Aranysárkány fejléc kép
 
Facsimile Image Placeholder
 
 173 
  global
 
  okt. 19  
  Eső van    
  Egész éjjel nyugtalanította két terv. A
Szerkesztői feloldás
darabra
se gondolt, folyton ezene dolgozott a feje. Meg is viselte,
Szerkesztői feloldás
hogy
a gondolkodás formája a parancsolás volt. Most
Szerkesztői feloldás
nem
az írásban gondolkozott, hanem úgy: „Ide 10 birset teszünk, fóliba 10
Szerkesztői feloldás
darab
szilvát.” Alatta fölássa és mákot bele… Levágunk ujabb 3 métert, igy 6 méteren két sor gyümölcsfa lehet, apró törzsű, ássa csak ki a gödröket… Az alsó kerítésnél is kiássa a 16 gödröt a nyárfáknak s a télen felibe ki csákányozza a szilvafa tuskókat felibe… Ha tudnék olcsón apró hagymát keriteni, az egész
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
-be azt tennék… 200 négyszögméter lehet rajta 10 cmre 10×10 = 100 = 20.000 Ojjé, hány kiló lehet az? No annyi nem is lesz. Legfeljebb felényi… Egy  

Facsimile Image Placeholder
  kilóra mehet 20
Szerkesztői feloldás
darab
. Akkor is 10 mázsa hagyma. Kilója 30 fillér az 300 korona volna! Óriási... Az persze nem is lehet, hogy 200 négszögméter 300
Szerkesztői feloldás
koronát
hozzon vagy nem terem annyi, vagy olcsóbb. Talán 5
Szerkesztői feloldás
korona
egy kiló, akkor is 100
Szerkesztői feloldás
korona
a munkadíjat csak kifizeti!  
  Reggel lemenve  
  egy kiló 20
Szerkesztői feloldás
darab
épen vegyesen, egy igazi nagy sincs bene, inkább aprók.  
  dughagymából félkiló 73
Szerkesztői feloldás
darab
, de igen nagyok.  
  1 kg 150
Szerkesztői feloldás
darab
lesz 7.5 kg
 
  Alig várja,
Szerkesztői feloldás
hogy
felkellhessen. Hat órakor már lesi jön–e az
Szerkesztői feloldás
ember
. Félhétkor felugrik felkél, kimegy – esik az eső.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 174 
  global
 
  Koronázók  
n
Jegyzet Ferenc József koronázását 1867. június 8-án tartották a budai várban. A szertartáshoz hozzátasrtozott az ünnepélyes felvonulás Budapesten.
 
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
  – A koronázáskor ott volt.  
  – Igen… A mán rígen vót. Nem is tudom, 66?  
  – 67  
  – 67.  
  – Ott volt?  
  – ott. A lánchídnál koronáztak
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
– Én nem is tudom biztosan, nem ekkor gyütt be a kiloszámra való kenyér… Bárhanem… Bárha nem akkor gyütt be…
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Ahol az izé, fiákerek számára való promonad
n
Jegyzet Sétány (francia).
van.
Pozsonyba
Pozsony
is van szinte olyan izé.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
  Görgei    
  – Eccer így
Szerkesztői feloldás
ember
Tótfalusi
Tahitótfalu
, a szokott járni vontatni, és szinte szeretett ivogatni… Ott jött el
kocsival
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a villánál, s nekem szinte egy
tótfalusi
Tahitótfalu
emlegette, az ott dógozott nála a kertbe… Osztán a
Szerkesztői feloldás
kocsisember
meglátta; kinél szokott ülni Görgei jobbódán; s azt kiatta neki: Hé az anyád istenít te adtad el az országot!  
  Micsoda. Görgei leszaladt a puskáér. De azér annak is
Szerkesztői feloldás
volt
esze, közécsapott a lovaknak s itt most a sték van, ahol kanyarodó van, ott gyön le a várbul a kőfal. Ott elment, a kőfal eltakarta. Mondta a
tótfalusi
Tahitótfalu
„bácsi magának szerencséje vót,
Szerkesztői feloldás
hogy
a kőfal el-  

Facsimile Image Placeholder
 
 179 
  global
 
  – van-e bácsinak kabátja vagy nadrágja.  
  – Hogyne vóna,
Szerkesztői feloldás
minden
rosz.  
  – Agyja el.  
  – Eladom,
Szerkesztői feloldás
Hogy
veszi
Szerkesztői feloldás
meg
,  
  – Látni kén.  
  – Lássa. Rajtam van
Szerkesztői feloldás
Mindenem
.  
  – Azt ugyse adja el.  
  – Hogyne adnám, eladom
Szerkesztői feloldás
csak
agyja már az árát,
Szerkesztői feloldás
hogy
vehessek ujat rajta.  
  A
Szerkesztői feloldás
cigányasszony
el.  
  – Vegye
Szerkesztői feloldás
meg
az ásomat, oszt agyjon annyit érte,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne kelljen többet ásni véle.  
  Aztán csönd.  
  – Az istállóját, még utójjára annyira mennénk, hogy r
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
uha se lesz, ha a vonat is összeszedik.
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 

Facsimile Image Placeholder
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  ügyvéd  
  facsemeték  
  nagykereskedők  

Facsimile Image Placeholder
 
 180 
  global
 
  – az a gyenge retenyő
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
mind
lehervad. Igen, a szőlő gyenge hajtása,
n
Jegyzet A jegyzetköteg még egy számozatlan üres oldalt tartalmaz.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 237 
  global
 
  Sipos 1914  
  – Gyülülnek bennünket, gyülölnek a szó szoros értelmében, de én öltem őket. Mért adott a király koronát a 7 ezredek zászlójára és
Törölt
« arra »
osztrákra
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem?  
 
Szerkesztői feloldás
nem
dühösek a mostani cimerért? Óriási
Szerkesztői feloldás
hogy
két oldalt van a két címer és középen az osztrák uralkodói kis címer. És jobbra
Szerkesztői feloldás
van
a magyar cimer. Ez a fő! Jobbra
Szerkesztői feloldás
van
. Már azt
Szerkesztői feloldás
nem
tudom kicsinálta, de biztosan Tisza tudja.  
  Míg
Szerkesztői feloldás
nem
ismerte őket, addig
Szerkesztői feloldás
nem
bánta. Hogy
Szerkesztői feloldás
megismert
most utálom  

Facsimile Image Placeholder
 
 238 
  global
 
  De azt
Szerkesztői feloldás
meg
kell adni,
Szerkesztői feloldás
hogy
a zenei életük sokkal gazdagabb
Szerkesztői feloldás
mint
a mienk.  
 
  Katonatisztekkel
Szerkesztői feloldás
nem
lehet irodalomról beszélni. Kutyák, lovak
Szerkesztői feloldás
meg
asszonyok.  
  Semmi, de semmi.
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
tudnak, de alapismereteik nincsenek.  
  Az evés! az
Szerkesztői feloldás
mindenesetre
fontos hol lehet olcsón étkezni.  
  Asszony! Az az egyetlen téma  
 
Szerkesztői feloldás
– Az
Szerkesztői feloldás
meg
is érdemli.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
csak
beképzelés, már bocs. kérek  

Facsimile Image Placeholder
 
 239 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
nekem,
Szerkesztői feloldás
hanem
nektek.  
  – Nekem nem! ...  
  – Hát fontos
Szerkesztői feloldás
mindenesetre
, de
Szerkesztői feloldás
nem
annyira. És nekik
Szerkesztői feloldás
nem
az a fontos, ami
Törölt
« nekünk »
igazán fontos,
Szerkesztői feloldás
hanem
az ami a
Szerkesztői feloldás
legkevésbé
nemes és szép bene.  
  És ez már
Szerkesztői feloldás
megmarad
.  
  Háború után az aktív tisztek vesztesége
Szerkesztői feloldás
nem
tesz ki 20%–ot. Legalább a mi ezredünknél ugy
Szerkesztői feloldás
van
. És az is fiatal tisztecskék.  
  S még azt beszélik,
Szerkesztői feloldás
hogy
aktivak nélkül
Szerkesztői feloldás
nem
lehet háborút viselni. Ej
Szerkesztői feloldás
dehogy
Szerkesztői feloldás
nem
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 240 
  global
 
  – Vannak 35-40 éves tartalákos tisztek és egy 21 éves aktiv
Szerkesztői feloldás
hadnagyocska
a századparancsnok.  
  Egyszerű a magyarázat,
Szerkesztői feloldás
mindig
hátrább vannak,
Szerkesztői feloldás
mert
ők a parancsnokok.  
  – Áh értékesebb! … Hát mit kell ott csináli?
Szerkesztői feloldás
mindent
a tartalékosok csinálnak.  
  A háboruba ilyen kisebb tisztnek egyéb kötelezettsége és dolga nincs:
Szerkesztői feloldás
csak
hideg vér. És ott lenni a katonáik közé. Hát mi stratégia kell ahoz,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy dombot
Szerkesztői feloldás
megrohamozzon
?  

Facsimile Image Placeholder
 
 241 
  global
 
  étel  
  csudaszürke leves = egy kis rizs, vizbe főzve s egy kis zsir a nyakába öntve.  
  a titkár = izének
Szerkesztői feloldás
mondják
a titkárt a tisztiszolgát. No most lesz cigarettánk, jön a titkár úr.  

Facsimile Image Placeholder
 
 242 
  global
 
  A
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
paraszt tanulékonyságáról az a vélemény,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
nagyon
magas.
Szerkesztői feloldás
Nem
tanulékony. Makacs. És
Szerkesztői feloldás
csak
akkor
Szerkesztői feloldás
mondja
Szerkesztői feloldás
hogy
igen, ha a maga kárán tanul.  
  – Igaza
Szerkesztői feloldás
volt
a zászlós urnak, – a földet hátra hányja, ne előre.  
 
  A Dobedón azt
Szerkesztői feloldás
mondja
.  
  – Zászlós úr, beszélje má rá ezeket
Szerkesztői feloldás
hogy
csináljanak már egy ángriffet
n
Jegyzet Támadás (német).
. Hagy tudjuk
Szerkesztői feloldás
meg
mit tudnak ezek! …  

Facsimile Image Placeholder
 
 243 
  global
 
  Ez az orosz fronton is
Szerkesztői feloldás
volt
. Ott
Szerkesztői feloldás
volt
alkalmunk Angriffolni
n
Jegyzet Támadni (német).
. De itt igen keserves kivárni.  
 
  Ha egy ellenséges állst elfoglalnak. A baka
Szerkesztői feloldás
nem
az törődik
Szerkesztői feloldás
hogy
biztosítsa magát az ellenség ellen támadása ellen,
Szerkesztői feloldás
hanem
kutat
Szerkesztői feloldás
minden
rongyot kiforgat. S ha parancs –
Szerkesztői feloldás
hogy
menni, iszonyuan el
Szerkesztői feloldás
van
keseredve.  
 
Szerkesztői feloldás
– Látszik
Szerkesztői feloldás
hogy
szegények.  
  – Kell neki, a
Szerkesztői feloldás
legkisebb
rongyot is kirángatja.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 244 
  global
 
  – Engem egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
hozott ki a sodromból a háboru, ha holnap azt
Szerkesztői feloldás
mondják
Szerkesztői feloldás
hogy
béke: én a
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
lelki nyugalommal ülök le az asztalomhoz és végzem a munkámat  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 245 
  global
 
  márc 20    
  Hajón a zászló.    
  Csak ketten vagyunk fedélzeten. Én meg az öreg nemzeti zászló. Ez egy egész derék zászló, a szél legkisebb rezgésére lebeg, dagad, lobog, és mindig szép fodrot, hullámot, rajzot vet,
Szerkesztői feloldás
mintha
Törölt
« ő a »
saját karakterét lobogtatná
Szerkesztői feloldás
meg.
Piros szövete mélyebb szint vett már, zöldje fakóbb lett, fehérje földsárga. Szinei összehangoltabbak, tompábbak, családiasabbak, nem zöld, haragos vörös, nem szűzi fehér,
Szerkesztői feloldás
mint
fiatalkorában csak egy dolgot
Szerkesztői feloldás
nem
felejtett az öreg zászló, a lebegést, a lobogást, a más akarata szerint való ezer fodorodást; mióta szövete hitványabb, még jobban birja ezt a karakter vonását… oda van kötve a hajó farához, maga után vonszolja a rozoga nagy élethajó… Mi vagy öreg lobogó? Vén becstelen ki vagy? Politikus?
Törölt
« Művész »
Kalmár?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« Ujság »
Iró?  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 246 
  global
 
  Barta Lajos    
  Hiába akarja sután jön ki a bókja s a tréfája. A szamár az ölebet utánozván lábait felrakta gazdája vállaira. Paraszt esetlenséggel milliószor találkozik az emberek, mikor nehéz és ormótlan szellem tráfélni akat. Gál Mózes szólván:  
  – Hol vegyek egy mázsa buzát?  
  – Mire az neked? Osztán van neked annyi földeld ahol egy mázsa buzát el lehet vetni? Sok ám az! Ő azt hiszi, azt ugy kell vetni, sürjen Ritkán vetik azt hallod. Mibe akarod vetni, te?  
  – Virágcserépbe. Aztán kiültetetni  
  – Haha, mondom.  
  Ez az egész lehetne kedves és kellemes is: de ostoba, de hencegő, de sértegető.  

Facsimile Image Placeholder
 
 247 
  global
 
  Szegény Barta Lajos, akitől ez a három, az armer tenger
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
től távol van, megint sértővé lesz, vagy izetlenné szót szólva:  
  – Néztem, mért van kivilágitva az előszoba. Nem szokott.  
  – Gyakran látod?  
  – Nem, nem szokták azt felgyujtani, azt a lámpát. De most már tudom,
Szerkesztői feloldás
hogy
neked szól az illuminatió
n
Jegyzet Kivilágítás (latin).
.  
  – Ejj, ej, te tréfálni is szoktál?  
  Elresteli magát
Szerkesztői feloldás
mert
tréfája csakugyan a tekintély leszállítására való volt.  
  – Ritkán,
Szerkesztői feloldás
nem
értek hozzá – s nyakát tekerve a plafon felé nevet magán. – Ugy bámulom azokat, akik
Szerkesztői feloldás
meghallják
a jó adomát,  

Facsimile Image Placeholder
 
 248 
  global
 
  felveszik, elviszik egy darabon, ott hadják, tovább viszik egy kilométeren s ott ujra leadják... – s rosz fogaival nevet, – én összesen három adomát tudok, azt is diák koromba tanultam, azóta egyet se tudok se többet, se kevesebbet.
Szerkesztői feloldás
csak
ezt a hármat.  
  – Mondd el.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
nem
, – s nevet kopasz homlokát magasra, hátra emelve.  
  – Na, könnyebülj
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  – Nem, – csóválja a fejét, azzal a konok, türelmetlen, semmibe senkit
Szerkesztői feloldás
nem
vevő hangon, ahogy
Szerkesztői feloldás
csak
Oláh Gábor tud még hátat fordítani.  

Facsimile Image Placeholder
 
 251 
  global
 
  – igen
Szerkesztői feloldás
megijedtem
Szerkesztői feloldás
hogy
ő porokkal elhajt s kicsal az udvarra,
Szerkesztői feloldás
hogy
a szobába
Szerkesztői feloldás
meghallják
, hát
Szerkesztői feloldás
csak
megyünk ki.  
 
Szerkesztői feloldás
mondott
Szerkesztői feloldás
mindféle
dolgokat.  
  kidobta Jenőt,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
megbecstelenitette
a házát, gondoltam,
Szerkesztői feloldás
hogy
kidobta a cselédet, de maga
Szerkesztői feloldás
mindenikkel
kikezd.  
  – Jaja,
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
mondhatom
én
Szerkesztői feloldás
meg
nekik, jaja, minek is
Szerkesztői feloldás
van
szegény
Szerkesztői feloldás
ember
a világon.  

Facsimile Image Placeholder
 
 252 
  global
 
  – ha ő azt
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
merné
neki
Szerkesztői feloldás
mondani
, ő
Szerkesztői feloldás
meg nem mondja
,
Szerkesztői feloldás
nem
tudja,
Szerkesztői feloldás
csak
szeretne elmenni. Az úr olyanokat összebeszél
Szerkesztői feloldás
hogy
ő fél.  
  – Nincs ereje  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy nincs,
ugy
Szerkesztői feloldás
megfog
.  
  – Mit
Szerkesztői feloldás
mond.
 
  – Én kimegyek a harctérre
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
úr, hiszen
Szerkesztői feloldás
megsebesül
.  
  – Én 3 évig golómentes vagyok.  
  – Pénzt akarok adni neki  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
kellek megint a fiatalember kell.  

Facsimile Image Placeholder
 
 253 
  global
 
  Hazajövök, ugy
Szerkesztői feloldás
meg volt
ijedve,
Szerkesztői feloldás
mint
egy gyerek, akit rajta kapnak.  
  – Akkor hijt ki a folyoson
Szerkesztői feloldás
mert
itt
Szerkesztői feloldás
mindenki
Szerkesztői feloldás
meghallja
.  
  – Ne kiabálj.  
  – Elkzedi
Szerkesztői feloldás
hogy
a lány trágár nótákat énekel, olyant,
Szerkesztői feloldás
hogy
kiszaladt a szomszéd.  
 
  – Vigyél sanatoriumba  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudok 40
Szerkesztői feloldás
koronát
fizetni.  
  – Moravcsikban.
n
Jegyzet Moravcsik Ernő Emil elmekórtan szakértője, késöbb az Igazságügyi Orvosi MEgfigyelő és Elmegyógyító Intézet vezetője. Az ő nevéhez fűzödik, és az ő ötletei alpján épült fel 1908-ra az Elme- és Idegkórtani Klinika új épülete.
 
  – Oda?
Szerkesztői feloldás
hogy
gondolja,
Szerkesztői feloldás
van
nekünk a boldok háza.  

Facsimile Image Placeholder
 
 254 
  global
 
  – Előállt,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő semmi áron
Szerkesztői feloldás
nem
adja oda a fiait. Ha igaz, ha
Szerkesztői feloldás
nem
.  
  – Miért?  
  – Mert a Jenő
Szerkesztői feloldás
nagyon
erős. És tönkreteszi a fiát.  
  S
Szerkesztői feloldás
hogy
szerette addig.  
  – Ő csinált olyan dolgokat üldüzte ez a lányt. Azelőtt
Szerkesztői feloldás
mindig
ki akarta dobni.  
  – Egy félóra mulva már megint dobálta ki  
  – Nincs pénze
Szerkesztői feloldás
mondom
neki, majd elsején.  
  A lánynak
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
kitudom fizetni  
 
Szerkesztői feloldás
nem
kapok most lányt  
  – Kirugom magát és  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 305 
  global
 
  46–os
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
  A tordai malac    
  I. Szerelmes fiatal pár. Csókoloznak; az öregek előre
Szerkesztői feloldás
megbeszélik
, aztán lesik s rajtukütnek és kész az eljegyzés.
Szerkesztői feloldás
Megfogják
a fiút.  
  II. Sütés főzés, irtóztató ételrakást hordtak össze. A fiatalok
Szerkesztői feloldás
ahogy
félre szorítják, egyáltalán
Szerkesztői feloldás
csak
Törölt
« arra »
a lakomáról
Szerkesztői feloldás
van
szó, kiket híjnak
Szerkesztői feloldás
meg
, mit esznek, ki a násznagy.  

Facsimile Image Placeholder
 
 306 
  global
 
  a fiataloknak semmi szavuk a legény egész elkeseredik.  
  Egyszer
Szerkesztői feloldás
csak
körülnéz az anyós és felfedezi
Szerkesztői feloldás
hogy
nincs malac!  
  Nagy rémület s az anyós azt mondja  
 
Törölt
« Ha nincs malac »
Malacot keress fiam !  
  Futkosás a malac után.  
  Hentes  
  Gazda  
  9 fias disznó, a gazdája mégse ad  
  A legény
Szerkesztői feloldás
megunja
, neki  

Facsimile Image Placeholder
 
 307 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
malac kell,
Szerkesztői feloldás
hanem
lány s az megvan, ezzel beül a kocsmába és iszik.  
  Pityókosan megy haza az anyós nagy ijedelemmel fogadja.  
  – Nincs malac?  
  – Nincs  
  – No ha nincs malac, nincs mennyasszony.  
  – Nincs?  
  – Nincs.  
  – No ha nincsen
Szerkesztői feloldás
Mennyasszony
, nem is kell!  
  Sarkon fordul s elmegy.  
  Nagy rémület  

Facsimile Image Placeholder
 
 308 
  global
 
  III.  
  Nagy rémület  
  Utánaküldi az urát, aztán utánamegy ő maga s a fiu
Szerkesztői feloldás
nem
jön vissza.  
  Végül a lányát küldi.  
  A fiu visszajön  
  akkor az urát küldi a malac után.  
  az hoz malacot, lop a 9 malac közül s mikor a fiú ujra ugyanugy
Szerkesztői feloldás
megcsókolja
a lányt, mint az I
Szerkesztői feloldás
felvonásban
 

Facsimile Image Placeholder
 
 309 
  global
 
  az öregedő szülők a malaccal toppanak be hozzájuk.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 310 
  global
 
  A debreceni lunátikus  
n
Jegyzet Holdkóros (latin).
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 311 
  global
 
  Kerek Ferkó  
  I. Ferkő lovagol végig a városon
Szerkesztői feloldás
hogy
ablakból kinéznek a lányok. Mariska izgatottan lesi és utána bámul. Az apja bejön  
 
Törölt
« Ferkó har »
 
  és észreveszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
az urfi után nézett,
Szerkesztői feloldás
megfenyegeti
Szerkesztői feloldás
hogy
ne ábrándozzon, aztán kimegy, szekérre ül és ki a tanyára a családjával.  
  Ferkó lovagol majd ugyanazon az uton  

Facsimile Image Placeholder
 
 312 
  global
 
  szekeren mennek
Szerkesztői feloldás
emberek.
 
  Ferkó hazaér a pusztai kastályba.  
  Otthon agarakat hoztak az öreg úr felkötteti őket.  
  Ferkó az apjának a vállára csap  
  – 5000
Szerkesztői feloldás
forint
volt az a két agár.  
  Az apja felbőszül, kitagadja, ha
Szerkesztői feloldás
csak meg nem
házasodik.  
  Ferkó megígéri
Szerkesztői feloldás
hogy
bosszút áll. Lóra pattan és elvágtat.  

Facsimile Image Placeholder
 
 313 
  global
 
  Az uton elvágtat a tanya előtt, Mariska utánanéz.  
  Az öreget
Szerkesztői feloldás
meglátja
,
Szerkesztői feloldás
ahogy
a gulyát nézi, megáll.  
  – Van lánya gazduram?  
  – Van.  
  – Megkérem a kezét.  
  – A kezét?  
  – Azt.  
  – Nem ugy megy az uram! Nálunk az a szokás, hogy a lányt az anyjától kell kérni a násznaggyal  
  Ferkó lóra ül  

Facsimile Image Placeholder
 
 314 
  global
 
  s odafenyeget a kastály fel.  
 
  II. A kocsmában senki sincs, egy pár paraszt s 3 vigéc.  
  Ferkó jön, kiutasítja őket és a vigéceknek aláír.  
  10 mázsa olja  
  1 gózcséplőgép  
  1200 kötet regény–  
  Elküld a tanárokért.  
  Jön a két tanár, aztán jön a  

Facsimile Image Placeholder
 
 315 
  global
 
  többi korhely cimbora. A tanárok
Szerkesztői feloldás
megijednek
.  
  Elmennek,
Szerkesztői feloldás
megkérik
a lányt.  
  Az asszony kap rajta.  
  A férfi konok,
Szerkesztői feloldás
nem
szól.  
  A lány kikosarazza.  
  Az apa
Szerkesztői feloldás
Meg
Törölt
« a hátát »
Szerkesztői feloldás
a hátát
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.  
 
  III. A kérők visszemennek a kocsmába. Ferkó dühös lesz és 100 liter bort parancsol, mulatás, közben suttyomban jönnek be a kérők,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kis kocsmába.  
  Ferkó dühös lesz és két bandával megy éjjeli zenét adni,  

Facsimile Image Placeholder
 
 316 
  global
 
  Mariska gyufát gyújt.  
  Aztán
Szerkesztői feloldás
megszökteti
az apja, anyja.  
  Szekér ki a tanyára.  
  Utánuk Ferkó lovon.  
 
