Aranysárkány fejléc kép
 
Facsimile Image Placeholder
 
 2073 
Globális1
 
  Balázs Endre  
  kitisztogattuk a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
– verkeket
n
Jegyzet Földalatti kaszárnyákat (német).
 
  sok
[szerkesztői feloldás]
dolog,
1500
[szerkesztői feloldás]
embert
lát el és 5 comp vártüzérség,
[szerkesztői feloldás]
megunta
a levegőt,
[szerkesztői feloldás]
kazamata
n
Jegyzet A várfalak vastagságában, illetve a bástyák belsejében a föld alatt kiépített boltozott védelmi helyiség.
 
  könnyen le is lövik  
  az
[szerkesztői feloldás]
isten
verje
[szerkesztői feloldás]
meg
ezt a
[szerkesztői feloldás]
gazembert
, egy altábornagy a J és osztrák nép felkelő  
  el
[szerkesztői feloldás]
vannak
kényeztetve a nemzetiségek miatt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2074 
Globális1
 
  Fanyar
[szerkesztői feloldás]
értelmes
arcával, lenyírt bajszu, hosszu fogai a fekete közökkel  
  – az oroszoknak cugonként
n
Jegyzet Szakaszonként (német).
volt gépfegyvere és vadásztak
[szerkesztői feloldás]
ránk
 
  és
[szerkesztői feloldás]
mindig csak
az a jelszó
[szerkesztői feloldás]
hogy
előre  
  elfogtunk 3 oroszt, a többi
[szerkesztői feloldás]
nem
ért rá ki kérdezni, én faggattam elő adta töviről hegyire
[szerkesztői feloldás]
mert
félt,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudta mit csinálunk a foglyokkal  

Facsimile Image Placeholder
 
 2075 
Globális1
 
  8 hadtest – 4–500 000
[szerkesztői feloldás]
ember
. Itt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ez a disznó hely  
 
n
Jegyzet szeptember 6–11. A lembergi csatában az osztrák–magyar hadsereg vereséget szenved az oroszoktól.” Magyarország történeti kronológiája: III. kötet 1848–1944, főszerk. BENDA Kálmán, Bp., Akadémiai, 19832, 828.
[szerkesztői feloldás]
Megvolt
,
[szerkesztői feloldás]
dehogy volt
,  
  16000
[szerkesztői feloldás]
népfelkelő
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  2 dandár,
[szerkesztői feloldás]
honvédség
20000  
  1
[szerkesztői feloldás]
honvéd
[szerkesztői feloldás]
tüzérezred
 
  tiroliaktól egypár tüzér brigád  
  40 000  
  igen egy félmillió velünk szemben  
  és
[szerkesztői feloldás]
mégis
vorverts, előre, ez
[szerkesztői feloldás]
volt
a szó.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2076 
Globális1
 
  láp, erdő és kopár dombok a leggyalázatosabb  
  huszár ezredek maradtak a lápba s ott levágták  
  levittek ebéd után
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
[szerkesztői feloldás]
minden
ágyúnkra 20-25 válaszolt s jól lőttek a pimaszok. A mienk
[szerkesztői feloldás]
még
 
 
[szerkesztői feloldás]
jobban
lőtt.
[szerkesztői feloldás]
mindig
fogok csodálkozni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
olyan kevés gyakorlat mellett.  
  A
[szerkesztői feloldás]
legnagyobb
srapnelzivatarba
n
Jegyzet Repeszgránát-zivatar (német).
[szerkesztői feloldás]
voltunk
hilfplatzon,
n
Jegyzet Segédhely (német).
,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2077 
Globális1
 
  olyan felületesen,
csak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
nem
értesítettek  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tudtuk
[szerkesztői feloldás]
mennyire
 
 
[szerkesztői feloldás]
mindenki
áruló,
[szerkesztői feloldás]
még
a gyerek az anyja hasába is s  
  huzták egész finoman fel ezeket a dankeleket egy sereget
[szerkesztői feloldás]
megvédett
 
  gödörbe a kozák
n
Jegyzet Orosz.
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
ettünk egy falatot se ételt, cukorrépát  
  arzenikum,
n
Jegyzet Két arzén- és három oxigénatomból álló, igen erősen mérgező, fehér, kristályos vegyület.
kolera, tifusz
[szerkesztői feloldás]
bacilus, baktérium
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2078 
Globális1
 
  a telefon, egy db  
  tele
[szerkesztői feloldás]
van
a mi csapatunkkal  
  szanitéc
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
park, a törzse a
[szerkesztői feloldás]
parancsnokságnak
 
  rátérünk az utra
[szerkesztői feloldás]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  láp közt
[szerkesztői feloldás]
országut
 
  9.16. ezred  
  17
[szerkesztői feloldás]
kilométert
futottunk előre
[szerkesztői feloldás]
hogy megelőzzük
 
  golyózápor  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2079 
Globális1
 
  ott adta a rajvonalakat  
  Egyik cigarettát a másik után
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a fehér fényű lámpa  
  – soha
[szerkesztői feloldás]
életemben
[szerkesztői feloldás]
nem
adnám
[szerkesztői feloldás]
meg
magam, nincs olyan természetem, ordítok
[szerkesztői feloldás]
jönnek
a
[szerkesztői feloldás]
kozákok
,
n
Jegyzet Oroszok.
[szerkesztői feloldás]
figyelni,
[szerkesztői feloldás]
álljunk
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  de egyre
[szerkesztői feloldás]
nem
számítottam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tót volt  
  2
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
és 5
[szerkesztői feloldás]
hadnagy
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  öt oldalról  

Facsimile Image Placeholder
 
 2080 
Globális1
 
  de állandóan a
[szerkesztői feloldás]
legundokabb
kereszttüz, egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – a kozák
n
Jegyzet Orosz.
olyan
[szerkesztői feloldás]
hogyha
tömeget lát
[szerkesztői feloldás]
nem
támad, s különösen fél a honvédségtől a zsinoros izéktől  
  elhajigálták  
  az
[szerkesztői feloldás]
volt
a szerencse,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a legénységnek tölténye
[szerkesztői feloldás]
volt
 
 
[szerkesztői feloldás]
csinálj rendet
[szerkesztői feloldás]
minden
rajvonalba, még
[szerkesztői feloldás]
nem
adom
[szerkesztői feloldás]
meg
magam  
  merre
[szerkesztői feloldás]
van
Lemberg
Lemberg
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2081 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
megjegyzem
a lánc legmagasabb pontjáról lőttek.  
  – ilyen talaja
[szerkesztői feloldás]
van
ezeknek a pimasz helyeknek az
[szerkesztői feloldás]
embert megbírja
, a lovat
[szerkesztői feloldás]
nem
 
  láttam az egyiken egy delejtüt
n
Jegyzet Iránytű (régies).
 
  nekünk
[szerkesztői feloldás]
délnyugatra
kell keresztül  
  nyugodt, pihent ész  
 
[szerkesztői feloldás]
kihuzom
a revolvert  
  átveszem a
kommandót
Beszúrás
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2082 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
akart egypár szót fogadni, főbe lőttem, olyan karakánul léptünk fel,
[szerkesztői feloldás]
hogy
szót kezdtek
[szerkesztői feloldás]
fogadni
 
 
[szerkesztői feloldás]
csináltam
egy 3 km rajvonalat s akkor neki a
[szerkesztői feloldás]
lápnak
. A
  kozák
n
Jegyzet Orosz.
a lápra
[szerkesztői feloldás]
nem
megy rá,
[szerkesztői feloldás]
mert
ha mi
[szerkesztői feloldás]
csak
egy
[szerkesztői feloldás]
kilométert
megyünk hát urak vagyunk  
  esetleg mi támadunk  
 
 
[szerkesztői feloldás]
nemvolt
az snurgrád
n
Jegyzet Nyílegyenes (német).
mi a fene  

Facsimile Image Placeholder
 
 2083 
Globális1
 
  A jobbszárnyból
[szerkesztői feloldás]
vagy
40
[szerkesztői feloldás]
meghalt
vezettem azzal a céllal
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt a
[szerkesztői feloldás]
meg
sturmolom.
n
Jegyzet Rohamozom (német).
 
  kiküldtem a patrolunkat.
n
Jegyzet Járőr.
 
  – Az a célom,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt
[szerkesztői feloldás]
megsturmolom
, már
[szerkesztői feloldás]
csak azért
is
[szerkesztői feloldás]
hogy
a mienket visszavetik, tudják fedezni.  
  Itt
[szerkesztői feloldás]
süllyedtem
el s a lovam
[szerkesztői feloldás]
megnyomott
 
  s
[szerkesztői feloldás]
mégeccer
[szerkesztői feloldás]
elsüllyedtem
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2084 
Globális1
 
  Két nap
[szerkesztői feloldás]
nem
evett, ivott
[szerkesztői feloldás]
semmit
a ló, ugy elvolt fáradva.  
  tudtam én, vezettem  
  hiába
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neki
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
szabad
[szerkesztői feloldás]
elmenni
! Két
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy elment
s őket leszurták  
  tudtam én azt előre  
  11-es és 10-es ezred vissza
[szerkesztői feloldás]
volt
verve  
  ezredes egy ezredet csinált a maradékból.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2085 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
szeptember
8 – jött
Pestre
Budapest
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2086 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
október
11  
  ideges urAz .
n
Jegyzet Az idegesség itt nem valami miatti ingerültséget, hanem ideggyengeséget, kóros ingerlékenységet jelent, vö.: Magyar Lexikon: Az egyetemes ismeretek encyklopaediája, IX., Bp., Wilckens és Waidl, [1881], 321–322.
 
  Még nemrégen, a tavaszon abban a kávéházban találkoztam vele, ahova azok az urak járnak, akik kissé örök hadilábon állanak a sikerrel s egymás gyöngédségét élvezni jönnek össze. Ezek a menthetetlen optimisták a véletlenül közéjük került emberen is megérzik a letörtség keserü mandula izét s az ideges ur azonnal, egészen jól beleillett az asztalba. Pláne, mikor kisült, hogy egyetemi éveiben a kolozsvári egyetem disze volt, s hogy nagy konceptiói vannak a lelkében raktáron, és veszekedett vad magyar, aki nem kimél se istent, se embert s végkép boldogtalan a fajtánk sorsa miatt, akkor mindjárt ugy belekapcsolódott a társaságba, mint a babérlevél a babérkoszoruba.  
  Azt azonban nem vették szivesen, hogy izzó pesszimista. Ők mindnyájan tele vannak keserüséggel, elégedetlenséggel, maró szarkazmussal, de optimisták, abból élnek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
optimisták,
[szerkesztői feloldás]
hogy
várják a saját életük szebb fordulását, meg a magyarság kivirágzását… Megisszák a délutáni feketéjüket,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2087 
Globális1
 
  megkritizálják a lapokat és várják.  
  Az ideges ur, megdöbbentő dolgokat hozott a vidéki szolgabíró-életből. Csuf és felháborító pozitiv eseteket. S olyan kommentárokat
füzött
Beszúrás
hozzá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[törölt]
« egy »
minden ujságiró szopogatta volna mint a cukrot. De az asztaltársaság egy-kettőre elintézte ezeket a dolgokat, kimondták rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ideges ur.  
  Ezzel a szóval
[törölt]
« ki »
közömbösítve volt,
Beszúrás
mint a sebbe került idegen anyag; ideges, hát nevettek a dolgain. Ők jobban tudják azt mind, amit az ideges ur panaszol. Rég elintézett dolgok ezek, amelyeknek már készen van az összes – nem ellenszere, de ellenérve.  
  Az ideges ur még idegesebb lett, magas homlokán, amely keskenyre összenyomva emelkedik fölfelé, s gyér, laza hajat hord tetején, sovány, hosszu arcán, vastag széles ajkain, amelyeket minden pillanatban rág, harapdál valami fölényes türelmetlenség nőtt ki s egyszerre csak kifakadt.  
  – Az urak mit tudnak, mit tudnak az urak. Itt ülnek egy kulturpontban és nem látják, mi van a vidéken.  
  – Épen azért, – nevetett rajta az asztal széles, puha, nagytetemü vezére s hangosan nevetett, mint aki végre előnybe jut, –  

Facsimile Image Placeholder
 
 2088 
Globális1
 
  mi nem nézzük provinciális idegenséggel a dolgokat, hanem magasabb, egyetemesebb, mondhatnám providenciális gondolkodással.  
  Az ideges úr ott feküdt, mikor megkerestem, az előkelő fasori szanatorium
n
Jegyzet A Fasor vagy Herczel Sebészeti Szanatórium historizáló stílusú, reprezentatív épülete a Városligeti Fasor 9. szám alatt működött (rendelő orvos Ádám Zoltán, forrás: Árkánum Telefonkönyv).
csillogó rézágyában, kellemes enyhe esti világosságban, egyedül, a katonasapkája egy fogason volt s mellette egy öblös karosszék tele rakva könyvekkel, mappákkal, az éjjeli szekrény fehér márványlapja tele jegyzetekkel, ceruzákkal, poharak, ásványviz, ezüst kanalak, csengő, villanylámpa s az egész szoba fehér, csak a rézágyak sárga rudjai aranylanak s az ő feje fekszik barnán, az ajkát harapdálva a fehér párnán.  
  – Ah, kedves uram, igazán
[szerkesztői feloldás]
nagyon
örülök. Naggyon derék dolog, szép
[szerkesztői feloldás]
hogy megkeresett
… Én nem is értesítettem senkit, unom a leveleket irni, de örülök, ha egy pár percet… Tegye le a kabátját kérem, igazán örvendek, ha egy pár percet… Meleg van itt… Nem, nem baj, mozognom nem lehet, mert borzasztó fájdalmaim vannak, de nem, nem árt egy kis beszéd.  
  – Hát hol sebesült meg?  
  – Nem vagyok én sebesült, se golyót, se kardot nem kaptam az oldalamba,
[szerkesztői feloldás]
hanem
hogy ugy mondjam, sérült vagyok. A lovam be sülyedt a lápba és megnyomott. Most a májam… ugy látszik gennyes daganat…  

Facsimile Image Placeholder
 
 2089 
Globális1
 
  undok dolog… az epém is, epekövem van,… eh, naggyon tönkre vagyok téve; ámbár hiszen
[szerkesztői feloldás]
nem
panaszkodom, hát akik ott maradtak, én is maradhattam volna…  
  vittek engem kérem és onnan . Borzasztó, kimerítő szolgálat, egy zászlóalj főorvosa, séfdoktora voltam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mondjam… 1500
[szerkesztői feloldás]
embert
ellátni, a mellett huszárság, tüzérség… nagyon
[szerkesztői feloldás]
meguntam
már ott a levegőt. Az a komisz kazamata levegő… könnyen le is lövik az embert; a mienk! hát! persze, nagyon olcsó ott egy emberélet, meg is történt több tisztet lelöttek, hogyne, a legénység.  
  Idegesen rángatja az arcát. Nem mozdul, csak az ajka s az ujjai. Minden pillanatban van valami keresni valója. Vizet iszik,
[szerkesztői feloldás]
ugyhogy
nem emeli a fejét egy-két csöppet s oly rendkívüli óvatossággal, amit csak a japánról szokás feltenni.  
  – Parancsol egy cigarettát? Nem? – s rágyujt. – Hát kérem, az isten verje meg ezt a gazembert, – egy altábornagy rendelkezett velünk, – nagyon
[szerkesztői feloldás]
meg
is volt lepve, – igazán egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
cigarettás?  
  – Nem… Mér volt meglepve az altábornagy?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2090 
Globális1
 
  – Hát a magyar népfölkelők! Az nem
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
az osztrák.  
  – Külömb.  
  – Á, egy napon se lehet emliteni, három hét van köztük meg egy vikszelő kefe,
n
Jegyzet Cipőfényesítő kefe.
ahogy a katonák mondják, – s kissé hirtelen elneveti magát, a tábori vigság csillan az eszébe, – az osztrák népfölkelő nem
ér
Beszúrás
semmit.  
  – Mi az oka?  
  – Nagyon el
[szerkesztői feloldás]
vannak
azok kényeztetve. Nálunk
[szerkesztői feloldás]
olyan
fegyelem van, ott meg, á, félnek a nemzetiségi lázadásoktól. Elég az hozzá,
[szerkesztői feloldás]
hogy
minket ez a disznó kidobott a nyílt mezőre.  
  – De ott legalább jó levegő volt.  
  – Áh, – legyint idegesen és az orrát dörzsöli, állát, szemesarkát vájja s egy perc alatt végig szijja a cigarettát – ilyen állapotok! Ágyu fedezet nélkül masíroztatni az orosz ágyuk előtt. Egy ágyunk nem volt uram és az a fejetlenség! Az én Hilfsplatzom
n
Jegyzet Segédhely (német).
ott volt felállítva , a legutolsó házban, még részben szerencse
[szerkesztői feloldás]
hogy
legutolsó,
[szerkesztői feloldás]
mert
arra
[szerkesztői feloldás]
nem
igen céloztak és ezeknek a pimasz oroszoknak minden cugnak megvan a gépfegyvere, sirtunk uram, a dühtől, és ott állottunk, hogy nincs mit tenni, a golyó ugy ömlött, azt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2091 
Globális1
 
  kimondani nem lehet, mint a jégeső. Észre is vették aztán
[szerkesztői feloldás]
hogy
vagyunk – s az orra tövét, fülét, haját vájta a körmeivel – és parancsot adtak, hogy mihelyt sötét lesz, vissza . Ott volt a
főcentrum
Beszúrás
, a mi szanitéc
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
parkunk és kérem engem nem értesítettek, otthagytak az egész sebesült állományommal. Ha nekem gyanusnak
[szerkesztői feloldás]
nem
látszik valami és utána
[szerkesztői feloldás]
nem
szaladok kérdezősködni, ott maradok, pedig
[szerkesztői feloldás]
nagyon
pimaszok ezek a kozákok
n
Jegyzet Oroszok.
a pikával,
n
Jegyzet Lándzsa (olasz).
ha kevés embert lelnek.  
  Uj cigarettára gyujt.  
  – Nem fárasztja a beszéd?  
  Nem is hallja, már benne van az ingerültség lázában.  
  – És nálunk mégis mindig az a jelszó,
[szerkesztői feloldás]
hogy
előre, előre, vorwärts! És megy is a magyar. De hát bátorság a gépfegyverek ellen! Mikor én a két ezreddel ujra találkoztam hát csak a resztlije
n
Jegyzet Maradék (német).
maradt meg a 8000
[szerkesztői feloldás]
embernek
tán ezer vagy mennyi. Egy valamirevaló tiszt
[szerkesztői feloldás]
nem
volt velünk 2 főhadnagy
[szerkesztői feloldás]
volt
, meg 5 hadnagy és ezek legnagyobbrészt zsidók és gyávák az isten verje meg, egy látcsövük
[szerkesztői feloldás]
nemvolt
, elvesztették, eldobták és kérem minket lőttek elölről felöl, ahova ki voltunk küldve erősítésre, lőttek hátulról  

Facsimile Image Placeholder
 
 2092 
Globális1
 
  felől, ahonnan elindultunk reggel, a centrumból. Lőttek a lánc legmagasabb pontjáról, – öt helyről, öt helyről, öt irányból és ugy állottunk mint a birkák…  
  Az ajkát kékre rágja, iszonyu türelmetlenség az arcán.  
  – Hogy annyi az orosz! Hogy az erdők,
[szerkesztői feloldás]
hogy
öntik az oroszt!… Kérem, még az első nap elfogtunk 3 orosz előörsöt, biciklisták voltak, intelligensek, hátra került hozzám, hát én faggattam. Mindahárom egymástól függetlenül azt vallotta.  
  – Németül tudtak?  
  – Tudtak. Meg volt ott orosz tolmács.
[szerkesztői feloldás]
Mind
azt vallották
[szerkesztői feloldás]
hogy
nyolc hadtest jön szembe velünk.  
  Megáll s hosszu, sovány ujjait görcsösen megmerevíti.  
  – Nyolc hadtest, 50 000
[szerkesztői feloldás]
emberével
, 400-500 000
[szerkesztői feloldás]
ember
.  
  – És maguk két ezreddel?  
  – Eh,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
elmondom… Hisz azt beszélem… kérem… Nekünk volt 16000 népfölkelőnk, volt 2 dandár honvédségünk… ez 20000, volt egy honvéd tüzérezredünk és a tiroliaktól egy pár tüzér brigád, valami negyvenezer…  
  – Egy félmillióval szemben.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2093 
Globális1
 
  – Egy félmillióval szemben. És mégis vorwärts, vorwärts, előre, ez volt a szó… És ha mi egy ágyuval lőttünk, arra 20-25 felelt és jól lőttek a pimaszok. A mieink még jobban lőttek,
[szerkesztői feloldás]
mindig
fogok csodálkozni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
olyan
kevés éleslövés gyakorlat mellett a honvéd tüzérség így tud dolgozni.  
  Bólint, a szeme kissé elmered; meghajtja a zászlót a magyar faj előtt.  
  – Elég az hozzá kérem, a legnagyobb srapnel
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
zivatarban állottunk az országuton. Tizenhét kilométert futottunk, hogy egy lápot megkerülve hamarabb érjünk be az erősítéssel, mint az orosz, dehát itt
[szerkesztői feloldás]
nem volt
mit tenni. Elölről is jön egy orosz sereg, utánunk is. Megállottunk. De
[szerkesztői feloldás]
hogy
kerültek ezek utánunk, felől… az igaz ott kém mindenki. A gyerek az anyja hasába már kém, finoman kötözték is őket felfelé, elég komisz volt, mindig halált konstatálni… és nem ettünk négy napja egy falat főtt ételt… Á kérem a tábori konyha! Hol volt a tábori konyha! Lehet azt szálítani? Káposztatorzsát ettünk a mezőn, meg cukorrépát. Nekem
[szerkesztői feloldás]
volt
egy kis csokoládém, azt szopogattam. És vizet
[szerkesztői feloldás]
nem
lehetett inni,
[szerkesztői feloldás]
mind megvolt
mérgezve. A lovak
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
ihattak… Á, mindenfélével. Meglehet azt könnyen mérgezni. Arzenikummal,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2094 
Globális1
 
  kolera bacilussal, tifuszbaktériummal… Hát hiszen a 9. és 16. ezreddel álltunk ott… Hát én… soha életemben
[szerkesztői feloldás]
nem
adnám
[szerkesztői feloldás]
meg
magam… Nincs olyan természetem, – s elnéz szinte restelkedve,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezt ki is mondja, – ordítok,
[szerkesztői feloldás]
hogy
álljunk meg figyelni, jönnek a kozákok…
n
Jegyzet Oroszok.
ott voltak mögöttünk avval a pimasz pikával… De abba az egybe elszámitottam magam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
sok tót volt az ezredbe, azok meg már kötözték a fehér zsebkendőt a szuronyra.  
  Bosszusan legyint s uj cigarettára gyujt.  
  – Igazán nem cigarettáz?  
  – Nem.  
  – Na hát a kozák
n
Jegyzet Orosz.
nem támad, ha tömeget lát és különösen fél a honvédségtől, a zsinóros
[törölt]
« októl »
izéktől… – ezt ő is ma olvasta, legyint is rá, bár tetszik neki is, – nem volt egy térkép, egy látcső, semmi, a 2
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
és 5
[szerkesztői feloldás]
hadnagy
elvesztette a fejét, senki se parancsolt, senki se fogadott szót. Hát csinálj rendet,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
, csináljatok rajvonalat, én nem adom meg magam és nem is engedem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezer ember… Hát most hova menjünk, mindenki csak , ? De hol van ? Senki se tudta… Meglátok az egyiken egy delejtűt, felállítom. Hát mi folyton északkeletre marsoltunk, hát akkor délnyugatra kell lenni? Nem?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2095 
Globális1
 
  S rámnéz, mintha most állapítaná meg az irányt  
  – Hát én ugy
[szerkesztői feloldás]
okoskodtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
rá kell menni a lápra. Ott még kijuthatunk,
[szerkesztői feloldás]
mert
az
[szerkesztői feloldás]
embert
megbírja, a lovat már
[szerkesztői feloldás]
nem
igen, mert kicsi a patája és
[szerkesztői feloldás]
nagy
a suly. A kozáknak
n
Jegyzet Orosznak.
több esze
[szerkesztői feloldás]
van
, az
[szerkesztői feloldás]
nem
megy a lápra, hát mi ha
[szerkesztői feloldás]
csak
egy kilométert megyünk már urak
[szerkesztői feloldás]
vagyunk
, még fordulhat ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi támadunk. … Csináltam egy 3 kilométeres rajvonalat, nem vót épen snurgrád, mi a fene, de megvolt, hullámzott és be a lápba.  
  – És a tisztek?  
  – Micsoda, egy se szólt, ugy szót fogadtak. Kivettem a revolveremet, felhuztam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
aki
[szerkesztői feloldás]
ellentmond
föbe lövöm. Nem akart egy pár engedelmeskedni, lelöttem. Hát láttak
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
olyan
karakánul lépek fel,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kezdtek szót fogadni. A tisztek amit tudtak, segitettek… Csak az a tetején levő orosz üteg okozott legtöbb kárt, a jobbszárnyból vagy negyvenen meghaltak. Hát én nekem aztán az
[szerkesztői feloldás]
volt
a célom, hogy ezt a , ha át tudunk menni,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2096 
Globális1
 
  megsturmolom, patrolokat küldtem ki, mi a fene, egész rendesen… Már
[szerkesztői feloldás]
csak
azért is,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha a mieinket visszavetnék, tudjuk fedezni… Itt sülyedtem el s a lovam megnyomott… Az a nyereg felső fája a mellemre szorult, ide, és
[szerkesztői feloldás]
nem
birtam kiszabadulni. Az
[szerkesztői feloldás]
volt
a szerencse, hogy a lovászom tartotta a lovat és a puczerem
n
Jegyzet Tisztiszolgám (német).
is ott
[szerkesztői feloldás]
volt
mellettem,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
derék fiú, beregi öreg rezervista,
n
Jegyzet Tartalékba helyezett, tartalékos katona.
annak is négy gyereke maradt otthon… Nem  
  Megijedtem a miatt, mi lesz ennek a vége, ha a vezér igy elpusztul… félve kérdeztem  
  – És aztán, át mentek a lápon?  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
még
eccer elsülyedtem, a vót a baj
[szerkesztői feloldás]
hogy
a ló, ha füvelt is egy keveset, de két napja
[szerkesztői feloldás]
nem
ivott,
[szerkesztői feloldás]
pedig
az a lónál igen nagy dolog, alig bírt menni.  
  – Hát akkor hogy volt, önt vitték?  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
én nem éreztem akkor
[szerkesztői feloldás]
hogy
milyen bajom van… Átmentünk osztán. A vót a jó
[szerkesztői feloldás]
hogy
huszár patrollal találkoztunk, és az elvitt a mieinkhez. Egy ezredes épen azt csinálta
[szerkesztői feloldás]
hogy
a 11-es és a 10-es ezred resztlijéből egy teljes  

Facsimile Image Placeholder
 
 2097 
Globális1
 
  ezredet állitott össze, akkor osztán minket is egyszerüen besorozott.  
  – Elmondta neki,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jöttek át?  
  – Á, lehet ott beszélni? Én megtettem a magam jelentését, el van intézve.
[szerkesztői feloldás]
Nem volt
ott uram semmi fej, semmi ész, szív, semmi. Mikor átértünk a alá. Az én hadnagyaim nagyrésze ment tovább a fenébe. Pedig hát az istenfáját,
[szerkesztői feloldás]
mondtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
katonák vagyunk, ha egyszer biztonságban vagyunk,
[szerkesztői feloldás]
meg
kell állani és poziciót foglalni. Azok elmenekültek. Le is lövöldözték őket. Mind tele volt az az erdő muszkával…
n
Jegyzet Orosszal.
 
