígyó sütkérezik a reggeli szürke, lucskos ködben.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1503 
  global
 
  Fiatal lábszár mezitlen a fekete világban, szinte bánt az üde viritásával, a rózsaszínű virágszár, a fekete latyak folyik a homokfekete járda mellett s ő csaknem kevélykedve ártatlan a rózsás lábszáraira büszkén, ennek
Szerkesztői feloldás
mintha nem volna
bűne semmi, szokatlan
Szerkesztői feloldás
még
és tetszeleg vele,
Szerkesztői feloldás
mint
az uj harisnyával.  
  Ah hol vagyunk attól,
Szerkesztői feloldás
hogy
mezitelen lehet a testet viríttatni, – csak a vért.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1504 
  global
 
 
Hajasd
Hajasd
.  
  Vándor vedd süveged  
  S imaszóval állj
Szerkesztői feloldás
meg
e helynél  
  Fenn a tetőn nyugszik száztíz hős dalia.  
  Drága a rög
Szerkesztői feloldás
melyen
állsz,  
  honvéd vér vette
Szerkesztői feloldás
meg
ujra  
  S jászkun anyák könnye  
  százszor is
Szerkesztői feloldás
megfizeté
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1505 
  global
 
  A sarok kerekasztalnál beül a rettentő kövér bácsi, oly kedélyesen, kis angol pipával, lógó szőke bajsza kevés hegyes szakálla, nagy enyhén barna haja lazán szétverve a fején.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
megteszi
a német is,
Szerkesztői feloldás
bárki
!  
  – De fájdalmas.  
  – Fájdalmas! Az
Szerkesztői feloldás
mind
fájdalmas, ami most van. Kérem,
Gorlice
Gorlice
, abba
Szerkesztői feloldás
mindakettő
belelőtt
n
Jegyzet Az orosz hadsereg 1914-ben betört Galíciába és elfoglalta többek között Gorlicét is. Válaszul 1915-ben a központi hatalmak ellentámadásba lendültek, és a németek által átcsoportosított, Mackensen vezette 11. hadsereg segítségével Gorlicénél áttörték (május 2-5.) a keleti frontot. Erre utal a "mindakettő belelőtt" kifejezés.
(nevetés) az
Szerkesztői feloldás
olyan
poszt volt.  
  Kedélyesen, hasason és szürke szvetterben ül, nagy fekete hasa kerek alól,
Szerkesztői feloldás
mint
egy  

Facsimile Image Placeholder
 
 1506 
  global
 
  békáé, fekete nadrágja és kabátja. –  
  – Hát lőttek ott gránátokat egymásra, az angyalát, mint a szitát, – s csóválja nagy fejét és oly kedélyesen és egyszerűen mosolyog, kedvesen és  
  – Azt hiszem arról egész szép képet fogok csinálni, egész szép képet, én már egész jól tudom a dolgot.  
  – és az urakat
Szerkesztői feloldás
csak
a
Szerkesztői feloldás
magyar
 
  – csak
Szerkesztői feloldás
magyar csak magyar
, semmit engem a többi
Szerkesztői feloldás
nem
érdekel!  

Facsimile Image Placeholder
 
 1507 
  global
 
  Semmit,
Szerkesztői feloldás
csak
magyar; ezek itt mosolyogtak, de én
Szerkesztői feloldás
nem
törődöm vele.  
  Ugy ülnek itt a háboru élvezői, jól öltözve és pejpázva,
n
Jegyzet Pipázva.
tehetségtelenül és megelégedve,  
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
érdekes fönt a kárpáti falvakba, teljesen épek és rajta
Szerkesztői feloldás
van
a jelzés, mésszel a kereszt, semmi baja.  
  BE. – Jöttek a rutének,
n
Jegyzet Ruszin nyelvű szlávok Közép-Európában, Kárpátalján.
hozták az oroszok,
Szerkesztői feloldás
hogy
földet adnak neki. Cédulát adtak nekik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1508 
  global
 
  Kiveregeti a pipáját a pléh
n
Jegyzet Bádog.
hamutartóba és kedélyesen néz.  
  – Morgen,
n
Jegyzet Reggelt! (német).
– s feláll
Szerkesztői feloldás
mindenki
és köszön vígan és előzékenyen a fess kapitánynak, aki uj zöldes egyenruhában, egészen szőrtelenre borotvált fejjel csillogó szemmel és erős eleven papagályorral áll eléjük. Kemény kézelője és achat
n
Jegyzet Az achát egy ásvány, amelyből ékszereket is készítenek.
mancsetta gombja van s ugy nevet,
Szerkesztői feloldás
mint
egy kutya, feltartott szájjal  
  – Háháhá...  

Facsimile Image Placeholder
 
 1509 
  global
 
  Előveszi kis dohánytárcáját, amely
Szerkesztői feloldás
olyan mint
egy pénztárca, pipadohánynak és benne kotorász soká vastag ujjaival  
  Arca a legbámulatosabban fejezi ki a csodálkozást, örömet,
Szerkesztői feloldás
mindenen
elámulást: alapkifejezése ez,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
mindent
gyönyörűnek, érdekesnek és meghatónak lát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1510 
  global
 
  Fehéri az evő kapitány
n
Jegyzet Élelmezési tiszt.
elől
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
aki eleven, udvarias és vidám,
Szerkesztői feloldás
mint
egy osztrák tiszt, s a nyaka vörös és a haja lilasárga a sapka bőrbelsejétől.  
  A skifutóról  
  – Telemark ugrásokat
n
Jegyzet Síugrás után a talajra féltérdre ereszkedő érkezési stílus. Telemark norvég város nevéből eredeztethető a kifejezés, innen származik maga a síugrás is.
csinál,
Szerkesztői feloldás
ahogy nem
csinálja
Szerkesztői feloldás
meg
egy norvég és
Szerkesztői feloldás
megtanult
németül ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
kifejezze magát s kérdik tőle  
  – Hogy tetszik itt.  
  – Sőn, sőn, de áber kájn Agricultur!
n
Jegyzet Szép, szép, de semmi fölművelés. (német).
 
  Folyton nevet rajta.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1511 
  global
 
  Jászi merev nézésével és eszes nagy szemeivel rögtön lefoglalja a kapitányt. Oly okosan és eleven ésszel néz rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
csodálkozása
Szerkesztői feloldás
mindjárt
feltűnést kelt és érdeklődést idéz elő. S ha
Szerkesztői feloldás
megszólal
,
Szerkesztői feloldás
mint
egy okos gyerek, az az okoskodó fiatal diák gyerek, akinek az arcán látszik,
Szerkesztői feloldás
hogy
mindig figyel és
Szerkesztői feloldás
mindig
nyujtja az ujját! Senkinek az arcán
Szerkesztői feloldás
nem
látni annyira a
Szerkesztői feloldás
megértést
,
Szerkesztői feloldás
mint
az övén és valóban ugy is viseli magát,
Szerkesztői feloldás
hogy
az első napon rögtön
Szerkesztői feloldás
megnézi
a bányát, azonnal
Szerkesztői feloldás
meg
akarja tanulni,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1512 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
emberek hogy
élnek és
Szerkesztői feloldás
hogy
gondolkoznak, mi a társadalom baja és előnye a mi életünkkel szemben.  
  Levelet ír a
Szerkesztői feloldás
feleségének
s felnéz.  
  – Emlékszik N. ur mikor az iskolában tanultuk,
Szerkesztői feloldás
hogy
a görög-perzsa háboru
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ott világháboru volt és százezres hadseregek. Hát
Szerkesztői feloldás
kérem
most olvasom a Griechische X-ben,
n
Jegyzet Görög X-ben (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
Perzsa fénykorában 20000-nyi hadsereget tudott kiállítani és Görögország  
  – 5000-et  
  – Igen. Athén mikor legnagyobb serege
Szerkesztői feloldás
volt
5000 és Spártának valamivel kevesebb.  
  S komolyan veszi ezt a dolgot,
Szerkesztői feloldás
mindazt
amit
Szerkesztői feloldás
mond
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1513 
  global
 
  Basch,
n
Jegyzet Basch Árpád a sajtóhadiszálláson mint hadifestő működött. Híresebb képei a korszakról: A homonnai ütközet, a Kirohanás Przemyslből és a Kárpátok védői.
az öreg,
Szerkesztői feloldás
mindig
emlékeztet valakire, s
Szerkesztői feloldás
minden
hangja után az érdekel,
Szerkesztői feloldás
hogy
ki az ördöghöz hasonlít. Ez az érzés órákig nyom és egyszerre csak fellobban a képe az alvó kép: Szántó
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
B.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1514 
  global
 
  Az őrnagy el akar menni.  
  – Megkérdem.  
  Feláll összeszedi magát s leszorított két öklét kabátja szélén tartva, szinte
Szerkesztői feloldás
meg
is fogja a kis kabátja alját, mereven, diákos komolysággal áll és fejét nyakát kissé előrenyujtja s parányi orrával szinte  

Facsimile Image Placeholder
 
 1515 
  global
 
  Vigan jön be a kis
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
és piros parolija,
n
Jegyzet Katonai jelzés. Színe alapján vagy árkász (cseresznyepiros), vagy tüzér (skarlátvörös) lehetett a főhadnagy.
mellén az érme barnán villog, – egyszerre
Szerkesztői feloldás
mint
az iskolásgyerekek,
Szerkesztői feloldás
mind
az asztalra hajol; lassan diktál s
Szerkesztői feloldás
olyan
természetesen
Szerkesztői feloldás
ahogy
tanár
Szerkesztői feloldás
nem
szokott.  
  Egy kapitány, az autogramos,
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az asztalon ül, uj nevet dobnak be s ő megy a térképhez.  
 
Csacsuk
Cacak
 
 
Csacsuk
Cacak
 
 
Usice
Uzice
, ja, – helyesbítik  

Facsimile Image Placeholder
 
 1516 
  global
 
  Valami iskolás csönd,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
pózok, könyököl az ablakon, száján a keze. A svéd
Szerkesztői feloldás
hogy
ül, a sarokban a rendőrfogalmazó, a kék bluzában, mély kék, szép ultramarin a vörös deszka fal sarokban.  
  Bejön az
Szerkesztői feloldás
őrnagy
,
Szerkesztői feloldás
mindenki
feláll,
Szerkesztői feloldás
mint
a diákok, ő sovány vörös arcával körülnéz, kissé feszesen és morózusan,
n
Jegyzet Rosszkedvűen, bánatosan.
az asztalon
Szerkesztői feloldás
még
a gyufatartók is felállnak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1517 
  global
 
  A kivel
Szerkesztői feloldás
nem
lehet beszélni,
Szerkesztői feloldás
mindig
sír  
  – Jaj istenem, istenem, háboru van.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1518 
  global
 
  Kola    
  – Ismeri ezt a kedvderítő szert  
  – Mi
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – Kola. Akármilyen fáradt valaki, ez egy óra alatt felderíti. Én ugy vagyok vele. Afrikaiak használják tigris vadászatnál s ugy kezelik sokszor,
Szerkesztői feloldás
mint
Törölt
« egy »
a valutát. Igen okos orvosok
Szerkesztői feloldás
mondják
,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
árt.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Megette
s
Szerkesztői feloldás
nem
derült fel,
Szerkesztői feloldás
nem
is gondolt rá.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1519 
  global
 
  Szepesi  
  Önálló vámterület (de
Törölt
« Sárosban »
)  
  Jászi Oszkár ideája  

Facsimile Image Placeholder
 
 1520 
  global
 
  Jászi már
Szerkesztői feloldás
megint
beszél, az
Szerkesztői feloldás
embernek
zúg a feje, beszéd akrobata és valami szörnyűség, agyon beszéli az
Szerkesztői feloldás
embereket
.
Szerkesztői feloldás
Olyan
dolgokkal,
Szerkesztői feloldás
hogy
szédület. Az okos hangja egyre hallatszik:  
  ugy értem csapatszolgálat... industria... Zukunft.
n
Jegyzet Jövő (német).
 
  Már atyafi! Egy barátjának rokona a kapitány.  
  – És tartják a rokonságot? Nagyszerű,
Szerkesztői feloldás
meg
fogom
Szerkesztői feloldás
mondani
neki. Telefonálok!  
  Feltolja magát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1521 
  global
 
  A generális    
  Ahogy délben
Szerkesztői feloldás
megcsinálja
az őrnagy a transzportot, kezet föltartani!  
  Telefonáltak a generáltól, mért
Szerkesztői feloldás
nem
jelentek
Szerkesztői feloldás
meg délelőtt
.  
  – Ugye
Szerkesztői feloldás
mondtam hogy
kikapunk! – szól Fehéri nyakát lehuzva.  
  Nemo
Szerkesztői feloldás
nem
érti hol itt az ijedtségre ok.  
  A
Szerkesztői feloldás
megszámolás
, 1 2 3 4  
  – Ugye furcsa
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
ember
számmá lett.  
  A
karwini
Karviná
pályaudvar III. osztálya  
  a bánya munkások  
  gyerekkel játszó vörhenyes nyaku Rubens anya  

Facsimile Image Placeholder
 
 1522 
  global
 
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem
ugy
Szerkesztői feloldás
van
kérem szépen, a hivatalnokok bebizonyíthatják, de katonaságnál
Szerkesztői feloldás
nem
ugy
Szerkesztői feloldás
van
, ha én komandírozom,
n
Jegyzet Parancsolom (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Compagnie schaut!
n
Jegyzet Század néz! (francia-német)
 
  és azok félre vetik a fejüket és az ezredes azt mondja,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
elég gyorsan vetik. És
Szerkesztői feloldás
megcsináltatja
10-szer és
Szerkesztői feloldás
mindig
azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
elég. Nahát erre mit lehet
Szerkesztői feloldás
mondani
Szerkesztői feloldás
kérem
szépen.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1523 
  global
 
  Aki
Szerkesztői feloldás
nagyon meg van
elégedve azzal amit látott  
  Basch Árpád.  
  – Gyönyörű
Szerkesztői feloldás
gyönyörű
 
  s
Szerkesztői feloldás
mindig
nevet.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1524 
  global
 
  8.19  
  9.24  
  10.11  
 
 
  A fáradság    
  Elveti magát a széken és türelmetlenség
Szerkesztői feloldás
van
a homlokában, és egész testében  

Facsimile Image Placeholder
 
n
Jegyzet A következő oldal ki van tépve. A számozás kihagyás nélkül folytatódik.
 
 
 
 
 1525 
  global
 
  Mokány gyerek  
n
Jegyzet Apró termetű, erős ember, itt átvitt értelemben: kemény jellem, nyers, de önérzetes.
 
  Anzágolás  
n
Jegyzet Nagyotmondás, hencegés.
 
  – Hát
Szerkesztői feloldás
mondja meg
Szerkesztői feloldás
kérem
,
Szerkesztői feloldás
hogy
holnap én is ott leszek, – szól Fehéri és szórakozottan meredt el nagy vízzel telt homloka alatt, rosszul beillesztett és szétálló szeme.  
  – Jó
Szerkesztői feloldás
megmondom
.  
  Meg?
Szerkesztői feloldás
erre,
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
meggyujtják
a villanylámpát világosság jön a fejébe. Ha
Szerkesztői feloldás
megmondja
, izenni kell!  
  Visszajön.  
  – Mondja
Szerkesztői feloldás
meg
kérem,
Szerkesztői feloldás
hogy
a
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
dolgot elvégeztem; elégtételt fogok szerezni a lapnak. Teljes elégtételt, ha szétszakadnak is. Már
Szerkesztői feloldás
megcsináltam
a
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
dolgot,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1526 
  global
 
  beadtam a levelet, igen és a legnagyobb botrány, kérem, így kell tartanom őket
Szerkesztői feloldás
hogy
teljes szakítás ne legyen. Igy kell tartanom kérem, de
Szerkesztői feloldás
nem
baj, én állom! Mondja
Szerkesztői feloldás
meg
kérem,
Szerkesztői feloldás
hogy
én állom, én ellent állok és fejjel megyek nekik (x)
Szerkesztői feloldás
hogy
szétszakad kérem vagy az én fejem, vagy az ő hasuk.  
  Egy lépést fordul s vissza.  
  – És
Szerkesztői feloldás
mondja
Szerkesztői feloldás
meg
kérem,
Szerkesztői feloldás
hogy
a levelet beadtam és máris a legnagyobb botrány, Gáspár ugy tartott engem,
Szerkesztői feloldás
hogy
hallgassak, de én
Szerkesztői feloldás
nem
hallgatok, míg teljes elégtételt, teljes! elégtételt nem kapok magamnak és e a lap részére! A lapnak  

Facsimile Image Placeholder
 
 1526 
  global
 
  teljes elégtételt kell kapni,
Szerkesztői feloldás
mondja meg
kérem. Igy megyek fejjel
Szerkesztői feloldás
ennek
az egész bandának,
Szerkesztői feloldás
hogy
széjjel megy vagy az én fejem,
Szerkesztői feloldás
vagy
az ő potrohos hasuk. (hirtelen) Okolicsányi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
legnagyobb csirkefogója,
Szerkesztői feloldás
mondja meg
kérem, és
Szerkesztői feloldás
hogy megszakadt
vele a köszönő viszony, igen kérem a köszönő viszony is
Szerkesztői feloldás
megszakadt
vele és
Szerkesztői feloldás
hogy
a teljes szakítás be
Szerkesztői feloldás
nem
állt, annak Gáspár az oka, aki úgy tart engem, de én
Szerkesztői feloldás
mindent megcsinálok
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a lap teljes elégtételt, a legteljesebb mértékben, kapjon. Elbánok én evvel a bandával, el én kérem, evvel a csirkefogókkal!  
  Máris van eredmény én a teljes elégtétel alapján állok és az Entscheidunggal,
n
Jegyzet Döntés, határozat (német).
a kártérítéssel  

Facsimile Image Placeholder
 
 1528 
  global
 
  mi
Szerkesztői feloldás
van
kérem! Hát én a teljes kártérítést kérem és már ők is azon az alapon állanak, de
Szerkesztői feloldás
nem
abban a mértékben,
Szerkesztői feloldás
ahogy
én akarom! De
Szerkesztői feloldás
meglesz
, holnap délelőtt el lesz intézve,
Szerkesztői feloldás
meg
kell lenni, ha
Szerkesztői feloldás
meggebednek
is ezek a csirkefogók,
Szerkesztői feloldás
csak mondja meg
Légrádinak.
n
Jegyzet Légrády 1915-ben a Pesti Hírlap felelős szerkesztője, majd 1916 és 1919 között főszerkesztője volt.
 
  Fordul.  
  – És
Szerkesztői feloldás
kérem mondja meg
Légrádinak
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
mindent megcsinálok
, már
Szerkesztői feloldás
van
egy uj beosztásom, egy uj beosztást kaptam (nyel) de én
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok
Szerkesztői feloldás
megelégedve
vele és
Szerkesztői feloldás
még
jobbat akarok kicsinálni, vagy szétverem ezt az egész bandát, nevetséges, ám  

Facsimile Image Placeholder
 
 1529 
  global
 
  egy ilyen szemenszedett csirkefogó bandával csak elbírok! Nevetséges! Máris
Szerkesztői feloldás
meg
van ingatva alattuk a talaj, és repülnek, mire
ön
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
visszajön,
Szerkesztői feloldás
nem
is lesz itt belőlük egy se, vagy
Szerkesztői feloldás
mind
szét lesz dobva. A levelet beadtam és ugy hat,
Szerkesztői feloldás
mint
a bomba. És mi lesz holnap délelőtt! Mondja
Szerkesztői feloldás
meg
kérem Légrádinak
Szerkesztői feloldás
hogy
mokány gyereket látott verekedni!  
  S hideg verejték a homlokán, ugy fél.  
  A generális szobájában ugy ült,
Szerkesztői feloldás
mint
akit vágóhídra visznek. Ül, ül nedves kis szemeivel és pislog
Szerkesztői feloldás
mint
a miskolci kocsonya,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1530 
  global
 
  behúzva a nyakát, egyszer fel és elmegy, vissza.  
  Mikor mi arról beszéltünk
Szerkesztői feloldás
hogy
Okolicsányinak bemutatkozunk, a
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
zavarba jött és
Szerkesztői feloldás
nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
akart, de
Szerkesztői feloldás
nem
szólt ellene.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
kívánom ismerni.  
  Kijött , s ő ott ült, nyakát lehuzva odapislogva vörösen és izzadtan és a
Szerkesztői feloldás
legkínosabb
vergődéssel,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne kelljen köszönnie. egyszer sem nézett oda, háttal volt neki s mikor elment, ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
köszönés
Szerkesztői feloldás
nem
történt ő fellélekzett, de viszont
Szerkesztői feloldás
meg
is rémült, hátha látta Okolicsányi, és most mit gondol róla!  

Facsimile Image Placeholder
 
 1531 
  global
 
  Már biztos is benne,
Szerkesztői feloldás
hogy
látta őt s kénytelennek érzi,
Szerkesztői feloldás
hogy
valami segítség után szaladjon.  
  Feláll.  
 
Szerkesztői feloldás
Kérem
Gáspárhoz megyek.  
  – Nincs bent?  
  – Nincs, nincs, a lakásán
Szerkesztői feloldás
van
, X gasse 21.  
  Elmegy.  
 
Szerkesztői feloldás
Nemsokára
visszajön s igen szívesen, gyorsan, halkan és
Szerkesztői feloldás
mindenki
ugy érzi, tulsokat beszél neki,
Szerkesztői feloldás
mintha
a mosolygó zsidónak sokalná
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Milyen rangban
Szerkesztői feloldás
van
ez?  
  – Osztálytanácsos a
Szerkesztői feloldás
honvédségben
és ezredesi
Törölt
« rang »
fizetés  
 
Szerkesztői feloldás
Önnek
milyen fizetése
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
milyen
fokozat tábornok?  
  – Altábornagy.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1532 
  global
 
  Mikor lejön a kávéházba,
Szerkesztői feloldás
megkönnyebbülve
böki ki.  
  – Odaadta a levelet.  
  – És?  
  – Semmi, holnap délelőtt fogad a generális.  
  Ennyi az egész.  
  Ebből költötte az üzenetét, a legfontosabb dologról, a szétvert bandáról, a kártérítésről, s a mokány gyerekről, aki elbánik a csirkefogókkal.
n
Jegyzet A következő számozott (1533.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1534 
  global
 
  az
uzsoki
Uzsok
állomásfőnök  
  a csata tudósa  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1535 
  global
 
  Fehéri A    
  – Hát
Szerkesztői feloldás
kérem
, tessék ezt a
Szerkesztői feloldás
Magyar Tudományos Akadémiát megnézni
, ha a lapoknak
Szerkesztői feloldás
volna
egy kis izé,
Szerkesztői feloldás
nem
kellene egy szót se irni az ülésről. Ma már becsületsértés az
Szerkesztői feloldás
Akadémiához
tartozni. Mit urak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
jönnek az ő pályázatukkal
Szerkesztői feloldás
minden
évben. Más ember uj ruhát csináltat
Szerkesztői feloldás
minden
Törölt
« van nekik egy ilyen »
évben és ezek a 30-as évek divatjában ülnek be, fátermörder
n
Jegyzet Magas álló gallér a 19. század elejének férfi viseletében. Német szó (Vatermörder), jelentése: apagyilkos. Gúnyos kifejezés, de eredete ismeretlen.
és barna frakk és
Szerkesztői feloldás
minden
.  
  Aztán
Szerkesztői feloldás
van
nekik egy
Szerkesztői feloldás
olyan
kis kiadványuk,
Szerkesztői feloldás
hogy
értekezések  

Facsimile Image Placeholder
 
 1536 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
mi
Szerkesztői feloldás
van
abban kérem!  
  Én a multkor
Szerkesztői feloldás
megvettem
egy párat, de
Szerkesztői feloldás
hogy
mi
Szerkesztői feloldás
van
abban! Nevetni fog és
Szerkesztői feloldás
nem
hiszi el, de higyje el, becsületszavamra
Szerkesztői feloldás
mondom
, tudja,
Szerkesztői feloldás
hogy
hol tartanak ezek? 1790-ben Russeau társadalmi elveinél.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1537 
  global
 
 
Hajasd
Hajasd
 
  temetőben kápolna előtt  
  Csermák ott
Szerkesztői feloldás
volt
eltemetve  
 
Uzsok
Uzsok
 
  Csorbadomb  
 
Siánki
Sianki
 
 
Szerkesztői feloldás
forgalmi
főnök Kertész  
  keizerstasse
n
Jegyzet Kaiser Straße, Császár utca.
 