  IV. Mariska unatkozik a tanyán. kimegy sétálni.  
  Tó partján virágok vannak.  
  Ferkó megjelenik.  
  Nem tudja ki ez a szép lány, udvarol neki,  
  szerelmes lesz,  
 
Szerkesztői feloldás
megkéri
 
  a lány a kalapját a vizre  

Facsimile Image Placeholder
 
 317 
  global
 
  vizre bocsájtja, ez az ismerkedési ürügy. Ferkó csónakon kimenti.  
  – Hallom vőlegény.  
  – Igen, bolond fővel beleugrottam, egy parasztlányt megkértem, de az kikosarazott, hát ha még így elfogad…  
  – Köszönöm a más elvetett virágja után nem nyulok.  
  – Bocsásson
Szerkesztői feloldás
Meg
. Ki maga?  
  – Mariska.  
  S ott hagyja Ferkó paff.  

Facsimile Image Placeholder
 
 318 
  global
 
  V.  
  A majális  
  Ferkó
Szerkesztői feloldás
megszökteti
Mariskát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 319 
  global
 
  Ludas Matyi  
  Fortunátus
n
Jegyzet Móricz Zsigmond 1918-ban szindarabot jelentetett meg Fortunatus   címmel.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 320 
  global
 
  Lovászy Károly  
n
Jegyzet
Budapest
Budapest
 
  – Hát – fizetik ki rögtön a pénzt,
Szerkesztői feloldás
ahogy
el
Szerkesztői feloldás
van
fogadva
Szerkesztői feloldás
van
cikke,
Szerkesztői feloldás
vagy
verse?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem,
rögtön – fizetik ki, sőt ha már elő adták is 3szor el kell menni, míg kifizetik.  
  Bárdos soha se lehet tudni mikor
Szerkesztői feloldás
van
ott, elmegye d.u., elmegyek érte, elkapom másnap míg
Szerkesztői feloldás
meg
kapom a pénzt. Odaadok neki 3 verset, kér az elolvasásra egy heti határidőt. Egész Európában elég egy óra rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
3 verset elolvasson az igazgató, én röhögök,  

Facsimile Image Placeholder
 
 321 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
neki egy hét kell,  
  A Tátrában
Szerkesztői feloldás
voltam
a multkor elfogyott a pénzem, s már 6 verset elküldtem Ungerleidernek és  
  irta egyik levelet a másik után,
Szerkesztői feloldás
hogy
legyen szives döntsenek elfogadják–e vagy se, semmi válasz.  
  Táviratoztam,
Szerkesztői feloldás
hogy
mivel házi szerzőnek tekintenek és a nevemet a plakátra tették, tehát legyenek  
  szivesek és – egy hosszu távirat volt – ha már a küldött verseimre se, legalább író előleget küldjék  

Facsimile Image Placeholder
 
 322 
  global
 
  de rögtön 100
Szerkesztői feloldás
koronát
.  
  Semmi válasz. De azon a napon mikor el kellett jönnöm, kapok egy lev. lapot,
Szerkesztői feloldás
hogy
„nálunk irói előleg bevezetve nincs”. Aláírás Ungerleider.  
  Képzelhetik milyen dühös voltam, azt hittem ha
Pestre
Budapest
érek pofozni fogok
Szerkesztői feloldás
mindenkit
, de birka türelmem lévén hamarosan
Szerkesztői feloldás
megbékültem
, legfeljebb
Szerkesztői feloldás
hogy
elhatároztam,
Szerkesztői feloldás
hogy
többet feléjük se nézek.  
  És csakugyan jó hosszu ideig oda se ügyeltem.  
  Akkor a NewYorkban  

Facsimile Image Placeholder
 
 323 
  global
 
  véletlenül találkoztam Hervayval, aki ott műv. intéző. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
 
  – Mi dolog,
Szerkesztői feloldás
hogy
maga
Pesten
Budapest
van és felénk se néz! Adjon rögtön verset, verset ötöt de rögtön, kap érte 40 korjával azért 200 kort!  
  Jó, kezdem előlről és hozzáfogtam dolgozni, fel a karzatra és irtam.  
  – »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«
És
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a bent lévő verseim?  
  – Majd elmodnom  
  Hervay elolvassa a verseimet, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
vannak jók, itt az utalvány.  
  Átveszem s akkor  

Facsimile Image Placeholder
 
 324 
  global
 
  azt kérdem mi van a régi verseimmel.  
  – Milyen régiek?  
  – Hát az a hat db.  
  – Szerencsétlen, azt se tudja, hisz azokat régen előadták. Ennek sikere volt, ennek is.  
  – És az ára?  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
nem
küldték meg?  
  – Szépek küldték. Hiszen magának legalább három expresz levelet írtam és
Szerkesztői feloldás
nem
is válaszolt rá.  
  Ilyen állapotok
Szerkesztői feloldás
vannak
itt kérem. Akkor aztán
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
azokról is  

Facsimile Image Placeholder
 
 325 
  global
 
  240 kort.  
  A szinészek igen jól
Szerkesztői feloldás
meg
csinálták magukat. Azoknak fizet havi 2000 kort, hogy kijön és tiz percig (utánozza) talán de az irót
Szerkesztői feloldás
nem
becsüli.
Szerkesztői feloldás
Pedig
a szinész tud előadni rosz dolgot és akkor nép lecsuszik. Volt már Olyan eset.  
  Öt-hat
Szerkesztői feloldás
ember
– aki rendesen ellátja a pesti szinpadokat kabarészámmal. És
Szerkesztői feloldás
csak
ezekkel kell leülni egy asztalhoz,
Szerkesztői feloldás
hogy
beszüntetik  

Facsimile Image Placeholder
 
 326 
  global
 
  a munkát s
Szerkesztői feloldás
meg
lesz oldva.  
  De azok
Szerkesztői feloldás
nem
ülnek le soha.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 327 
  global
 
  Egy ártatlan asszony    
  Hosszukás finom arcán, valami zavar, félénkség
Szerkesztői feloldás
van
és
Szerkesztői feloldás
volt
pillanathoz szolgálatrakész modor. Mindig
Szerkesztői feloldás
mindent megköszön
.
Szerkesztői feloldás
Minden
kérdés és szó után.  
  A kiejtése kissé idegenszerű, könnyebben beszél valami idegen nyelvet talán angolt, de a magyart olyan finoman
Szerkesztői feloldás
mint
egy francia.  
  A hölgyeim
Szerkesztői feloldás
még
alszanak.
Szerkesztői feloldás
Nem
zavarom őket. Előnyt adtam neki, –
Szerkesztői feloldás
mondja
, finom mosollyal.  
  Csukott szájjal mosolyog, de ha szól hosszu, egészséges  

Facsimile Image Placeholder
 
 328 
  global
 
  igen gondosan csiszolt fogai erősen látszanak.  
  – Sok késésük
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – 40 perc.  
  – Nagyon sok, – kérdi tétován,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
nem
hall jól.  
  – 40 perc!  
  – 40 perc, köszönöm szépen.  
  Aztán
Szerkesztői feloldás
megszólal
Szerkesztői feloldás
mintegy
magyarázza mért kérdez. Mért zavar mást a kérdéssel.  
  – Még sosem
Szerkesztői feloldás
voltam
erre.  
 
Szerkesztői feloldás
tetszik menni.  
  – Igen, uramhoz megyek.  
  – Katona?  
  – Igen tartalékos tiszt Rezerv. tiszt. Igen.  
  – És jó beosztása
Szerkesztői feloldás
van
?  

Facsimile Image Placeholder
 
 329 
  global
 
  – No isten a beosztásával
Szerkesztői feloldás
meg volnánk
elégedve, de kár
Szerkesztői feloldás
hogy
ép ide helyezték. Otthon is maradhatott volna szegény
Pesten
Budapest
.  
  – Most először jön hozzá
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
?  
  – Először  
  – Mikor megy vissza?  
  – Ugy gondolom, már kedden reggel otthon leszek.  
  – Mért olyan hamar.  
  – No isten, akinek 4 gyermeke
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
nem
szabad őket magába hagyni.  
  – Nincs velük senki a családból?  
  – De igen, a szüleim és a kisasszony is már öt éve
Szerkesztői feloldás
van
mellettük.  

Facsimile Image Placeholder
 
 330 
  global
 
  Valami igen finom és ezüstös hang s olyan ijedten néz, semmi sincs csukva a szivében.  
  – És milyen nagyok.  
  – Óh már nagyok,
Szerkesztői feloldás
mert
a legkisebb 7 éves.  
  – Ach, akkor
Szerkesztői feloldás
nagyon
el is puhítja őket a szeretével.  
  – Nem. Ugy
Szerkesztői feloldás
vannak
szokva. Még sohasem
Szerkesztői feloldás
voltam
tőlük távol. Most először el. De a férjet ugyabár
Szerkesztői feloldás
nem
szabad a gyermekekért elhagyni.  
  – De ha
Szerkesztői feloldás
van velük
megbízható s a szülei! Két hetet is mulathat  

Facsimile Image Placeholder
 
 331 
  global
 
  a férjével.  
  – Ach isten óvj.
Szerkesztői feloldás
mert
a gyermekeket
Szerkesztői feloldás
nem
hagyhatja el az anya. 4 gyermeket.  
  – Tulzott.  
  – A gyermekkel ugy kell, nem? Én félek, hogy azt a modern nevelést
Szerkesztői feloldás
meg
is érezzék, nem, nem. Én egy napra se hagytam el őket soha… Mi ilyenek vagyunk a mi családunk
Szerkesztői feloldás
mindig
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
nem
volna szép a gyermekekről elfeledkezni. Nem igaz?  
  – De igaz?  
  Tétován néz.  
  Süketen  

Facsimile Image Placeholder
 
 332 
  global
 
  Csak egy ilyen ártatlan és szűz lélekkel lehet ma az ő társadalmi állásában négy gyereke.  
  – Papa  
  szól ki az ajtón
Szerkesztői feloldás
.  
  S már az tömzsi kis tisztiszolga
Szerkesztői feloldás
mint
egy kutya szólna be.  
  – Már
Szerkesztői feloldás
van
hordár.  
  Az ura is feljött érte a kocsiba. Vastag, koszos ősz bajszu hadnagy; vadonatúj katona, a kabátja
Szerkesztői feloldás
nem
gyűrött, a kamásnija
n
Jegyzet Lábszárvédő (régies).
sárga. Puha, gyöngéd, sutyi mutyi bácsi.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 333 
  global
 
  60–87  
  burkoló kocka  
  faanyagot kötik–e már  
  kut  
  tégla 1000–el több  
  fatartó  
  kemence  
  kávé  
  csokoládé  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 334 
  global
 
  Heinrich Günter    
  Potetntes potentur agunt
n
Jegyzet A hatalmasok hatalmaskodva cselekszenek
 
  – ezt arra
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
hogy
adna neki egy
Szerkesztői feloldás
koronát
 
  jön
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egy
Szerkesztői feloldás
forimtot
.  
 
  – hány gyereked
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – 3  
  – No szorgalmas
Szerkesztői feloldás
emberek
szorgalomnak
Szerkesztői feloldás
van
gyümölcse.  
  – s
Szerkesztői feloldás
mind
lány.  
  – ajjaj,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  s kitátott üres fogatlan szájjal nevet.  
  – a bécsiek így
Szerkesztői feloldás
mondják
N. T.  

Facsimile Image Placeholder
 
 335 
  global
 
  Akiben a hiba van, ne tudjon arról.  
  Nevetséges aki  
  hatalmasabbnak  
  kellemetlenebbnek, szeretetreméltó  
  felvilágosultabbnak  
  képzeli  
  magát
Szerkesztői feloldás
mint
amilyen  
  ha valaki tele adósággal  
  s
Szerkesztői feloldás
meg
akar tanítani:  
  a
Szerkesztői feloldás
meggazdagodásra
.  
  az elméleti praktikus  
  aki kidolgozza részletesen egy üzletnek a tervét.  

Facsimile Image Placeholder
 
 336 
  global
 
  – Hajja!  
  – Tessék  
  – Jöjjön
Szerkesztői feloldás
csak
ide olvasa el. Pl. ezt
Szerkesztői feloldás
nem
is én találtam ki. 370. „Itt most
Szerkesztői feloldás
nem
is arról
Szerkesztői feloldás
van
szó,
Szerkesztői feloldás
hogy
szerelem
Szerkesztői feloldás
vagy nem
, egyszerűen engedelmességet fogadott s azzal tartozik és teljesítenie kell.  
  Elnevetik magukat,  
  – És az mit felel rá?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
arról
Szerkesztői feloldás
van
szó  
  Csönd.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
foghatja rá,
Szerkesztői feloldás
mert
mióta a felesége vagyok
Szerkesztői feloldás
csak
4
Szerkesztői feloldás
vagy
5 regényt olvastam,
Szerkesztői feloldás
hogy
innen tanultam.  
  – Ki
Szerkesztői feloldás
mondja
?  
  – Az
Szerkesztői feloldás
mindegy
. Valaki
Szerkesztői feloldás
mondja
 

Facsimile Image Placeholder
 
 337 
  global
 
  és ez elég, ki
Szerkesztői feloldás
van
mondva… Nő
Szerkesztői feloldás
mondja
, Matild… és az a nyavalyás is rugkapál, vergődik, de majd
Szerkesztői feloldás
meg
bolondul.  
  Mosolyog.  
  – És azt is ugy szólítja a hölgy,
Szerkesztői feloldás
hogy
„hajja?”  
  Csönd  
  – Eztán térdre borulva fogok magához szólni s a két kezemet is fel tartom.  
  Nevetés. A férfi közeledik.  
  – Piszok… Piszok fajtája.  
  – Kinos.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 338 
  global
 
  Komikum    
  a férj akinek fizikai betegséget okoz a felesége veszekedése  
  1. ált. levertség.  
  2. fo. főfájás  
  3. fo. hascsikarás („már az anyósom is beszél”)  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 339 
  global
 
  5000*2 = 1millió  
  1000.
Törölt
« 000 »
: 64 =156  
  1600 × 4  
  6400  
  150 hold = 1km2  
 
Törölt
« 150.000 »
 
 
Törölt
« 300.000 »
 
  200
Törölt
« 0 »
:15 =133  
  50  
  50  
  B= 364 km2 = 54,600 hold(!)  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 340 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 341 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 342 
  global
 
  76 km hosszú  
  átlag 6–7 széles  
  12 is
Szerkesztői feloldás
van
.  
  690 km2  
  45.4 km széles  
  7-10 közepes  
  103.500 hold  

Facsimile Image Placeholder
 
 343 
  global
 
  VII  
  14b  
  600 kor  
  fiz 2600.– irod 2400.–  
  lakb 1000.–15 „ 1300.–  
  ipar 800  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ezt
Szerkesztői feloldás
nem
be
Szerkesztői feloldás
van
választott  
  fiz 1500  
  lakbér 600  
  Szám 400  
  8–9000– 14  
  6–7000– 15  
  Medgyassi 200  
  Szt. Margit 200  
 
  fiz 1200.–  
  600.–  
  ipar 480 max  
  lakás 1100.–  
  anya 750.–  
  konyha  
  – kellett egy kesztyű  
  – kell uj cipő, reform ez
Szerkesztői feloldás
meg
nincs is, a régibe jár.  
  – első az anya, cseléd már
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
néz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 344 
  global
 
  – szövetkezetbe számla 130–146
Szerkesztői feloldás
forint
azelőtt ez volt 70
Szerkesztői feloldás
forint
és sokvolt  
  Egy mindenes cseléd  
  – azelőtt 3/4 kiló hust, most 1/4 –  
  – azelőtt 5 üveg bort, arról ma szó sincs.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
vállalhat d.u. munkát
Szerkesztői feloldás
mert
a hét egyik felében de. a másikba du teszik.  
 
  Erre
Szerkesztői feloldás
nem
lehe bazirozni a dolgot hogy többet dolgozzon.  
  A város azt
Szerkesztői feloldás
mondja
vagy segítek
Szerkesztői feloldás
vagy
túlóráztatlak.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 345 
  global
 
  Kaptunk 200
Szerkesztői feloldás
forint
kölcsönt s azt felvettük,
Szerkesztői feloldás
mert
neki akkor kellett kifizetni egy 100
Szerkesztői feloldás
forintos
ügyvédi költséget.  
  – Mikor a fővárosba kerültem, négy évig
Szerkesztői feloldás
volt
40
Szerkesztői feloldás
forint
jövedelmem s az anyámat tartottam, beperelt a szabó.  
  Felvettük elment. A drágaságiból levonták.  
  20% drágaságiból adtak és akkor 25% kölcsönt
Szerkesztői feloldás
ugyhogy
nekem most 7.00 a drágasági pótlékom
n
Jegyzet Drágasági pótlékot, a hivatalnokok kaptak a fizetésük mellé, a magas infláció, vagy a szolgálati városuk relatív drágasága miatt.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 346 
  global
 
  Most kaptam húsvét előtt a négy havit 28 kor.  
  Mindent elköltem.  
  hétfő szabad  
  14 óra egy héten. rajz tavaly volt 26,
Szerkesztői feloldás
mert
benyomták osztályba.  
  A Hétnél
n
Jegyzet Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny.
láttam
Szerkesztői feloldás
hogy nem
megy semmi. Az Uj Nemzedéknél
n
Jegyzet Politikai, szépirodalmi és közgazdasági folyóirat.
komiszul bántak el velem.  
  Az Alkotmánynál
n
Jegyzet Napilap
kell valaki a Sztrakonicky helyére,
Szerkesztői feloldás
nem
baj,
Szerkesztői feloldás
mindenütt
irhat az
Szerkesztői feloldás
ember
jót.  
  Jött az Uj lap. összeköttetés miatt soronként 6 fillért. S belekerült a legnagyobb  

Facsimile Image Placeholder
 
 347 
  global
 
  szarba Turi Pogány Kázmérnak tartja fen a helyet és tőlem fél.  
  Hevesi is annyit ér, jó de ő a klozeton irja,
Szerkesztői feloldás
mert
ha
Szerkesztői feloldás
nem
egy negyedórája ir egy cikket, de én nehezen dolgoztam…  
 
Szerkesztői feloldás
Ugyhogy
most volt egy cikkem Cervantesról s felvitte az AzUjsághoz
n
Jegyzet Napilap.
s azért kapok 40 kort. Hát most
Szerkesztői feloldás
megpróbálom
máskor is.  
  A Huszadik Sz-nak
n
Jegyzet Havilap.
irtam, de
Szerkesztői feloldás
már
tárca lett belőle
Szerkesztői feloldás
ugyhogy
gondoltam elviszem ide Wallen
Szerkesztői feloldás
nem
szivesen fogadott.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
nem
ért semmihez, az
Szerkesztői feloldás
ember
elveszti a felelősség érzetét, ha
Szerkesztői feloldás
mindent
leadhat. Egy nagy lapnál ezt
Szerkesztői feloldás
nem
lehet  

Facsimile Image Placeholder
 
 348 
  global
 
  tenni,
Szerkesztői feloldás
mert
az
Szerkesztői feloldás
ember
tudja,
Szerkesztői feloldás
hogy
a neve ott
Szerkesztői feloldás
van
és
Szerkesztői feloldás
megnézik
.  
  Most fogok irni a Népszavának
n
Jegyzet Baloldali napilap.
, de az
Szerkesztői feloldás
nem
fizet most
Szerkesztői feloldás
mert nagyon
roszul áll.  
  Most Migray jött
Szerkesztői feloldás
hogy
a Huszadik Századnak
n
Jegyzet Havilap.
írjak.  
  És most itt állok átitatva a szocializmustól s én beállok egy klerikális laphoz s egy idegen szót
Szerkesztői feloldás
nem
lehet leirni. Jön a szerk. és fogja a fejét, uraim már megint egy idegen szó.  
  – Mióta
Szerkesztői feloldás
van meg
ez a  

Facsimile Image Placeholder
 
 349 
  global
 
  lap?  
  – 14 éve  
  – És maguk
Szerkesztői feloldás
még nem
tanították meg a népet egy idegen szóra.  
  Igy amellett
Szerkesztői feloldás
mindenki
utálja az élesét is
Szerkesztői feloldás
vagy
ugy
Szerkesztői feloldás
van mint
a Népszavánál,
Törölt
« ha »
ahol
Szerkesztői feloldás
nem
röhögnek!  
  Már belépnék a pártba de
Szerkesztői feloldás
nem
azért
Szerkesztői feloldás
nem
lépek be,
Szerkesztői feloldás
hogy
itt–e kereshessem azt a 10 koronákat.
Szerkesztői feloldás
Hanem
azért
Szerkesztői feloldás
mert van
itt 50 kor előlegem s míg az le nincs dolgozva, addig
Szerkesztői feloldás
nem
hagynak. Mivel azt  

Facsimile Image Placeholder
 
 350 
  global
 
  sose dolgozom le hát most várom
Szerkesztői feloldás
hogy
kapjak a fővárostól fiz. előleget és készpénzben adom
Szerkesztői feloldás
meg
nekik.  
  A szerk.
Szerkesztői feloldás
nem
tud irni egy betűt se, benne is
Szerkesztői feloldás
van
a szerződésében,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
szabad irnia a lapba s ezért felvesz 6000 kort.  
  És most jön ugy
Szerkesztői feloldás
hogy minden
héten 2 nap fáj a feje.  

