Aranysárkány fejléc kép
 
Facsimile Image Placeholder
 
 2073 
  global
 
  Balázs Endre    
 
Munkács
Munkács
Psmli
Przemyśl
 
  kitisztogattuk a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
– verkeket
n
Jegyzet Földalatti kaszárnyákat (német).
 
  sok
Szerkesztői feloldás
dolog,
1500
Szerkesztői feloldás
embert
lát el és 5 comp vártüzérség,
Szerkesztői feloldás
megunta
a levegőt,
Szerkesztői feloldás
kazamata
n
Jegyzet A várfalak vastagságában, illetve a bástyák belsejében a föld alatt kiépített boltozott védelmi helyiség.
 
  könnyen le is lövik  
  az
Szerkesztői feloldás
isten
verje
Szerkesztői feloldás
meg
ezt a
Szerkesztői feloldás
gazembert
, egy altábornagy a J és osztrák nép felkelő  
  el
Szerkesztői feloldás
vannak
kényeztetve a nemzetiségek miatt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2074 
  global
 
  Fanyar
Szerkesztői feloldás
értelmes
arcával, lenyírt bajszu, hosszu fogai a fekete közökkel  
  – az oroszoknak cugonként
n
Jegyzet Szakaszonként (német).
volt gépfegyvere és vadásztak
Szerkesztői feloldás
ránk
 
  és
Szerkesztői feloldás
mindig csak
az a jelszó
Szerkesztői feloldás
hogy
előre  
  elfogtunk 3 oroszt, a többi
Szerkesztői feloldás
nem
ért rá ki kérdezni, én faggattam elő adta töviről hegyire
Szerkesztői feloldás
mert
félt,
Szerkesztői feloldás
nem
tudta mit csinálunk a foglyokkal  

Facsimile Image Placeholder
 
 2075 
  global
 
  8 hadtest – 4–500 000
Szerkesztői feloldás
ember
Zoltance
Żołtance
Zolkiev
Żółkiew
. Itt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ez a disznó hely  
 
Kalikov
Kalników
centrum  
 
Lemberg
Lemberg
n
Jegyzet szeptember 6–11. A lembergi csatában az osztrák–magyar hadsereg vereséget szenved az oroszoktól.” Magyarország történeti kronológiája: III. kötet 1848–1944, főszerk. BENDA Kálmán, Bp., Akadémiai, 19832, 828.
Szerkesztői feloldás
Megvolt
,
Szerkesztői feloldás
dehogy volt
,  
  16000
Szerkesztői feloldás
népfelkelő
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  2 dandár,
Szerkesztői feloldás
honvédség
20000  
  1
Szerkesztői feloldás
honvéd
Szerkesztői feloldás
tüzérezred
 
  tiroliaktól egypár tüzér brigád  
  40 000  
  igen egy félmillió velünk szemben  
  és
Szerkesztői feloldás
mégis
vorverts, előre, ez
Szerkesztői feloldás
volt
a szó.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2076 
  global
 
  láp, erdő és kopár dombok a leggyalázatosabb  
  huszár ezredek maradtak a lápba s ott levágták  
  levittek ebéd után
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
,
Szerkesztői feloldás
minden
ágyúnkra 20-25 válaszolt s jól lőttek a pimaszok. A mienk
Szerkesztői feloldás
még
 
 
Szerkesztői feloldás
jobban
lőtt.
Szerkesztői feloldás
mindig
fogok csodálkozni,
Szerkesztői feloldás
hogy
olyan kevés gyakorlat mellett.  
  A
Szerkesztői feloldás
legnagyobb
srapnelzivatarba
n
Jegyzet Repeszgránát-zivatar (német).
Szerkesztői feloldás
voltunk
hilfplatzon,
n
Jegyzet Segédhely (német).
,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2077 
  global
 
  olyan felületesen, csak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
nem
értesítettek  
 
Szerkesztői feloldás
nem
tudtuk
Szerkesztői feloldás
mennyire
 
 
Szerkesztői feloldás
mindenki
áruló,
Szerkesztői feloldás
még
a gyerek az anyja hasába is s  
  huzták egész finoman fel ezeket a dankeleket egy sereget
Szerkesztői feloldás
megvédett
 
  gödörbe a kozák
n
Jegyzet Orosz.
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
ettünk egy falatot se ételt, cukorrépát  
  arzenikum,
n
Jegyzet Két arzén- és három oxigénatomból álló, igen erősen mérgező, fehér, kristályos vegyület.
kolera, tifusz
Szerkesztői feloldás
bacilus, baktérium
 
 
Kulikowra
Kalników
érünk  

Facsimile Image Placeholder
 
 2078 
  global
 
  a telefon, egy db  
 
Kulikov
Kalników
tele
Szerkesztői feloldás
van
a mi csapatunkkal  
  szanitéc
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
park, a törzse a
Szerkesztői feloldás
parancsnokságnak
 
  rátérünk az utra
Szerkesztői feloldás
 
  láp közt
Szerkesztői feloldás
országut
 
  9.16. ezred  
  17
Szerkesztői feloldás
kilométert
futottunk előre
Szerkesztői feloldás
hogy megelőzzük
 
  golyózápor  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2079 
  global
 
  ott adta a rajvonalakat  
  Egyik cigarettát a másik után
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a fehér fényű lámpa  
 
Kulikovból
Kalników
jön a kozák.
n
Jegyzet Orosz.
 
  – soha
Szerkesztői feloldás
életemben
Szerkesztői feloldás
nem
adnám
Szerkesztői feloldás
meg
magam, nincs olyan természetem, ordítok
Szerkesztői feloldás
jönnek
a
Szerkesztői feloldás
kozákok
,
n
Jegyzet Oroszok.
Szerkesztői feloldás
figyelni,
Szerkesztői feloldás
álljunk
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  de egyre
Szerkesztői feloldás
nem
számítottam,
Szerkesztői feloldás
hogy
tót volt  
  2
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
és 5
Szerkesztői feloldás
hadnagy
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  öt oldalról  

Facsimile Image Placeholder
 
 2080 
  global
 
  de állandóan a
Szerkesztői feloldás
legundokabb
kereszttüz, egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – a kozák
n
Jegyzet Orosz.
olyan
Szerkesztői feloldás
hogyha
tömeget lát
Szerkesztői feloldás
nem
támad, s különösen fél a honvédségtől a zsinoros izéktől  
  elhajigálták  
  az
Szerkesztői feloldás
volt
a szerencse,
Szerkesztői feloldás
hogy
a legénységnek tölténye
Szerkesztői feloldás
volt
 
 
Szerkesztői feloldás
csinálj rendet
Szerkesztői feloldás
minden
rajvonalba, még
Szerkesztői feloldás
nem
adom
Szerkesztői feloldás
meg
magam  
  merre
Szerkesztői feloldás
van
Lemberg
Lemberg
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2081 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
megjegyzem
a
Cárni
Sarny
lánc legmagasabb pontjáról lőttek.  
  – ilyen talaja
Szerkesztői feloldás
van
ezeknek a pimasz helyeknek az
Szerkesztői feloldás
embert megbírja
, a lovat
Szerkesztői feloldás
nem
 
  láttam az egyiken egy delejtüt
n
Jegyzet Iránytű (régies).
 
  nekünk
Szerkesztői feloldás
délnyugatra
kell keresztül  
  a
Cárni
Sarny
derekára esett a delejtű.  
  nyugodt, pihent ész  
 
Szerkesztői feloldás
kihuzom
a revolvert  
  átveszem a
kommandót
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2082 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
akart egypár szót fogadni, főbe lőttem, olyan karakánul léptünk fel,
Szerkesztői feloldás
hogy
szót kezdtek
Szerkesztői feloldás
fogadni
 
 
Szerkesztői feloldás
csináltam
egy 3 km rajvonalat s akkor neki a
Szerkesztői feloldás
lápnak
. A
 
  kozák
n
Jegyzet Orosz.
a lápra
Szerkesztői feloldás
nem
megy rá,
Szerkesztői feloldás
mert
ha mi
Szerkesztői feloldás
csak
egy
Szerkesztői feloldás
kilométert
megyünk hát urak vagyunk  
  esetleg mi támadunk  
 
 
Szerkesztői feloldás
nemvolt
az snurgrád
n
Jegyzet Nyílegyenes (német).
mi a fene  

Facsimile Image Placeholder
 
 2083 
  global
 
  A jobbszárnyból
Szerkesztői feloldás
vagy
40
Szerkesztői feloldás
meghalt
vezettem azzal a céllal
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt a
Carnit
Sarny
Szerkesztői feloldás
meg
sturmolom.
n
Jegyzet Rohamozom (német).
 
  kiküldtem a patrolunkat.
n
Jegyzet Járőr.
 