 
Szerkesztői feloldás
január
20-án
Szerkesztői feloldás
volt
az ütközet  
 
Szerkesztői feloldás
november
7.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1538 
  global
 
  Orosz foglyokról    
  – Ezeknek jó dolguk
Szerkesztői feloldás
van
, az orosz foglyoknak.  
  – Hogyne. Soknak
Szerkesztői feloldás
csak
az anyja hasába
Szerkesztői feloldás
volt
jobb dóga,
Szerkesztői feloldás
mert
ott
Szerkesztői feloldás
nem
fujta a szél; abba az egybe; vót
becsén
Óbecse
az uri kaszinóba egy fogoly,
Szerkesztői feloldás
annak olyan
dóga
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
csak
élte világát a magyar menyecskékkel... Sok asszony
Szerkesztői feloldás
nem
bánja, az arcát se nézi,
Szerkesztői feloldás
nem
bánja ja letakarja is,
Szerkesztői feloldás
csak
a többi legyen meg.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1539 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1540 
  global
 
  Az idős
Törölt
« hölgy »
grófné zöldeskék blúza, fekete gallérral, fekete gombos, fekete szoknya  
  az arca piros, a haja gyönyörűen ősz, acélos feketeség
Szerkesztői feloldás
van
a kontya
Szerkesztői feloldás
azonban
régibb festések emlékeképpen oly gyönyörű lilás színekben játszik, az arca annyira rózsaszínű, a fekete alapon
Szerkesztői feloldás
ahogy
régi finom vízfestéseknél látni.  
  Erős, de jó szabásu lábán lakkcipő, katonásan sima.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1541 
  global
 
  Az
Szerkesztői feloldás
asszony
a háboruban  
 
  erotikája  
  nagy dolgok várnak itt
Szerkesztői feloldás
megoldásra
 
  – a gyermek nevelésnél a legnagyobb problema a szülők számára.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1542 
  global
 
  Nagy vörös szélű szemei meredtek, erős orra, biggyedt széles, keskeny metszésű szája  
 
Szerkesztői feloldás
Megnézte
karján kis arany óráját, ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
felemelte fekete bársony kézelőjét, s aztán neki állott hósapkát kötni sötétszürke pamutból.  
  Egyetlen ékszere a nyakán a vékony arany biztosító tű mellyel összecsatolta a bluz nyakát, nem számítva a fülében  

Facsimile Image Placeholder
 
 1543 
  global
 
  csillogó rezgőt,
Szerkesztői feloldás
amelynek
közepén nagy brillians villog.  
  Fekete szemét ha felveti
Szerkesztői feloldás
mintha
tiszta hús közül nézne ki; balkeze középső ujján  
  Egészséges nagy eres keze  
   
  ban  

Facsimile Image Placeholder
 
 1544 
  global
 
  Ez a haj oly csudálatos, kedves és szép,
Szerkesztői feloldás
mintha
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fém csillogása volna, széles, szürke, érces, selymes fény de ércfény, az antimonnak
n
Jegyzet Kémiai elem.
Szerkesztői feloldás
van
teli, fris, töretlen fénye, s rendkívül piros fülei, ezek a nagy fiatal ruganyos porcos huskagylók, kegyetlenül átszurva átdöfve s vad primitív emberi, állati nyers
Törölt
« kegy »
durvasággal beleakasztva egy nagy, szinesen csillogó bogyó. S a nyaka selyempuhasága,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1545 
  global
 
  fehér és kívánatos barack nyaka a fehér selyem lazán kibodorodó fürtökkel  
  Milyen remek a nagy erős orra, milyen izmos, akaró és okos, a
Szerkesztői feloldás
karcsú
, egészen elveszett áll és a kibiggyedt ajak fölött. Ez az orr az arc aránytalanul nagy részét veszi el, s mégis finom és nemes és imponáló s
Szerkesztői feloldás
mint
gyerek az erős anya mellett, oly gyerek a kis állacskája, a kis  

Facsimile Image Placeholder
 
 1546 
  global
 
  fehér álla, fiatal kicsi,
Szerkesztői feloldás
nem volt
rajta minek változtatni.  
  s míg így rajong érte valami undorodás burran fel a torkába, ugh, undorító vén,
vén
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, öreg, szerelemre nem való vén, piros arcu vén, ráncos szemű vén, fogatlan vén, festett haju vén, buja vén, előreesett hasu vén, csak a nedves, szomoru, eres nagy szeme ne volna.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1547 
  global
 
  Max Slewogt  
  Bőrharisnya illusztracio  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1548 
  global
 
  Holics Elemér    
  Zájcsek Alfonz
Szerkesztői feloldás
hadnagy
22 éves  
  1914
Szerkesztői feloldás
november
elején lehetett  
  – Az ágyunál stellungba
n
Jegyzet Állás (német).
Szerkesztői feloldás
voltunk
s egy kollegám Mráz Endre nevű egy tálkába tett faszenet és az egy kis füstöt adott, és az nekem jött
Szerkesztői feloldás
mindjárt
 
  – Szemtelen, disznó,
Szerkesztői feloldás
gazemberek
, azt akarják
Szerkesztői feloldás
hogy
el legyen árulva az üteg. És nekem jött,
Szerkesztői feloldás
hogy megüt
 
  Én ránéztem természetesen és mellettem egy csákányra.  
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
én
Szerkesztői feloldás
megtoroltam
őt másképen
Szerkesztői feloldás
mert
lefőztem őket  
  Áttörték a frontunkat és az én municiós kocsim belefarolt egy árokba.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1549 
  global
 
  S annyi időt
Szerkesztői feloldás
nem
adtak
Szerkesztői feloldás
hogy
összeszedje magát az
Szerkesztői feloldás
ember
, ugy
Szerkesztői feloldás
meg voltak
ijedve,
Szerkesztői feloldás
hogy
kiadták a parancsot
Szerkesztői feloldás
hogy
fel kell robbantani; egy
Szerkesztői feloldás
ember
maradjon hátra és egy ágyuval együtt, ami szintén beleesett, robbantsa fel.  
  De mi természetesen
Szerkesztői feloldás
nem voltunk
ugy beijedve, 10 perccel, 15-el tovább kínlódtunk, beesett egy vízmosásba,
Szerkesztői feloldás
természetesen
derékig vízbe voltunk s félóra,
Szerkesztői feloldás
vagy
3/4 óra késéssel lőttük 2400 m-nyi distánccal,
n
Jegyzet Távolság.
de itt már
Szerkesztői feloldás
nem
tudtuk
Szerkesztői feloldás
mennyire vannak.
 
  Mi
Szerkesztői feloldás
nem
tudtuk
Szerkesztői feloldás
mennyire
lehetnek  

Facsimile Image Placeholder
 
 1550 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mert
mi
Szerkesztői feloldás
nem
láttuk soha az ellenséget, getrente Richtunggal
n
Jegyzet Szétválasztott irány (német).
lőttünk, – direkte.  
  Másnap mondom a tűzmesternek  
  – Tűzmester ur,
Szerkesztői feloldás
nem
visznek bennünket parancs
Szerkesztői feloldás
nem
teljesítésért rapportra,
n
Jegyzet Jelentés, kihallgatás.
amért az ágyut és a kocsit
Szerkesztői feloldás
nem
robbantottuk fel?  
  Az csendes
Szerkesztői feloldás
ember
hát csitított
Szerkesztői feloldás
hogy
hallgassak.  
  – Mért hallgassak, mikor igazam van. Most kössenek ki két órára parancs
Szerkesztői feloldás
nem
teljesítésért.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1551 
  global
 
  Ott voltak
Szerkesztői feloldás
mind
, de
Szerkesztői feloldás
csak
hallgattak.  
  Már akkor égett a tűz szabadon az ágyuk körül,
Szerkesztői feloldás
mert
hideg volt és ők
Szerkesztői feloldás
voltak
az elsők, akik
Szerkesztői feloldás
nem
törődve azzal
Szerkesztői feloldás
hogy
felfedez az ellenség, tüzet raktak.  
  Ez márciusban
Szerkesztői feloldás
volt
a Kárpátokban, már
Galiciai
Galícia
földön.  
  Mi
Szerkesztői feloldás
voltunk
az ék,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fel akarta szabadítani.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1552 
  global
 
  Orosz
Szerkesztői feloldás
egy nagyobb uradalmi majorban több csikót elhagyott ménesben, volt gazda a tanyába, szabadon és az istállókban
Szerkesztői feloldás
voltak
, jártak  
  Négyet elfogott belőle, 2-őt az az üteg részére és 2-őt magának. És egyiket 6-7 hónapig az állami zabjával hízlalta és
Ungváron
Ungvár
egy kocsmárosnak eladta 2200
Szerkesztői feloldás
koronáért
s akkor azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
az apja  

Facsimile Image Placeholder
 
 1553 
  global
 
  nevelte a csikót. A csikónak Oxiden nevet adta.  
  Szép sárga csikó volt, talán a hátsó jobb lába
Szerkesztői feloldás
volt
kesely,
n
Jegyzet Fehér vagy világosabb, mint a szőrzete többi részén.
arra bizony
Szerkesztői feloldás
nem
emlékszem melyik, de egy lába kesely
n
Jegyzet Fehér vagy világosabb, mint a szőrzete többi részén.
volt.  
  Ugyanez a Zájcsek
Szerkesztői feloldás
hadnagy
.  
  Ki is volt a Pferdewerkerje,
n
Jegyzet Lovász, lovas gazda (német).
az ordonánca
n
Jegyzet Tiszt mellé szolgálatra beosztott katona, küldönc.
a Szekula nevű trombitás káplár.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1554 
  global
 
  1914.
Szerkesztői feloldás
szeptember
13.  
  Javarov lehetett
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Mikor
Szerkesztői feloldás
volt
ez a javarovi
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
visszavonulás, hátvédnek
Szerkesztői feloldás
voltunk
rendelve s egyik hadállásból másikba mentünk anélkül
Szerkesztői feloldás
hogy
lőttünk volna,
Szerkesztői feloldás
mert
körül
Szerkesztői feloldás
voltunk
fogva mocsaras helyen.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
hamar visszaérjen
Szerkesztői feloldás
mindenki
az utra igyekezett,
Törölt
« több »
két
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
municiós kocsit és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
wagent létrás kocsit is ott hagytunk és az enyémnek a rudja törött el, de én azt kivittem .  

Facsimile Image Placeholder
 
 1555 
  global
 
  Az
Szerkesztői feloldás
egyiknek
a rudja eltört 32 órával később zárkóztam és másnap is ott állottak,
Szerkesztői feloldás
ugyhogy
a legnagyobb hanyagság
Szerkesztői feloldás
volt hogy nem
mentek érte.
Szerkesztői feloldás
Pedig
kihozhatták
Szerkesztői feloldás
volna.
Reggelig ott álltunk, 2 kilométerre.  
  Hanyagság,
Szerkesztői feloldás
nemtörődömség
. És én jelentettem is
Szerkesztői feloldás
hogy
„fénrich
n
Jegyzet Zászlós (német).
ur küldjenek ki egy Deixelschissvorrichtungot, (rudjavító készükéket, két sín amit egy
Szerkesztői feloldás
ember
felrakhat)
Szerkesztői feloldás
mert
anélkül nem  

Facsimile Image Placeholder
 
 1556 
  global
 
  tudok menni. Rám se hallgatott.  
  Én magam vissza is mentem egy Bedinunggal,
n
Jegyzet Személyzet (német).
Dukra Jánossal és elhoztuk annak a rudját és a szerszámokat és avval vittem a magam kocsiját.  
  Nem robbantottam fel,
Szerkesztői feloldás
mert nem volt
rá parancs és akkor
Szerkesztői feloldás
még nem
is vót ki adva nekünk ekrazit.
n
Jegyzet Rabbanóanyag.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1557 
  global
 
  1914.
Szerkesztői feloldás
augusztus
29.  
  az első
kraszniki
Krasnik
csatánál  
 
  Volt egy pánik, éjjel,, ma se tudjuk mi
Szerkesztői feloldás
volt
, kozáktámadás e
Szerkesztői feloldás
vagy
a mi patrulunk, huszárok. Sok ló elszaladt, sok kocsi előrészt felborogattak  
  Másnapra körül
Szerkesztői feloldás
voltunk
zárva, az volt az eredménye a dolognak.  
  Jól emlékszem, az
Szerkesztői feloldás
volt
a 3ik nap a háboruba.  
 
Szerkesztői feloldás
Augusztus
26-án
Szerkesztői feloldás
volt
az első ütközetünk.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1558 
  global
 
  Most
Szerkesztői feloldás
vagy
5 hete vagyunk ott, ahol most, előre mentünk .
Szerkesztői feloldás
Nagyon
szép fedezékeink
Szerkesztői feloldás
vannak
ott, télire
Szerkesztői feloldás
van
berendezve.  
  Tavaly télen szabad ég alatt
Szerkesztői feloldás
voltunk
a Kárpátokban
Szerkesztői feloldás
csak
kinn háltunk egész télen,
Szerkesztői feloldás
nem
egész,
Szerkesztői feloldás
mert
néhol jó fedezékünk volt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1559 
  global
 
  Szabadság    
  – Ha
Szerkesztői feloldás
főhadnagynak
pucerja,
n
Jegyzet Takarító (német).
lovát pucolja. Tiszti szakácsokat küldték először, és arra
Szerkesztői feloldás
nem
is szól az
Szerkesztői feloldás
ember
.  
  – Ordonánc
n
Jegyzet Tiszt mellé szolgálatra beosztott katona, küldönc.
Szerkesztői feloldás
voltam
,
Szerkesztői feloldás
jelentem hogy
letelt a szolgálatom, és kértem „és szabadságra is jelentkezem  
  – Az
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
sorrendben
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lehet  
  – Akkor
Szerkesztői feloldás
kapitány
ur, ezeknek kellett volna legelőször elmenni,
Szerkesztői feloldás
mert olyan
sorozási évfolyam van,
Szerkesztői feloldás
hogy olyan
nincs senkinek a batriban.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1560 
  global
 
  Erre fölcsattant,
Szerkesztői feloldás
hogy
azt ő állapítja
Szerkesztői feloldás
meg
saját belátása szerint  
  – Az más
Szerkesztői feloldás
kapitány
ur, akkor
Szerkesztői feloldás
nem
szóltam semmit.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1561 
  global
 
  Ruha    
 
Szerkesztői feloldás
Minden
hónap 4-én
Szerkesztői feloldás
van
ruha faszolás.
n
Jegyzet Vételezés (német).
És aki jelentkezik kap.  
  De avval is csinálnak ők disznóságot,
Szerkesztői feloldás
mert
nekik
Szerkesztői feloldás
nem
szabad legénységi ruhát viselni, kapnak rá pénzt és mégis kincstárit viselnek, agyusztáltatják
n
Jegyzet Kijavít, megjavít.
és ujat varratnak, csizmát
Szerkesztői feloldás
mindent
. Már egy zászlós kap 300
Szerkesztői feloldás
korona
felszerelést és nagyobb része kincstáriba
Szerkesztői feloldás
van
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1562 
  global
 
  Bor    
  – A legénységnek kellene kapni félliter bort, járt
Szerkesztői feloldás
volna
Szerkesztői feloldás
január
1-ig. Most is
Szerkesztői feloldás
faszolnak
n
Jegyzet Vételez (német).
néha néha, kell ugy látszik most is. Ha hoznak egy 100 literes hordót, a legénységnek kiosztanak 40 litert
Szerkesztői feloldás
hogy
tessék-lássék, a többit
Szerkesztői feloldás
megisszák
ők.  
  – Rumot
Szerkesztői feloldás
hogy
sokat
Szerkesztői feloldás
mondjak
, kaptunk teát 10-szer az egész idő alatt,
Szerkesztői feloldás
pedig mindig
kellett  

Facsimile Image Placeholder
 
 1563 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
volna
. Ha
Szerkesztői feloldás
volt
is tea,
Szerkesztői feloldás
csak
ugy víz, cukor
Szerkesztői feloldás
minden
nélkül,
Szerkesztői feloldás
mert
el
Szerkesztői feloldás
volt
tiltva a víz ivás.  
  Ők külön kapnak,
Szerkesztői feloldás
mindig
üvegeset, de azt
Szerkesztői feloldás
meg
kell nekik fizetni, hát olcsóbb amit a legénységtől elokupálnak.
n
Jegyzet Lefoglal.
 
  Nyáron kaptunk ásványvizet, de hát azt
Szerkesztői feloldás
mind
ők itták
Szerkesztői feloldás
meg
természetesen.  
 
Szerkesztői feloldás
Mert
az Etappenkommando
n
Jegyzet Hadtápkommandó (német).
jól
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, ha az
Szerkesztői feloldás
mind
rendesen menne,
Szerkesztői feloldás
mert
az jól működik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1564 
  global
 
  Hus    
  – Az
Szerkesztői feloldás
meg nem mindig van
.  
  Volt idő, mikor
Szerkesztői feloldás
nem
kaptunk, akkor a Batri fogott magának,
Szerkesztői feloldás
természetesen nem
lett kiadva érte pénz,
Szerkesztői feloldás
csak
kvittung.
n
Jegyzet Nyugta, elismervény (német).
 
  Az első harcokba
Szerkesztői feloldás
volt
ugy
Szerkesztői feloldás
hogy nem
kaptunk egy hétig se kenyeret és
Szerkesztői feloldás
csak
az utolsó nap kapott 4
Szerkesztői feloldás
ember
egy kenyeret.  
  Ami jött, krumplit főztek hajába  
  sütöttünk, tűz
Szerkesztői feloldás
volt
, felgyujtotta a  

Facsimile Image Placeholder
 
 1565 
  global
 
  muszka
n
Jegyzet Orosz.
a falukat, hát volt mibe sütni.  
 
Szerkesztői feloldás
Van
2 szakács, és az elossza, de abból elkallódik. Először a tiszturaknak veszi ki s az
Szerkesztői feloldás
nem
annyi,
Szerkesztői feloldás
mint
járna, de 10 órára, uzsonnára, hideg hust süttetnek reggelre! Máskülömben egyformán kapjuk, ha ki
Szerkesztői feloldás
van
szedve a java.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1566 
  global
 
  Tészta    
  – Egész máskép megy a 3ik ütegnél, ott egy uj zászlós
Szerkesztői feloldás
van
Árvai és az
Szerkesztői feloldás
mindent megcsinál
, amit lehet, ott
Szerkesztői feloldás
van
tészta is, nálunk
Szerkesztői feloldás
csak
egyszer volt tészta az egész 15 hónap alatt, most a király születésnapjára, az is két nappal elkésve.  
  Leves – a marhahust
Szerkesztői feloldás
megfőzik
, a hust felporciózzák, egy csajkába  
  mártás soha  

Facsimile Image Placeholder
 
 1567 
  global
 
  konzerv mellé rizskása
Szerkesztői feloldás
vagy
krumpli.  
  ezt szívesebben vesszük
Szerkesztői feloldás
mint
a leveshust, sokkal nagyobb porció.  
  Összetörtük a krumplival és akkor
Szerkesztői feloldás
nem
is bírja
Szerkesztői feloldás
megenni
az
Szerkesztői feloldás
ember
.  
  Vagy leves,
Szerkesztői feloldás
vagy
konzerv  
  Este reggel fekete kávé, sokszor cukor nélkül, benne
Szerkesztői feloldás
van
a konzervába, de most tesznek hozzá cukrot is,
Szerkesztői feloldás
mert
többet
Szerkesztői feloldás
faszolnak
n
Jegyzet Vételez (német).
Szerkesztői feloldás
nem
győzik
Szerkesztői feloldás
megemészteni
a tisztek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1568 
  global
 
  Kenyér most
Szerkesztői feloldás
van
jó. Volt idő a Kárpátokban,
Szerkesztői feloldás
hogy
kukorica kenyeret ettünk. Az is jó
Szerkesztői feloldás
volt
akkor.
Szerkesztői feloldás
Nem
buza, rozs kenyér, de
Szerkesztői feloldás
van
jó most.  
  Kétszersültet kenyér helyett; eleinte sokszor, most már régen
Szerkesztői feloldás
nem
kaptunk. Sokszor 2 cikkelyt, vagy rendes adagot.  
  Szalonnát egy szeletkét adtak a Kárpátokba, de azt is
Szerkesztői feloldás
megdézsmálták
,
Szerkesztői feloldás
mert
zsírt
Szerkesztői feloldás
meg
tepertőt sütöttek belőle a tiszturak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1569 
  global
 
  Mikor
Brodyn
Brody
keresztül jöttünk vettem 2 kiló kolbászt, 1 kiló zsírt  
  2 kiló kolbász
Szerkesztői feloldás
korona
4.80  
  1
Szerkesztői feloldás
kiló
zsír 2.40  
  1
Szerkesztői feloldás
kiló
paprikás szalonna 2.40  
  1
Szerkesztői feloldás
kiló
serés hus 2.20  
  11.80  
  1 konyak 7 deci 6.–  
  1 rum 5 deci 6.–  
  cigaretta 5.–  
  Ami pénzünk
Szerkesztői feloldás
volt
ott,
Szerkesztői feloldás
mint
elköltöttük . 6 hétre rá egy kiló kolbász 6 korona és a sertéshus 3.– gyertya 4
Szerkesztői feloldás
korona
kilója.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1570 
  global
 
  Lőnung,
n
Jegyzet Katonai szolgálatért járó fizetés.
nekem 4
Szerkesztői feloldás
korona
10 napra, kanonírnak
n
Jegyzet Tűzér (német).
3.60, sarzsi
n
Jegyzet Nem közkatona, aki a legalsó legénységi rendfokozatok egyikét viseli (őrvezető, tizedes vagy szakaszvezető).
nélkülinek  

Facsimile Image Placeholder
 
 1571 
  global
 
  hadibonbon, most azt is adnak, két
Szerkesztői feloldás
embernek
egy dobozt ezt a Török féle cukorkát. De
Szerkesztői feloldás
nem mindennap.
Kuglertól
n
Jegyzet Kugler Henrikre (1830–1905) híres magyar cukrászra gondolhat.
is
Szerkesztői feloldás
volt
egy időbe Libeszgábe
n
Jegyzet Adomány (német).
lesz a hadsereg részére.  
  Sajt, ementálit pótléknak többször ebédhez. De az
Szerkesztői feloldás
csak nagyon
ritkán,
Szerkesztői feloldás
hogy
kapjuk. Ha kevés jön, akkor elfogyasztják a tisztek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1572 
  global
 
  Eleinte még ez a rendetlenség volt a trénekkel,
n
Jegyzet Utánpótlás (katonai).
ők is ugy
Szerkesztői feloldás
voltak, mint
mi, de a mult október óta,
Szerkesztői feloldás
nagyon
feltalálják magukat.  
  Azért
Szerkesztői feloldás
nem mindeniknek van
így, én láttam
Szerkesztői feloldás
olyan
ezredeket
Szerkesztői feloldás
hogy
rendesen kapnak,
Szerkesztői feloldás
például
a csehek, mi kaptunk
Szerkesztői feloldás
olyan
darabkákat
Szerkesztői feloldás
hogy megehetett volna
az
Szerkesztői feloldás
ember
négy
Szerkesztői feloldás
darabot
belőle ők
Szerkesztői feloldás
meg
kaptak egy félökölnyit.  
  Az mind a századparancsnoktól  

Facsimile Image Placeholder
 
 1573 
  global
 
  függ,
Szerkesztői feloldás
hogy
utánanéz-e,
Szerkesztői feloldás
vagy
nem, kiköveteli-e a Faszungstaciontól
n
Jegyzet Vételező állomás (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
nekem
Szerkesztői feloldás
ennyi emberem van
, hát ennyit adjanak!  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1574 
  global
 
  Gyűrűk    
  – Csináltam
Szerkesztői feloldás
még
egyebet is, szivarszipkát, az
Szerkesztői feloldás
még
rangosabb dolog  
  Kimegy, behozza  
  – Tábori szivarszipka.  
  A könyv fedelére rakva egy csomó alumínium gyűrű  
  Konzervdobozból csinálunk
Szerkesztői feloldás
ilyen
csövet és abba fát és
Szerkesztői feloldás
meg
lesz olvasztva az alumínium, 100°-os tűznél már olvad, szabad tűznél s kiöntve. Aztán elfűrészelve.  
  40
Szerkesztői feloldás
darabot
hoztam, de már első este szétkapkodták.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1575 
  global
 
  Szórakozás    
  – Unalomból én is festegettem odaki. Rekviráltak
n
Jegyzet Hatóságilag lefoglal.
vízfestéket és próbáltam lefesteni a tájat, képzelheted, hogy sikerült.  
  Mind elküldözgettem  
  – Ilyen tömeg kell ahoz? Azt hittem,
Szerkesztői feloldás
hogy
fegyvertisztításhoz kell ez a sok smirgli.
n
Jegyzet Csiszolópapír.
Gyűrűhöz? Jesszus!  
  – Ott
Szerkesztői feloldás
mindenki
azt csinálja.  
  – S ki találta ki?  
  – Hát azt
Szerkesztői feloldás
nem
tudom, azt hiszem én találtam ki először,
Szerkesztői feloldás
hogy
csinálok egy szipkát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1576 
  global
 
  – kártyázgatunk. Pénzre. Megy ott nagy hazárdjáték is, egyeseknél, ferbliznek, 21-eznek. Én
Szerkesztői feloldás
nem
szoktam
Szerkesztői feloldás
csak
preferáncot játszani
Szerkesztői feloldás
vagy
kalábert
Szerkesztői feloldás
krajcáros
alapon.
Szerkesztői feloldás
Legtöbb
esetben tartlizunk.
n
Jegyzet Különböző kártyajátékok.
 