Facsimile Image Placeholder
 
 351 
  global
 
   
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
meglátszik
Szerkesztői feloldás
hogy
7 hónapra születettség. Törpék számára való.  
  Ez egy spórolós
Szerkesztői feloldás
ember
, aki ott is spórol, ahol
Szerkesztői feloldás
nem
kellene.  
  – és a konstruktiv tehetsége nincs. Viccel
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és közben elfelejti s változtat.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 352 
  global
 
  Cigány Dezső    
  – Ugy magával sodort, hogy azért jöttem be…  
  – Tudja mit olvasok most? Homeroszt… Engem t.i. az a baleset ért,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
végeztem középiskolát. Más nézőpontból ez viszont szerencse,
Szerkesztői feloldás
mert
a középiksloi tanárok legalább
Szerkesztői feloldás
nem
rontották el előttem ezeknek az izét.  
  – A hernyó
Szerkesztői feloldás
nem
mászta be a rózsát.  
  – Ugy van,
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
mondja
kétségbeejtő
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Miért
Szerkesztői feloldás
nem
végezett 8.ikat
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
? – kérdi Nemo
n
Jegyzet Móricz Zsigmond.
elszántan  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 353 
  global
 
  Egy pillanatig hallgat, akkor igy szól.  
  – Mert kidobtak  
  Keményen és diplomatán hangsulyozza a szót.  
  – Igen kidobtak.  
  – Mért?  
  – Mert
Törölt
« anya »
azt tartották rólam a tanárok
Szerkesztői feloldás
hogy
rosz fiú vagyok… Ezt azért merem ilyen egyszerűen kimondani,
Szerkesztői feloldás
mert
valóban azt látom most a fiamról, akibe az én karakterem nyilatkozik
Szerkesztői feloldás
meg, hogy
igy
Szerkesztői feloldás
van
. Őt is már rosz fiunak tartják,
Szerkesztői feloldás
pedig
a legjobb fiu világon. Csak nyilt és  

Facsimile Image Placeholder
 
 354 
  global
 
  őszinte és ahogy
Szerkesztői feloldás
megindítják
, ugy halad előre. Pl. ha a pajtása azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, mássz fel a fára, ő felmászik. Az lentmarad. Ő felmegy. Ha mondták neki. Az a fiu nála fiatalabb, és a kisebb, de ha szól ő
Szerkesztői feloldás
megteszi
. S pl. az
Szerkesztői feloldás
mindig
tisztább
Szerkesztői feloldás
mint
ő. Annak az apja alacsonyabb életmódú
Szerkesztői feloldás
ember
,
Szerkesztői feloldás
mint
én vagyok én a gyerekemet jobban, bővebben s izlésesebben öltöztetem, de az
Szerkesztői feloldás
mindig
tisztább,
Szerkesztői feloldás
mint
az én fiam. Ez jellemző, az én fiam
Szerkesztői feloldás
mindenbe
belemegy, sárba, árokba,  

Facsimile Image Placeholder
 
 355 
  global
 
  az azonban
Szerkesztői feloldás
nem
. Ő is olyan pálát fog
Szerkesztői feloldás
megfutni
, más téren,
Szerkesztői feloldás
mint
én … Hogy mért csaptak ki? … Ilyen dolgok adódtak elő. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a tanárom: hozd ide azt a pálcát; Én fogom, jó vastag és görbefoganytus valami volt s azt
Szerkesztői feloldás
mondom
: „na, botnak is beillik.” Annál az állatnál örökre be voltam állitva… Aztán: már akkor szerettem festeni. Mondta egyszer „de jó volna festeni de nincsn víz.” Erre azt inditványozza,
Szerkesztői feloldás
hogy
én  

Facsimile Image Placeholder
 
 356 
  global
 
  csinálok vizet, ha
Szerkesztői feloldás
nem mondja
Szerkesztői feloldás
meg
a másik. Ez
Szerkesztői feloldás
megigérte
. S csináltam. Bejön a tanár, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a másik – nem
Szerkesztői feloldás
mond
semmit
Szerkesztői feloldás
csak
ugy tesz
Szerkesztői feloldás
hogy
magára hijja a figyelmet. A tanár kihijja. Ez befogja az orrát. Mics? Az ő szégyelli kimondani azt
Szerkesztői feloldás
csak
leírni lehet. S elárul.  
  A tanár kiküld.  
  Énrám ez a tett, ez az
Szerkesztői feloldás
emberi
aljasság ugy hatott
Szerkesztői feloldás
hogy
, fogtam azt a jó nagy hatszögletű tuscsészét és ott a  

Facsimile Image Placeholder
 
 357 
  global
 
  tanár előtt ugy fejbe vágom vele az árulót
Szerkesztői feloldás
hogy
annak beszakad a feje.  
  Az anyám okosabb
Szerkesztői feloldás
volt
, beadott egy drága magán iskolába és ott végeztem a 3 és 4 polgárit. Aztán az iparművészetibe, majd a főv. ipariskolába jártam.  
  Később kérdi Nemo
n
Jegyzet Móricz Zsigmond
.  
  – De elvégezte az Iparművészetit?
Szerkesztői feloldás
mert
a technikája nincs agyonrontva.  
  – Nem. Az az én stílusérzékemből következik,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
mondtam  

Facsimile Image Placeholder
 
 358 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
onnan is kicsaptak az Iparrajzból is kicsaptak. Mert ha egy hivatalnok
Szerkesztői feloldás
mondja
el azt
Szerkesztői feloldás
hogy
ennyi helyről kicsapták, annak
Szerkesztői feloldás
van
valami értelme. Ugy tűnik fel hogy az nevezetes De egy művésznél az szinte természetesnek látszik
Szerkesztői feloldás
tehát
én
Szerkesztői feloldás
nem
akartam
Szerkesztői feloldás
ön
előtt
Szerkesztői feloldás
tucatembernek
látszani.  
  Feláll, apró merev léptekkel megy a fogashoz,  

Facsimile Image Placeholder
 
 359 
  global
 
  felöltözik s hidegen szól.  
  – Jó napot.  
  Elmegy.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 360 
  global
 
  Szini Gyula    
  – Szervusz,
Szerkesztői feloldás
hogy
vagy … Én?... Nehéz a
Szerkesztői feloldás
megélhetés
… Fizikailag, erkölcsileg?
Szerkesztői feloldás
mindenképen
. A kenyér drága … Te is apa vagy,
Szerkesztői feloldás
nem
kell
Szerkesztői feloldás
mondanom
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ami azelőtt 20
Szerkesztői feloldás
korona
volt, 1
Szerkesztői feloldás
korona
40… Ha az
Szerkesztői feloldás
ember
tizszer annyit keres,
Szerkesztői feloldás
mint
azelőtt, még
Szerkesztői feloldás
mindig
roszul jár… Nekem
Szerkesztői feloldás
volna
egy jó ideám: a háború idejére csinálni kellene egy lapot, ennek a szerkesztője volna egy hivatalnokfőnök. Kiadná  

Facsimile Image Placeholder
 
 361 
  global
 
  az állam,
Szerkesztői feloldás
vagy
a város, nekem mindegy… A hivatalnok reggel felütné a stradzát és beirná a beérkezett kéziratokat, sor számot adna nekik és leadná a nyomdába. A sorszám szerinti sorban közülnék. Mind …
Szerkesztői feloldás
Mindenkit
kiadni és …
Szerkesztői feloldás
megfizetni
. A honorárium olyan legyen, amilyet… szóval egyenlő és fix és egyáltalán ne lehessen
Szerkesztői feloldás
még
a hivatalnoknak se beleszólása…
Szerkesztői feloldás
mindent
megfizetni…. Hogy milyen összeg legyen?  

Facsimile Image Placeholder
 
 362 
  global
 
  erről lehet velem beszélni…  
  Mosolyog rosz fogaival, apróra vágott bajuszán zsemlye morzsa s a kávé kicsorog a szájából.  
  Elegáns szabású zakója kék és egyetlen s a háború alatt készült s a fehérneműje aggodalmasan tiszta,
Szerkesztői feloldás
ahogy
ő szokta irni novelláiban.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 363 
  global
 
  Miért kopaszak az erdélyi hegyek?    
  A vonat mellett kétfelől szakadatlanul alacsony, kopasz hegysor. Az aljában fel
Szerkesztői feloldás
van
szántva kevés föld, vékony és sárga őszi buzákat, kevés tavaszit látni. De
Szerkesztői feloldás
mintha
lusták lettek
Szerkesztői feloldás
volna
az egészet revideálni,
n
Jegyzet Felülvizsgál (latin).
itt is
Szerkesztői feloldás
mindenfelé
már egy–egy törés, gazos köves folt alját szegte a szántóekénk s aztán ujra a kopasz legelő, még lent a völgyben is.  
  Megjelent
Szerkesztői feloldás
magyarországnak
egy népfajok szerinti térképe annak az indoklása azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 364 
  global
 
  a magyarság mindig kevés volt ahhoz
Szerkesztői feloldás
hogy
tele lakja ezt az országot.  
  Ehhez hozzá tehetjük,
Szerkesztői feloldás
hogy
az összes népfajták, akik ezt az országot lakják kevesen
Szerkesztői feloldás
vannak
ahoz,
Szerkesztői feloldás
hogy
megműveljék a földjét.  
  Erdőt vágni, azt igen, azt tudunk.  
  Mért
Szerkesztői feloldás
van
viszont ez a domb a tetejéig megszántva. Nem alacsonyabb,
Szerkesztői feloldás
nem
szelidebb a kopaszon maradtaknál. De a szomszédjában gyárkémény van,
Törölt
« téglagyár »
, ennek
Szerkesztői feloldás
van
olyan bűvös köre, hogy ameddig erről ellátni, addig szántanak?  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 365 
  global
 
   
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Kiss Tamás üdvözli  
  Kazinczy u. 3  
 
Koronka
Koronka
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 366 
  global
 
  Smigelsky Oktáv festő, erzsébetvárosi rajztanár.  
 
Nagyszebeni
Nagyszeben
székesegyház a felső részét ő festette.  
  Saguna  
  de ezek drágálták és egy francia festőt hivtak, az olcsóbb csinálta, de
Szerkesztői feloldás
meg
lehet nézni
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen kontármunka.  
 
Balázsfalván
Balázsfalva
nincs képe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 367 
  global
 
  Oktavián
balázsfalvi
Balázsfalva
.  
 
Oltszakadát
Oltszakadát
,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
magyar falu, amely jól beszél, vallása szász.  
  A papjuk román költő, magyar
Szerkesztői feloldás
ember
és szász pap.  
  – maga egyesiti az egész Erdélyt.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 368 
  global
 
  Ez egy hatalmas
Szerkesztői feloldás
ember
volt, ő olyan szervezetet
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
csinált amilyen semmiféle
Törölt
«
Szerkesztői feloldás
embernek
»
egyháznak nincs.  
  1867–ben fogadta el a törvényhozás, de míg élt, addig
Szerkesztői feloldás
nem
engedte el fogadtatni, azt
Szerkesztői feloldás
mondta
„addig én vagyok a szervezet.”  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 369 
  global
 
 
Tordán
Torda
 
 
  a mészáros és timár ipar volt erős. A patriciusok a timárokból telt ki, egész utca volt, most két tímár
Szerkesztői feloldás
van.
 
  15 év alatt átalakult.  
  Hires kórháza
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – olyan kérem alássan,
Szerkesztői feloldás
hogy
tekintben
Szerkesztői feloldás
megállja
a helyét.  
  – Igen ez a Bethlen főispán csinálta és  
  Zilahi Sebő a polgár  

Facsimile Image Placeholder
 
 370 
  global
 
 
Im ez a híd,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Erdélynek alkotása, épült 1804–ben ennyi
Szerkesztői feloldás
meg
annyi pénzen és még rettentőbb gonddal.  
  [bj] amelyet még az alatta levő folyó is mormolva bámul  
 
  – Az utcai lámpákat bedobálták az inasok, erre bádoggal fedték be. Király 55.  
 
  A
vásárhelyiek
Marosvásárhely
vasútjáról 10 évig az
Szerkesztői feloldás
volt hogy
a nyomjelzés
Szerkesztői feloldás
megtörtént
.  
 
  a a gödörből a földet kidobták,  

Facsimile Image Placeholder
 
 371 
  global
 
  de alkalmatlan
Szerkesztői feloldás
volt
, hát ástak egy másik gödröt és abba hányták.  
  Egy út végén kerítés
Szerkesztői feloldás
van
és ráirva: „ Itt a keritéstől
Szerkesztői feloldás
nem
lehet továbbmenni.”  
 
 
Balázsfalva
Balázsfalva
terem a legjobb bor Erdélybe. Erős  
 
Szerkesztői feloldás
van
aki azt
Szerkesztői feloldás
mondja
rá, olyan erős
Szerkesztői feloldás
mint
a pálinka.  
  – sok gyomor
Szerkesztői feloldás
nem
bírja
Szerkesztői feloldás
megemészteni
.  
  – az
Szerkesztői feloldás
ember
igyék inkább keveset de jó zamatost,
Szerkesztői feloldás
nem
muszáj vedelni–  
 
pesti
Budapest
kocsmáros azt
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
hogy
ez neki
Szerkesztői feloldás
nem
köll.  

Facsimile Image Placeholder
 
 372 
  global
 
  – azt
Szerkesztői feloldás
mondta
„no az isten rakja magukat rakásba”.  
  – hogyne, eljött hát
Szerkesztői feloldás
hogy
ne unatkozon  
  – legalább is este 9 óráig.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Ahogy
mászkál a lány, nevet és forgatja a derekát a fejét oldalt hajtja beszéd közben.  
  – Nobakhuzás
Szerkesztői feloldás
van
? Nohát én az ablak mellé ülök ha
Szerkesztői feloldás
megengedi
 

Facsimile Image Placeholder
 
 373 
  global
 
  – Nahát olyan régen jártam mezőn,
Szerkesztői feloldás
mintha
börtönbe volnék.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
; két hónapja
Szerkesztői feloldás
nem voltam
kinn. Csak hallom
Szerkesztői feloldás
hogy
vetnek-szántanak.  
  – esmeri, esmerheti, esmerhetné, esmerem az állomásokat.  
 
Nagylak
Nagylak
 

Facsimile Image Placeholder
 
 374 
  global
 
  s a birtoka is tönkre
Szerkesztői feloldás
volt
, ez is tönkre
Szerkesztői feloldás
volt
, magamét is tönkre
Szerkesztői feloldás
ment
.  
  – ez tönkre,
Szerkesztői feloldás
mert
igy
Szerkesztői feloldás
nem
vártam vóna
Szerkesztői feloldás
meg
10 en-  
  – hát igy kedves, ha igy
Szerkesztői feloldás
megszabadulok
Szerkesztői feloldás
hogy
vagy öt hat
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
csinálok,
Szerkesztői feloldás
mert
többet tudom
Szerkesztői feloldás
nem
birok.  
  – elment
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
keressen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
sokat és most
Szerkesztői feloldás
nem
képes a magáét is folytassa.  
  – ez olyan  
  – bémegyek a főorvos úrhoz  

Facsimile Image Placeholder
 
 375 
  global
 
  és akkor egy
Szerkesztői feloldás
embernek
ad 8 kiló lisztet
Szerkesztői feloldás
hogy
abból tarisznyázzon és kell posztoljon az
Szerkesztői feloldás
ember.
 
 
Szerkesztői feloldás
Csak
100 szónak egy a vége
Szerkesztői feloldás
hogy
az urak kielégítik magukat mert
Szerkesztői feloldás
van
mivel, de
Szerkesztői feloldás
nem
számítják a munkás
Szerkesztői feloldás
embert
semmibe.  
  Van 100
Szerkesztői feloldás
korona
kereset 10
Szerkesztői feloldás
korona
fiz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, s adják a legdrágább buzalisztet.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
is ott vót  
  rizsma
n
Jegyzet Köteg, csomó.
Szerkesztői feloldás
nem
sillének is hijjuk
Szerkesztői feloldás
nem
emelte se 3
Szerkesztői feloldás
emberi
gulyát elvittem  

Facsimile Image Placeholder
 
 376 
  global
 
  s rongyva mondta s most ugy jövök
Szerkesztői feloldás
mint
a cigány lenevetnek, biztos
Szerkesztői feloldás
hogy
lenevetnek.  
  – erte se té se tojás, egy kis fuszulyka lé
n
Jegyzet Bableves (tájszó).
 
  – s hajtják, hajtják a rizsma
n
Jegyzet Köteg, csomó.
után  
  – egy leesett, a lába is eltörött, az állandós
Szerkesztői feloldás
volt.
 
  Régente
Szerkesztői feloldás
volt
ott olyan, egy erős szán
Szerkesztői feloldás
ember, hogy nem volt még
egy olyan szán, a keze nyele olyan
Szerkesztői feloldás
volt
mint nekem a lábamnál itt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 377 
  global
 
  4-500 rizsma
n
Jegyzet Köteg, csomó.
szenet fel kell nyomni. Jaj istenem örözz meg.  
 
Törölt
«
Törölt
 
 
Szerkesztői feloldás
Nm
én kérem
Szerkesztői feloldás
nem
látta, látta a jóisten, de én
Szerkesztői feloldás
nem
.  
  – Látta más is.  
  – Hát látta, látta, Hát
Szerkesztői feloldás
emberek
vagyunk,
Szerkesztői feloldás
nem
 
  – No a jóisten
Szerkesztői feloldás
megáldja
.  
   
A
Szerkesztői feloldás
hogy
elbeszéli, mit
Szerkesztői feloldás
ment
a főorvosnak „állítsa ki neki”
   
– erősen becsületes egy
Szerkesztői feloldás
ember
, olyat
Szerkesztői feloldás
nem
lehet találni
Szerkesztői feloldás
még
hatot se. Vót
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 378 
  global
 
 
Petrezsenybe
Petrozsény
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egy olyan vad orvos, olyat
Szerkesztői feloldás
nem
látott senki, az
Szerkesztői feloldás
nem
adott betegcédulát.  
 
Törölt
«
Törölt
Ők jól
Szerkesztői feloldás
vannak
, eleget keresünk nekik
   
– ha a jóisten őfelsége
Szerkesztői feloldás
nem
ad békességet, csendességet,
Szerkesztői feloldás
meg
kell
Szerkesztői feloldás
hogy
haljak
Szerkesztői feloldás
mert
olyan kutya természetem
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ugy dógozok,
Szerkesztői feloldás
mint
a marha, s
Szerkesztői feloldás
meg
kell
Szerkesztői feloldás
hogy
dögöljek.
»
Törölt
 
  – Ugy kikötötték az
Szerkesztői feloldás
embert
kérem szépen
Szerkesztői feloldás
hogy meghótt
3-4
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
nap bezárták s  

Facsimile Image Placeholder
 
 379 
  global
 
  kötötték ki.
Szerkesztői feloldás
Főhadnagy
odállot, az egész tudományt feleskettek  
  – ő törtetik fel katonának  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
félti az életét,
Szerkesztői feloldás
pedig
ott
Szerkesztői feloldás
még
hamarább
Szerkesztői feloldás
meghalhat
 
 
  62-esek közös  
  22-es hovédek  
 
marosvásárhely
Marosvásárhely
 
  – kicsi a község
Szerkesztői feloldás
csak
100 nomerus és 62 tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
odavan. Még csak 2 esett el belőlük
Szerkesztői feloldás
hogy
tudják odahaza
Szerkesztői feloldás
van
több is bajba de
Szerkesztői feloldás
csak
fogolyok
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 380 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mondtam
megyek az operára
,  
 
Törölt
«
Törölt
   
nos orvos úr
Szerkesztői feloldás
nem
megyek,
Törölt
« »
vágassa
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
46 éves
Szerkesztői feloldás
ember
vagyok s az egyetlenegy fiam szerencsétlen legyen. Birok míg birok s
Törölt
« üres »
ha vége, vége. Ajjajaj. Altassnak el s
Szerkesztői feloldás
meghalok
? azt már
Szerkesztői feloldás
nem
teszem.
   
– olyan jukon kell bujni
Szerkesztői feloldás
megvettni
5 koronáér egy nadrágot s hasad el.
   
– otthon ez a harisnya,
Szerkesztői feloldás
volt
2 frt 20 a
Szerkesztői feloldás
megcsinálással
ide pontot téttetem
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 381 
  global
 
  s erősen borsos ott az is 20 koronán alul
Szerkesztői feloldás
nem
adta a romány s nem vettem
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
mondtam
már inkább elmegyek igy haza.  
  – Kicsi fiának vett vót
Szerkesztői feloldás
mondta
a zsidónak, egy főbeli nyi? 14 picula
n
Jegyzet Picula. A korona érték behozatala előtt forgalomban volt magyar és osztrák ezüst tiz krajcáros váltópénznek tréfás neve.
Szerkesztői feloldás
mondja
s
Szerkesztői feloldás
nem
is szólt semmit, 14 piculát
n
Jegyzet Picula. a koronaérték behozatala előtt forgalomban volt magyar és osztrák ezüst tiz krajcáros váltópénznek tréfás neve.
kifizettem érte s
Szerkesztői feloldás
nem
is drága
Szerkesztői feloldás
megtart
3 évig kalapot
Szerkesztői feloldás
is
tudtam veni.  
  – 14 éves s már nagyobb nálam, hijtam mérnök úr hozza el. Azt
Szerkesztői feloldás
nem
eszitek
Szerkesztői feloldás
meg,
mondja
Szerkesztői feloldás
meg
 

Facsimile Image Placeholder
 
 382 
  global
 
  ettétek  
 
Törölt
«
Törölt
   
Szerkesztői feloldás
Nagyságos
mérnök úr,
Szerkesztői feloldás
nem volt
annyi becsületem, feje alól kellett párnát eladják, ha egész nyáron itt kínoznak ingyen is adok 10
Szerkesztői feloldás
koronát
, ha már nálam összetörte magát.
   
– sokba is
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
nem
hibáztatom én uj
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
urat se mást se. Sok az 6–700
Szerkesztői feloldás
emberrel
beosztani, sok baj
Szerkesztői feloldás
van
.
»
Törölt
 
  – Magda anyósnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
300
Szerkesztői feloldás
forint
kicsi adóságga
Szerkesztői feloldás
volt
s eltett ennyit érte olyan ismentárium
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
teher  

Facsimile Image Placeholder
 
 383 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
   
de most 1000 forintot
Szerkesztői feloldás
megére
s elküldött piculát
n
Jegyzet Picula. a koronaérték behozatala előtt forgalomban volt magyar és osztrák ezüst tiz krajcáros váltópénznek tréfás neve.
keresni s most itt vagyok.
   
Szürke harisnyája térdén sztékopott.
   
– Most esztendeje vett 7 pengő
Szerkesztői feloldás
volt
, de az erős jól
Szerkesztői feloldás
van megcsinálva
, esztendeje benne járok, de akit most adok, 40 korét. az 3 hónap alatt szétmegy.
»
Törölt
 
  – Ezt a kis bundát én csináltattam 20 esztendeje de az már egész el
Szerkesztői feloldás
van
menve.  

Facsimile Image Placeholder
 
 384 
  global
 
  Csöndesen üldögél mosolyog  
   
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 385 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Ahogy
ott ült a kocsi ajtajában  
   
  a lábát lógatja  
  sapkán piros fehér cédula előkerül
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Ugy ülnek a kocsiba
Szerkesztői feloldás
mint
a pihenő katonák  
  – Ahhoz
Szerkesztői feloldás
van
neki esze,
Szerkesztői feloldás
hogy
II o. kocsiba
Szerkesztői feloldás
menjen
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 386 
  global
 
  – Mondtam
Szerkesztői feloldás
hogy
ő is itt
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Kis, puffadt sárga
Szerkesztői feloldás
ember
, fekete köpenybe jár.  
  – hát marhát csinálnak belőlük?  
 
Szerkesztői feloldás
nemcsak
marhakupéban –
Szerkesztői feloldás
mondják
kétfelől is.  
 
Szerkesztői feloldás
csak
marhakupéban viszik.  
  – Ha mégegyszer megyek a harctérre I.o-u kocsiba megyünk, – szól a hetyke.  
  Egy tábori csendőr sétál gyönyörű egyenes szál ember, de szép az a kakastoll!  
  Katonaruha, szürke, uj, lábszártekerővel és bakkancs,  

Facsimile Image Placeholder
 
 387 
  global
 
  rövid fegyver, dupla oldal fegyver a csendőrségi fekete, piros paroli
n
Jegyzet Katonai jelzés az egyenruha hajtókáján; meghatározott alakú szövetdarab, amelynek színe a katona hovatartozását (csapattestét, fegyvernemét) jelöli.
három fehér csillaggal. Hetyke bajusz, kakasosan lép. Könnyedén, egészségesen, szinte
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
nem
is tudna sárba lépni s jobbra-balra forgatja a fejét úgy néz csendőrösen.  
 
  A karcsu, egyenes vékony főhadnagy és a kis zömök őrmester.  
  Az őrmeste boglyas szőke bajszu, mosolygós, referál, de
Szerkesztői feloldás
nem mint
alárendelt,
Szerkesztői feloldás
hanem
Szerkesztői feloldás
mint
barát, pajtás, földi, aki gyerekkora
Törölt
« óta »
 

Facsimile Image Placeholder
 
 388 
  global
 
  ismeri a főhadnagyot.  
  – Isten áldja  
  – Isten áldja
Szerkesztői feloldás
meg főhadnagy
úr, – s kezet fognak, a
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
lezseren, az őrmester barátságosan.  
  A magyar kisiparos
Szerkesztői feloldás
ember
tud fesztelen lenni.  
  aki senkinek
Szerkesztői feloldás
nem
vár semmi az
Szerkesztői feloldás
mindenkivel
szemben olyan amilyen akar lenni
.  
  A
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
vár valamit a másiktól: tiszteletet, ezért ő zsémbes is vele szemben. Ő azért szólította
Szerkesztői feloldás
meg mert
kíváncsi volt,
Szerkesztői feloldás
hogy
mutatta
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 389 
  global
 
 
Bosba
Székelybós
Józsi  
 
Rigmánba
Rigmány
Rigmányi Józsiolyan kacagás
Szerkesztői feloldás
volt hogy
na  
  – Édesapámat is
Szerkesztői feloldás
csak
ugy hijják
Szerkesztői feloldás
Rigmányi Józsi
s
Szerkesztői feloldás
megveszen
a két ökröt a s
Szerkesztői feloldás
ment
a bíróhoz,
Szerkesztői feloldás
hogy
hijják magát
Szerkesztői feloldás
Rigmányi Józsi
Szerkesztői feloldás
hát magát
Szerkesztői feloldás
csak nem megmondja
Bosbul
Székelybós
Bosi Józsi,
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
az isntenség,
Szerkesztői feloldás
mondja
a bíró, de ugy
Szerkesztői feloldás
volt
a, jaj olyan nevetés
Szerkesztői feloldás
volt
ott, egész vásár benevette.  

Facsimile Image Placeholder
 
 390 
  global
 
 
Mezőszengyellel
Mezőszengyel
és
Ludassal
Marosludas
határos a telep.  
  25-en  
  Vajda Péter,
gernyeszegi
Gernyeszeg
Szerkesztői feloldás
ember
22 hold félhold szőlő  
  Ludasház 4 km  
 
  szalmával beheviteni
Szerkesztői feloldás
vagy
Szerkesztői feloldás
nem
szenvedtük, kidobtuk!  
 