  – Az a célom,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt
Szerkesztői feloldás
megsturmolom
, már
Szerkesztői feloldás
csak azért
is
Szerkesztői feloldás
hogy
a mienket visszavetik, tudják fedezni.  
  Itt
Szerkesztői feloldás
süllyedtem
el s a lovam
Szerkesztői feloldás
megnyomott
 
  s
Szerkesztői feloldás
mégeccer
Szerkesztői feloldás
elsüllyedtem
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2084 
  global
 
  Két nap
Szerkesztői feloldás
nem
evett, ivott
Szerkesztői feloldás
semmit
a ló, ugy elvolt fáradva.  
  tudtam én, vezettem  
  hiába
Szerkesztői feloldás
mondtam
neki
Szerkesztői feloldás
hogy nem
szabad
Szerkesztői feloldás
elmenni
! Két
Szerkesztői feloldás
főhadnagy elment
s őket leszurták  
  tudtam én azt előre  
  11-es és 10-es ezred vissza
Szerkesztői feloldás
volt
verve  
  ezredes egy ezredet csinált a maradékból.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2085 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
szeptember
8 – jött
Pestre
Budapest
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2086 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
október
11  
  Az ideges ur.  
n
Jegyzet Az idegesség itt nem valami miatti ingerültséget, hanem ideggyengeséget, kóros ingerlékenységet jelent, vö.: Magyar Lexikon: Az egyetemes ismeretek encyklopaediája, IX., Bp., Wilckens és Waidl, [1881], 321–322.
 
  Még nemrégen, a tavaszon abban a kávéházban találkoztam vele, ahova azok az urak járnak, akik kissé örök hadilábon állanak a sikerrel s egymás gyöngédségét élvezni jönnek össze. Ezek a menthetetlen optimisták a véletlenül közéjük került emberen is megérzik a letörtség keserü mandula izét s az ideges ur azonnal, egészen jól beleillett az asztalba. Pláne, mikor kisült, hogy egyetemi éveiben a kolozsvári egyetem disze volt, s hogy nagy konceptiói vannak a lelkében raktáron, és veszekedett vad magyar, aki nem kimél se istent, se embert s végkép boldogtalan a fajtánk sorsa miatt, akkor mindjárt ugy belekapcsolódott a társaságba, mint a babérlevél a babérkoszoruba.  
  Azt azonban nem vették szivesen, hogy izzó pesszimista. Ők mindnyájan tele vannak keserüséggel, elégedetlenséggel, maró szarkazmussal, de optimisták, abból élnek,
Szerkesztői feloldás
hogy
optimisták,
Szerkesztői feloldás
hogy
várják a saját életük szebb fordulását, meg a magyarság kivirágzását… Megisszák a délutáni feketéjüket,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2087 
  global
 
  megkritizálják a lapokat és várják.  
  Az ideges ur, megdöbbentő dolgokat hozott a vidéki szolgabíró-életből. Csuf és felháborító pozitiv eseteket. S olyan kommentárokat
füzött
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hozzá,
Szerkesztői feloldás
hogy
Törölt
« egy »
minden ujságiró szopogatta volna mint a cukrot. De az asztaltársaság egy-kettőre elintézte ezeket a dolgokat, kimondták rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
ideges ur.  
  Ezzel a szóval
Törölt
« ki »
közömbösítve volt,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mint a sebbe került idegen anyag; ideges, hát nevettek a dolgain. Ők jobban tudják azt mind, amit az ideges ur panaszol. Rég elintézett dolgok ezek, amelyeknek már készen van az összes – nem ellenszere, de ellenérve.  
  Az ideges ur még idegesebb lett, magas homlokán, amely keskenyre összenyomva emelkedik fölfelé, s gyér, laza hajat hord tetején, sovány, hosszu arcán, vastag széles ajkain, amelyeket minden pillanatban rág, harapdál valami fölényes türelmetlenség nőtt ki s egyszerre csak kifakadt.  
  – Az urak mit tudnak, mit tudnak az urak. Itt ülnek egy kulturpontban és nem látják, mi van a vidéken.  
  – Épen azért, – nevetett rajta az asztal széles, puha, nagytetemü vezére s hangosan nevetett, mint aki végre előnybe jut, –  

Facsimile Image Placeholder
 
 2088 
  global
 
  mi nem nézzük provinciális idegenséggel a dolgokat, hanem magasabb, egyetemesebb, mondhatnám providenciális gondolkodással.  
  Az ideges úr ott feküdt, mikor megkerestem, az előkelő fasori szanatorium
n
Jegyzet A Fasor vagy Herczel Sebészeti Szanatórium historizáló stílusú, reprezentatív épülete a Városligeti Fasor 9. szám alatt működött (rendelő orvos Ádám Zoltán, forrás: Árkánum Telefonkönyv).
csillogó rézágyában, kellemes enyhe esti világosságban, egyedül, a katonasapkája egy fogason volt s mellette egy öblös karosszék tele rakva könyvekkel, mappákkal, az éjjeli szekrény fehér márványlapja tele jegyzetekkel, ceruzákkal, poharak, ásványviz, ezüst kanalak, csengő, villanylámpa s az egész szoba fehér, csak a rézágyak sárga rudjai aranylanak s az ő feje fekszik barnán, az ajkát harapdálva a fehér párnán.  
  – Ah, kedves uram, igazán
Szerkesztői feloldás
nagyon
örülök. Naggyon derék dolog, szép
Szerkesztői feloldás
hogy megkeresett
… Én nem is értesítettem senkit, unom a leveleket irni, de örülök, ha egy pár percet… Tegye le a kabátját kérem, igazán örvendek, ha egy pár percet… Meleg van itt… Nem, nem baj, mozognom nem lehet, mert borzasztó fájdalmaim vannak, de nem, nem árt egy kis beszéd.  
  – Hát hol sebesült meg?  
  – Nem vagyok én sebesült, se golyót, se kardot nem kaptam az oldalamba,
Szerkesztői feloldás
hanem
hogy ugy mondjam, sérült vagyok. A lovam be sülyedt a lápba és megnyomott. Most a májam… ugy látszik gennyes daganat…  

Facsimile Image Placeholder
 
 2089 
  global
 
  undok dolog… az epém is, epekövem van,… eh, naggyon tönkre vagyok téve; ámbár hiszen
Szerkesztői feloldás
nem
panaszkodom, hát akik ott maradtak, én is maradhattam volna…  
  – Hát hol járt?
Galiciában
Galícia
?  
 