  – Sakkozunk, szeretni
Szerkesztői feloldás
nem nagyon
szeretek,
Szerkesztői feloldás
mert
unalmas játék az nekem. Orosz lövészárokban találtuk, olyan sajátkészítésű sakktáblát és mi csináltunk hozzá figurát galyakból.  
  – Oroszok
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretnek sakkozni, mikor eljöttünk a Bug-vonalból
n
Jegyzet A gorlicei áttörés (május 2–5.) után a központi hatalmak a vonaláig szorították vissza az orosz csapatokat, ahol ismét megszilárdult a front, és újra kialakult az állóháború.
ott orosz lövészárokban találtam 5-6 sakktáblát  

Facsimile Image Placeholder
 
 1577 
  global
 
  is, elhoztam 2-őt belőle.  
 
  – Most eltettek vacsorára turós derelyét, azért sietek,
Szerkesztői feloldás
hogy
kapjak belőle még.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1578 
  global
 
  Ütés    
  – Ütöttél-e pofon
Szerkesztői feloldás
valakit
mióta ott
Szerkesztői feloldás
vagy
?  
  – Még azelőtt se.  
  – Azelőtt béke volt.  
  – Nem. Volt egyszer egy kanonír
n
Jegyzet Tüzér (német).
aki részeg
Szerkesztői feloldás
volt
egy kicsit és okoskodott, hát
Szerkesztői feloldás
megtaszítottam
és elesett. Magam is
Szerkesztői feloldás
megsajnáltam
,
Szerkesztői feloldás
mert
öregebb
Szerkesztői feloldás
ember
.  
  Valamit hozott oda és
Szerkesztői feloldás
nem
akartam
Szerkesztői feloldás
hogy
odategye  
  – Valami rezerve
n
Jegyzet Tartalékos (katonai).
lovaknál
Szerkesztői feloldás
volt
ez beosztva
lóápoló
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1579 
  global
 
  kitüntetés    
  1. Egy bespannungsunterofficier feuerwerker
n
Jegyzet Fedő őrmester tűzoltó (német). ???
sose
Szerkesztői feloldás
volt
az ágyunál.  
  2.
Szerkesztői feloldás
Rechnungsunteroffizier
feuerwerker
n
Jegyzet Számvivő altiszt tűzoltó (német).
ez is, ez se
Szerkesztői feloldás
volt
ágyunál soha.  
  3. 4. Az őrnagy Pferdewerkere
n
Jegyzet Lovász, lovas gazda (német).
és tisztiszolgája  
  S így sorban az összes Geschützführerek
n
Jegyzet Lövegparancsnok (német).
és feuerwerkerek,
n
Jegyzet Tűzoltó (német).
ezek bent
Szerkesztői feloldás
vannak
a frontba.  
  Kaptak telefonisták, Richtvormeister
n
Jegyzet Főtüzér (német).
kettő
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1580 
  global
 
  kapott, Tempirvormeister egy ez is
Szerkesztői feloldás
csak
az utóbbi időbe.  
  – Én rám
Szerkesztői feloldás
nem
kerül egyáltalán. Engem nincs aki beadjon,
Szerkesztői feloldás
mert
az csak attól függ
Szerkesztői feloldás
hogy hogy
adják be az illetőt.  
  Egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
szolgálja a vitézségi érem a nevéhez fűződő célt.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
kaptam
Szerkesztői feloldás
meg
a lőszer kocsiért, de az a Geschützführer
n
Jegyzet Lövegparancsnok (német).
aki engem ott hagyott
Szerkesztői feloldás
megkapta
. De
Szerkesztői feloldás
minden
Gesch.
Szerkesztői feloldás
van
most már...  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1581 
  global
 
  rang    
  Kanonír – tüzér  
  x vormeister – irányzó  
  xx batritrompéter – ütegtrombitás  
  xx korporal – tizedes  
  xxx zugsführer – ágyuvezető  
  xxx geschützführer –
Szerkesztői feloldás
ugyanaz
 
  feuerwerker – tűzmester  
 
  Kadett veuerwerker  
  fänrich
n
Jegyzet Zászlós (német).
 
  leutnant
n
Jegyzet Hadnagy (német).
 
  ob.  
  Hauptmann
n
Jegyzet Százados, kapitány (német).
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1582 
  global
 
  önkéntes    
  – Egy
Szerkesztői feloldás
önkéntes
jászsági, hát ő
Szerkesztői feloldás
nem
sok vizet zavar, beismeri,
Szerkesztői feloldás
hogy
buta.
Szerkesztői feloldás
Megkérdi
,
Szerkesztői feloldás
hogy van
,
Szerkesztői feloldás
hogy
megy.  
  Egy volt egy csibész, kérdi  
  – Jól
Szerkesztői feloldás
van
beállítva a Richtung
n
Jegyzet Irány (német).
 
  – Jól
Szerkesztői feloldás
van
fénrich
n
Jegyzet Zászlós (német).
ur, jól
Szerkesztői feloldás
van
.  
  És elcsavarta,
Szerkesztői feloldás
hogy
egész másfelé megy.  
  – Jól
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
nagyon
jól
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Pedig egész másfelé megy a richtung.
n
Jegyzet Irány (német).
 
  Ugy is hijjuk koma, a tisztek is ugy híjják,
Szerkesztői feloldás
csak
kiabál, ő rá
Szerkesztői feloldás
nem
sokat ad az
Szerkesztői feloldás
ember
,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kiabál  

Facsimile Image Placeholder
 
 1583 
  global
 
  – Jól
Szerkesztői feloldás
van
a tempírung?
n
Jegyzet Időzítés (német).
 
 
Szerkesztői feloldás
Nagyon
jól
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – Jól kell tempírozni!
n
Jegyzet Időzíteni (német).
 
 
Szerkesztői feloldás
Megvan
.  
  De
Szerkesztői feloldás
csak
azután kezd tempírozni
n
Jegyzet Időzíteni (német).
a tempírozó.
n
Jegyzet Időzítő (német).
 
  – „Időzítő” a srapnelen
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
ő állítja be az időt,
Szerkesztői feloldás
hogy
mikor robbanjon.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1584 
  global
 
  Nummer sechs,
n
Jegyzet Hatos szám (német).
stb  
  – Ha egy elesik, egy nummer akkor, a helyett áll be a nummer sechs.  
  Apró szeme a felső pilla alatt
Szerkesztői feloldás
van
, s vastag szőkés szemöldöke alatt
Szerkesztői feloldás
mintha
dagadt
Szerkesztői feloldás
volna
a szeme.  
  Vastag ajku nagy szája rossz fogakkal  
  S a mellén a sok bojt és zsinór  

Facsimile Image Placeholder
 
 1585 
  global
 
  – Morális hatása nagyobb az egyszerre lövésnek,
Szerkesztői feloldás
mint
a sortűz, püf, püf, püf.  
  Morális hatás! erről ugy beszélnek,
Szerkesztői feloldás
mint
fizikai következményre.  
 
  – Hát ha közel jár hozzánk, akkor egyesek talán izgatottabbak, de ha távol
Szerkesztői feloldás
van
, akkor
Szerkesztői feloldás
nem
törődik vele.  
  Ha leesik ugy 30 lépésre akkor oda se néz.  
  Ha
Szerkesztői feloldás
meg
közelebb, közénk. akkor azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a vezető tiszt dekken.
n
Jegyzet Fedezékbe (német).
De azt
Szerkesztői feloldás
nem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1586 
  global
 
  mondják,
Szerkesztői feloldás
mert
azzal elárulja magát az
Szerkesztői feloldás
ember
 
  Azt az egy-két
Szerkesztői feloldás
embert
kiviszik. Annál jobban lövünk.  
  Ha
Szerkesztői feloldás
meg
rosszul lő, akkor ugy teszünk,
Szerkesztői feloldás
mintha
elhallgatna és az annál jobban lő messzire.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1587 
  global
 
  1. Az
Szerkesztői feloldás
ember nem
tehet szert
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
magáért.
Az
Szerkesztői feloldás
ember
be
Szerkesztői feloldás
van
börtönözve kisebb nagyobb cellájába az életnek.  
  A közösségek is,  
  a
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
közösség, az
Szerkesztői feloldás
emberiség
maga is.  
 
Szerkesztői feloldás
Minden embernek
belső, feszítő vágya
Szerkesztői feloldás
hogy
ezen a korláton tágítson s az
Szerkesztői feloldás
ember legnagyobb
problemája, amiben életének főmunkája elporlad
Szerkesztői feloldás
hogy
a lehetetlennel viaskodjék, miközben magának tágasabb és nagyobb területet akar szerezni az életlehetőségek gömbjében.  
 
Szerkesztői feloldás
Mintha
a Lélek, amely végtelen és határtalan
Szerkesztői feloldás
mint
a lét,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1588 
  global
 
 
Törölt
« har »
viaskodna a Testtel, amely
Szerkesztői feloldás
nagyon
is véges és
Szerkesztői feloldás
megszabott
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1589 
  global
 
  2. És
Törölt
« mégis »
egyre uj fordulatokat hoz az élet az egyénekre és a
Törölt
« közre »
tömegekre.  
  Az egyén életének termelt értékei közkinccsé válnak:  
  felfedezések  
  találmányok  
  uj gondolatok,  
  uj szokások,  
  uj aszociátiók  
  uj fizikai, szellemi, közösségi szempontok fölvetése  
  szóval az uj igazságok  
  S az igy közzé lett értékek: a társadalmi berendezkedések, technikai befektetések,
Törölt
« »
lelki elintézettségek,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1590 
  global
 
  mind javára
Szerkesztői feloldás
vannak
az egyeseknek.  
  Visszájára akkor fordul, mikor az elvont dolgok, az intézmények és rendszerek elöregszenek és ugyanazok a vívmányok, amelyek az egyének értékeiből tevődtek össze, el kezdenek az ujabb egyéni életformáknak akadályaivá lenni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1591 
  global
 
  3. A tisztogatás.  
  szintén az egyénekből indul ki,
Szerkesztői feloldás
mint
a teremtés  
  a rendszer rögtön  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1592 
  global
 
  Huszárok    
  – Nálunk a katonaságról az az egy felfogás
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
hogy
virtuskodni! Már
Szerkesztői feloldás
pedig
ha egy félmillió virtuskodót összefogak, avval se lehet komoly munkát végezni.  
  – Ha modern háboruba állandó sikereket akarnak elérni szervezettség kell,
Szerkesztői feloldás
mint
a németeknél. Tudás.  
  – A magyar urak csak a huszársághoz akarnak menni,
Szerkesztői feloldás
pedig
az
Szerkesztői feloldás
nem
katonaság. A gyalogság a katonaság.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1593 
  global
 
  – Nálunk ha egy hentes lát egy bakát, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
: rongyos baka s
Szerkesztői feloldás
nem
gondol szívesen vissza arra az időre, mikor ő szolgált.
Szerkesztői feloldás
Németországban
ha a villanyoson katona mellé ül
Szerkesztői feloldás
mindjárt
kezd beszélni a rendről, mi
Szerkesztői feloldás
hogy van
,
Szerkesztői feloldás
megbeszélik
a dolgot és elkezdi, mikor én szolgáltam, ugy volt! És ha ott hadgyakorlat van, 30-40000
Szerkesztői feloldás
ember
nézi és
Szerkesztői feloldás
megbeszéli
az egészet, nálunk semmi érdeklődés, civil sose lát hadgyakorlatot.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1594 
  global
 
  – A lovaglásra első rangu tehetségük van, határozottan. De ami a versenylovaglást illeti, az más, ott aki
Szerkesztői feloldás
nem
gyakorolja...  
  És ami azt illeti, itt nagyon alkalmas is rá a viszonyok, a terep, a talaj, a lovas. Már a német nagy lovakon
Szerkesztői feloldás
nem
lehet lovagolni.  
  De ebben a háboruban az sült ki,
Szerkesztői feloldás
hogy
a lovasság a régi szerepét elvesztette.  
  Ja, azzal számolni kell, semmi buslakodás a régi állapotokért,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1595 
  global
 
  – Eleinte ágyuállásokat drótsövényeket attakkal
n
Jegyzet Lovasroham (katonai).
rohantak
Szerkesztői feloldás
meg
, le is lőtték őket.  
  – Nehéz az kérem szépen, akit valami gondolatmenetben neveltek, azt
Szerkesztői feloldás
nem
lehet kifordítani. Hiába
Szerkesztői feloldás
mondta
az a gyalogtiszt a vezérkari,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
lesz jó, azt
Szerkesztői feloldás
mondta
rá a huszár ezredes: eh mit beszél az nekem.  
  Ez
Szerkesztői feloldás
nem
csoda Gablenz
Szerkesztői feloldás
olyan
jelentést adott a hátul töltő puskáról,
Szerkesztői feloldás
hogy
jó, jó, de ha kézitusára kerül a sor, letörik az agya,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1596 
  global
 
  Zrinyi már látta a gyalogság értékét és ő reformátor volt, ha hagyták
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
hogy megcsinálja
akkor
Szerkesztői feloldás
Magyarország
politikailag és hadügyileg egész más
Szerkesztői feloldás
volna
. De hát
Szerkesztői feloldás
nem
hagyták és
Szerkesztői feloldás
megmaradtunk
lovas nációnak, pedig kérem, ha a gyalogságot
Szerkesztői feloldás
megtámadja
a lovasság, annak muszály az utolsó
Szerkesztői feloldás
emberig
együtt maradni és kitartani, de ha a lovasságnak rosszul megy, az rögtön elfut. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Zrinyi, egy  

Facsimile Image Placeholder
 
 1597 
  global
 
  tikmony megfövésig
n
Jegyzet Értsd: egy tyúktojás megfőzésének az ideje alatt.
három mérföldet szaladnak.  
  – Aki írt is a katona életről, annak a hibáit, bűneit és kinövéseit festegeti tetszelgő kedvvel.  
  – A magyar épugy haladhat mint akárki más, de
Szerkesztői feloldás
nem
szeretnek dolgozni. Mindenki
Szerkesztői feloldás
nem
lehet vezénylő tábornok, de lehet legfeljebb hadosztály parancsnok, de csak ha a vezérkarba bejut. Ha nem, akkor bizony
Szerkesztői feloldás
csak
ezredes lehet, sőt a  

Facsimile Image Placeholder
 
 1598 
  global
 
  legtöbb
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
mint
alezredes megy nyugdíjba. És az
Szerkesztői feloldás
nem
a hivatottságtól függ,
Szerkesztői feloldás
hogy
valaki magasabb állásba jusson, hanem személyi képességei, az udvarlás és összeköttetései. Pedig a
Szerkesztői feloldás
magyar
családoknak ezen a téren nem igen
Szerkesztői feloldás
van
annyi összeköttetése. Az osztrák uri családok közelebb
Szerkesztői feloldás
vannak
a hadsereghez és ők foglalják le a magasabb állásokat. Pláne
Szerkesztői feloldás
hogy
a mieink
Szerkesztői feloldás
csak
huszártisztek akarnak lenni,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1599 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
pedig
ott
Szerkesztői feloldás
van
Szerkesztői feloldás
például
a német gyalogság, a legelőkelőbb német családok tagjai
Szerkesztői feloldás
vannak
a tisztikarban.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1600 
  global
 
  Tűrés    
  – Mint harcos anyag kitűnő, elsőrangu, de hát a német katonasággal
Szerkesztői feloldás
nem
lehet összehasonlítani abban a tekintetben,
Szerkesztői feloldás
hogy
az jobban felfogja a helyzetét. Ha két napig
Szerkesztői feloldás
nem
kaptak enni, megesett, visszavonulás gyors volt, szóval
Szerkesztői feloldás
nem
lehetett, már „hő, nincs kenyér!”
Szerkesztői feloldás
olyan
arcokat vágtak! a németnél az nincs, az nélkülöz és tűr, a mienk
Szerkesztői feloldás
csak
akkor jó katona, ha
Szerkesztői feloldás
minden
van, menázsi
n
Jegyzet Katonai étkezés.
jól. Ha kifáradt, lefekszik aludni  

Facsimile Image Placeholder
 
 1601 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
vigyáznak, az orosz rajta üt s elfogja
Szerkesztői feloldás
mind
. Megesett többször. Az én ezredemből 2 zászlóaljat elfogtak így. Fáradtak
Szerkesztői feloldás
voltak
, mind elaludt. A német altiszt
Szerkesztői feloldás
megbízható
, az vigyáz, ha még
Szerkesztői feloldás
olyan
kimerült is. Ez mind
Szerkesztői feloldás
csak
intelligencia kérdése.  
  – Hát a tisztek? azok is aludtak?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
akar felelni.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem volt
tiszt,
Szerkesztői feloldás
csak
én magam
Szerkesztői feloldás
voltam
. Míg én ott
Szerkesztői feloldás
voltam nem volt
baj, én itt vagyok. Ha én tudok fenn lenni és vigyázni ő,
Szerkesztői feloldás
mért
Szerkesztői feloldás
nem
?  
  – De annál a két  

Facsimile Image Placeholder
 
 1602 
  global
 
  zászlóaljnál
Szerkesztői feloldás
nem
volt tiszt.  
  Int,
Szerkesztői feloldás
hogy
igen.  
  – Azok is aludtak?  
  Kis habozás után a szemével int,
Szerkesztői feloldás
hogy
igen.  
  Azt hitték
Szerkesztői feloldás
hogy
vigyáznak, és
Szerkesztői feloldás
mind
aludt, az is akit kiállítottak.  
  Ugy kell őket rugdosni,
Szerkesztői feloldás
hogy
ébredjenek fel,
Szerkesztői feloldás
nem
is mozdul.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1603 
  global
 
  Konrád    
  Az utcán szórakozottan belenéz az arcába s rögtön
Szerkesztői feloldás
megszurja
a szemét a
Szerkesztői feloldás
fehér bajusza. Kedves keménységgel áll kétfelé s
Szerkesztői feloldás
olyan
fehér, szokatlan és világítóan fehér a ruganyosan fiatal és piros szikár, de enyhe arcában.  
  Utána nézett,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő e.  
  Egy elég kevéssé modern öltözésű nővel ment, akinek széles, bolyhos kalapja volt s kék kosztümje.  
  Olyan egyszerűen, és  

Facsimile Image Placeholder
 
 1604 
  global
 
  emberiesen ment, a bajsza ugy áll,
Szerkesztői feloldás
ahogy
sörözés után törüli kétfelé az ember.  
  Utána ment, bár rögtön
Szerkesztői feloldás
megismerte
a detektívet, aki nagy tipikusan óriás, erős botos
Szerkesztői feloldás
ember
, fiatal és messze virít róla,
Szerkesztői feloldás
hogy
detektív.  
  Konrád vékony, a barna lábszárbőrbe szorított egyenes, karcsu lábain gyengén lépkedett, a síkos járdán, mint diák a jégen. Lányok köszöngettek neki s ő kedvesen mosolyogva, könnyedén szalutál. A hölgy lánya talán nem  

Facsimile Image Placeholder
 
 1605 
  global
 
  volt tizedrésznyire elragadtatva, de ő oly naív és boldog mosollyal élvezte,
Szerkesztői feloldás
mint minden
primadonna, kivált
Szerkesztői feloldás
férfi
primadonna tudja kiélvezni a szemek sugárzását, a napi népszerűség derűjét. Felső karjával meglökte a hölgy karját, a hídon igen csinos kis lány köszönt neki pukkerlivel.
n
Jegyzet Pukedli, tisztelgő meghajlás vagy térdhajtás.
 
  Nevetett s azon a kicsit borízűen nyers katona hangon szólott.  
  – Na, ja, aha... – s ránézett a nőre,
Szerkesztői feloldás
mint
a gyerek lesve az mit szól,
Szerkesztői feloldás
nem
féltékeny-é a köszönő lányokra?...  
  A detektív igazolásra szólított fel.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1606 
  global
 
  – Maga egy jó
Szerkesztői feloldás
ember
, de ez
Szerkesztői feloldás
nem
az igazi. Ki
Szerkesztői feloldás
van
zárva,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
jól él a feleségével, ki
Szerkesztői feloldás
van
zárva, de maga
Szerkesztői feloldás
minden
asszonnyal jól összefér. És magától sokan várnak, nők valamit.  
 
 
  Celestin Hochfelder    
  – egy kodein, egy heroin, egy morfin, reggel  
  délben 2 veronál  
  este egy morfin injectio,
Szerkesztői feloldás
ugyhogy
így elaludtam
Szerkesztői feloldás
mint
egy bunda és a hátam
Szerkesztői feloldás
mindig
spirituszban
Szerkesztői feloldás
volt mert
borzasztó fájt.  
  – Alantas spondilitis
n
Jegyzet Gyulladásos ízületi betegség, amely elsősorban a csigolyák közötti vagy a keresztcsont-csipőcsont ízületeit támadja. Másnéven Bechterew-kór.
 