  – hát – erősen messze, abiza közel sincs (Az iskola)  
 
  – az vagyon  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 391 
  global
 
  Jeremiás László    
  4 éve a vasutnál kalauz  
  2 éve kinevezve – 1200 –  
 
Szerkesztői feloldás
nem
mehet elő a rk
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
előlép.  
  rehabilitálni; ilyen sokat tud.  
  Minden
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bejön – .  
  – kül. aztán érint kelemetlenül,
Szerkesztői feloldás
mert
két kis fiam
Szerkesztői feloldás
van
, s többet ha fizetnek
Szerkesztői feloldás
mint
a törzsfizetésbe, pótlék stb.  
  táskára elmegy  
 
Szerkesztői feloldás
mert 150
Szerkesztői feloldás
koronát
elkérnek egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és akkor sem
Szerkesztői feloldás
hogy
utána táská
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
t
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
küldjék fel ha vonalon vagyok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 392 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
jó helyen
Szerkesztői feloldás
vannak
, azért fizetek értük ennyit. Katonai pályára szántam és az elemi után a stiftbe
n
Jegyzet Apátság (német), itt apátsági iskolát jelenethet.
akarom beadni őket.  
  – Nem létezik  
  Ripacsos, szélkifújta bőre sovány, magyaros
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, nagy orra vörös az erős levegőtől,
Szerkesztői feloldás
csak
barna szeme csillog eresen és értően.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – a kötöt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
engem
Szerkesztői feloldás
meglesz
semmi  

Facsimile Image Placeholder
 
 393 
  global
 
  Nagyapja falubíró  
  apja körjegyző  
  mostohaapja vasúti művezető kazánkovács.
n
Jegyzet Olyan kovács, aki a kazánokhoz szükséges erős vaslemezek kovácsolását, szegecselését végzi, ill. a kazánokat javítja.
 
  Ő 4 gimnáziumot jól végzett, akkor
Kassán
Kassa
szakiskolába került.  
 
Berlinbe
Berlin
ment és a katonaság miatt jött haza.  
  A rosz ipari viszonyok miatt a vasúti műhelybe állott be.
Szerkesztői feloldás
Megnősült
, vasutas lányt vett el ropp. szerencsétlen házasság. A felesége beteg lett, két gyereket hagyott,
Szerkesztői feloldás
meghalt
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 394 
  global
 
  A székely elégedetlenség  

Facsimile Image Placeholder
 
 395 
  global
 
  – de ügyes
Szerkesztői feloldás
ember volt mert
18 db marhája
Szerkesztői feloldás
volt
s a ló kirugta 4 fogát.
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
hogy mind
a 18 db marháját odaadná, ha neki valaki
Szerkesztői feloldás
megcsinálna
3 nap 7 sirt érte, a lónak le akarta vágni a lábát,
Szerkesztői feloldás
mondta
olyat ne tégy az isten
Szerkesztői feloldás
megver
.  
 
  – Ők székelyesen beszélnek, mi
Szerkesztői feloldás
meg
vagyunk tőletek különbözve,
Szerkesztői feloldás
csak
az a fajta, de hát ők székelyek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 396 
  global
 
  esszel kéne többet dógozni a székelyeknek,
Szerkesztői feloldás
mind
agyon dolgozza magát s mit ér.  
  – azt
Szerkesztői feloldás
hogy
bolondos a székely –
Szerkesztői feloldás
mondja
csendesen a J.  
  – a román
Szerkesztői feloldás
nem
dógozik, de 10-14 db marhát tart s ha
Szerkesztői feloldás
megszorul
egyet elad.  
  – s gabonát ha termel.  
  – a kertbe 3-4 szekérrel s
Szerkesztői feloldás
megeszi
.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
 
  – Mi a gabona  
  – A buza kukorica árpa,
Szerkesztői feloldás
mind
ami szemes  

Facsimile Image Placeholder
 
 397 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
minden
másnap korpát hoz. Egy nap paszulyt, másnap hust, levest.  
  A paszulyt
n
Jegyzet Bab (tájszó).
is ugy kell nekik főzni
Szerkesztői feloldás
mint
a főzeléket. és semmibe se kell ecet.  
  Mert náluk
Szerkesztői feloldás
nem
is tudják mi az ecet. És a krumplit ugy eszik
Szerkesztői feloldás
mintha
főzelék lene, de ecet nélkül édesen.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
Szerkesztői feloldás
megfőzik
Törölt
« édes »
levesnek rendesen a hust.  
  Minden este krumplit vacsoráznak levesnek és paprikásnak
Szerkesztői feloldás
megfőzve
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 398 
  global
 
  – egy litert egy ételbe  
  – van tiz és reggel 10 este 10, délbe 10.  
  reggelire fekete kávét és vasárnap teát.  
  Lovász Ágnes Jámbor az apja Lovász Ferenc Jámbor  
  – Nálunk igy
Szerkesztői feloldás
mondják
Vajda Péter Lajosé .  
 
Szerkesztői feloldás
van már
Vajda Péter, de idős V. P:  
  14 kor fizetése –.  

Facsimile Image Placeholder
 
 399 
  global
 
  – majd szinte táncol, az egyszeri leány is elment s mellőle a lányok
Szerkesztői feloldás
mind
szedték,
Szerkesztői feloldás
mind
szedték,
Szerkesztői feloldás
csak
őt
Szerkesztői feloldás
nem.
Hazamegy kérdi az anyja hányat táncoltál. Ides anyám, mellőlem
Szerkesztői feloldás
mind
elvitték s engem is szinte,  
 
  – beszélni
Szerkesztői feloldás
nem
tudnak, de intenek!  
  a munkások  
  – vannak ügyes
Szerkesztői feloldás
emberek
köztük.  
 
Szerkesztői feloldás
nem nagy
munka gyerek is elég  

Facsimile Image Placeholder
 
 400 
  global
 
  –vót
Sztgyörgyön
Sepsiszentgyörgy
hazajött és szól a gyerek  
  – apám hova fekszik  
  – oda a ronda helyre  
  – igen de ott a macska fekszik.  
 
  – vót
Szerkesztői feloldás
hogy
az ágyban találtam  
  – és.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
mert semmit,
Szerkesztői feloldás
mert
ugy látszik gyenge
Szerkesztői feloldás
volt
a nadrágkötője.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 401 
  global
 
 
Marosvásárhely
Marosvásárhely
 
 
  Erdély címere.  

Facsimile Image Placeholder
 
 402 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 403 
  global
 
   
  a plafon kockáiba lámpák égnek bent a belső helyiségben hol világos, hol sötét mezitlábas parasztlány jön a konyhából lépcsőn  
 
 404 
  global
 
  Behallatszik a cselédek beszélgetése a tornácról a tálalóból.  
  A
cseléd
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lány piros szoknya  
  kék bluz  
  leeresztett haj  
  piros arc  
  olyan magas,
Szerkesztői feloldás
mint
az ajtó  
  mezítláb  

Facsimile Image Placeholder
 
 405 
  global
 
  A másik adott:  
  kielégitette a kiváncsiságot s elvette ami neki járt: a pajtásai, alárendeltjei előtt
Szerkesztői feloldás
nem
mutatta,
Szerkesztői feloldás
hogy
beszél vele egy idegen ezredbeli
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
.  
  Mikor a
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
elment, visszalépett hozzájuk s
Szerkesztői feloldás
mindenki
ránézett, szólt valamit, de  
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
adta ki a titkát aki
Szerkesztői feloldás
nem
mondja el, mi
Szerkesztői feloldás
van
bene, az valamit bír, ami neki külön értéket ad.
 
 
  Az őrmester csupa uj ruha volt; az uj zöld, de kincstári, de
Szerkesztői feloldás
mind
uj ez finom,  

Facsimile Image Placeholder
 
 406 
  global
 
  ugy be
Szerkesztői feloldás
van
bugyolálva, csavarva gombolva belé, a cipője is
Szerkesztői feloldás
nem
sárga
Szerkesztői feloldás
volt hanem
vörösbőr, a lábszárvédő is feldgrau.
n
Jegyzet Csukaszürke, tábori szürke (német).
a sapka is vastag s gömbölyű semmi nayaka nem volt és kövér arca
Szerkesztői feloldás
csak
ugy dagadt
Szerkesztői feloldás
mint
a cipó.  
  A legényei
Szerkesztői feloldás
mindenféle
harcteret megjárt ruhákban. Vegyesen szürke és fekete köpenyekben.  
  A pedrett bajszu kicsi dalolt.  
  Ez már nem az az ideges kurjongatás,
Szerkesztői feloldás
ahogy
eleinte mentek. Nem is az a lehangolt s kétségbeesett arcok,
Szerkesztői feloldás
ahogy
később: a  

Facsimile Image Placeholder
 
 407 
  global
 
  háboru ma eljutott arra a pontra,
Szerkesztői feloldás
hogy
az emberek olyan természetesnek veszik,
Szerkesztői feloldás
mint
az életet.  
  Menek. Mit dalolni egy kis harctér miatt. Mit
Szerkesztői feloldás
megijedni
egy kis halálfélelemtől. Az
Szerkesztői feloldás
ember
megy.  
  Igen a hetyke bajszu dudol, egy-egy taktust s hallgat,
Szerkesztői feloldás
meg
ujra dudol, beszél, dudol, mert szép tavaszi reggel
Szerkesztői feloldás
van
, süt a nap, az ajtóban ül s a lábát lógázza. Dudol, mert kiad magából valamit. Hangot, életet.  

Facsimile Image Placeholder
 
 408 
  global
 
  s azt dudolja
Szerkesztői feloldás
hogy
a  
  gyerekarcu hadnagy–  
  aztán a csendőr könyedébben lép, az őrmester mosolygósan ácsorog, a dülledtszemű
oláh
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
baka rákönyököl a vasrudra s bámul,
Szerkesztői feloldás
ahogy
Szerkesztői feloldás
mindenkinek
Szerkesztői feloldás
megvan
a testmozdulatában az élete kisugárzása.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 409 
  global
 
  Az oláh asszonyok egészen feketék és semmi sincs a posztószerű fekete anyagból kivült a ruhájukon. Magasak, csontosak, barna képű komor, szikárak. Megy az oláh asszony az ura után, az ura csapzott, kevés bajszu szőke, s egy literes zöld üveg
Szerkesztői feloldás
van
a kezében megáll,
Szerkesztői feloldás
meg
sem áll menés közben jót huz a pálinkából.  
 
  A Bem Petőfi szobor
n
Jegyzet Az 1868. augusztus 20-21-én Budapesten megtartott országos honvédgyűlésen elfogadták azt a javaslatot, hogy Marosvásárhelyen is felállítanak egy szobrot Bem tiszteletére. Az egész alakos szobor felállításának további lépéseit a marosvásárhelyi Honvédegyletre bízták, ezért alapították meg 1868. szeptember 20-án a Bem-szobor Bizottságot. A pénzhiány miatt pályázatot csak 1877-ben sikerült kiírnia Budapesti Képzőművészeti Társulatnak. Végezetül a pályázatot Huszár Adolf nyerte meg. A talapzat ditrói márványból készült, melyet viszont Szelecki Lajos készített. A szobor leleplezésére, illetve felszentelésére 1880. október 17-én került sor. Az ünnep alkalmából a vármegye székhelyének minden házára kötelező volt kitenni a zászlót. Lengyel küldötteket is meghívtak az alkalmakra, akik vonaton érkeztek és hivatalos tisztelgés is járt nekik az állomáson. A Bem-szobor Bizottságnak tudomására jutott, hogy Bem Józsefnek a két nővére még élt, ezért gyűjtést szerveztek javukra: 2400 forintot gyűjtöttek össze.
sírkertnyi zöld gyepén lefekszik az oláh asszony és jót alszik. Részegen elveszti a fejét, felfordult arccal hortyog, a szájába belelátni, erős, izmos jókorabeli asszony.  

Facsimile Image Placeholder
 
 410 
  global
 
  Tömérdek katona. Szürkén,
Szerkesztői feloldás
mint
a csókák,
Szerkesztői feloldás
minden
szürke, úgy ülék tele a padokat a cifra kulturház alatt; a Bem szobrának természetes mellékalakjai a két oldalra ülő katonák.  
  A templomoldal füvét katonák heverik tele,
Szerkesztői feloldás
mint
a kosok a füben szanaszét.  
  Magyar katonák a nadrág vágásába eresztett kézekkel kényelmesen. Két oldalra vetve dobálva sétálnak.  
  Nők
Szerkesztői feloldás
mind
egyedül, párjával ritka
Szerkesztői feloldás
volt
egy-egy férfi kisérőjük.  

Facsimile Image Placeholder
 
 411 
  global
 
  Katonatisztek a feleségükkel szótlanul, a kard bojton lóg az oldalukon.  
  Nincs korzójuknak árama,
Szerkesztői feloldás
mint
a tó vize, szanaszét ömölve hullámzik, a tágas, világos, kellemesen szabálytalan kiképzésű téren.  
  De aránylag annyi
Szerkesztői feloldás
ember
Szerkesztői feloldás
van
kint
Szerkesztői feloldás
mintha megbolygatták
Szerkesztői feloldás
volna
a várost.  
 
Szerkesztői feloldás
mindenki
kigyült a térre.  
 
  Sehol annyi uj ház, és csupa unger stílus.
n
Jegyzet Unger Henrik Ybl Miklós tervei alapján építetett a Múzeum körút 6. szám alatt található átjáróházának stílusának továbbélésére utal.
Milyen kár,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez még nincs kész és
Szerkesztői feloldás
mint
 

Facsimile Image Placeholder
 
 412 
  global
 
  brutális erőszaknak hat ami
Szerkesztői feloldás
van
belőle. A gazdagság egy
Törölt
« moti »
mütyürke ideának
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, – és az egyszerűség egy mézes kalács mütyürke vakolatba nyomkodása.  
  Kigyulnak a lámpák itt-ott s a függönyt egy ideig
Szerkesztői feloldás
nem
engedik le belátni  
  Sötétedik, aztán egyre őrültebb dobogás, suhogás, morgás, hangmoraj
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Mit  

Facsimile Image Placeholder
 
 413 
  global
 
  akarnak az
Szerkesztői feloldás
emberek
s hova sietnek.  
  Furcsa érzés egy idegen városban
Szerkesztői feloldás
megülni
este, mikor az ég sárga lesz és a harang valami stilizált óda hangon üti az órát az új toronyba.  
  Uj házak és öregházak hosszu sora,
Szerkesztői feloldás
mindet
nagy munkában építették,
Szerkesztői feloldás
mind
jelent valamit. Életek folynak le bennük, az élet
Szerkesztői feloldás
mindennapi
munkája és néha tragédiák  

Facsimile Image Placeholder
 
 414 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 415 
  global
 
 
Koronka
Koronka
 
 
 
Törölt
« Tholda »
gr. Toldalagi József 17 éves  
  széki gr Teleki Károly 17 év  
  Ádám 13 éves  
  – a magyar elit
Szerkesztői feloldás
nagyon
elfogadja őket. részt vesznek az ivásban.  
  gr Betheln István erdély Széchényije
Szerkesztői feloldás
hogy
lecsuszott,  
  A T. Jóska apja Józsi gróf „sub auspiciis imperatoris”
n
Jegyzet A császár védnöksége alatt (latin).
hirdették
Szerkesztői feloldás
volna
ki, s
Szerkesztői feloldás
nem
fogadták el
Szerkesztői feloldás
csak mint
regist
n
Jegyzet Király (latin).
fogadta
Szerkesztői feloldás
volna
el s az
Szerkesztői feloldás
nem volt
még akkor.  
  És semmit se csinál.  
  Laci, tehetséges volt kiment és bekapta a 606-ost és most iszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 416 
  global
 
  A Telekiek hires számítók magára tartó, hideg, reális
Szerkesztői feloldás
emberek
.  
  Teleki Bélának az apja Toncsi gróf, ez
Törölt
« Herodotoszt »
Xenofont kérte, a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Parités hippikés.  
 
  Teleki Samu  
  végtelen kedves, előzékeny úr, még a mopszlira is ha rámosolygott, csóvált a nyelvét.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindenre
disznóságot mondott. Bejött liba cigány kérdi édes anyán  
  – Mit hoztál liba,  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 417 
  global
 
  Nevek    
  Fácsányi Ármin  
 
  – egy Csunderlék szabó bemegyek azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Törölt
« Pataplek »
Babletek ur jöjjön.  
 
  Czillér
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és Csausz társas cég.  
 
  – Elkám, Derka
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
örmények, Izmael. Dajbukát ügyvéd  
  Kikakar kávéház  
 
  – Hoztam egy kis orgonakarót  
  El akarja fordítani a beszédet. Nők is vannak jelen.  
  – Hát az angol
Szerkesztői feloldás
hogy van.
 
  – Hát
Szerkesztői feloldás
csak
ugy csenlek-bonlok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 418 
  global
 
 
Debrecenbe
Debrecen
tanult
Szerkesztői feloldás
ember Nagyon
sok zamat volt bene.  
  „Ugy állok a lúfarnál,
Szerkesztői feloldás
mint
az virág a pohárkába”  
 
 
Törölt
« Jött »
A kegy. úr. nevibe a püspököt üdvözöltem.  
  – Az én nevembe,
Szerkesztői feloldás
hogy
merte azt tenni, lófasz a püspök seggibe, itt én parancsolok, ha
Szerkesztői feloldás
még
egyszer jön rugja picsán.  
 
  Teleki Samunak az
Szerkesztői feloldás
volt
a szava Told Laciról az öregről.  
  – Volt itt egy törv.  

Facsimile Image Placeholder
 
 419 
  global
 
  szolga, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Szerkesztői feloldás
hogy
Laci
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Ne olyanforma pofád
Szerkesztői feloldás
van, mint
neki,
Szerkesztői feloldás
nem
szolgált az anyád az udvarban?  
 
Szerkesztői feloldás
nem, hanem
az apám.  
 
  – A kegyelmes v. b. II.Rudolf barátja volt, margó volt erősen.  
  kisétál az istállóba és látja az öreg székely ott babrál  
  – Nézem egy jó csődört a hazahoz
Szerkesztői feloldás
nem
tudom mibe kerül  
  – Az lesz ugy 100 pengő  

Facsimile Image Placeholder
 
 420 
  global
 
  – 100 pengő? Hátha az a kegyelmes gróf rakja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
bele a faszát?  
  Ő maga mesélte.  
 
  Jene (középbirtok a
Szerkesztői feloldás
megfelelő
adósság) azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a kasszírnőkről  
 
Szerkesztői feloldás
nem
kedveltek te, hát azt se tudjátok milyen úr vagyok, ha én haza megyek, oszt feláll a faszom
Szerkesztői feloldás
minden
házba harangoznak,
Szerkesztői feloldás
hogy
a nemzetes urnak áll a fasza.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 421 
  global
 
  Egyszer 6 meztelen
Szerkesztői feloldás
embert
bevisz a templomba s a papot bepereli,
Szerkesztői feloldás
Hogy
őrült,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő rá ilyet fog.  
  – Ilyet jó Jézusi
Szerkesztői feloldás
ember
nem tesz!  
 
  Telekiek általában kormánypártiak,
Szerkesztői feloldás
nem
is olyan nemzeti
Szerkesztői feloldás
emberek
s nagy karakterek az érzésem.  
 
  Teleki Sámuel 1739–822  
  szinte
Szerkesztői feloldás
minden
előképzettség nélkül ment Sándor tanult kimegy külföldre 20 éves  

Facsimile Image Placeholder
 
 422 
  global
 
  koráig,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – mit tanul idegen nyelvet s az francia fiu itt
Szerkesztői feloldás
megtelepszik
örökre.  
 
Törölt
« Cheaszusse »
 
  Chevassus Veger és a Bánfiaké, ugy jött a Bánfiakkal  
 
  – és Granalkovicsh
gödöllő
Gödöllő
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Brukenthal,
Szerkesztői feloldás
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
gyulafehérvár
Gyulafehérvár
Festetich, Georgikon  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
megbecsül
Exciád hogy a közjóra kiteszi képe mását ha  

Facsimile Image Placeholder
 
 423 
  global
 
 
Bécsbe
Bécs
megyek gondom lesz rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
hozzáértő piktor arcnak mását lássam.  
  Szerény képet küld Széchényi Ferenc  
  Berzsenyivel
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
mutatkozik  
  Clairent
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
matemat levelezésbe –  
  Math  
  Termtud  
  filozófia  
  filologia  

Facsimile Image Placeholder
 
 424 
  global
 
  Toldalagi Józsi, az öreg ropp paraszt. Míg társaság van nála s ő felteszi a lábát az asztalra és fingik egyet.  
  Gyakran elnököl a kollegiumba és tökrészegen jön s elalszik.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 425 
  global
 
  Pávák a parkban sétálnak hosszu farkukat vonják a füben. Rikoltoznak.  
  – Nincs itt Béla, ő
Szerkesztői feloldás
megtudja
szólaltatni őket.
Törölt
« Addig »
 
  – Felel neki?  
  – Hogyne  
   
  24 helyiség – a kastélyban  
 
  itt akarát az ujat nyitni  

Facsimile Image Placeholder
 
 426 
  global
 
  Csak genealogiával foglalkozik.  
  1290-ben kapták a
Törölt
« grófságot »
a nemességet igy mondjuk Mateas. Már most
Szerkesztői feloldás
hogy
ez idegen
Szerkesztői feloldás
volt-e
,
Szerkesztői feloldás
vagy
egy
Szerkesztői feloldás
megkeresztelt
magyar, aki a
Szerkesztői feloldás
m.
nevet kapta, azt
Szerkesztői feloldás
nem
lehet tudni.  
  – Az én őseim közt nincs egyetlen kath. sem. Most már
Szerkesztői feloldás
van
a rokonaim közt
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
mindeschalchiék
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is kath pl. és koburgék
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is, – de az ősei közt s az öveik közt nincs senki kath.  
  – A Toldalagiak vagyona
Szerkesztői feloldás
nem volt
a
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
, de mikor regens
Szerkesztői feloldás
volt
, ugy 100 000 hold volt...  
  Hogyne… De ők azt siettek elosztani,
Szerkesztői feloldás
mert
a lányokat  

Facsimile Image Placeholder
 
 427 
  global
 
  kiházasitották s igy itt
Szerkesztői feloldás
mindent
állandóan mozgattak. A lányok
Szerkesztői feloldás
mindent
kivittek s
Szerkesztői feloldás
hogy
visszajön-e valami ki tudja.  
  Igen
Szerkesztői feloldás
mert
adót kellett fizetni érte s nekik a föld
Szerkesztői feloldás
nem
hozta be azt a pénzt se amit az adó ért
.  
  – És sok
Szerkesztői feloldás
volt
be a havas erdőség s ők vettek jószágot s kihajtották a hegyekre és legeltették, igy volt náluk az intenziv gazdálkodás.  
  Fölényes az ősökkel és egyben büszke rájuk.  
  – A könyveket Katona Zsiga és Toldalagi Zsiga vették és kötteték. A Katona család  

Facsimile Image Placeholder
 
 428 
  global
 
  már kihalt. Volt
Szerkesztői feloldás
mindkettőnek
egy fia és egy lánya és összeházasodtak.  
 
  – 1792– ben kaptuk a grófságot.  
  – Báróság nincs?  
  – Nincsen.  
  – Volt de kihalt.  
  Ált. zavar
Törölt
« ak »
senki se tudja.  
  Jön a Józsi gróf.  
  – Szakértői véleményt kérek, van-e bárói család?  
  – Mi
Szerkesztői feloldás
voltunk
bárók, a grófi cím előtti nehány évig báróit használtunk.  
  – Igen az igy
Szerkesztői feloldás
volt
szokás. Ezt akartam tudni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 429 
  global
 
  – Itt
Szerkesztői feloldás
vannak
családok, dzsentrik, akik teljesen mágnásnak számítanak. Ugronok, Zeykek, lickerek…  
  – Nekünk
Szerkesztői feloldás
meg
székely közönséges
Szerkesztői feloldás
embernek
, akik épugy itudrásink
Szerkesztői feloldás
mint
grófok, Csikban.  
  Lerántja a magyar grófi családot maga alá.  
  – És csinált-e már plánumot
n
Jegyzet Terv (latin).
kedves gróf a jövőre?  
  – Igazán
Szerkesztői feloldás
még nem
is gondoltam rá. Akarják a szüleim,
Szerkesztői feloldás
hogy
gazdálkodjam.  
  – És?  
  – Lehet
Szerkesztői feloldás
hog
azt teszem, a
Szerkesztői feloldás
legszebb
dolog,  

Facsimile Image Placeholder
 
 430 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
tehát csak
huszár?  
  – Csakis..  
  Nevetnek  
  – 9-es huszár és honvéd h.
Szerkesztői feloldás
mind
. Van
Szerkesztői feloldás
még
egy huszár ezred a 2-es, de az
Szebenbe
Nagyszeben
Szerkesztői feloldás
van
.  
 
  – Mennyi az
Törölt
« birtok »
uradalom?  
  – 2400 hold és
Szerkesztői feloldás
még
valamennyi.  
  – Az szép. Szép gazdálkodást lehet rajta.  
 
  – Ez
Szerkesztői feloldás
nem
kastály. Ezt is szállónak épitette az ősatyám. De aztán pénzügyi zavarok jöttek közbe, – vasutépítés, – 48-ban ő alapitotta az első  

Facsimile Image Placeholder
 
 431 
  global
 
  vasutat.
Kolozsvár
Kolozsvár
felől és az sok pénzbe került neki. Akkor az istállóból csinált lakást.  
  Cinikusan, a magas falakra, amelyek kastélyi magasságuak.  
 