Munkácsra
Munkács
vittek engem kérem és onnan
Psemiszlbe
Przemyśl
. Borzasztó, kimerítő szolgálat, egy zászlóalj főorvosa, séfdoktora voltam,
Szerkesztői feloldás
hogy
mondjam… 1500
Szerkesztői feloldás
embert
ellátni, a mellett huszárság, tüzérség… nagyon
Szerkesztői feloldás
meguntam
már ott a levegőt. Az a komisz kazamata levegő… könnyen le is lövik az embert; a mienk! hát! persze, nagyon olcsó ott egy emberélet, meg is történt több tisztet lelöttek, hogyne, a legénység.  
  Idegesen rángatja az arcát. Nem mozdul, csak az ajka s az ujjai. Minden pillanatban van valami keresni valója. Vizet iszik,
Szerkesztői feloldás
ugyhogy
nem emeli a fejét egy-két csöppet s oly rendkívüli óvatossággal, amit csak a japánról szokás feltenni.  
  – Parancsol egy cigarettát? Nem? – s rágyujt. – Hát kérem, az isten verje meg ezt a gazembert, – egy altábornagy rendelkezett velünk, – nagyon
Szerkesztői feloldás
meg
is volt lepve, – igazán egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
cigarettás?  
  – Nem… Mér volt meglepve az altábornagy?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2090 
  global
 
  – Hát a magyar népfölkelők! Az nem
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
mint
az osztrák.  
  – Külömb.  
  – Á, egy napon se lehet emliteni, három hét van köztük meg egy vikszelő kefe,
n
Jegyzet Cipőfényesítő kefe.
ahogy a katonák mondják, – s kissé hirtelen elneveti magát, a tábori vigság csillan az eszébe, – az osztrák népfölkelő nem
ér
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
semmit.  
  – Mi az oka?  
  – Nagyon el
Szerkesztői feloldás
vannak
azok kényeztetve. Nálunk
Szerkesztői feloldás
olyan
fegyelem van, ott meg, á, félnek a nemzetiségi lázadásoktól. Elég az hozzá,
Szerkesztői feloldás
hogy
minket ez a disznó kidobott a nyílt mezőre.  
  – De ott legalább jó levegő volt.  
  – Áh, – legyint idegesen és az orrát dörzsöli, állát, szemesarkát vájja s egy perc alatt végig szijja a cigarettát – ilyen állapotok! Ágyu fedezet nélkül masíroztatni az orosz ágyuk előtt. Egy ágyunk nem volt uram és az a fejetlenség! Az én Hilfsplatzom
n
Jegyzet Segédhely (német).
ott volt felállítva
Zolkievben
Żółkiew
, a legutolsó házban, még részben szerencse
Szerkesztői feloldás
hogy
legutolsó,
Szerkesztői feloldás
mert
arra
Szerkesztői feloldás
nem
igen céloztak és ezeknek a pimasz oroszoknak minden cugnak megvan a gépfegyvere, sirtunk uram, a dühtől, és ott állottunk, hogy nincs mit tenni, a golyó ugy ömlött, azt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2091 
  global
 
  kimondani nem lehet, mint a jégeső. Észre is vették aztán
Szerkesztői feloldás
hogy
vagyunk – s az orra tövét, fülét, haját vájta a körmeivel – és parancsot adtak, hogy mihelyt sötét lesz, vissza
Kalikovba
Kalników
. Ott volt a
főcentrum
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, a mi szanitéc
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
parkunk és kérem engem nem értesítettek, otthagytak az egész sebesült állományommal. Ha nekem gyanusnak
Szerkesztői feloldás
nem
látszik valami és utána
Szerkesztői feloldás
nem
szaladok kérdezősködni, ott maradok, pedig
Szerkesztői feloldás
nagyon
pimaszok ezek a kozákok
n
Jegyzet Oroszok.
a pikával,
n
Jegyzet Lándzsa (olasz).
ha kevés embert lelnek.  
  Uj cigarettára gyujt.  
  – Nem fárasztja a beszéd?  
  Nem is hallja, már benne van az ingerültség lázában.  
  – És nálunk mégis mindig az a jelszó,
Szerkesztői feloldás
hogy
előre, előre, vorwärts! És megy is a magyar. De hát bátorság a gépfegyverek ellen! Mikor én a két ezreddel ujra találkoztam hát csak a resztlije
n
Jegyzet Maradék (német).
maradt meg a 8000
Szerkesztői feloldás
embernek
tán ezer vagy mennyi. Egy valamirevaló tiszt
Szerkesztői feloldás
nem
volt velünk 2 főhadnagy
Szerkesztői feloldás
volt
, meg 5 hadnagy és ezek legnagyobbrészt zsidók és gyávák az isten verje meg, egy látcsövük
Szerkesztői feloldás
nemvolt
, elvesztették, eldobták és kérem minket lőttek elölről
Zoltavec
Żołtance
felöl, ahova ki voltunk küldve erősítésre, lőttek hátulról
Kalikov
Kalników
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2092 
  global
 
  felől, ahonnan elindultunk reggel, a centrumból. Lőttek a
Cárni
Sarny
lánc legmagasabb pontjáról, – öt helyről, öt helyről, öt irányból és ugy állottunk mint a birkák…  
  Az ajkát kékre rágja, iszonyu türelmetlenség az arcán.  
  – Hogy annyi az orosz! Hogy az erdők,
Szerkesztői feloldás
hogy
öntik az oroszt!… Kérem, még az első nap elfogtunk 3 orosz előörsöt, biciklisták voltak, intelligensek, hátra került hozzám, hát én faggattam. Mindahárom egymástól függetlenül azt vallotta.  
  – Németül tudtak?  
  – Tudtak. Meg volt ott orosz tolmács.
Szerkesztői feloldás
Mind
azt vallották
Szerkesztői feloldás
hogy
nyolc hadtest jön szembe velünk.  
  Megáll s hosszu, sovány ujjait görcsösen megmerevíti.  
  – Nyolc hadtest, 50 000
Szerkesztői feloldás
emberével
, 400-500 000
Szerkesztői feloldás
ember
.  
  – És maguk két ezreddel?  
  – Eh,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
elmondom… Hisz azt beszélem… kérem… Nekünk volt 16000 népfölkelőnk, volt 2 dandár honvédségünk… ez 20000, volt egy honvéd tüzérezredünk és a tiroliaktól egy pár tüzér brigád, valami negyvenezer…  
  – Egy félmillióval szemben.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2093 
  global
 
  – Egy félmillióval szemben. És mégis vorwärts, vorwärts, előre, ez volt a szó… És ha mi egy ágyuval lőttünk, arra 20-25 felelt és jól lőttek a pimaszok. A mieink még jobban lőttek,
Szerkesztői feloldás
mindig
fogok csodálkozni,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
olyan
kevés éleslövés gyakorlat mellett a honvéd tüzérség így tud dolgozni.  
  Bólint, a szeme kissé elmered; meghajtja a zászlót a magyar faj előtt.  
  – Elég az hozzá kérem, a legnagyobb srapnel
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
zivatarban állottunk az országuton. Tizenhét kilométert futottunk, hogy egy lápot megkerülve hamarabb érjünk be
Zoltancéra
Żołtance
az erősítéssel, mint az orosz, dehát itt
Szerkesztői feloldás
nem volt
mit tenni. Elölről is jön egy orosz sereg, utánunk is. Megállottunk. De
Szerkesztői feloldás
hogy
kerültek ezek utánunk,
Kalikov
Kalników
felől… az igaz ott kém mindenki. A gyerek az anyja hasába már kém, finoman kötözték is őket felfelé, elég komisz volt, mindig halált konstatálni… és nem ettünk négy napja egy falat főtt ételt… Á kérem a tábori konyha! Hol volt a tábori konyha! Lehet azt szálítani? Káposztatorzsát ettünk a mezőn, meg cukorrépát. Nekem
Szerkesztői feloldás
volt
egy kis csokoládém, azt szopogattam. És vizet
Szerkesztői feloldás
nem
lehetett inni,
Szerkesztői feloldás
mind megvolt
mérgezve. A lovak nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
ihattak… Á, mindenfélével. Meglehet azt könnyen mérgezni. Arzenikummal,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2094 
  global
 