  ők engem őriztetni hagytak
Szerkesztői feloldás
mint
egy bolondot, oh egyszer, le akartam a II-ik emeletről  

Facsimile Image Placeholder
 
 1607 
  global
 
  Ha a Liget
Szerkesztői feloldás
szanatóriumba
n
Jegyzet Az 1909-ben épült Liget Szanatórium az Aréna (ma Dózsa György) út és a Benczúr utca találkozásánál állt. 1913-ban itt volt elvonókúrán Csáth Géza, 1919-ben itt halt meg Ady Endre, 1927-ben pedig itt kezelték Krúdy Gyulát is.
megy  
  – Szavát
Szerkesztői feloldás
hogy nem mond senkinek
semmit. A bolond orvosi
Szerkesztői feloldás
tudomány
.  
  Csudálatos forgó arca és rk nagy szemei amelyek
Szerkesztői feloldás
mindig
felfordulnak. Vékony, vérszegény, így nevetett átszellemült arca, a haja
Szerkesztői feloldás
mint
egy vizes halotté, lecsapzottan, kétfelé választva nagyjából, fején a
Szerkesztői feloldás
vöröskeresztes
ápolónők sötétkék kendője, és piszkos fehér csíkkal. Nagy vörös zsidó szabásu szája, egész Savonarolás
n
Jegyzet Giorlamo Savornarola itáliai domonkos szerzetes volt a XV. században, akinek jellegzetes arcvonásait a korabeli festmények őrzik.
arcél, nagy előrehajló és erős gerincű orrcsontja, az ajka bíbor vörösen ég,
Szerkesztői feloldás
mint
a részeg ugy veti fel a fejét, le s fel és dobálja magát; egészen hibás szimetriáju az arca, az álla félretolva balra és  
  Nagy szemei kékek, idegesen csillognak s mélyen beesve a szemöldök alá
Szerkesztői feloldás
mint
a halottaké,
Szerkesztői feloldás
mintha
a golyó  

Facsimile Image Placeholder
 
 1608 
  global
 
  beesett volna. A szája mellett kis lyuk, kettő egymás mögött, s mély árnyék a pofacsont alatt. Fáradhatatlanul ismételi el összevissza és zavarosan a beesett arcban mély árnyék.
Szerkesztői feloldás
Ahogy
beszél s a fejét egész leteszi a karjára, amely az asztalon van. Mint egy Munkácsi torz figura.  
  A kérem
Szerkesztői feloldás
szépen
a Rajnik tanár hagyott engem a fürdősnétől maszírozni és én a fájdalomtól
Szerkesztői feloldás
olyan
rosszul lettem,
Szerkesztői feloldás
hogy
elkékültem és 50 aspirint bevettem, és akkor történt egy gyönyörű dolog, mikor én a fájdalomtól elkékültem, Kuthy tanár azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
„maga egy ideges
Szerkesztői feloldás
asszony
, maga akar inni és morfint szedni, maga egy bolond ideges, magát ezóta őriztetni fogom, ez az ápolóné magára vigyázni fog és
Szerkesztői feloldás
hogyha
maga
Szerkesztői feloldás
még
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1609 
  global
 
  tovább iszákos lesz (ideges görcsös hiszterikus kacagásban tör ki) én magát bolondok házába adom és maga egy bolond ideges nő és én orvos vagyok.  
  Mellém adtak egy nőt, az
Szerkesztői feloldás
nem
tudott németül
Szerkesztői feloldás
csak
magyarul és az ápolóné németül, annak
Szerkesztői feloldás
mondtam
, hozzon konyakot és ha tejet kell adni, azt
Szerkesztői feloldás
csak
ugy adja
Szerkesztői feloldás
hogy
fele konyak. És én akkor
Szerkesztői feloldás
csak
Tusi, Tusika, mit csinált a Tusika, akkor
Szerkesztői feloldás
még nem voltam
Celestin testvér, – és
Szerkesztői feloldás
olyan
részeg
Szerkesztői feloldás
voltam
, totaliter berugtam,
Szerkesztői feloldás
hogy
az hallatlan és jön be, mi ez itt valami parfőm van itt,
Szerkesztői feloldás
mert
szétöntöztem
Szerkesztői feloldás
hogy
ne érezze és akkor látott és azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
magának lelkem kell a morfium, kell a konyak és én adok magának. Persze most már az egész világ az  

Facsimile Image Placeholder
 
 1610 
  global
 
  enyém,
Szerkesztői feloldás
mert meghalok.
Szerkesztői feloldás
Nem
hal meg,
Szerkesztői feloldás
csak
igyon.  
  Hiszterikus nevetése rémes és görcsös,
Szerkesztői feloldás
hogy
becsapta  
  A keze görcsös, eres, szétmállott, a bütykei, s az ujján vasgyűrű és egy vékony, – Pro patria
n
Jegyzet A hazáért (latin).
és az
Szerkesztői feloldás
csak hogy
le ne essen.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak hogy
Jendrasik
Szerkesztői feloldás
megismert mindjárt
 
  Azt írta Kuthynak,
Szerkesztői feloldás
hogy
a te beteged
Szerkesztői feloldás
nagyon
eleven és
Szerkesztői feloldás
olyan
csodálatos,
Szerkesztői feloldás
hogy
őt
Szerkesztői feloldás
mint
natürliches fenomennek
n
Jegyzet Természetes jelenség (német).
nevezem. Jendrasik
Szerkesztői feloldás
mindjárt
Szerkesztői feloldás
megismert
engem, az spiritiszta.
n
Jegyzet A spiritualizmus követője, aki a szellemi létet meghatározónak tartja a világban, és olyan természetfeletti dolgokban hisz, mint például a jóslás.
Az életemben egy finom asszonyt ismertem s az Ibrányi Alisz.  
  Celesztin kártyát vett az utolsó 2
Szerkesztői feloldás
koronáért
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1611 
  global
 
  – Tudja ez a jóslás  
  – A maga természete az egy fogalom. Magát
Szerkesztői feloldás
nem
lehet ecceribe
Szerkesztői feloldás
megmondani
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
,
Szerkesztői feloldás
mert
ahhoz több kell,
Szerkesztői feloldás
mint
közönséges ész. Magának
Szerkesztői feloldás
nem
elég egy asszony,
Szerkesztői feloldás
mert
magának
Szerkesztői feloldás
mindenre
más kell, magányos
Szerkesztői feloldás
nagy ember
.  
 
  – Én
Szerkesztői feloldás
voltam
az első, aki a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
árulást vettem észre a csehektül és
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
a sipkájuk és a
Szerkesztői feloldás
gombjuk
Szerkesztői feloldás
meg van
karcolva és én ezzel mentem  
  akkor találtam ezt a lovagot Farkas oberstleutantnak
n
Jegyzet Alezredes (német).
menten  
 
Szerkesztői feloldás
Mondtam hogy nagyon
el vagyunk árulva, azért
Szerkesztői feloldás
nem
vigyáztak  
  – és kérem,
Szerkesztői feloldás
van
a cseheknél egy ilyen tornaegyesület, az egész világ, szokolista
n
Jegyzet Egykori pánszláv ifjúsági sportmozgalom Csehországban és Lengyelországban.
. És ezeknek volt ide  

Facsimile Image Placeholder
 
 1612 
  global
 
  kirándulása és aki ami
Törölt
« szerb »
katonákat vezette
Szerkesztői feloldás
volt
egy szerb diplomata... S volt felírva,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
meghívások
a schützen Grabenbe
n
Jegyzet Lövészárok (német).
Szerkesztői feloldás
köszönettel
elutasíttatnak...  
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
Szerkesztői feloldás
csak
annyit
Szerkesztői feloldás
mondok
... tudja az érdekes, az én teendőm,
Szerkesztői feloldás
voltam
én 20 parasztlánnyal hát képzelheti a steril...  
  ez a Madarászné engem sikanyirozott
n
Jegyzet Nyagatt, idegesít.
 
  Az asztal tele szórva  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
engem az krenkol,
n
Jegyzet Uszít, itt: bosszant.
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
nem
lehettem soha egy férfié, az engem krenkol,
n
Jegyzet Uszít, itt: bosszant.
Szerkesztői feloldás
mert
nekem az mániám. Én
Szerkesztői feloldás
csak
orvosságon élek, kétszer kifizette már a bátyám értem a patikát, ugy mint
más
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
asszonynak
a ruháját szokták kifizetni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1613 
  global
 
  – Különös
Szerkesztői feloldás
asszony
, én a maga feleségét
Szerkesztői feloldás
mint
egy finom
Szerkesztői feloldás
asszonyt
látom, de maga
Szerkesztői feloldás
nem
fog belőle kiokosodni benne. Vigyázzon a
Szerkesztői feloldás
feleségére
, egy uniformisba
n
Jegyzet Egyenruha.
Szerkesztői feloldás
van
valaki. De 3 gyereket látok. Azt látom. De egy fiut is.  
  Ne higgye
Szerkesztői feloldás
hogy
én félek hazamenni  
  – Maga
Szerkesztői feloldás
nem
is egészen
Szerkesztői feloldás
olyan
boldog. Magát
Szerkesztői feloldás
nem
elégítheti ki egy
Szerkesztői feloldás
asszony
,
Szerkesztői feloldás
mert
magában
Szerkesztői feloldás
annyi finom
érzés
Szerkesztői feloldás
van
. És hiába
Szerkesztői feloldás
nem
elégítheti ki.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Vagy nagyon
jó maga,
Szerkesztői feloldás
vagy
ha
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
megütközik
. Tudja ha a maga fejébe nézek, én
Szerkesztői feloldás
mintha
egy virágos kertbe néznék, tudja mért,
Szerkesztői feloldás
mert
magában nincs ami a Jásziba, az egy életunt, maga
Szerkesztői feloldás
minden
bolondságnak örül. Neki egész cvekklos
n
Jegyzet Céltalan, értelmetlen (zwecklos, német).
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1614 
  global
 
  – Az életből azt a tapasztalatot vontam le,
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
ember
addig élvezzen amíg tud. Mert azután
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
nem
tud. Ha hallom egy
Szerkesztői feloldás
ember
lump. Legyen az.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
látom anyagi gondba teljesen, de
Szerkesztői feloldás
nem
is lehet valami
Szerkesztői feloldás
nagyon
jó. De lesz
Szerkesztői feloldás
még
magának pénze. Maga
Szerkesztői feloldás
nagyon
Szerkesztői feloldás
ember
és az
Szerkesztői feloldás
olyanoknak
nincs soha rossz.  
 
  – Engem
Szerkesztői feloldás
csak
az krenkol
n
Jegyzet Uszít, itt: bosszant.
Szerkesztői feloldás
legjobban
,
Szerkesztői feloldás
hogy
nem tudok egy gyereket kapni. Az orvost szeretem és mégis azért akarom,
Szerkesztői feloldás
mert
orvos, hát ugy gondolom egy orvos jobban tudja
Szerkesztői feloldás
megcsinálni
,
Szerkesztői feloldás
mint
más. (nevet a hiszterikus görcsös kisebb nevetésével) Azon jöttünk össze,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
nem
jön hozzám, az én szobámba, mert
Szerkesztői feloldás
nem
szereti azokat a szegény
Szerkesztői feloldás
embereket.
Jó, ha ő
Szerkesztői feloldás
nem
jön én hozzám, én
Szerkesztői feloldás
meg nem
megyek ő hozzá. Hát nem?  
  – Elhatároztam,
Szerkesztői feloldás
hogy
még egy évig várok és ha
Szerkesztői feloldás
nem
lesz semmi, felhívom a legelső bakát és
Szerkesztői feloldás
megcsináltatom
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1615 
  global
 
  azzal. Hogy az én véremből ne legyen valami? Énbennem orvostudomány él, a gyerekemből biztos orvos lesz.  
 
  Atyám nagykereskedő. De én
Szerkesztői feloldás
nem
tartozom hozzájuk, az én történetem az,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy grófnő szült, kezet rá,
Szerkesztői feloldás
hogy nem mondja
senkinek, az erdő közepén, hét hónapra, és azt
Szerkesztői feloldás
mondják
, ikergyerek vagyok a fiutestvéremmel, Dezső a neve azt igen szeretem,
Szerkesztői feloldás
mindent megtett
nekem, de
Szerkesztői feloldás
nem
az ő vére.  
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
tartom, ez egy nővérintézetben volt, de a főnöknő
Szerkesztői feloldás
olyan
grob
n
Jegyzet Durva, goromba (német).
volt hozzá,
Szerkesztői feloldás
hogy
a megfulladástól hozzám jött az utolsó két koronáján Celestin kártyát vett és ez engem ugy
Szerkesztői feloldás
meghatott
, hogy tartom.
Szerkesztői feloldás
Nem volt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1616 
  global
 
  ennivalója s hozzám jött.  
  – Jó lány?  
  – Nagyon jó, csak tudja, kicsit könnyelmű.  
  S elfordítja a szemét
Szerkesztői feloldás
mert
most rosszat mond.  
  – Ott
Szerkesztői feloldás
van
4 hete nálam és
Szerkesztői feloldás
csak
ül és semmit se csinál. (azzal az asszonyos
Szerkesztői feloldás
megszólással
)
Szerkesztői feloldás
nem
is néz állás után,
Szerkesztői feloldás
pedig
4 hét alatt már kaphatott
Szerkesztői feloldás
volna
. Dehát
Szerkesztői feloldás
olyan mint
egy gyerek, semmit se csinál,
Szerkesztői feloldás
csak
ül.  
  – Hát mi ez a lány?  
  – Árva, árvaházba
Szerkesztői feloldás
volt
és Bettelhausba, tudja, ahol ápolónő lett volna. De a főnöknője
Szerkesztői feloldás
nagyon
rossz
Szerkesztői feloldás
volt
, már kettő
Szerkesztői feloldás
megmérgezte
magát miatta és kettő rossz házba került.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1617 
  global
 
  – Nemi dolgokat?  
  – Azt én
Szerkesztői feloldás
nem mondom
el magának igen, nagyon rossz. Ha ír
Szerkesztői feloldás
rólam
Szerkesztői feloldás
csak
azt írja
Szerkesztői feloldás
meg hogy
egy tökéletes
Szerkesztői feloldás
asszonyt
ismerek és az Ibrányi Alisz. (s idegesen fulladozva nevet,
Szerkesztői feloldás
mint
akibe felgyűlt az öröm s
Szerkesztői feloldás
nem
bírja folytani.)  
 
  – Tudja mikor én hozzá jöttem a távirat miatt, – azt
Szerkesztői feloldás
megmutatom
Szerkesztői feloldás
magának
a táviratot ki az a titkár, ha azt
Szerkesztői feloldás
megtudná
, akkor sok titok felderülne.  
 
  én ezzel ingyen utaztam. És
Szerkesztői feloldás
megérkeztem
Pestre
Budapest
s
Szerkesztői feloldás
nem
tudtak róla. Mit tegyek, elmentem Ibrányi Aliszhoz,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1618 
  global
 
  egész kelt,
Szerkesztői feloldás
hogy
én osztrák
Szerkesztői feloldás
vöröskeresztes
vagyok. Én (elfordítja az arcát) sehol, sohase voltam, és ő engem ugy fogadott s kiküldött
Szerkesztői feloldás
mint
főnöknő
Fülekre
Fülek
és ott
Szerkesztői feloldás
voltam
6 hétig s
Szerkesztői feloldás
olyan
gyógyítási eredményeket értem el,
Szerkesztői feloldás
hogy olyan
bizonyítványt kaptam,
Szerkesztői feloldás
hogy
csoda, szaktudása kiváló és kitartása önfeláldozó s
Szerkesztői feloldás
olyan
gyógyítási eredményeket ért el,
Szerkesztői feloldás
hogy mindenkinek
melegen ajánlhatjuk. Én egy nagyon kitüntetett testvér vagyok.  
  És egy testvér otthont akartam
Pesten
Budapest
csinálni,
Szerkesztői feloldás
mert
az lehetetlen,
Szerkesztői feloldás
hogy
400 ápolónő
Szerkesztői feloldás
van
és en masse lakásba
n
Jegyzet Tömegszálló (francia).
Szerkesztői feloldás
mennék
aludni, az Ápolónők otthonának 400 tagja
Szerkesztői feloldás
van
és  

Facsimile Image Placeholder
 
 1619 
  global
 
  ha elvégzik a dolgukat, en masse lakásban
n
Jegyzet Tömegszálló (francia).
alszanak. Hát én kapok 20000
Szerkesztői feloldás
korona
hozományt és azon akartam nekik
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
otthont csinálni (Ez ujra
Szerkesztői feloldás
meg
ujra visszatér, erről sokat beszél, – egyszer
Szerkesztői feloldás
mondja
az apám ígért nekem 10000
Szerkesztői feloldás
koronát
és
Szerkesztői feloldás
meg
is adja azon akartam, és
Szerkesztői feloldás
még
10000
Szerkesztői feloldás
koronát
ígért,
Szerkesztői feloldás
ahogy
eszébe jut az előbbi 20000. – (A sógornéjáról is először azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
200000
Szerkesztői feloldás
koronát
kapott vele a bátyja, aztán azt,
Szerkesztői feloldás
hogy
100000, de
Szerkesztői feloldás
még
ez is nagyításnak látszik...  
  Erről egyszer azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretem igen érdekes nő és ő nekem 100
Szerkesztői feloldás
koronával mindig
többet ad,
Szerkesztői feloldás
mint
nekem jár. Később mikor velem akar maradni, bevallja,
Szerkesztői feloldás
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1620 
  global
 
  „most haragszom rá különféle dolgok miatt,
Szerkesztői feloldás
csak
menjen haza ha akar.” Majd „ő engem kioszt és elvon tőlem...”  
  – Hasonlítanak, –
Szerkesztői feloldás
mondja
Jászi.  
  – Igen,
Szerkesztői feloldás
csak nem
kell
Szerkesztői feloldás
mondani
.  
  – Igen, igen.
Törölt
« Hasonlítanak »
Szerkesztői feloldás
Testvérek
 
  – Sógornőm.  
  – Csodálatos! És ép
Szerkesztői feloldás
mondtuk hogy
hasonlítanak.  
  A két nő egymásra néz és
Szerkesztői feloldás
mindenik meg van
sértve s ámul)  
 
  – és én egy nehéz telet töltöttem
Pesten
Budapest
Szerkesztői feloldás
hogy
azt nekik
Szerkesztői feloldás
megcsináljam
. És mikor már
Szerkesztői feloldás
meg
lehetett
Szerkesztői feloldás
volna
én alelnöknője lettem az Ápolónők egyesületének, akkor rám támadtak,
Szerkesztői feloldás
hogy
mit akarok velük, én ne csináljak nekik otthont ők
Szerkesztői feloldás
nem
akarnak oda bemenni. (XX  

Facsimile Image Placeholder
 
 1621 
  global
 
  – Én
Szerkesztői feloldás
csak
azt sajnálom,
Szerkesztői feloldás
hogy még
tiszta vagyok és
Szerkesztői feloldás
megvallom
, az
Szerkesztői feloldás
nem
rajtam mult:
Szerkesztői feloldás
nem
lehet egy
Szerkesztői feloldás
férfit megkapni
, – s nevet, – a
Szerkesztői feloldás
férfiak olyan
szamarok,
Szerkesztői feloldás
hogy
ők figyelmeztetnek arra
Szerkesztői feloldás
hogy
szégyen. Mért szégyen? Volt egy fiu, azt kértem, de azt
Szerkesztői feloldás
mondja, hogy
ne áruljam el és ha más állapotba leszek titkoljam el.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
bír beszélni a fuldokló nevetéstől.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
hogy
titkoljam el azt? Ha másállapotos.
Szerkesztői feloldás
Hogy
lehet azt eltitkolni? Ő szégyelli.
Szerkesztői feloldás
Pedig
nagy disznó volt.  
  – Már kiabál a gyerek,
Szerkesztői feloldás
csak
ki kell hozni.  
  – Nézze, ha magának gyereke lesz, maga
Szerkesztői feloldás
nem
lesz többet jósnő  

Facsimile Image Placeholder
 
 1622 
  global
 
  – És az nekem
Szerkesztői feloldás
nagyon
jó lesz. Mit gondol,
Szerkesztői feloldás
milyen
fáradság és szenvedés ez. És
Szerkesztői feloldás
mennyi
munka. És mért ne lenne? – kap észbe,
Szerkesztői feloldás
mert
ő
Szerkesztői feloldás
nem
nyugszik bele vakon abba, amit a tekintély mond. Nekem is
Szerkesztői feloldás
megvan
, ami más asszonynak
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – Nem lesz, vékony.  
  – Én erős vagyok ám.  
  – Vérszegény.  
  – Én? 55 kiló vagyok, még
Szerkesztői feloldás
mennyi
legyek?  
  – És
Szerkesztői feloldás
nem
fog... maga
Szerkesztői feloldás
nem
bír egy gyereket elhordani.  
  – Én? Tudja
Szerkesztői feloldás
milyen
erős vagyok én? Ha engem látna. – s fölnéz a fürdőszobája felé. – Sőt én azt hiszem, én azt tudom,
Szerkesztői feloldás
hogyha
nekem  

Facsimile Image Placeholder
 
 1623 
  global
 
  gyerekem lesz, akkor én egy tökéletes leszek. Egészen más és tökéletes. Az én véremből lesz valami! Az csoda!  
 
  – Szokta a fogát mosni?  
  – Mért? – s elkezd jihogni, – csunya? Én
Szerkesztői feloldás
minden
este fürdöm. Minden este, az nekem kell. Mert
Szerkesztői feloldás
olyan
sok
Szerkesztői feloldás
emberrel
érintkezem egész nap
Szerkesztői feloldás
hogy
rám ragad róluk a borzasztóság és azt a víz lemossa.
 
  Ha
Szerkesztői feloldás
megfürdöm, nem
a tisztaság miatt, akkor lemegy rólam
Szerkesztői feloldás
minden
rosszaság és nehéz érzés ami egész nap jött.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1624 
  global
 
  – Ruhát mikor vett?  
  – Óh,
Szerkesztői feloldás
nagyon
ritkán. Soha. Ezt adta Ibrányi Alisz, ha valaha ír rólam, írja
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy igazi nemes nőt ismerek Ibrányi Aliszt...  
  – Jól becsapta, mi?  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
csaptam, azt ne írja
Szerkesztői feloldás
meg
. (Ötven
Szerkesztői feloldás
koronát
adtam a titkárnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne kérje a bizonyítványt! Das ist Ungarn!
n
Jegyzet Ez Magyarország! (német).
Sose voltam én apáca, fakereskedő lánya vagyok) Ezt a főkötőt Ibrányi Alisz adta, azóta viselem, piszkos kis kék fejkendő, kétfelé lobog, piszkos
Szerkesztői feloldás
keresztes
karszalag, sötétkék, nyaknál csukott kabát, fekete egyszerű ruha. Ez  
  Én a ruhára
Szerkesztői feloldás
nem
adok, kalapot
Szerkesztői feloldás
nem
viselek, az nekem
Szerkesztői feloldás
nem
áll jól.
Pesten
Budapest
mentem éjjel s egy ur
Szerkesztői feloldás
megszólított hogy
menjek vele hotelba. Volt ott egy kávéház mutatta,
Szerkesztői feloldás
milyen
szép ruhája
Szerkesztői feloldás
van
egy nőnek. Lássa én egy
Szerkesztői feloldás
ilyen
ruháért  

Facsimile Image Placeholder
 
 1625 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
ilyen
bolondos ruháért adjam én a testemet? Az én testem másra való, jobbra! egy ilyen bolondos ruháért én
Szerkesztői feloldás
nem
adom.  
  Az én anyám azt
Szerkesztői feloldás
nem
érti. Nekem 300
Szerkesztői feloldás
koronába
kerültek a szegények és ő mondja „látod azon vehettél volna egy szép rájert!” Nekem
Szerkesztői feloldás
nem
kell, nekem az jobb
Szerkesztői feloldás
hogy
lépten nyomon áldanak.  
 
  Az én szememben
Szerkesztői feloldás
mindenki
szerelmes,
abban
Szerkesztői feloldás
van
valami titokzatosság, valami földöntuli; jönnek hozzám asszonyok és mondják
Szerkesztői feloldás
hogy
az én fejem körül fényt látnak. Nincs pénzük és vesznek Celeste lapot és én
Szerkesztői feloldás
mondom
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezért jönnek, de nekik kellek, én
Szerkesztői feloldás
olyan
vagyok valami magasabb akit földöntuli izékbe avattak én tökéletes vagyok.  