  Rosz butorok s egy pár jó, régi.  
  – Az a szék a képen van.  
  Most szürkével behuzva, s mellette irtóztató rosz és tucat butorok. Gyári.  
  – Itt
Szerkesztői feloldás
nem
laktak az őseim,
Szerkesztői feloldás
csak
ugy jöttek ide;
Szerkesztői feloldás
hogy
akartak itt lakni  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 432 
  global
 
  A kisasszony előre dülledt fogaival, jó és kedves és türelmes nő; német,
bécsi
Bécs
, roszul beszél magyarul.  

Facsimile Image Placeholder
 
 433 
  global
 
  Toldalagi Laci Gulyásnál lakott.  
  Kiss Tamás – akarta neki
Szerkesztői feloldás
megadni
a jelent,
Szerkesztői feloldás
pedig
Szerkesztői feloldás
minden
tanár el
Szerkesztői feloldás
volt
ragadtatva, de ő
Szerkesztői feloldás
nem
akarta
Szerkesztői feloldás
megadni
,
Szerkesztői feloldás
mert
ő Kiss Tamás.  
 
  Teleki Samu többször
Szerkesztői feloldás
volt
a tékában, de
Szerkesztői feloldás
nem
egyszer
Szerkesztői feloldás
volt
benne a tékáknál Gulyásnál arra
Szerkesztői feloldás
nem
is
Szerkesztői feloldás
volt
alkalma
Szerkesztői feloldás
hogy megkinálják
.  
  Gulyás, dugja ide az orrát.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 434 
  global
 
  – Mit csinálnak egész nap?  
  – Semmit, tekergünk a parkban.  
  – Olvasnak, lovagolnak, a pávát bosszantják.  
  A lányok után futnak.  
 
  – Hány cseléd
Szerkesztői feloldás
van
itt?  
  – Áh, ki tudja.  
  – S azok csinosak?  
  Nagy nevetés  
  – Kell
Törölt
« aról is »
legyen.  
 
  Elbasszák fiatalok magukat.  
  A parasztlányok, menyecskék magukra huzzák őket.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 435 
  global
 
  Józsi grófok  
  Ha ennek gyorsan
Szerkesztői feloldás
nem
sikerül nagy ambiciója, vagy igen, gazdag,
Szerkesztői feloldás
nem
igen előkelő úr lenni akkor ő is inni fog és letörik
.  
 
  Már ebbe
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bele: szertelenül tehetségesek és példátlanul gőgösek és hallatlanul szegények.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
szoktak hozzá,
Szerkesztői feloldás
hogy
az élettel szembeálljanak s
Szerkesztői feloldás
meggyőzzék
, arra meg
Szerkesztői feloldás
nem
elég gazdagok,
Szerkesztői feloldás
hogy
észre ne vegyék.  

Facsimile Image Placeholder
 
 436 
  global
 
  – Az őseink jól értettek a gyüjtéshez. Azért
Szerkesztői feloldás
nem
kellett sok generation arra gondolni,
Szerkesztői feloldás
hogy
dolgozzanak,
Szerkesztői feloldás
mert
biztosítvva
Szerkesztői feloldás
volt
az életük. Azonban itt az idő amikor a mi korunknak kell jóvátenni
Szerkesztői feloldás
mindent
amit az ősök mulasztottak.
Szerkesztői feloldás
nem
azért
Szerkesztői feloldás
mert
ez passzió,
Szerkesztői feloldás
hanem mert
kell, mert különben baj lesz.  
 
  – Nagy birtokok már igen oszlanak, – ezt elismeri Józsi gróf is.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 437 
  global
 
  Most
Szerkesztői feloldás
hogy
Dézsi Zsolt
Szerkesztői feloldás
meghalt
, a korm
Szerkesztői feloldás
megvette
a
vásáhelyi
Marosvásárhely
házát 150.000
Szerkesztői feloldás
forintért
, egy erdőjét 200.000(?)ért
Szerkesztői feloldás
hogy
a föld egy darabban
Szerkesztői feloldás
megmaradhasson
.  
  Még ilyen nagy akciót a kormány Erdélyben
Szerkesztői feloldás
nem
is tett.  

Facsimile Image Placeholder
 
 438 
  global
 
  báró Kemény Kálmán
MarosVécs
Marosvécs
Törölt
« es »
 
  – alapítva migrátust.  
  32000 hold erdőség  
  – fejedelmi ág, erre tek.
Szerkesztői feloldás
megcsinálták
K. Ákos kisküküllei főispán az örököse ennek az öccse Amerikába ment s ott elvett egy farmer lányt, annak a fia, most 14-15 éves,
Enyeden
Nagyenyed
tanul ez lesz a majoresco  
 
 
Enyed
Nagyenyed
felé
Szerkesztői feloldás
vannak
a Kemények.  
 
Bökkösön
Magyarbükkös
, KJános kastélya ma is áll.  
  Kemény Zsigmond ága, oldalág  
  ebből Pali báró, Ludas cintos  

Facsimile Image Placeholder
 
 439 
  global
 
  Teleki családnak 50 tagja –  
 
Sáromberke
Sáromberke
, 10000 hold a Samu birtoka volt és most ezt örökli a kis Károly gr. Két hete halt
Szerkesztői feloldás
meg
Samu.  
  a jószágigazgatónak 200 000
Szerkesztői feloldás
koronát
hagyott, ugy behízelegte
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
magát  
  azt
Szerkesztői feloldás
mondják
Szerkesztői feloldás
hogyha
az örökösök
Szerkesztői feloldás
megtámadnák
, évi járadékot kap és ha ezt
Szerkesztői feloldás
meg
akarják vonni, akkor kap 200.000
Szerkesztői feloldás
koronát
.  
  – én
Szerkesztői feloldás
pedig még
jól tudom, fogadják.  
  Hogy olyan betegséget kap, hogy
Szerkesztői feloldás
nem
szolgálhat tovább akkor kap 200000 kor végkielégítést  

Facsimile Image Placeholder
 
 440 
  global
 
   
 
Gernyeszeg
Gernyeszeg
is Teleki birtok, ez most T Domokosé  
 
Zsuk
Zsuk
ez a T Domokos] testvéréé -Géza Gézáé, aki a Művészház elnöke volt. Szokott piszkálgatni. »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«  

Facsimile Image Placeholder
 
 341 
  global
 
 
Marosujvár
Marosújvár
Teleki Ádámé, ez 50 éves
Szerkesztői feloldás
ember
, kint
Szerkesztői feloldás
van
a harctéren kezdettől, önként,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. Fia Károly örökölte Samut. Ez a birtok Mikó gr. családé
Szerkesztői feloldás
volt
s kihalt igy szállt rájuk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
után  
 
Sárpatak
Sárpatak
két T birtok  
  Károly féle az előbbiek apjáé Ádámé.  
 
  Józsinak, ennek HosszúTeleki Domokos
Szerkesztői feloldás
volt
az apja. Józsi és
Szerkesztői feloldás
meghalt
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 442 
  global
 
  gr Kubelsberg  
  Sztróán
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. a gr Kemény Samu  
  felesége Toroczky báró lány  
  – bolondos
Szerkesztői feloldás
ember
, iró is, elvált a feleségétől.  
  – bolond cseh ez.  
  az anyja
Szerkesztői feloldás
volt
Kemény lány,
Szerkesztői feloldás
vagy
nagyanyja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 443 
  global
 
  báró Huszár  
 
Abafája
Abafája
, Ki Károlyé
Szerkesztői feloldás
volt
Szerkesztői feloldás
megholt
, felesége Nemes grófné  
  – Ez egy olyan furcsa
Szerkesztői feloldás
ember volt
, a friss örökössel, FFerdal, ezek katholikusok  

Facsimile Image Placeholder
 
 444 
  global
 
 
n
Jegyzet Az oldalszámot leszámítva fejjel lefelé található a kötegben. Móricz két részből álló térképét értelmezve írtam le. A legészakibb Marosvécstől a legdélebbi Kerelőszentpálig.
 
 
Szerkesztői feloldás
   
Kemény Kálmán
   
Szerkesztői feloldás
   
b.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
   
Abafája
Abafája
   
Klebersberg
   
Vajdaszentivány
Vajdaszentivány
   
Teleki Domokos
   
Gernyeszeg
Gernyeszeg
   
Sárpataka
Sárpatak
   
Teleki Józsi és Károly
   
Sáromberke
Sáromberke
   
Teleki Samu
   
Marosvásárhely
Marosvásárhely
   
Malomfalva
Malomfalva
   
Kemény Katalin
   
Pali örökli
   
Szerkesztői feloldás
   
Szerkesztői feloldás
gróf
Haller György
   
Bethlen Ilona
graphic
 

Facsimile Image Placeholder
 
 445 
  global
 
  gr Haller cs
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
H György, a felesége Bethlen Ilona  
 
Szerkesztői feloldás
van
3 gyereke:  
 
 
  Ferenc  
  István  
katona 9–es  
  Margit  
  2000 hold birtok  
 
Pesten
Budapest
Szerkesztői feloldás
van
birtokuk szintén 2000 hold.  
  Ferenc most jegyezte el Nagy Marikát, 24 éves fiu zürichi mérnök hallgató  
  – Nevezetes eset,
Szerkesztői feloldás
mert
felsőmagyarországi lányt vesz el.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 446 
  global
 
  Apor bárók    
  – Annak nincs birtoka,
Szerkesztői feloldás
hanem
örökölt
Szerkesztői feloldás
kitől.  
  – Van egy Apor b. ügyvéd, a felesége Farkas lány (ez az utolsó erdélyi dzsentri)  
 
Törölt
« Van egy van báró Apor. Az egyenes rokonságban
Szerkesztői feloldás
van.
»
 
  – Ez a család már egész lecsuszott, egy sincs.  

Facsimile Image Placeholder
 
 447 
  global
 
 
Koronka
Koronka
 
 
  Az öreg cigány, aki 48-ban is élt.  
 
Szerkesztői feloldás
mindig
itt
Szerkesztői feloldás
volt
az udvarban.  
  – itt
Szerkesztői feloldás
nem
csináltunk semmit,
Szerkesztői feloldás
mert
jöttek a huszárok egy a vadra.  
  – tud enni, de keveset, egy gyerek is többet.  
  – mi is tudunk, de
Szerkesztői feloldás
nem
adnak bort.  
 
  A papnál  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 448 
  global
 
  A papnál filodendron, a tetejét levágták.  
  – aszpidistra,
n
Jegyzet Kukoricalevél (latin).
stb, ismert
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
  – lehet belőle 3at csinálni?  
  – de akkor építeni kell
Szerkesztői feloldás
még
vagy 3 szobát is.  
 
  – mi ez a növény tiszt úr?  
  – nem tudom én az olyan apró növányeket. A cserfát ismerem,
Szerkesztői feloldás
hogy
cser.  
 
  – Hozok magána széket.–  
  – Nekem ne hozzon lelkem, örvendek,
Szerkesztői feloldás
hogy
állhatok.  
 
  Az Ilka grófkisasszony képe a szalon tükör alatt, rett. légypiszkos és igen finom arc.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 449 
  global
 
  Dr. Király István  
  Anhold Béla  
  Demeter Róbert  
  Dr. Dénáni Kálmán  
  Molterkároly  
  SimorJenő  
  Gulyás Károly és neje  
  Kiss Tamás Kiss Tamás  
  Derzsi Endre,
galambfalvi
Nagygalambfalva
pap lesz  
 
  Kovács László marosszéki esperes és neje  
  Toldalagi Józsi  
  Teleki Károly  
  Ádám  
  A bájli
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. kisasszony  
  Kisstamás  

Facsimile Image Placeholder
 
 450 
  global
 
  Pontet Sándor  
  vállalkozó mérnök  
  egészségügyi  
  Szatmári  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fuj  
  a foghijjas bácsi  
  Jenei Jóska, a császári gróf  
  míg len van
Szerkesztői feloldás
megmondta
, annál járt  
  – Hadd el,
Szerkesztői feloldás
csak
négy ló bírja el a nyomoruságomat.  
 
  – ecsém te örmény vagy  
 
Szerkesztői feloldás
mind
az.  
  s beengedte a királyhoz a katona  

Facsimile Image Placeholder
 
 451 
  global
 
  Dr Király István  
  Arnhold Béla  
  Demeter Róbert  
  Dr. Dénáni Kálmán  
  Molterkároly  
  SimorJenő  
  Gulyás Károly és neje  
  Kiss Tamás  
  Derzsi Endre,
galambfalva
Nagygalambfalva
 
 
  Hét krajcár    

Facsimile Image Placeholder
 
 452 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 453 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 454 
  global
 
  Demeter Róbert    
  – A nagyanyám szász lány volt és száz évre bebaszott az egész fajnak.
Szerkesztői feloldás
mindig
Szerkesztői feloldás
mondom
neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
ha már elrontott, legalább pénzt hozott
Szerkesztői feloldás
volna
de azt se.  
  Se csontok, se képek, se gyomruk. Utálat. És olyan hegyes száraz pofánk van,  

Facsimile Image Placeholder
 
 455 
  global
 
  Bánffy Dezső  
  Ugron Gábor  
  Dési Zoltán lettek országos politikussá. Urmánczy Nándor is erdélyi örmény  
  Teleki Géza  
  Pál tudósok  
 
  – szinte mindig vigyáz a kormány rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
erdélyi
Szerkesztői feloldás
ember
is legyen a vezető politikusok közt.  
  – de ugy is fest ezeknek a karrierje, mintha szinte csak ezért volnának ott.  
 
  – A politika a megyén zajlik le a legszükebb körű vitákban.  
  De
Mvásárhely
Marosvásárhely
életébe sem vesznek részt a grófok.  
 
  Ugy lesz egy erdélyi gróf nagyá,
Szerkesztői feloldás
hogy
itthon azt
Szerkesztői feloldás
mondják
róla,
Szerkesztői feloldás
hogy
„ez már országos
Szerkesztői feloldás
ember
Szerkesztői feloldás
Ahogy
egy
bpesti
Budapast
politikus a végin  

Facsimile Image Placeholder
 
 456 
  global
 
  európai
Szerkesztői feloldás
emberré
növi ki magát. S amint ezek az urak fölkerülnek az országházba ép ugy eltünnek, mint
Szerkesztői feloldás
ahogy
Európába Apponyi.  
 
  – A kormány viszont
Szerkesztői feloldás
mindig
Szerkesztői feloldás
nagyon
elhanyagolta Erdélyt,
Szerkesztői feloldás
mert
ellenzéki a magyarsága, – a többit
Szerkesztői feloldás
meg
ugyis pénzen és erőszakkal vette meg.  
 
  – Hiányzik itt az erős parasztság, ami az Alföldön
Szerkesztői feloldás
van,
s középosztály sincs, ugy
Szerkesztői feloldás
mint
amott sincs, olyan középosztály, amely szerves tömeg, erőforrás legyen.  
  Az oláhoknak az az erejük,
Szerkesztői feloldás
hogy
csak parasztság: urak  

Facsimile Image Placeholder
 
 457 
  global
 
 
  Teleki Samu eladta azt a földdarabot az államnak, amely voltakép a theka alaphoz tartozott 150000
Szerkesztői feloldás
koronáért
.  
  Erre a püspök bepörölte, felfolyamodott a kormányhoz,
Szerkesztői feloldás
mint
felügyelő.  
  De elkésett, már jóvá volt hagyva.  
  Samu kegyelmes mérgében azt
Szerkesztői feloldás
mondta
 
  – Szarom thekát! ezennel megparancsolom,
Szerkesztői feloldás
hogy
az átadassák a Muz Kvtárak országos bizottságának és Teleki Sámuel kvtár név alatt kezeltessék.  
  Csak a mostan thekáriusok állását biztosította név szerint.  
  A püspök perelni fog  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 458 
  global
 
  nincsenek, a mágnás az egyházi és banki erő, amelynek a kezében
Szerkesztői feloldás
van
a tömeg.  
  – Szolgabíró politikával
Szerkesztői feloldás
nem
lehet semmit se érni el,
Szerkesztői feloldás
csak
akkor lehetne, ha igazán erős volna az állam. Igy az erőszak a vörös posztó, ha az, aki alkalmazza,
Szerkesztői feloldás
csak
addig meri, míg a bika
Szerkesztői feloldás
meg nem
vész, akkor ijedten elszalad.  
 
  – Összetartanak ezek az urak. Ha politikai gondolatokat keresik, még családi politikával lehet találkozni. Teleki Samu az összes birtokát,
Sárombekét
Sáromberek
egyre hagyta.
Szerkesztői feloldás
Nem
tudják kire fogja és  

Facsimile Image Placeholder
 
 459 
  global
 
  sokat okoskodott az,
Szerkesztői feloldás
hogy
vajon
Szerkesztői feloldás
meg
fogja-e osztani; akkor Toldalagiék is kievickéltek
Szerkesztői feloldás
volna
egy kicsit,
Szerkesztői feloldás
mert
TLaciné a Samu testvérének a lánya.  
  De bizony ugy rendelkezett,
Szerkesztői feloldás
hogy
mindenki 200000
Szerkesztői feloldás
koronát
kap, a föld pedig mind az Ádám legidősebb fiára, a kis Károlyra szálljon.  
  Most aztán lóg az orra
Szerkesztői feloldás
mindenkinek
, Laci
Szerkesztői feloldás
még
jobban iszik, de
Szerkesztői feloldás
meg
is támadják a végrendeletet: családi összetartásból;  

Facsimile Image Placeholder
 
 460 
  global
 
  – felül
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
gy 10,000 korona  
  – papagályul tanítják őket
Szerkesztői feloldás
mindenféle
nyelven  
  Laci vágatta vele a Toldit  
  – eltanitott a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  mi az a szita
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – egye
Szerkesztői feloldás
meg
a fene magát látszik
Szerkesztői feloldás
hogy
alföldi
Szerkesztői feloldás
ember, mindjárt
azt kérdi –  
  kis lakásba laktak Lacival s velük bujdosott  
 
 
  képes VII4800  
  kritika korp600  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
lakbér1280  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
füt. vil jár14560  
  cse. pibl 200  
  háboru 10807960  
  frt1200  
  füt vil1000  
  lakás2000  
  hadugy 24606600  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 461 
  global
 
  Samunál néha
Szerkesztői feloldás
volt
a Társaság 50-60 tagu,
Szerkesztői feloldás
minden
gróf, báró és herceg, régingnék és azt
Szerkesztői feloldás
mondja
 
  – Nohát, nekem
Szerkesztői feloldás
van
a legszebb családom.  
  Egész ugy mutogatott minket
Szerkesztői feloldás
mint
egy drága vadat.  
  – És az tetszett a kegy. urnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő ugy tartja a thekát
Szerkesztői feloldás
mint
egy családi ékszert.  
  A schatzhausban
n
Jegyzet Kincsesház (német).
azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
engedje
Szerkesztői feloldás
meg hogy
lerajzoljam.  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
gondolja ezt? Én azt csak vasárnap nézem meg,
Szerkesztői feloldás
nem
a közszámára való.  
  Se Teleki képét lemásolni  

Facsimile Image Placeholder
 
 462 
  global
 
  – Soha. A kvtár a közönség, de ez az enyém  
 
 
Sáromberke
Sáromberke
olyan háztatrtás
Szerkesztői feloldás
volt hogy
80-100 disznót ölt.  
  egy uj nagy kontignációs
n
Jegyzet Emelet (latin).
kastélyt épített (eladta
Törölt
« és »
Szerkesztői feloldás
Vagy
25–30 hold 560 000 koronáért s ki is fizettettem)  
  Legyezte a hiúságot,
Szerkesztői feloldás
hogy
ismerkedések a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. Teleki Mihály, szép, adott ért 600
Szerkesztői feloldás
koronát
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a másolásokat
Szerkesztői feloldás
nem
csókér adja 600
Szerkesztői feloldás
korona
darabja.  
 
Szerkesztői feloldás
Megterlete
500 000 koronáért az örököseit.  

Facsimile Image Placeholder
 
 463 
  global
 
  – Itt úgy születnek az
Szerkesztői feloldás
emberek
, szélesebb látókörrel,
Szerkesztői feloldás
mert
itt
Szerkesztői feloldás
mindig
egérutat kerestek.  
  Az erdélyi
Szerkesztői feloldás
emberek
ne higyjék azok Tamás a tervrajza.  
  – az erdélyiek elsősorban borz. mosdatlanszájúak, azután
Szerkesztői feloldás
meg
igen hátmögöttiek, sose tudja az
Szerkesztői feloldás
ember
mit akarnak.  
  Az a káröröm,
Szerkesztői feloldás
hogy
Gulyásék kimennek, mert az
Szerkesztői feloldás
volt
a hir,
Szerkesztői feloldás
hogy
a nemzetnek adják.  
  Ez két év előtt értesült róla, most jött
Szerkesztői feloldás
hogy
Bernády azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
abból a nagy pénzből rendezik az ön nagy fizetését.  

Facsimile Image Placeholder
 
 464 
  global
 
  Bement
Bécsbe
Bécs
a legelső csemege üzletbe és ezekre menő rendeléseket tett.  
  Huszár alezredes volt és mikor a háború kitört, egyenruhába
Szerkesztői feloldás
volt
, és
Párisból
Párizs
hozatta a fehéret,  
 
  – Szegény a I fiz kategóriába van.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 465 
  global
 
  Szeőke Béla    
  Ivancsics Olga  
  Ivancsics Konrad az apa.  
  6 lány van, nekem
Szerkesztői feloldás
meg
4-et
Szerkesztői feloldás
mondott
, hát az is hamiság  
  Domokos tér, de ő nekem Erzsébettér 21-re
Szerkesztői feloldás
mondta
oda irjak,  
  – Megházasodtam én  

Facsimile Image Placeholder
 
 466 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– nem
tudok enni pár
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
táplálékot –  
 
  a költőre ismerkedjen  
 
 
Szerkesztői feloldás
mindenkit
foglalkoztat  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 467 
  global
 
  Család    
  – Mit eszel pici?  
  – Krumplit.  
  – Azt én is eszek,  
 
Szerkesztői feloldás
. nézi s felkiált.  
  – Ni és
Szerkesztői feloldás
még
a tálból! Az az ebédhez kell!!  
 
Szerkesztői feloldás
– No te már
Szerkesztői feloldás
már
nem sokat eszel ebéden, ha ennyit eszel most.  
 
Szerkesztői feloldás
– No bizony ő mindig szokott! szól bele egészen sőt szinte rettegve, idegesen,
Szerkesztői feloldás
mert
ez örök harc, ő
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
délelőtt  
 
  – Rosz krumpli.  
  – Rosz, az
Szerkesztői feloldás
nem
jó, ezzel csak krumplinudlit lehet csinálni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 468 
  global
 
  – Kár
Szerkesztői feloldás
volt megvenni
.  
  – Kár
Szerkesztői feloldás
nem volt
.  
  – De a Dömötöré jobb lett volna.  
 
Szerkesztői feloldás
Törölt
« Ah, nem »
, drágább.  
  – De annyival jobb.  
 
Szerkesztői feloldás
– Ah, ez a helytől is függ
Szerkesztői feloldás
hogy
hol
Törölt
« tartják »
áll.  
  Ezt senki se érti, mit jelent, de elhallgatás.  
 
Szerkesztői feloldás
– Jaj de rosz krumpli, olyan
Szerkesztői feloldás
mint – hogy
hijják ezt  
  – Szappan  
  – Szappan. Ebből
Szerkesztői feloldás
nem
jó ültetni se.  
 
Szerkesztői feloldás
– hisz a földbe
Szerkesztői feloldás
megváltozik
! (már fél
Szerkesztői feloldás
hogy
kidobjuk!  

Facsimile Image Placeholder
 
 469 
  global
 
  a hely teszi! Ahá, hát erre godolt. A hely ahol termett.  
 
  A zeller
Szerkesztői feloldás
megfőtt
egy kis csuporba. Fekete.  
  – Meg
Szerkesztői feloldás
van
ez hámozva, vagy mi?  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
meg van
tisztitva.  
  – Hámozd
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
még
előbb.  
  Ez sértés volt,
Szerkesztői feloldás
mert
reves, fekete, mocskos a zeller.  
 
Szerkesztői feloldás
– Lekaparhatod egy kicsit –s fél
Szerkesztői feloldás
hogy
lehámozza és ezzel fogy.  
  – Tegyél fel vizet.  
 
Szerkesztői feloldás
– Nem kell víz.  
  – Mért, árt az ha van?  
 
Szerkesztői feloldás
– Hát felőlem tehet  

Facsimile Image Placeholder
 
 470 
  global
 
  oda a szélire, majd közelebb tolódik.  
 