  kolera bacilussal, tifuszbaktériummal… Hát hiszen a 9. és 16. ezreddel álltunk ott… Hát én… soha életemben
Szerkesztői feloldás
nem
adnám
Szerkesztői feloldás
meg
magam… Nincs olyan természetem, – s elnéz szinte restelkedve,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt ki is mondja, – ordítok,
Szerkesztői feloldás
hogy
álljunk meg figyelni, jönnek a kozákok…
n
Jegyzet Oroszok.
ott voltak mögöttünk avval a pimasz pikával… De abba az egybe elszámitottam magam,
Szerkesztői feloldás
hogy
sok tót volt az ezredbe, azok meg már kötözték a fehér zsebkendőt a szuronyra.  
  Bosszusan legyint s uj cigarettára gyujt.  
  – Igazán nem cigarettáz?  
  – Nem.  
  – Na hát a kozák
n
Jegyzet Orosz.
nem támad, ha tömeget lát és különösen fél a honvédségtől, a zsinóros
Törölt
« októl »
izéktől… – ezt ő is ma olvasta, legyint is rá, bár tetszik neki is, – nem volt egy térkép, egy látcső, semmi, a 2
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
és 5
Szerkesztői feloldás
hadnagy
elvesztette a fejét, senki se parancsolt, senki se fogadott szót. Hát csinálj rendet,
Szerkesztői feloldás
mondtam
, csináljatok rajvonalat, én nem adom meg magam és nem is engedem,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezer ember… Hát most hova menjünk, mindenki csak
Lemberg
Lemberg
,
Lemberg
Lemberg
? De hol van
Lemberg
Lemberg
? Senki se tudta… Meglátok az egyiken egy delejtűt, felállítom. Hát mi folyton északkeletre marsoltunk, hát akkor
Lwownak
Lemberg
délnyugatra kell lenni? Nem?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2095 
  global
 
  S rámnéz, mintha most állapítaná meg az irányt  
  – Hát én ugy
Szerkesztői feloldás
okoskodtam
Szerkesztői feloldás
hogy
rá kell menni a lápra. Ott még kijuthatunk,
Szerkesztői feloldás
mert
az
Szerkesztői feloldás
embert
megbírja, a lovat már
Szerkesztői feloldás
nem
igen, mert kicsi a patája és
Szerkesztői feloldás
nagy
a suly. A kozáknak
n
Jegyzet Orosznak.
több esze
Szerkesztői feloldás
van
, az
Szerkesztői feloldás
nem
megy a lápra, hát mi ha
Szerkesztői feloldás
csak
egy kilométert megyünk már urak
Szerkesztői feloldás
vagyunk
, még fordulhat ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
mi támadunk. … Csináltam egy 3 kilométeres rajvonalat, nem vót épen snurgrád, mi a fene, de megvolt, hullámzott és be a lápba.  
  – És a tisztek?  
  – Micsoda, egy se szólt, ugy szót fogadtak. Kivettem a revolveremet, felhuztam,
Szerkesztői feloldás
hogy
aki
Szerkesztői feloldás
ellentmond
föbe lövöm. Nem akart egy pár engedelmeskedni, lelöttem. Hát láttak
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
olyan
karakánul lépek fel,
Szerkesztői feloldás
hogy
kezdtek szót fogadni. A tisztek amit tudtak, segitettek… Csak az a
Carni
Sarny
tetején levő orosz üteg okozott legtöbb kárt, a jobbszárnyból vagy negyvenen meghaltak. Hát én nekem aztán az
Szerkesztői feloldás
volt
a célom, hogy ezt a
Cárnit
Sarny
, ha át tudunk menni,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2096 
  global
 
  megsturmolom, patrolokat küldtem ki, mi a fene, egész rendesen… Már
Szerkesztői feloldás
csak
azért is,
Szerkesztői feloldás
hogy
ha a mieinket visszavetnék, tudjuk fedezni… Itt sülyedtem el s a lovam megnyomott… Az a nyereg felső fája a mellemre szorult, ide, és
Szerkesztői feloldás
nem
birtam kiszabadulni. Az
Szerkesztői feloldás
volt
a szerencse, hogy a lovászom tartotta a lovat és a puczerem
n
Jegyzet Tisztiszolgám (német).
is ott
Szerkesztői feloldás
volt
mellettem,
Szerkesztői feloldás
nagyon
derék fiú, beregi öreg rezervista,
n
Jegyzet Tartalékba helyezett, tartalékos katona.
annak is négy gyereke maradt otthon… Nem  
  Megijedtem a
Cárni
Sarny
miatt, mi lesz ennek a vége, ha a vezér igy elpusztul… félve kérdeztem  
  – És aztán, át mentek a lápon?  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
még
eccer elsülyedtem, a vót a baj
Szerkesztői feloldás
hogy
a ló, ha füvelt is egy keveset, de két napja
Szerkesztői feloldás
nem
ivott,
Szerkesztői feloldás
pedig
az a lónál igen nagy dolog, alig bírt menni.  
  – Hát akkor hogy volt, önt vitték?  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
én nem éreztem akkor
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen bajom van… Átmentünk osztán. A vót a jó
Szerkesztői feloldás
hogy
huszár patrollal találkoztunk, és az elvitt a mieinkhez. Egy ezredes épen azt csinálta
Szerkesztői feloldás
hogy
a 11-es és a 10-es ezred resztlijéből egy teljes  

Facsimile Image Placeholder
 
 2097 
  global
 
  ezredet állitott össze, akkor osztán minket is egyszerüen besorozott.  
  – Elmondta neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
jöttek át?  
  – Á, lehet ott beszélni? Én megtettem a magam jelentését, el van intézve.
Szerkesztői feloldás
Nem volt
ott uram semmi fej, semmi ész, szív, semmi. Mikor átértünk a
Cárni
Sarny
alá. Az én hadnagyaim nagyrésze ment tovább a fenébe. Pedig hát az istenfáját,
Szerkesztői feloldás
mondtam
Szerkesztői feloldás
hogy
katonák vagyunk, ha egyszer biztonságban vagyunk,
Szerkesztői feloldás
meg
kell állani és poziciót foglalni. Azok elmenekültek. Le is lövöldözték őket. Mind tele volt az az erdő muszkával…
n
Jegyzet Orosszal.
 
  – De hát mi lett az ön vezérletének a sikere?  
  – Hát ott voltunk
Szerkesztői feloldás
vagy
ezren! Megmenekültünk,
Lembergbe
Lemberg
kerültünk.
n
Jegyzet „Augusztus 26–szeptember 1. […] A Gnila Lipa-i csatában […] az orosz 3. és 8. hadsereg Lembergig, a támadás kiindulópontjáig szorítja vissza az osztrák–magyar 3. hadsereget.” WESTWELL, Ian, Az I. világháború napról napra, [fordító és lektor nélkül], Debrecen, Hajja és fiai, 2001, 25. – A magyar változat készítőinek neve nincs feltüntetve, nem feltétlenül megbízható forrás. De ha helyes az információ, akkor a szöveg az 1914. augusztusi-szeptemberi hadi eseményekről szól.
Én
Szerkesztői feloldás
csak
annak örültem,
Szerkesztői feloldás
hogy
jól jöttünk a lápon, mert az
Szerkesztői feloldás
volt
az egyetlen ut…  
  – Hála istennek. Hát aztán.  
  – Az utolsó vonattal jöttem el és itt reumát konstatált az a gazember zsidó, ott ő a főorvos az a Bence.
n
Jegyzet Bence Gyulát 1914. szeptember 1-én nevezi ki Ferenc József tartalékos főorvosból a Budapesti Honvéd Helyőrségi Kórház ezredorvosává.
Most itt nyöghetek… Nahát igazán
Szerkesztői feloldás
nagyon
örvendek,
Szerkesztői feloldás
hogy megkeresett
… sok baj van ott uram, sok fejetlenség, vágóhid, pánik. Ne is beszéljünk róla. Nagyon csehül állunk.  
  Az elegáns fehér épületből, ahol gazdag idegesek szoktak üdülni, az erős  