Facsimile Image Placeholder
 
n
Jegyzet
 
 
 
 
 1626 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
november
17
 
 
Oderberg
Oderberg
 
  Koporsó a pályaudvaron    
  Sárga, egyszerű, festett koporsó, kettő, cédula lóg rajta, mellette frissen, csöndesen állnak a kék, szabályos, totyakos, porosz vasutasok.  
  Piszkos, szürke ég, olvadni kezdő hó a síneken a pályatesten.  
  Ujonnan öltözött fiatal német népfölkelők szálnak be az uj vonatba, nagy szemeket bámészan meresztenek; ujságíró bámészan pipál fekete sárga karszalagja.  
  Harctérről jövő,
Szerkesztői feloldás
vagy
szabadságos katonák üldögélnek a kupéban és cigarettáznak  
  rongyos viaszosvászon tárca  
  ír, mit ír  
  az egyenruhában
Szerkesztői feloldás
nem
lehet
Szerkesztői feloldás
megismerni
, ki milyen faj,
Szerkesztői feloldás
ahogy
mennek a koporsóban
Szerkesztői feloldás
még
kevésbé! mikor visszajönnek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1627 
  global
n
Jegyzet
 
  Coeleste    
  – A legujabb kutatások szerint a lélek az agyvelőnek egy
Szerkesztői feloldás
olyan
működése,
Szerkesztői feloldás
mint például
a dinamónak a villamosság. Valami kisugárzó fluidumot
n
Jegyzet Folyadék.
termel az agy s ez a kihatoló valami más fizikumokon, még a gondolatok és érzések technikai közlése nélkül is fizikai elváltozásokat tudnak előidézni.  
  És a vízben való lemosás ezeknek a hatását a testről lemossa.  
  Coeleste azt
Szerkesztői feloldás
mondja
:  
  – Ha
Szerkesztői feloldás
nem
fürdöm meg lefekvés előtt, azoknak a rosszasága és  

Facsimile Image Placeholder
 
 1628 
  global
 
  baja, akikkel egész nap beszéltem, akiknek jósoltam, rajtam marad és
Szerkesztői feloldás
nem
tudok aludni.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
  – Ha maga leül velem, én magának pár perc alatt
Szerkesztői feloldás
olyan
szellemeket idézek,
Szerkesztői feloldás
hogy
maga
Szerkesztői feloldás
meg
akarja fogni,
Szerkesztői feloldás
pedig
semmi ha a kezét kinyujtja.  
  – Itt
Szerkesztői feloldás
vannak
spiritiszták, már 16 éves lány és spiritiszta.  
  – Az egész város jön én hozzám
Szerkesztői feloldás
nem
munkások, a legelőkelőbb nők!  

Facsimile Image Placeholder
 
 1629 
  global
 
  – Én ezeket a bolondériákat
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem, a társaság
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
! Engem itt az egész város ismer és imád és a rendőrfőkapitány utánam szalad az utcán és beszél velem, de
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
mint
jósnő. Én
Szerkesztői feloldás
nem
megyek soha senkihez, jöjjön hozzám
Szerkesztői feloldás
mindenki
. Uzsonna, tea, minek az.  
 
 
Törölt
«
Törölt
– Lelki orvos
   
– barátilag tisztelettel
   
Szerkesztői feloldás
nem
beszél velük
   
„akkor elvesztem a tekintélyem ha a magam dolgairól beszélek.”
   
a két pillangó
   
erkölcsi szabadság
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
n
Jegyzet
 
 
 
 
 1630 
  global
 
  Dr Grosz Henrik
Dziedzietz
Dziedzice
 
  – Azt
Szerkesztői feloldás
nem
lehet
Szerkesztői feloldás
mondani
, a nép inkább jobb módban
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
mint
máskor.  
  – A hivatalnokok rosszul élnek  
  – egy kiló zsír 10
Szerkesztői feloldás
korona
 
 
Szerkesztői feloldás
egy kiló
vaj 12
Szerkesztői feloldás
korona
 
  3-4 hetes malac 50
Szerkesztői feloldás
korona
 
  Csevicz  
  – tojás 10
Szerkesztői feloldás
krajcár
 
  kőszénbányák  
  – parasztság, iparos  
  – krumpli 16
Szerkesztői feloldás
forint
 
  azt nálunk figyelembe se veszik, annyit adnak
Szerkesztői feloldás
amennyit
kér. itt
Szerkesztői feloldás
van
maximális.  
  – több a sankér
tripli
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
,
Szerkesztői feloldás
mint
békébe  
  – diftéria
n
Jegyzet Torokgyík.
Szerkesztői feloldás
van
, nincs ellenállóképesség  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1631 
  global
n
Jegyzet
 
  Coeleste    
  – Én lelki orvos vagyok.  
  S
Szerkesztői feloldás
van
is benne valami. Mert lelki orvoslás már az,
Szerkesztői feloldás
hogy
kibeszélteti a bajos
Szerkesztői feloldás
embereket
és azok
Szerkesztői feloldás
megkönnyebbülnek
. S az is,
Szerkesztői feloldás
hogy
hitet ad, ami a
Szerkesztői feloldás
legfőbb
,
Szerkesztői feloldás
megnyugvást
,
Szerkesztői feloldás
mint
az amerikai szekta, amely hittel gyógyít.  
 
  – kérlek ő azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
már 4szer
Szerkesztői feloldás
meg
volt halva, a
Szerkesztői feloldás
legteljesebb
fizikai és szellemi érzéketlenség s ez
Szerkesztői feloldás
mindig
ugy jelentkezik nála,
Szerkesztői feloldás
hogy
jön két fehér pillangó, azok föléje szállnak, a fülénél zümmögnek s ő arra elveszti az eszméletét.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1632 
  global
 
  – Mikor én nála voltam, volt ott vagy... az előszobával együtt
Szerkesztői feloldás
mert
ott is vártak, lehettek 10-12en. De ő
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
néha
Szerkesztői feloldás
annyian
Szerkesztői feloldás
vannak
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a rendőrségnek kell közbe lépni. Munkásasszonyok, nagyobbrészt szegény asszonyok s egy pár nagysága is  
  – Hát ugy beszéltek vele igen barátilag, bizalmas volt a viszony, de
Szerkesztői feloldás
nagyon
tiszteletteljes, látszik
Szerkesztői feloldás
hogy
respektálják s várnak tőle... Nagy türelemmel hallgatja és jósol,
Szerkesztői feloldás
mondja
is
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
nem
beszélek velük magamról,
Szerkesztői feloldás
mert
akkor elvesztem a tekintélyt a respectet
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1633 
  global
 
  – Meglepő ez az erkölcsi szabadság,
Szerkesztői feloldás
ahogy
nemi dolgokról beszél. Felszed perditákat,
n
Jegyzet Örömlány.
kis nőket s próbál rajtuk segíteni.  
  – Nekem azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
pedig nem
ismert semmit se tudott rólam, a kis Márton festő beszélt, de az se tudta ki vagyok,
Szerkesztői feloldás
hogy
tudós, filozófus, effélét s ő azt
Szerkesztői feloldás
mondta
, maga tudós, de a politika az igazi jövője ha a háboru elmulik, a politikában nagy jövője lesz.  
  – Ami pozitívumokat
Szerkesztői feloldás
mondott
, az
Szerkesztői feloldás
nem
igen volt pontos. De a karakterről
Szerkesztői feloldás
olyan
csodálatosokat
Szerkesztői feloldás
hogy
akik 15 év óta ismernek, a
Szerkesztői feloldás
legjobb
barátaim nem
Szerkesztői feloldás
mondhatnak
jobbakat.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1634 
  global
 
  Vágy, kéj és malackodás nélkül mondja:  
  – Én akarom,
Szerkesztői feloldás
hogy
valaki nekem gyereket csináljon. Ha bízik hozzá. Mert ha
Szerkesztői feloldás
nem
tud, akkor hozzá se fogjon.  
 
  akinek jósolok, azzal
Szerkesztői feloldás
nem
tudnék gyereket csinálni  
  Ebben
Szerkesztői feloldás
valahogy
benne
Szerkesztői feloldás
van
a szerelem lélektana. A
Szerkesztői feloldás
megismerés
elveszi az illuziókat s a szerelem
Szerkesztői feloldás
mindig
titokzatosságban, illuziókban él, maga a közösülés,
Szerkesztői feloldás
mintha
egy mélyebb behatolás és keresés volna a női fizikumban.  
  Nála a jóslás: a karakter és életátérzés: a
Szerkesztői feloldás
megismerés
, elemzés, sőt az anyag, amiből dolgozik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1635 
  global
 
  – Nekem kérlek
Szerkesztői feloldás
megmondta
a
Szerkesztői feloldás
legpontosabbat
. Azt
Szerkesztői feloldás
mondta
: „maga
Szerkesztői feloldás
nagyon
melankholikus és ezért több szomoru napja
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
mint
vidám, mert maga
Szerkesztői feloldás
csak
a nagy érzéseket tudja érezni és az élet középső dolgai iránt nincs érzéke. Mivel pedig csak két nagy érzés
Szerkesztői feloldás
van
, a munka és a szerelem:
és magánál a munkájában most
Szerkesztői feloldás
nem minden
megy ugy,
Szerkesztői feloldás
hogy
ki lehessen elégülve, a szerelemben pedig minél jobban szeret valaki egy nőt, a házasságban a megszokás miatt annál jobban elveszti a nagy örömet, itt sincs kielégülve. Arra kell törekedni hát, hogy a munkája jól menjen.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1636 
  global
 
  Különben az életében a háboru után örvendetes nagy fordulat fog bekövetkezni, a politikára adja magát és ott nagy sikerei lesznek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1637 
  global
 
  Kopernikus    
  A kaputól jobbra az első oszlop mellett
Szerkesztői feloldás
megállott
és nézte Kopernikust. Gyönyörű kiáltott fel
Szerkesztői feloldás
minden
percben.  
 
Szerkesztői feloldás
Kopernikus
lehajtott fővel áll, bal csizmáját előre vetve, a hó vastagon szitálva zuhog, a köpenye ugy lóg
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, keresztül vetett karja, hó borította a lépcsőt  
  hátulról  
  – de szép, nemesek a kis oszlopok,
Szerkesztői feloldás
amelyeken
nyugszik a szobor  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1638 
  global
 
  Schöpfl  
  Dienes  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1639 
  global
 
  Mariakirchében  
n
Jegyzet A kéttornyú Mária-templom a lengyelországi
Krakkó
Krakkó
főterén található.
 
  – Áá,
Szerkesztői feloldás
nem
kis dolog!... No én megyek meg
Törölt
« nézem »
szemlélem azt a nőt az ajtónál.  
  Mikor kijövünk.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
nem
akartam zavarni ájtatosságában,
Szerkesztői feloldás
csak
odasugtam,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy órakor!  
  – És hol? Melyik sarkon.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
nem
állapíthattuk
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
csak annyit mondtam, hogy
Saski Hotel:
n
Jegyzet Szálloda
Krakkóban
Krakkó
.
egy órakor  
  – S ott lesz?  
  – Hoogyne, kérem, lőni akarnak ezek!  
  Egyszer
Szerkesztői feloldás
csak
az utcán.  
  – No én visszam  

Facsimile Image Placeholder
 
 1640 
  global
 
  – A mozdulatukban
Szerkesztői feloldás
van valami
szokatlan puhaság. A faj gyöngédsége!  
  Hátul egy kis öreg,
Szerkesztői feloldás
olyan
lapos orral,
Szerkesztői feloldás
mint
egy kacsa, pompás dolgokat tud.
Szerkesztői feloldás
Ahogy
alázatosan, rendesen oda támaszkodik hátul az ajtóhoz,
Szerkesztői feloldás
ahogy
alázatos macskalépésekkel előre jön,
Szerkesztői feloldás
mennyi
példátlan grácia
Szerkesztői feloldás
ahogy
hajlong, lép, egy szava sincs, s úgy vezet, elragadó.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1641 
  global
 
  A nők magas gerincű vékony orrot viselnek a nézőtéren, szinte Jagello orr, amit ma ugy csodáltam a Wavelban.
n
Jegyzet A
krakkói
Krakkó
Wawel-dombon található a lengyel királyi palota, a bástyák és a katedrális.
Nincsenek
Szerkesztői feloldás
olyan
sok pisze,
Szerkesztői feloldás
mint
a tótokról
Szerkesztői feloldás
mondják
.  
  A színház ugyanaz,
Szerkesztői feloldás
mint
a Vígszínház.  
  Óriási nevetések.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1642 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
november
19.  
  Kocsiut  
  a kék házak  
  a drótsövény  
  igazolás  
  gyaloglás, nyomba nyom  
  Fehéri elmarad  
  A dombon  
  a szürke fiatal major
Szerkesztői feloldás
minden
sárga foga jól látszik a jobb első zápfoga hiányzik és köpködi a nyálat, a szélkifutta vörös, szeplős arca, vörös bajsza  
  A Nádasdy huszárok XIV
n
Jegyzet A Nádasdy huszárezred 1688-as megalapításától kezdve – a különböző átszervezésekkel együtt – egészen az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig létezett.
 
  – Jaj die
Szerkesztői feloldás
ungarischen
Truppen
n
Jegyzet A magyar csapatok (német).
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
neki indul fáradhatatlanul, ez egy lelkes a  

Facsimile Image Placeholder
 
 1643 
  global
 
  – Ez
Szerkesztői feloldás
nem
vezérkar, ez mérnökkari,
Szerkesztői feloldás
mindjárt mondtam
rozsdás gombjai, de beszél teljes emberi erővel.  
  Egy magyar
Szerkesztői feloldás
embernek nem
fontos ez.  
  Közönséges katonaköpenyében, amely még bélelve sincs.  
  Ugy állanak az urak,
Szerkesztői feloldás
mint
a haditudósítók, akiknek a csatát magyarázzák  
 
Igolomia
Igolomia
 
  mellén a kedves piros vonalas vitézségi szalagon a katonai érdemkereszt.  
  Die Leute nicht zu halten los zum los,
n
Jegyzet Ne tartsák fel az embereket gyerünk gyerünk (német).
– kiabálja,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1644 
  global
 
  s kitör belőle a láz,
Szerkesztői feloldás
mintha
most is harcba menne.  
  Cseresznyés ezredes
n
Jegyzet 3. honvéd gyalogezred.
itt
Szerkesztői feloldás
volt
 
  Valami varázsa
Szerkesztői feloldás
van
a harcnak, amely ugy viszi magával az
Szerkesztői feloldás
embereket
.  
  Játék nagyban. Vérben.  
  Most érzem
Szerkesztői feloldás
meg
először ezen a németen keresztül
Szerkesztői feloldás
hogy
mi az, menni előre és előre és kockáztatni
Szerkesztői feloldás
mindent
. Vadász szenvedély ez, azért is lehet az
Szerkesztői feloldás
erejüket
ugy beletenni egy ilyen dologba  

Facsimile Image Placeholder
 
 1645 
  global
 
  Ott a hómezők, ott a fehér sik, amely az égbe belemegy, ott a fekete fás foltok. Ott
Igolomea
Igolomia
, amit a magyar huszárok rohantak meg.  
  Az élen a magyar huszárok, Cseresnyés ezredes,
n
Jegyzet 3. honvéd gyalogezred.
a szél fuj a domb tetején és előttünk
Szerkesztői feloldás
mint
krumplivermek a kis tömegsirok.  
  Észre sem veszi senki a sírt.  
  – Hir ruhe die Ungarn!
n
Jegyzet Itt fekszenek a magyarok! (német).
de
Igolomiát
Igolomia
bevették  

Facsimile Image Placeholder
 
 1646 
  global
 
  A domb kicsi, méter magas fekete föld, hó fujja be
Szerkesztői feloldás
csak
a közepe marad ki.  
   
 
Igolomea
Igolomia
graphic
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
graphic
 
 
19/11. 15
graphic
 
  – Sír a síron  
  – Ez
Szerkesztői feloldás
nem
sír?  
  – Hát  
  – trágyadomb  
  mi lett azzal a
Szerkesztői feloldás
meghatottsággal
amit trágyadomb előtt érzett az
Szerkesztői feloldás
ember
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1647 
  global
 
  Katonatrupp
n
Jegyzet Csapat (német).
kocsi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Jaj de szép! egy hegyes sapkás paraszt a hóban, félig látszik.  
 
  Két katona várja a vonatot  
  – A te sebed sulyosabbnak látszik.  
 
  Fehéri fényképen  

Facsimile Image Placeholder
 
 1648 
  global
 
  – Itt a kränze!
n
Jegyzet Koszorú (német).
Notabene!
n
Jegyzet Jól jegyezd meg! (latin).
Diese Ecke ist di Gr.
n
Jegyzet Ez a sarok a Gr. (német).
s ezt használtuk fel lövészároknak.  
 
  százados  
  – Az már ugy
Szerkesztői feloldás
volt
kicsinálva. Neki
Szerkesztői feloldás
meg
kellett halni. Én
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok kálvinista, de a predestinációt
n
Jegyzet Eleve elrendelés, a kálvinista (református) tanok egyik alaptétele.
helyesnek találom. Az a természeti dolgok helyes
Szerkesztői feloldás
megfiigyelése
után
Szerkesztői feloldás
van
csinálva.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1649 
  global
 
  – Begräbnisse.
n
Jegyzet Temetések (német).
 
  – Einzelne offiziere und de der Manttschaft
n
Jegyzet Egyéni tisztek és a csapat (német).
 
  11-ig
Szerkesztői feloldás
november
 
  kér 22,  
  – itt lehetnek összesen 120-on felül az egész mezőn.  
  Fallen am Felde der Ehren
n
Jegyzet A becsület mezején elesettek (német).
 
 
Szerkesztői feloldás
mindig
írnak valami
Szerkesztői feloldás
meghatót
s abba bele
Szerkesztői feloldás
van
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1650 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
nincs
mit
Szerkesztői feloldás
megírni
,
Szerkesztői feloldás
hogy
itt álla a XVI
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és XXVII  
  a kutyát se érdekelné  
  Ha maga Bárczi
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
jönne
Szerkesztői feloldás
nem
látna itt semmit.
Szerkesztői feloldás
Megtörtént
dolgokat
Szerkesztői feloldás
megírni
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1651 
  global
 
 
Argentína
Argentína
követe táviratoz kapitány,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezredes akarok lenni  
  – Motiválni.  
 
Uruguay
Uruguay
követe alezredes.  
  Három napra
Szerkesztői feloldás
megjött
.  
 
Uruguay
Uruguay
viszont uj egyenruhát csináltatott magának.  
  felvágottak  
  hurka  
  rizotto  
  sör  
  kenyér tömérdek
Szerkesztői feloldás
mind
Fehéri
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1652 
  global
 
  Beszállás
Krakkóban
Krakkó
Tarnov
Tarnow
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
  – Tudja
Szerkesztői feloldás
doktor
ur egy kis különbség
Szerkesztői feloldás
van
. Sörivó, osztrák, azzal lehet bánni  
  – A porosz
Szerkesztői feloldás
olyan mint
a hatványozott
Szerkesztői feloldás
magyar
szolgabíró de ez részeg szokott lenni,
Szerkesztői feloldás
hanem
a porosz soha. Iszik, de elébb bezárja az ajtót, s míg ki
Szerkesztői feloldás
nem
Törölt
« nyitja »
józanodik ki
Szerkesztői feloldás
nem
nyitja.  
  Nevetés  
  – Na jó.  
  – Az igazságtalanságot el
Szerkesztői feloldás
nem
követne fölfelé.  
  De le ordít. A pulzusát
Szerkesztői feloldás
megnézheti
, jó, a szívműködés is normális, de ordít, s kiköveteli magát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1653 
  global
 
  – Mit fog ön
Szerkesztői feloldás
mondani
Szerkesztői feloldás
Lenkeynek,
Szerkesztői feloldás
hogy
micsoda egy bolond kollegát szabadítottak rám.  
 
Szerkesztői feloldás
meg
fogom dicsérni.  
  – Háborut csinált a háboruban.  
 
  – Kár
Szerkesztői feloldás
hogy
a revolverem nincsen nálam. Azzal
Szerkesztői feloldás
nagyon
jól lehet dolgozni.  
  – Tudja mikor fogok én nevetni  
  – Mit bánom én haljon
Szerkesztői feloldás
meg
, mért él az
Szerkesztői feloldás
ilyen
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1654 
  global
 
  – Van joga. Jegyet váltott az első osztályra.  
  – Őrült futóbolond, marha. Ahelyett
Szerkesztői feloldás
hogy
haditud  
 
  – Képzelje el magának az Irot
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.
Szerkesztői feloldás
Olyan mint
egy zsák kanenber sajt.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
szaga is
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – Szaga? Jelleme
Szerkesztői feloldás
van annak nem
szaga! – kiáltott fel  

Facsimile Image Placeholder
 
 1655 
  global
 
  – Be kellett egyszer mennem, de
Szerkesztői feloldás
nem
hiszik, minek is
Szerkesztői feloldás
mondjam
! – teszi hozzá, Rauch báróhoz. Ugy
Szerkesztői feloldás
ahogy
az az
Szerkesztői feloldás
ember
beszél, ugy senki. Kijavítja. Kijavítja, a
Szerkesztői feloldás
Budapesti Hírlapnak
írt egy 7 miniszteri
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Törölt
« lapot »
levelet, amelyen felsorolja a nyelvi hibákat és visszaküldi a lapot.  
 
  – Az ragad. (A Jászi rászkodása.)  
  – Kérem, én 11 éve vagyok együtt Béldivel
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és
Szerkesztői feloldás
még
a kolera
Szerkesztői feloldás
nem
ragadt rám.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1656 
  global
 
  A Béldi irt 1 millió  
  670 ezer korona  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a
Szerkesztői feloldás
gazemberek
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1657 
  global
 
  A szakács    
  kímélni akartam és – előtte és utána lecsap a gránát. No fene vigye el, ezt én
Szerkesztői feloldás
nem
bánom. Én
Szerkesztői feloldás
nem
ugrok tovább.  
 
  – Az ezredesnek öt adjutánsa
n
Jegyzet Segédtiszt, hadsegéd.
elesett. Most menjen maga. És nekem semmi bajom se lett.  
  Ugy volt
Szerkesztői feloldás
hogy
nekem uj parancsot kellett
Szerkesztői feloldás
volna
kapnom az angriffra,
n
Jegyzet Támadás (német).
de az ezredes elesett. Rövidlátó  

Facsimile Image Placeholder
 
 1658 
  global
 
  volt és azt hitte,
Szerkesztői feloldás
hogy
nincsenek
Szerkesztői feloldás
olyan
messze,
Szerkesztői feloldás
pedig
kutya közel vótak és kérem, két lövést kap. Egyet a combjába, egyet a karjába, – s nevet  
  Gondoltam én előre, spurim
n
Jegyzet Gyors futás, sprint.
volt,
Szerkesztői feloldás
hogy
ma el fog esni.  
  Én magamról
Szerkesztői feloldás
csak
utána gondoltam,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez
Szerkesztői feloldás
nem
fog menni soká! Én innen kikerülök és rittig, két nap mulva tüdővérzést kapok s kimegyek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1659 
  global
 
 
Tarnow
Tarnow
 
 
Szerkesztői feloldás
november
20
 
  Butajeff
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
  – azért jöttünk
Szerkesztői feloldás
hogy
önök  
  Állandóan nevetve
Szerkesztői feloldás
mondja
el, azokat a dolgokat, amik történtek. Örül
Szerkesztői feloldás
hogy
most ő a forrás, a közlő.  
  Az a rézből, üveggyöngyszitákból, páholyokból és hajlított bútorokból összehozott elegancia, amely ma az egész
Törölt
« világnak »
 
  – A
Szerkesztői feloldás
legszükségesebb
bútor is
Szerkesztői feloldás
megvan
, a kipuderezett cseléd, aki nappal ágy éjjel pamlag  

Facsimile Image Placeholder
 
 1660 
  global
 
   
  fehér fodros fejkötője nagy szája nagy felső ajka  
  fekete kendő a homlokán  
  Nagy fekete kendő a hátán  
  Grófnő  
  Höfert üdvözli  
  I
Szerkesztői feloldás
elmondja hogy
itt mulattak a nőkkel és jött egy lövés és
Szerkesztői feloldás
mindnyájukat
elvitte  
  lent az udvaron  
  500-an haltak
Szerkesztői feloldás
meg
az összes
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1661 
  global
 
  Herz Jesu – Sacré Coer
n
Jegyzet Jézus Szíve – Szent Szív (német-francia).
 