  – De hát mi lett az ön vezérletének a sikere?  
  – Hát ott voltunk
[szerkesztői feloldás]
vagy
ezren! Megmenekültünk, kerültünk.
n
Jegyzet „Augusztus 26–szeptember 1. […] A Gnila Lipa-i csatában […] az orosz 3. és 8. hadsereg Lembergig, a támadás kiindulópontjáig szorítja vissza az osztrák–magyar 3. hadsereget.” WESTWELL, Ian, Az I. világháború napról napra, [fordító és lektor nélkül], Debrecen, Hajja és fiai, 2001, 25. – A magyar változat készítőinek neve nincs feltüntetve, nem feltétlenül megbízható forrás. De ha helyes az információ, akkor a szöveg az 1914. augusztusi-szeptemberi hadi eseményekről szól.
Én
[szerkesztői feloldás]
csak
annak örültem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jól jöttünk a lápon, mert az
[szerkesztői feloldás]
volt
az egyetlen ut…  
  – Hála istennek. Hát aztán.  
  – Az utolsó vonattal jöttem el és itt reumát konstatált az a gazember zsidó, ott ő a főorvos az a Bence.
n
Jegyzet Bence Gyulát 1914. szeptember 1-én nevezi ki Ferenc József tartalékos főorvosból a Budapesti Honvéd Helyőrségi Kórház ezredorvosává.
Most itt nyöghetek… Nahát igazán
[szerkesztői feloldás]
nagyon
örvendek,
[szerkesztői feloldás]
hogy megkeresett
… sok baj van ott uram, sok fejetlenség, vágóhid, pánik. Ne is beszéljünk róla. Nagyon csehül állunk.  
  Az elegáns fehér épületből, ahol gazdag idegesek szoktak üdülni, az erős  

Facsimile Image Placeholder
 
 2098 
Globális1
 
  borus estén egyenesen a törzskávéházba mentem. Ott ültek az urak és elestét abrakolták. Említettem a barátunkat. Nevetve legyintettek.  
  – Az egy ideges ember. Azt hiszi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő mert ott volt, tud valamit. – s optimista széles arcukkal jóizűen nevettek. – Mi azt innen mind jobban tudjuk. Ő csak egy részletet látott! Mi az egészet az eredményeiben.  
  – Ugy van… Pánik a magyar katonák közt. Mikor az orosz ugy fél a zsinórosoktól, meg a vörös ördögöktől… meg a juj magyarszki!  
  Jóizüen nevettek. Az urak erős, szép, hatalmas fiúk, de egy sem katona.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2099 
Globális1
 
  Kant:  
  – Kisértsük
[szerkesztői feloldás]
csak
meg, hogy a rendesen vallott nézet helyett, mely szerint ismeretünk a tárgyakhoz alkalmazkodik, –
azt
Beszúrás
tegyük fel,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a tárgyak alkalmazkodnak a mi
[szerkesztői feloldás]
megismerésünkhöz
!
n
Jegyzet Kant 1781-ben megjelent főműve, A tiszta ész kritikája az egész nyugati filozófia szemléletváltását hozta magával. Az úgynevezett kopernikuszi fordulatban megcserélődött tudat és tárgy viszonya, így Kanttól kezdve az vált a filozófia alapvetésévé, hogy nem a elme és a megismerés alaklmazkodik a valósághoz, hanem éppen fordítva. Ez az új szemlélet úgy viszonyul a korábbi empirista és racionalista elképzelésekhez, mint a heliocentrikus világkép a geocentrikushoz. Innen ered a koprnikuszi jelző.
 
 
  – A kategorikus imperativus: Cselekedj ugy,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tetted indokai örökre egy általános törvényhozás elveiül szolgálhassanak.
n
Jegyzet A gyakorlati ész kritikájában (1788) Kant többek között az erkölcsös cselekvés mibenlétét törekszik megállapítani. Morálfilozófiáját kötelességetikaként is emlegetik, mivel az erkölcsös cselekedet alapjának nem az emberi természetet, hanem a tiszta ész a priori törvényét nevezi meg, amelyet kötelességünk betartani és amely alapján cselekdnünk kell. Az erkölcsiség ilyen parancsa a kategorikus imperatívusz, amely kimondja, hogy az emberi cselekedeteknek mindig az emberiséget mint célt kell szolgálniuk.
 
 
  – a természet
[szerkesztői feloldás]
célszerüségének
képzetéhez kétfélekép juthatunk: érzék és
[szerkesztői feloldás]
megismerés
, aesthetikai
[szerkesztői feloldás]
vagy
logikai uton.
n
Jegyzet Kant esztétikáját utolsó nagy művében, az 1791-es Az ítélőerő kritikájában fejti ki. Ennek alaptézise – és talán legismertebb gondolata –, hogy "szép az, ami érdek nélkül tetszik."
 
  az elsőnél az izlés, a képzettel kapcsolatos gyönyör
[szerkesztői feloldás]
vagy
fájdalom alapján itél  
  a másodiknál az én az előzetes fogalmak alapján.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2100 
Globális1
 
  Az elsőnek, az érzéseknek a
[szerkesztői feloldás]
megismerés
[szerkesztői feloldás]
szempontjából
semmi jelentősége sincs,
[szerkesztői feloldás]
mert
azokkal
[szerkesztői feloldás]
csak
a saját alanyi állapotomról szerzek tudomást, de a képzet tárgyáról
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok
[szerkesztői feloldás]
meg
semmit.  
  Ilyenkor valamit egyszerüen azért nevezünk
[szerkesztői feloldás]
célszerünek
,
[szerkesztői feloldás]
mert
a képzete
közvetlenül
Beszúrás
gyönyört
kelt
Beszúrás
. S ennek az érzésnek oka
[szerkesztői feloldás]
nem
a tárgy,
[szerkesztői feloldás]
hanem
a mi állapotunk!  
  Az esztetikai itélet a tárgyaknak csupán ilyen subjectiv és
formális
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
célszerüségét jelenti s
[szerkesztői feloldás]
mindenütt
állhat, ahol valaminek a formája tetszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2101 
Globális1
 
  mi az a pánik?
n
Jegyzet A kérdések valószínűleg a Balázs Endre által elbeszélt történetre vonatkoznak. Később a 2292. oldalon visszatér ez a kérdés.
 
 
  hogy lett e fölött urrá?  
 
  mennyi idő alatt fogadták el a fölényét a vezetésben?  
 
  Sajátmagának
[szerkesztői feloldás]
voltak-e
gyávasági érzései?
[szerkesztői feloldás]
Nem
gondolt-e rá,
[szerkesztői feloldás]
hogy pedig
mégis tán jobb
[szerkesztői feloldás]
volna megadni
magát?
[szerkesztői feloldás]
Vagy
jobb
[szerkesztői feloldás]
volna
[szerkesztői feloldás]
meghalni
?  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2102 
Globális1
 
  Pista katona?  
  – Még nem.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondták
.  
  – De lesz.  
  – Behijták?  
  – Ő magától jelentkezett.  
  – Jó, de kapott behívót.  
  – Igen, igen, a könyvét is ben tartották. Most is azután jár, mert neki
[szerkesztői feloldás]
magának
kell ruhát csináltatni és elment a ruhatárba, ott
[törölt]
« egy szabó »
55
[szerkesztői feloldás]
koronáért
adnak neki bluzt, nadrágot egy szabó 190-et kért érte. De tisztnek kell aláirni. És neki van ez a Sideryné ismerőse Kispesten, a régi,
[szerkesztői feloldás]
ennek
a fia tiszt és oda ment ki délután és
[szerkesztői feloldás]
még
most is ott van.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2103 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nyugodtan
és csevegve beszél róla, az arca piros, a világos gesztenyeszin haja ketté választva és a szemébe lóg egy kibomlott tincs, furcsa szája, amely kidülled,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy forradás széthuzódik, a fogai kissé ritkák, de fehérek és aprók. Egészséges; fehér egész csipke bluzban, elég erős mellü barna kosztüm szoknya. Egy kis frufruja
[szerkesztői feloldás]
van
vágva.  
  – Mi az drágám? Mit
[szerkesztői feloldás]
nem
ettél? mit
[szerkesztői feloldás]
nem
ettél? … Szegénykék éhesek… Igyatok tejecskét. Ez
[szerkesztői feloldás]
emlékszem
kiskorába is… Évinek is akarok
[szerkesztői feloldás]
ilyen
kis széket venni… Asztallal  

Facsimile Image Placeholder
 
 2104 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha más gyerekek
[szerkesztői feloldás]
jönnek
.  
  – Te mér másokról gondoskodsz  
  – Zsurról  
  – Hahá! Móriczéknál zsur!  
 
[szerkesztői feloldás]
Móricz
Pistáéknál!  
  Nagyot kacagott, ez izgatja.  
  – Ha
[szerkesztői feloldás]
megcsinálom megiszod
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
iszom! A világért se iszom!  
  Lüktet a hangjában a tiltakozás ingerültsége.
[szerkesztői feloldás]
Nem
akar itt enni.  
  – Jézus
[szerkesztői feloldás]
megijedtem
 
  – Én is.  
  – Hü de bátor lelkek. Háboruba valók.  
  – Bontsak beföttet?  
  – Bonts.  
  – Itt a borovnica.
n
Jegyzet Fekete áfonya.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2105 
Globális1
 
  – Neked borovnicád
[szerkesztői feloldás]
van
? Hol vetted?  
 
  –Miiiit! Ne beszélj már! Jobb
[szerkesztői feloldás]
mint
a sparherten. Hát te. Kettő elfér rajta. Még 3 félét csinálok is ami…  
  Ezek
[szerkesztői feloldás]
megeszik
a pilléjét?? Jé, annyi
[szerkesztői feloldás]
kenyeret
hozzá.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nagy
karé kenyér.  
  – Höhöhöhö.  
 
  – Gyerre na! Asztalhoz! Nahát te ilyen kis majom
[szerkesztői feloldás]
vagy
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
asztalhoz.
[szerkesztői feloldás]
Megállj csak
alád csavarom a dunnát.  
  – Elótottad
[szerkesztői feloldás]
bent
a villanyt
[szerkesztői feloldás]
Zsiga
?  
  – Hol?  
  – Bent.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2106 
Globális1
 
  – No ti szeretitek a kávét. 3szor
[szerkesztői feloldás]
meginnátok
egy nap… Hát
[szerkesztői feloldás]
meghallotta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
kávét emleget, hát kávét…
[szerkesztői feloldás]
[törölt]
« Nem »
[törölt]
« hallott »
Igyatok babukám, elhül…  
 
  – De milyen ideges a
[szerkesztői feloldás]
Móricz asszony
.
[szerkesztői feloldás]
Mindig
így tesz a
[szerkesztői feloldás]
szemével
,
[szerkesztői feloldás]
szájával
így csinál?
[szerkesztői feloldás]
Nem
vetted észre? Én is
[szerkesztői feloldás]
jobban
[szerkesztői feloldás]
láttam
most,
[szerkesztői feloldás]
mert
mikor nálunk
[szerkesztői feloldás]
voltak
,
[szerkesztői feloldás]
nem
vetette le a kalapját, se a fátyolát.  
  – Én a
[szerkesztői feloldás]
férfit
láttam egy percre, kidugta a fejét valahol, de behuzta ujra. Otthon
[szerkesztői feloldás]
volt
, de
[szerkesztői feloldás]
nem
mutatkozott.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2107 
Globális1
 
  – Nahát ez a Pista igen egy
szertelen,
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – No ne dühösködj.
[szerkesztői feloldás]
Oda jön
és ott tartják.  
  – Te
[szerkesztői feloldás]
meg
itt alszol?  
  – Igen  
  – Ha
[szerkesztői feloldás]
Pista
érte
[szerkesztői feloldás]
nem
jön.  
  Borovnicát eszi.  
  – Tudod mitül jó e?  
  – Mitül  
  – Ha valakinek koleragyanus tüneményei
[szerkesztői feloldás]
vannak
!  
  – No, arra is.  
 
Milyen ez a
[szerkesztői feloldás]
borovnica
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
most jut eszembe Sanyi azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
talán eljön aludni. Igen
[szerkesztői feloldás]
van
nála kulcs.  
  – Töled?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2108 
Globális1
 
  – Van nála kulcs. A lakáshoz.  
  – És bemegy?  
  – Be.  
  Int  
  – Te Rózsika, olyan nagyszerü liptai köritettet tud csinálni. Nagyszerü
[szerkesztői feloldás]
volt
igazán
[szerkesztői feloldás]
mondtam
neki
[szerkesztői feloldás]
hogyha mindent
így tud  
  – Azt urak szoktak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2109 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
Móricz
azt akarja
[szerkesztői feloldás]
hogy
négy szoba legyen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Minek
az a sok szoba?  
  – És háló
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz  
  – Hát?  
  – Külön lesz
[szerkesztői feloldás]
Móricznak
egy szobája és neki is szobája.  
  – Két ágy külön.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nemcsak
egy,
[szerkesztői feloldás]
Móricznak
egy sezlong
n
Jegyzet Heverő.
 
  – Két priccs.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
extra butor kell nekik, az anyja is
[szerkesztői feloldás]
mondja
.  
  – Tudod ép olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
[szerkesztői feloldás]
Móricznál
,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
Móricz
[szerkesztői feloldás]
minden
hóbortját belenevelte már.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
el kell adni a telket,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
Móricz
egy éves külföldi uthoz köti magát.
[szerkesztői feloldás]
Móricz
beadja a
[szerkesztői feloldás]
lánynak
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2110 
Globális1
 
  és az kiköveteli. Igy hát respektálják a
[szerkesztői feloldás]
Móricz
akaratát.
[szerkesztői feloldás]
Mindig
[szerkesztői feloldás]
Móricz
ezt akarja, azt akarja.  
 
  – Tudom is én, már
[szerkesztői feloldás]
elfelejtettem
, és
[szerkesztői feloldás]
olyan
nagyokat bámulok, ha látom az
[szerkesztői feloldás]
ilyeneket
.  
  – Ha
[szerkesztői feloldás]
Móricz
[szerkesztői feloldás]
elmenne
a háboruba, soha többet, ő
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
menne
férjhez. Hogy lehetne az
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő mást is szeressen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Még
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
kéne
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy
[szerkesztői feloldás]
menyasszony
. Majd öt-hat év mulva.  
  – X akkor tán el tudja  

Facsimile Image Placeholder
 
 2111 
Globális1
 
  képzelni.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja hogy
milliomos
[szerkesztői feloldás]
volt
az első férje, attól kapta nászajándékba ezt a telket és a budai házat. De attól elvált 6 hónap mulva  
  – és ezt
[szerkesztői feloldás]
megtartotta
fájdalomdíjba.  
  – Képzeld az én
[szerkesztői feloldás]
nagybátyám
[szerkesztői feloldás]
felesége
nekik távoli rokonuk.  
  – Hogy hijják?  
  Borbás Gina. Tanár a
[szerkesztői feloldás]
főgimnáziumban
. De arról ők
[szerkesztői feloldás]
mondták
[szerkesztői feloldás]
hogy
igazán szép asszony, egyik
[szerkesztői feloldás]
legszebb
asszony  

Facsimile Image Placeholder
 
 2112 
Globális1
 
  Tudod vörös a haja, bronzvörös.  
  – Ismered?  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
hogyne
ismerném.  
  Van valami kellemeskedő
édesség
Beszúrás
, egy kis tulzás a stílusában. Erősen, ideges lüktetéssel beszél,
[szerkesztői feloldás]
mint mindenki
, aki magára és helyzetére vonatkoztatja a világot.
[szerkesztői feloldás]
Olyan
jó falusi asszonyosan fonja össze a karját a mellén s mosolyogva néz. Már a lánykori frizirozkodásból annyit őriz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy
[betoldás innen]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
kis frufrut vágott, csak nehány szálnyit s azt simán lefésüli a homlokára.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
a kalap lenyomta, egész odatapad. Jól áll neki.
Beszúrás
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2113 
Globális1
 
  Marci  
 
[szerkesztői feloldás]
Marci
ugy
[szerkesztői feloldás]
megvan
elégedve az életével. Ül a fotelben s felteszi a lábát  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
is rossz ez a nyugdíjas állapot
[szerkesztői feloldás]
eltekintve
a
[szerkesztői feloldás]
betegségtől
most
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
kellene
ott ugrálni, ajaj, szól a telefon, eltörött egy tégely tessék jönni. És ha
[szerkesztői feloldás]
volt
egész jó, de ha
[szerkesztői feloldás]
nem
s
[szerkesztői feloldás]
meg
szidják, az
[szerkesztői feloldás]
embert
mért
[szerkesztői feloldás]
nem
gondolnak tartalékra … Én aztán
[szerkesztői feloldás]
rendeltem
tartalékot, tégelyt
[szerkesztői feloldás]
mindent
, legyen.  
  Rájött a
toktartásra
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.
Megy sorra
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Az utcán leül pihenni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2114 
Globális1
 
 
[betoldás ide]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
van
Zsiga is már. Ha te kijössz én kijövök utánad és ő utána. Hehe hehe  
  – Aludjatok már! Mért
[szerkesztői feloldás]
nem
alusztok már! Ha
Erzsit
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
leteszem
, öt perc mulva  

Facsimile Image Placeholder
 
 2115 
Globális1
 
  – Irja a Pista hol
[szerkesztői feloldás]
van
 
  – Kurizál!
n
Jegyzet Udvarol.
 
  – Ó a fenét, azt
[szerkesztői feloldás]
nem bánom
, ha kurizál  
 
Jó feleség vagy.
Beszúrás
Adnék én
[szerkesztői feloldás]
Zsigmondnak
ha azt tenné. Ez most
[szerkesztői feloldás]
mindennap
elmegy hazulról.  
 
  – De szép ez a márvány ebbe! Még ilyet
[szerkesztői feloldás]
nem
is
[szerkesztői feloldás]
láttam
.  
  – Rózsaszin.  
 
[szerkesztői feloldás]
Rózsaszin?
 
 
[szerkesztői feloldás]
Olyan
tarka.  
  – Igen… jó kidolgozásu butor ez is.  
  Mocsai csinálta.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2116 
Globális1
 
  – És te magad kefélsz?  
  – Egy hétbe egyszer, két hétbe egyszer.  
  – Lábbal?  
  – Igen. Tudok.  
  – Én is tudok de
[szerkesztői feloldás]
nem
kefélek, már régen
[szerkesztői feloldás]
nem
kefélek,
[szerkesztői feloldás]
nem
is fogok.  
 
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
olcsón
lehet
[szerkesztői feloldás]
venni
ékszereket és haza küldi.
[szerkesztői feloldás]
Olyan nagyon
[szerkesztői feloldás]
ideálisan
adják
Beszúrás
elő az egész dolgot. Katonák
rabolták
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
s ő egy pár
[szerkesztői feloldás]
forintért megveszi
.  
  – Ezt a házat
[szerkesztői feloldás]
meg
akarták
[szerkesztői feloldás]
venni
, ahol most lakik, de most örülnek,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
vették meg,
[szerkesztői feloldás]
mert
nagyon szeles.  
  – Szeles  
 
[szerkesztői feloldás]
Marci
. – int gunyos
[szerkesztői feloldás]
ajak
biggyesztéssel  

Facsimile Image Placeholder
 
 2117 
Globális1
 
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
Idának, mikor butorokról beszéltek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mért
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lehet
Kassán
Kassa
szép butort venni?  
  – Nekik mindjárt lesz négy szobájuk.  
  – Te én tudok
[szerkesztői feloldás]
olyan
[szerkesztői feloldás]
asszonyról
akinek 20 gyereke
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
  – Én tudok 26-ról is.  
  – De édes
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
De
18
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
meghalt mind
nagy korában Egy tengerész
[szerkesztői feloldás]
volt
a hajója elsülyedt, egy katona
[szerkesztői feloldás]
volt
mind
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
így holt
[szerkesztői feloldás]
meg
[szerkesztői feloldás]
nagykorában
18 évtől 30-ig s egy lánya
[szerkesztői feloldás]
van
, de az
[szerkesztői feloldás]
olyan
nyomorék
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
tud felkelni az ágyból. Andrejka is most holt
[szerkesztői feloldás]
meg
3  

Facsimile Image Placeholder
 
 2118 
Globális1
 
  hónapja,
[szerkesztői feloldás]
szívszélhűdésben
.  
 
  – Valami
könnyü
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
bluzban
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
valami
komplikált szép bluzban, de életbe megközelítően sem olyan szép,
[szerkesztői feloldás]
mint
az a képe. Odahaza is azt
[szerkesztői feloldás]
mondták hogy
felé se jár a képnek.  
 
  – Jaj a szépségről! Mit
[szerkesztői feloldás]
mondtak
rólam?  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogy
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szép vagy és
[szerkesztői feloldás]
nagyon
kedves.  
  – Ebből látszik mily hazugok, ha ilyet
[szerkesztői feloldás]
mondtak
.  
  – De téged is ugy hivtak majd a ruhát szedték le rólad, anyja, lánya, együtt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2119 
Globális1
 
  cibálták rólad.  
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
volt
[szerkesztői feloldás]
érdekes
: Sándor és Ida. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
Sándor. Irhatnál
[szerkesztői feloldás]
Mariskának
. Mért ha Erzsikével levelezhetsz. Hát
[szerkesztői feloldás]
Erzsit
mióta ismered, mióta barátnőd. Én
[szerkesztői feloldás]
ugyan
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
bánom
,
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
olyan
sokat nyer vele, ha írsz neki.  
  – Az igaz.
Azt
Beszúrás
hiszem az
[szerkesztői feloldás]
nem
Ida gusztusára való. Eddig te
[szerkesztői feloldás]
voltál
az ideálja, de most konkurálsz Erzsikével. Még én is
imponálok
Beszúrás
neki egy cseppet, de Rózsika, no az
[szerkesztői feloldás]
nem
!  
  – Akkor 3 évvel öregebb vagyok
[szerkesztői feloldás]
mint
ő. Kérlek a nagybátyja
[szerkesztői feloldás]
feleségével
járt iskolába és az 7 éves asszony.  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2120
 
  – És azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
[törölt]
« nak »
Ida Sándornak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
de én vagyok az öregebb. És az se igaz,
[szerkesztői feloldás]
mert
ő az öregebb.  
  – Jaj te valamikor
mondtam
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. És azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
Erzsi ő
[szerkesztői feloldás]
nem
akar anyóst, ő azt akarja
[szerkesztői feloldás]
hogy
az anyósa ép úgy szeresse
[szerkesztői feloldás]
mint
a saját anyja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2121 
Globális1
 
  – Hol voltál?
n
Jegyzet Zsigmond és Janka beszélgetése
 
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
volt
2
[szerkesztői feloldás]
hadnagy
és 1
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy
.  
  – Ez abszurdum. Azért annyi ideig kell ott lenni?  
  – Hát ott
[szerkesztői feloldás]
nem mondhattam hogy nem
maradok
[szerkesztői feloldás]
mert
haragszik a
[szerkesztői feloldás]
feleségem
 
  – És a régi szép időket
[szerkesztői feloldás]
felelevenítettétek
 
  – Ilyen vendégek közt fogok szép időkről beszélni  
  – Azt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
  Nagy Endre – igy áll elibe. Akarta
[szerkesztői feloldás]
mondani
,
[szerkesztői feloldás]
kérem
egész nyugodtan,  
  Jelentkeztem  

Facsimile Image Placeholder
 
 2122 
Globális1
 
  – Ez már az uj butor?
[szerkesztői feloldás]
Nem
?
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
Próbabutor.  
 
  – Alig
[szerkesztői feloldás]
tudtam
lebeszélni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne jöjjön.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
olyan
kövér,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
[szerkesztői feloldás]
Azért
jön az öccse.  
  – Miket hallott azt
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad  
 
Mondod
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
azt nekem ma
este
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
  – Csata után az
[szerkesztői feloldás]
emberek
ugy
[szerkesztői feloldás]
kóborolnak
[szerkesztői feloldás]
mint
a kutyák. Egy
[szerkesztői feloldás]
magyar
szakasz az oroszba, orosz a
[szerkesztői feloldás]
magyarba
. Egész ezred
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja hova megy
nincs
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2123 
Globális1
 
  semmi municiójuk. A ruha megfagy rajta  
  az egy disznó
[szerkesztői feloldás]
ember
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
pusztitja a kolera, vérhas.  
  – Na kiadni a
parancsot
Beszúrás
Konrád
[szerkesztői feloldás]
hogy
aki hazafiasságból akar,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Most már
[szerkesztői feloldás]
letette
az esküt. »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
« Főbe lőnek.  
  – Gr. Tiszának.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Meg ha küldesz, akkor megyek (villogó szemmel.)  
  – Be mert szeretne
[szerkesztői feloldás]
csak
azért (krumplit eszi)  
  – Még mit
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Tisztelik. Szeretnék  

Facsimile Image Placeholder
 
 2124 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
megismerni
.  
  – Ó
fütyülök rájuk.
Beszúrás
 
  – És most terítettek, de már
[szerkesztői feloldás]
nem
mert maradni. Képzelheted,
[szerkesztői feloldás]
milyen
lehet a vacsora. Én
[szerkesztői feloldás]
csak
pulykát láttam a konyhán.  
 
  – Tényleg igaz
[szerkesztői feloldás]
hogy
elfogták
ki
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. És a mai
[szerkesztői feloldás]
lapban
az
[szerkesztői feloldás]
van, hogy
200-at fogtak el.  
  – És tényleg igaz
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
volt
a haditerv,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mellett tartsák az ütközetet. És Tisza azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ebbe
[szerkesztői feloldás]
nem
megy bele, lemond és kikiáltja  

Facsimile Image Placeholder
 
 2125 
Globális1
 
  a forradalmat. És erre kiverték az oroszt, de ha vége lesz, akkor Tiszával is végeznek.
[szerkesztői feloldás]
Mert
nekik két céljuk van, gyengíteni
a
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
magyart is.  
  – És evégett visszahijták
[szerkesztői feloldás]
Hötzendörfot
[szerkesztői feloldás]
hogy
tárgyaljon Tiszával.  
  – És honnan tudják ezek?  
  – Egy vezérkari
[szerkesztői feloldás]
tudja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
elmondja
és terjed
[szerkesztői feloldás]
mint
az árviz.  
  – És
[szerkesztői feloldás]
hogy
félnek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
őket ezért főbe lövik.  
  – És a legnagyobb ellenség a szanitécz
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
[szerkesztői feloldás]
csapat
. Megy 50-60 kocsi és
[szerkesztői feloldás]
nem
veszi fel, bár a mi ezredünkből való.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2126 
Globális1
 
  – Mer ez most már olyan gomolyog,
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudják hol
[szerkesztői feloldás]
vannak
.  
 
  – De kérlek szépen ha én
[szerkesztői feloldás]
megismerkedem
az ezredből
3
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
tiszttel az
[szerkesztői feloldás]
nekem
jobb,
[szerkesztői feloldás]
mintha
veled.  
  – De téged
[szerkesztői feloldás]
nem
visznek el ilyen pocakosat.  
  – Lemegy
az
Beszúrás
egy-kettőre.  
 
  Gidainé
[szerkesztői feloldás]
mondja, hogy
Jucika
sir
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
nem
fog elpusztulni. Te sokkal szerencsésebb vagy édes.  
  – De elakar válni tőle  
 
[szerkesztői feloldás]
Nemigen
 
  Gidainé
[szerkesztői feloldás]
csak
tudja.  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2127
 
  – Ez a te Gidainéd, már ott voltál hát
[szerkesztői feloldás]
megzavart
.  
  – Te Janka, és
[szerkesztői feloldás]
mond
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
megehetem
ezt a kenyeret?  
  – Meg, meg  
  – Várj
[szerkesztői feloldás]
csak
, mért
[szerkesztői feloldás]
nem mondod hogy megfizetek
érte. Hát
kérlek
Beszúrás
hogy a nővére gyerekének ad, hát
[szerkesztői feloldás]
meg
fizet érte.  
  Lenke te hagysz engem enni,
[szerkesztői feloldás]
pedig
tudod
[szerkesztői feloldás]
hogy
árt.  
 
  – Mert igy fáj a gyomrom.  
 