Facsimile Image Placeholder
 
 2098 
  global
 
  borus estén egyenesen a törzskávéházba mentem. Ott ültek az urak és
Antwerpen
Antwerpen
elestét abrakolták. Említettem a barátunkat. Nevetve legyintettek.  
  – Az egy ideges ember. Azt hiszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő mert ott volt, tud valamit. – s optimista széles arcukkal jóizűen nevettek. – Mi azt innen mind jobban tudjuk. Ő csak egy részletet látott! Mi az egészet az eredményeiben.  
  – Ugy van… Pánik a magyar katonák közt. Mikor az orosz ugy fél a zsinórosoktól, meg a vörös ördögöktől… meg a juj magyarszki!  
  Jóizüen nevettek. Az urak erős, szép, hatalmas fiúk, de egy sem katona.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2099 
  global
 
  Kant:    
  – Kisértsük
Szerkesztői feloldás
csak
meg, hogy a rendesen vallott nézet helyett, mely szerint ismeretünk a tárgyakhoz alkalmazkodik, –
azt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tegyük fel,
Szerkesztői feloldás
hogy
a tárgyak alkalmazkodnak a mi
Szerkesztői feloldás
megismerésünkhöz
!
n
Jegyzet Kant 1781-ben megjelent főműve, A tiszta ész kritikája az egész nyugati filozófia szemléletváltását hozta magával. Az úgynevezett kopernikuszi fordulatban megcserélődött tudat és tárgy viszonya, így Kanttól kezdve az vált a filozófia alapvetésévé, hogy nem a elme és a megismerés alaklmazkodik a valósághoz, hanem éppen fordítva. Ez az új szemlélet úgy viszonyul a korábbi empirista és racionalista elképzelésekhez, mint a heliocentrikus világkép a geocentrikushoz. Innen ered a koprnikuszi jelző.
 
 
  – A kategorikus imperativus: Cselekedj ugy,
Szerkesztői feloldás
hogy
tetted indokai örökre egy általános törvényhozás elveiül szolgálhassanak.
n
Jegyzet A gyakorlati ész kritikájában (1788) Kant többek között az erkölcsös cselekvés mibenlétét törekszik megállapítani. Morálfilozófiáját kötelességetikaként is emlegetik, mivel az erkölcsös cselekedet alapjának nem az emberi természetet, hanem a tiszta ész a priori törvényét nevezi meg, amelyet kötelességünk betartani és amely alapján cselekdnünk kell. Az erkölcsiség ilyen parancsa a kategorikus imperatívusz, amely kimondja, hogy az emberi cselekedeteknek mindig az emberiséget mint célt kell szolgálniuk.
 
 
  – a természet
Szerkesztői feloldás
célszerüségének
képzetéhez kétfélekép juthatunk: érzék és
Szerkesztői feloldás
megismerés
, aesthetikai
Szerkesztői feloldás
vagy
logikai uton.
n
Jegyzet Kant esztétikáját utolsó nagy művében, az 1791-es Az ítélőerő kritikájában fejti ki. Ennek alaptézise – és talán legismertebb gondolata –, hogy "szép az, ami érdek nélkül tetszik."
 
  az elsőnél az izlés, a képzettel kapcsolatos gyönyör
Szerkesztői feloldás
vagy
fájdalom alapján itél  
  a másodiknál az én az előzetes fogalmak alapján.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2100 
  global
 
  Az elsőnek, az érzéseknek a
Szerkesztői feloldás
megismerés
Szerkesztői feloldás
szempontjából
semmi jelentősége sincs,
Szerkesztői feloldás
mert
azokkal
Szerkesztői feloldás
csak
a saját alanyi állapotomról szerzek tudomást, de a képzet tárgyáról
Szerkesztői feloldás
nem
tudok
Szerkesztői feloldás
meg
semmit.  
  Ilyenkor valamit egyszerüen azért nevezünk
Szerkesztői feloldás
célszerünek
,
Szerkesztői feloldás
mert
a képzete
közvetlenül
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gyönyört
kelt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. S ennek az érzésnek oka
Szerkesztői feloldás
nem
a tárgy,
Szerkesztői feloldás
hanem
a mi állapotunk!  
  Az esztetikai itélet a tárgyaknak csupán ilyen subjectiv és formális
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
célszerüségét jelenti s
Szerkesztői feloldás
mindenütt
állhat, ahol valaminek a formája tetszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2101 
  global
 
  mi az a pánik?
n
Jegyzet A kérdések valószínűleg a Balázs Endre által elbeszélt történetre vonatkoznak. Később a 2292. oldalon visszatér ez a kérdés.
 
 
  hogy lett e fölött urrá?  
 
  mennyi idő alatt fogadták el a fölényét a vezetésben?  
 
  Sajátmagának
Szerkesztői feloldás
voltak-e
gyávasági érzései?
Szerkesztői feloldás
Nem
gondolt-e rá,
Szerkesztői feloldás
hogy pedig
mégis tán jobb
Szerkesztői feloldás
volna megadni
magát?
Szerkesztői feloldás
Vagy
jobb
Szerkesztői feloldás
volna
Szerkesztői feloldás
meghalni
?  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2102 
  global
 
  Pista katona?  
  – Még nem.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondták
.  
  – De lesz.  
  – Behijták?  
  – Ő magától jelentkezett.  
  – Jó, de kapott behívót.  
  – Igen, igen, a könyvét is ben tartották. Most is azután jár, mert neki
Szerkesztői feloldás
magának
kell ruhát csináltatni és elment a ruhatárba, ott
Törölt
« egy szabó »
55
Szerkesztői feloldás
koronáért
adnak neki bluzt, nadrágot egy szabó 190-et kért érte. De tisztnek kell aláirni. És neki van ez a Sideryné ismerőse Kispesten, a régi,
Szerkesztői feloldás
ennek
a fia tiszt és oda ment ki délután és
Szerkesztői feloldás
még
most is ott van.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2103 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nyugodtan
és csevegve beszél róla, az arca piros, a világos gesztenyeszin haja ketté választva és a szemébe lóg egy kibomlott tincs, furcsa szája, amely kidülled,
Szerkesztői feloldás
mint
egy forradás széthuzódik, a fogai kissé ritkák, de fehérek és aprók. Egészséges; fehér egész csipke bluzban, elég erős mellü barna kosztüm szoknya. Egy kis frufruja
Szerkesztői feloldás
van
vágva.  
  – Mi az drágám? Mit
Szerkesztői feloldás
nem
ettél? mit
Szerkesztői feloldás
nem
ettél? … Szegénykék éhesek… Igyatok tejecskét. Ez
Szerkesztői feloldás
emlékszem
kiskorába is… Évinek is akarok
Szerkesztői feloldás
ilyen
kis széket venni… Asztallal  

Facsimile Image Placeholder
 
 2104 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
ha más gyerekek
Szerkesztői feloldás
jönnek
.  
  – Te mér másokról gondoskodsz  
  – Zsurról  
  – Hahá! Móriczéknál zsur!  
  Pistáéknál!  
  Nagyot kacagott, ez izgatja.  
  – Ha
Szerkesztői feloldás
megcsinálom megiszod
?  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
iszom! A világért se iszom!  
  Lüktet a hangjában a tiltakozás ingerültsége.
Szerkesztői feloldás
Nem
akar itt enni.  
  – Jézus
Szerkesztői feloldás
megijedtem
 
  – Én is.  
  – Hü de bátor lelkek. Háboruba valók.  
  – Bontsak beföttet?  
  – Bonts.  
  – Itt a borovnica.
n
Jegyzet Fekete áfonya.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2105 
  global
 
  – Neked borovnicád
Szerkesztői feloldás
van
? Hol vetted?  
 
  –Miiiit! Ne beszélj már! Jobb
Szerkesztői feloldás
mint
a sparherten. Hát te. Kettő elfér rajta. Még 3 félét csinálok is ami…  
  Ezek
Szerkesztői feloldás
megeszik
a pilléjét?? Jé, annyi
Szerkesztői feloldás
kenyeret
hozzá.  
 