Szerkesztői feloldás
– Ártogat? az más, akkor ne tegyél.  
  Az egész fojtott éles verekedő hangon, mintha kardok csattognának.  
  Valamit mond
Szerkesztői feloldás
. Ilka fülel s én
Szerkesztői feloldás
nem
is értem, ő visszaszól.  
  – Mikor én?  
 
Szerkesztői feloldás
,
Szerkesztői feloldás
csak
Törölt
« tul »
motyog s annyit érteni,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
Szerkesztői feloldás
utoljára …  
 
Szerkesztői feloldás
odanéz, ma akarna utazni?  
  Ilka szól vigan, érzi
Szerkesztői feloldás
hogy
baj
Szerkesztői feloldás
van
, a nagyok közt  

Facsimile Image Placeholder
 
 471 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
– Azért
Szerkesztői feloldás
csak
jó salátának mert könnyű vágni.  
  Mama szól hozzá.  
  – Gyere
Szerkesztői feloldás
csak
kösd ki  
  A tésztavágó formákat kell szétbontani.  
  – Nincs egész hagyma Ilka  
 
Szerkesztői feloldás
Hogyne volna  
 
Szerkesztői feloldás
– Ez
Szerkesztői feloldás
nem
egész?  
  – Persze
Szerkesztői feloldás
hogy
nem.  
 
Szerkesztői feloldás
– Hát eredj, hozzál  
  Míg az ecetet csinálja, egyszer
Szerkesztői feloldás
megszólal
még
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
sikerül
Szerkesztői feloldás
vagy
ugy látszik.  
 
Szerkesztői feloldás
– Mért ne sikerülne! Még az is!  
  És legyint,
Szerkesztői feloldás
hogy
„te csak olyan babros
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
vagy”  

Facsimile Image Placeholder
 
 472 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
van
ijedve a buchtliján
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Régen csináltam, ugy látszik,
Szerkesztői feloldás
meg
kellene higitani.  
 
  – Ez a néni arra vizitel
Szerkesztői feloldás
mindenkinél
ha
Pestre
Budapest
jön, kétszer is? Két hét alatt?  
  – Persze, sok a rokona.  
 
Szerkesztői feloldás
Ratkovszkyné? A veje részéről is van.  
  Ez sértés nekem,
Szerkesztői feloldás
mert
nincs  
 
Szerkesztői feloldás
– Egész jól járt akkor régen jött
Pestre
Budapest
;
Törölt
« el »
ma már az is nehezebb volna. El vannak helyezkedve jó positiókban.  
  – Maga mit eszik?  
  –Egy harapást (a  

Facsimile Image Placeholder
 
 473 
  global
 
  kötötttésztát, ami külön
Szerkesztői feloldás
van
kiszedve tányérra)  
  – Akkor ki fog fánkot enni? Egy kocsi fánk lesz,
Szerkesztői feloldás
hogy
fogy el?  
  Ez is sértés.  
  Mama hallgat, elnyeli  
 
Törölt
«
Szerkesztői feloldás
»
Törölt
« – Ne egyél! () »
 
 
Szerkesztői feloldás
– Még nincs kész az ebéd?  
  – Nincs visszamehetsz játszani!  
 
Szerkesztői feloldás
csak
ezt.  
  – Na egyél. Fánkot kér előre enni, mert sose fogy el…  
  Fokozott sértés, Mama, aki
Szerkesztői feloldás
mindenbe
belefog, most fánkkal kinlódik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 474 
  global
 
  Ilka cukrot tör. Virág fogja a mozsár fülét s földön.  
 
Szerkesztői feloldás
– Kockát törsz?  
  – Igen. Ide teszünk egy ujságpapírt és beleszórjuk.  
 
Szerkesztői feloldás
– Szórjál  
 
Szerkesztői feloldás
– Ez jó lesz már.  
 
 
Szerkesztői feloldás
– Nagy vacsorán
Szerkesztői feloldás
voltunk
az este. Zahlerék a Heddánál, – nézze az a taknyos asszony, milyen vacsrát tud adni, hol tanulta, fél éves asszony. A zongorás, a Molnár: 3 fiatal
Szerkesztői feloldás
ember
,
Szerkesztői feloldás
ahogy
ők 3an a dr drné
Szerkesztői feloldás
meg
 

Facsimile Image Placeholder
 
 475 
  global
 
  Gondáék ketten és Marci
Szerkesztői feloldás
meg
az anyja.
Szerkesztői feloldás
még
egy fiatal
Szerkesztői feloldás
ember,
szóval 10-en voltak.  
  Két cseléd volt,
Szerkesztői feloldás
meg
az anyja cselédje kölcsön. Az anyósáék
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
voltak
ott.  
  Vacsora
Szerkesztői feloldás
volt
, leves csészékben, valami borsóval, husleves.  
 
Szerkesztői feloldás
– borsóleves  
  – husleves!!
Szerkesztői feloldás
nem
borsóleves.  
  előetel
Szerkesztői feloldás
volt
husos rétes.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
sokis palacsinta  
 
Szerkesztői feloldás
nagy
husos rétes, de
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
jó, száraz volt.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
nagy vacsora, kis vacsora volt, de nagyszerűen ment, egy szó  

Facsimile Image Placeholder
 
 476 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
volt.  
  A leves után sör volt.  
  Az előétel után pulyka pecsenye volt,
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
hozzá semmi,
Szerkesztői feloldás
csak
saláta és kompót,
Szerkesztői feloldás
nem
csinál százféle garnirungot, az bolondság is.  
  – előétel után bor  
 
Törölt
« – az előétel után »
 
  – aztán befőtt körül hordva, és pecsenye után bor.  
  és gyönyörű gyümölcs igazán gyönyörű, szépen összerakva.  
  Pecsenye után pezsgő
Szerkesztői feloldás
volt,
 

Facsimile Image Placeholder
 
 477 
  global
 
  Az a leves az felséges volt.  
  A hallba volt fekete kávé.  
  Igazán gyönyörűenn ment, akartam gratulálni az anyjának,
Szerkesztői feloldás
hogy
a Hedda milyen ügyes kis asszony.  
  És Hedda fel
Szerkesztői feloldás
nem
állt az asztaltól.  
  és gyönyörűen zongorázott a Grien.  
  Ez revans volt,
Szerkesztői feloldás
mert
egyszer 400
Szerkesztői feloldás
koronát
fizetett a Bivieter Dr e
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
vacsorájáért, mert lerevánsolták. Már Heddáék készen
Szerkesztői feloldás
vannak
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 478 
  global
 
  J Zs Zs  
  8 – –  
  5 2 3  
  5 1 4  
  – 4 3  
 
  3 5 –  
  5 – 5  
  2 1 7  
  1 1 –  
 
  – 1 7  
  1 – 9  
  – – 10  
  1 – 1  
 
  31 15 49  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 479 
  global
 
  az asszony alkuszik  
  – igéri
Szerkesztői feloldás
hogy
ne féljetek én eltartalak, már
Szerkesztői feloldás
meg
is alkudtam az egyházzal és ha
Szerkesztői feloldás
nem
kell főznöm, akkor dolgozhatom a műhelyben.  
  – nini anyukának bajsza nőtt.  
 
Szerkesztői feloldás
mert
sokat beszél az apa dolgába.  
  az asszony átengedi az urát más asszonyhoz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – no ne busulj, tudom jó kézbe adlak gondoskodik rólad. Ahá gyerekek sipirc.  
  – De ki lesz a mi uj apánk?  

Facsimile Image Placeholder
 
 480 
  global
 
  – Kell a kutyának uj apa! Tán
Szerkesztői feloldás
hogy
megint főzni kelljen mosogatni?  
  Fejszét a kezembe és bárdot, ugy fogok
Törölt
« dolgozni »
! A férfi a legnélkülözhetőbb cikk a háztartásban.  
  elmegyek  
 
  Jé Hallottam mindent, édes fiam,
Szerkesztői feloldás
mindent
Szerkesztői feloldás
megbocsájtok
 
  A – Én tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
most álmodom,
Szerkesztői feloldás
mert
ez a boldogság ébren lehetetlen  

Facsimile Image Placeholder
 
 481 
  global
 
  – Az olyan élet amelyben szerelem nincs  
 
 
Törölt
«
Törölt
   
– Te ne igyál Ne kedves
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
neki
Szerkesztői feloldás
nem
szabad
Szerkesztői feloldás
mert
attól napokig beteg
»
Törölt
n
Jegyzet Egy számozott üres oldal (482) a kötegben.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 487 
  global
 
  – Azt
Szerkesztői feloldás
nem
tudja.
Szerkesztői feloldás
meg
kell fognia dobot és ugy engedje szaladni a képet. Azt
Szerkesztői feloldás
meg
kell tanulni.  
  – A gépésznek külön prakszisa van.  
  – És ezt már
Szerkesztői feloldás
mondtam
. Nevettek rajta, dierkt nevettek rajta.  
  Olyan komolyan mondja,olyan ijedt komolysggal,
Szerkesztői feloldás
ahogy
a legnagyobb dolgok fontosságát érzi az, aki ezáltal fontossá akarja tenni magát.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
meg
kell nézni
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Hogyne, muszáj. Már a címe is olyan.  
  Mikor nevetve kimegy  

Facsimile Image Placeholder
 
 488 
  global
 
  egész paffá lett
Szerkesztői feloldás
mindenki
.  
  Egyszerre
Szerkesztői feloldás
mondja
a két vén nő, a sovány öreg ruhatárosné, s a fiatal csinos jegyszedő.  
  – Már a cime is olyan.  
  Nevetnek.  
  – A bukott nő! –
Szerkesztői feloldás
mondja
a ruhásné, – ez neki olyan  
  Később ujra szól.  
  – Ha a Mária menybe menetelét adnák, azt
Szerkesztői feloldás
nem
nézné meg.  

Facsimile Image Placeholder
 
 489 
  global
 
  – Már – látta a rajzot, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Szerkesztői feloldás
nem
jó,
Szerkesztői feloldás
csak
kár,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
fér rá erre a kis plakátra. Az
Szerkesztői feloldás
van
ráragasztva,
Szerkesztői feloldás
hogy
hétfőtől szerdáig.  
  – De az Estmozi-nak is rajta kell lenni?  
  – Erre a nagy palkátra?  
  Tiszta dolog!
Szerkesztői feloldás
nem
is kell beszélni róla. Fel kell tűrni.  
  – Azzal mire
Szerkesztői feloldás
nem
kell fele türni,
Szerkesztői feloldás
nem
elég az nekik
Szerkesztői feloldás
hogy
a keltezés ott van.  
  – Persze
Szerkesztői feloldás
hogy
nem.  
  És meddig tudnak tárgyalni a plakát–  

Facsimile Image Placeholder
 
 490 
  global
 
  kérdésről.  
 
  A kis szőlőtőkét tisztitsuk kapával.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
kell
Szerkesztői feloldás
hogy
kinlódjak lapuval dudvával.  
  Már csak az
Szerkesztői feloldás
embernek
kelletik
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  Sok vénasszony
Törölt
« miatt két szívnen szakadni »
nyelve alatt
Szerkesztői feloldás
megfulladni
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 491 
  global
 
  –Eleget morogsz te is.  
  – Tudom én
Szerkesztői feloldás
hogy
látsz amit akarsz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 492 
  global
 
  – Hol az olló?  
  – Ott  
 
Szerkesztői feloldás
hol?
 
  – Megkövetelem
Szerkesztői feloldás
hogy
ott  
 
Szerkesztői feloldás
hol?
 
  – Gyere ide kérem,
Szerkesztői feloldás
nem
játszok ha
Szerkesztői feloldás
nem
jön ide. Kirem szépen
Szerkesztői feloldás
megmondom
magának
Szerkesztői feloldás
hogy
hol az olló.  
 
Szerkesztői feloldás
hol
.  
  – Gyere,
Szerkesztői feloldás
megkövetelem hogy
gyere. A telefonszámot
Szerkesztői feloldás
még
meg se mondta  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 493 
  global
 
 
Törölt
«
Törölt
   
Hallode rózsám csitt-csatt
   
Gyere be hozzám csitt-csatt
   
Csitten a, csattan a,
   
csattog a csók
   
   
Édesen, mézesen
   
folynak a szók
   
   
Csitt csatt!
   
csitt csak, csak!
   
   
Gyere be hozzám
»
Törölt
 

Facsimile Image Placeholder
 
 494 
  global
 
  A Tiszaparton csitt csatt!  
  Csereg a szarka csitt csak!  
  Nem szarka csördül  
  Nem az ág zördül,  
  Csitt csatt  
  csitt csak!  
 
Törölt
« Csendesen, rendesen »
Hallani nem hall
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Törölt
« folyvást »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szót, – (mégis)  
  Csitten a csattan a  
  csattog a csók:  
  csitt csatt  
  csitt csak!  

Facsimile Image Placeholder
 
 495 
  global
 
  A Tiszaparton csit-csatt!  
  Csattog a sulyok csitt csak!  
  Nem sulyok csattan,  
  Nem a hal pattan.  
  Csitt-csatt  
  csitt–csak!  
 
Törölt
« Nem tudja »
senkise tudja  
  Ki vót, mi vót,csak hát  
  Csitten a, csattan a  
  csattog a csók  
  csitt–csatt  
  csitt csak!  

Facsimile Image Placeholder
 
 496 
  global
 
  Nem láttalak rózsám
Törölt
« semmikor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
még »
soha se is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Törölt
« én se »
máskor  
  Csak legislegelébb szőlőkapáláskor  
  ugy kezdődött a szerelem  
 
Törölt
« bus szivemen »
 
  Mégis
Törölt
« ugy megvolt ramborul »
mult  
 
Törölt
« hajlik az árvalányhajad, »
 
  Mint a szőlőtőle busul a fű alatt–  
 
Törölt
« Héj »
Csak az a jó isten olyan időt adna,  
  Hogy a magas égből
Törölt
« aranyeső »
pénzeső  
  szakadna,  
  Hogy a száraz kő is szntaton terene  
  Akkor mi belőlünk tudom egy pár lenne  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 465 
  global
 
  Waldek lány Matild (olyan piknike
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy
minél többet használták, annál jobban összecsukódott. Igen ilyen
Szerkesztői feloldás
volt
a természettől]  
  Vay Sándorné  
 
  Salamon  
  felvidéki  
  Teleki Samu  
  beül Waldek jönnek a rokonok s beülnek a dominiumba s elköltik, amit
Szerkesztői feloldás
csak
lehet.  
 
Sáromberek
Sáromberke
 
  Kővár vidéke  
 
Máramaros
Máramarossziget
 
  évi 5-600 000
Szerkesztői feloldás
koronát
eltékozolt a kegyelmes úr  
 
Pestre
Budaapest
Szerkesztői feloldás
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
,
Szerkesztői feloldás
mert
ott Andrásy
Szerkesztői feloldás
mindig
a szemére lobbantotta,
Szerkesztői feloldás
hogy
külföldön költi a pénzt.  
  3 x 300 000 kort hagyományozott rokonnak:  
  Odesebubu 300 000  
  Zayknek is 300 000  
  Toldalagi is 300 000  
  Katonás fellépésű, olyan blokkokat sujt
Szerkesztői feloldás
mint
a gróf, ugy ült a lovon s ugy beszélt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 466 
  global
 
  Temetésén a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
érdekes volt; egyik csoport se szólt a másikhoz  
  Odeschuhunger A  
  Teleki Ádámné Agni  
  Told (Erzsébet)  
 
 
 
  Toldalagi László    
  Piszok kis
Szerkesztői feloldás
ember,
a nadrágjait kiteregeti száradni  
  – Nem akarták
Szerkesztői feloldás
hogy mindjárt
elvesszen
Szerkesztői feloldás
mondtak
neki
Szerkesztői feloldás
hogy
ne álljon be katonának, különben
Szerkesztői feloldás
még
beszéltek a felesége
Törölt
« és »
Szerkesztői feloldás
hogy mindannyian
anyja pjába  
 
 
 
  Dési Zsolt    
  – látom te tőled
Szerkesztői feloldás
nem
féltem a feleségemet  
  Kedves művelt
Szerkesztői feloldás
ember,
jó társalgó s nagy muzsikus,  
  Hazajött részegen, és mulattatta Elizt, míg az
Szerkesztői feloldás
ember
feküdt. Mondta is az egyik fiu,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  Zoltán,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
minálunk csak félvendég,  

Facsimile Image Placeholder
 
 467 
  global
 
  Mert
Szerkesztői feloldás
volt
Ölyvesen
Öllyvös
birtoka és ott most a testvére Retteginé lakik  
  A rosz nyelvek
Szerkesztői feloldás
mondják
Szerkesztői feloldás
hogy
a 4 rosz lóval onnan hajtott
Koronkára
Koronka
és mikor visszajött ki
Szerkesztői feloldás
voltak
hizva a lovak.  
  Már a férfiasságából
Szerkesztői feloldás
mindent
elhagyogatott.  
  Mikor Desi állatocska volt (Bram Róbert
Szerkesztői feloldás
mondta
elüt) ezt
Szerkesztői feloldás
mondja
 
  Wekerle egyszer felsóhajt
Szerkesztői feloldás
hogy
na
Szerkesztői feloldás
csakhogy
Dési elment
Koronkára
Koronka
,
Szerkesztői feloldás
legalább
Szerkesztői feloldás
nem
kell vele
Szerkesztői feloldás
megismertetni
azokat az uj darabkat, amikről neki kell referálni néha  

Facsimile Image Placeholder
 
 468 
  global
 
  Dési jött, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – kedves tanár úr. egész uton az adóilletéket tanulmányoztam  
  azzal veszi a hegedűt és játszik.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
fáj nekik,
Szerkesztői feloldás
hogy
Teleki Géza 120 000 koronát
Szerkesztői feloldás
vagy
többer fizetett a Művészházért hátha
Szerkesztői feloldás
nem
veszek képet többet. Domokosnak
Szerkesztői feloldás
van
80000 frt jövedelme
Szerkesztői feloldás
, nem
vesz képet.  
  – Szép, szép,
Szerkesztői feloldás
csak van
uj. Képért pénzt nem adok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 469 
  global
 
  Ők egy lóra
Szerkesztői feloldás
nem
áldoznak annyi pénzt. 200 000 –
Szerkesztői feloldás
koronát
 
 
  – Gyár
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
se sikerült, mihelyt belefogott valamibe, rögtön lead 100.000
Szerkesztői feloldás
koronát
és
Szerkesztői feloldás
megfázik
tőle.  
 
  – Édes uram,
Szerkesztői feloldás
nem
kábít engem az
Szerkesztői feloldás
hogy
fiának ilyen jeles bizonyítványa
Szerkesztői feloldás
van
, az apjuk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szebb
Szerkesztői feloldás
volt
, mikor Pál Károly feladott száz példát a vakációra és ő egy éjszaka
Szerkesztői feloldás
megcsinálta
.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 470 
  global
 
  Szolgatanulók voltak az internátusban.  
  Laci aki otthon olyan kedves
Szerkesztői feloldás
volt,
egyszer dicsekedet,
Szerkesztői feloldás
hogy
igy gróf ugy
Szerkesztői feloldás
megrakták
. Az orra feldagadt.  
  – Mi az?  
  – Semmi.  
  – Nem dagad
Szerkesztői feloldás
meg
ok nélkül?  
  – Elestem  
  Attól kezdve jó barátok voltak.  
 
  Laci soha
Szerkesztői feloldás
nem
ivott, A külföldi élet tette tönkre.
Berlinben
Berlin
tanult
Szerkesztői feloldás
meg
inni, lumpolni.  
 
  Mérnök lesz. Semmi értelne Ugy igyekeztek lebeszélni,
Szerkesztői feloldás
hogy
az egyetlen pálya a jogász, ő
Szerkesztői feloldás
csak
műegyetemi hallg.  

Facsimile Image Placeholder
 
 471 
  global
 
  lesz,
Szerkesztői feloldás
nem
is egyetemi.  
  – No
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
úr jó hirt
Szerkesztői feloldás
mondok
a tanitványáról,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
800 hallgató előtt
Szerkesztői feloldás
megdicsérte
a rektor maga.  
 
 
 
  Ugron Gábor unokája    
  – Annyira szereti hazáját
Szerkesztői feloldás
hogy még
lábát ki
Szerkesztői feloldás
nem
tette belőle, itt
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a lóavató bizottság tagja. Ugron fiáról
Szerkesztői feloldás
van
szó.  
 
  Reischskönig
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Ráckrisztus reg
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Péter  
  sétál  

Facsimile Image Placeholder
 
 472 
  global
 
  fias szülők  
  tanári szó  
 
  Neki
Szerkesztői feloldás
van-é
más kötelessége,
Szerkesztői feloldás
mint
őt Sámuel napján
Szerkesztői feloldás
meg
keresni és köszöntöt inni.  
  – Úr ir, – ur
Szerkesztői feloldás
meg
ir
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. És egyszer
Szerkesztői feloldás
megköszönte
az ujévi gratulátciót, jól kipitykizte ő
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
örökölt…  
 
  Egyszer hazajön Laci kis fekete bajusszal.  
  – No Laci, ugy nézel ki
Szerkesztői feloldás
mint
sellemfi  

Facsimile Image Placeholder
 
 473 
  global
 
  – No Dugó, adok neked egy csibukot,
n
Jegyzet Pipa (török).
de bolond
Szerkesztői feloldás
ember
az aki  
 
  – Hallom kis tanár
Szerkesztői feloldás
ember
, hogy lefestett magával Endre a kancellárt.
Szerkesztői feloldás
mondtam
neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
te bolond, nincs neked olyan falad
Szerkesztői feloldás
mint
az a kép. Ha csak a fődre
Szerkesztői feloldás
nem
teszed.  
  Persze az azt hitte,
Szerkesztői feloldás
hogy
hizelegni fog Samu bácsinak, s
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
sürgős a kis tanár úr.  
  De én
Szerkesztői feloldás
megfizetem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 464 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Kegy. úr az öcsit ajánlom. Megyeri Ferkó dr szobrász, Géza gróf ismeri.  
  – Mi? … Abba a társaságba
Szerkesztői feloldás
nem
ér egy fapitsát a tudományuk. Tanuljanak
Szerkesztői feloldás
meg
kapálni.  
 
  – Ha könyvről beszéltem Franz képez hozni az kellemesebb a tanár ik. Ha képről mehet a lóra  

Facsimile Image Placeholder
 
 465 
  global
 
  A grófné
Szerkesztői feloldás
megállította
a kocsiját s kivitte.  
 
Debrecenbe
Deberecen
tanultam  
  Beszélt Tóth Józsiról,
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen kis professzor volt. Külföldön nimbusza
Szerkesztői feloldás
volt
a Tóth névnek.  
  Kiderítették
Szerkesztői feloldás
hogy
kegyelmes úr rokonánál lakott.  
  Kezdődik az ebéd.  
  Volt egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, az zöld bundába,  
  Soma, Lajos, a gróf
Szerkesztői feloldás
meg
én  
  Négy inas tolt be s ott állt, s jöttek az étekfogók.  
  tudta a Krisztus, mit hoznak elém,  

Facsimile Image Placeholder
 
 466 
  global
 
  Az
Szerkesztői feloldás
volt
a gróf egyetlen beneficiusa,
n
Jegyzet Dícséret (latin).
Szerkesztői feloldás
hogy
mikor Laci levizsgázott
Szerkesztői feloldás
mindig
kivitt nagy ebére,  
  Külön inas és azon kívül hordják az ebédet  
  Beszélt a socializmusról, német-angol ipar versenye  
  elkápráztat  
  S meghij engem vaddisznó vadászatra  
  Zavarba jöttem  
  – No magát nagy slamasztikából huzta ki  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
Szerkesztői feloldás
Megmagyarázta,
hogy  

Facsimile Image Placeholder
 
 467 
  global
 
  ez egy jámbor
Szerkesztői feloldás
ember.
 
 
  Egész
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
volt, ha vadászatra ment.  
  Ő elől fehér lovon,
Szerkesztői feloldás
mint
egy atyaisten.  
  Utána Matild grófné, az is nagy nő, nagy lovon.  
  És kocsik mennek, szakácsok.  
 
Sáromberkéről
Sáromberek
egész Görgényig.  

Facsimile Image Placeholder
 
 468 
  global
 
 
  – Itt hibázták el
Szerkesztői feloldás
hogy
a magyarok kimélik a kezük alól felszabadultat, az oláhok
Szerkesztői feloldás
meg
azután is jobbágyok maradtak s a föld a kezükbe maradt.  
 