  – Hát ne egyél na.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
egy óra mulva fog fájni.  
  – Várj
[szerkesztői feloldás]
csak
kérlek ezek így visznek pakkot egymáshoz. És egyszer Románék  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2128
 
  kijöttek, s hoztak, a magukét ették.  
  – És
[szerkesztői feloldás]
megette
azt a sok
[szerkesztői feloldás]
szalonnát
[szerkesztői feloldás]
mind
.  
  – Hát éhes,
[szerkesztői feloldás]
nem
csuda.  
  – De egy óra mulva ugy fog a gyomra fájni.  
  Puha tanár urat ismered?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
.  
  – A Románéké.  
  – Azelőtt Istenes
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
  – De az
[szerkesztői feloldás]
olyan
érdekes volt, mint
[szerkesztői feloldás]
hogy
Csáva tanácsos kérdi
[szerkesztői feloldás]
hogy
hijják.  
  Puha.  
  – Puja?  
  Puha.  
  Puha!
[szerkesztői feloldás]
Nem
merte kimondani,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2129 
Globális1
 
  a többit
[szerkesztői feloldás]
mind mondta
Török tanár ur, de ezt is tanár ur…  
  – Jaj ugy nevettem, még a könny és kijött a
[szerkesztői feloldás]
szememből
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Pedig
téged ismer. Beszélt veled  
  – De a nevét
[szerkesztői feloldás]
nem mondta
.  
  – Lehet, olykor más nevet mond.  
  Az elkényeztetett gyerekröl.  
  – Ha háboruba megyek naplót vezetek.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
csak
a viccet
[szerkesztői feloldás]
mondják
.  
  – Az igaz ott jól
[szerkesztői feloldás]
vannak
, annyit
[szerkesztői feloldás]
nevetnek
,
[szerkesztői feloldás]
szenvednek
, de egymásra nevetnek. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
ez
Beszúrás
a sebesült százados.  
  – Vitéz Háry János.
n
Jegyzet A magyar irodalom egyik ismert népi hőse, a nagyotmondó huszár. Alakját többek között Garay János Az obstitos című műve, illetve Kodály Zoltán daljátéka is őrzi.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2130 
Globális1
 
  – És kint az ezred s
[szerkesztői feloldás]
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
volt
gépfegyverük.  
  – És amilyen disznók az oroszok ugy be
[szerkesztői feloldás]
vannak
ásva,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
látni
[szerkesztői feloldás]
csak
a
[szerkesztői feloldás]
puskájuk
csövét. És ha egy sebesült elmegy, képes egy tekercs töltést elkattogtatni rá.  
  – Azt beszélték
[szerkesztői feloldás]
hogy
, ugy
[szerkesztői feloldás]
volt
a dolog én is elöröl kezdem
[szerkesztői feloldás]
mint
a
[szerkesztői feloldás]
parasztember
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell a gépfegyvert ugy igazítani
[szerkesztői feloldás]
hogy vagy
[szerkesztői feloldás]
fellőjjön
[szerkesztői feloldás]
vagy nagyon
le.
Pomáziak
Pomáz
. A társalgást azzal kezdték
[szerkesztői feloldás]
hogy
a tüzbe a
[szerkesztői feloldás]
magyarokat
kimélik, a nemzetiséget irtják.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2131 
Globális1
 
  Az egyik kihuzott, van egy
[szerkesztői feloldás]
talizmánom
, de ez
[szerkesztői feloldás]
nem
véd
[szerkesztői feloldás]
meg
,
[szerkesztői feloldás]
hanem
ez. S kihuz egy fehér zsebkendőt, s
[szerkesztői feloldás]
meglobogtatja
. Akkor oda
[szerkesztői feloldás]
nem
lő. Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a másik neki nincs,
[szerkesztői feloldás]
csak
piros. Akkor eltette a szalvétát, van már talizmán. És azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
lesz baj a pincérrel.  
  És az az érdekes,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. Le is
[törölt]
« tegezte »
tegeztem, imádtam, egy
[szerkesztői feloldás]
koronát
ráköltöttem, és Lenke
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudja.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogynem
hisz 5-öt elköltötték.  
  – Akármibe kerül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2132 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
megfizetjük
.  
  Nahát én erre
[szerkesztői feloldás]
felháborodtam
.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
nem
szóltál.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szóltam, de már
feljelentette
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  Andrejka
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
vette fel.  
  – De kérem
[szerkesztői feloldás]
nem
spicliskedés tőlem,
[szerkesztői feloldás]
mert
nekem 20 tanum, semmi,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
bizonyitani
[szerkesztői feloldás]
semmit
se tudok.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kérem
a valószínüség
[szerkesztői feloldás]
nem
mellette szól.  
  – Hátha tényleg agyonlőtték.  
  – Ha ő
[szerkesztői feloldás]
mint
tiszt látja, kiveszi a revolverét és agyonlövi. Semmi bántódása nincs. Magának  

Facsimile Image Placeholder
 
 2132 
Globális1
 
  oda kellett
[szerkesztői feloldás]
volna
[szerkesztői feloldás]
menni
a legelső tiszthez és
egy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Gyerünk haza.  
  – Hátha ott van
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  – De csirke
[szerkesztői feloldás]
megbüdösödik
 
 
  – Éccaka úgyse
sütik
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  – Hozott egy csirkét,
[szerkesztői feloldás]
meg
2
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
liter bort. Gyertek el Janka.  
  – De már
[szerkesztői feloldás]
nincs
is bor.
[szerkesztői feloldás]
Nem
engedem
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
hogy
berugjatok és elaludjatok, kolera is
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  – Borzasztó, ott
[szerkesztői feloldás]
voltam
a multkor reggelig. Hat gyereke
[szerkesztői feloldás]
van
és
[szerkesztői feloldás]
hogy
kell a krajcár és
[szerkesztői feloldás]
nem
tart cselédet. Ott sirtak
[szerkesztői feloldás]
folyton
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2133 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
, ritkán iszik, de ha igy
[szerkesztői feloldás]
megbolondul
, 100
[szerkesztői feloldás]
koronát
elver egy este.  
  Az asszony lejött ilyen ürüggyel
[szerkesztői feloldás]
hogy
a vendég ott hagyta a kulcsot de nekem
[szerkesztői feloldás]
nem mondta
.  
  És ott ülünk az asszonnyal a Pista eltünik és ott sebesült katonáknak hozatja a sört egyre-másra.  
  De olyan kinokat állt ki.  
  Pista gyere, menjünk haza.  
  – neki ott
kötelessége
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
van 101 üveget rendelt.  
  És mikor hozták ki jött be egy sebesült katona. És neki is belekerült  

Facsimile Image Placeholder
 
 2134 
Globális1
 
  6
[szerkesztői feloldás]
vagy
7 koronába.  
  – Azt
[szerkesztői feloldás]
mindig
nekem kell
[szerkesztői feloldás]
megspórolni
.  
  – Az semmi, én
[szerkesztői feloldás]
nem
kőtök el 100
[szerkesztői feloldás]
koronát
soha.  
  – És felmegyünk a gyerekek ott ülnek,
piros
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lámpa mellett.  
  Olyan
[szerkesztői feloldás]
ember
leküldi a gyerekét
a
Beszúrás
kocsmába.  
 
[szerkesztői feloldás]
Hónapokon
át
[szerkesztői feloldás]
nem
iszik de ha vendég jön  
  2600
[szerkesztői feloldás]
Korona
[szerkesztői feloldás]
fizetés
 
  1000 lakbér  
  600 családi pótlék  
  1200 átalány  
  5400  
  rámegy 6000
[szerkesztői feloldás]
koronára
 
 
[szerkesztői feloldás]
délután
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is keres  

Facsimile Image Placeholder
 
 2135 
Globális1
 
  De ugye milyen szegénység
látszik
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
náluk. Éjszakákon át mos a
[szerkesztői feloldás]
felesége
. Szegény ugy le
[szerkesztői feloldás]
van
kötve. És
[szerkesztői feloldás]
mind
görbelábu.  
 
Isten
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
mikor az asszony meséli, én
[szerkesztői feloldás]
nem
szólok az uramnak. Ugye Pista, most is 120
[szerkesztői feloldás]
korona
volt a hiány,
[szerkesztői feloldás]
szóltam
én egy szót is? Ugye én
[szerkesztői feloldás]
nem
[szerkesztői feloldás]
szóltam
 
 
[szerkesztői feloldás]
Hanem
ha nekem
[szerkesztői feloldás]
mondja
, akkor én már felboritottam volna az asztalt.  
  De szépen beszél.  
  – Ha szenvedek,
[szerkesztői feloldás]
mint
a kutya, te
[szerkesztői feloldás]
nem
mégy lumpolni. Te is
[szerkesztői feloldás]
mondhatod
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugye elkőtöttél hat koronát
 
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2136 
Globális1
 
  – Hát én azt
[szerkesztői feloldás]
mondom
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ugye nincs.  
  – De ha
[szerkesztői feloldás]
nagyon megharagszom
azért te haragszol.  
  – De a fene egye
[szerkesztői feloldás]
meg
az olyan
[szerkesztői feloldás]
embert
 
  – Azzal a gyereket
[szerkesztői feloldás]
nem
lakik jól. És
[szerkesztői feloldás]
hogy
óvja azt a
[szerkesztői feloldás]
felesége
.  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
óvlak?  
  – Te hoznál be a kávéházba kabátot nekem?  
  – És evvel a Sókival ugy összebarátkozott.  
  – Olyan igénytelen
[szerkesztői feloldás]
ember
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2137 
Globális1
 
  – 200
[szerkesztői feloldás]
megvan
töltve.  
  – Kinek te?  
 
Katniknak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Te én akkor
berukkolok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet Bevonul (régies).
 
 
  – Volt egy üveg furmint.
n
Jegyzet Fehérborfajta.
 
  – Juj, de örültem
[szerkesztői feloldás]
hogy megleltem
 
  – A fene egye  
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
volt
a rokonom. Te
[szerkesztői feloldás]
nem
is tudod,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a
aznap
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Megosztja
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2138 
Globális1
 
  – Mécc mécc jelentkezni.
És
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
én
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
mentem.  
 
  – A Ujheli első
[szerkesztői feloldás]
felesége
nővére – a D főispán  
  – Az öregapjuk egy szekérről vettek káposztát  
 
  – Kedves bátyám
[szerkesztői feloldás]
nagyon
örülök
[szerkesztői feloldás]
hogy
a főispán sógort,
még
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
én se ismerem.  
 
  – Téged
[szerkesztői feloldás]
még
nem visznek el és addig csináld
[szerkesztői feloldás]
meg
 
  – Te ezek a kukacok
[szerkesztői feloldás]
hogy
irigylik a rokonomat.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megpróbáltak
belém kötni  

Facsimile Image Placeholder
 
 2139 
Globális1
 
  – Vótunk ott ma délután  
  Idával meg
[szerkesztői feloldás]
Jankával
. Szóval
[szerkesztői feloldás]
voltunk
ott. No
[szerkesztői feloldás]
nem
is sokat  
  nézek ki belőlük. Olyan kopott az egész előszoba.  
  – Elég ha
[szerkesztői feloldás]
van
a bankba.  
  – No
[szerkesztői feloldás]
bizony
 
  – Hisz te
[szerkesztői feloldás]
minden
jövedelmedet flancra költöd
 
 
  Volt egy szép mahagóni hálószobánk, elcserélte  
  egy rosz tölgyfáért,
[szerkesztői feloldás]
meg
 
  van egy uj
Kórinánk
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is.  
 
  – Hisz maga is
[szerkesztői feloldás]
megölelte
egy párszor.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
esett az rosszul neki
se
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2140 
Globális1
 
  Máshoz jó vagy
[szerkesztői feloldás]
mindenkihez
,
[szerkesztői feloldás]
csak
engem küldesz a háboruba.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megállj
, majd
[szerkesztői feloldás]
megmondom
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
neuraszténiás
n
Jegyzet Másnéven idegesség, az idegrendszer működésében beállott kimerültség.
vagyok.  
  – Az  
 
  – Az igaz
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
vagy
, azzal nem hazudsz. Mi is az. Olyan ideges,  
  – Tyukszem fáj.  
 
  – Még reggelit
se ette meg
Beszúrás
, azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
mécc jelentkezni?  
  – Ők
[szerkesztői feloldás]
még
a tizórait is.  
  – Az már
[szerkesztői feloldás]
volt
 
  – Én mér legyek katona,
[szerkesztői feloldás]
mert
é
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
A-n nek  

Facsimile Image Placeholder
 
 2141 
Globális1
 
  koszorut vettem. Elmentem és besoroztattam magam  
  Nesze neked.  
 
  – El kellett számolni
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  reggelig maradok ki, és itt le
[szerkesztői feloldás]
nem
hunyja a szemét.  
  – Megyek a háboruba.  
  – Eredj.  
 
Beszúrás
, megyek, de
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
holnap  
  – Még a temetésen Sókiné mutatja ez a te koszorud.  

Facsimile Image Placeholder
  2143  
  És Hebron engem
[szerkesztői feloldás]
meg
áldott, ez a hős.  
  Kifizette a koszorut.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
becsült
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
semmi, de
én
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
cipelem azt a 45 kg-os borjut,
[szerkesztői feloldás]
minden
lépésre
azt suttogni
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
: koszoru  
  Ez igaz. Képes engem 5
[szerkesztői feloldás]
forint
miatt háboruba kergetni. Most nesze neki eheti a koszorut.  
  – Mért is vették.  
  – Mert én
protegáltam
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet Protezsál, támogat, pártfogol.
 

Facsimile Image Placeholder
  2144  
  szóltam és most ezzel is tartoztam neki  
  – És nem fizette ki.  
  – Megállj, mert ha ott leszek
[szerkesztői feloldás]
megsiratsz
. És hogy  
 
[szerkesztői feloldás]
könyörögtem
a századosnak
[szerkesztői feloldás]
hogy
tartson bent most 3 hétig.  
   
  – De
[szerkesztői feloldás]
meg
is ver a jóisten.  
  – Elmegyek és kiprotezsállak.  
  – Főbelőnek. Az esküt letettem. Az a
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy meg volt
hatva
[szerkesztői feloldás]
még
neki ugy
[szerkesztői feloldás]
nem
szavalták az esküt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2145 
Globális1
 
  – És én
[szerkesztői feloldás]
nem
békélek s ő
[szerkesztői feloldás]
nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
jó. Nesze, légy boldog.  
  – Nekem
[szerkesztői feloldás]
megmondták
a tisztek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mit
[szerkesztői feloldás]
mondjak
ha visszaakarok lépni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megölöm
magam.  
  – Akkor visszalépek.  
 
[szerkesztői feloldás]
Villamos
Beszúrás
elé vetem magam. Vagy szublimát
n
Jegyzet Higany és klór vegyülete. Mérgező hatású, fehér, kristályos anyag.
 
  – Az nagyszerü
[szerkesztői feloldás]
volt
. Kimosta és egyszer kellett a Lenke hátára és  
  – És látod
[szerkesztői feloldás]
mégiscsak
én megyek a halálba
[szerkesztői feloldás]
nem
te.
[szerkesztői feloldás]
Mert
mikor összebékülünk  

Facsimile Image Placeholder
 
 2146 
Globális1
 
  akkor ugy szeretjük egymást  
  – Látod Sókiné
[szerkesztői feloldás]
nem
bosszulná
[szerkesztői feloldás]
meg
az urát soha,
[szerkesztői feloldás]
mert
tudja
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha
[szerkesztői feloldás]
megbosszantja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az belekerül egy pár száz
[szerkesztői feloldás]
forintba
.  
 
  – És én azt tartom
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez az igazi szerelem. Mit ér az a motyogás, ha az
[szerkesztői feloldás]
ember
nem kap össze soha.
Már
[szerkesztői feloldás]
nem
az anyja istenét el se kerítheti
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Az is kell.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2147 
Globális1
 
  – Hát Miklós ne haragudj én már legalább oly régen
[szerkesztői feloldás]
nem
láttalak, azért
[szerkesztői feloldás]
hogy
Erzsike
[szerkesztői feloldás]
nem
ült ide.  
  Arra kényszeredetten elmosolyodott.  
 
  – Mit irtál
[szerkesztői feloldás]
?
 
  – A régi szerelmem.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
! Kérvényt. Mi kell a fiának?  
  – Besorozták a fiát.  
  – No a fene egye
[szerkesztői feloldás]
meg
.  
  – Ebböl
[szerkesztői feloldás]
megtudja
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Sherlock
Holmes
n
Jegyzet Sir Arthur Conan Doyle regényhőse, híres detektív. Alakja először 1887-ben jelenik meg.
 
  – Van egy fiu 7-et  

Facsimile Image Placeholder
 
 2148 
Globális1
 
  végzett és most elvitték 3 esztendőre katonának és most azért adott be kérvényt
[szerkesztői feloldás]
hogy
a fiu nagyfoku ludtalpa volt és helyörségi szolgálatra vigyék. Ez  
  Elég a
z
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
hozzá
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy fiu 3 hónapja ment , tüzbe, erre kérte a
minisztert
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Szóval
[szerkesztői feloldás]
megirta
a kérvényt. Én arra is rájövök.  
  – És az fáj? Ez is hazafiui kötelesség kiteszi a tüzből. És hát
ugye
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
megyek  

Facsimile Image Placeholder
 
 2149 
Globális1
 
  ehelyett.  
  – Nevetünk, de ha cipelem a 45 kilót… Nevetünk, most mikor megbékéltünk és neki menni kell.  
  – Ez ép olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
ha össze veszünk és ő
[szerkesztői feloldás]
megírja
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
ir erről semmit
[szerkesztői feloldás]
csak
téged
[szerkesztői feloldás]
nem
tiszteltet senki.  
  – Persze én ennyi se vagyok eb
[szerkesztői feloldás]
vagy
kutya. Mit irtál.  

Facsimile Image Placeholder
  2150  
  Azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
hogy
egye
[szerkesztői feloldás]
meg
a fene őket a harctéren. Erre leül irni Kedves szüleim Pista most is azt
[szerkesztői feloldás]
mondta hogy
 
  – erre
[szerkesztői feloldás]
nem
tisztelik.  
  Jön Sanyi, és viszik
olyan
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
gyerekek  
  – És azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
ma
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,
[szerkesztői feloldás]
csak
haljanak
[szerkesztői feloldás]
meg
a fiuk, majd rászorulsz apáék  
  – De kérlek
[szerkesztői feloldás]
nem
mondja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Igy 3 hétre
[szerkesztői feloldás]
mindig megjön
a baj, de most komoly  
  – Majd féltek  

Facsimile Image Placeholder
 
 2151 
Globális1
 
  – Ne gondold azt
[szerkesztői feloldás]
hogy
20
[szerkesztői feloldás]
korona
nyugdíjat kap.  
 
  – Rám ugyis
[szerkesztői feloldás]
van
egy kis kiadás.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
enged haza
[szerkesztői feloldás]
ilyen
időbe.  
  – Mehettél volna most
kiküldetés
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.
[szerkesztői feloldás]
Mondta
mehetek
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
de lumpolok
n
Jegyzet Mulatozik, korhelykedik.
 
  – De tudja az isten
[szerkesztői feloldás]
sem
vinné vissza semmiért.  
  – Ha valami rosszat hall akkor engem szid. De ha jót, akkor igaz hogy kadét
n
Jegyzet Az osztrák–magyar hadseregben olyan őrmesteri rangú, de tiszti állományú katona, aki önkéntesi évét kitöltötte, és a tiszti vizsgát letette.
lesz, tiszt lesz  

Facsimile Image Placeholder
 
 2152 
Globális1
 
  – Azt kérdezi a
paraszttól
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egy tiszt
Battaszéken
Bátaszék
[szerkesztői feloldás]
mondja meg
milyen idő lesz
holnap
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
egy csősztől, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja megemeli
a kalapját, felnéz az égre, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja.
 
  – Nagyuram,
tiszteletem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
azt éppenséggel
[szerkesztői feloldás]
megmondani nem
lehet,
[szerkesztői feloldás]
hogy
igy
[szerkesztői feloldás]
vagy
ugy, ez
[szerkesztői feloldás]
vagy
az, egy
[szerkesztői feloldás]
vagy
kettő, több
[szerkesztői feloldás]
vagy kevesebb
,
[szerkesztői feloldás]
csak hogy háthogy
épen
[szerkesztői feloldás]
háthogy
na.  
  De
[szerkesztői feloldás]
van
ebben valami
[szerkesztői feloldás]
mert
olyan
boru
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
volt.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2153 
Globális1
 
  mosogató asszony,
[szerkesztői feloldás]
hogyha
Beszúrás
mikor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
voltak
veszteségek
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  – Egy ilyen fiatal cseléd ilyen
[szerkesztői feloldás]
nagy
hivatalt el tudja (látni)  
  – Hát azt kár is vóna ott hagyni, ha a háborúba vesznek  
 
  egy cigány
[szerkesztői feloldás]
mondása
:  
  – Azt a gyönyörű szép
cuppantós
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
szemeidet kicsapnám a fejedbül.  
  A
magtáraka
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
t
[szerkesztői feloldás]
mint
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
mint
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2154 
Globális1
 
  Kaffka Margitnak
[szerkesztői feloldás]
volt
egy barátnője, a Sassy Csaba felesége, az is egy 12-13 évvel fiatalabbhoz ment,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
összevesztek vele,  
 
  – Minek is maradtál te annyi ideig  
  – Hátha
[szerkesztői feloldás]
meg
ott maradt
[szerkesztői feloldás]
volna
vacsorára is!  
 
[szerkesztői feloldás]
Még
a kellett volna.  
  – De akkor ijedtem ám
[szerkesztői feloldás]
meg
, mikor a kulcsot
[szerkesztői feloldás]
meglelte
a zsebembe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2155 
Globális1
 
  – De jó azokkal a tisztekkel jóba lenni, ugy
[szerkesztői feloldás]
megigérték
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
pártomat fogják. És aláírják a
rendelést
Beszúrás
is.  
  – És ki hitte volna,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nekem még egy katonám legyen valaha. Katona szeretőm. De
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha az
[szerkesztői feloldás]
hogy
te
nagyságos asszonyhoz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
fogsz járni.  
  – Álmos
[szerkesztői feloldás]
vagy
Janka  
  – Te talán
[szerkesztői feloldás]
nem
?  
  – A sok konyak felélesztett.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megittak
[szerkesztői feloldás]
vagy
8 pohár konyakot. De a végén
[szerkesztői feloldás]
vagy
2 óráig
[szerkesztői feloldás]
nem
ittak.  
  – Mért
[szerkesztői feloldás]
nem
aludtál
otthon
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
?  
  – Te se aludtál
[szerkesztői feloldás]
volna
, én se. Te azt hitted volna,
[szerkesztői feloldás]
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2157 
Globális1
 
  lumpolok.  
  – Tudtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
nincs pénzed.  
  – Van karikagyürü. Az
[szerkesztői feloldás]
nem
baj.  
  Kerek feje,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kugligolyó, fekete bajusza, piros arca, vékony szemöldöke, apró, mélyen fekvő szeme, a füle ég. A haja ékben a homlokába szögell, apróra nyirva.  
  – Összeálltak 9-en,
[szerkesztői feloldás]
hogy
melyik
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és mire arra került a sor,
[szerkesztői feloldás]
egyinek
a feje fájt, a másiknak a családja körülményei.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2157 
Globális1
 
  – Most ő az ünnepelt.  
  – Már én elhatároztam, hogy már ezután a földön alszom, de egy nappal mindig eltolom.  
 
  – És Ida
[szerkesztői feloldás]
meg
akarta mintázni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mondta hogy
bronzba önteti  
  – Igen és
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
bihák
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mert
ép akkor kapta a levelet és
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezek az én nagylelküségemben biznak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ezért én
[szerkesztői feloldás]
nem
öllek meg és ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
[szerkesztői feloldás]
hogy
bronzba önteti.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2158 
Globális1
 
  Irtam Kozma Andornak  
  Irt Tiszának,  
  Irtam egy verset és kiragasztottam éjjel Az Ujság
n
Jegyzet Tisza Istvánhoz közelálló politikai napilap, amely 1903 és 1925 között működött. Alapítója Gajári Ödön (1852–1919), politikus és publicista.
előtt egy a Pesti Magyar Kereskedelmi Csarnok
n
Jegyzet Szabadság téri szecessziós épületek.
fekete táblájára.  
  Éjjel mentem nézni
[szerkesztői feloldás]
hogy
olvassák, de annyi nép olvasta azt  
  – A neved is aláirtad.  
  – Dehogy. Egyik alá odairtam
[szerkesztői feloldás]
hogy
Szurony másik alá  
  – Roham  
  – Semmit.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2159 
Globális1
 
  – És azóta ugy hizom a bánattól.  
 
  – Kérem én a
[szerkesztői feloldás]
Nagy
[szerkesztői feloldás]
Endre
féle regimentbe  
  – Itt nincs semmi
[szerkesztői feloldás]
Nagy
[szerkesztői feloldás]
Endre
, ő ép olyan közlegény
[szerkesztői feloldás]
mint
más, semmi
[szerkesztői feloldás]
Nagy
[szerkesztői feloldás]
Endre
 
  – Hisz már egy versébe panaszkodott a mogorva szakaszvezetőre.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
is tisztel, az a fegyvergyárba tanár.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2160 
Globális1
 
  – Az emberek örülnek
[szerkesztői feloldás]
hogy
akart valaki. Most – sajnálja.
[szerkesztői feloldás]
Mindennap
kérdik, hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
halt-e
[szerkesztői feloldás]
meg
. Az örök
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, az örökös gonoszság.  
 
[szerkesztői feloldás]
Megennék
egymást egy kanál vizbe
[szerkesztői feloldás]
megennék
egymást  
  – 130-at vittek el a számvevőségtől, 400-at a miniszterium  
  Kiszámítgatják,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hány számvizsgálót vittek, de van aki nyíltan bemondja
[szerkesztői feloldás]
hogy
csak pusztuljon elfele akkor is előlépünk.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2161 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
Október
19  
  – Te ki
[szerkesztői feloldás]
van
adva a rendelet
[szerkesztői feloldás]
hogy minden
katonatisztnek a felesége tegye le az ápolónői vizsgát. És most
[szerkesztői feloldás]
mindnek
van fehér ruhája és ugy horgolnak. És
[szerkesztői feloldás]
mind
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja hogy
ő magától lépett be, a rendelet kiadása előtt.  
  – Mit
[szerkesztői feloldás]
mond
?  
  – Gyere hozd a lapot, nézzük
[szerkesztői feloldás]
meg milyen
nagy dolgok
[szerkesztői feloldás]
történnek
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Én most elolvasom a lapot ától cettig, engem érdekel, elkezdem a vezércikknél és az apróhirdetésnél fejezem be.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2162 
Globális1
 
  – Azért
[szerkesztői feloldás]
még mindig
tudták kiverni egy hete az
[szerkesztői feloldás]
országból
(oroszt)  
  Ingben áll az ablak öblében, sötét nadrágja, tisztitatlan cipője, a lapot kiterjesztve tartja, bele is hajlik, annyira érdekli az inge nincs begombolva és rózsaszínű bőre kilátszik s a vastag szája gömbölyűen, hirtelen elneveti magát.  
  – Szegény tanitók szorulnak.
Máramaros
Máramaros_vármegye
alispánja, elrendeli  
  Ezt azér nevetem
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy máramarosi tanító be akarta sorozni magát. De  

Facsimile Image Placeholder
 
 2163 
Globális1
 
  mert nagyon bizonytalan a helyzete és biztonságból soroztatta be magát. Ugy könyörgött
[szerkesztői feloldás]
hogy
tessék bevenni,
akarok
Beszúrás
katona lenni.
[szerkesztői feloldás]
Nem
lehet magának nagyfokú  
 
  – Hát ez mi? Ez az ócska szentkép a
[szerkesztői feloldás]
református
[szerkesztői feloldás]
ember
házában édesapám mit
[szerkesztői feloldás]
mondana
ha látná… Templomrabló.  
  – Hát ez mi? Ezek a 48-asok ugy hasonlítanak egymáshoz, Kossuthot össze lehet
téveszteni
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
meg
mással.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2164 
Globális1
 
  – Neki is
[szerkesztői feloldás]
van
most egy csomó
[szerkesztői feloldás]
könyve
. Van Mikszáth összes művei Vas Gereben összes művei. Mikes
[szerkesztői feloldás]
vagy
42 kötet.
[szerkesztői feloldás]
Ugyhogy
egy ilyen kis állványt szeretne venni, ha győzelmesen haza térne.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mind
elolvasta  
  – Csak
[szerkesztői feloldás]
nem
fogom a saját
[szerkesztői feloldás]
könyvemet
olvasni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
is esik jól
[szerkesztői feloldás]
ha nem
kölcsönkért a könyv.  
  Ez jellemzi, egy szorgos
[szerkesztői feloldás]
ember
de semmi viszonyba se kell vele kerülni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2165 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
Zsigmond
kérek egy kefét.  
   
  – De hajkefét  
   
  A cipőjét keféli  
  – Ki
[szerkesztői feloldás]
mondja minden nap
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
kenem a cipőt, akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
vastagodik rajta a kenőcs.  
 