Szerkesztői feloldás
Nagy
karé kenyér.  
  – Höhöhöhö.  
 
  – Gyerre na! Asztalhoz! Nahát te ilyen kis majom
Szerkesztői feloldás
vagy
,
Szerkesztői feloldás
hogy
asztalhoz.
Szerkesztői feloldás
Megállj csak
alád csavarom a dunnát.  
  – Elótottad
Szerkesztői feloldás
bent
a villanyt ?  
  – Hol?  
  – Bent.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2106 
  global
 
  – No ti szeretitek a kávét. 3szor
Szerkesztői feloldás
meginnátok
egy nap… Hát
Szerkesztői feloldás
meghallotta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
kávét emleget, hát kávét…
Szerkesztői feloldás
Törölt
« hallott »
Igyatok babukám, elhül…  
 
  – De milyen ideges a .
Szerkesztői feloldás
Mindig
így tesz a
Szerkesztői feloldás
szemével
,
Szerkesztői feloldás
szájával
így csinál?
Szerkesztői feloldás
Nem
vetted észre? Én is
Szerkesztői feloldás
jobban
Szerkesztői feloldás
láttam
most,
Szerkesztői feloldás
mert
mikor nálunk
Szerkesztői feloldás
voltak
,
Szerkesztői feloldás
nem
vetette le a kalapját, se a fátyolát.  
  – Én a
Szerkesztői feloldás
férfit
láttam egy percre, kidugta a fejét valahol, de behuzta ujra. Otthon
Szerkesztői feloldás
volt
, de
Szerkesztői feloldás
nem
mutatkozott.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2107 
  global
 
  – Nahát ez a Pista igen egy szertelen,
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – No ne dühösködj.
Szerkesztői feloldás
Oda jön
és ott tartják.  
  – Te
Szerkesztői feloldás
meg
itt alszol?  
  – Igen  
  – Ha érte
Szerkesztői feloldás
nem
jön.  
  Borovnicát eszi.  
  – Tudod mitül jó e?  
  – Mitül  
  – Ha valakinek koleragyanus tüneményei
Szerkesztői feloldás
vannak
!  
  – No, arra is.  
  Milyen ez a
Szerkesztői feloldás
borovnica
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
most jut eszembe Sanyi azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
talán eljön aludni. Igen
Szerkesztői feloldás
van
nála kulcs.  
  – Töled?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2108 
  global
 
  – Van nála kulcs. A lakáshoz.  
  – És bemegy?  
  – Be.  
  Int  
  – Te Rózsika, olyan nagyszerü liptai köritettet tud csinálni. Nagyszerü
Szerkesztői feloldás
volt
igazán
Szerkesztői feloldás
mondtam
neki
Szerkesztői feloldás
hogyha mindent
így tud  
  – Azt urak szoktak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2109 
  global
 
  azt akarja
Szerkesztői feloldás
hogy
négy szoba legyen.  
 
Szerkesztői feloldás
Minek
az a sok szoba?  
  – És háló
Szerkesztői feloldás
nem
lesz  
  – Hát?  
  – Külön lesz egy szobája és neki is szobája.  
  – Két ágy külön.  
 
Szerkesztői feloldás
Nemcsak
egy, egy sezlong
n
Jegyzet Heverő.
 
  – Két priccs.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nagyon
extra butor kell nekik, az anyja is
Szerkesztői feloldás
mondja
.  
  – Tudod ép olyan
Szerkesztői feloldás
mint
,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
minden
hóbortját belenevelte már.
Szerkesztői feloldás
Hogy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
el kell adni a telket,
Szerkesztői feloldás
mert
egy éves külföldi uthoz köti magát. beadja a
Szerkesztői feloldás
lánynak
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2110 
  global
 
  és az kiköveteli. Igy hát respektálják a akaratát.
Szerkesztői feloldás
Mindig
ezt akarja, azt akarja.  
 
  – Tudom is én, már
Szerkesztői feloldás
elfelejtettem
, és
Szerkesztői feloldás
olyan
nagyokat bámulok, ha látom az
Szerkesztői feloldás
ilyeneket
.  
  – Ha
Szerkesztői feloldás
elmenne
a háboruba, soha többet, ő
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
menne
férjhez. Hogy lehetne az
Szerkesztői feloldás
hogy
ő mást is szeressen.  
 
Szerkesztői feloldás
Még
a
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
kéne
Szerkesztői feloldás
hogy
egy
Szerkesztői feloldás
menyasszony
. Majd öt-hat év mulva.  
  – X akkor tán el tudja  

Facsimile Image Placeholder
 
 2111 
  global
 
  képzelni.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondja hogy
milliomos
Szerkesztői feloldás
volt
az első férje, attól kapta nászajándékba ezt a telket és a budai házat. De attól elvált 6 hónap mulva  
  – és ezt
Szerkesztői feloldás
megtartotta
fájdalomdíjba.  
  – Képzeld az én
Szerkesztői feloldás
nagybátyám
Szerkesztői feloldás
felesége
nekik távoli rokonuk.  
  – Hogy hijják?  
  Borbás Gina. Tanár a
Szerkesztői feloldás
főgimnáziumban
. De arról ők
Szerkesztői feloldás
mondták
Szerkesztői feloldás
hogy
igazán szép asszony, egyik
Szerkesztői feloldás
legszebb
asszony  

Facsimile Image Placeholder
 
 2112 
  global
 
  Tudod vörös a haja, bronzvörös.  
  – Ismered?  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
hogyne
ismerném.  
  Van valami kellemeskedő
édesség
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, egy kis tulzás a stílusában. Erősen, ideges lüktetéssel beszél,
Szerkesztői feloldás
mint mindenki
, aki magára és helyzetére vonatkoztatja a világot.
Szerkesztői feloldás
Olyan
jó falusi asszonyosan fonja össze a karját a mellén s mosolyogva néz. Már a lánykori frizirozkodásból annyit őriz,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
kis frufrut vágott, csak nehány szálnyit s azt simán lefésüli a homlokára. Hogy a kalap lenyomta, egész odatapad. Jól áll neki.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2113 
  global
 
  Marci    
  ugy
Szerkesztői feloldás
megvan
elégedve az életével. Ül a fotelben s felteszi a lábát  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
is rossz ez a nyugdíjas állapot
Szerkesztői feloldás
eltekintve
a
Szerkesztői feloldás
betegségtől
most
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
kellene
ott ugrálni, ajaj, szól a telefon, eltörött egy tégely tessék jönni. És ha
Szerkesztői feloldás
volt
egész jó, de ha
Szerkesztői feloldás
nem
s
Szerkesztői feloldás
meg
szidják, az
Szerkesztői feloldás
embert
mért
Szerkesztői feloldás
nem
gondolnak tartalékra … Én aztán
Szerkesztői feloldás
rendeltem
tartalékot, tégelyt
Szerkesztői feloldás
mindent
, legyen.  
  Rájött a toktartásra
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Megy sorra
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Az utcán leül pihenni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2114 
  global
 
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
  – Itt
Szerkesztői feloldás
van
Zsiga is már. Ha te kijössz én kijövök utánad és ő utána. Hehe hehe  
  – Aludjatok már! Mért
Szerkesztői feloldás
nem
alusztok már! Ha
Szerkesztői feloldás
leteszem
, öt perc mulva  

Facsimile Image Placeholder
 
 2115 
  global
 
  – Irja a Pista hol
Szerkesztői feloldás
van
 
  – Kurizál!
n
Jegyzet Udvarol.
 
  – Ó a fenét, azt
Szerkesztői feloldás
nem bánom
, ha kurizál  
 
Jó feleség vagy.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Adnék én ha azt tenné. Ez most
Szerkesztői feloldás
mindennap
elmegy hazulról.  
 