  Az eredeti
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  padlás, tető  
  Egy 30 és feles gránát  
  A kápolna, a karzatról; az oltár áll a kereszt ugy maradt karrarai marmorból
n
Jegyzet Carrarai márvány: híres, olaszországból származó márvány.
 
  A tetőről a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
le-  
  Ez is ugy szalad,
Szerkesztői feloldás
mint
egy szakácsné a hóban és mutogatja a romokat,
Szerkesztői feloldás
mindent megmutat
 
  A vasbetonból épült rideg, modern kolostor. Világos és üres és rideg,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1662 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
Hé Nikita!
   
A hosszu trén a havas állomáson
   
Ezeken a büdös
galiciai
Galicia
állomásokon le kell menni s át,
Szerkesztői feloldás
vagy
ugy
Szerkesztői feloldás
mint
Mátészalkán
Mátészalka
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1663 
  global
n
Jegyzet A következő jelenetet Móricz Aki úr, az úr c. elbeszélésében dolgozta fel. ( Móricz Zsigmond, Aki úr, az úr. In: Móricz Zsigmond, Gyalogolni jó, kiad. Illés Endre (Budapest, Szipirodalmi kiadó, 1952)
 
 
Törölt
«
Törölt
Szemben egy magyar ur
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
.
   
Szetele,
Szerkesztői feloldás
van
kenyere?
   
– Igenis.
   
– Tiszta?
   
Szerkesztői feloldás
Ilyen
butaságot kérdezni.
   
Szerkesztői feloldás
Hogy
bontja fel a konzervet.
Szerkesztői feloldás
Nem
sikerül. Annyira lassan, kesztyűsen és ügyetlenül,
Szerkesztői feloldás
ahogy
csak egy magyar ur teheti
   
Iszonyu nálunk a flanc. Mit képzelnek ezek az urak? mik ők? és milyen élet illenék hozzájuk. Egy kis doboz konzerv.
   
– Mi ez? Morzsa? Lefaragja a felső réteget s a jó otthoni kenyérből vág egy
Szerkesztői feloldás
darabocskát
.
   
Addig Szetele ugy állt,
Szerkesztői feloldás
mint
egy
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1664 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
állat a rengeteg nagy buza kenyér pilisével,
Szerkesztői feloldás
ahogy
egy kutya szolgál első lábait maga előtt tartva
   
– Még eszik
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
ur?
   
– Előbb mást eszek.
   
S a nagy viharálló bőrtáskájából egy kis doboz gyümölcs konzervet vesz elő, amit a késén levő konzerv nyitóval nagy gonddal nyit körül
   
Borotvált frissen metélt bőre
Szerkesztői feloldás
olyan mintha
festve volna, a szem alatt kétfelől a pofa felső része kipirosítva, ahogy a másodrangu operett színházakban a kórus szokta festeni magát.
   
Nagy tisztán tartott, kesztyűben puhult kezei fehérek és kövérek s körmei hegyesre
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1665 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
vágva,
Szerkesztői feloldás
nem
régen manikűrözve. Szetele
Szerkesztői feloldás
mint
egy ideális kutya nézi, mit zabál s mozdul abban a pillanatban,
Szerkesztői feloldás
ahogy
kell neki valami. Kenyeret vág pici karéjt,
Szerkesztői feloldás
ahogy
eléje tartja Szetele a nagy tányért.
   
Sok morzsát csinál és
Szerkesztői feloldás
nem
törődik vele.
   
– Adjál kenyeret még, s átadja a konzervet, amit
Szerkesztői feloldás
nem
nyalt ki eléggé, tele hagyta
   
– van dió?
   
– Igen. Vegyek ki?
   
– Ha könnyen hozzájutsz.
   
– Igen.
   
Szetele a jó fiu két markát összefogja, tele.
   
Szerkesztői feloldás
Nem
kell
Szerkesztői feloldás
olyan
sok.
   
Persze,
Szerkesztői feloldás
csak
egy-kettő szájíznek.
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1666 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
Iszik két pohár jószagu likőrt? vagy teát? a fekete bőrrel bevont flaskájából.
   
Kettesével szedik ki a Szetele kezéből diókat. Nyolcat.
   
Szerkesztői feloldás
Nem
kell több a
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
urnak?
   
– Nem.
   
– Ideteszem
Szerkesztői feloldás
mind
.
   
S ő hagyja,
Szerkesztői feloldás
mint
egy affekta urnő.
   
Szerkesztői feloldás
Csak
hagyd Szetele
   
S ő hagyja,
Szerkesztői feloldás
hogy
oda tegye.
   
– Ne oda tedd.
   
S egy más helyet mutat. A kabát öblét.
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1667 
  global
 
  Egy csodálatos élet    
 
Pozsony
Pozsony
, társaság  
 
Bosnia
Bosznia_Hercegovina
Szerkesztői feloldás
megérkezés
 
  a kedves  
  nőkkel való afférok  
  vadászat – koldus  
  szabadság  
  utazás, vigéc,
n
Jegyzet Utazó ügynök, kereskeső.
 
  kaland  
 
Szerkesztői feloldás
szabadság meghosszabbítás
 
  – kiemelt abból az ezredből, azt hitte ezzel szívességet tesz  
 
Esztergom
Esztergom
 
  vívás  
  bajnokságok  
  Magyar Sport, arckép  
  közelvívás könyve  
  miniszter úrnak
Szerkesztői feloldás
nem
reagálnak  
  Frigyes fg dicsérete  
  miniszter dicsérete  
  – 2 okmány  
 
Grado
Grado
 
  tüdőcsucshurut  
 
Grado
Grado
 
  nővel kaland,
Szerkesztői feloldás
nem
megy bele  
  a görög
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
Petrikos  
  könyvkölcsönzés a
Szerkesztői feloldás
Nemzeti
Sport képeit körözik  
  elutazás,
Szerkesztői feloldás
nem
megy a nővel.  
  álom
Szerkesztői feloldás
május
12  

Facsimile Image Placeholder
 
 1668 
  global
 
 
Grado
Grado
II.
Szerkesztői feloldás
novemberben
ujra kiujul a baj  
  kevés pénz  
 
Szerkesztői feloldás
nem
megy abba a szállodába ahol volt, drága,
Szerkesztői feloldás
hanem
abba ahol a nő volt, hátha találkoznak  
  két fiatal nő  
  egyik francia kokott
n
Jegyzet Örömlány.
 
  másik német kislány nénivel  
  a francia
Szerkesztői feloldás
nagyon
néz, de ő
Szerkesztői feloldás
nem
ismerkedik
Szerkesztői feloldás
meg
vele, egyszer
Szerkesztői feloldás
megszólítja
az őt s ő folyékony franciául feleli
Szerkesztői feloldás
hogy nem
tud
Szerkesztői feloldás
franciául
. Az átül.  
  a németke tetszik  
  a francia portugált fog s pletykák, prémek  
  pénzbajok  
  öngyilkossági tervek  
  – mit csinálok én 26
Szerkesztői feloldás
forint
nyugdíjjal  
  vallomás  
  eljegyzés  
  a francia a portugállal elutazik
Zürichbe
Zürich
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1669 
  global
 
  éjjel
Szerkesztői feloldás
megjön
egy ur,
Szerkesztői feloldás
csak
én
Szerkesztői feloldás
voltam
ott a foyerbe
n
Jegyzet Előcsarnok, hall.
s tőlem kérdi, hol a
Szerkesztői feloldás
felesége
 
  Másnap
Szerkesztői feloldás
megjön minden
rendbe  
  a portugál
Szerkesztői feloldás
nem
jött  
   
  összetűzés az asztalnál  
 
Szerkesztői feloldás
megjött
Petrikos s én arra néztem és ő
Szerkesztői feloldás
mindjárt
feláll és odajön és a
Szerkesztői feloldás
legsulyosabb
sértéseket vágja oda.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1670 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Megbíztam
Szirmayt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és Xt  
  Petrikos
Szerkesztői feloldás
nem mondja hogy
nagy vívó vagyok  
  A hollandus
Szerkesztői feloldás
nem
ad elégtételt ő elutazik  
  A
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
habozásban állok ott a segédeimmel, ha
Szerkesztői feloldás
nem
kapok elégtételt,
Szerkesztői feloldás
meghaltam
Szerkesztői feloldás
nem
házasodhatom,
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
vagyok
tiszt, fegyvert kellett
Szerkesztői feloldás
volna
használni, de civilbe voltam és
Szerkesztői feloldás
csak
revolverem
Szerkesztői feloldás
volt
...  
  Jön a hollandus a nővel s átmegy köztük  
  Vissza is jön s
Szerkesztői feloldás
megismétli
a végén, kutya,
Szerkesztői feloldás
mondom
Szerkesztői feloldás
gazember
s német
Szerkesztői feloldás
gazember
 
  Előveszem a revolvert, lelövöm  
  Tíz
Törölt
« pe »
minuta alatt
Szerkesztői feloldás
meghal
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1671 
  global
 
  Szabó János 42 év  
  Angyal András 38  
 
 
 
Zubogy
Zubogy
 
Gömör
Szerkesztői feloldás
megye
 
  – az orosz
Szerkesztői feloldás
meg
eresztgette utánunk a slapnert,
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
oszt mi
Szerkesztői feloldás
csak
néztük  
  – hát mink
Szerkesztői feloldás
csak
tréfára vettük, még azt
Szerkesztői feloldás
mondja
egy: gyere kedves komám fogjuk össze magunkat, ketten haljunk meg!  
 
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
olyan
fiataloknak való, akinek még
Szerkesztői feloldás
nem
sug a file haza. Nem báncsák otthonrul.  
 
Törölt
«
Törölt
– összeesmerkednek, ott
Szerkesztői feloldás
van
portáján, odavaló. Én
Szerkesztői feloldás
meg
ha elmegyek egy porció pálinkát kérek, asse tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
mongyam a kisasszonkának.
   
– Adnak osztán ceruzát, leírják
Szerkesztői feloldás
hogy
mi az ára, ha
Szerkesztői feloldás
nem
tudnánk épen.
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1672 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
– Lehet azér
Szerkesztői feloldás
hogy olyan
fiatal eszű nép, aki
Szerkesztői feloldás
megtanulja
.
   
– Azt azér tudjuk ha azt kiáltják forverc,
n
Jegyzet Előre (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
akkor igyekezni kell. Olyat épen.
»
Törölt
 
  – Mink is
Szerkesztői feloldás
megnézzük
azt bizony, de hiába nézzük.  
  – Már mikor idib
n
Jegyzet Értsd: idébb.
hoztak osztán várakba vótunk mi mindig. Várakat csinálgattuk egész nyáron.  
  – Ötkor, óf, azután kávézás, hét órakor rukkolás
n
Jegyzet Vonulás (katonai).
– bizon gyalog, ezen a sáron
Szerkesztői feloldás
megtart
egy óráig, hát 3 órakor indulunk
Szerkesztői feloldás
4-re érünk.  
  Az egyáltalán nincsen közel az
Szerkesztői feloldás
ilyen emberekhez
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1673 
  global
 
  – Már ugy beszélik
Szerkesztői feloldás
hogy
öt napra kapnak két kenyeret, mi
Szerkesztői feloldás
meg
8 napra kapunk. Lehet
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
csak
beszélik. Cibakot
n
Jegyzet Kétszersült.
kétszer a két kenyérhez, egy csajkával  
  – óvasom mikor beteszem a kávémba, másnap má
Szerkesztői feloldás
csak
nézem.  
  – bion
Szerkesztői feloldás
megéhezik
k. al
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.,
Szerkesztői feloldás
megéhezhetik
, no az is elég sajnos, oszt ott
Szerkesztői feloldás
még
a bornyó
n
Jegyzet Szőrös borjúbőrből készült, vállra csatolható katonai hátitáska.
azt emelgeti. Hej
Szerkesztői feloldás
csak
az a jóisten ránk tekintene má.  
  – Neki irták,
Szerkesztői feloldás
hogy olyan
malacot vett édes anyám, 6,5
Szerkesztői feloldás
forintért
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a hátára veszi, osztán elvinné
Rudabányára
Rudabánya
, ha sár
Szerkesztői feloldás
nem
vóna.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1674 
  global
 
  – ugy azér
Szerkesztői feloldás
hogy vagy
egy ingecskét mosok magamra; muszály, rávisz a nyomor. Én
Szerkesztői feloldás
nem
bánnám ha az
Szerkesztői feloldás
asszony
mosná, de
Szerkesztői feloldás
nem
jutok hozzá.
Szerkesztői feloldás
Pedig
bizony
Szerkesztői feloldás
olyan
hideg a víz,
Szerkesztői feloldás
hogy
az az ujjam majd elfagyott.  
  – hónap lesz mónka.
n
Jegyzet Értsd: munka.
Mindenféle ruhákkal varrni valót. A cipőt beadni, amit nagyot attak, vagy kicsint!  
  Van itt az
Szerkesztői feloldás
embernek
dolog magával, elég.  
  – Hiába veszekedik. Ellássák a baját, itten ugyis spanglit
n
Jegyzet Cipő bőrszíja.
adnak az
Szerkesztői feloldás
embernek
. X Többre megy itt szépen
Szerkesztői feloldás
kérem alássan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1675 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
is vót itt vetés. Dudva! Egy szál árpa, a többi dudva. Egyszóval
Szerkesztői feloldás
még nem
is sugott nekünk a fülünk,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
olyanokat
bámulni 35
Szerkesztői feloldás
meg
40 kilómétereket jönni egy nap. Bizony gyöttünk,
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
ur felül a lóra oszt gyerünk. Má ha reggel fel kellett kelni, azt hittem nincs láb alattunk.  
  – Bizony itten a Kárpátoktul jönni, nincsen ott falu. Ugy elrontották.  
  – Muszály is szegénynek. Vannak ott
Szerkesztői feloldás
olyanok
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – többet
Szerkesztői feloldás
megenne
, de egy kanállal adnak ott
Szerkesztői feloldás
mindegyiknek
,
Szerkesztői feloldás
nem
válasszák ki.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1676 
  global
 
  – az orosz, az
Szerkesztői feloldás
olyan
laputövű  
 
Szerkesztői feloldás
milyen
 
  – persze
Szerkesztői feloldás
hogy olyan
, bamba. Keveset dolgozik, mink csináljuk utána.  
 
Szerkesztői feloldás
Pedig
épen azt hallottuk a káplárunktul,
n
Jegyzet Tizedes.
Szerkesztői feloldás
hogy mind
kimegy  
 
  X int  
  – hol is vót az, ahol te
Szerkesztői feloldás
olyan
sokat elfogtál. Vót a 6000 is, kísérték a mi katonáink, csoportba vót, vót 6000 borzasztó vót azt nézni is. Sokan
Szerkesztői feloldás
vannak
azok,
Szerkesztői feloldás
pedig
azt hittük
Szerkesztői feloldás
nem
is marad több.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
veszekedett?  
  – Soha!  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
bicskázott?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
létezik. Az nálunk
Szerkesztői feloldás
nem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1677 
  global
 
  fordul elő. Bicska disznóba való.  
  – Ne bánts senkit,
Szerkesztői feloldás
nem
bánt senki.  
  – ha, a jóisten tudná azt összeszámolni, amennyit elvittek.  
  – Nekem írták, ott
Szerkesztői feloldás
van
egy
Szerkesztői feloldás
darab
árendás földecském, azt írták
Szerkesztői feloldás
hogy
bevetnék  
 
Törölt
«
Törölt
84 éves édes apám
Szerkesztői feloldás
van
   
82 éves
Szerkesztői feloldás
édes
anyám
   
és öt apró gyerekem. Három már elhalt, aki segített
Szerkesztői feloldás
volna
rajtam. Bizony
Szerkesztői feloldás
annyi van
nekem, osztán kenyérkereső nincs.
   
– Az
Szerkesztői feloldás
asszony
erős?
   
– Hát avval
Szerkesztői feloldás
nem
dicsekedek. 16 éves vót, mikor evettem. A tied erősebb.
   
– Akkor is erősebb vót, mikor evettem, véribe való! 18 éves
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1678 
  global
 
  – Akkor is szorult a
Szerkesztői feloldás
feleséged
, mikor eljött, akkor legrosszabb vót, mert akkor vót a
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
ropogtatás. Lűttek
Szerkesztői feloldás
nagyon
.  
 
  – Vastag szemöldökű
Szerkesztői feloldás
emberek
, jó fogúak s nevető kis
Szerkesztői feloldás
magyarok
az utcán.  
  – öt órakor
Szerkesztői feloldás
van
a kávé  
  – az enyém
Szerkesztői feloldás
még
most is ott
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – bion
Szerkesztői feloldás
megiszom
én a kávét.  
  – bion
Szerkesztői feloldás
kérem alássan
, én 12 éves koromtul dógozok, de
Szerkesztői feloldás
nem
ettem soha kávét. Itt
Szerkesztői feloldás
meg
azt eszek.  
  – majd lesz ha a jóisten haza segít.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1679 
  global
 
  – hát
Szerkesztői feloldás
nem
hallott semmi izét,
Szerkesztői feloldás
hogy
beszéltek vóna. Meg mit tudjuk mi mit beszélnek,
Szerkesztői feloldás
nem
is értjük. Most egy csapatot attak hozzánk, németet. Tiszta német.  
 
  – hát imádkoznak é.  
  – Hát azt
Szerkesztői feloldás
nem
lehet elkerülni. Aztat
Szerkesztői feloldás
nem
lehet elkerülni. haj iszen...  
  – Eccer, mék aznap lett vóna, mikor vittek vóna templomba. Hát
Szerkesztői feloldás
nem
vót templom,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
nem
vót pap.  
 
  – Most már
Szerkesztői feloldás
van
jó téli kabátónk,
Szerkesztői feloldás
nem
fázónk meg. De asse vót eddig.  
  – Nem bánnám én, ha most hazamegyek is,
Szerkesztői feloldás
csak
lefúnának.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1680 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
– én egy szót se szólnék. Né. Egy pörcig se élnék vele. Ha gyerekem
Szerkesztői feloldás
van is
osztán
Szerkesztői feloldás
még
olyat tesz
   
– tudja isten. Meggondolnám a dógot okosan. Nem szaladnék neki
Szerkesztői feloldás
mindjár
.
   
– Maga is
Szerkesztői feloldás
megtenné
egy nővel.
   
– Nem. Nem én.
Szerkesztői feloldás
Nem
tenném meg.
   
– Az
Szerkesztői feloldás
embernek
is
Szerkesztői feloldás
meg
kell gondolni
Szerkesztői feloldás
kérem szépen mert
az
Szerkesztői feloldás
asszonynak vannak
gyerekei és
Szerkesztői feloldás
van
ura, és ha én vele közlekednék
   
– kifórázná a szemét az én feleségem ha olyat akarna
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1681 
  global
 
 
Przemysl
Przemysl
 
 
Szerkesztői feloldás
 
  Előadás    
  – hát kérem urak s térképet terít ki – talán a lámpa alá.  
  – a fiatal kapitány meséli részletesen az ostromot és belehajlik a térképbe, behuzza a vállát és halkan és felhuzott homlokkal beszél; a beszédje egyre halkabb lesz,
Szerkesztői feloldás
ahogy
a rémes dolgok jönnek  
  – tiefe Graben,
n
Jegyzet Mély árkok (német).
ezek a mély árkok egészen hindernisszel,
n
Jegyzet Akadály (német).
dróttal
Szerkesztői feloldás
voltak
tele  
  – folyvást érezni,
Szerkesztői feloldás
ahogy
csapdát állít fel; leereszti a hangját
Szerkesztői feloldás
ahogy
a csapatokról beszél.  
  Itt
Szerkesztői feloldás
még
ma is ideges a hangulat a kiállott rémületek után.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1682 
  global
 
  – Itt most nincsenek magyarok.
Szerkesztői feloldás
Hogy
volnának! Azok elöl
Szerkesztői feloldás
vannak
.  
 
  A tenyerét könnyű mozdulattal teszi a térképre s
Szerkesztői feloldás
megmerevednek
az ujjai
Szerkesztői feloldás
ahogy
a támadás mozdulatán végig huzza.  
  A falon két nagy kép
Przemysl
Przemysl
W. XVI.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Várbástyák veszik körül a várost, fölötte a hegy szelíden, erődítés nélkül török
Szerkesztői feloldás
vagy
akár magyar lovasok veszik körül, támadás és lovastól borulnak fel,
Szerkesztői feloldás
ahogy
a bástyákról lövik őket.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1683 
  global
 
  A másik nagy kép  
 
Przemysl
Przemysl
obecny
n
Jegyzet Jelen (lengyel).
 
  tutajos
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és uszoda; a régi várnak két bástyája festőien dekorálja lombok közt a kép jobb sarkát, fölötte a hegy szelíden  
 
Szerkesztői feloldás
Ahogy
hallgatja és nézi az affektáltan mozgó,
Szerkesztői feloldás
nagyon megmosott
kezeit a kis kapitánynak  
  – Ez hát ma már
Szerkesztői feloldás
nem
vár többé,
Szerkesztői feloldás
csak
hídfő
Szerkesztői feloldás
megerősítés
. Ami vár
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
mind
össze
Szerkesztői feloldás
van
rombolva.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1684 
  global
 
  Kalapos, fátyolos dáma a sarokban, háttal a világos ablaknak.  
  Egyszerre adattá vált história, történelem ami
Szerkesztői feloldás
még
pár hónap előtt élet
Szerkesztői feloldás
volt
. Épenolyan már,
Szerkesztői feloldás
mint
a  

Facsimile Image Placeholder
 
 1685 
  global
 
  Tatár
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Hügel  
  Téglapépítmény  
  Fancsalaky Béla 1915 IX/9  
 
  Korp Turi Lajos  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
1915  
  sz. Csongrád 1890  
 
  Pataki Gyula  
  Győr 1915  
  IX/9  

Facsimile Image Placeholder
 
 1686 
  global
 
  Ideális váröv Feledhetetlen  
   
  Itt a középpont s körülveszik
Szerkesztői feloldás
mint
középpontot a hegyecskék a horizontig  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1687 
  global
 
  Körül a kis hegyek,
Szerkesztői feloldás
mind
várnak aláépítve.  
  – Gyalogsági gyakorlatok a hómezőben.  
  – az erdő sarkától jobbra 500 lépés, mozgó alakok  
  – igen, igen, igen, látom! mozgó alakok.  
  – hogy tetszik. Már a vidék. Mennyien haltak itt, a fenébe!  
  Nyírfák  
  két fiatal fenyő  
  egy idébb lent a fedezék előtt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1688 
  global
 
  a nyirfák hármas-négyes csoportokban állnak, karcsu kecses testük, zilált finom fürtjeik a kékes fehér havon rőtten.
n
Jegyzet Értsd: rőten, vörösen.
 