  A székely az egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, furfangos nép, ha szabadult, élt a fából, sóból, labilis dolgokra építette a hajlékát. Az az ilyen maga került pénzeket szerette  
  Elvesztek az erdők, legelők, jött a sószabadalom. Borvíz  

Facsimile Image Placeholder
 
 469 
  global
 
  is elment. Szóval az ilyen tekergő kereseteknek vége.  
 
  – Hol tekert kedves Déry.  
  – Ahol kapta.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 470 
  global
 
  A grófnő nagy gazdasszony lehet 8-9 főnyi cseléd, 24000 hold fődjük – 800, erdő – abból élnek  
  – Na api a fát nem tudja befuvarozni, nincs pénz.  
  Egyszer Laci azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Tudja néném az a 20-22 ezer
Szerkesztői feloldás
forint
Szerkesztői feloldás
nem
elég.  
  Az adóvall áll hátralékban
Szerkesztői feloldás
van
, fizetni
Szerkesztői feloldás
nem
szeret s
Szerkesztői feloldás
nem
is tud.  
  S mikor egy éjjel leeresztett 10,000
Szerkesztői feloldás
koronát
kisirt szemmel járt az asszony kocsin  

Facsimile Image Placeholder
 
 471 
  global
 
  S
Szerkesztői feloldás
nem
kellett fizetni,
Szerkesztői feloldás
mert
Fenyvesi egy zsidó ügyvéd nyerte.  
  Az a pénz sose ragad
Szerkesztői feloldás
meg
a kártyásoknál, tudja a fene kié lesz. Vagyonok mentek el.  
 
  Lacinak a könyvét bekötette év elején.  
  – Majd papa elintézi. Borba fizeti
Szerkesztői feloldás
meg
. Küld annyi üveg bort, ahány könyv volt.  
  Pénzt
Szerkesztői feloldás
nem
.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
472
 
  Kovács Laci elkísérte a Laci grófot és fizette a magáét.  
  Olyan gazda,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő kihoz 14 mázsát
Szerkesztői feloldás
pedig
Erdélybe
Szerkesztői feloldás
nem
szokás
Szerkesztői feloldás
csak
7-et, a gróf 4-et.  
  Az öreg gróf apja is az
Szerkesztői feloldás
volt
bolond: mikor az első vasút
Szerkesztői feloldás
megnyilt
,
Szerkesztői feloldás
nem volt
pénze soha, de akkor kibérelt magának egy vonatot –
Szerkesztői feloldás
hogy
megmutassa
Szerkesztői feloldás
hogy
gróf.  
  Ez
Szerkesztői feloldás
volt
a vasúti pénz.  
  Ez a birtok zálogba
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
mert
egy aranybányájuk azért kapott 80,000
Szerkesztői feloldás
forint
abból  

Facsimile Image Placeholder
 
 473 
  global
 
 
Törölt
« Ez a l »
 
  váltották vissza. Ugy
Szerkesztői feloldás
volt meg
. Sose
Szerkesztői feloldás
volt
pénze.  
  Most a Teleki fiuk előtt hencegett a fiu.  
  a Tolnai Lajos  
  Koncot –
Szerkesztői feloldás
nem
közlik  
 
Gyulai
Gyulafehérvár
temetk. vállallóbl.  
  Pulai név  
  Az összes müvében ezt irja.  
  igazi neve nincs Tolnainak  
 
  a Wigend kelempászkodásait
n
Jegyzet Madarászás.
A
Szerkesztői feloldás
megnézni
, –
Szerkesztői feloldás
mert
Mihály
Szerkesztői feloldás
mondja
Vendéglő a kelempájsz madárhoz
n
Jegyzet Pintyek családjába tartózó madár.
 
 

Facsimile Image Placeholder
 
 474 
  global
 
  esik az eső  
  Az állomáson  
  gr Teleki Károly anyjuk  
  gr Teleki Ádám Ádámné  
  Zeyk Ágnes  
  Toldalagi Jóska  
 
  – Óh édes Anna, akkor váltson annak a szegény lánynak is. Váltson édes Anna. Szegény leánynak váltson egy jegyet.  
  Váltani igen nehéz, sok annak s igy váltott.
Szerkesztői feloldás
nem
a fiával.  
  – Mi
Szerkesztői feloldás
van
a kofferekben?  
  – Ruha.  
  – Hát a másikban?  
  – Abban is ruha.
Szerkesztői feloldás
mind
ruha.  

Facsimile Image Placeholder
 
 475 
  global
 
  Hát kérdezték magától mi
Szerkesztői feloldás
van
benne.  
  – Igen.  
  Később.  
  – És maga
Szerkesztői feloldás
nem
tudja
Szerkesztői feloldás
mondani
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ruha?  
 
  – Óh édes Anna,
Szerkesztői feloldás
nagyon
kedves, megváltotta? … Igen
Szerkesztői feloldás
mind
megvan. Eliz most megy férjhez egy századoshoz. Anna is férjhez ment egy vasutashoz. Tiz évig volt nálam gazdasszony. Igen jó asszony … Mind
Szerkesztői feloldás
meg van
, Erzsi is, Zsófi. Ferenc is
Szerkesztői feloldás
megvan
. Nálam ugy szokás,
Szerkesztői feloldás
hogy
10-15 éve alól
Szerkesztői feloldás
nem
megy el a cseléd.  

Facsimile Image Placeholder
 
 476 
  global
 
  – A gróf be van vonulva a háboru első napja óta. 22 hónapja van oda.  
  Feketébe, ugy öltözve,
Szerkesztői feloldás
mint
vasárnap egy adótisztné. kis fekete olcsó fényes szalmakalapba.  
  A fiuk igen elegánsak az esőköpenyükben.  
  – Itt
Szerkesztői feloldás
van
Haller Franci is.  
  – Igen… Szervusz Franci. Jól vagy… Gratulálok.  
  Kezet fog a fekete magas kilumpolt huszárhadnaggyal, aki egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
töri magát utána.  
  Az udvariasság minimális.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 477 
  global
 
  Toldalagi Laci    
  diákkorában rendes jó kisfiu
Szerkesztői feloldás
volt,
bort sose ivott, jó gyerek, igen eszes, szorgalmas, lefoglalja a tanulás,
Szerkesztői feloldás
mindig
tiszta jeles.  
 
  Műegyetemre megy,
Szerkesztői feloldás
hogy
a gázforrásoknál lehessen vezető és vegyészmérnök lesz.  
  Talán a Désy szele ez; akit
Szerkesztői feloldás
meg
a kormány figyelmeztetett, mert az a nagy baj,
Szerkesztői feloldás
hogy
Törölt
« itt »
Szerkesztői feloldás
vannak
jó állások és
Szerkesztői feloldás
nem
lehet beletenni a fiakat, nincs hozzá jogcímmük.  
 
  Megkapja a syph–t.  
  erős dobbal feküdt, ott ült mellette az anyja s a kis huga. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
az anya.  
  – Láss a kedves tanár úr,
Szerkesztői feloldás
csak
azt
Szerkesztői feloldás
volt
a boldog idő, mikor magánál lakott a kis Laci.  
  – Hát hiszen ujra elvisszük grófné, és
Szerkesztői feloldás
megint
ugy lesz,
Szerkesztői feloldás
mint
volt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 478 
  global
 
  Megszólal Laci.  
 
Szerkesztői feloldás
Csakhogy
én már többet
Szerkesztői feloldás
nem
leszek jó fiu.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 479 
  global
 
  Jeney Jóska    
  – a csürdöngölő a Folies Caprisesben.
n
Jegyzet Budapest egyik legendás szórakozóhelye volt. A mai Gerlóczy utcában.
 
  – Ki ez  
  – Uram
Szerkesztői feloldás
van
szerencsém magamat bemutatni.  
 
  – Te én
Szerkesztői feloldás
megbasztam
a te feleségedet de ha te
Szerkesztői feloldás
megbaszod
az én feleségemet
Szerkesztői feloldás
megöllek
.  
 
  Telefonál neki  
  – Ne dögöljön
Szerkesztői feloldás
meg mert
mi lesz a gyerekekkel.  
 
  – Nekem
Szerkesztői feloldás
van
3 feleségem 6 anyósom mi csináljakk vele.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 480 
  global
 
 
Barzencei
Berzence
nagyszerű
Szerkesztői feloldás
ember,
Kossuth
Szerkesztői feloldás
embere
méltóságos úr  
  – 96-ban
Szerkesztői feloldás
már
bandériumot vezetett aztán írnok lett.  
  – Kimegy egy hétre féltek tőle.
Szerkesztői feloldás
Hogy
délre egy liter szilvoriumot.  
  Belelnyoz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
neki  
 
  – Smucig
Szerkesztői feloldás
ember.
 
  Egy mérnöknek egy zsaroló levelét elfogta és azóta ő zsarolja. S
Szerkesztői feloldás
nem
meri
Szerkesztői feloldás
feljelenteni
.  
 
  Az utolsó kortes Ugron  

Facsimile Image Placeholder
 
 481 
  global
 
  (A cigányok ugy osztják el a pénzt
Szerkesztői feloldás
hogy mindenik
vesz egy pohata és a tiz filléreket osztják ugy
Szerkesztői feloldás
hogy mindenbe
dobnak sorba.)  
 
 
 
  Pici cigány    
  – a feleségemet
Szerkesztői feloldás
nem
sikerült emancipálni
Törölt
« ha »
s igy subordinálva vagyok.  
  – kultiválom a situátcót  
  – errearra
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ezt – biroság előtt.  
  – művészetemet zsenialitásom pótolja  

Facsimile Image Placeholder
 
 482 
  global
 
  – gyerünk be a szeparéba és
Szerkesztői feloldás
megisznak
egy üveg pezsgőt.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
tudnak
Szerkesztői feloldás
megbolondulni
 
  – Nézze Pici, maga tudja,
Szerkesztői feloldás
hogy
incogniti nulla cupido.  
  – Igen kérem alássan.  
 
  – A szinjátszás kölcsönös alapon fekszik  
 
  – A magyar himnuszt huztam a tegnap, rögtön lecsendesült.  
 
  – képviselőválasztáson kire szavaz?
Szerkesztői feloldás
nem
lesz a baj,  
  – Kér. alássan, politica locatio.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 483 
  global
 
  Civilbe, borz. elegáns, zsakett,
Törölt
« ugy gon »
cifra mellény  
  – kávébarna überciehe, nagy gombokkal.  
  – sárga cipő  
  világos kalap  
  fekete képe  
  arany karperec tömeg zsuzsukkal  
  tiszti csillag a zsuzsuja az óraláncon.  
  intelligens stráfot varratott „
Szerkesztői feloldás
nem
becsülik
Szerkesztői feloldás
meg
az intelligenciát a katonaságnál.  
  a tiszteknek ugy köszön.  
  „alásszolgája us
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
ur.”  
  – van-e kimaradási engedély  
  „instálom jelenlétem igazolja kimaradásomat.”  

Facsimile Image Placeholder
 
 484 
  global
 
  Rögtön olyan feleletek ad,
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
ember
esik le a székről.  
 
  leborotváltatta a bajszát és olyan csunyán néz ki  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 485 
  global
 
 
  »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«  
  –a lakásával öl
Szerkesztői feloldás
mindenkit
.  
  na ideteszem a mosdót jó lesz jön elég.  
 
  us
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
tanár úr, us
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
tanár úr,  
  – ugyan ne kiabáljon  
  – ugyan mit szégyelli a foglalkozását.  
 
  – itt ugyszolván
Szerkesztői feloldás
csak
éjjeli élet
Szerkesztői feloldás
van.
 
 
  Kónyáné  
  gyönyörű pincérnői test.  
  de
Szerkesztői feloldás
csak
pezsgős barikádokon át lehetett hozzájuk férni.  
 
  Eszti  
  ez már Rudolf trónörökös
Szerkesztői feloldás
megbaszta
.  
  s most dül belőle a pálinka  

Facsimile Image Placeholder
 
 486 
  global
 
  Zsuzsa néni  
  hogy hat a lányokra.  
  Zs. n.
Szerkesztői feloldás
nagy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egy leány.  
 
Szerkesztői feloldás
nagy
, vizet hoz,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
jön be.  
  – Na Zsuzska lelkem, elhoztad a vizet. Jaj de ügyes lány vagy, szeret is téged a jóisten. Nézd
Szerkesztői feloldás
csak
milyen ügyes urfit küldött neked.  
  S az
Szerkesztői feloldás
nem
szólt az Uristenre
Szerkesztői feloldás
semmit
 
  Valami kis utcabeli.  
  – Az asszonynak adtam 5
Szerkesztői feloldás
koronát
és az adott belőle neki 2-t.  
  De a lány
Szerkesztői feloldás
nem
meri haza vinni,
Szerkesztői feloldás
mert
az anyja
Szerkesztői feloldás
meglátja
.  
  – odaadtad neki a picidet  
  – oda hát. Nekem az isten adta,  

Facsimile Image Placeholder
 
 487 
  global
 
 
  Egy-egy kicsit adhatnál, szól
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
leánykodhatnál  
 
  Általában a székely lányok igen adakozók  
 
  A klozeten asszony  
  A szappant a mellébe tartja  

Facsimile Image Placeholder
 
 488 
  global
 
  5–8-ig a legcsábítóbb idő, akkor már elvégezte a dolgát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 489 
  global
 
  Lázár István  
  Pakots Bányai Elemér  
  Bodor Aladár  
  Benedek
Nagybacon
Nagybacon
(
udvarhelyi
Székelyudvarhely
)  
  Gaál Mózes Kiss Menyhért  
  Bánffy Miklós Antalffy Dezső  
 
  Márton Ferenc Gyárfás tetemrehívás  
  Zsákdi Csiszár János szolva
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
(
Szerkesztői feloldás
nem
fert  
  Siklódi  
  Veres
Törölt
« Ferenc »
Törölt
« József »
festő  
  Demeter  
  Rápóti Ács Ferenc festő  
  Székely Károly Barabás Miklós  
 
  Wigrand Wigrand  
  Kriesch  
  Nagy Zsiga  
  Konta festő  
  Vida Árpád  

Facsimile Image Placeholder
 
 490 
  global
 
  Muzsikusok  
  Metz Albert, az Operába is adták egy dógát  
  Pongrác Laji  
  Rudolf cigánya  
 
Törölt
« Salamon »
– Bizony Laji, te többet vesztettél
Szerkesztői feloldás
mint
én,
Szerkesztői feloldás
mert
én
Szerkesztői feloldás
csak
a fiamat, de te
Szerkesztői feloldás
mindenedet
.  
  Farkas Ödön  
  Zeneakadémiaaz öreg Jóska jött a  
 
  Sándor János Mezőség  
  Déry  
  Barcsay Domokos  
  Ugron  
  Apáthy István  
  Urmánczy  
  Bethlen István  
  Gopcsa  
  Molnár Viktor  
  Bernády Lukács László  

Facsimile Image Placeholder
 
 491 
  global
 
  Sándor Emmi  
  Sámson Marika  
  Székelyhidy  
  Farkas Ödön  
  Szentgyörgyi  
  Dezséri  
  Vendrey  
  Mihályfi (?)  
 
  Kőrösi Csoma  
  Orbán Balázs  
  Fenich Samu Uj Guineát járt  
  Teleki Samu utazott  
 
  Puskás a Telefon Hirmondó  

Facsimile Image Placeholder
 
 492 
  global
 
  Ganarek  
  – az nem elég. Öt pezsgőér
Szerkesztői feloldás
meghütelek
,
Szerkesztői feloldás
mondja
a székely.  
 
  – Volt ott egy utazó, aki bányában utazott.  
  Vett 3 hordó petroleumot s beledöntötte a kutba  
  És az előleget adott rá  
 
  daktiloskopén  
  – a
Szerkesztői feloldás
megholt
Szerkesztői feloldás
ember
ujját rányomta a szerződésre.  

Facsimile Image Placeholder
 
 493 
  global
 
  Bodola rá
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Az utcák neve volt Kerektó utca  
  a fő ügyész sorra járja az utcát, 10000
Szerkesztői feloldás
koronában
esett az neki  
  tiltakozom  
  Vörösmarty utca névre kereztelik akkornap, mikor ő
Pesten
BUDAPEST
Szerkesztői feloldás
van.
 
 
Szerkesztői feloldás
S
vele referáltatják el.  
  a mérnök ijdten kimegy, hat gyönyörű lova fel
Szerkesztői feloldás
van
mentve.  

Facsimile Image Placeholder
 
 494 
  global
 
  A flekenben az ökörsütés roncsai maradtak
Szerkesztői feloldás
meg
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
Facsimile Image Placeholder
 
 495 
  global
 
  Gusát
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Flekkenevés    
  Négy tiszta kis szoba az udvarban, frissen festve, egy udvari lakás.  
  Friss arcu, egészséges lány szolgál fel.  
  Közvetlenöl szólnak hozzá az ura,
Szerkesztői feloldás
mint volt
cselédhez,
Szerkesztői feloldás
vagy
pincérhez. Sürög forog.  
  – Ma nincs
Szerkesztői feloldás
csak
bárányflekken, ma hustalan nap.  
  Beszélnek az urak.  
  – Most egy kurta kocsmába
Szerkesztői feloldás
nem
lehet kapni egy deci bort. Szar, gané
Szerkesztői feloldás
mind.
Itt ez a sok katona,
Szerkesztői feloldás
megiszik
Szerkesztői feloldás
mindent
. Forint egy liter kiiszák az árpalét. Most
Szerkesztői feloldás
forint
, egy liter, szinte víz. Megiszok két litert
Szerkesztői feloldás
nem
is értem.  

Facsimile Image Placeholder
 
 496 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
pedig
ötven
Szerkesztői feloldás
forinttal
olyan borokat lehet venni hektoját, olyan
Szerkesztői feloldás
mint
az olaj… Na jó hát kérlek én
Szerkesztői feloldás
csak
olyan helyre megyek ahol társaság
Szerkesztői feloldás
van
. És se borér, se vacsoráér
Szerkesztői feloldás
nem
megyek messze. Hisz kérlek szépen, én nekem amig a háboru ki
Szerkesztői feloldás
nem
tört, olyan borom
Szerkesztői feloldás
volt
otthon, Nagyon Igenlős. De én egy pohárral
Szerkesztői feloldás
nem
ittam
Szerkesztői feloldás
meg
otthon, se evéshez, se vacsorához, ki a fenének kell a bor magában.  
  Hozzák falapon a négy terítéket négy szavéta s rajta kés-villa.  
  Jön egy-egy társaság, kalapos
Szerkesztői feloldás
nagy
kabátokba körülnéznek.  
  – Hű de nagy füst
Szerkesztői feloldás
van
, gyerünk a másik helyre.  

Facsimile Image Placeholder
 
 497 
  global
 
  A lányok a középső szobában az asztalnak támaszkodva álnak.  
  A fehér abroszt frissen mosva.  
  – Kisasszony  
  – Kérem  
  – 3 deci vizes bort kérek  
 
  – Jó ivó
Szerkesztői feloldás
emberek
vannak itt, amiknek való. Jó nagy ágyat vet.  
  Itt volt Sándor Tivadar, aki tudta
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, kérdi mennyit vágnak. Mondják, kezdi számítani,
Szerkesztői feloldás
hogy
mennyi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
lehet az
Szerkesztői feloldás
hogy
annyi hust
Szerkesztői feloldás
megeszik
.  
  Este eljövök flekkenezni azt
Szerkesztői feloldás
mondja
.  
  – No most már értem.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 498 
  global
 
  A hinta    
  A város végin hintás és körhinta. A vastag borotválatlan képű gazda ordít  
  – Fizetni, fizetni. Fizessenek.  
  Amikor visszajön a hinta felugrik.  
  – Fizessenek.  
  Egy katona egy nő és két 8-10 éves lány ülnek a festett kocsiba.  
  – Fizessenek bassza a kurva istenüket.  
  A katona mosolyog.  
  – Bassza
Szerkesztői feloldás
meg
az isten a büdös kurváit,
Szerkesztői feloldás
nem
fizetnek? – rikolt veres pofával az apró gyerekekre akik ijedt fordítják el a fejüket.  
  A nézők nevetnek  

Facsimile Image Placeholder
 
 499 
  global
 
  – Bizony fizetni kell, nevet a katona, a szőke (Harasztihoz hasonlit)
Szerkesztői feloldás
nem
forog hiába,  
  Kárörömmel nevetnek a hintásra.  
  – Milyen veszekedés
Szerkesztői feloldás
van
itt? – szól egy katona odábbálnak.  
  Két hegedűs egy dobos a dobos kit katona dobot s nagydobot cintányérral ver.  
  – Ládára teszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
jobban szóljon. Hármat üt egyszerre.  
  – Ni most
Szerkesztői feloldás
meg
ő ül bele. Kérdezd
Szerkesztői feloldás
csak
,
Szerkesztői feloldás
hogy
fizetett-é?  
  – Hé fizetett-é János?  
  S nevet a nagy fehér fogaival a hosszu baka.  
  Két lány áll oda s ez egy  

Facsimile Image Placeholder
 
 500 
  global
 
  pálcával
Szerkesztői feloldás
megböki
a karját  
  A lány aki puderesen
Szerkesztői feloldás
van
felförmed, körülnéz,
Szerkesztői feloldás
meglátja
a káplárt s elvisitja magát.  
  – Hogy mer engem bántani. Az isten bassza le a nyakárul a csillagot, keress magához valót. Bassza meg az isten ne nyuljon én hozzám, mi vagyok én itt az isten bassza meg a katonát.  
  Van velük valami kis csillag nélküli s szól.  
  – Mi az  
  – Megcsipett.  
  – Mert szereti.  
  – Szeresse a nehéznyavalyát az isten bassza meg.
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok senkije.  
  – Na ne kiabálj, – szól nevetve a másik lány.  
  – Mér ne kiabáljak,
Szerkesztői feloldás
nem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 501 
  global
 
  jó kedvembe talál.  
  Később szól.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
vagy neki való.  
  – Nem?  
   
  Egy másik pár, a suta baka aki udvaról ölelget.  
  – Csak azt szégyelem
Szerkesztői feloldás
hogy
a hintón
Szerkesztői feloldás
nem
ültem.  
  – Jöjjön el hozzánk angyalföldre ugy
Szerkesztői feloldás
meghintáztatom
,
Szerkesztői feloldás
hogy meg
is utálja.  
  – De én most szeretnék.  
  Aztána másik a suta teszi a derekára a kezét  
  – Táncoljatok, – jön egy sánta katona.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
tud táncolni.  
  Elmegyek a sötétben.  

Facsimile Image Placeholder
 
 502 
  global
 
  – Ha Gusáthoz bemegy,
Szerkesztői feloldás
nem
ad semmit.  
  Bejönnek a jogászok  
  – Flekkent  
  –Mit flekkent. Itt én vagyok az úr, itt senki se flekkenez csak én.  
  – Jójó Gusáth bácsi, hisz magához jöttek vendégek.  
  – A más.  
  És reggelig ettek-ittak nála pofára.  
  Egy fejszevágás
Szerkesztői feloldás
van
az arcán  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 503 
  global
 
  A Spanyolok Mexikóba    
  Szomorú Játék VI. Felvonásokba  
  Spanyol historikus szerint kidolgozva  
  „S. T.D. által az 791.  
 
  Játsó Személyek  
 
  Montezuma Mexikói Császár  
  Kortez Spanyol Fő Kapitány  
  Alverado Petro  
  Gonzalo Sandrasspanyol kapitányok  
  Velasquet de Leon  
  Diego de Fhoro hadnagy  

Facsimile Image Placeholder
 
 504 
  global
 
  Charakterén a Főbb Játszó Szerint  
 
  Montezuma  
  Együgyü, igen természetes, gyenge és gyáva.  
  Néha indulatba jön és, ugy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
mutat, máskor gyengeséggel elgy erőt.  
  Eleinte a spanyolokat igen tiszteli s fél.  
  De mikor vezére győzelmét
Szerkesztői feloldás
meg
tudja annál buzgóbb ellenük a plánumba,  
  Mikor Kortez elfogja, előbb erőlteti
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a méltóságot, aztán hirtelen
Szerkesztői feloldás
megijjed
és maga
Szerkesztői feloldás
megadja
magát; ekkor leggyarlóbb.  
  A spanyolok közt eleinte nagy aggódásba és remeg és kimutatja.  
  Mikr Qualpopocát elfogják, folyton tusakodik,
Szerkesztői feloldás
hogy
elárulja-é magát és
Szerkesztői feloldás
megmentse-é
vezérét
Szerkesztői feloldás
vagy
nem, Mikor azt elveszti
Szerkesztői feloldás
nem
bánkódik s nyilván  
  Vezérén utoljára azzal akar segíteni,
Szerkesztői feloldás
hogy
magát adja
Szerkesztői feloldás
minden
okául  

Facsimile Image Placeholder
 
 505 
  global
 
  s maga a szenved
Szerkesztői feloldás
mintsem
vezérét hagyja ártatlanul
Szerkesztői feloldás
meghalni
, de e resolutionja későre jön s épen akkor mikor Kortez őt is láncra ver.  
  Ettől egészen
Szerkesztői feloldás
megháborodik
s
Szerkesztői feloldás
nem
tudja mit tegyen. Némán ijedt s elcsüggedt gyenge  
  Ezután a legnagyobb csüggetségében
Szerkesztői feloldás
nem
csak torzan sohajtozik, erőtlenségét és tehetetlenségét mélyen érzi: s
Szerkesztői feloldás
minden
jóreménytől
Szerkesztői feloldás
megfosztva
, országát aláveti a spanyoloknak.  
 