  – De szép ez a márvány ebbe! Még ilyet
Szerkesztői feloldás
nem
is
Szerkesztői feloldás
láttam
.  
  – Rózsaszin.  
 
Szerkesztői feloldás
Rózsaszin?
 
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
tarka.  
  – Igen… jó kidolgozásu butor ez is.  
  Mocsai csinálta.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2116 
  global
 
  – És te magad kefélsz?  
  – Egy hétbe egyszer, két hétbe egyszer.  
  – Lábbal?  
  – Igen. Tudok.  
  – Én is tudok de
Szerkesztői feloldás
nem
kefélek, már régen
Szerkesztői feloldás
nem
kefélek,
Szerkesztői feloldás
nem
is fogok.  
 
  – Ott
Szerkesztői feloldás
olcsón
lehet
Szerkesztői feloldás
venni
ékszereket és haza küldi.
Szerkesztői feloldás
Olyan nagyon
Szerkesztői feloldás
ideálisan
adják
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
elő az egész dolgot. Katonák rabolták
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
s ő egy pár
Szerkesztői feloldás
forintért megveszi
.  
  – Ezt a házat
Szerkesztői feloldás
meg
akarták
Szerkesztői feloldás
venni
, ahol most lakik, de most örülnek,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
vették meg,
Szerkesztői feloldás
mert
nagyon szeles.  
  – Szeles  
  . – int gunyos
Szerkesztői feloldás
ajak
biggyesztéssel  

Facsimile Image Placeholder
 
 2117 
  global
 
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Idának, mikor butorokról beszéltek,
Szerkesztői feloldás
hogy
mért nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lehet
Kassán
Kassa
szép butort venni?  
  – Nekik mindjárt lesz négy szobájuk.  
  – Te én tudok
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
asszonyról
akinek 20 gyereke
Szerkesztői feloldás
volt
.  
  – Én tudok 26-ról is.  
  – De édes
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
De 18
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
meghalt mind
nagy korában Egy tengerész
Szerkesztői feloldás
volt
a hajója elsülyedt, egy katona
Szerkesztői feloldás
volt
mind
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
így holt
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
nagykorában
18 évtől 30-ig s egy lánya
Szerkesztői feloldás
van
, de az
Szerkesztői feloldás
olyan
nyomorék
Szerkesztői feloldás
hogy nem
tud felkelni az ágyból. Andrejka is most holt
Szerkesztői feloldás
meg
3  

Facsimile Image Placeholder
 
 2118 
  global
 
  hónapja,
Szerkesztői feloldás
szívszélhűdésben
.  
 
  – Valami könnyü
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
bluzban
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
valami
komplikált szép bluzban, de életbe megközelítően sem olyan szép,
Szerkesztői feloldás
mint
az a képe. Odahaza is azt
Szerkesztői feloldás
mondták hogy
felé se jár a képnek.  
 
  – Jaj a szépségről! Mit
Szerkesztői feloldás
mondtak
rólam?  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
Szerkesztői feloldás
nagyon
szép vagy és
Szerkesztői feloldás
nagyon
kedves.  
  – Ebből látszik mily hazugok, ha ilyet
Szerkesztői feloldás
mondtak
.  
  – De téged is ugy hivtak majd a ruhát szedték le rólad, anyja, lánya, együtt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2119 
  global
 
  cibálták rólad.  
  – Ez
Szerkesztői feloldás
volt
Szerkesztői feloldás
érdekes
: Sándor és Ida. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Sándor. Irhatnál . Mért ha Erzsikével levelezhetsz. Hát mióta ismered, mióta barátnőd. Én
Szerkesztői feloldás
ugyan
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
bánom
, nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
olyan
sokat nyer vele, ha írsz neki.  
  – Az igaz.
Azt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hiszem az
Szerkesztői feloldás
nem
Ida gusztusára való. Eddig te
Szerkesztői feloldás
voltál
az ideálja, de most konkurálsz Erzsikével. Még én is
imponálok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
neki egy cseppet, de Rózsika, no az
Szerkesztői feloldás
nem
!  
  – Akkor 3 évvel öregebb vagyok
Szerkesztői feloldás
mint
ő. Kérlek a nagybátyja
Szerkesztői feloldás
feleségével
járt iskolába és az 7 éves asszony.  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2120
 
  – És azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Ida Sándornak,
Szerkesztői feloldás
hogy
de én vagyok az öregebb. És az se igaz,
Szerkesztői feloldás
mert
ő az öregebb.  
  – Jaj te valamikor mondtam
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. És azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Erzsi ő
Szerkesztői feloldás
nem
akar anyóst, ő azt akarja
Szerkesztői feloldás
hogy
az anyósa ép úgy szeresse
Szerkesztői feloldás
mint
a saját anyja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2121 
  global
 
  – Hol voltál?
n
Jegyzet Zsigmond és Janka beszélgetése
 
  – Ott
Szerkesztői feloldás
volt
2
Szerkesztői feloldás
hadnagy
és 1
Szerkesztői feloldás
főhadnagy
.  
  – Ez abszurdum. Azért annyi ideig kell ott lenni?  
  – Hát ott
Szerkesztői feloldás
nem mondhattam hogy nem
maradok
Szerkesztői feloldás
mert
haragszik a
Szerkesztői feloldás
feleségem
 
  – És a régi szép időket
Szerkesztői feloldás
felelevenítettétek
 
  – Ilyen vendégek közt fogok szép időkről beszélni  
  – Azt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
  Nagy Endre – igy áll elibe. Akarta
Szerkesztői feloldás
mondani
,
Szerkesztői feloldás
kérem
egész nyugodtan,  
  Jelentkeztem  

Facsimile Image Placeholder
 
 2122 
  global
 
  – Ez már az uj butor?
Szerkesztői feloldás
Nem
?
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Próbabutor.  
 
  – Alig
Szerkesztői feloldás
tudtam
lebeszélni,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne jöjjön.  
  – De
Szerkesztői feloldás
olyan
kövér,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
Szerkesztői feloldás
Azért
jön az öccse.  
  – Miket hallott azt
Szerkesztői feloldás
nem
szabad  
  Mondod
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
azt nekem ma este
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
  – Csata után az
Szerkesztői feloldás
emberek
ugy
Szerkesztői feloldás
kóborolnak
Szerkesztői feloldás
mint
a kutyák. Egy
Szerkesztői feloldás
magyar
szakasz az oroszba, orosz a
Szerkesztői feloldás
magyarba
. Egész ezred
Szerkesztői feloldás
nem
tudja hova megy nincs
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2123 
  global
 
  semmi municiójuk. A ruha megfagy rajta  
  az egy disznó
Szerkesztői feloldás
ember
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
pusztitja a kolera, vérhas.  
  – Na kiadni a
parancsot
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Konrád
Szerkesztői feloldás
hogy
aki hazafiasságból akar,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Most már
Szerkesztői feloldás
letette
az esküt. »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
« Főbe lőnek.  
  – Gr. Tiszának.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Meg ha küldesz, akkor megyek (villogó szemmel.)  
  – Be mert szeretne
Szerkesztői feloldás
csak
azért (krumplit eszi)  
  – Még mit
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Tisztelik. Szeretnék  

Facsimile Image Placeholder
 
 2124 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
megismerni
.  
  – Ó
fütyülök rájuk.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  – És most terítettek, de már
Szerkesztői feloldás
nem
mert maradni. Képzelheted,
Szerkesztői feloldás
milyen
lehet a vacsora. Én
Szerkesztői feloldás
csak
pulykát láttam a konyhán.  
 