  Ide néztek le a
Szerkesztői feloldás
magyarok
 
 
  – Hát
Szerkesztői feloldás
kérem
most bent vagyunk a várban  
 
  Ez az átkozott kazamaták. Azok az alacsony ablakok,
Szerkesztői feloldás
ember
magasságban és vasrács, drótháló, üvege nincs, beton  

Facsimile Image Placeholder
 
 1689 
  global
 
   
  beton alap  
  kettő közt egy előszoba  
  – féltik
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  előtte fűzfabokrok  

Facsimile Image Placeholder
 
 1690 
  global
 
  egy régi kancsóban, krumplilevest,  
  asztalka  
  szirkecskék
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – szereti  
  – voltam én ott  
  két fegyver felakasztva, bródzsák,
n
Jegyzet Kenyeres zsák (német).
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, bortartó  
  – 11 oroszt küldött a tulvilágra.  
  felszerelési tárgyak  
  jó bakkancs, jó ruha, maga tapasztották
Szerkesztői feloldás
meg
 
  fa felvágva, fűrészelve, szépen felrakva  

Facsimile Image Placeholder
 
 1691 
  global
 
  jó meleg  
  nagy platni
n
Jegyzet Főzőlap.
 
  kint kecskeláb  
  nyujtódeszka  
   
  festőként dolgozik  

Facsimile Image Placeholder
 
 1692 
  global
 
  A festő, aki egy havas fát
Szerkesztői feloldás
meglát
és visszafelé is
Szerkesztői feloldás
megáll
,
Szerkesztői feloldás
megnézni
s elmarad arra nincs ideje
Szerkesztői feloldás
hogy
lefesse hát
Szerkesztői feloldás
csak
nézi,
Szerkesztői feloldás
olyan
soká
Szerkesztői feloldás
hogy
azalatt le is festhetné  
 
  – mért
Szerkesztői feloldás
nem
veret szöget a talpába?  
 
Szerkesztői feloldás
csak
a tudósok sietnek, a művészek ácsorognak  

Facsimile Image Placeholder
 
 1693 
  global
 
  A
Törölt
« borz »
teljesen szétlőtt romokon vidám és gukkerező tisztek fényképeztetik le magukat.  
  Fényképnézés  
   
 
tükör mosdó fogas asztal telefon kályha íróasztal kapitányé mérnöki asztal asztal ablak pamlag karos fotel ablak ajtó terrasz
graphic
 
  halottak mezítláb,
Szerkesztői feloldás
vagy
kapcában  

Facsimile Image Placeholder
 
 1694 
  global
 
  – Végre egy
Szerkesztői feloldás
ember
akit becsukatok! Becsukatom a
Szerkesztői feloldás
gazembert
.  
  – Kit?  
  – A portást!
Szerkesztői feloldás
Nem
akarta kiengedni a legények pakkját.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1695 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
osztrák-magyar
haderő 11 szerb
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
38 orosz ellen  
  orosz 100 – aztán 130  
  német 90 – 15 eleinte
Szerkesztői feloldás
csak
 
 
  Dankl Kummer Auffenberg helyébe  
  elejébe mennek József Ferdinánd  
  3-4 hadtest egy brigád  
   
 
Cholm
graphic
 
 
Auffen
graphic
 
 
  350 batallion  
  együtt  
  a 3 sereg  
  150 eskadron  
  150 batterie  
  200 bataillon  
  170 eskadron  
  1130 batterie  
  Böhm Ermolli  

Facsimile Image Placeholder
 
 1696 
  global
 
  egy batallion
n
Jegyzet Zászlóalj.
1000
Szerkesztői feloldás
ember
 
  egy escadron
n
Jegyzet Lovasszázad.
150 lovas  
  batterie
n
Jegyzet Sánc.
6-7 ágyu  
 
  az oroszok a Visztula keleti oldalán koncentrálódtak  
  Az oroszok az északi veszteségek ellensulyozására délen támadtak és ekkor felhozták délről
Törölt
« Frank Liboricsot
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
»
Borvevicset
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
V armé  
  Böhm Ermolli  
 
Szerkesztői feloldás
dél
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
keletre fordul
Szerkesztői feloldás
szeptember
elején  
 
Szerkesztői feloldás
szeptember
9. a Sanre
n
Jegyzet Folyó
Przemyśl
Przemyśl
közelében.
visszavonul  

Facsimile Image Placeholder
 
 1697 
  global
 
  Dankl s vele Kummer  
 
Szerkesztői feloldás
Szeptember
elején a
lembergi
Lemberg
első csata  
  Uj gruppírozás
n
Jegyzet Csoportosulás (német).
a San vonalba
n
Jegyzet Folyó
Przemyśl
Przemyśl
közelében.
Szerkesztői feloldás
szeptember
végéig egész keletre s le a Kárpátokig  
  Októberben vissza  
  offenzíva  
  egyidejűleg Hindenburg s a németek  
  s a Dankl hadsereg németekkel
Varsó
Varsó
felé s
Ivangorod
Ivangorod
felé  

Facsimile Image Placeholder
 
 1698 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
október
végén vissza
Törölt
« kezd »
szorítják őket  
  s
Szerkesztői feloldás
október
26. körül kezdik a visszavonulást egész
Krakkóig
Krakkó
,
Szerkesztői feloldás
november
elején már ott
Szerkesztői feloldás
vannak.
 
 
Szerkesztői feloldás
November
közepén a
krakkói
Krakkó
csaták  
 
Szerkesztői feloldás
Decemberben
Szerkesztői feloldás
van
a
Limanova
Limanova
 
 
Szerkesztői feloldás
december
12-én  
  az oroszok visszavonulnak  
 
Tarnov
Tarnow
Gorlice
Gorlice
Nida
Nida
 
 
  így volt február  
  március  
 
 
Szerkesztői feloldás
március
22-én esett el
Psemisl
Przemysl
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1699 
  global
 
  május
Törölt
« elején »
1-én éjjeli 4 órakor
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
van
a
gorlicei
Gorlice
áttörés  
  a socialis ünnepély nemzeti legyen !!!
n
Jegyzet Május 1-re gondolhat.
 
  Konrád 8 nappal előbb akarta
Szerkesztői feloldás
megcsinálni
s WK
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
nem
engedte.
Szerkesztői feloldás
Ne
álljon ott
Szerkesztői feloldás
minden
odáig.  
  1500 ágyu  
  s annyi erő volt együtt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1700 
  global
 
  – én a feleségemet azzal bosszantom,
Szerkesztői feloldás
hogy
a németek mind
Szerkesztői feloldás
olyan
kerekfejűek. Csak úgy teszek, a tenyeremmel kereket mutatok.  
  Mikor ott volt,
Szerkesztői feloldás
mint
vőlegény mondták,
Szerkesztői feloldás
hogy
a menyasszony az egy kedves, de a vőlegény külföldi, és biztosan mulatt.  
  Én mulatt
Szerkesztői feloldás
kérem
szépen! Nagygyakorlatról jöttem, hát fekete voltam.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1701 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1702 
  global
 
  Megjöttek a
pesti
Budapest
zsidók.  
  – Das hir, und das hir und das hir
n
Jegyzet Ezt ide, és ezt ide és ezt ide (német).
 
  – Podgyászt
Szerkesztői feloldás
miért
Szerkesztői feloldás
nem
hozzák?  
  – Hozzák.  
  Ugy rikoltoz egészen fölösleges semmiket.  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1703 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1704 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1705 
  global
 
  Nagy kavarodás.  
  Jelentkezem a rendőrségen  
  Bezárnak egy toronyba  
  – Kisül az eljegyzésünk s ez még nagyobb feltűnést  
  Szirmay
Szerkesztői feloldás
mondta
a
Szerkesztői feloldás
menyasszonynak
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne jöjjön hozzá, ez egy holt dolog.  
 
Szerkesztői feloldás
Azt mindet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. Ez persze neki igen tetszett. És az egész pörben igen jóhatással volt a menyasszony viselkedése.  
  A hadügyminisztérium a legjobb véleménnyel volt. A legelső svájci ügyvédet fogadták
Szerkesztői feloldás
meg
, aki ma miniszter.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1706 
  global
 
  Az egész svájci sajtó foglalkozott vele.  
  S az ügyvédek
Szerkesztői feloldás
olyan
jól védtek hajlandó volt engem felmenteni  
  Erre én
Szerkesztői feloldás
megijedtem, hogy
azt ne tegyék,
Szerkesztői feloldás
mert
akkor végem. Engem
Szerkesztői feloldás
nem
szabad felmenteni,
Szerkesztői feloldás
mert
az ugy
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
meg
a törvényben,
Szerkesztői feloldás
hogy
büntetendő a párbaj,
Törölt
« de »
s ha
Szerkesztői feloldás
nem
bűnügy lenne, akkor kártérítés lenne belőle.  
  Kérdik mért öltem
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  – Feleltem,
Szerkesztői feloldás
hogy mert
kötelességem
Szerkesztői feloldás
volt
. Akartam,
Szerkesztői feloldás
meg
kellett tenni.  
  Persze
Szerkesztői feloldás
nem
lehetett felmenteni, a
Szerkesztői feloldás
legkisebb
büntetést 6 hónapot kaptam.  
  A francia nő
Szerkesztői feloldás
nem
tudta igazolni,
Szerkesztői feloldás
hogy
férje volt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1707 
  global
 
 
Lemberg
Lemberg
 
 
  Bencze Zsigmond
Szerkesztői feloldás
 
  – könnyelmű hölgyek istenem ezek
Szerkesztői feloldás
nagyon
jól öltöznek, a létért való küzdelem.  
  – Royal, ott ebédeltünk, (
Szerkesztői feloldás
csak hogy
az
Szerkesztői feloldás
nagyon
mocskos) sugva –  
 
  – eltemethették
Szerkesztői feloldás
volna.
 
  – bemutatkozom németül, osztán hát magyarul beszél. Ugy
Szerkesztői feloldás
megörvendettem
. Ugy beszél
Szerkesztői feloldás
magyarul
talán
Szerkesztői feloldás
még
precizebben
Szerkesztői feloldás
mint
én, amennyiben
Szerkesztői feloldás
nem
nyomja ugy a gond.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1708 
  global
 
  – bár vette
Szerkesztői feloldás
volna
el, bár kiugrott volna, és lett
Szerkesztői feloldás
volna
egy utódja  
  – akkor is beviszik.  
  – semmi, lett
Szerkesztői feloldás
volna
egy utódja.  
  Kérem
Szerkesztői feloldás
olyan
dolgok
Szerkesztői feloldás
voltak
, egy kollegája földhöz verte magát, a másik beállt szakácsnak, jogász, ő is állt
Szerkesztői feloldás
volna
be, de akkor ki védi
Szerkesztői feloldás
meg
a hazát  
  – ott
Szerkesztői feloldás
még
azt se tudta
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
. Annak
Szerkesztői feloldás
legalább
örvendettem,
Szerkesztői feloldás
hogy
szegény ártatlan annak legalább örült, talán azért is
Szerkesztői feloldás
volt
olyan bátor  

Facsimile Image Placeholder
 
 1709 
  global
 
  – az beteg, annak vége
Szerkesztői feloldás
van
szívbajos, mióta kislányát elvesztette. Hát
Szerkesztői feloldás
nem
mertem
Szerkesztői feloldás
 
 
 
Szerkesztői feloldás
Mennyit
éjszakáztak ezek mellette
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
vörhenyen átal, kanyarón, difteritiszen,
Szerkesztői feloldás
mindenen
. Azt
Szerkesztői feloldás
mondtam
mikor itt a hóból kivett az orosz,
Szerkesztői feloldás
mért nem
vette el az isten  
 
  – Az ezredtől
Szerkesztői feloldás
nagyon
csunya eljárás
Szerkesztői feloldás
ahogy meg
is akartam cikkeztetni de majd
Szerkesztői feloldás
csak
azután; azok a csunyák...  

Facsimile Image Placeholder
 
 1710 
  global
 
  – jaj bár
Szerkesztői feloldás
nem
láttam volna. Én ott álltam.
Szerkesztői feloldás
Olyan
hidegvérrel... Eléggé
Szerkesztői feloldás
megrázott
. Kínáltak igyak pálinkát.
Szerkesztői feloldás
Nem
bánom én, ha magamba szívom is a halált, ha már így
Szerkesztői feloldás
van
.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Roppant
apás anyás volt,
Szerkesztői feloldás
roppant
Szerkesztői feloldás
apás
anyás, elmerem
Szerkesztői feloldás
mondani, hogy
jobb gyereket
Szerkesztői feloldás
nem
adott az ég senkinek, tiszta, józan, takarékos, szülő szerető  
  Bűbájos arc, a szájával
Szerkesztői feloldás
van
valami, duzzadt, kicsit ferdén összefogva, csókosan. Csillogó nagy szemei és hosszu arca a fess gallér,
Szerkesztői feloldás
még
egy csillaggal felszerelve, triéder, revolver,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1711 
  global
 
  kardja és néz melegen  
  Halála előtt két héttel vétette le magát  
  Előbb 3 napig gyalogolt és éhezett és ugy kellett
Szerkesztői feloldás
meghalnia
 
  Annyi baj volt,
Szerkesztői feloldás
egy hétig vesztegeltem a vállalkoz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Holnap
Szerkesztői feloldás
megérkezik
Kuba és mutassa
Szerkesztői feloldás
meg
. Ha ő csinálta a helyszínrajzot, mutassa
Szerkesztői feloldás
meg
. Jaj de nagyon jó,
Szerkesztői feloldás
legalább megtalálom
 
  Jóképű
Szerkesztői feloldás
ember
, jó
Szerkesztői feloldás
magyar
gyerek, bizalmasan
Szerkesztői feloldás
mondja
, mért
Szerkesztői feloldás
nem
jelöltette
Szerkesztői feloldás
meg
. Kihuzzák a fegyvert
Szerkesztői feloldás
meg
a kardot.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1712 
  global
 
  Volt ott elég sír, de én
Szerkesztői feloldás
nem
néztem tovább.  
 
  Jaj istenem
Szerkesztői feloldás
milyen
dolgok térdig érő sárban mentünk, orosz fogoly vezetett, így fogta a karomat. Azok ássák is a sírt.  
 
  Volt ott egy igen előkelő hölgy, annak a férje
Szerkesztői feloldás
mondják
700
Szerkesztői feloldás
emberrel
5000et tartott fel, s körül vették elfogták.  
  Most már
Szerkesztői feloldás
csak
abban él, – mikor is,
Szerkesztői feloldás
szeptember
1-én ők már szaladtak. S akkor
Szerkesztői feloldás
meg
az volt a lapokban
Szerkesztői feloldás
ilyen
nyilakkal
Szerkesztői feloldás
hogy
megyünk befelé  

Facsimile Image Placeholder
 
 1713 
  global
 
  Tele van
Galicia
Galicia
történetekkel, s
Szerkesztői feloldás
olyan
kedvesen, édesen
Szerkesztői feloldás
mondja
el, oly lelkiismeretes,
Szerkesztői feloldás
mindig
a foglyok közt
Szerkesztői feloldás
van
, fűrészelnek az orosz munkások s ő tanítja, papnak ugy is kell.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindent
látott,
Szerkesztői feloldás
mindent
Szerkesztői feloldás
megfigyelt
s sokáig fog  
  – magyarul diktálja be.  
  – zvei kleines
n
Jegyzet Két kicsi (német).
 
 
Szerkesztői feloldás
nem csak
egy egy –  
  – eins
n
Jegyzet Egy (német).
 
  – igen  
  – és ez az  
 
  – óriási nagy gond
Szerkesztői feloldás
van
a neveltetésükkel és látom a vége mi. Feláldozza a szülő a nyugalmát és
Szerkesztői feloldás
megsemmisül.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1714 
  global
 
 
Szászváron
Szászvár
Szerkesztői feloldás
van
eltemetve a kislány, azóta  
  – ez a kis lánya keze s
Szerkesztői feloldás
valahogy
a sors ugy akarta,
Szerkesztői feloldás
hogy megmaradjon
 
  – a levelek is itt
Szerkesztői feloldás
vannak
, a sors ugy akarta
Szerkesztői feloldás
hogy mind meglegyen
.  
  – jaj de borzasztó,
Szerkesztői feloldás
nem
tudták egy kicsit jobban eltemetni!  

Facsimile Image Placeholder
 
 1715 
  global
 
  – kérem
Szerkesztői feloldás
olyan
sokan
Szerkesztői feloldás
vannak
itt rossz nők, istenem
Szerkesztői feloldás
hogy
tudják arra adni a fejüket. És ezek az idevalók
Szerkesztői feloldás
olyan
komolyak hozzájuk,
Szerkesztői feloldás
csak
a mi fiaink olyanok
Szerkesztői feloldás
hogy meg
tudják fogni. Szegények, ügyetlenek. Volt itt tegnap is egy őrmester, már kadetőrmester, hát ugy kokettált vele, kérem ugy nézett rá, istenem, felemelte a fátyolt, leeresztette a fátyolt, az is
Szerkesztői feloldás
nagyon
visszanézett, de azért elment
Szerkesztői feloldás
nem
az
Szerkesztői feloldás
ilyen
szolid
Szerkesztői feloldás
embereknek
való az. No.  
  – Ez itt
Szerkesztői feloldás
kérem
, ennek vasutas a férje már sokszor
Szerkesztői feloldás
meg
is bocsátott neki, híjja vissza, de
Szerkesztői feloldás
nem
megy. Vissza megy egy pár napra és ujra megy. Rossz nő akar lenni.
Szerkesztői feloldás
Hogy
ilyenek is eshetnek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1716 
  global
 
  – Mondják,
Szerkesztői feloldás
hogy
mikor az oroszok ide jöttek, sokan élelem nélkül maradtak és a nők
Szerkesztői feloldás
mind
mentek ki, már 13-14 éves lányok,
Szerkesztői feloldás
mind
(kapható volt!) istenem  
 
  – Már én is fogok tanulni, vénségemre. Van nálunk egy zsidó tanító attól fogok én is tanulni, az tud tanítani. Meg a gyerekeimet, szorítani fogom, bizony, mert
Szerkesztői feloldás
olyan
félszeg ám az
Szerkesztői feloldás
ember
német nyelv tudása nélkül külföldön.  
  – Én ugyan sokat utaztam és mindig jól elboldogultam,  

Facsimile Image Placeholder
 
 1717 
  global
 
  hát
Szerkesztői feloldás
nem
a nyelvvel,
Szerkesztői feloldás
hanem
a tudományommal.  
 
  – az
Szerkesztői feloldás
ilyen
más, a civil dolog, mind mellékes  
  – ez a tisztelt ur, aki velem eljött, – az téglagyári igazgató volt
Szerkesztői feloldás
csak
felcsapott vállalkozónak
Szerkesztői feloldás
nem
is ért hozzá, ő is tudja,
Szerkesztői feloldás
csak
azt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
mondja
ne is
Szerkesztői feloldás
mondja hogy
vállalkozó,
Szerkesztői feloldás
csak
báró  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1718 
  global
 
  – Itt
Szerkesztői feloldás
van
egy
Szerkesztői feloldás
ilyen
bohém hölgy ez az esti csillag,
Szerkesztői feloldás
milyen
nyakékje
Szerkesztői feloldás
van.
Azt az orosz tisztek vették neki, remek, de valódi ám,
Szerkesztői feloldás
nem
hamis. Ez eljátszhatná a boszorkány szerepét és el is játszaná,
Szerkesztői feloldás
mert
az
Szerkesztői feloldás
ilyen
annak való.  
  – Az este számította,
Szerkesztői feloldás
még
a kislánnyal is számíttatta, hát 5 10
Szerkesztői feloldás
koronáért
elmegy.  
  – Ezt a félszemű tisztet
Szerkesztői feloldás
meg
az este el akarta fogni az utcán egy vén zsidóné,
Törölt
« és »
de
Szerkesztői feloldás
nem
ment el vele. Nem kedvez már a szerencse. Azelőtt gazdálkodó volt és most ugy él,
Szerkesztői feloldás
ahogy
tud.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1719 
  global
 
  – Az este bejött ide egy kis lánnyal, ugy elnéztem,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
ad neki, ő fal s
Szerkesztői feloldás
annak nem
ad. S pedig
Szerkesztői feloldás
hogy
kellett volna neki,
Szerkesztői feloldás
olyan
vérszegény volt. Az mégis
Szerkesztői feloldás
nem
igazság,
Szerkesztői feloldás
hogy
egyiknek egy kéne és
Szerkesztői feloldás
nem
kap, a másik asztalnál
Szerkesztői feloldás
meg
ugy pazarolják az ételt azok a szeszgyáriak  
  – Egészségügyi nők, illedelmesen mondva.  
  – Szegény ártatlan fia, az ugy rajongott a katonai pályáért, de azért
Szerkesztői feloldás
olyan magyar
érzelmű volt, a másik
Szerkesztői feloldás
meg olyan
osztrák lett. Jaj
Szerkesztői feloldás
mondom
de vadkatona lettél te.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1720 
  global
 
  – És ennek dacára osztrák
Törölt
« földön »
területen, zsidó földön kellett elesnie,
Szerkesztői feloldás
ilyen
jóérzelmű gyereknek. Ez fáj
Szerkesztői feloldás
csak
nekem.  
  – Már kokettál, már kezd kokettálni valakivel.  
  – Lengyelül beszél, de inkább lengyel zsidó.
Szerkesztői feloldás
Nagyon
kitanult,
Szerkesztői feloldás
nagyon
boszorkány szemei
Szerkesztői feloldás
vannak
, a fátyolon keresztül is ugy ég.  
 
Drezdába
Drezda
láttam két nőt, festve, egy szőke
Szerkesztői feloldás
meg
egy barna,
Szerkesztői feloldás
azoknak
volt
Szerkesztői feloldás
ilyen
boszorkány szeme, gyönyörűen festett két nő, hogy akárhová ment az
Szerkesztői feloldás
ember,
szinte ugy kísérte.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1721 
  global
 
  – De mennyi
Szerkesztői feloldás
zsidó
kérem. Itt
Szerkesztői feloldás
van
egy kávéház, ugy híjják Abázia, az
Szerkesztői feloldás
csak
ugy hemzseg a zsidóktul
Szerkesztői feloldás
csak
ugy hemzseg,
Szerkesztői feloldás
nem
is tudunk leülni, állunk,
Szerkesztői feloldás
csak
ugy hemzseg.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
tessék
Szerkesztői feloldás
megfigyelni
, milyen szeme
Szerkesztői feloldás
van
, borzasztóság.  
 
 
  Varsó kávéház    
  – Én
Pesten
Budapest
Szerkesztői feloldás
kivettem
a részemet az ilyesmikből, én mikor ott
Szerkesztői feloldás
voltam, megnéztem
az összes darabokat, leginkább az
Szerkesztői feloldás
olyan
klasszikus darabokat, és most nincs rá szükségem már
Szerkesztői feloldás
hogy
lássak. Az operettféléket
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem, na azt is igen sokat
Szerkesztői feloldás
megnéztem
, de az ilyen Goldstein  

Facsimile Image Placeholder
 
 1722 
  global
 
  Számit stb. ingyen se nézném meg.  
  – Hát így a kalács
Szerkesztői feloldás
nagyon
finom, sütemény,
Szerkesztői feloldás
minden, csakhogy
drága.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Megkérdi, hogy
kié ez a ház, magyarul kérdi tovább  
  (kijönnek a klozetból)  
  – Hát egy banké ez a ház.
Szerkesztői feloldás
Nem magánemberé
, sikerült
Szerkesztői feloldás
megtudnom
! Mégis ilyen nagy épület!  
  Csönd.  
  – Milyen elegáns kasszatündér
Törölt
« van itt »
.  
  – Hol.  
  – Ott kérem. Elegáns... Tiszta... Igen jól öltözve.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindjárt meglátja.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1723 
  global
 
  – A katonáink nincsenek
Szerkesztői feloldás
megelégedve
. Akármit kérdeznek, azt
Szerkesztői feloldás
mondják
, nyeme nyem. Egyen
Szerkesztői feloldás
meg
a fene benneteket, ezért kár volt a vérünket ontani. Ölt volna le
Szerkesztői feloldás
mindnyájatokat
a muszka.
n
Jegyzet Orosz.
 