  – Ül egy széken sután, a lábát egyiket a másikra felteszi és tenyérrel fogja a bokáját, a hátát behajlitja s olyan alázatos tisztelettel olvassa az ujságot.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2166 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell
[szerkesztői feloldás]
valami
?  
  – Hogyan  
  – Katona vagy  
  – Az semmi.  
  – A
[szerkesztői feloldás]
fizetést
kapod ha bemégy?  
  – Hogyne. És…
[szerkesztői feloldás]
január
1-én elő is lépek. Még fizetésemelés is lesz, igaz
[szerkesztői feloldás]
csak
100
[szerkesztői feloldás]
forint családi
pótlék.  
  – Jaj biz olyik az egész
[szerkesztői feloldás]
mert
tietek. Az ugyis most kiküldetésen
[szerkesztői feloldás]
van
Csóri tanácsos urhoz. Azért vagyok olyan nyugodt  
  Kacag a saját huncutságán és belepirul, restellkedik.  
  – Hisz rokonod
[szerkesztői feloldás]
mindig
van.  
  – Kösz. (
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
)
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok én ugy elkényeztetve  
  – Hova tettem én a bicskámat Lenke?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2167 
Globális1
 
  – Hát én mit tudom?  
  – Annyit
[szerkesztői feloldás]
csak
tudsz! és
tréfál
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
van
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Csámcsog tele szájjal s egyre másra kapkodja be a tepertőt  
  – Ez házikenyér?  
  – Nem. Akkor
[szerkesztői feloldás]
nem
jó?  
  – Nem. De mi az én
szememben a nagyobb
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
dicséret Az olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
a zakóm, hogy összetévesztenék a ker-vel.  
  Okoskodva beszél és olykor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Jaj de borzasztó gazdagság lesz ha győzünk… És a nőknek jut tág tér.  
  Erős hasa, lehajló kis gallérja, zöld magakötte nyakkendője  

Facsimile Image Placeholder
 
 2168 
Globális1
 
  Lenke háttal ül az ablaknak, könyököl, a balkezén vastag karikagyürü s még egy. Van vasgyürüje is, fülbevalója. A fehér bluzán átviláglit  
  – Azér már menni kell hivatalba, jaj.  
  – Azér már
[szerkesztői feloldás]
nem
tudok ugy dolgozni, mióta  
  – Érdekes
[szerkesztői feloldás]
hogy
ilyen sárga jegyet
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogynem
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem nem
 
  – Ugy sokszor mentem ilyennel,  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
próbáltam  
  G – Én se próbáltam  
 
[szerkesztői feloldás]
Lenke
– Haha haha, jaj  

Facsimile Image Placeholder
 
 2169 
Globális1
 
  – Na, miért
[szerkesztői feloldás]
nem
bucsuzol.  
  – Jó ez a bucsuzás, én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom miért, de jó.  
  – Jaj
[szerkesztői feloldás]
istenem
jó, jó, de
[szerkesztői feloldás]
nem
2 hét az élet… Hogy fogsz te
[szerkesztői feloldás]
Zsigmond
ilyen időbe kinn hálni. (esőre hajló borus idő)  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
nem
értem
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
hül halálra
[szerkesztői feloldás]
mind
.  
  – De ők azt
[szerkesztői feloldás]
mondják hogy
aki itthon göthös
[szerkesztői feloldás]
volt
, ott
[szerkesztői feloldás]
megerősödik
.  
  – Tessék besétálni (betett ajtó)  
  – Emlékszel mikor hazajöttem irt apám
[szerkesztői feloldás]
hogy
reggel egy veder vizet öntött végig a hátamon. Juj ha  

Facsimile Image Placeholder
 
 2170 
Globális1
 
  most lenke ezt tenné, mikor reggel kibuvok az ágyból.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2171 
Globális1
 
  Mindent megnéz s
rászól
Beszúrás
 
  – Mi de szép. Ennek lóször haja van. Ugye.  
  – Az japán baba?  
  – Japán! Igazán?  
  – És ez valódi hajjal
[szerkesztői feloldás]
van
véve  
  – Valódiak, nagyszerü!  
 
  – Hát kérlek, már másnap ott
[szerkesztői feloldás]
volt
Rózsika érte.  
  Felemeli a fejét, kis gömbölyü, puha fejét a bedagadt szemecskéivel és felemeli,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy Mária Kéjes kis galamb, össze fonja a karjait a mellén  

Facsimile Image Placeholder
 
 2172 
Globális1
 
  Ugy csinálja a nevetést  
 
  – De az a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
milyen elvekkel megy férjhez. Neki
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz családja és
[szerkesztői feloldás]
nem
lesz gyereke, mert ő nem fog 6 órakor felkelni Kufekét
n
Jegyzet Tápszer csecsemőknek. Egy 1906-os hirdetés: "A csecsemők elválasztásakor azért érdemes Kufeke-féle gyermeklisztet keverni, hogy lassanként hozzászoktassák a rendes tehéntejhez meg a vegyes táplálékhoz (...)" (Szamos, 1906. október, 38. évfolyam, 79-86. szám, 4.)
főzni.  
 
  – Majd a vejei elkőtik amit ő összespórolt  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindakettő
.  
  – A
Mónk
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
veszedelme,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lila és
[szerkesztői feloldás]
selyem
harisnyákra
[szerkesztői feloldás]
van
szükség.  
  – Amennyire szereti Erzsike Miklóst annyira
[szerkesztői feloldás]
nem
szereti
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  – Azt elhiszem, az a  

Facsimile Image Placeholder
 
 2173 
Globális1
 
  természetes lány
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretheti de a másik is olyan
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Igen, de
[szerkesztői feloldás]
csak
olyan kis magának való, pepecselő, de együgyü.  
  Miklós igy megy. Kihuzza magát.  
  – És olyan okos. Borzasztó.  
 
  – Jaj
[szerkesztői feloldás]
nem
mondják,
[szerkesztői feloldás]
nem mondják
.  
  – Ez is azt mutatja
[szerkesztői feloldás]
hogy
22 évesek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. Én 12 éves korba mentem férjhez? Azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
olyan fiatal vagyok és egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
nagy nőt várt. Előtte való nap,
[szerkesztői feloldás]
meg
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a képem olyan fiatal kis lánynak néztek. Ebből látszik hogy
[szerkesztői feloldás]
csak
beszélek.
n
Jegyzet A következő 3 számozott (2174–2176.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 
 2177 
Globális1
 
   
  121-80 Rózsika telefonja  
 
 
  A Zrumeczky levele  
  – Nahát ez olyan levél,
[szerkesztői feloldás]
hogy mindjárt
be lehet rámázni. Mit szólsz hozzá Lenke  
  – Hát olyan, amilyet egy építész ír. Ezek a kezdő betűk ez a Zrumeczky  
   
  – Azért a zsidók se olyanok, ott ez a Rózsika,
[szerkesztői feloldás]
mindent megtesznek
neki otthon és
[szerkesztői feloldás]
nem
érzi jól magát ott
[szerkesztői feloldás]
mégse
 
  – Azok a szegény szülei, azok is
busulhatnak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez a lányuk így elfajzott… Nézd ez az asszony,
[szerkesztői feloldás]
hogy
takarit neki.  
  – Ez egy derék asszony,
[szerkesztői feloldás]
csak
egy kicsit drasztikus… Én már
[szerkesztői feloldás]
megszoktam
, és nekem
[szerkesztői feloldás]
mindegy
 
  Zrumeczky
n
Jegyzet Az íráskép Zrumeczky Dezső 1914. 10. 09-i Móricz Zsigmondnak szóló levelét másolja. M100/2371/1
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2178 
Globális1
 
  Lenke  
  Folyvást az anyagi dolgokat beszélik meg.  
  – Ez szép,
[szerkesztői feloldás]
megér
10
[szerkesztői feloldás]
Forintot
ugye? (a néni
kimegy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.)  
  – Tiz
[szerkesztői feloldás]
forint
? Tavaly néztem ilyen felszerelést,
[szerkesztői feloldás]
még nem
is a különbet és 30-40
[szerkesztői feloldás]
forint
.  
  – Igazán.  
  Mindenről tiszta képük van, mi mennyibe kerül, mi való nekik és mi van alatta vagy fölötte az ő életüknek.  
  – Letenni szépen a pincébe és kihajt a tavasszal  
  – Nincs, aki locsolja.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szabad azt locsolni egész télen, te. S olyan szépen kitelel. Még árt neki a nedvesség.  
  Az anyagi dolgok elintézése az nagy tudomány, mi
[szerkesztői feloldás]
mindent
kell tudni egy asszonynak. Nincs az a tudós aki
[szerkesztői feloldás]
csak
tizedrésznyire sokoldalu tudna lenni. Ami
[szerkesztői feloldás]
csak
egy ház életére tartozik azt
[szerkesztői feloldás]
mind
tudni  
  – Olyan szép a virágkiállitás  

Facsimile Image Placeholder
 
 2179 
Globális1
 
  ugy szeretném
[szerkesztői feloldás]
megnézni
20 fillér a belépődij.  
  – Add ezt nekem a másikat,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretném, speciális
sót
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Ezt kézzel varrják  
  – Egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kézzel varrják?  
  – Géppel.  
  – És aztán, függönybe is
[szerkesztői feloldás]
van
ilyen.  
  Erről is tudok,
[szerkesztői feloldás]
mindenféle
kézi munkákról. És felnyomul az emlékükbe egész életüknek
[szerkesztői feloldás]
minden
emléke
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi összefüggése
[szerkesztői feloldás]
van
ilyen vásárlásokkal.
[szerkesztői feloldás]
minden
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
érdekli, folyvást tanulunk egymástól. Közlékenyek, szeretnek beszélni arról, amit tettek, ha jól vásárolt dicsekvésböl, ha rosszul, panaszból. S
[szerkesztői feloldás]
hogy
tudnak egymásra figyelni, mert
[szerkesztői feloldás]
mindig
okulnak. Ugy irigykednek s elhatározzák
[szerkesztői feloldás]
hogy
alkalomadtán ugy
[szerkesztői feloldás]
tesznek
,
[szerkesztői feloldás]
vagy
azt
[szerkesztői feloldás]
hogy
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
tesznek.  
  – Hát kérem neki kiszámitják
[szerkesztői feloldás]
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2180 
Globális1
 
  190 korona.  
  – Jézus  
  – Én egész elhültem.  
  – Ez már sok.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ez már sok
 
  – Gondoltam,
[szerkesztői feloldás]
hogy
majd én
[szerkesztői feloldás]
megcsinálom
magam.  
  Olyan egyek.
n
Jegyzet Értsd: eggyek.
Nincs két férfi, aki ugy
[szerkesztői feloldás]
meg
tudjon egyezni egy tudományos tétel vitatásában.  
  Ezért tudnak a családok jól élni,
[szerkesztői feloldás]
mert
az asszonyok
[szerkesztői feloldás]
nagyon
becsületesek. Mindjárt betudják látni az igazságát a dolgoknak és magukra kötelezőnek ismerik el. Nivellálódik az élet, de a férfiak a tudományt mint magának művelik. Az asszonyok rendesen kompilátorok,
n
Jegyzet Összeollózó, szerkesztő.
akik tiz kőböl csinálják a 11-iket.  
  Ezek a végtelen tárgyalások. Az egyik fiatal asszony, ott ül a kályhánál a kis széken, a
[törölt]
« másik »
kislánya odaül az ölébe, a  

Facsimile Image Placeholder
 
 2181 
Globális1
 
  másik egyenesen ül a heverő végén és beszél, beszél olyan gyorsan, habozás, gondolkodás nélkül, összefont karokkal, annyira kész stilussal,
[szerkesztői feloldás]
hogy csak
ugy ömlik
[szerkesztői feloldás]
mint
a rokka pergése.  
  S milyen csodálatos önfeláldozás és közlékenység. A férfiak dugják, takarják önzőn eltitkolják
[törölt]
« elölük és »
egymás elöl a
modort
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, hogy értek el valami eredményt, az asszonyok érintkezésének egyik legfőbb anyaga ezeknek a
modoruknak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
feltárása.  
  Ugy összeolvadnak és szinte feszül mindkettő az érdeklődéstől, annyira igyekeznek egymást fölvilágosítani,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a végén egyszerre beszélnek
[szerkesztői feloldás]
mind
a ketten.  
  – Annyira eredetivé tettem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a végibe kellett
[szerkesztői feloldás]
volna
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
csináljam egy fekete egy kék, egy fekete egy kék és én csináltam
[szerkesztői feloldás]
mint
a perzsa szőnyegen
[szerkesztői feloldás]
van
a keret, háromszögü kocka alakokba  

Facsimile Image Placeholder
 
 2182 
Globális1
 
  – És én is kérlek, én befejezem
[szerkesztői feloldás]
mégis
, rojttal,
[szerkesztői feloldás]
nem
rojtos.
[szerkesztői feloldás]
Nem
teszek rá. Igy.  
  – Igy csináltam itt egy 3szögü kocka, itt egy sárga kocka, itt egy  
  A férfi közbeszól háromszögü kocka, milyen a  
  – A párnát
[szerkesztői feloldás]
nem
akartak venni
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
… és olyan szép, olyan jó és
[szerkesztői feloldás]
nem
is láttam olyat soha, ruganyos párna, Feri kapott egyet  
  – én azt
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem  
  – és a párnát
[szerkesztői feloldás]
mondtam hogy
ha akarja, odaadom 50
[szerkesztői feloldás]
forintért
, de olcsóbban
[szerkesztői feloldás]
nem
. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
dolgozom egy pár koronáért.  
  – neked
mennyi
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
ha
[szerkesztői feloldás]
van
 
  – a függöny ágyteritő, az együtt 60-70 korona.  
  – Olyan sok?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2183 
Globális1
 
  – és nem adod?  
  – most
[szerkesztői feloldás]
nem
adják
[szerkesztői feloldás]
meg
semminek az árát. De odaadni azt
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem
[szerkesztői feloldás]
hogy
számomra csinálta,
[szerkesztői feloldás]
nem
átlátszó.  
  – mért?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szeretem azt
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
átlátszó. No, de megyek már.  
  – mikor jön Pista?  
  3 órakor  
  – No. Addig
[szerkesztői feloldás]
még
feljöhetsz Évikével.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2184 
Globális1
 
  – Kérlek
[szerkesztői feloldás]
mert
a szoknyája rakott elől és hátul és és én azt
[szerkesztői feloldás]
nem
szeretem. Át akarom alakítani, és addig inkább ebbe járok. Vagy egy szabóm és az távoli rokonom. Én akkor el
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Nahát rengeteg pénzt elkölt az a lány a villanyosra.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mindnyájan
kérlek.  
  – Szervusz, szervusz mikor jöttök hozzám szervusz.  
 
[szerkesztői feloldás]
Mért nem
jön
[szerkesztői feloldás]
gyakrabban
 
  – no de kérlek ilyen messze, kivált ilyen időbe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2185 
Globális1
 
  Visszajön  
  Janka kérlek  
  – Tessék  
  – Hát elmegyünk Rózsikához, pótolja
[szerkesztői feloldás]
vagy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Jó.  
  – Akkor ird fel a telefont 121-80  
  – Az ő telefonja ez?  
  – Az a ház.  
  – Nahát, annál nincs érdekesebb,
[szerkesztői feloldás]
mint
két asszony tereferéjét hallgatni közömbösen  
  – Igen én azt szeretném
[szerkesztői feloldás]
nem
hallgatni  

Facsimile Image Placeholder
 
 2186 
Globális1
 
  – Maguknak fogalmuk sincs a mi dolgunkról, de nekünk
[szerkesztői feloldás]
még
a magukéhoz is kell konyitani, a müveltséghez  
  – Egy jó
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, aki
[szerkesztői feloldás]
mindent megtesz
. Az előkelő dámáknak, na.  
  – Azoknak is,
[szerkesztői feloldás]
csak
azoknak más dolgokat kell tudni. A reprezentálásra vonatkozót.  
  – Ahhoz is értik mi –
[szerkesztői feloldás]
nem
engedi meg,
[szerkesztői feloldás]
hogy
előtte legyenek azok  

Facsimile Image Placeholder
 
 2187 
Globális1
 
  – Azt dalolja,
[szerkesztői feloldás]
hogy
: Isztenem, ha…  
  – ebben a pillanatban ágyvetés közben meglátja a hálóinget, anyag végig
[szerkesztői feloldás]
van
repedve, a nyakáig. – nahát ez borzasztó!  
  – Az éjszaka arra ébredtem,
[szerkesztői feloldás]
hogy
reccsent szakadt.  
  – Ez kétségbeejtő,
[szerkesztői feloldás]
ahogy
magukra ég a ruha. Más
[szerkesztői feloldás]
nem
olyan vad.  
  Csönd  
  – Mit dalolt
[szerkesztői feloldás]
Gyöngyi
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
szól, bemegy a szobába, a gépfiókból tűt, cérnát vesz.  
  Ez után  
  Leül a kályha mellé az ebédlőben a kis székre és
[szerkesztői feloldás]
megvarrja
. Keserüen, lemondóan sohajt s
[szerkesztői feloldás]
nem
szól. Az élet keserüsége izzik benne.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2188 
Globális1
 
  Csillag  
  A háziúr
csámpás
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, a régi zöldessárga kabátjában, fekete
sárgás
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
kalapja a fejére huzva, kis fekete bajsza az érzéki zsidós száján kétfelé tolva, kissé
barna
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Jónapot  
  – Agyisten.  
  – Nahát
[szerkesztői feloldás]
hogy
van uram?  
  – Egy kicsit azért jól állok. Arra
[szerkesztői feloldás]
még nem volt
eset
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy másfél milliós hadsereg egy várat ostromoljon és visszahuzódjon!  
  – Az igaz, .
n
Jegyzet Az Osztrák-Magyar Monarchia legfontosabb déli erődje volt. Az orosz hadsereg először 1914. szeptember 17-én kezdte el ostromolni. Ez a kísérlet sikertelen volt, így október 10-én a keleti nagyhatalom visszavonulásra kényszerült.
Hát a gazdasági élet  
  – Semmi.
Még
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
mozdul. Áll. Egyre rosszabb. Elég
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
vagyok. Adnak
egy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. Munkát nekik. A katonákat fizetni kell, de őnekik adni kell  

Facsimile Image Placeholder
 
 2189 
Globális1
 
  adóra, kamatra,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. Odáig vannak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ők fizetik az adót,
[szerkesztői feloldás]
mindent
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ne lehessen
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
 
– És mégis
[szerkesztői feloldás]
embereknek
?
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Semmi 200
[szerkesztői feloldás]
koronát
. No ha az
[szerkesztői feloldás]
embernek
egy jó lovakkal
[szerkesztői feloldás]
van
dolga, azért kap… Fogja barátom.  
  Zsebéből egy cigarettacsomagocskát vesz ki, bepakolva s egy elmenő sebesültnek nyujtja.  
  – Köszönöm.  
  - 3
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, hát most
igazolhatja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, azt a szobát
[szerkesztői feloldás]
meg
lehet kapni 200
[szerkesztői feloldás]
forintért
. Hogy gondolhatja
[szerkesztői feloldás]
minden nap
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2190 
Globális1
 
  Csekonicsné  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
fekszik
[szerkesztői feloldás]
hogy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. Kígyópatikából kijön egy sovány magas egyszerü urinő, igen finom előkelő mozdulattal odaadja a kis csomagot, üveg (?) egy tiszteletre méltó vastag, borotvált arcu urnak, aki olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
egy pap, egy jó falusi plebános a borotvált arcával, rövid
bakpartjával
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, fekete
[szerkesztői feloldás]
kemény
kalap, hosszu, fekete valami lüszter
n
Jegyzet Fényes szövet, amelynek érdes a felülete, és amely mosott gyapjúból ritka szövéssel készült.
anyag kabát hátul két gombos kötő, barna kesztyüjét hátra teszi s két ujjal játszik. Vastag orr, de kevés, befogott száj, husos arc, olyan 46  

Facsimile Image Placeholder
 
 2191 
Globális1
 
  éves. A cipője vastag  
  Bemegy Szénási papirker. egy doboz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Utána  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  A fekete nő idős, igen finom, tisztára mosott arcu,
[szerkesztői feloldás]
mindene
ránca kifürdetve, gyönge pirosság az arcélén.  
  Annyira karcsu, vékony,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy fiatalnő, ruganyosan jár kis fekete kalap a fején, gyászfátyollal. Fekete kosztüm a kabát hátul spicces  
  Az inas áll egy nagy pár cipőből,
[szerkesztői feloldás]
mint
a csónak.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
még
most is vikszeli,
n
Jegyzet Tisztítja.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2192 
Globális1
 
  a grófnő
[szerkesztői feloldás]
megköveteli
[szerkesztői feloldás]
hogy
vikszelje
n
Jegyzet Tisztítsa (német).
s ne kenőccsel, ez ugy dukál az inasnak. A nadrágja vastag fekete, leér a sarkokig, a felső kabát egy nagy vastag tömeg, a nagy pofa az apró szemekkel, amelyek kihunyorítanak a széles arcából. Abból a szőkés, kissé szeplős lakájfajból való, amelyik tele van alázattal, alattomossággal és komiszsággal. A haja a gallér fölött laza, összevissza áll, nincs rendes befejezése.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2193 
Globális1
 
  Egy fiatal nő jön ki igen elegáns, olyan szőke haju babával,
[szerkesztői feloldás]
mint
a rafia főkötő alatt s ez átlátszó
[betoldás innen]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
vizahólyag esőköpeny, majd elrepül, egészen
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kis francia baba
Beszúrás
 
  – Naa, hova megy  
  – Itt a kegyelmes asszony  
  – Itt. Megyek a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  Zöld vadászkalap,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
zöld kettős csík a pantallóra, értelmes fiatal fickó,  
  – szolgája  
  Ugy nyujt kezet közvetlen, bizalmas hangon.  
 
[betoldás ide]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2194 
Globális1
 
  A fiatal nőn széles skugs boa, legényesen, kissé félvállra csuszva igen magas karcsu, szép, egészséges fiatal asszony. Igen előkelő és gazdag lehet.  
  Csupa előkelő alakok mennek el; egy szőke férfi, olyan
[szerkesztői feloldás]
semmit mondó
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
arcu, szürke tavaszi kabátban, melynek szürke selyem kihajtója
[szerkesztői feloldás]
Nem mindennapi
módon
[szerkesztői feloldás]
van
szabva; egy igen kivörösödött arcu fiatal nő,  
  sok sok szép kosztümös nő,  
  auto két kék
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2195 
Globális1
 
  rekedten vékonyan nyekereg az auto bátran siklik tova
[szerkesztői feloldás]
mindaketten
a kormánynál ülnek.  
  Nagy teherkocsi áll, két erős, nagytomporu, de
[szerkesztői feloldás]
nem
kövér lóval, amelyek a fejüket lelógatják a nagy rezes hámba.  
  Vékony fiatal postás biciklin, a kis távirat táskával a hátán.  
  Nagy sujtásokkal
n
Jegyzet Ruhadíszítésre használt, lapos, 2- 6 mm szélességű zsinór, amelyet fonatolással állítanak elő.
kék kosztümü a nők.  
  Fehér kalap két piszkos fehér divatja mult szárnnyal.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2196 
Globális1
 
  Bement a Ferenciek
banános
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
boltjába, ezekbe a régi becsületes üzletekbe, ahol szolid és jó dolgokat lehet kapni.  
  Szegény asszony, tarka kendőbe két kis piciny gyerekkel, akik vastagon beburkolva, ugy gurulnak az utcán,
[szerkesztői feloldás]
mint
a kis malacok  
  Két barna kámzsás
n
Jegyzet Zsákszerű férfiruha, amelynek nincs szabása és bokáig ér. Vastag, durva szövetből készül szerzetesrendek viseleteként, derékon övvel vagy kötéllel kötik meg.
barát fehér kötéllel a derekukon, széles kalapban; novíciusok
n
Jegyzet Próbaidős, újonc szerzetes, aki még nem tette le a szerzetesi fogadalmát.
fiatal arcok ferencesek, nevetnek, egy ismerős egyetemi hallgatót találtak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2197 
Globális1
 
  A teherkocsin ott ül
bőrkötényén
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a kocsis, lenyütt ruhájában.  
  Szép idős nő, nagy skugs boában olyan rajta hátul a két fej is. Olyan ruganyos és karcsu  
  Két ujabb ferences fiu, a kalapjuk alól kilátszik a furcsa körbevágott, s alól leborotvált hajuk.  
  Jönnek mennek az
[szerkesztői feloldás]
emberek
, és
[szerkesztői feloldás]
gyorsan eltűnnek
elmosódó képekben,
[szerkesztői feloldás]
csak
a kegyelmes asszony vásárol bent nyugodtan a lakájnak elég nehéz itt állni. De hát ez se  

Facsimile Image Placeholder
 
 2198 
Globális1
 
  napi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
.  
  Bestél velük,
[szerkesztői feloldás]
mintha nem volna
pénze, a zsebére üt. Az ajka olyan kicsire huzódott  
  Vékonyra csavart esőernyőjével
[szerkesztői feloldás]
mint
bottal sétál.  
  Kevés fátyolos két oldala
[szerkesztői feloldás]
mint
szárny lobog a kalapja körül  
  Erzsébet hotel
n
Jegyzet Az Erzsébet Királyné Szálloda 1872-ben nyílt a mi Károlyi Mihály utcában. A pincében 1927-től működött a János Vitéz Söröző 12, a művet illusztráló faliképpel. Állítólag később annyira leromlott az állapota hogy nem érte meg felújítani, így a hetvenes években bezárták, 1983 és 1985 között pedig új szálloda épült a helyére, a mai Hotel Erzsébet City Center.
előtt
[szerkesztői feloldás]
megáll
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2199 
Globális1
 
  magassarku cipő  
  kis bőr szatyor nyitott  
  prém a nyak s ujjak  
  puffos váll kissé szük szoknya hátul nyitott legyen csendőr szalutál  
 
[szerkesztői feloldás]
Megáll
az Alkotmány hirét elolvassa  
  Fekete gyász ez  
  marha szól hátra ej
[szerkesztői feloldás]
mint
tisztelettel  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2200
 
  A Kecskeméti u 10 12 már a Csekonics palota. Egyemeletes előkelő szürke épület. Előkelő
[szerkesztői feloldás]
pedig
a forgalmas utcában amelynek nincsenek a földszintjén boltok, ezzel évi százezer koronát dob ki az ablakon. Az első emelet 18 ablak közül csak négynek
[szerkesztői feloldás]
nem
zárt zsaluja a többi állandóan csukva
[szerkesztői feloldás]
vannak
a fehér zsaluk, por feketül rajtuk,
[szerkesztői feloldás]
csak
egy-egy féltábla
[szerkesztői feloldás]
van
kissé felritkítva. Csupa zárt terek bent tele gazdagsággal, butorok, képek kincseivel.  
  A földszint ablakának szürke sávos redőnye
[szerkesztői feloldás]
van
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2201 
Globális1
 
  a második kurta emelet fél nagyságu ablakait fehér kovácsolt vasrács korlátja tölti ki.  
  A tető
[szerkesztői feloldás]
nem
látszik a magas görög párkányról (
? Ión
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
= görög)  
   
  3 aranyos gombu zászlórud áll ki a két sarka s középre.  
  A kapun a bal széle
[szerkesztői feloldás]
van
a kis ablaknál is  

Facsimile Image Placeholder
 
 2202 
Globális1
 
  1884 őszén hajtóvadászat volt az ecseri lápon, amelyen ott volt Rudolf trónörökös és veje  
  Gróf Károlyi Gyula  
  Gróf Károlyi Tibor  
  Gróf Festetich Tasziló  
  Gróf Csekonics Endre  
  Gróf Teleki Sanyi  
  Gróf Vécsey József  
  A trónörökös 3 napig
[szerkesztői feloldás]
volt
a
[szerkesztői feloldás]
gróf
Károlyi István vendége  
  Gróf Károlyi Istvánné Csekonics
[szerkesztői feloldás]
grófnő
 

Facsimile Image Placeholder
  2203  
 
Fóth
Fót
(pestmegyei község) 1780 körül a Csekonics tábornoké
[szerkesztői feloldás]
volt
, aki »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
« galánthai gróf Fekete Ferenctől vette  
  Ő 1808-ban özvegy gróf Károlyi Józsefnénak adta el.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2204 
Globális1
 
  Central  
 
[törölt]
« Révai »
Kaposi  
  – Somogyi legény
[szerkesztői feloldás]
mondja
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ők
[szerkesztői feloldás]
nem
szurtak,
[szerkesztői feloldás]
hanem mint
a kaszával ugy vágták egyszerre egy csomót
árt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  és álmában mindig harcol  
 
  a srapnel
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
igaz félelmes, de csak az intelligensebb
[szerkesztői feloldás]
emberekre
. A legények csak káromkodnak, de nem félnek ugy tőle.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2205 
Globális1
 
  – lőtt a varjakra, ugy esett le
[szerkesztői feloldás]
mint
a rosseb  
  – sterc,
n
Jegyzet Pirított lisztpép.
liszt, krumpli  
  – cakumpakk,
n
Jegyzet Minden egybe leves. "A „cakumpakk"-leves az, amibe zöldséget, krumplit, tésztát tesznek. Ez lesz a napi 12 órát dolgozó munkás ebédje." (Népszava, 1937. május 6., 4.)
krumpli, bab és tészta, az tőti a bendőt  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, szemérmes mácsik
n
Jegyzet Tésztaétel (népies).
 