  Kortez  
  Kemény, egyforma, állandó karaktere
Szerkesztői feloldás
van.
Beszédei okos, bátor férfit mutatnak. De az okosség és ravaszság nála együtt
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
minden
szólása fontos és
Szerkesztői feloldás
minden
cselekedete okkal és céllal
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Nagy autoritást tart, méltóságát
Szerkesztői feloldás
mindenkor
fen tartja. Judalatba jövén heves, bősz, de
Szerkesztői feloldás
nem
gondatlan.  
  Érzései durvák, de jórahajlók és szive
Szerkesztői feloldás
meginditható
.  
  A mérsékletet
Szerkesztői feloldás
mindenben
igyekszik fenntartani  

Facsimile Image Placeholder
 
 506 
  global
 
  igyekszik de elveszti s halálra itéli a mexikói vezért s míg Diegóra se hallgat,
Szerkesztői feloldás
mert
a szánakozást
Szerkesztői feloldás
megveti
és a tisztjei ingerlik.  
 
  Velasquez  
  ifjui hevességű, de vad, durva és gondatlan teli rosz és ostoba vélekedésekkel. Szive kegyetlenségre és bosszúállásra hajló. Büszke és spanyol rátartású. Könnyen jön indulatba és erősen felzúdul. Diegoval szintelen verseng.  
 
  Diego– Qrdaz; Alvarado;  
  Sandoral  
  Kemény és durva charakterek,
Szerkesztői feloldás
mint
Velasquez, de
Szerkesztői feloldás
nem
olyan haves.
Törölt
« De
Szerkesztői feloldás
nem
olyan »
 
  Sandval
Szerkesztői feloldás
nem
bir olyan érzéketlen lenni,
Szerkesztői feloldás
mint
a másik kettő s
Szerkesztői feloldás
nem
szavaz a halálra, a másik kettő viszot itt mutatja ki kemény szívét és indulatját.  

Facsimile Image Placeholder
 
 507 
  global
 
  Diego de Toro  
  Szelid és érzékeny, de
Szerkesztői feloldás
nem
lágy. Érzelmes, okos férfi. Az igazságért harcol
Szerkesztői feloldás
mindig
. A ker-ségért lelkes, de
Szerkesztői feloldás
nem
erőszakos. Az itéletnél legjobb kimutatja
Szerkesztői feloldás
emberszerető
szivét.  
  Mikor tüzre viszik őket, beszél de kősziveket
Szerkesztői feloldás
meg nem
hathat.  
  A késő maradék nevében utálja s átkozza őket.  
 
  Xicotencal a Kascalai vezér  
  Vad és durva karakter, a meikóiakat gyűlöli, kemény, bosszuálló, az ítéletben acsarog.  
 
  1.2. Tanácsos  
 
Szerkesztői feloldás
mindkettő
okos nagyszívű férfi. Méltóságos, mérsékletes, bátor.
Szerkesztői feloldás
nem
csüggedik míg
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
mind
el
Szerkesztői feloldás
nem
vész. Uralkodójukhoz hűek de egyenesek s
Szerkesztői feloldás
nem
hízelgnek. Bölcs tanácsosok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 508 
  global
 
  Qualpopoca, a me. vezér  
 
  Csendes, bátor, hidegvérű
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
nagylelkű.  
  Magaviselete szererencsétlenségében büszke és komor.  
  Az itéletkor küzd magában.  
  Császárjához hű a halálig  
  Fia
Szerkesztői feloldás
mindent
kimond: ő ezt sajnálja, de
Szerkesztői feloldás
meg nem
rendül és semmit se
Szerkesztői feloldás
mond
a maga oltalmára
Szerkesztői feloldás
hogy
a Császárt a spanyolok bisszujának ki tegye, Itt látszik
Szerkesztői feloldás
meg hogy
milyen nagylelkü.  
  Mikor fiát is halálra itélik, kitör s a Császárt leleplezi.  
  De a spanyolok
Szerkesztői feloldás
nem
hisznek neki
és sorsát
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
nem
változtatják és sem neki, sem az övéinek
Szerkesztői feloldás
nem
kegyelmeznek.  
  Ezen igen
Szerkesztői feloldás
megindul
s elkeseredik.  
  Nem tér át, a halált megveti s végig nagylelkü marad.  

Facsimile Image Placeholder
 
 509 
  global
 
  Pilpatoe vezér  
  Bátor, fenkölt vezér, bajba se csügged. Vitéz és nemes tüzü. Az elcsüggedt Császárt reménységgel élteti míg maga is attól egészen
Szerkesztői feloldás
meg nem
vontatik. Mikor a Császárt láncra verik tehetetlenségében Mexikó szomoru sorsát fájlalja.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 510 
  global
 
  I. F.  
  I. jelenés  
  Reggeli idő, szép nap. Térség. Messzire hegyek.  
  A spanyolok egy csapatja, emlyet Velasquez vezet, – megáll, körülnéz  
  Velaskues:  
  Mennyire
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
gyönyörű vidék! Nézd milyen pompás ez a Mexikó. Né, mennyire büszkén emeli magát ama Tenger forma Tóból és
Szerkesztői feloldás
Mind
mutatja a fényes épületjeit. A tóban mennyig hegység látszik. Népes lehet ez a környék! Roppan város eme Mexikó  
  1. tiszt Ott abba a hegybe bizonyosan sok az arany  
  2. tiszt Miből gondolod?  
  1. tiszt Ej én megérzem az aranyat a szagáról  
  2. tiszt. (nevet) Nem tudod
Szerkesztői feloldás
hogy
az aranynak nincs szaga?  
  Velask Kimondhatatlan érzéseket kelt bennem ennek a vidéknek a látta.  

Facsimile Image Placeholder
 
 511 
  global
 
  1. tiszt Hát még ha meggondolom
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen jutalma lesz vitéz fáradtságainknak  
  2. tiszt Érdemes volt. Ezért érdemes.  
  Velask. Látjátok Vitézim! el
Szerkesztői feloldás
nem
csüggedtetek, engedelmeskedtetek, ni itt a jutalom. De még nincs a kezünkben a madár. Most kell összeszedni
Szerkesztői feloldás
minden
erőt. Gondoljátok
Szerkesztői feloldás
meg hogy nem
csak haszon lesz, de becsület is, ha ez az ország is,
Szerkesztői feloldás
mint
a többi Vitézségetek által jut fejedelmünk birtokába.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 512 
  global
 
  Teleki Józsi
Törölt
« Sáromberk »
sárpatak
Sárpatak
mögötte fenyves és ez a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Sáromberk
Sáromberk
 
  Ez a Domokosé, T.D. ez fenyve, itt
Szerkesztői feloldás
van
eltemetve T Mihály 8 holdas kis park  
  régi kis falu körülötte  
  – és prima jó birtok virágzó fák  
  Szemben a vontaton tul a családi sirbolt, dombok  
  Leszállnak a székelyek és megráz  
  – most mennek be itt is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, azelőtt
Szerkesztői feloldás
nem
vettek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 513 
  global
 
  ez a gr Kemény Sámué
Szerkesztői feloldás
volt
, s ez került a Klebelsbergkre felesége Torocky báróné
Szerkesztői feloldás
mondta, hogy
 
  – olvasgattak, diskuráltak 3 néni volt és Katalin bárónéval erről–arról  
  körtefája ez is a Domokostól  
  Itt nincs kurtanemes  
  – a bocskoros paraszt is rendesen nemes, egész kamarás családokat lehetne bocskorosokból összeállítani.  

Facsimile Image Placeholder
 
 514 
  global
 
  – De mennyivel jobb Károly bácsi tudod Károly bácsi, – jaj de örülök Kb.  
 
Szerkesztői feloldás
mindegyik
többezer
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – ez
Szerkesztői feloldás
nem
változott Teleki Mihály óta. Ez igy beletette a Marosmentibe a kunt
Szerkesztői feloldás
hogy
ma is
Szerkesztői feloldás
megvan
.  
 
Abafája
Abafája
b Huszárkastély
Szerkesztői feloldás
mindenütt
két templom.  
  országut mellett gyümölcsfák virágzanak.  
 
Radnótfája
Radnótfája
 
  a Rudolf kis kastélya a vonat mellett  

Facsimile Image Placeholder
 
 515 
  global
 
  itt a görgényi országut innen mentek ki a hegyekbe vadászatra.  
  – Akkor itt
Szerkesztői feloldás
nagy
jöszmesz volt.  
  – Magyaron is járt és egész jül emlékszem rá, veres kecskeszakállu
Szerkesztői feloldás
ember
volt. Az oláhok jobb éljenezték a szolgabírót
Szerkesztői feloldás
mint
Rudolfot.  
 
  – Itt
Szerkesztői feloldás
van
egy kis kedves villa a Macskásiaké.  
  Szép hegyek szeszélyesek bekanyarodik egy gyönyörű fenyvesbe az ut  

Facsimile Image Placeholder
 
 516 
  global
 
  kicsi a Macskási kastély ez is párszáz hold.  
  Rákóczyaké volt a, azoktól kapták a Telekiek.  
  Szép nő aki leszáll, galléros esö köpenye igen szép  
 
Szászrégen
Szászrégen
 
  A vadásztársaság  
  galléros, setét, bokatekerők, bőrkabát, szőrös arcok öreg urak,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
tanácsos, főerdőtanácsos, a nyakukba a kulacs.  
  Kis erdővasut megy fel pöfögve  

Facsimile Image Placeholder
 
 517 
  global
 
  – a felesége kint
Szerkesztői feloldás
van, minden
kiló ezer koronámba
Szerkesztői feloldás
van
. Drága hus. –De jó hus.  
 
  A Károly bácsi barna arca, kövér teste, jó lélek, jó ember, okos, nyilt szemű, egészséges fogu. A hasán keresztül vékony arany óralánc rajta lóg egy harctéri ajándék fekete alapon, bene vöröskereszt.  
 
  Zömök zöld kabátja, bekecs, posztóbéléssel.  
 
  két tiszt  
  főkertész  
  főerdész  
  lovászmester itthon nyugalmazott  
  erdőmester (kurschnie)  
 
  A mult évben csak 3 csikónk
Szerkesztői feloldás
volt
 
  öreg a mén  
  – Jó lesz
Szerkesztői feloldás
már
?  
  – hogyne?  

Facsimile Image Placeholder
 
 518 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
valószínűleg hozzák az államtól  
  Szőcs
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
mikor
Szerkesztői feloldás
volt
a Telekiek ménese,
Szerkesztői feloldás
mindig
az államtól hoztuk.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
nem
vagy 28, de elég is az  
  Van
Szerkesztői feloldás
vagy
60 db ló, nagy kicsi vegyesen. Rendesen szokott lenni 120 db  
 
  Az arca szélkifajta. apró kék erekkel tele. A hajsza cigányszürke, vastag kéke ajkai egészen kitakarva a keze olyan vastag, az ujjai dagadtak.  
  arca lefelé szélesedik, a bubja  

Facsimile Image Placeholder
 
 519 
  global
 
  Szántó asszony  
  két tehét elől egy ló  
  egy szász asszony az ekét tartja.  
 
  A jó
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a szarvasok festve a falra, a zöldcserép kályha, rosz szőnyeg  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 520 
  global
 
  – semmilyen lelke, kétszer vetett
Szerkesztői feloldás
meg
a kocán.  
  – na lekem abba jarjon
Szerkesztői feloldás
hogy
menjék, – szól az urának  
  – megyünk, megyünk  
   
  ezek a sovány jó asszonyok akiknek a cseléddel annyi bajuk
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – jött
Szerkesztői feloldás
hogy
az
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a gulya jön
Szerkesztői feloldás
csak
1-ig lesz  
  – De ne menj,
Szerkesztői feloldás
mert
akkort is tudtad te azt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 521 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, gém s kacsa, még fekete golya is.  
  – gyönyörű vadászterületek  
 
 
Szerkesztői feloldás
van
7-800 000 hold havas
Szerkesztői feloldás
van
itt, jó a szarvasoknak.  
   
  – óh lelkem
Szerkesztői feloldás
még
ebben a keserves állapotában is azt akarta
Szerkesztői feloldás
hogy
ott legyen nálunk az ünnepi ebéd.  
  – és mi azt akartuk
Szerkesztői feloldás
hogy
ebbe a
Törölt
« keserves állapotjáb »
háborus időkben eljenek nálunk  
 
  – az egyik Faji lány magas
Szerkesztői feloldás
mint
paszulykoró s vékony
Szerkesztői feloldás
mint
egy deszka. De
Szerkesztői feloldás
mindenki
hallott róla,
Szerkesztői feloldás
mert
olyan a tüdeje
Szerkesztői feloldás
mint
a szivacs  

Facsimile Image Placeholder
 
 522 
  global
 
  s most egy éve
Szerkesztői feloldás
van
és az orvos azt  
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
tulajdonitottak olyan komoly bajt,
Szerkesztői feloldás
mert
a lány
Szerkesztői feloldás
nagyon
erős volt.  
 
 
Törölt
« óév utolsó nap »
 
  ahol leány
Szerkesztői feloldás
van
ott tüzik fel a virágot virágvasárnapján  
 
  fenyőfa virágos piros doboz  
  A hó a havas  
  Üvegcsür – (egy kősség)  

Facsimile Image Placeholder
 
 523 
  global
 
  – Ez a legértékesebb fenyő
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fenyő Taxis baccata. Lehet 60 éves, – az ágai ritkák, igen értékes, hisz nő.  
   
  Bánffy és Kemény ismer  
 
  Szép a két torony képe
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – a régi őrbástya, ez, igen, a régi őrbástya
Szerkesztői feloldás
megszakadt
itt.  
  – az idén se jöttek le?  
  – az idén az hiszem hazajönnek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 524 
  global
 
  Möller a
Szerkesztői feloldás
művészember
 
 
  – a szakállszárító, a lovagteremből  
 
  – a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  az egész vár  
  5-6 cselád  
  sokat
Szerkesztői feloldás
van
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  kulcsár  
  asztali inas  
  szobalány  
  szolgáló  
 
  Eötvös u 7, 5-6 éve vettük azt a kastélyt  
  Fürdőszoba, a legmodernebb berendezés  

Facsimile Image Placeholder
 
 525 
  global
 
  képek  
  a régi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
repi  
  acélmetszetek  
  Egy ajtó fölött k  
  Görgey  
  Rudolf
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Erzsébet kré
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  gr. Nádasdy Tamás  
  Wesselényi Miklós  
  fiatalkori  
  Széchenyi  
  Batthyányi  
  Bem  
  vadkan
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
fej  
  köpenyek  
  pávák kifestve  
  fekete
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
lámpák  

Facsimile Image Placeholder
 
 526 
  global
 
  cimer  
  valami
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szép agancsa  
  hegyi kép  
 
Szerkesztői feloldás
nem
jó képek aztán képek  
  Bencur Rudolf képe  
  Görgenyi verdukt  
 
  Wolfg. Kevny 1791  
  családi képek egy kettő családi képsorozat  
  Barabás képek, ezek a szépek  
  György s felesége Torockay lány jaj de szép képe
Szerkesztői feloldás
van,
 

Facsimile Image Placeholder
 
 527 
  global
 
  kedvesnek ható arc az  
  – Hogy ki
Szerkesztői feloldás
van
a nyalva, milyen szép  
  Kitűnő fejek és karakterek  
 
Szerkesztői feloldás
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bíró annak
Szerkesztői feloldás
volt
ilyen feje az 48-ban.  
  egy kis asztalban képek  
  Anna Szényiné Toldalagi Anna  
  –Ni a Vass lány, de szép
Szerkesztői feloldás
volt
ez is  
  A kopasz koponya  
 
  A pipázó  
  2 méteres falak az rez mosdó  

Facsimile Image Placeholder
 
 528 
  global
 
  Az uj bástya  
  – de szép ez Károly bácsi  
 
Szerkesztői feloldás
nem
magyarországi, ez idevaló  
  Rolka  
  Biliárd
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Óh ők ott laknak két szobába, a dolgozó és házi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fele  
 
  Lovagterem  
  Gyönyörűszép nagy  

Facsimile Image Placeholder
 
 529 
  global
 
  szobák
Szerkesztői feloldás
csak
nincsenek kiépítve  
  Bánffy János 1881 NO  
  gyerek beveste  
  – Na kérem szivesen  
  Rakva a völgy falvakkal  
  be lehet látni
Nyáradtőig
Nyárádtő
 
  Grófok országa ez a völgy  
  havasok  
  Az isten széke  
  Kelence havasok  

Facsimile Image Placeholder
 
 530 
  global
 
  Mezők, mezők  
  szédítő szépség  
  – És ez
Szerkesztői feloldás
mind
a saját fánkból
Szerkesztői feloldás
van, mind
a mi termesik  
  Kaszatömlőc
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
volt ott?  
  Éltető Jóska fent Nagyeró, az az én szülőhelyem, kis birtokosoké.  
  Rus. Oroszfalu, Disznajó, Molvafalu  
  Ezek a havasok
Szerkesztői feloldás
mind
a kemény birtokok, ez a
Szerkesztői feloldás
isten
széke s a hátralevő havasok édesitik
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 531 
  global
 
  Ez
Szerkesztői feloldás
mind
az övék
Szerkesztői feloldás
volt,
s most
Szerkesztői feloldás
mind
jobbágykézen maradtak..  
  a park 30-40 hold, az már szálas erdő  
  A Hunyady vár utca épület Verbőczyé is volt.  
 
  – Bosszantja
Szerkesztői feloldás
hogy nem
az övé
Szerkesztői feloldás
mind
amit itt lát, ez
Szerkesztői feloldás
nem
kell neki, Idecshátára.  
  Kőrisfák  
  felsőidecs  
  egy
Szerkesztői feloldás
nagy
kört belátni szép szántók, ez a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
Mind
az urdalma, egeszen az őrház irányáig  

Facsimile Image Placeholder
 
 532 
  global
 
  – 34 község
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
jön be addig
Szerkesztői feloldás
hogy
az ur
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az urdaligb
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
rug be  
  – Fillér! Filler.
Szerkesztői feloldás
nem szoba.
 
  A pávákat sokszor
Szerkesztői feloldás
meg
kergeti.  
  Ez afféle  

Facsimile Image Placeholder
 
 533 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 534 
  global
 
   
  800 hold a szántó  
  A rosz, de már sokszor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
nem
termése  
  A fensikság
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
része  

Facsimile Image Placeholder
 
 535 
  global
 
  kertben pumpál  
  henyefenyő  
  óriási orgonabokrok  
  vadszőlő magas olyan a szomoru kőrist lefutotta az ampalopnis  
 
  – Ákos bárom fent lakott a várban  
  – Nem, az én vendégeim. Mind már az úr vendége; jobban is szertem,
Szerkesztői feloldás
mert
itt ebbe a bagoylvárba,
Szerkesztői feloldás
nem
lehet kifűteni; és ki szolgálja ki őket?  
  2-300 éves tölgyek  

Facsimile Image Placeholder
 
 536 
  global
 
  – No most hol a vadászati engedély?  
  – Nem is kell?  
  – Nem?  
  – Erre
Szerkesztői feloldás
nem
kell vad. engedély
Szerkesztői feloldás
mert
6-os flóbert,
Szerkesztői feloldás
csak
tartási engedély kell  
  – Jaj isten annyi csókatojás –  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
meglehet
ennei.  
 
  – No egyet
Szerkesztői feloldás
még
hogy szedjek le.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
van
, Egész biztos ezért repült el.  
  – Brávó  
 
Szerkesztői feloldás
csak
olyan nívósak ezek a csókák  
  – Haha… Milyen ugy az öcsém, bagyorkányos.  

Facsimile Image Placeholder
 
 537 
  global
 
  legfinomabb fajrózsák
Szerkesztői feloldás
csak
gyökérnemesek
 
  a legfinomabb fajrózsák  
 
  – a pap bácsi, tudatlan, szid
Szerkesztői feloldás
mindent
, predikál a feltámadásról s azt
Szerkesztői feloldás
mondja
.  
  – azt hiszed én ezt hiszem?  
  – hát kár is ha ilyen
Szerkesztői feloldás
embernek
feltámani  
 
 
Szerkesztői feloldás
mind
szidta az udvart pl olyan
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
is kapott ami
Szerkesztői feloldás
nem
járt
Szerkesztői feloldás
volna
neki)  

Facsimile Image Placeholder
 
 538 
  global
 
  – Ezt is kellet lássam, besuvadt a híd.  
  Károly bácsi
Szerkesztői feloldás
van
bene valami nyugalom és gőg nélküli fölényes higgadtság.
Szerkesztői feloldás
nem
hozza ki a sodrából semmi,  
  –No menjünk  
 
  Nadály, Hyos ciamus)  
 
Szerkesztői feloldás
nem
fél ismerte csak idejön.
Szerkesztői feloldás
nem volt
az isten följén olyan növény amit én nem ismertem
Szerkesztői feloldás
volna
 

Facsimile Image Placeholder
 
 539 
  global
 
  veres fenyő  
  fekete fenyőegyforma  
  strobus, színes fenyő  
  erdei genyő, lucfenyő az a legszebb  
 
  a Fraci műterme  
  vályogfalu deszkák  
  korhadtak  
  lovászmesteri lakás, ménesmester  
  – félek rajta
Szerkesztői feloldás
hogy
fagy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lesz. Abiza  
  – szőnyegnövények helye már ki
Szerkesztői feloldás
van
tüzdelve, som és más vesszővel  

Facsimile Image Placeholder
 
 540 
  global
 
  20 zsidó
Szerkesztői feloldás
van
most 70 helyett  
 
  ménesmester  
  lakás két szoba, konyha, kamra  
  Katonasegéd
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
volt
gyógykovács  
  őrmester  
  pénz 600 kor  
  párszáz
Szerkesztői feloldás
korona
jutalék  
  leválaszott csikók után jutalékok  
  28 mázsa termény, szemes búza, kukorica árpa  
  tüzifa  
  1 hold kukoricaföld  
  kert  
  két gyereke
Szerkesztői feloldás
van
9–12 éves  
  szász  

Facsimile Image Placeholder
 
 541 
  global
 
  Csikós beszél  
  – Szépen
Szerkesztői feloldás
csak
szépen  
  Az istálók előtt a sima hátuk  
  – Hát ezek a nyilak  
  – Az is csikózó?  
  – Hát most tüzik ki  
  – Morkéstállo  
  – No
Szerkesztői feloldás
nem
baj.  
  – Hány kancánk lesz csikozó  
  – 3 csikója
Szerkesztői feloldás
van
 
  – Az öreg Tuba csikozó  
  – 9  
  – A virág a tizedik  
  – Hát bár legalább 10 csikónk lene. Az öreg kancácnk szénát kapnak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 542 
  global
 
  – Abizony
Szerkesztői feloldás
csak
rajta hordja  
 
  Az öreg mén, törzsmén az első térdei lógnak
Szerkesztői feloldás
nem
bír állani  
  – Az apaállatnál jó az ha a hátulja jó
Szerkesztői feloldás
mert
ha az rosz
Szerkesztői feloldás
nem
bír felállni.  
  kocsilovaknál  
  – Hogy járják a csikók?  
  – Nem jól instálom, ma is
Szerkesztői feloldás
megjártattuk
Szerkesztői feloldás
nem
jól járnak együtt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 543 
  global
 
  1200-1300 lakos  
  600 férfi oda  
  – azt hiszem
Szerkesztői feloldás
hogy
több nincs itten 25 férfinél  
  – 83 férfia az urdalomnál  
  70családos  
 
  – egy hordó pityókát  
  kapunk egy zsákkal  
  25 kiló füstölt hus  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
mit is  
  pokrocokat  
  zöldségeket, más sincs
Szerkesztői feloldás
csak
a kis sárgarépa
Szerkesztői feloldás
meghagyva
.  
  zsirt? azt
Szerkesztői feloldás
nem
.
Szerkesztői feloldás
nem
tették fel?