 
  – Mennyit eszik az a lány, mióta eszik, nézem. Jól él nagyon. Valami pecsenyét eszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1724 
  global
 
  – Pincér sagen, was ist dieses Haus.
n
Jegyzet Pincér mondja meg, mi ez a ház (német).
 
  Néz  
  – Was ist dieses Haus.
n
Jegyzet Mi ez a ház (német).
 
  – Ja, Etappen kommando
n
Jegyzet Igen, hadtáp kommandó (német).
 
  – Azt tudom, de vém gehőrt dizesz hausz
n
Jegyzet Kihez tartozik ez a ház (német).
 
  Vállat von.  
  – Was ist, bitte,
n
Jegyzet Mi ez, kérem (német).
Szerkesztői feloldás
hogy milyen
hivatal van még itt!  
  A pincér mosolyog.  
  – No,
Szerkesztői feloldás
nem
tud magyarul, a másik ért egy kicsit.  
 
  – bitte Löffe,
n
Jegyzet Kanalat kérek (német).
– azt ugy kell
Szerkesztői feloldás
mondani.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1725 
  global
 
  – Egy szótár ha volna; ilyen előkelő kávéházban tarthatnának egy szótárt mégis, sok
Szerkesztői feloldás
magyar
vendég jár ide.  
 
  Van
Szerkesztői feloldás
még
egy
Szerkesztői feloldás
keresztény
kávéház, de oda
Szerkesztői feloldás
nem
szeretek járni,
Szerkesztői feloldás
mert
sok
Szerkesztői feloldás
olyan
hölgy jár oda. Bár most
Szerkesztői feloldás
minden
nyitva
Szerkesztői feloldás
van
előttük.  
 
  a szerkesztő ur, a kis Klárika leánya, Ollósi Klárika  
  – az
Szerkesztői feloldás
nem
ír, az
Szerkesztői feloldás
csak
a gyerekét tömte és ápolta  

Facsimile Image Placeholder
 
 1726 
  global
 
  Végül
Szerkesztői feloldás
meghívás
, ami
Szerkesztői feloldás
magyar embereknél
elkerülhetetlen.  
 
Tusnádon
Tusnád
nyaralnak legyen szerencsénk.  
 
  A kávét fizeti.  
 
  – Ha az isten bevezérel egy
Szerkesztői feloldás
férfit
,
Szerkesztői feloldás
hogy
rávetik a szemüket a rossz párák! Pedig
Szerkesztői feloldás
van
Szerkesztői feloldás
azoknak
most gondjuk ilyenre, családos
Szerkesztői feloldás
emberek
és
Szerkesztői feloldás
csak
gond ül rajtuk.  
  – Ez igen öregecske, azt hiszem a felesége lesz
Szerkesztői feloldás
annak
a tisztnek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1727 
  global
 
  Postás    
  kikutatja a
Szerkesztői feloldás
barátja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
családját.  
 
Törölt
« fel »
nekem
Szerkesztői feloldás
volna
egy pár jegyzetem, ha felvenné,
Szerkesztői feloldás
nem
baj, ha egy hét alatt is,
Szerkesztői feloldás
csak
végezze el  
  Jegyzetekkel árasztottam el és
Szerkesztői feloldás
megtudtam hogy
Kolomea
Kolomea
mellett egy faluban
Szerkesztői feloldás
van
a családja  
  és a kémünk utján  
 
  – a
Szerkesztői feloldás
feleségedet nem
Máriának híjják?  
  – De – és el kezd sápadni.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
4 gyereked
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – Tudsz valamit?  
  – Ne idegeskedj, hátha
Szerkesztői feloldás
még
egy
Törölt
« fel »
levelet adnék neked
Szerkesztői feloldás
feleségedtől.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1728 
  global
 
  – Talán
Szerkesztői feloldás
van.
 
  – No nincs, ne idegeskedj  
  Végre odaadom a levelet és elkezdi nézni  
  de az egy rémes jelenet lett. El kezdett sápadni,
Szerkesztői feloldás
megáll
. No ezt
Szerkesztői feloldás
megüti
a guta. Sápad, lefagy és
Szerkesztői feloldás
megered
az orrából  
  aztán kiad egy állati hangot, no
Szerkesztői feloldás
mondom
már tul
Szerkesztői feloldás
van
a veszélyen  
  láttam
Szerkesztői feloldás
hogy
izzadni kezd és
Szerkesztői feloldás
megindul
az orra, láttam
Szerkesztői feloldás
hogy
készen
Szerkesztői feloldás
van
.  
  De
Szerkesztői feloldás
nem
lett baja, és mikor józanodik, nekem ugrik  

Facsimile Image Placeholder
 
 1729 
  global
 
  összecsókol  
 
Szerkesztői feloldás
Meg
akarta hozatni az 50 üveg pezsgőt, de
Szerkesztői feloldás
nem
fogadtam el. Egy láda szivart vett.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Hogy van
az
Szerkesztői feloldás
kapitány
ur
Szerkesztői feloldás
hogy
erre
Szerkesztői feloldás
csak
mi megyünk.
Szerkesztői feloldás
Mindenki
jön
Szerkesztői feloldás
csak
mi megyünk  
  – Parancs.  
  Jönnek a tüzérek futva  
  – Háboru
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
nem
bálba megyünk.  
  – Jó persze
Szerkesztői feloldás
hogy nem
bálba  
  Nézzük távcsőn, füst, por.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
hiszem
Szerkesztői feloldás
hogy jó
helyre vagyunk vezényelve  
  – Én se hiszem, de
Szerkesztői feloldás
alighanem
slamasztikába  

Facsimile Image Placeholder
 
 1730 
  global
 
  – Mi baj?  
  – Baj, nagy baj. Szétlőtték az egész bandát,
Szerkesztői feloldás
csak
a flieghornist
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet Repülőtér (Fliegerhorst, német).
maradt.  
  Megyünk
Szerkesztői feloldás
még
egy félkilométert fegyver, géppuska kattogás.  
 
Szerkesztői feloldás
Jönnek
Szerkesztői feloldás
megint
tüzérek.  
  – Sofort zurück, de Kosaken
sind
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
schon in Walde.
n
Jegyzet Azonnal vissza, a kozákok már az erdőben vannak. (német).
 
  Lóhalálába vissza
Kolomeába
Kolomea
, ugy fordítottuk
Szerkesztői feloldás
meg
a lovakat.  
  Vissza, az őrnagy ordít. Parancs
Szerkesztői feloldás
hogy
Halicsba
Halics
, sofort
n
Jegyzet Azonnal (némeT).
 
  Elmegyünk lovak
Szerkesztői feloldás
mintha
fodrásztól jöttek
Szerkesztői feloldás
volna
.  
  – Ott a dekungba
n
Jegyzet Fedezék (német).
a tisztek.  
  Van ott egy tó  
  – A
halicsi
Halics
tó.  
  Elhelyezkedik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1731 
  global
 
  – Éjjel XI órakor jött az őrnagy
Szerkesztői feloldás
hogy
ki amerre mehet.  
  Mi elmentünk, de akkor hajtottak fel 7000 marhát és 6500at, és sok szekeret.  
  És mi
Dolinán
Dolyna
keresztül
Strybe
Sztrij
.  
  Egy kapitány elkezdett okoskodni, borzasztó volt.  
  így mutogatott az ujjával,
Szerkesztői feloldás
milyen
gyönyörű  
  ki az ördög figyeli
Szerkesztői feloldás
olyankor
a vidéket.  
 
  De a családoknál milyen dolog lesz ott.  
  Hazamegy és ott leli a
Szerkesztői feloldás
feleségét
felütve, kettéhasítja a fejét.  
  Előáll a nagy vitézségivel, az ügyész védbeszédet fog
Szerkesztői feloldás
mondani
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1732 
  global
 
  De azért sok humor is
Szerkesztői feloldás
van
benne.  
 
Kiesvölgyön
Kiesvölgy
megyek egy orvossal, jön egy atyafi, bunkós bot a kezébe, csutora, gemütlich
n
Jegyzet Kényelmesen, otthonosan (német).
 
  – Te honnan jössz? –
Szerkesztői feloldás
mondja
orvos  
  – Amonnan a Cseremha magaslatról  
  – Mi
Szerkesztői feloldás
volt
ott.  
  – Őrség.  
  – Ki váltott le.  
  – Hát a muszka.
n
Jegyzet Orosz.
 
  Látod,
Szerkesztői feloldás
mondja
doktor, ez a magyar humor.  
  Ő jön egész nyugodtan
Szerkesztői feloldás
hogy
életbe maradt s
Szerkesztői feloldás
nem
került fogságba.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1733 
  global
 
  2 kg sajt 16,–  
  üveg rum 5,–  
  keksz 6,–  
  5 kg cukor 6,– vettem és egy hétre való  
 
  Novopocajov
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
  Petrichevich Horvát  

Facsimile Image Placeholder
 
 1734 
  global
 
  209. Szurmay csoport törzs  
 
Berestecskóig
Beresteczko
szánon  
 
Radomisl
Radomysl
mellett  
  Herrenhaus Konjatici
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
Brodyba
Brody
, Bristol  
  Dormándy őrnagy  
  Völgyi Lajos hadbiztos  
  Salamon József
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
 
  Militär telegrafen Haupt zentrale
Lemberg
Lemberg
n
Jegyzet A hadsereg táviratozik a lembergi főközpontba (német).
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1735 
  global
 
  – Oszt mifélék
Szerkesztői feloldás
vannak
itt?  
  – Hát dajcsok
Szerkesztői feloldás
meg
németek.  
  – Hát kik azok a dajcsok?  
  – A Vilmos
Szerkesztői feloldás
emberei
.  
  – Hát a németek?  
  – Ezek e, a fene esne beléjük.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1736 
  global
 
  – Hát az miféle tisztféle lehet bot
Szerkesztői feloldás
van
a kezébe, oszt zsidókalapja
Szerkesztői feloldás
van
.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom, de a sapkájáról ugy látom
Szerkesztői feloldás
hogy
ez is gyík nyelven beszél.  
  – Ne méltóztassék
Szerkesztői feloldás
megharagudni
.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
haragszom, de mi az a gyíknyelv?  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
nem
magyar.  
 
  – Hogy él?  
  – Hát jól,
Szerkesztői feloldás
csak
attól félek,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
soká tart, már
Szerkesztői feloldás
nagyon
beszélnek a békefélékről.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
eresztik be.  
  – Busuljon sógor, mert egy félórával később kerülünk haza ebből a háboruból.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1737 
  global
 
  Uton    
  24
Szerkesztői feloldás
november
 
  – Azt hiszem, ennek lesz valami jelentősége.. Ott harcok lesznek.  
  – Hat kilométert kérem már félórája teszik
Szerkesztői feloldás
meg
 
  Egymást vigasztalják azzal
Szerkesztői feloldás
hogy nem
adnak kifejezést az izgalmuknak.  
  – Ha ugy volna  
  – Az a sok pakk, az enyém
Szerkesztői feloldás
mind
ott
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Jászi felordít  
  – Hű, haj, haj, mi lesz velünk, mi lesz velünk.  
  – Nézze
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
hogy van-e
üres kupé.  
  – Hu, dast ist elektricitet
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1738 
  global
 
  – Ami az oltásokat illeti egy külön történelme
Szerkesztői feloldás
van
. Én
Szerkesztői feloldás
voltam
s ott oltott az a Spengler Károly és az IK-val, Immun Körper
n
Jegyzet Az Immun Körper egy Spengler Károly davosi orvos által készített és forgalomba hozott tuberkulózis-ellenes szer.
 
  jaja egy stellfertreter Arzt
n
Jegyzet Igen igen egy helyettes orvos (német).
 
  – igen arra az abteilungra
n
Jegyzet Osztály, részleg (német).
 
  – 3 orvos vizsgál  
  – isten tudja mit sütöttek volna ki  
  már
Szerkesztői feloldás
nem
nagyon kéne arra az
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
abteilungra
n
Jegyzet Osztály, részleg (német).
 
  Tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
ott a bolondok háza.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1739 
  global
 
  1. Inspectionszimmerbe
n
Jegyzet Vizsgálószoba (német).
 
  2. Abteilungra
n
Jegyzet Osztály, részleg (német).
 
  átmentem s egy lépcsőn le.  
  – menjen ki ott a halott kamra mellett  
  jó, szalutáltam a halottnak,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és fel egy elektricitetre
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Jaj de jó egy történet. Pláne ő ott jött ki hízva és piros arccal, ott ugy
Szerkesztői feloldás
meghíznak
az
Szerkesztői feloldás
emberek
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1740 
  global
 
 
Lemberg
Lemberg
.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
kérem
alázattal erős csaták 34
Törölt
« halott »
magyar sebesült
Szerkesztői feloldás
megszámoltam.
 
 
Szerkesztői feloldás
– Ugy látszik
Szerkesztői feloldás
nagy
harcok
Szerkesztői feloldás
vannak
.  
  – Azért
Szerkesztői feloldás
ilyen
pozícióharcokban nincs nap
Szerkesztői feloldás
hogy
el ne essen 8-9.  
  – De 40 magyar  
  – 34.  
  – Lefagynak... Azért borzasztó kedves volt amit én láttam a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ban...  

Facsimile Image Placeholder
 
 1741 
  global
 
  – Az a baka ugy bízik a tüzérségbe, isten a tüzérség.  
 
Krasne
Krasne
 
  – Egész
Szerkesztői feloldás
Magyarország
.  
  – bricser...
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
ilyen
szók hallatszanak ki.  
  A
Szerkesztői feloldás
legrettenetesebb
 
  – Wo ist das
Pest
Budapest
?
n
Jegyzet Hol van a Pest? (német)
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szól  
  – (horvátul)  
  Kifakad  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tud
Szerkesztői feloldás
magyarul
beszélni az isten
Szerkesztői feloldás
bassza
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
magyar
?  

Facsimile Image Placeholder
 
 1742 
  global
 
  – De jó pohár sört ittam. Kőbányai sört.  
  – Ki tudja használni F. ur  
 
Szerkesztői feloldás
Minden
órádnak
Szerkesztői feloldás
leszakítsd
virágát  
  – Honnan hallunk először ágyudörgést
Szerkesztői feloldás
kapitány
ur.  
 
Szerkesztői feloldás
mindenesetre
 
  – Ha itt kérem alázattal ha amúgy csönd volna, innen is kellene hallani.  
  – Én nehezen fogok hozzászokni a detonációhoz, az én ideg  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1743 
  global
 
 
Brody
Brody
 
 
 
Szerkesztői feloldás
november
25
 
  tele
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  leégett állomás  
  várakozás senki se
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  titkos rendőr  
  gyalog be, síkos uton  
  leégett házak  
  – ez
Kisujszállás
Kisújszállás
...  
 
Szerkesztői feloldás
nem
,
Szerkesztői feloldás
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
Nizsninovgorod
Nyizsnyij_Novgorod
 
 
Rozsnyói
Rozsnyó
utcakapu  
  etapp kommandó
n
Jegyzet Hadtáp kommandó (német).
 
  szél a fülembe hasít  
 
Eszéki
Eszék
legény, öreg csont  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
szálloda
Szerkesztői feloldás
kérem szépen
,
Szerkesztői feloldás
mint
Eszéken
Eszék
, az egész
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
sincs. A Centrál,
Szerkesztői feloldás
meg
a X  

Facsimile Image Placeholder
 
 1744 
  global
 
  – Hé vitéz uram,
Szerkesztői feloldás
nem
tudná elhozni a zsákunkat, jól
Szerkesztői feloldás
meghálálnánk
.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudok
Szerkesztői feloldás
kérem szépen
a nélkül aludni, abban van a hálóing,
Szerkesztői feloldás
szappan
törülköző  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
idegenül hat ez a szó itt az orosz dulta helyen.  
  Nincs ezekben az urakban semmi természetesség. Hát
Szerkesztői feloldás
nem
tudja felfogni
Szerkesztői feloldás
hogy
háboru
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
hogy
kisváros, szegénység, nyomor.  
 
  – Melyik szobát parancsolod?  
  – Ugyan kérlek, jó ez is.  
  – Igen, és ugy siet vissza,
Szerkesztői feloldás
mint
a rablott koncra, a másik szoba csinosabb.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1745 
  global
 
   
  – Ez egy
Szerkesztői feloldás
nagyon
érdekes típus ez egy vallásos nő, aki imakönyvvel reggelizik  
  – hülye, elmered beszél, előre mered s hang nélkül ugat  
  – oly ideges az arca, ha valamit gondol
Szerkesztői feloldás
mindjárt meglátszik
vékony, sovány, vértelen, gyerek majom arcán  
  S milyen jól tud felöltözni. Szürke szoknya. pelyhet vesz le s női mozdulattal eldobja  

Facsimile Image Placeholder
 
 1746 
  global
 
  – Lehetőleg frissen kapják a sebesülést a korházak, – ezért tolták így előre
Brodyba
Brody
is a kórházat  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1747 
  global
 
  Utcán    
 
Szerkesztői feloldás
Megállunk
a Presseberichték
n
Jegyzet Sajtó beszámolók (német).
előtt, a friss Radiotelegrammoknál.
n
Jegyzet Távirat (német).
 
  Az egész városnak valami különös könnyelműen kedélyes színt ad a sok jövőmenő vidám katona
Szerkesztői feloldás
mind
gondtalan, könnyen veszi az életet s valami felszabadulás
Szerkesztői feloldás
van
az arcokban  
  Semmi gond  
  Nincs család, hivatal, főnök, adó.  
  Van jó, meleg ruha, ingyen jó koszt  
  Hát ezér is kell valamit csinálni, igaz
Szerkesztői feloldás
hogy
az életre megy, de legalább uri dolga  

Facsimile Image Placeholder
 
 1748 
  global
 
  van az
Szerkesztői feloldás
embernek
 
  Még az is valami,
Szerkesztői feloldás
hogy
lát valamit  
  – Nézd csak milyen kut. Egy fenyőfa kivájva és ráhuzva a szivattyus kutra, illetve a vascsövet pótolja.  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 1749 
  global
 
  Ronda lovak, szőrös kis macskák, rongy rettenetes ócska fiakkerek,
n
Jegyzet Személyfuvarozásra használt, általában kétlovas fogatú, rugós karosszériájú, könnyű kocsi, amelyre harmonikaszerűen leereszthető ernyő van szerelve.
berlini kék betűk rápingálva 27  
  A piac egész közepe beépítve boltok várával  
   
  boltok, a közepe büdös gazos getto, szakállas zsidók,
Szerkesztői feloldás
mint
a Pilátus képen  

Facsimile Image Placeholder
 
 1750 
  global
 
  Vasajtók, vas ablaktáblák, egy két modern lehuzó bolti redőny, hó, fölkaparva a házak tövére, zsidó asszonyok kinn állnak.  
  Hosszubajuszu lengyel, sas orru, szőke lógó bajsza, hegyesre gyűrt bőrsipkája  
 
Hoch Lebe!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Éljen soká! (német).
 
 
Hoch Stand!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Álljon soká! (német).
 
 
vivat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Éljen.
 
 
mit den Strohsack nieder
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet A szalmazsákkal alul (német).
 
  jellemző  
  Az árkádok alatt nyitottan egymás mellett bolt bolt hátán,
Szerkesztői feloldás
mint
a Teleki tér
n
Jegyzet
Budapesten
Budapest
a VIII. kerületben található tér, amelyen 1897-ben használtcikkpiac nyílt.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 1751 
  global
 
  bizarr a fekete piszok szín, omlós, tégla kilátszik pajeszos vén zsidók, a fiatalok itt sincsenek.  
  Még előtte körül sátortábor,
Szerkesztői feloldás
mint
a régi debreceni piacon,
Szerkesztői feloldás
csak
zsidók hemzsegnek benne. De kinek adnak el valamit?  
   
  lengyel daróc
n
Jegyzet Gyapjúposztó.
felső kabát kendő a nyakában.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1752 
  global
 
  – Nézze az isten áldja
Szerkesztői feloldás
meg nem mondom hogy
olcsóság
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
mert
nincs olcsóság.  
  Egész bátran alkuszik a baka magyarul a zsidóknál.  
  Az néhány szót gagyog ép
Szerkesztői feloldás
annyit hogy megmondja
az árat  
  – Nekem
Szerkesztői feloldás
nem
kell a többi
Szerkesztői feloldás
emberek mondták hogy
vegyek  
  Pipa lóg a szájába csutorás, fehér kupakos selmeci pipa  
  Csendesen mozognak
Szerkesztői feloldás
nagyon
gyenge a vásár.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1753 
  global
 
  Nyalka huszártisztek, nagy szürke prémes bekecsben, amely hetykén ki
Szerkesztői feloldás
van
hajtva, kurta bekecs fess csizma  
  – Ne menjetek el addig,
Szerkesztői feloldás
van
itt egy nagy medália  
  S bemegy a kis
Szerkesztői feloldás
hadnagy
; az öreg
Szerkesztői feloldás
főhadnagyok
tovább ballagnak.  
 
  Remek perziáner bundát ronda zsidóasszonyok.  
 
  Fekete sárga cakkosra festett kaszárnya kapuk  

Facsimile Image Placeholder
 
 1754 
  global
 
  – A klozet borzalmas ez a kultura
Szerkesztői feloldás
legérzékenyebb
jelzője
(ez az egyedüli)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Amilyen nagy hedonikát
n
Jegyzet Érzékiség, élvezet.
fejtenek ki az evésnél,
Szerkesztői feloldás
olyan
kevés gondot a másik helyen.  

Facsimile Image Placeholder
 
 1755 
  global
 
  Az úton orosz fogoly csoport. Elevenség végig az uton. Az
Szerkesztői feloldás
ember
ha megy, akkor
Szerkesztői feloldás
nem
tudja mi vár rá,
Szerkesztői feloldás
mint
egy sötét és komor világ vár rá az ut, a háboru területe, határa.  
  Felbukik az egyik ló, kocsi jön fel,
Szerkesztői feloldás
minden
katonákkal,
Szerkesztői feloldás
csak
katonák  
  – Baszom a Jézusát, – ezt a darabkát itt azér mer felfelé kell menni.  
  – Ezt a kis darabkát (csokoládé)  

Facsimile Image Placeholder
 
 1756 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Ez már
Szerkesztői feloldás
nem
esés, ez már  
  – Fáradság  
  – Kimerültség.  
  – A nagy hegyet
Szerkesztői feloldás
nem
bírják. Nehéz is. Szálljanak le a kocsiról és ugy tolják a kocsit.  
  – Mennyivel rosszabb a csokoládé,
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
olyan
nemes
Szerkesztői feloldás
mint
a francia
Szerkesztői feloldás
vagy
holland
Szerkesztői feloldás
vagy
svájci!  
  Szól a sociologus.
Szerkesztői feloldás
Hogy
szereti a hasát.  
  Elfordul és néz rá
Szerkesztői feloldás
ahogy
a finom bőrek és szőrmékben ül. hálózsák.  
  – Jönnek?
Szerkesztői feloldás
Nem
jönnek
Szerkesztői feloldás
még
?  

Facsimile Image Placeholder
 
 1757 
  global
 
  Azt hiszem legokosabb lesz, ha leszállunk és részt veszünk a vontatásban  
  szól egészen felelősség nélkül,
Szerkesztői feloldás
mert
bár jó fiu, ez igazán
Szerkesztői feloldás
mindennél
távolabb
Szerkesztői feloldás
van
tőle  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 1758 
  global
 
 
Lesniov
Lesniówka
 
 
 
n
Jegyzet A következő három sor le van kopva.
Ich bitte sőn, die sind angekommen<