  – mit főztél  
   
  – vasald
[szerkesztői feloldás]
meg
nincs neki tisztsége sem.  
 
[szerkesztői feloldás]
van.
Szemérmem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2206 
Globális1
 
  – hát bocsáss
[szerkesztői feloldás]
meg
ha valamit vétettem  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
vétettél semmit  
  – istennél a bocsánat.  
 
  Olyan szelíden, lassan teleszájjal  
  Ugy ül egészen kitölti a karszékét, vastag testével. A vastag
egész
Beszúrás
szemöldöke fölött sima világos homloka és e fölött,
[szerkesztői feloldás]
mint
a jól összegubancolt szöszhaja,
[szerkesztői feloldás]
amely
hátul még tele
[szerkesztői feloldás]
van
fekete szálakkal. Vastag bajusza szárán egy kicsit
[szerkesztői feloldás]
megpederve
. Olyan jól áll neki a mosolygás, olyan gyermetegül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2207 
Globális1
 
  ártatlanul tud mosolyogni. Egy kedves jó szelid öregur, akinek 1 házsártos feleség kell, kis áll, mély toka két kis vastag kezén gömbölyű kézelő. Ha az egyedi kolozsvári emlékeiről kezd beszélni, ugy
[szerkesztői feloldás]
megelevenedik
, pötyögő szavai ugy
[szerkesztői feloldás]
megerednek
,
[szerkesztői feloldás]
mint
tavasszal a csermely. Bogár barna szemei csillognak és szeretettel mosolyogva nézelődik az
[szerkesztői feloldás]
emberekre
. Akárki is, ha ő rá hallgat, ugy megsimogatja a tekintetével. Nagy hosszu lógó fülei hasonlítanak az elefántéhoz és szögletbe kötött gallérja  

Facsimile Image Placeholder
 
 2208 
Globális1
 
  acélgombocskával van összegombolva; fekete nyakkendője csokorra kötve, ennyit őrzött
[szerkesztői feloldás]
meg
a régi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ruhából.  
  Husos arcán eltelik a kedves, diákos együgyüség s most olyan szivesen mesélget a diákéletről, amelyben valaha ijedten és értetlenül élt. Hol vannak azok, akik ott hösködtek ő
[szerkesztői feloldás]
csak
az emlékeket örizte meg.  
  Zömök vastag feje jól ül a
[szerkesztői feloldás]
testen
 
  – Jambusnak híjták
[szerkesztői feloldás]
mert
sántított.  
  – Fráter, vad, vad, mikor én strázsamester
n
Jegyzet Őrmester (régies).
[szerkesztői feloldás]
voltam
[szerkesztői feloldás]
48-ban
. Fenét
[szerkesztői feloldás]
volt
[szerkesztői feloldás]
strázsmester
káplár
n
Jegyzet Tizedes, altiszt.
[szerkesztői feloldás]
volt
.
[szerkesztői feloldás]
Ugyhogy mindenki
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2209 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
csak
káplárnak
n
Jegyzet Tizedesnek, altisztnek.
hijta.  
  – tán D-t
Kalchrák
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  Cöpinek hijták, egy Vajna nevüt  
 
[betoldás innen]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
– Látod kutya jó helyt szagoltam és (a feneke)
Beszúrás
 
  – Bózának a Jancsit
[szerkesztői feloldás]
mert volt
egy cigány ugy hasonlit  
 
[betoldás ide]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  orrából beszél  
  geschlichlichkeit
n
Jegyzet Ügyesség, készség.
 
  Cippom (azt jól mondta az öreg!)  
  Most én
azokat
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
amit irt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2210 
Globális1
 
  S a másik hallgat és szivaroz.
[szerkesztői feloldás]
Udvariasan
, kurtáta vágott fekete bajusza»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
« alatt széles és vastag s ha beszél az alsó ajka lecsucsorodik
[szerkesztői feloldás]
hogy
a foga tövig látszik  
  Szögletes gallér és kész kötött nyakkendő, kerek kézelő.  
  Aggódóan vonja fel a homlokán a két ráncot s folyvást nézi magát a tükörben, vékony cigarettáját fujva.  
  – Jellemző két eset  

Facsimile Image Placeholder
 
 2211 
Globális1
 
  Jön vissza egy nagy csapat lóállomány
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és vonul be , esőbe, rágyujt egy cigarettára, szembe jön egy fiatal kapitány s ő cigarettával szalutál. Visszaszólitja  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudja hadnagy  
  Veszelényi fia Versényi  
  – adomákat s elbeszéléseit beszéli  
  – az
[szerkesztői feloldás]
Irodalomtörténet
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
T gyüléséről tetszik jönni. Én is elmentem  
  – A sebesült
[szerkesztői feloldás]
nem
szalutál  
  S a hadnagy számon kéri és a közönség beleavatkozik és
kemény
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
kifejezést használ és kardot ránt,  
  – A publikum szentimentális.
[szerkesztői feloldás]
Nincs
olyan szigoru fegyelem  

Facsimile Image Placeholder
 
 2212 
Globális1
 
  – Az asztal körül az öregek kissé  
  – Ez az a dolog egy óriási dolog
[szerkesztői feloldás]
ahogyan
a 800 méter széles, – és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a negyedik transzport aztán át; az eposzokban ilyen hősiesség nincs.  
  – a százezer rózsa,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szép
Belgiumban
Belgium
 
  – ezt se árt most feltünt . Eddig igérték. Most egyszerre
n
Jegyzet Verdun és Belfort két taktikai szempontból nagyon fontos város volt a világháború nyugati frontján 1914. őszén. "A németek előnyomulását és ostromló tüzét most már nem bírhatja sokáig föltartóztatni Verdun, amelynek előreláthatóan egészen el kell esnie a közeli napokban. Ha pedig Verdun is a németek kezébe kerül, akkor már csak Belfort állhat az útjában a német seregek egyik részének, ez is csak ideig-óráig, de szinte elképzelhetetlen, hogy ezek után jelentékenyebb ideig föl lehessen tartóztatni a német hadakat." (Népszava, 1914. szeptember 27., 3.)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2213 
Globális1
 
  Schöpflin  
 
[szerkesztői feloldás]
Megjelenik
vékonyan, és azzal a félszeg mozdulattal, mellyel már
[szerkesztői feloldás]
csak
akkor él, ha egészen idegen társaságba akar befurakodni. Aztán
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
visszanyeri a szokott nyugalmát, és kissé idegesen kezd okosan beszélni  
  – Őd az örög nöi vonza  
  – A dolog ugy áll
[szerkesztői feloldás]
hogy
én nagyon becsülöm a női
[szerkesztői feloldás]
voltot
 
  – Térdén
sebesült
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a térdkalács  
 
  A szimuláns, megy vissza az ápolónő s a
[szerkesztői feloldás]
főtörzsőrmester
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2214 
Globális1
 
  Petri Révai Kaposi Versényi  
 
[szerkesztői feloldás]
Móricz
[szerkesztői feloldás]
Schöpflin
Babits
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – A
[szerkesztői feloldás]
háború
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
  A Surányi esete  
  – az én üzememtől átlépett egy másik üzemhez, a háboruhoz  
  – ámbár igazam
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
mert
Surányi ugyan
[szerkesztői feloldás]
mindig
csinál ilyen ostobaságot, ámbár
[szerkesztői feloldás]
nem
teszi itt senki magát lehetetlenné
[szerkesztői feloldás]
nem
teszi,
[szerkesztői feloldás]
mert
kétféle bevonulás
[szerkesztői feloldás]
van
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
ismerem a háboruállapotot  

Facsimile Image Placeholder
 
 2215 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
jobb-e
[szerkesztői feloldás]
vagy
rosszabb, de más vállalatnál be kell rendezkedni
[szerkesztői feloldás]
hogy
a többit el tudja tartani.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2216 
Globális1
 
  – óh csúnya szép a
[szerkesztői feloldás]
nagyon
és
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
a romántól féltem.  
  tetszik tudni  
  hát
Salgótarjánba
Salgótarján
 
  kerekre borotvált feje,
[szerkesztői feloldás]
mintha
üllő volna s laposra kalapálták volna  
  zömök széles és mosolygó s türhetetlenül beszédes  
  – azóta sok csapás ért meghalt a kislányom.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2217 
Globális1
 
   
 
 
Facsimile Image Placeholder
 
 2218 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
István
Balázs  
  – egyszer 10 koronát ajándékoz az intézetnek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ő
most
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is gondol  
  – a Kis  
  – a szónoklata az érettségizőknél  
  – a pincér  
  – és
[szerkesztői feloldás]
hogy megharagszik
mindenért a
[szerkesztői feloldás]
Balázs
kollega úr
[szerkesztői feloldás]
mint
fiatal ember inkább
[szerkesztői feloldás]
megteheti
, társalog. És erre
[szerkesztői feloldás]
Balázs
másnap kihijta  

Facsimile Image Placeholder
 
 2219 
Globális1
 
  párbajra
[szerkesztői feloldás]
hogy
őt ne tacskózza le. Neki
[szerkesztői feloldás]
még
csekélyebb dologról.  
 
  – iszonyú milyen különb. dolgokat
[szerkesztői feloldás]
mondanak
az oláh gyerekek ellenben
[szerkesztői feloldás]
megjött
egy kollega aki tüzérkáplár
n
Jegyzet Tizedes, altiszt.
hadseregünk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
mindennap
30-40 kolerást.  
  Tüzérségnek
[szerkesztői feloldás]
még van
, de egész ezredek
[szerkesztői feloldás]
meghuzták
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2220 
Globális1
 
  Babits  
  Gorove is kitűnő alak,
[szerkesztői feloldás]
mindig
azzal jön
[szerkesztői feloldás]
hogy
mit
[szerkesztői feloldás]
mondott
Tisza.  
  Sok
[szerkesztői feloldás]
mindent
hoz, amik közt tesz-vesz  
  – Hát nincsenek lent  
  Mondta.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
is tudja
[szerkesztői feloldás]
hogy
Tisza  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2221 
Globális1
 
  Magyar Világkávéház
n
Jegyzet Budapest, Margit körút 40.
 
  Földvári , milliomos fekete kabát, a nyaka bebugyolálva,  
  cette epatente
n
Jegyzet ? Ez nyilvánvaló (francia).
 
  – a boszniai háboruba
n
Jegyzet Talán Bosznia 1878-as osztrák-magyar megszállására gondol.
megőrült tüzérhadnagy
[szerkesztői feloldás]
volt
 
 
  Erny György
[szerkesztői feloldás]
meggyilkolása
Kossutány
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
irt róla.
n
Jegyzet "Nagy izgalomban tartja a főváros lakóit egy vakmerő gyilkosság, melynek a milliomos Erny György lett áldozata, kit csütörtökön reggel szobájában vérében találtak." (Vasárnapi Újság, 1875. augusztus 15., 525.)
 
  A háziurak közt jó alakok lehetnek  

Facsimile Image Placeholder
 
 2222 
Globális1
 
  Kasselik is bolond
[szerkesztői feloldás]
volt
 
  Kaiblinger néni  
  A pincér, aki elmegy,
[szerkesztői feloldás]
nem
kéri.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2223 
Globális1
 
  – ezredesek
[szerkesztői feloldás]
mind
itt maradnak.  
  Borzsák nem ivott  
  A Borzsák életének főmüve  
  – Ni, a Garay
[szerkesztői feloldás]
niagarai
agarai
n
Jegyzet A boldogtalan czigányprímás, adoma egy szekszárdi cigány zenészről (Orzságos Hírlap, 1898. augusztus 31., 7.)
 
 
  A
[szerkesztői feloldás]
Kisfaludy Társaság pályázatán
2szer 20 társával együtt bukott pályázat  
  A
[szerkesztői feloldás]
szegszárdi
daloskör diadal utja.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2224 
Globális1
 
  Igen szerette a drasztikus vicceket  
  Csörge tó
n
Jegyzet
Szekszárd
Szekszárd
közelében.
[szerkesztői feloldás]
mint
szokott vidéki tavaknál lenni
[szerkesztői feloldás]
minden évben megesz
egy
[szerkesztői feloldás]
embert
és harang szól a fenekén  
 
[szerkesztői feloldás]
báró
Wimmersperg Gedeon aljegyző  
 
[szerkesztői feloldás]
meggyilkolták
[szerkesztői feloldás]
azon
az éjjelen  
  Borzsák
kiszerkesztette
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy
jóllehet a gyilkos köztük
[szerkesztői feloldás]
van
s ráérzett.  
  kataszteri
n
Jegyzet Hivatali, közigazgatási.
[szerkesztői feloldás]
ember
lett
n
Jegyzet "Kineveztettek: […] B. Wimmersperg Gedeon, Póhl Károly becslőbiztosok pénzügyi segédtitkárokká." (Kataszteri Közlöny, 1899. április 16., 99.)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2225 
Globális1
 
  Ha beszél a szeme ugy csillog
[szerkesztői feloldás]
mintha
lámpák gyulnának ki be.  
  Mereven néz, de
[szerkesztői feloldás]
nem
látja az arcot, mert ő az esetét élvezi. Olyan lelkesen élvezi ez furcsaságot, amit
ez
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a szája tele
[szerkesztői feloldás]
van
nyállal. Erős álla ketté vágva vig gödörrel s olyan különös hangon beszél,
[szerkesztői feloldás]
mintha
erősen kalapálnak vasat,
[szerkesztői feloldás]
minden
hang külön csendül ki, direkt acélverés  
  Szokatlan nagy álla és keskeny ajka,
[szerkesztői feloldás]
csak
az alsó látszik és igen vörös  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2226 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
október
12  
  Zrumecky  
  Pista  
  Lenke  
  Janka  
  Csillag, háziur  
  Csekonicsné grófné  
  Centrál kávéház  
  Versényi György  
  Kaposi József  
  Révai Mór  
  Petri Mór  
  Schöpflin  
  Babits  
 
  A hajópincér  
 
  Balázs István  
  Gorove  
  Földvári  
  Kaiblingerné  
  Borzsák  
  báró Wimmersperg  
  Babits  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2227 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
október
13  
  Valeriában
n
Jegyzet A Valéria kávéház Budapesten, az 1892-ben az Iparművészeti Múzeummal szemben épült, Üllői út 32. alatt található ház földszintjén volt. Gyakori vendégnek számított itt többek között Ambrus Zoltán (1861–1932) író, a Nyugat egyik alapítója, Az Egri csillagok szerzője, Gárdonyi Géza (1863–1922), valamint természetesen maga Móricz Zsigmond is. (Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. május 27., 30.)
 
  – mi
[szerkesztői feloldás]
még
a Bereitschaft
n
Jegyzet Készenlét (német).
vagyunk.  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
mérünk depot,
n
Jegyzet Raktár, letét (német).
– ha kell egy
mérnök
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
benyulunk és kihuznak egyet.  
  – a Bauabteilung
n
Jegyzet Építési osztály (német).
igazgatjója  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
megyek be
ide.
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
most az ő asszisztense vagyok  
  – és te már csatába is ,
n
Jegyzet Pétervárad a Délvidéken található település, fontos erőd a szerb határ mellett. 1914 október 13-ig két fontos hadjárat zajlott a térségben, augusztusban, illetve szeptemberben. Az osztrák-magyar csapatok egyik offenzívában sem tudtak áttörő sikereket aratni.
[szerkesztői feloldás]
megfogott
egy baka és
[szerkesztői feloldás]
nem
mertem visszafogni,
[szerkesztői feloldás]
mint
a régi nemeslevelem, ugy mozgott  
  – ez a
kerge
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, sárga arannyal díszitve, fekete hüvely,  

Facsimile Image Placeholder
  2228  
 
Szép
Beszúrás
harsány, de
[szerkesztői feloldás]
nem
komoly,
[szerkesztői feloldás]
csak
cifraság  
  Wein aki szeretné
[szerkesztői feloldás]
megcsókolni
a kisfiát,
[szerkesztői feloldás]
mert
hátha vinnék s jön a parancs
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
 
  – egyáltalán szorgos társaság van ott  
  – igen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
Orbánba
[szerkesztői feloldás]
van
egy kis tartózkodás, de
[szerkesztői feloldás]
megtört
az. Azért
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok pertu mindenkivel  
 
Összetörik
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – hát
[szerkesztői feloldás]
mind
diplomás
[szerkesztői feloldás]
ember
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2229 
Globális1
 
  – Avval
[szerkesztői feloldás]
még nem
mondtál sokat.  
  – Fent kell aludni.  
  – Jó hely, a klozet mellett
[szerkesztői feloldás]
van
a szoba,  
  – Fel kell bontani, ami jön.  
  – Fel, és intézkedni, az
[szerkesztői feloldás]
megjegyzem
annyi
[szerkesztői feloldás]
volt
a századosnak jelentettem
[szerkesztői feloldás]
nem
jön semmi.  
  – De én akkor szót
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Ezt a
[szerkesztői feloldás]
dolgot
fel kell írni, a kutlura és pénz… De adósságot
[szerkesztői feloldás]
nem
kell
[szerkesztői feloldás]
fizetni
.  
  Akinek 600- kell 200  

Facsimile Image Placeholder
 
 2230 
Globális1
 
  Sokáig sütögették, mi az, az
1880
Beszúrás
é. á. p.
[szerkesztői feloldás]
mindenkit
azzal hivtak be  
  évi állitásra polgári épitész  
  – benne
[szerkesztői feloldás]
van, hogy
ur,
[szerkesztői feloldás]
mert
tiszta behivó jegy ez,
[szerkesztői feloldás]
mint
a tiszteké  
  – németből
[szerkesztői feloldás]
van megjegyzem
assentjahr
n
Jegyzet Sorozási évfolyam (német).
 
  –és kinevezett landsturm ungariens
n
Jegyzet Magyar népfelkelő (német).
vagyok, sőt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
mert
kieveztek Li-nak és adtak egy rozettát,
n
Jegyzet Rózsához hasonló katonai rangjelzés.
hosszu  

Facsimile Image Placeholder
 
 2231 
Globális1
 
  kardot és bojtot. Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
felel
[szerkesztői feloldás]
meg
a mi társadalmi poziciónknak  
 
[szerkesztői feloldás]
van
[törölt]
« egy »
müvezetőnek két rozettája  
 
[szerkesztői feloldás]
Csak
nekünk kardunk
[szerkesztői feloldás]
van
 
  – kivárjuk
[szerkesztői feloldás]
hogy
adjanak bársony parolit
n
Jegyzet Katonai jelzés, amelynek színe a katona hovatartozását (csapattestét, fegyvernemét) jelöli.
és
[szerkesztői feloldás]
legalább
egy csillagot.  
  – az se altiszt, hivatalnoki rang.  
  – a combattánsok
n
Jegyzet Harcosok.
[szerkesztői feloldás]
kapnak
csillagot és »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
« megtisztelik azzal,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az intelligens uri
[szerkesztői feloldás]
ember
is azt kap orvos,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2232 
Globális1
 
  – a népfölkelés alapján most behivottak tévesen kaptak  
 
[szerkesztői feloldás]
megkérvényezés
és ott  
  – a rechnungsrat,
n
Jegyzet Számtanácsos (német).
a számvevőségi őrnagy
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
kérvényezzük és azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
 
  – a hosszu kard, az lesz a bázisa  
  – ez
[szerkesztői feloldás]
nem
ügyetlen.
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
ügyes  

Facsimile Image Placeholder
 
 2233 
Globális1
 
  öreg ezredes
[szerkesztői feloldás]
mind
békében akar élni  
  – inkomodálja
n
Jegyzet Háborgatja, terheli.
őket ez az állapot.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudok mást csinálni vele,
[szerkesztői feloldás]
nem
találják bele magukat  
  – 400 darab hizott tulkot vágnak a konzervgyárba  
  – Gubacsi ut
n
Jegyzet Talán előreutalás a következő részre, amely a 2235. oldalon kezdődik, mivel a Laudon kaszárnya a Timót utca és a Gubacsi út kereszteződésében állt.
a gázművek
[szerkesztői feloldás]
nem
nagy a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
azért
[szerkesztői feloldás]
nem
vagyok biztos. –
[szerkesztői feloldás]
Mindig
kimegyek a végcélig és nem
[szerkesztői feloldás]
törödök
a közbeeső helyekkel.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2234 
Globális1
 
  – különben is nekem nincs hivatali orám, azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
a százados
[szerkesztői feloldás]
hogy
menjek és csináljam a dolgokat, nézze.  
  – na és azok különben olyan érdektelen környékek, ha az
[szerkesztői feloldás]
embernek
nincs dolga, mit keressen.  
  – ez a büzös övezet ide
[szerkesztői feloldás]
van
koncentrálva  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2235 
Globális1
 
  Laudon kaszárnya
n
Jegyzet Kaszárnyából átalakított kisegítő katonai kórház 897 ágyas férőhellyel (Budapest, IX. kerület Gubacsi dűlő).
 
  Trainzeugs filiáldepot szekerén szerelvények  
  kocsik  
 
[szerkesztői feloldás]
lőszerszerelvény
 
  telegráfkocsik  
  betegkocsik  
 
  a klozet büdös, a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  a konyha  
 
[szerkesztői feloldás]
megint
látok egypár lányt egész jó  

Facsimile Image Placeholder
 
 2236 
Globális1
 
  – ha 10
[szerkesztői feloldás]
perccel
később jövök az
előljáró tiszttől
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
kapok egy orrost  
  – Jegyzem most mit
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
borért segítek,
[szerkesztői feloldás]
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
uri
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[szerkesztői feloldás]
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2237 
Globális1
 
  NoelDr ezredorvos  
  napirendje  
 
[szerkesztői feloldás]
kórterem
 
  – én
[szerkesztői feloldás]
megláttam
a pókhálót borzasztóan nézett ki a kaszárnya  
  – egypárszáz
[szerkesztői feloldás]
korona
vizcsap  
  – a saját kaszárnyát vigyáza, de a másét rugálja  
  – a kert  
  – a pipás öreg rez  
  – annyi szivarjuk
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
napi porciót le kell szálítani,
[szerkesztői feloldás]
mert
nikotin mérgezés  

Facsimile Image Placeholder
 
 2238 
Globális1
 
  – A
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
közt vagyok. Az egy kicsit objektív  
  – Ez jó, én
[szerkesztői feloldás]
megbízom
Zrumeczkyt
[szerkesztői feloldás]
hogy
adja ki a certificatét,
n
Jegyzet Igazolás, tanúsítvány.
egész héten már jár a most
[szerkesztői feloldás]
megbizott
, hogy én hozzam be neki.  
 
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretem, igen kedves
[szerkesztői feloldás]
uriember
. A kemence
[szerkesztői feloldás]
nem
szelel; most a vállalkozót utasít –  
  – A trettőr csinálja a nyári konyhát  
  – kihozat
[szerkesztői feloldás]
autoval
annyi porciót
[szerkesztői feloldás]
ahogy
hiányzik a Ritzből.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2239 
Globális1
 
  Balázs Endre  
  – megyek a sárgaföld felé.  
  – de igen kérem  
  – hát mi baj, a máj? – mosolyog a naiv szón  
  – kérem phagociták
n
Jegyzet Fagociták, falósejtek.
faltak ez a
[szerkesztői feloldás]
hogy mondja
meg  
  – fehérvérsejtek  
  – igen; ezek a rendőrök  

Facsimile Image Placeholder
 
 2240 
Globális1
 
  – Most olvastam
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
könyvét
 
  – Igen ő is, – hát egyszóval
[szerkesztői feloldás]
nem
is phagocitizmus,
n
Jegyzet Az a folyamat, amely során a sejt egy szilárd részecskét a környezetéből bekebelez.
ez,
[szerkesztői feloldás]
mert
azt ugy híjjuk,
[szerkesztői feloldás]
hanem
leukoicitizmus.
n
Jegyzet A fehérvérsejtek számának megsokszorozódása.
 
  – De hát mi, ön azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
gennyesedéstől fél.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2241 
Globális1
 
  – Hát igen, hisz akkor jelentkeznek a
[szerkesztői feloldás]
phagociták,
ha gennyes terület
[szerkesztői feloldás]
van
azt veszik körül. Védenek és sáncot, bástyát csinálnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ki ne szakadjon a genny. Hát most
[szerkesztői feloldás]
meglátjuk, hogy
védik .
[szerkesztői feloldás]
Hogy hogy
 
  Alig nevet fanyar, beteg, vastag szája. Olyan keleti arc, olyan vastag, buja száj, egész indus, a sovány arcélével, sápadt arca.  
  – Most jól állunk. ez
[szerkesztői feloldás]
nagy
szó,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet A város első ostroma 1914. október 10-én ért véget az orosz sereg vereségével.
[szerkesztői feloldás]
vannak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az oroszok. Biztos az?  
  – Biztos ott
[szerkesztői feloldás]
voltam
. Csináltunk védműveket, a werkeket.
n
Jegyzet Földalatti kaszárnyákat (német).
[szerkesztői feloldás]
nem
olyan  

Facsimile Image Placeholder
 
 2242 
Globális1
 
  hely az,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy-kettőre el lehessen foglalni.
[törölt]
« Igen, el »
Aha
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
más népség és más fegyverek kellenek.  
  – Hát a nép meg
[szerkesztői feloldás]
van
. Odavittek félmillió
[szerkesztői feloldás]
embert
. Szegény meg mit tegyen.  
  – Igen és első nap elesett 15000, a másik nap ujra és így ment hát az kérem. Ha nincs 42-ös!
n
Jegyzet 420 mm-es kaliberű mozsárágyú, amely a Kövér Berta (Dicke Bertha) fantázianevet kapta.
Anélkül
[szerkesztői feloldás]
nem
lehet ma várat ostromolni.  
 
  Hen Svedit olvasom. Hát kérem szép, szép, de annyi hegy
[szerkesztői feloldás]
van
mi –  
  – Az ám,
[szerkesztői feloldás]
mert
háborúba  

Facsimile Image Placeholder
 
 2243 
Globális1
 
  – Fene tudja kérem, de itt csupa tiszta magyarok lakik. Magyar faj.  
  – Tessék
[szerkesztői feloldás]
megnézni
, hát ez a
tibeti
Tibet
lány, ez
[szerkesztői feloldás]
nem
egy kalotaszegi lány? Ugyanez a párta, szalag. Még ezt a
karán
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
nyavalyát is hordják. Hordják a kis kendőt, borítanak rá, csuf egy szerszám. És kérem, tessék
[szerkesztői feloldás]
megnézni
a
tisóti
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lámát, ha az
[szerkesztői feloldás]
nem
magyar
[szerkesztői feloldás]
ember
, akkor nincs magyar. Tessék– s nem a ronda cigányt – hát
[szerkesztői feloldás]
meg
Kakas Gyuri ez ?  

Facsimile Image Placeholder
  2244  
  Nahát, kérem, az
[szerkesztői feloldás]
csak
magyar! Ha
[szerkesztői feloldás]
nem
ez a lepedő
[szerkesztői feloldás]
volna
rajta. Tiszta Kakos Gyuri.
[szerkesztői feloldás]
nem
is az
tiszta
Beszúrás
Kádár Ambrus… És ez a csizma kérem, ez posztóból
[szerkesztői feloldás]
van
, de kérem, a mi kalotaszegi rámáscsimzánk ugyanez. Határozottan kérem. Annak is felfelé kell görbülni az orrának
[szerkesztői feloldás]
csak
akkor szép.
[szerkesztői feloldás]
csak
az hegyes, ez pedig tömpe.  
  – Áh kérem én
[szerkesztői feloldás]
meg
 
  l. 2257
n
Jegyzet A leírás a 2257. oldalon folytatódik.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2245 
Globális1
 
  Kis kalapács  
 
[szerkesztői feloldás]
nagyon
szeretnek dicsekedni  
 
[szerkesztői feloldás]
vagy
azt,
[szerkesztői feloldás]
mert
azt
[szerkesztői feloldás]
meg legjobban
birják,
[szerkesztői feloldás]
csak
dicsekvést
de
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a szivességet, az udvarlást  
  – igen
[törölt]
« most »
nekik kellene kapni s az nincs bevezetve ennél a családnál  
  – De Idánál igen.  
  – Ó, az kevés nekik ami neked sok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2246 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tehetnek róla szegények, uri népek ezek, egyebük sincs,
[szerkesztői feloldás]
csak
dicsekvés, lárma, lenézés, flanc, – ezek
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnak közvetlenek és szerények, szolidak lenni.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tudnak besületesek lenni,
[szerkesztői feloldás]
mert
a tolvaj azt
[szerkesztői feloldás]
nem
tanult: becsületet  

Facsimile Image Placeholder
 
 2247 
Globális1
 
  dicsekedtek
[szerkesztői feloldás]
hogy
:  
  – nálam
[szerkesztői feloldás]
minden
gyerekhez volt elég cseléd, mégis,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ölbe
[szerkesztői feloldás]
volt mindig
.  
  – kidobtam a nevelőnőt, és magam öltöztettem a gyekeket. nekik
[szerkesztői feloldás]
van
sok sok eszük akit
[szerkesztői feloldás]
csak
ugy félrelöknek  
  – 12 családos cselédet kell eltartani és a belső cselédség.  
  – 30 hold szőlő, ó bár ne
[szerkesztői feloldás]
lenne
,
[szerkesztői feloldás]
csak
lefoglal, és 50 hold gyümölcsös.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2248 
Globális1
 
  – a pipatorium,
n
Jegyzet Pipatartó, pipák elhelyezésére szolgáló fali állvány.
ami Miklósnak ugy tetszett, „viddel fiacskám”.  
  – az ezüstöt ki hagytad, a Sándor bácsi azt se tudja hol egy kanál.  
  – ó,
[szerkesztői feloldás]
nem
prűd ez az öreg, az apjuk  
  – a
báli
Beszúrás
ruha a Váci utca  
 
  – annyi ruhát hánytál szét egy hadsereg kiruházkodott
[szerkesztői feloldás]
volna
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2249 
Globális1
 
  – 4-5 süteményt
[szerkesztői feloldás]
megcsinál
egy délelőtt, na és
[szerkesztői feloldás]
hogy
 
  –és annyi vendégük
[szerkesztői feloldás]
van hogy
ők sose tudják hányan fogják
[szerkesztői feloldás]
meglepni
. 1
[törölt]
« 1 »
2
Beszúrás
kor jöttek és fél egykor már 10-12 ültek az asztalhoz. Egyáltalán annyi a vendég,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
tudják este
[törölt]
« mivel »
hányan ülnek vacsorához.  
  és
[törölt]
« este »
nekik
[szerkesztői feloldás]
nagyon
borzasztó,
[szerkesztői feloldás]
hogy
esznek ezek
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, 3-4 pecsenye.  
  – és olyan jól főz a cseléd  
  – most én főzök.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2250 
Globális1
 
  előbb szidta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
buta a cseléd.  
  + Biztos egy szeletet sütnek a fiuk,
[szerkesztői feloldás]
mert
az
[szerkesztői feloldás]
nem
szereti a másikat, de ez
[szerkesztői feloldás]
nem
3-4 pecsenye. El
[szerkesztői feloldás]
vannak
kényeztetve, nekem is azt tette az anyám, mint nálunk, de
[szerkesztői feloldás]
nem voltunk
egy vagyonos család  
 
  + Az előszoba ócska sifonok
n
Jegyzet Sifonér, szekrény
is a tetején.  
  rizs liszt amit bevásároltak, és az egész háló olyan rendetlen benyomsát tesz.  
  – Ez a gyerek,
[szerkesztői feloldás]
ennek minden
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2251 
Globális1
 
  szabad, nézd a kalapok a sifon
n
Jegyzet Sifonér, szekrény.
tetején
[szerkesztői feloldás]
vannak
.
[szerkesztői feloldás]
pedig
a gyerek már tegnap előtt Jókaival, vele kezdte a táncot.  
  Reviczky
[szerkesztői feloldás]
mondta
Révának
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
be, abból is kiábrándult egy kis sovány zsidó  
  Kis József az is egy vígatta őt, s mikor
[szerkesztői feloldás]
nem
látta egy kis piszok zsidó lett.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2252 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
mindig
kölni vizbe fürdök  
  – no magának
[szerkesztői feloldás]
csak
Walh
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a
n
Jegyzet Talán a skandináv mitológiai Valhallára, az elesett harcosok csarnokára gondol.
tudná kielégíte az igényeit.  
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
mindig
ugy beszél,
[szerkesztői feloldás]
hogy
akivel
[szerkesztői feloldás]
csak
szembe került evvel
[szerkesztői feloldás]
mind
rendelkezik, szó se lehet róla,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az neki ne legyen szolgája, akinek,
[szerkesztői feloldás]
csak
kijött a száján a neve.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2253 
Globális1
 
  + azt,
[szerkesztői feloldás]
mondták
[szerkesztői feloldás]
hogy
elutaznak
Romába
Róma
vasárnap és kedden már itt lesznek.
[szerkesztői feloldás]
hogy
lehet az? Pláne ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
kedden utazhassanak. Ezek
[szerkesztői feloldás]
még
annyit se tudnak kiszámítani. S
[szerkesztői feloldás]
nem
jöttek
[szerkesztői feloldás]
meg
, azért
[szerkesztői feloldás]
nem
utaztak el
messze
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. Olyan messze utazni,
Rumába
Róma
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2254 
Globális1
 
  – A Timofival, aki
[szerkesztői feloldás]
olyan
melles paraszttyúk, „
[szerkesztői feloldás]
mert
asszony kirem”  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az urának
[szerkesztői feloldás]
meg
kell protekció, Kritóffyné VIII. ker közjegyzőnél  
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az minek
[szerkesztői feloldás]
meg
kell ingyen ügyvédi ebéd
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ura 48-as, a
[szerkesztői feloldás]
nem
hiszi
[szerkesztői feloldás]
hogy
jönnek az oroszok  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ura
[szerkesztői feloldás]
villamostól
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
irtózik s
[szerkesztői feloldás]
mindig
kocsiba ül, ki se száll belőle, egyszer 5 koronát ad,
[szerkesztői feloldás]
hogy meg
[szerkesztői feloldás]
mentettem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2255 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
az apja a Tisza Kálmán barátja
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
(Erzsi) mennyi udvarlója
[szerkesztői feloldás]
volt
, 13 éves kora óta.  
  – Most is?  
  – Most is több,
[szerkesztői feloldás]
mint
kell  
  – Te
[szerkesztői feloldás]
csak
jól
[szerkesztői feloldás]
vagy
már, de mi lesz azokkal a lányokkal, akiknek a háborúban elesik a leendő párja.  
  – Óh, ő
[szerkesztői feloldás]
nem
félne,
[szerkesztői feloldás]
pedig
ő
[szerkesztői feloldás]
nem
tudja elképzelni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mást is szeressen.  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
jó szíve
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
csak
alantas, póri lélek tudja
kimondani
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2256 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
október
13 2227-től
Beszúrás
 
  azt a szót,
[szerkesztői feloldás]
hogy
anyós.  
  Zrumecky  
  Friedrich mérnök  
  Noel ezredorvos  
  Sztankovits hadnagy  
  a Rittmeister
n
Jegyzet Lovassági százados (német).
 
  Laudon kaszárnya  
  Train filiáldepot  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Balázs
Endre  
  Miskolcyék  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2257 
Globális1
 
 
n
Jegyzet A 2244. oldal folytatása.
vagyok győződve felőle,
[szerkesztői feloldás]
hogy
itt csupa ősmagyar – tessék
[szerkesztői feloldás]
megnézni
, a mi lányaink is ilyen
gyöngyös
Beszúrás
butaságot viselnek. Pedig hát ez Sven Hedin… Ezek az angolok gazolják össze az egész keletet, a mi rokonságainkat… Kőrösi Csoma, hiszen tudjuk,
[szerkesztői feloldás]
csak
egy nagy
[szerkesztői feloldás]
ember volt
, 60-80 nyelvet tudott… Már
debreceni
Debrecen
diák korában 72 nyelvet értett. Ha
[szerkesztői feloldás]
nem
igaz is, bizonyos,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy tünemény
[szerkesztői feloldás]
volt
, egy virtuóz ezen a téren, és ott élt 18 évig
Tibetbe
Tibet
… ott irt,  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2258
 
  festett,
[szerkesztői feloldás]
mindent
csinált.  
  – Az
[szerkesztői feloldás]
nem volt
specialistása. Az igazi
[szerkesztői feloldás]
magyar temperamentumu
[szerkesztői feloldás]
volt
, ezermester fajtájából.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
az a, specialista, az kéré,
[szerkesztői feloldás]
mert
a vakisten is
[szerkesztői feloldás]
mindent
tudott az ő céljaihoz ami kellett, de ezek a pimasz angolok, ez a kalmár lelkű nép
[szerkesztői feloldás]
csak
hagyták,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hadd dolgozzon mikor már egy-egy dolgozatot kezdett kiadni,
[szerkesztői feloldás]
csak
hadd
gyüjtsön
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
mikor
[szerkesztői feloldás]
meg
tudták,
[szerkesztői feloldás]
hogy
kevés
[szerkesztői feloldás]
van
, finoman
[szerkesztői feloldás]
meg
mérgeztek. Én azt akkor
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
tudtam de most
[szerkesztői feloldás]
pedig megvagyok
győződve felőle. Szent hitem, elszedték a papírjait  

Facsimile Image Placeholder
 
 2259 
Globális1
 
  és a
[szerkesztői feloldás]
British
Museumba őrzik lepecsételve. Ahoz
[szerkesztői feloldás]
nem
nyult senki,
[szerkesztői feloldás]
nem
is fog, azt elsikkasztották, Mert? Mert féltik Indiát. Nekik már akkor arra
[szerkesztői feloldás]
volt
az eszük
[szerkesztői feloldás]
hogy
Indiával mi lesz… Áh, egy becstelen nép ez,
[szerkesztői feloldás]
minden
komiszgazság ott van bennük.  
  Keserű arca most egész mongul, a keskeny szemei hosszú »barna« sárga tojásdad arca a fehér párnák közt.
Botját
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
rátámásztja az ágy rézrudjára nehezen beszél, nyeli és rágja a szót.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2260 
Globális1
 
 
  a rend határa  
  – az eladó
[szerkesztői feloldás]
figyel
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – a sturm
n
Jegyzet Roham (német).
 
  – a lelövések, -
[szerkesztői feloldás]
dehogy
 
  – akik elmaradtak, lemaradtak  
  – a lelőtt torony  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2261 
Globális1
 
  Szilvási Ferenc
n
Jegyzet A Balázs Endre tisztiszolgájával folytatott beszélgetés lejegyzése.
 
  Ferenc?  
  – tessék parancsolni?  
  – Tudna maga szenet hozni a pincéből?  
  – Tudnék.  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
sajnálja a ruháját?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
 
  – No, akkor jöjjön
[szerkesztői feloldás]
csak
. Ezt kell tele hordani. Inkább maga kapja a koronát,
[szerkesztői feloldás]
mint
más.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
kell nekem a se. Megteszek én
[szerkesztői feloldás]
mindent
, amit tudok. Olyan
[szerkesztői feloldás]
ember
vagyok én.  
  – No, jó.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2262 
Globális1
 
  Zemlényi Lajos
n
Jegyzet Szakaszvezető a 3. népfelelő gyalogezred törzsegészségügyosztályánál. 1914. október 31-én
Stara Pazován
Stara Prazova
(Szerbia) állomásozott.
 
  – osztán katonának roszabbik vagyok
[szerkesztői feloldás]
mint
mások  
  – azért
[szerkesztői feloldás]
volt
egy kis
[szerkesztői feloldás]
kellemetlenség
nem sok,
[szerkesztői feloldás]
mert
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kaptak egy tanító elaludt felébredt s elkezdett lövöldözni.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
csakhogy
szegények
[szerkesztői feloldás]
nagyon megviselte
őket is az idő  
 
  – egy csepp pihenőt
[szerkesztői feloldás]
nem
kaptak,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
mert
kidülök  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2263 
Globális1
 
  Katonai szállítólajstrom 181.04
[szerkesztői feloldás]
korona
az illeték összege 31
[szerkesztői feloldás]
ember
után  
  az
államvasutakkal elhárul a hadügyminiszteri
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
Boldogasszonyban
Boldogasszony
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudta ezt maga se
[szerkesztői feloldás]
hogy
el kell számolni. Addig az egész vonat az enyém
[szerkesztői feloldás]
volt
, és ha én kint mehetett  
  – B  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2264 
Globális1
 
  Szilvási  
  – De ki ha egyszer őrnagy
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
megsebesült
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
egy földi
n
Jegyzet Ugyanonnan származó.
előrébb bírt szaladni,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szalaggy, szalaggy, de
[szerkesztői feloldás]
akkor
nagy
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
pukkanás volt, –
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, derék
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, egyméterre felcsapta a fődet egy db fődet a mellemre  
  Szilvási
[szerkesztői feloldás]
Szilvási
 
  – Itt
[szerkesztői feloldás]
vagyunk
főorvos ur kérem szépen  
  – a főorvos ur
[szerkesztői feloldás]
jobban
bírt szaladni,
[szerkesztői feloldás]
mert
[szerkesztői feloldás]
nálam
[szerkesztői feloldás]
volt
a
fegyvere
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, az övé meg  

Facsimile Image Placeholder
 
 2265 
Globális1
 
  az enyém  
  – hol van a
vörös
Beszúrás
keresztje  
  – elveszett kérem szépen  
 
[szerkesztői feloldás]
van
olyan láp
n
Jegyzet "a XIX. század derekáig (…) szinte áthatolhatatlan vizenyős részek borították a Gát-Dercen-Makarja-Beregújfalu-Nagybereg-Makkosjánosi-Mezőkaszony-Hetyen-Nagydobrony-Ignéc-Nagylucska települések által határolt áradásos, illetve belvizes terület túlnyomó részét" (Honismeret, 29. évfolyam, 1. szám, 124.)
 
  – a
[szerkesztői feloldás]
nagyságos
főorvos ur a szanitéc
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
[szerkesztői feloldás]
abteilunggal
n
Jegyzet Osztag (német).
ment hátul
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – a 20 m  
 
  e
[szerkesztői feloldás]
még csak
semmi se
[szerkesztői feloldás]
volt,
mikor a délutáni órában
aludtunk
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
délután  
 
[szerkesztői feloldás]
mert
olyan tisztek
[szerkesztői feloldás]
voltak, hogycsak
hadnagyok
[szerkesztői feloldás]
voltak
, olyan
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2266 
Globális1
 
  – körül
[szerkesztői feloldás]
voltak
ágyóval, jó
[szerkesztői feloldás]
hogy
menjünk tovább, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a főorvos ur,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én utánam kell tartani,
[szerkesztői feloldás]
valaki
kiabált
[szerkesztői feloldás]
hogy
Szilvásy  
  és reggel hatig vót
[szerkesztői feloldás]
hogy
a
határra
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem
tett
[szerkesztői feloldás]
semmit
[szerkesztői feloldás]
csak
learányitja
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet Szilvási Ferenc tisztiszolga megismétli a Balázs Endre-történetet .
 
  – mikor a mi kösségünkből a századba
[szerkesztői feloldás]
voltam
hatan és
[szerkesztői feloldás]
mind
az öt ott maradt  
  – én
számítottam
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
hogy
akkor jelentkeztem, még mai  

Facsimile Image Placeholder
 
 2267 
Globális1
 
  napig is ott megyek  
  – a
[szerkesztői feloldás]
még
semmise, az öcsém is idejött a határra és elesett  
  – az
[szerkesztői feloldás]
mondta, hogy
a
7-es
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
tüzérek
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
tönkrementek
 
  A
[szerkesztői feloldás]
felesége
irja
[szerkesztői feloldás]
hogy
tudakoljak utána,
[szerkesztői feloldás]
vagy
fogságba került
[szerkesztői feloldás]
vagy
elesett  
  – most egy éve is odavolt 7 hónapig  
  – a lányuk férje is ott
[szerkesztői feloldás]
van
, tüzér az egyik  

Facsimile Image Placeholder
 
 2268 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
nem csak kérem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ha én egészséges lennék, de én se vagyok egészséges, najszen
[szerkesztői feloldás]
voltam
tüdőgyulladásban má. Én
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy mindjárt
 
   
  – 28 napig soha
[szerkesztői feloldás]
nem voltunk
levetkezve, attól
[szerkesztői feloldás]
aztán
le
[szerkesztői feloldás]
voltunk
vetkezve a
premisli
Przemyśl
várból  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
a szerencse,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2269 
Globális1
 
  – a cipő, itt is átnedvesedik
[szerkesztői feloldás]
kérem szépen
 
 
[szerkesztői feloldás]
dehogy
, jobb
[szerkesztői feloldás]
volna
, az
[szerkesztői feloldás]
embernek nem
született
[szerkesztői feloldás]
volna
 
  – legelőször se,
[szerkesztői feloldás]
meg
a fő elvette egymástól a fegyvert
[szerkesztői feloldás]
mert
annyi repülőgép olyan
[szerkesztői feloldás]
sűrűn
[szerkesztői feloldás]
mint
a kötelek itt  
  de
[szerkesztői feloldás]
nem
találtam
[szerkesztői feloldás]
nem
esett semmi hijja  
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
szól
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
bizony  
  – eccer megyünk
[szerkesztői feloldás]
megyünk
[szerkesztői feloldás]
kommandírozzák
,
n
Jegyzet Vezényelték (német).
hogy rajvonal, széjjel hogy mitől
ritkáb
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
megyek csak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
itt legyen
[szerkesztői feloldás]
vagy
árok
[szerkesztői feloldás]
vagy
víz, keresztül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2270 
Globális1
 
  izét lel
[szerkesztői feloldás]
csak
[szerkesztői feloldás]
hogy
elmehessen  
  – Fekügy, no fekügy  
  lefeküdtem
[szerkesztői feloldás]
volna
a krumplisor közé, eccer oszt
[szerkesztői feloldás]
megindult
a csata. Ó. Míg ott keves
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
maradt, az
[szerkesztői feloldás]
ember
[szerkesztői feloldás]
nem
is vette igénybe,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[szerkesztői feloldás]
nem
kommandéroztak,
n
Jegyzet Vezényeltek (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
vissza hátra,
[szerkesztői feloldás]
mert
az
oroszoktól
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
mindenki
takaró helyet keressen és feküdj.  
 
[szerkesztői feloldás]
tisztiszolga
előbb  
  Eccer jön az alezredes  

Facsimile Image Placeholder
 
 2271 
Globális1
 
  ur lovásza, de oda se ér, már jön az alezredes ur,
[szerkesztői feloldás]
hogy
nagy dicsőséget szereztek 3 óra ala  
  – má az
[szerkesztői feloldás]
embernek
füstölt a homloka, szép világa lett, ujra
[szerkesztői feloldás]
kommandéroztak
n
Jegyzet Vezényeltek (német).
[szerkesztői feloldás]
hogy
rajvonal,
[szerkesztői feloldás]
rajvonal
? egyik itt, másik ott, maradt, elhelyezkedés és aztán
[szerkesztői feloldás]
meg,
elől hátul
[szerkesztői feloldás]
vagy
csak a szélén hát hallottak olyat,
[szerkesztői feloldás]
tisztnek
[szerkesztői feloldás]
mindenütt
kell lenni.  
  Igy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
mikor rajvonalat  

Facsimile Image Placeholder
 
 2272 
Globális1
 
  kommandéroztak,
n
Jegyzet Vezényeltek (német).
hát jöttek a 9-től
[szerkesztői feloldás]
hogy
őket tönkre verték
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, az
[szerkesztői feloldás]
ember
azt
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
mondta
ha tik
[szerkesztői feloldás]
olyanok voltatok
, hót mi  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
láttuk  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
volt mikor, aki elbírt jönni, jött aki
[szerkesztői feloldás]
nem
, ottmaradt végpusztulásra  
  – semmikor őket eccer se, senkit, azt se győzték bekötni, aki  

Facsimile Image Placeholder
 
 2273 
Globális1
 
  jött.
[szerkesztői feloldás]
nem,
aki ott maradt. Aki odaér kocsikra. Ha aztat is
[szerkesztői feloldás]
meg nem
támadják.  
 
  – én
[szerkesztői feloldás]
mindig
kitudtam spórolni
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy-két falat kenyér, – ö is adott belőle.  
 
  – én
[szerkesztői feloldás]
meg
adtam a krumplit, vót aki
[szerkesztői feloldás]
megette
a nyers
[szerkesztői feloldás]
krumplit
[szerkesztői feloldás]
meg
a nyers tököt, az jó
[szerkesztői feloldás]
mind nagyon
[szerkesztői feloldás]
kevés
helyen
[szerkesztői feloldás]
volt
,
[szerkesztői feloldás]
csak
városok alatt, szemeimmel láttam.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2274 
Globális1
 
  cipőtisztitás  
  adtak 10-10 paklit
[szerkesztői feloldás]
minden
egyes legénységnek, de ki
[szerkesztői feloldás]
volt
adva
[szerkesztői feloldás]
hogy
nem szabad eldohányozni,
[szerkesztői feloldás]
mert
be kell afférolni,
n
Jegyzet Pakolni, értsd: beosztani.
így aztán
[szerkesztői feloldás]
mindenki
huzta, spórolt.  
  – konzervát
n
Jegyzet Konzervet.
azt kaptunk, aki ügyes
[szerkesztői feloldás]
volt csak az,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
volt csak az,
volt öt db a a városba,
[szerkesztői feloldás]
csak
azt
[szerkesztői feloldás]
nem
tudtam  
  – a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ott
[szerkesztői feloldás]
ment
, az őrnagy ur  

Facsimile Image Placeholder
 
 2275 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy
történt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, hát azoknak
[szerkesztői feloldás]
nem volt
se ágyú se gépfegyver és az oroszok el
[szerkesztői feloldás]
voltak
ásva, de
[szerkesztői feloldás]
csak
neki
[szerkesztői feloldás]
nem
vezettek
[szerkesztői feloldás]
volna
, de itt az őrnagy ur,
[szerkesztői feloldás]
nem
az alezredes ur, neki, már akkor neki vissza.  
  K. – egy két
[szerkesztői feloldás]
ember
miatt, az
[szerkesztői feloldás]
csak
az egész
vicc
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
akkor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – nekik 11 árva
[szerkesztői feloldás]
van
ottan és segélyt
[szerkesztői feloldás]
kapnak
Bár
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az én feleségem
[szerkesztői feloldás]
nem
kap semmi segélyt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2276 
Globális1
 
  – és itt 70-80
[szerkesztői feloldás]
forint
segélyt kapnak; de
[szerkesztői feloldás]
csak
az van benne,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hanyagság  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
azér,
[szerkesztői feloldás]
hogy
én félnék a golyótól, azt a két fiut sajnálom, aki bárónak odaillienék,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az anyanyelvétől
[szerkesztői feloldás]
meg fosztják
. Hova vonuljon apa nélkül.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2277 
Globális1
 
  Ferenc 12  
  Sándor 7  
  Máris, az kb
[szerkesztői feloldás]
vagy
4
[szerkesztői feloldás]
éves
[szerkesztői feloldás]
vagy
5 éves Zsuzsi, aki
lesz
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
csak
másfél
[szerkesztői feloldás]
éves
 
  – szép bizony kérem szépen
[szerkesztői feloldás]
volt
bárónk  
  – sok lakos
[szerkesztői feloldás]
van
ott kérem szépen Hidy Erzsi  
  – Én kérem szépen a Lónyaynak
[szerkesztői feloldás]
voltam mint
gazda, azért
[szerkesztői feloldás]
édesapám
17 évig
[szerkesztői feloldás]
volt
ott,
[szerkesztői feloldás]
mint
kapásgazda és mikor
[szerkesztői feloldás]
megöregedett
, lemaradt arrúl a hivatalrúl és én
[szerkesztői feloldás]
léptem
a helyébe  

Facsimile Image Placeholder
 
 2278 
Globális1
 
  – a
[szerkesztői feloldás]
feleségem
kb 1000
[szerkesztői feloldás]
koronát
érőt, szülei
[szerkesztői feloldás]
elhaltak
, apja, anyja senkije se apja, se anyja, se testvérje és
[szerkesztői feloldás]
még
az urát is
[szerkesztői feloldás]
mint
legöregebbet  
  – sír  
 
  – olyan
[szerkesztői feloldás]
mint
a mi falunk, az egész
[szerkesztői feloldás]
országba
híres. Az
[szerkesztői feloldás]
elgyün
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
az egész
[szerkesztői feloldás]
országba
dolgozni.  
  – a jegyző  
  – eh, legyint s keserűen néz  
  – miért
[szerkesztői feloldás]
nem
katona?  
  – azért mert ur.  
  – akkor nélkülözhetelen  

Facsimile Image Placeholder
 
 2279 
Globális1
 
  – a vón
[szerkesztői feloldás]
még
a nép. Adót hajtson. Van nálunk olyan, ismerek olyat
[szerkesztői feloldás]
hogy
kellene adózni, egyse
[szerkesztői feloldás]
volt
kötve
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
öt fiu,
[szerkesztői feloldás]
mind
erősebbek,
[szerkesztői feloldás]
mint
én, de előljáró
[szerkesztői feloldás]
emberek
és kitudta módolni.  
  Fekete arca, komoly
[szerkesztői feloldás]
egyenesen
ül, hitetlen,
[szerkesztői feloldás]
nem
törődik senkivel és
[szerkesztői feloldás]
meggondolja
.  
  – Ej,
[szerkesztői feloldás]
dehogy
ugy soroznak  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
ugy?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
 
  – Hogy megy az a golyó  
 
Feje körül
Beszúrás
 
  – Hát hogyan  
 
[szerkesztői feloldás]
Fél
tiz 15 perc mulva
[szerkesztői feloldás]
még
most is ha léhosztok  

Facsimile Image Placeholder
 
 2280 
Globális1
 
  most is nyilall keresztül  
  – sógor  
  – Mit tett
[szerkesztői feloldás]
volna
 
  – A könnyű. Bár én halnék
[szerkesztői feloldás]
meg
olyan könnyen.  
  – Egen.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogynem
lássa bi a. De nincs mit tenni.  
  – De
[szerkesztői feloldás]
nem
győzi kérem szépen
[szerkesztői feloldás]
naccsága
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
győzze.
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
30-40
[szerkesztői feloldás]
ember
1000
[szerkesztői feloldás]
emberrel
mit tegyen.  
  – Segít bekötni,
[szerkesztői feloldás]
még
maga is bekösse.
[szerkesztői feloldás]
Még
ott veszett az is. Ha  

Facsimile Image Placeholder
 
 2281 
Globális1
 
  – Igen kérem, ha
[szerkesztői feloldás]
csak
, egy csekély háboru
[szerkesztői feloldás]
volna
, akkor igaz. De most
[szerkesztői feloldás]
mondjuk
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
nem
is.  
  – eleg az
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
ember nem
hagyná
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott pusztulsz, segéti az
[szerkesztői feloldás]
ember
,
[szerkesztői feloldás]
csak
legyen idő.  
  – Milyen  
  – Fedett hely
[szerkesztői feloldás]
fedett hely
[szerkesztői feloldás]
dehogy
[szerkesztői feloldás]
csak
a föld, semmi nincs ott, asztal. Van, ami csak a főorvos úrnál
[szerkesztői feloldás]
van
a táskába, kés Vatta, pólya
[szerkesztői feloldás]
van
elég?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
gézzel  
 
[szerkesztői feloldás]
Meg mindegyik
katona  

Facsimile Image Placeholder
 
 2282 
Globális1
 
  kap egy kötőszert.  
  Hátradül a széken, a szemébe, az orrára, a könnytől csillogó szemére huzza.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudjá mér harcol?  
  – Hát hadd gyütt
[szerkesztői feloldás]
volna.
 
  – Hát hadd telepedett
[szerkesztői feloldás]
volna
. Itt ettek
[szerkesztői feloldás]
volna
oroszul
almát
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. Ugyis német uralom alatt vagyunk.  
  – De most tessék arra gondolni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
neken 11 árvám van
[szerkesztői feloldás]
otthon
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2283 
Globális1
 
  oszt én öccsöstől itt védem a hazát!
[szerkesztői feloldás]
csak
az anyai nyelvtül meg ne
[szerkesztői feloldás]
fosztódjon
az a két gyerek,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lehetett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
az is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
polgár.  
 
Miska
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
. No.
[szerkesztői feloldás]
nem
is irom.
[szerkesztői feloldás]
Csakmindig
írják,
[szerkesztői feloldás]
hogy
tudakozódjak felőle. De hol tudakozodjak
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Igen.  
  A két öklét a két térdére teszi, fel a combjára  

Facsimile Image Placeholder
 
 2284 
Globális1
 
  – s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
lövöldözött  
  – én
[szerkesztői feloldás]
nem
.
[szerkesztői feloldás]
Nem.
Egyet se.
[szerkesztői feloldás]
Nem volt
rá eset
[szerkesztői feloldás]
hogy
én
[szerkesztői feloldás]
még
arra a célra jutottam
[szerkesztői feloldás]
volna.
 
  – azér mer a főorvos ur, felkérte a kösséget
[szerkesztői feloldás]
hogy nincs kérem semmi
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott legalább
[szerkesztői feloldás]
megpihenünk
. Még
[szerkesztői feloldás]
volt
ott egy kis víz,
[szerkesztői feloldás]
megfürdött
. És akkor éjjel
[szerkesztői feloldás]
megtámadtak
,
[szerkesztői feloldás]
nem voltunk
levetkezve,
[szerkesztői feloldás]
még
a
[szerkesztői feloldás]
nagyságos
[szerkesztői feloldás]
főorvos
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
legalább a kardot tegye le, letette, de
egyebet nem
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
–,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2285 
Globális1
 
  A falu elárultt.
[szerkesztői feloldás]
hogy
nincsen semmi,
[szerkesztői feloldás]
nem
tud semmit a kozákrul.
n
Jegyzet Oroszról.
 
  Reggel oszt felkötötték a bírót.  
  – Ott
[szerkesztői feloldás]
voltak
elásva a kertbe  
  – Sose láttam
[szerkesztői feloldás]
hogy
akasztottak a mi királyunk keze alatta, de ezt láttam. Elég rosz vót.
[szerkesztői feloldás]
Hogyan
mikor az
[szerkesztői feloldás]
ember
, milyen nyugodalmasan elhelyezte magát oszt ecer csak a golyó közt lett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – Még ha
[szerkesztői feloldás]
minden
tiszt ur
ott
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lett
[szerkesztői feloldás]
volna
a főorvos  

Facsimile Image Placeholder
 
 2286 
Globális1
 
  ur,
[szerkesztői feloldás]
mert
ő azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[szerkesztői feloldás]
meg
kell égetni
[szerkesztői feloldás]
minden
falut
[szerkesztői feloldás]
meg
kihajtani,
[szerkesztői feloldás]
nem
lett volna feleannyi baj se.  
  – Abból sincs semmi
[törölt]
« baj »
, haszon. Lelőni őket.  
  Ez egy savanyú
[szerkesztői feloldás]
ember
, a kevés fekete bajusza  
  Egy kicsit mosolyog, a hosszu fogai a keskeny szájából  
  – no láttál-e oroszt  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
láttam
[szerkesztői feloldás]
nagyságos
főorvos úr  
  – no itt az orosz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2287 
Globális1
 
  – de a
[szerkesztői feloldás]
meg
kért egy kis vizet.  
  – oda ne adj neki  
  Kidülleszti a mellét  
  – ott lett
[szerkesztői feloldás]
vón, meg
– olyan lassan jött,
[szerkesztői feloldás]
hogynem
is lehetett hallanai. Ki gondolta
[szerkesztői feloldás]
volna
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
mi egy nap és egy negyednap jöttünk az ellenségtől és az olyan hamar ott
[szerkesztői feloldás]
van
.  
  Kék nadrágján a piros zsinór  

Facsimile Image Placeholder
 
 2288 
Globális1
 
  – Ki takarítja el? Ott maradnak  
  – Ott maradnak  
  Egy szóval válaszol gyorsan. Kevés szavú
[szerkesztői feloldás]
ember
. Komoly, otthon nagy gondjai
[szerkesztői feloldás]
vannak
,
[szerkesztői feloldás]
meglett emberek
nyugalmával él.  
  – Igen gyengén
[szerkesztői feloldás]
van,
kérem szépen,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
gyengén
[szerkesztői feloldás]
van.
 
  – Fekszik. Igen fekszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2289 
Globális1
 
  – A  
 
[szerkesztői feloldás]
Komolyan, ünnepélyesen
kinyutja a kezét és összecsukott tenyérrel nyujtja ki. A száj  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 2290 
Globális1
 
  – Szegény
[szerkesztői feloldás]
ember
, az soha
[szerkesztői feloldás]
nem
érzékenyül el, ha a csatáról
[szerkesztői feloldás]
van
szó, de ha a családjáról
[szerkesztői feloldás]
van
szó,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
sír.  
  – Igy
[szerkesztői feloldás]
vannak
a
[szerkesztői feloldás]
csatába
a lelkes hazafiak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2291 
Globális1
 
  – Igazán, az
tiszt
Beszúrás
urak csak nézik a tiszti szolgát,
[szerkesztői feloldás]
mint
a fabábot, és ez egy igazi
[szerkesztői feloldás]
emberi
karakter.  
  De nyisd ki az ablakot,
[szerkesztői feloldás]
mert
büdös
[szerkesztői feloldás]
van
ettől az
[szerkesztői feloldás]
emberi
karaktertől.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2292 
Globális1
 
  – Mi az a pánik?  
  – Hát a fejvesztett ijedtség, az állati félelem, – ugy gondolom  
  – A visszavonulás kérem, az a pánik.  
  Egyszerüen
[szerkesztői feloldás]
mondja
s a lelkében le
[szerkesztői feloldás]
van
egyszerüsitve a dolog.  
  – Ha felbomlik a
[törölt]
« rend »
szakasz. Láttam én,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az
[szerkesztői feloldás]
emberek
se állani, se szaladni
[szerkesztői feloldás]
nem
tudtak.
[szerkesztői feloldás]
Nem
értette mi történik és reszketett. A fegyvert
[szerkesztői feloldás]
nem
birta tartani.  
  Elvonja széles ajkait, megvető fanyar mosolyával, törpére nyirt bajusza,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy bozót az ajkak sápadt dombján.  
  – Mert kérem, ha a szakasz együtt van, elől a szakaszvezető mellette a tizedesek, őrsvezetők; a hadnagy, – akkor  

Facsimile Image Placeholder
 
 2293 
Globális1
 
  akármilyen is a veszély
[szerkesztői feloldás]
nem
látja,
[szerkesztői feloldás]
nem
bánja. Mint az esernyő alatt, – van, van eső, de őt
[szerkesztői feloldás]
nem
éri. De ha elveszti a szakaszt, akkor vége. Akkor azt érzi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a föld is
[szerkesztői feloldás]
megszakadt
alatta. Mert sohasincs magára hagyva, hát gondolni se tudja mi lesz.  
  (El fog jönni az idő,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
lesz tömegharc. Egy ember egy várost el tud pusztitani s egy hadsereget. Akkor megint portyázó harc lesz. Egyéni bátorságra alapitva)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2294 
Globális1
 
  Zemlényi Lajos  
  Összerántja magát,
[szerkesztői feloldás]
megfázott
. Köhint is egy párat;
[törölt]
« ott »
egy kis piros báránybőr takarót talált maga mellett, magára huzza, de kilóg keze, lába.  
  – Muszáj lesz egy olyan vasuti bakterről lehuzni egy bőrbundát. Most már
tiszteknek
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
, sokaknak
[szerkesztői feloldás]
van
olyan.  
  Fekete dus bajusz felpödörve két oldalt, most olyan nehezen áll a
[szerkesztői feloldás]
mindig
vigyorgásra kész arcához.  
  – cscsak má
[szerkesztői feloldás]
nem
bir az
[szerkesztői feloldás]
ember
a fáraccsáktó fekelni!  
  – osztán
[szerkesztői feloldás]
mégpedig
az ajjava. Ez
[szerkesztői feloldás]
meg
teljesen uj vót, mikor felszereltem  

Facsimile Image Placeholder
 
 2295 
Globális1
 
  osztán ez a köpönyeg is a legnagyobb
[szerkesztői feloldás]
emberre
való, egyes szám, soknak térgyig ér a köpönyeg,
[szerkesztői feloldás]
mert
nincs ilyen nagy szám.  
  Mintha dadogna, ugy nyög.  
  – hava
[szerkesztői feloldás]
köpönyeg
, de azér jó – mer – kilehet kapcsolni veékonyabb, – de asse
[szerkesztői feloldás]
mindegyik
,
[szerkesztői feloldás]
vagy
olyan amék
[szerkesztői feloldás]
csak
olyan.  
  – Kosztolás kitünő!!!  
  felrántja a szemöldökét, a szemei kerekre nyilnak.  
  – osztán
[szerkesztői feloldás]
van
olyan is, ahol építtettek tábori konyhát, olyan bogrács szerü,
[szerkesztői feloldás]
hogy
is hijják, kondérok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2296 
Globális1
 
  – hatalmas darabokat adnak
szóval
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
. Mostan
[szerkesztői feloldás]
megvan
200 gramm
[szerkesztői feloldás]
megvan
.  
  – Vállalkozónak ugyan, de
[szerkesztői feloldás]
megvan minden
ezredik
[szerkesztői feloldás]
van
,
[szerkesztői feloldás]
minden
elkülönitett zászlóaljuk külön, ha egy helyben vannak akkor az ezred gazdasági hivtaltól tartozik vásárolni,
[szerkesztői feloldás]
mert
az egész raktárakat rendez be, cukor, kávé, tarhonya, hordós káposzta. lebbencs tészta,
[szerkesztői feloldás]
minden
, a hust
[szerkesztői feloldás]
pedig minden
városba egy esetleg 2 szállitó, az is a gazdasági hivatal feladata.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2297 
Globális1
 
  A századparancsnokok azt kötelesek ellenőrizni,
[szerkesztői feloldás]
hogy
szép, elég,
[szerkesztői feloldás]
meglegyen
, nyomtatékot
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad ráadni. Ezért
[szerkesztői feloldás]
van
ellenőrző altiszt, –
[szerkesztői feloldás]
megvizsgálja
, visszadobja,
[szerkesztői feloldás]
nem
szabad elfogadni.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és a tápzászlóaljakkal
[szerkesztői feloldás]
nem
tartják fenn az összeköttetést. A csapat parancsnokok hibája. Sok fejetlenség
[szerkesztői feloldás]
van
,
sokszor
Beszúrás
idehaza is
[szerkesztői feloldás]
megtörtént, hogy
ugy megyünk
[szerkesztői feloldás]
hogy nem
tudják merre a tápzászlóalj.  
  Megtörtént,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a mi ereinket  

Facsimile Image Placeholder
  2298  
  boncolták,
[szerkesztői feloldás]
hogy
lucernát találtak a belébe. Tarlórépát, káposztát, amit
[szerkesztői feloldás]
meg
tudtak fogni. Vót annyi,
[szerkesztői feloldás]
hogy
naponta 160-at temettek el. A
[szerkesztői feloldás]
meghülés
is hozzájárult.  
  – Eleinte olyan rosszul
[szerkesztői feloldás]
mint
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az oroszok rögtön ellőtték a mi  

Facsimile Image Placeholder
 
 2299 
Globális1
 
  egy szakasz  
  egy cug
n
Jegyzet Szakasz (német).
 
  280
[szerkesztői feloldás]
ember
negyede  
  54-57
[szerkesztői feloldás]
ember
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  hadnagy,
[szerkesztői feloldás]
főhadnagy, őrnagy, szakaszvezető
a kettő szárnytisztes ha tiszt vezet  
  dobos beosztott négy tiszt.  
 
  trombitás  
  1– százados  
  1 század
zászlós
Beszúrás
4
[szerkesztői feloldás]
hadnagy főhadnagy
1
[szerkesztői feloldás]
őrmester
 
  most
van
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
20-22 orosz szakasznak is, de az túl sok  
  a századoknál 16 altiszt s ötven – 50
[szerkesztői feloldás]
ember
– 200 16  
  még a 2 suszter 2 szabó
4
Beszúrás
szakács 1 lovász
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  hangász
n
Jegyzet Kürtös, trombitás vagy dobos a hadseregnél.
szolgák  
  5 szolga  
  2 dobos  
  2 kürtös  
  230  

Facsimile Image Placeholder
 
 2300 
Globális1
 
  zászlóaljparancsnok  
  segédtiszt  
  gazd tiszt  
 
  3ik honvéd gyalogezred rendesen 4 zászlóalj egy ezred illetve 3 zászlóalaj s egy
[szerkesztői feloldás]
pótzászlóalj
most van 11 is  
  – tényleges 3
[szerkesztői feloldás]
elment
1
[szerkesztői feloldás]
pótzászlóalj
 
  – menetzászlóalj 3 és 1
[szerkesztői feloldás]
pótzászlóalj
 
  – népfelkelők, tábori zászlóalj 3 és egy
[szerkesztői feloldás]
pótzászlóalj
 
  ezek tábori zászlóaljak  
  most ismét menetet csinálnak  
  és azóta alakítottak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2301 
Globális1
 
  hadtápzászlóaljunkat ezek el lettek látva régi Werndl fegyverekkel,
n
Jegyzet Hengeralakú zárókészülékkel működő hátultöltő puska, az osztrák-magyar hadseregben 1888-ig használták, de a helyi szolgálatot teljesítő népfelkelés egy részét még a világháborúban is ezzel szerelték fel.
és zsávoly
n
Jegyzet Nyári egyenruhák készítésére használt, sávolykötésű len- vagy pamutszövet.
nadrágot kaptak, és rögtön tüzbe vitték,
[szerkesztői feloldás]
pedig nem
az lett volna a céljuk.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2302 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
még
ez lett jóhatással,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egy barátnak, a
munkácsi
Munkács
adóellenőrnek a felesége 5 gyerekkel, hozta belenyugodott aztán, – s nevetve
[szerkesztői feloldás]
mondja.
 
 
  – a fülbevaló viccen nevet  
  – hát bizony mi se vagyunk se jobbak se rosszabbak,
[szerkesztői feloldás]
mint
más, a mi népünk  

Facsimile Image Placeholder
 
 2303 
Globális1
 
  Fontoskodva,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy komondor, vagy egy nagy bajuszos macskafaj, előre sunyt
n
Jegyzet Lehajtott (népies).
fejjel, a fölcsuszott magas homlokával s a középen a középre lecsuszott hajjal, bozontos szemöldöke, amelyet
[szerkesztői feloldás]
mindig
felránt amikor valami jelentékenyet mond.  
  Rengeteg bakkancsai; barnák és befüzetlenek. A felső teste iszonyuan széles és gömbölyüek a vállai, kicsiket nevet és nyekegve, fontosan beszél. Alig van nyaka s a válla a füléig ér,
[szerkesztői feloldás]
mindig
beesett a melle  

Facsimile Image Placeholder
 
 2304 
Globális1
 
  – Épen szombaton nem vonultak ki esett az eső és iskolát
[szerkesztői feloldás]
tartottak
 
  Felnéz az ég felé, mintha onnan keresne segítséget s a homlokán négy ránc szalad fel.  
  – Van egy őrmester, csakugyan, az lett
[szerkesztői feloldás]
volna
a transzportvezető de lemaradt  
  – ellőre van képpezve  
  – 8-10 napot vesz igénybe  
  – tulajdonképp  
  – a legénység hangulata bizony különböző, másképen
[szerkesztői feloldás]
nem volna
rossz  
  – sokan azér zugolódnak,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a zsidókat
[szerkesztői feloldás]
mind
hazabocsátják és
[szerkesztői feloldás]
ilyen
könnyebb helyőrségi szolgálatra teszik őket  
  – az igaz hogy
[szerkesztői feloldás]
gyáva
, de itthon
[szerkesztői feloldás]
nem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2305 
Globális1
 
  volnál szemtelenebb, tolakodóbb.  
 
[szerkesztői feloldás]
Dehogy
, amint a mozgósitás
[szerkesztői feloldás]
megtörtént
már özönlöttek. Az összes kórházak, kollégium, internátus, a nagyobb középületek
[szerkesztői feloldás]
mind
tele
[szerkesztői feloldás]
vannak
. Vót ojan nap,
[szerkesztői feloldás]
hogy
8-900
sebesültet
Beszúrás
hoztak. Azután a Nagyerdőn épült egy uj szanatorium, az is tele
[szerkesztői feloldás]
van
. Ugy
[szerkesztői feloldás]
hogy
nem férnek, a
[törölt]
« uj »
sebesülteket haza eresztik a környékre is, , azt
[szerkesztői feloldás]
mind
elbocsájták ha bir menni, a családjához,
[szerkesztői feloldás]
vagy
szüleihez,
[szerkesztői feloldás]
meg
van nekik hagyva hogy naponkint
[szerkesztői feloldás]
vagy
hetenkint bejárjanak. Vannak akik kigyógyultak, de
[szerkesztői feloldás]
nem
találják harcképesnek, adnak neki tiz napi szabadságot.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2306 
Globális1
 
  – Nálunk villanyosok hordták be,
[szerkesztői feloldás]
meg
azonkívül mentőkocsi de akkor jöttek 800ával.  
  – Nem sajnálkoznak. Egy páran menekültek, olyan gazdag családok, illetve
[szerkesztői feloldás]
csak
a nők.  
 
  – És a sáncuk ojan paraktikusan
[szerkesztői feloldás]
van
csinálva,
[szerkesztői feloldás]
hogyha
elfoglaljuk is, mi
[szerkesztői feloldás]
nem
vesszük hasznát.  
  – Legtöbb helyen a szerbek, de még az oroszok is ugy el
[szerkesztői feloldás]
vannak
készülve
[szerkesztői feloldás]
hogy
erre az ódalra betonfallal
[szerkesztői feloldás]
lenne
ellátva.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2307 
Globális1
 
  – Nyitva de zenélni 11 után nem szabad.  
 
  Szirtay Kálmán  
  Kulin Sárit vette el, Kulin Imréék, a
debreceni
Debrecen
kuriai bíro tvsz. elnök lányát  
  – vót
[szerkesztői feloldás]
vagy
7  
  – szép anyós  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
laknak.  
  – Pista s az apja, egy karácsony estére  

Facsimile Image Placeholder
 
 2308 
Globális1
 
  – jó estéket töltöttek ott azelőtt. Igazán
[szerkesztői feloldás]
nem
tud a Domahidyné 340 holdját vette
[szerkesztői feloldás]
meg
,
Tótiba
Tóti
500 hold földje maradt, Lajos el
mondta
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
(ez ügyvéd
Nagyváradon
Nagyvárad
) Lajos ott hagyta neki s
[szerkesztői feloldás]
csak
20000 koronát
[szerkesztői feloldás]
vagy forintot
kivánt.  
  Vót egy kevés adósság is, de ez
[szerkesztői feloldás]
nem volt
majd
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
500 ezer
[szerkesztői feloldás]
volt mert
később vette
Dengelegi
Dengeleg
és ezredrészét a lányok kapták, mert 2 is tanárhoz mentek férjhez,
[szerkesztői feloldás]
mind
ilyen.  
  – 2, 3, 6 még a tótót el
[szerkesztői feloldás]
nem
adta többi gazdálkodott  

Facsimile Image Placeholder
 
 2309 
Globális1
 
  2000 holdról.  
  – rosz termések is jöttek, perei is vót neki, aztán a géppek vásárlásába, sok mindenbe lehet. Nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
akart. A
[szerkesztői feloldás]
nem
jó birtok volt, alig
[szerkesztői feloldás]
volt
valami talajvíz rajta, akkor is azt akarta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
alagcsövezi a Domahidyné.  
  – Az apja is  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 2310 
Globális1
 
  Átvette a nagy ivalakú  
  Menet-levél Marsch-Route  
  I Ökrös József őrmester 4 altiszt 26
[szerkesztői feloldás]
ember
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2311 
Globális1
 
  Szaniszló  
  Zelemy Mariska  
  Domján Gyula  
  Dávidházy  
  Millye  
  Molnár  
 
  – egy
kabai
Kaba
pap  
 
Debreceni
Debrecen
egyháztól 6000
[szerkesztői feloldás]
korona
püspök helyettes  
  Sándor másod főjegyző, tifuszba halt  
  János szolgabirót, elkergették nyugdijba az egyházhivatal, iktatói állást tölthet be  
  Mariska, kisvárdai adótárnok, vezető szint, 2000
[szerkesztői feloldás]
forint
körül
s semmi mellékes
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2312 
Globális1
 
  98 őszén adta oda
Endrédre
Érendréd
 
  Szentgyörgyi Pali bácsinál
[szerkesztői feloldás]
mindig
összegyültek
Karácsba
Karács
[szerkesztői feloldás]
már
egész harag fejlődött – olyan divat lett,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ez a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fiuk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
barát lettem  
  900 – katona  
  903  
  4 – csendőrség  
 
7
Beszúrás
– jul 25 – szereltem le
Kassán
Kassa
márc 15-én kértem meg, – akkor jutott eszembe, adták azt  
  birósági tiszt  
  dohánygyár  
  sok barát volt
Munkácson
Munkács
 
  Orosz vég, aljegyző Kulcsár Kálmán ott 45
[szerkesztői feloldás]
forint
havidijra ment, kisegitő jegyzőnk – a dohánygyár dolga  

Facsimile Image Placeholder
  2313  
  – legjobb lett
[szerkesztői feloldás]
volna
el
[szerkesztői feloldás]
sem menni
a csendőrségtől, otthagytak
[szerkesztői feloldás]
volna
a századirodába és most törzsőrmester vagyok. Az
[szerkesztői feloldás]
pedig mindig
jobb,
[szerkesztői feloldás]
mint
igy polgári segédhivatalba lenni. Ennek
[szerkesztői feloldás]
nem
egy
[szerkesztői feloldás]
ember
szokásait kell
[szerkesztői feloldás]
megszokni
, ez járásőrmester  
  1600
[szerkesztői feloldás]
korona
volt, most  
  2040
[szerkesztői feloldás]
korona
s idejéhez képest 600 pótdíj a próbacsendőr  
  fütés 900  
  világítás 1000 egy évre  
  lakás 1100 3 évre  
  irodai pótlék 1200 4 évre  
  vezénylési
[szerkesztői feloldás]
pótlék
 
  ez sok
  bucsuk  
  vásár  
  pertu  
  mozgalmak  
 
  duplán
[szerkesztői feloldás]
minden 4 évben
– 100
[szerkesztői feloldás]
korona
 
  többre megy,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy szolgabiró  

Facsimile Image Placeholder
 
 2314 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
január
26 –
[szerkesztői feloldás]
december
31-ig
Endréd
Érendréd
reggel a csendőrségnél jelentkeztem.  
  – a cigányok
[szerkesztői feloldás]
mindig
20 korona se többet, se kevesebbet Nagy Pista  
  – és mikor igy
[szerkesztői feloldás]
vacsorára
[szerkesztői feloldás]
nem
adtam többet 2 koronánál neki, de
[szerkesztői feloldás]
volt eset hogy
10 koronát
[szerkesztői feloldás]
vagy
ha
[szerkesztői feloldás]
nem
10
[szerkesztői feloldás]
korona
20-at  
 
[szerkesztői feloldás]
Nemcsak
abba az időbe, mikor özvegy
[szerkesztői feloldás]
voltam
Élesden
Élesd
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2315 
Globális1
 
  – én ép kin
[szerkesztői feloldás]
voltam
[szerkesztői feloldás]
szolgálatba
[szerkesztői feloldás]
még
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
be őrsparancsnok, én ki
[szerkesztői feloldás]
voltam
nyomozni  
  Egy szegény székely a
Szilágyságba
Szilágyság
vásárolt össze a rákot 180-160
[szerkesztői feloldás]
korona
értékű
[szerkesztői feloldás]
volt
.
Pestre
Budapest
akarta szállítani  
 
[szerkesztői feloldás]
Van
ott az állomásnál egy vizi malom.
[szerkesztői feloldás]
Hogy
a rákot felfrissítse beletette a patakba és lefeküdtek egy bokorba,
[szerkesztői feloldás]
délután
 
  az állomástól
[szerkesztői feloldás]
pedig
egy kocsi ment befele s
[szerkesztői feloldás]
megpillantotta
a rákot fogta magát és felrakta elvitte  
  De
[szerkesztői feloldás]
meglátta
az ember s  

Facsimile Image Placeholder
 
 2316 
Globális1
 
  szaladt a kocsi után. A fiakkeres,
n
Jegyzet Kocsis.
[szerkesztői feloldás]
hogy
a bajt elkerülje, elvitte ajándékba Beöthynek.  
  Ez
[szerkesztői feloldás]
meg
rögtön szétbontotta?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
telt bele egy félóra se, sokalta, küldte örömmel.  
  Az
[szerkesztői feloldás]
ember meg
ment, panaszt tett a főbírónál.  
  Bárczy a főbíró, annál tette, s ez
[szerkesztői feloldás]
nem
vette tudomásul, nála is
[szerkesztői feloldás]
volt
belőle.  
  Fogta magát és ráfogta
[szerkesztői feloldás]
hogy
idegen területen rákászott.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2317 
Globális1
 
  A rák elkobozandó.  
  Ha én otthon vagyok, összetüzök a szolgabirókkal.  
  Mi
[szerkesztői feloldás]
nem voltunk
otthon,
[szerkesztői feloldás]
megbízta
a
céckei
Cécke
őrzöt s a csendőröket irányította,
[szerkesztői feloldás]
hogy
így nyomozzanak, s a csendőr is valótlan dolgot jelentett  
  Én
[szerkesztői feloldás]
megbotránkoztam
s a járásőrmester azt
[szerkesztői feloldás]
mondta,
hogy hagyjuk  
  Akkor választottak képviselőt, magát, ő lett
[szerkesztői feloldás]
tiszteletbeli
főbíró  
  Ezt tette Nagy Béla pellengérre,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2318 
Globális1
 
  A
sergesi
Serges
jegyző esete kisk. körjegyzőség. Na,
[szerkesztői feloldás]
voltam
micsoda Bélának hijjak azt.  
  Az adókkal nyomta a lakosságot, ott olyan birák
[szerkesztői feloldás]
vannak
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a biró a tarisznyába teszi a pecsétet, beviszi a jegyzőhöz  
  Behajtotta az adót, de
[szerkesztői feloldás]
nem
könyvelte el  
  Farkasházyhoz mentek parancsra. Ez utána nézett. S a jegyző kiutasitotta az irodából. Ez táviratozott és felfüggesztették, de utána visszahelyezték  

Facsimile Image Placeholder
 
 2319 
Globális1
 
  Ugy reszketett ott a főbiró
[szerkesztői feloldás]
hogyha meg nem
bukik Farkasházy végük van.  
  Az összes
[szerkesztői feloldás]
Farkasházy
párt megbukott, a jegyzőket mind elpusztították.  
  És 3szor is feljelentettek miatta.  

Facsimile Image Placeholder
  2320  
  x (próba) csendőr  
  xx  
 
(próba) csendőr
Rajz
 
csendőr
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
magyar korona  
  járőrvezető  
  ezek egy továbbképző tanfolyamot végez  
  csendőrtiszt, őrmester  
  12-16 évre valóságos őrmester  
 
16-20 évre
Beszúrás
amit a járásőrmester  
 
pertlivel
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Rajz
 
 
dupla pertli a valóság
Rajz
 
 
ezüst
Rajz
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2321 
Globális1
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
  – kellő
[szerkesztői feloldás]
bizalommal
híjja  
  – beszámíthatatlanság  
  – igyekeznek elsimítani,
[szerkesztői feloldás]
mert
urak
[szerkesztői feloldás]
vannak
benne.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Gróf
Károlyi Imre autója felborít egy szekeret, két zsidó
[szerkesztői feloldás]
megsebesül
, egy nagy birtokos
Királyiból
Sajókirályi
, – Máté vizsgálóbiró azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
bánom én, ha van, hozza is be  
  – Én
[szerkesztői feloldás]
pedig megvasalom
, ha okoskodik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2322 
Globális1
 
  elhozta érte, elébb a helyszínére, ott cséplés volt, kihallgatta, aztán a grófot, aztán
[szerkesztői feloldás]
megint
a zsidó asszonyt is. Az
[szerkesztői feloldás]
ember
életveszélyes sérülés, a gróf visszament
[szerkesztői feloldás]
megnézte
, ott hagyta, kör és
sok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
volt
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Vagy
3 napig tartott, már azalatt míg én oda nem mentem ment az urad.
[szerkesztői feloldás]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, a főbiró,
[szerkesztői feloldás]
pedig nagyon
egyenes
[szerkesztői feloldás]
ember volt
,
[szerkesztői feloldás]
hogy
simítsuk el, Markovits M. és azt
[szerkesztői feloldás]
mondta
[szerkesztői feloldás]
nem
simítok semmit. Már mikor felment az ügyészségre,
[szerkesztői feloldás]
csak
elsimították!  
  Persze
[szerkesztői feloldás]
volt
ott orvos
[szerkesztői feloldás]
nem
is egy,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2323 
Globális1
 
  ezen botránkozott
[szerkesztői feloldás]
meg
az a földbirtokos. Felgyógyult sokára, a háziasszonya,
[szerkesztői feloldás]
mint
két orvos. Ápoltatta. A kárt is
[szerkesztői feloldás]
megtérítette
.  
  – Gondatlanságból okozott
[szerkesztői feloldás]
emberölés
vétség
Beszúrás
szabadságvesztés büntetés. És életfogytiglani járadék,
[szerkesztői feloldás]
vagy
[szerkesztői feloldás]
egyszersmindenkorra
fizetendő. Politikai állásától is felfüggesztendő.  
  Ugy jártak ott az örsre, míg a jelentést be
[szerkesztői feloldás]
nem
adta, még fel se irta már
Székelyhidról
Székelyhid
jött a parancs, hogy a fogalmazványt terjessze fel.
[szerkesztői feloldás]
Pedig
ott az a szebb s ezzel tartják fel a tekintélyt,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ott  

Facsimile Image Placeholder
 
 2324 
Globális1
 
  se ajándék se részrehajlás.  
  – Mit tehet nekem egy gróf. Egy csendőrnek. Elvághatja a haladást?  
  Elmegyek egy más ezredes kerületébe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2325 
Globális1
 
 
[szerkesztői feloldás]
gróf
Zichy Ráfael  
  Pallaviciny lány a felesége,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
gőgös azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
, azért
[szerkesztői feloldás]
nem
él társadalmi életet. De méghozzá népszerű
[szerkesztői feloldás]
volt
, nagyon mutogatta
[szerkesztői feloldás]
hogy
mit lőtt.  
 
  De Zichy Ödön nem is népszerü, erre azér is haragszanak,
[szerkesztői feloldás]
mert
ha egy tisztviselőjét talál
[szerkesztői feloldás]
valakinek
iszik vele. A felesége is olyan gróf Bethlen az élesdi lánya.  
 
  Marosi, Rév
főgondnok
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
a csepkőbarlangba. Vasúti, kap 33
[szerkesztői feloldás]
forint
nyugdíjat,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2326 
Globális1
 
  Az anyja
Bánffy hunyadi
Bánffyhunyad
 
  Csőregi lány,
[szerkesztői feloldás]
református
Az apa
Marsek
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
volt.  
  – Hol ismerte
[szerkesztői feloldás]
meg
őket  
  – Hát már az úré, 37000 két hold földje – a cseppkő barlang, – az öreg aztán olyan főgondnok, és iszákos, és
[szerkesztői feloldás]
mondott
olyan bolondokat,
[szerkesztői feloldás]
hogy
a hasukat fogják,
[szerkesztői feloldás]
vagy
ott
[szerkesztői feloldás]
van
már több 30 événél azt is a gróf csinálta olyan kisebb állomást ő
[szerkesztői feloldás]
volt
az állomás vezető.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudom
[szerkesztői feloldás]
hogy
tanulta
[szerkesztői feloldás]
meg
, szabómester az öreg,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2327 
Globális1
 
  de itt elment a vasuthoz. De értett a kőrobbantáshoz, kinevezték vasúti bakternak, de ő sose
[szerkesztői feloldás]
volt
szolga,
[szerkesztői feloldás]
hanem
ilyen felügyelő, 4
[szerkesztői feloldás]
korona
napidíjat is kapott. A barlang felfedezése és az ő műve tulajdonképpen
[szerkesztői feloldás]
volt
annyi egy nagy
[szerkesztői feloldás]
ember
turista,
[szerkesztői feloldás]
meg
egy pályafelvigyázó is és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, 3szor fedezték fel  
  15 éves kora óta a főerdészéknél
[szerkesztői feloldás]
van
a barlangba,
[szerkesztői feloldás]
nem
bálon.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2328 
Globális1
 
  – Egymásra
[szerkesztői feloldás]
vannak
utalva a csendőr
[szerkesztői feloldás]
meg
az
uradalmis
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
,
[szerkesztői feloldás]
mert
40 órás szolgálat, hát az
[szerkesztői feloldás]
ember nem
tud hova lenni. Meg nekik is jó.  
  – A tótok vadorzók, ott oláhok laknak  
  – A biróságiak
[szerkesztői feloldás]
nem
is várták,
[szerkesztői feloldás]
hogy
jöttem, ők maguk kerestek fel,
[szerkesztői feloldás]
mindjárt
szervusz szervusz  
  – 4000
[szerkesztői feloldás]
korona
kaució kellett volna. Az öregeknél kétszer annyi jövedelem
[szerkesztői feloldás]
van, mint
neki, de
[szerkesztői feloldás]
nem
tesznek abból félre semmit. De olyan  

Facsimile Image Placeholder
 
 2329 
Globális1
 
  konyha
[szerkesztői feloldás]
van
nála,
[szerkesztői feloldás]
hogy nem volt
ki
se
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
lakik olyan jól. Ahhoz jól ért, de most Laura  
 
  Kovács Ákos,
[szerkesztői feloldás]
vagy
60 cselédje vonult be,
[szerkesztői feloldás]
mindnek
kiadja a kauciót és
[szerkesztői feloldás]
még
[betoldás innen]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
45 liter tejet beküld, kenyeret, kalácsot süttet söröket vitett ki az állomáshoz, még le huzták a katonákat megtáncoltatták pedig nagy lányai vannak, hát ugy látszik
Beszúrás
 
 
[szerkesztői feloldás]
gróf
Tisza 3 hónapig adta, de akkor kidobta őket,  
 
[betoldás ide]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2330 
Globális1
 
  semmi jel
[szerkesztői feloldás]
nem
mutat arra,
[szerkesztői feloldás]
hogy
zsidók-e, egy intézője  
  – legtöbb
[szerkesztői feloldás]
magyar
pusztul.
[szerkesztői feloldás]
Mindenütt
azt nyomják előre.  
 
[szerkesztői feloldás]
csak
elnézek
Debrecenbe
Debrecen
is, zsidók nyomorult népség, azt
[szerkesztői feloldás]
mind
előléptették, rólunk magyarokról szó sincs, akármilyen használható.  
  Olyan elborulás,
[szerkesztői feloldás]
hogynem
is érdemes élni.  
  Ott is D-t a legfőbb vezető tiszt zsidó. Természetesen a gazdasági hivatalba
[szerkesztői feloldás]
mind, mind
zsidók vannak berakva  

Facsimile Image Placeholder
 
 2331 
Globális1
 
  Természetesen ezek
[szerkesztői feloldás]
csak
politikából csinálja Révész hogy szidja a zsidókat. Kihallgatáson
[szerkesztői feloldás]
mindig
leszidja, büdösnek elmondja és ahol egy kis jó hely van, biztonságba, ott
[szerkesztői feloldás]
van csak
zsidó. De annyi
[szerkesztői feloldás]
nem
fog gazdagodni, zsidó;
[szerkesztői feloldás]
csak
itt a gazdasági hivatalról is. Bevasalásokat ők eszközlik.  
  – Jaj de
[szerkesztői feloldás]
megkötni
jó lesz
mozogni
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
is.
n
Jegyzet A következő 5 számozott (2332., 2333., 2334., 2335., 2332.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 
 2333 
Globális1
 
  Margit Deák  
 
[szerkesztői feloldás]
nem
vették be az urát,
[szerkesztői feloldás]
mert
egyik szemére
[szerkesztői feloldás]
nem
lát, gazdász. De most bevették
[szerkesztői feloldás]
volna
, hát kitanulta a sofförséget és jelentkezett. És
[szerkesztői feloldás]
nem
is volt ideje hazamenni.  
  – és ez jobb?  
 
[szerkesztői feloldás]
Hogyne
.
[szerkesztői feloldás]
Nem
megy tüzbe.  
  – és ugy beszéli az unokafivére sógora,
[szerkesztői feloldás]
hogy
egyszer egy métert ugrik az autó. Megállanak. És aztán
[szerkesztői feloldás]
megáll
. Hát holttestek méteres dombokban.
[szerkesztői feloldás]
Nem
tudta tovább vezetni. A főhadnagy
rászólt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
és menni kellett. Hát az borzasztó volt. Süppedt és zökkent.  
  A kis fehér zsebkendője a kezében, az ujján csillog a vastag, fényes, arany karikagyűrű; a keze olyan fehér és puha és kék eres; kis  

Facsimile Image Placeholder
 
 2334 
Globális1
 
  szépformáju orrocskája olyan bánatos, magas domboru homlokára vékony szálakban hull le a haj; rövid lágy barnával rajzolt szemöldöke elbuvik a hajszálak fodrában s szép barna szemei, mint a bogarak, csillognak, egy pillanat mulva csillog az arca  
  – hát kellene egy bluz nekem. Egy melegebb. De az olyan csinos, rá
[szerkesztői feloldás]
van
varrva.  
  Az állát, telt kis márványállát fölemeli s töltött kövér nyakán a fekete keskeny bársonyszalag,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy vágat a hófehéren. Fülében egy parányi gyöngyszem csillog a villanylámpa fehér fényében. Csodálatos arca, amelynek nagy és sik mezői piros fényben tükröznek, elöl csoportosítva a szemek orr és ajkak dimdombjait viseli. Sötétbarna haját lesimítva fényesre  

Facsimile Image Placeholder
 
 2335 
Globális1
 
  kefélve csillog,
[szerkesztői feloldás]
mint
a csikó háta.  
  Elfeledkezik
[szerkesztői feloldás]
minden
bajról és míg hallgat az ajka biborban ég, mint a seb, forrón és lázasan, régen nem csókolva, éjjeli sovárgástól, nappali sirásoktól, sok elernyedt tétlen merengéstől ég a fehér arca alján.  
  – Jaj nekem is sokszor, én is, – igy van kedvem nyafogni, – és gyönyörködve nézi a csöpp lány gügyögését, aki odabuvik kis, sima kócos fejével az édes anyja nyakába s összedugják a fejüket. a két  
  – Óh istenem ez a nagy lány, olyan nagy ez,
[szerkesztői feloldás]
mint
egy kis pont, mint egy mákszem.  
 
  – Hol volt apád?  
 
Ungváron
Ungvár
tárgyaláson  
  – És mit beszél  
  – Azokat a rokonokat, akiket keresett,
[szerkesztői feloldás]
nem
találta. Elmenekültek.  
  – És a tárgyalás megvolt?  
  – Hogyne.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2336 
Globális1
 
  – A nagyságos asszony
[szerkesztői feloldás]
mindig
sír és a főhadnagy úr
[szerkesztői feloldás]
mindig
nevet  
  – és a tudod
[szerkesztői feloldás]
mindig
együtt jártak és az a kis asszonyka
[szerkesztői feloldás]
nagyon
kapaszkodott az urába!
[szerkesztői feloldás]
Pedig
azelőtt
[törölt]
« neki »
sose voltak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2337 
Globális1
 
  – Én most
[szerkesztői feloldás]
mindig
arra gondolok
[szerkesztői feloldás]
hogy
ha
[szerkesztői feloldás]
gyünnek
az
orosz katonák
Beszúrás
. De hát a mieink is jönnek? Nem? … Jaj istenem, én rögtön mérget adnék be a mamának.  
  – Hol a méreg?  
  – Van.  
  – Honnan?  
  – Hát a Pista drogista.  
  – És saját magának is?  
  – Jaj istenem, azt
[szerkesztői feloldás]
nem
tudom.  
 
  – Tudod nekünk, az én nővérem, aki
[szerkesztői feloldás]
meghalt
, annak az urának a nővére, hét napig éjjel-nappal a tüzvonalba
[szerkesztői feloldás]
volt
, a borjut elvitte a házából, keresztül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2338 
Globális1
 
  lőtte a sapkáját, és a köpönyegén
[szerkesztői feloldás]
van
Beszúrás
vagy 6 lyuk.  
  – Egy zászlós 23 csatába vett részt és egyszer bujt, egy bokorba és ott egy másik zászlós is borotválkozik. Jaj, olyan komikus volt, hát te mit csinálsz? Elviszi a fejed a golyó. De legalább ne vigye szakállasan.  
  – Egy bokorba kártyáztak 3-an srapnel
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
jön s egynek félre esik a feje, azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
a másik  
  – Ne nézze kend a kártyát. Jaj, istenem, ne nézzen kend a kártyába s nevet. Jaj, az a nagy copfja neki, az a nagy copfja. Zoltán is elvitte  

Facsimile Image Placeholder
 
 2339 
Globális1
 
  a zsilettet,
[szerkesztői feloldás]
nem
tudta hányszor borotválkozott vele. Az unokabátyám is ott van és ilyen szakálla van,
[szerkesztői feloldás]
csak
a hangjáról ismeri meg. Ő is futár. Gyors futár. Igy nézhet ki Zoltán, jaj istenem milyen sovány lehet. Most már 9 hete lesz,
[szerkesztői feloldás]
hogy
oda van.  
  – Ez rossz nyár volt  
  – És a tél milyen lesz. És te ugye
[szerkesztői feloldás]
meg vagy
változva, az
[szerkesztői feloldás]
emberek
is
[szerkesztői feloldás]
minden
,
[szerkesztői feloldás]
minden
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2340 
Globális1
 
  1/2 8  
  Gyöngyi  
  – Minek ment el Kis Virág?  
  – Hogy vágyik utána! Már délután is
[szerkesztői feloldás]
mondta
, mikor elvitték,
[szerkesztői feloldás]
hogy csak
azért engedte el kisvirágot,
[szerkesztői feloldás]
mert
azt hitte itthon lesz mikor én haza jövök.  
  – Ugy sajnálom kisvirágot,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elment  
  – Sajnálod?  
  – Ha hazajön akkor – akkor – akkor ő – akkor – azt
[szerkesztői feloldás]
mondom
neki, hogy (lesüti a fejét, mert restelli
[szerkesztői feloldás]
elmondani
) édes kis Virágom…  
  – Mit mond? … Jaj te kedves.  
  – Nahát ez a gyerek
[szerkesztői feloldás]
még
így soha senki után
[szerkesztői feloldás]
nem
vágyódott.  
  – Se Terka, se mama után. Mert másról nem lehet szó.  
  – Se én  
  – De. Még magát emlegeti  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2341
 
  néha.
[szerkesztői feloldás]
Nem
annyira, de kérdik, hogy minek ment el apuka, mikor jön haza.  
  – (nyüglődik)  
  – No, ha elalszol, hazajön.  
  – Hehe… csillog a szeme az arca, s hangosan kacag.  
  – Már
[szerkesztői feloldás]
csak
a gondolatára is
[szerkesztői feloldás]
hogy
örül.  
  – Ha megjön, majd lármázik,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csiricseratiricsora és te felébredsz.  
  Elcsillapodik, kacag, aztán beszél, dudol s a végén szinte önkéntelenül nyögdécsel, már maga se tudja miért megtetszik neki a nyögdécselés és a hangját próbálja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
2342
 
  Kinn a kaszárnyában.
n
Jegyzet Laudon kaszárnya: Kaszárnyából átalakított kisegítő katonai kórház 897 ágyas férőhellyel (, IX. kerület Gubacsi dűlő). Móricz 1914. október 14-én járt a kaszárnyában.
 
  Az arca gömbölyü
[törölt]
« arc »
és mosolygó. Egy percre leveszi a sapkáját és látni a kerek, kopasz fejét, amelyre nehány szál fekete hosszu hajszál van tapasztva. Olyan fiatal pedig az arca és egészséges. A közeli házasságára gondol s a villanyosból kinéz a sertésvágóhíd marháira, akik épen ilyen boldogan és egészségesen néznek a világba és fogalmuk sincs róla, hogy holnap vagy holnapután már apró konzerv dobozokba lesznek elszállásolva.  
  – Naponta 400 hizott ökröt dolgoznak fel konzervnek, – mondja elégülten.  
  Ránézek. Hát ez az ember csakugyan állat, vagy az ember mind állat és sejtelme sincs a jövőről. Kedves, jó fiú. Olyan büszkén viseli az elegáns, magas,
[szerkesztői feloldás]
nagyon
forsriftes
n
Jegyzet Szabályos, az előírásoknak megfelelő (német).
tiszti sapkát, csak azt néha röstelli,
[szerkesztői feloldás]
hogy
olyan Dégen
n
Jegyzet Kard (német).
van az  

Facsimile Image Placeholder
 
 2343 
Globális1
 
  oldalán, mint a gazdasági tiszteknek, szívesebben viselne persze hosszu, széles gyalogsági kardot, bár a Degen,
n
Jegyzet Kard (német).
az oxidált hüvelyével és aranysárga réz markolatával, sokkal elegánsabb s valamit a régi romantikus korokra emlékeztet.  
  – Naponta 2000 mordart csinálunk és 4000 db manlichert.
n
Jegyzet A Mannlicher 1895 (M95) az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének alapvető fegyvere volt az első világháború során.
 
  Leszállunk a villamosról. Kint a Gubacsi uton, a gyárak és ormótlan gyártelepek között. Ott áll a kaszárnya a téglahomlokzatával.  
  Körülnéz, az eget vizsgálja, mint a kakas, amely nagy elhatározás előtt fölnéz az égre s aztán tovább szemeli a buzát a földről.  
  – Ez büdös övezete… No tessék; erre megyünk be.  
  Sepri a kardjával a földet s a kaszárnya ajtajában az őr tiszteleg.  
  – Bemutatom a kaszárnya kommandánsának,
n
Jegyzet Parancsnokának.
– ez most egy ezredorvos.  
  Fölmegyünk a lépcsőn, amely  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2344
 
  szük és disztelen; egy gázláng görbe csöve lóg letörött kalappal és üveggel. A mérnök fölébred benne és mentegetőzik.  
  – Kissé disztelen épitkezés. Természetesen csak a legszükségesebb dolgokra lehet szorítkozni.  
  Az iroda puszta, kopár, sivatag s egyáltalán
[szerkesztői feloldás]
nem
látszik meg rajta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
csak két hónapja költöztek ki belőle a tiszti családok. Egy faasztal mellett magas baka ugrik fel és szolgálatkészen
[szerkesztői feloldás]
ahogy csak
irodába gravitáló bakák tudnak szalutálni, jelenti,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az ezredorvos ur viziten van.  
  Vissza le a lépcsőn. Oly üres a folyosó, mint a kollégiumé, kong a lépés. Az udvar, amely még nem régen a tiszti pavillon büszkesége volt, széttaposva, a füvek virágok kihaltan, a fák őszi gyásszal lógnak, Erzsébet királyné terracotta szobra megkékülten s vörhenyesen néz »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
«  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2345
 
  maga elé.  
  Tul a keritésen, hosszu sor lombjarugó akác mögött a szép nagy felvonulótér. Sima mint az aszfalt, vadgalamb forma katonák megtépve, sántitva, szétlógó köpenyükben, mint a kalitkák madarai hullámzanak, csoportba gyülnek egy helyt. A napi postát bontják ki s egy káplár
n
Jegyzet Tizedes, altiszt.
hetykén elolvassa a neveket.  
  – Hier!
n
Jegyzet Itt! (német).
– rikoltja egy ballagó vitéz s szárnyverdesve törtet a levélér, mint a kopott csóka.  
  – Az öreg ott van e! – szól a mérnök s piros arca egy szalutálás divinatiójában
n
Jegyzet Látnoki erejével (latin).
odamered a kefebajszu ősz emberre, aki szürke köpenyben, szürke sapkában impozánsan áll egy csoport közepén.  
  – No, nem nézünk be egy kicsit?  
  – Nagyon szivesen.  
  Átvág az ember ha elindul tüzön-vizen, de az udvar fekete  

Facsimile Image Placeholder
 
 2346 
Globális1
 
  pocsétáit
n
Jegyzet Pocsolya (régies).
kikerüli.  
  A konyhában sürögnek-forognak. A mérnök a tüzhelyre néz, ég-e benne jól a tüz, és a tetejébe félig besüppesztett nagy kondérokba, amelyekben hosszu kavaró lapáttal teljes erőből kavar valamit egy fickó.  
  – Mi az ebéd szakácsné?  
  – Borsófőzelék sertésbordával és husleves, természetesen.  
  A borsót kavarják nagyobb üstben, mint a szilvalekvárt a Tiszaháton.
n
Jegyzet A Tiszahát tájegység a Tisza mellett, a Szatmári-síkság északkeleti szögletében.
Erős
sült
Beszúrás
hússzag. Kalács a rengeteg tepsiben, kövér nagy piszkos szakácsné dirigál s tarka csinos szolgálók sürögnek-forognak. Lám egy hely, a hol nem nehéz cselédet fogadni. Egy sovány, fiatal boszorkány talpig szutyokban mozog hátrakötött lityakkal,
n
Jegyzet Főkötővel.
ez még itt is elégedetlen a sorsával, óh boldog férfi aki be
[szerkesztői feloldás]
nem
kötötte vele a fejét.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2347 
Globális1
 
  (– Apuka, az istenke, ha csendesen
[szerkesztői feloldás]
mondják
az imádságot, azt is
[szerkesztői feloldás]
meghallja
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Meg,
fiam)  
  – No, gyerünk már,
[szerkesztői feloldás]
mert
itt
[szerkesztői feloldás]
nagyon
jól találunk lakni,
[szerkesztői feloldás]
még
a szagával.  
  Fel a rideg lépcsőn. Szemét, piszok. Valami lehetetlen kopottság, amely csak kaszárnyában van, mintha
[szerkesztői feloldás]
mindenki
a falhoz csapná a kezét, ha fölmegy és lerugna a sarkával egy darab maltert, s a falépcsők összerepedeztek a sok szombati sikertelen surolástól.  
  Nagy szobák egymás után a tág téglás folyosóról.  
  16 emberre.  
  Piros paplanos priccsek. Ezeket a Vöröskereszt küldte. De irtó hideg.  
  És büz.  
  Felkötött kezü fiuk állanak ketten hárman.  
  – Ilyen kevesen, fiuk?  
  – Jelentem alásan főhadnagy urnak, ma megy a transport. Kiürítik a szobákat, mind vidékre küldik a gyógyulókat, mert uj szállitás  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2348
 
  Hatalmas ereje van a disciplinának.
n
Jegyzet Itt: fegyelemnek, rendnek.
Ugy elveszi az emberi érzést a dolgokról. Gyüjtő név alá szabja a lelkek és testek fájó ügyeit.  
  – Hát
[szerkesztői feloldás]
hogy
telik az idő? Jobb volt a táborban? Hol adomáznak többet?  
  – Jelentem alássan, itt több idő van rá.  
  – De itt hüvös van; – az igaz. Ott meg ugye meleg volt.  
  – Igenis, meleg volt, mikor futottunk.  
  – No, mondjon valamit,
[szerkesztői feloldás]
hogy
volt?  
  – Jelentem alássan főhadnagy urnak, most el vagyok foglalva. Majd azután, most le kell vinnem a rapportkönyvet.
n
Jegyzet Olyan könyv vagy napló, amelybe a különböző jelentéseket, tudósításokat írják.
 
  Kiváncsian, mint az állatkerti vadak néznek a vaságyak ketreceiből, az ülő,
[törölt]
« néző »
sebesültek.  
  Más terem.  
  Itt többen álldogálnak. Rémisztő  

Facsimile Image Placeholder
  2349  
  pézsmabűz.  
  – Hol sebesültek meg?  
  – Mind?  
  – Mind.  
  – Hát maguk
[szerkesztői feloldás]
hogy
dógoztak?  
  – Mink, kérem alássan. Hát, mink összehajtottuk egy-egy falu népét, osztán megásattunk velük egy nagy gödröt, mikor készen volt belelőttük őket. Nekünk csak ép be kellett kaparni.  
  Nevetnek.  
  – A mán nem nagy dolog.  
  – Mi baja?  
  – Az ujjamat lőtték át. Le akarta vágni a tekintetes főorvos ur, de az ezredorvos ur azt mondta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
hadd maradjon meg magának…  
  Szőke hosszu bajusza lelóg. Kissé idegesen beszél.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2350 
Globális1
 
  – Hova való?  
 
Szlavoniába
Szlavonia
.
n
Jegyzet Szlavónia földrajzi régió a mai Horvátország területén, a Dráva és a Száva közötti terület keleti részén.
 
  Ezek vadnépek még… Ma mindenki vad. Én is. Velük nevetek.  
  Az udvar szépen látszik az ablakon át; a fák lombja idáig ér fel, lent a simára hengerelt tér fényes.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2351 
Globális1
 
  Egy boltosné  
  – Olyan kis semmi asszony, még
[szerkesztői feloldás]
nem
láttam senkit, akin ugy
[szerkesztői feloldás]
meglátszott
volna a bánat,
[szerkesztői feloldás]
hogy
az urát elvitték.  
  – Ugy beszél, alig nyitja ki a száját, s halkan.  
  Rajnai szinész rokona, Hászné  
 
[szerkesztői feloldás]
Nagyon
szorgalmas az én uram, éjt, napot eggyé tesz. Kijárta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
községi kenyeret kapunk elárusitásra.
[szerkesztői feloldás]
Csak
egy
[szerkesztői feloldás]
korona van
rajta. Eddig 50 kenyeret adtak, most
[szerkesztői feloldás]
csak
25-öt. 25
[szerkesztői feloldás]
korona van
rajta. Olyan szomoru nézni, mikor jön a kenyeres kocsi, az szegény nép éhesen lesi.  

Facsimile Image Placeholder
 
[szerkesztői feloldás]
2352
 
  Pista éjfélkor ment haza. Tizenegy
[szerkesztői feloldás]
forintot
költött a katonákra  
  – Az ígéret után
[szerkesztői feloldás]
hogy
9-kor otthon lesz.  
  – És olyan nehezen tudta kicsalni Lenkétől a pénzt. Mondta Lenke „de már olyan sokszor becsaptál,
[szerkesztői feloldás]
hogy
elköltötted, a mi pénz
[szerkesztői feloldás]
volt
nálad.” És ezt Pista olyan rossz néven vette,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Lenkének kellett
[szerkesztői feloldás]
megkérdezni, hogy
no, hát odaadjam
[szerkesztői feloldás]
még
az 5
[szerkesztői feloldás]
koronát
?  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
is csodálom, ha
Lenke
[szerkesztői feloldás]
nem
bánja
Beszúrás
elmegy a háboruba Pista.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2353 
Globális1
 
  Erzsit
[szerkesztői feloldás]
megkérték
feleségül, még ben
[szerkesztői feloldás]
voltam
Erzsikénél.
[szerkesztői feloldás]
mindig megkérik
míg én benn vagyok valahol.  
  Nevet  
 
[törölt]
« Mért »
Nézd,
[szerkesztői feloldás]
hogy
ki van sütve a haja  
 
  – Ugy szólitotta
[szerkesztői feloldás]
meg, hogy
azt
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
mondja
valahova
Beszúrás
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
ismerkedni.  
  – Akkor híjjak papot – nem mulatni, sirni.  
  és akkor elment, azt
[szerkesztői feloldás]
mondják
jön ki és
[szerkesztői feloldás]
meg
szolgálja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2354 
Globális1
 
  látok az ablakba, hát az után is
[szerkesztői feloldás]
megismert
 
 
és
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
[szerkesztői feloldás]
még
azt
[szerkesztői feloldás]
mondja
. Jesszus Marja, de sajnálom. Ne busuljun  
  jajdejó aszongya  
  – De mi Jóskája rég
[szerkesztői feloldás]
nem
volt
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
 
  – Nagyanya A multkor 7 hétig
[szerkesztői feloldás]
nem
irt.  
  – Na, megyünk drága
[szerkesztői feloldás]
haza
[szerkesztői feloldás]
mert
én vasalok.  
  – Nézze most
[szerkesztői feloldás]
meg
egy
[szerkesztői feloldás]
fiatalember
egy
tizes
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
t küld egy másik
[szerkesztői feloldás]
hadnaggyal
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
  – És ő
[szerkesztői feloldás]
minden
pillanatban egy földivel
n
Jegyzet Ugyanonnan származó.
találkozik.  
  – Ez
[szerkesztői feloldás]
nem
földi
n
Jegyzet Ugyanonnan származó.
 
  – És úgy szólitja
[szerkesztői feloldás]
meg
, pussz pussz  
  – Ha
[szerkesztői feloldás]
nem
halogatott ide  

Facsimile Image Placeholder
 
 2355 
Globális1
 
  Oszt milyen jól mulat rajta az
[szerkesztői feloldás]
Erzsi
[bizonytalan olvasat] Ok: olvashatatlan.
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
a
[szerkesztői feloldás]
katonának pusszogott
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
 
  – A lánynak  
  – Mégis a katona szólott rá  
 
[szerkesztői feloldás]
Nem
a, asszonta,
[szerkesztői feloldás]
hogy
Na hallgasson!  
  – Most
[szerkesztői feloldás]
meg
kellene tartani a tizedest. Ott volt a jó udvarló aki
[szerkesztői feloldás]
még
pizt is ad. 30
[szerkesztői feloldás]
koronát
küldene, de nincs most ekütte a
[szerkesztői feloldás]
tesvérjének
kórházba, több pize
[szerkesztői feloldás]
meg
a bankba
[szerkesztői feloldás]
van, nem
lehet kivenni.  
  – Eltünt a kesztyü, le kell vetni a kabátot  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2356 
Globális1