  – Tényleg igaz
Szerkesztői feloldás
hogy
elfogták ki
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. És a mai
Szerkesztői feloldás
lapban
az
Szerkesztői feloldás
van, hogy
200-at fogtak el.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2125 
  global
 
  a forradalmat. És erre kiverték az oroszt, de ha vége lesz, akkor Tiszával is végeznek.
Szerkesztői feloldás
Mert
nekik két céljuk van, gyengíteni a
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
magyart is.  
  – És evégett visszahijták
Szerkesztői feloldás
hogy
tárgyaljon Tiszával.  
  – És honnan tudják ezek?  
  – Egy vezérkari
Szerkesztői feloldás
tudja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
elmondja
és terjed
Szerkesztői feloldás
mint
az árviz.  
  – És
Szerkesztői feloldás
hogy
félnek,
Szerkesztői feloldás
hogy
őket ezért főbe lövik.  
  – És a legnagyobb ellenség a szanitécz
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
Szerkesztői feloldás
csapat
. Megy 50-60 kocsi és
Szerkesztői feloldás
nem
veszi fel, bár a mi ezredünkből való.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2126 
  global
 
  – Mer ez most már olyan gomolyog,
Szerkesztői feloldás
nem
is tudják hol
Szerkesztői feloldás
vannak
.  
 
  – De kérlek szépen ha én
Szerkesztői feloldás
megismerkedem
az ezredből 3
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
tiszttel az
Szerkesztői feloldás
nekem
jobb,
Szerkesztői feloldás
mintha
veled.  
  – De téged
Szerkesztői feloldás
nem
visznek el ilyen pocakosat.  
  – Lemegy
az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy-kettőre.  
 
  Gidainé
Szerkesztői feloldás
mondja, hogy
Jucika sir
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
nem
fog elpusztulni. Te sokkal szerencsésebb vagy édes.  
  – De elakar válni tőle  
 
Szerkesztői feloldás
Nemigen
 
  Gidainé
Szerkesztői feloldás
csak
tudja.  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2127
 
  – Ez a te Gidainéd, már ott voltál hát
Szerkesztői feloldás
megzavart
.  
  – Te Janka, és
Szerkesztői feloldás
mond
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
megehetem
ezt a kenyeret?  
  – Meg, meg  
  – Várj
Szerkesztői feloldás
csak
, mért
Szerkesztői feloldás
nem mondod hogy megfizetek
érte. Hát
kérlek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hogy a nővére gyerekének ad, hát
Szerkesztői feloldás
meg
fizet érte.  
  Lenke te hagysz engem enni,
Szerkesztői feloldás
pedig
tudod
Szerkesztői feloldás
hogy
árt.  
 
  – Mert igy fáj a gyomrom.  
 
  – Hát ne egyél na.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
egy óra mulva fog fájni.  
  – Várj
Szerkesztői feloldás
csak
kérlek ezek így visznek pakkot egymáshoz. És egyszer Románék  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2128
 
  kijöttek, s hoztak, a magukét ették.  
  – És
Szerkesztői feloldás
megette
azt a sok
Szerkesztői feloldás
szalonnát
Szerkesztői feloldás
mind
.  
  – Hát éhes,
Szerkesztői feloldás
nem
csuda.  
  – De egy óra mulva ugy fog a gyomra fájni.  
  Puha tanár urat ismered?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
.  
  – A Románéké.  
  – Azelőtt Istenes
Szerkesztői feloldás
volt
.  
  – De az
Szerkesztői feloldás
olyan
érdekes volt, mint
Szerkesztői feloldás
hogy
Csáva tanácsos kérdi
Szerkesztői feloldás
hogy
hijják.  
  Puha.  
  – Puja?  
  Puha.  
  Puha!
Szerkesztői feloldás
Nem
merte kimondani,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2129 
  global
 
  a többit
Szerkesztői feloldás
mind mondta
Török tanár ur, de ezt is tanár ur…  
  – Jaj ugy nevettem, még a könny és kijött a
Szerkesztői feloldás
szememből
.  
 
Szerkesztői feloldás
Pedig
téged ismer. Beszélt veled  
  – De a nevét
Szerkesztői feloldás
nem mondta
.  
  – Lehet, olykor más nevet mond.  
  Az elkényeztetett gyerekröl.  
  – Ha háboruba megyek naplót vezetek.  
  – De
Szerkesztői feloldás
csak
a viccet
Szerkesztői feloldás
mondják
.  
  – Az igaz ott jól
Szerkesztői feloldás
vannak
, annyit
Szerkesztői feloldás
nevetnek
,
Szerkesztői feloldás
szenvednek
, de egymásra nevetnek. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
ez
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a sebesült százados.  
  – Vitéz Háry János.
n
Jegyzet A magyar irodalom egyik ismert népi hőse, a nagyotmondó huszár. Alakját többek között Garay János Az obstitos című műve, illetve Kodály Zoltán daljátéka is őrzi.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2130 
  global
 
  – És kint az ezred s
Szerkesztői feloldás
nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
volt
gépfegyverük.  
  – És amilyen disznók az oroszok ugy be
Szerkesztői feloldás
vannak
ásva,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
látni
Szerkesztői feloldás
csak
a
Szerkesztői feloldás
puskájuk
csövét. És ha egy sebesült elmegy, képes egy tekercs töltést elkattogtatni rá.  
  – Azt beszélték
Szerkesztői feloldás
hogy
, ugy
Szerkesztői feloldás
volt
a dolog én is elöröl kezdem
Szerkesztői feloldás
mint
a
Szerkesztői feloldás
parasztember
.
Szerkesztői feloldás
Nem
kell a gépfegyvert ugy igazítani
Szerkesztői feloldás
hogy vagy
Szerkesztői feloldás
fellőjjön
Szerkesztői feloldás
vagy nagyon
le.
Pomáziak
Pomáz
. A társalgást azzal kezdték
Szerkesztői feloldás
hogy
a tüzbe a
Szerkesztői feloldás
magyarokat
kimélik, a nemzetiséget irtják.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2131 
  global
 
  Az egyik kihuzott, van egy
Szerkesztői feloldás
talizmánom
, de ez
Szerkesztői feloldás
nem
véd
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
hanem
ez. S kihuz egy fehér zsebkendőt, s
Szerkesztői feloldás
meglobogtatja
. Akkor oda
Szerkesztői feloldás
nem
lő. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a másik neki nincs,
Szerkesztői feloldás
csak
piros. Akkor eltette a szalvétát, van már talizmán. És azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
lesz baj a pincérrel.  
  És az az érdekes,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. Le is
Törölt
« tegezte »
tegeztem, imádtam, egy
Szerkesztői feloldás
koronát
ráköltöttem, és Lenke
Szerkesztői feloldás
nem
is tudja.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogynem
hisz 5-öt elköltötték.  
  – Akármibe kerül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2132 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
megfizetjük
.  
  Nahát én erre
Szerkesztői feloldás
felháborodtam
.  
  – De
Szerkesztői feloldás
nem
szóltál.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szóltam, de már feljelentette
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  Andrejka
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
vette fel.  
  – De kérem
Szerkesztői feloldás
nem
spicliskedés tőlem,
Szerkesztői feloldás
mert
nekem 20 tanum, semmi,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
bizonyitani
Szerkesztői feloldás
semmit
se tudok.  
 
Szerkesztői feloldás
Kérem
a valószínüség
Szerkesztői feloldás
nem
mellette szól.  
  – Hátha tényleg agyonlőtték.  
  – Ha ő
Szerkesztői feloldás
mint
tiszt látja, kiveszi a revolverét és agyonlövi. Semmi bántódása nincs. Magának  

Facsimile Image Placeholder
 
 2132 
  global
 
  oda kellett
Szerkesztői feloldás
volna
Szerkesztői feloldás
menni
a legelső tiszthez és egy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Gyerünk haza.  
  – Hátha ott van
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  – De csirke
Szerkesztői feloldás
megbüdösödik
 
 
  – Éccaka úgyse
sütik
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  – Hozott egy csirkét,
Szerkesztői feloldás
meg
2
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
liter bort. Gyertek el Janka.  
  – De már
Szerkesztői feloldás
nincs
is bor.
Szerkesztői feloldás
Nem
engedem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
hogy
berugjatok és elaludjatok, kolera is
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – Borzasztó, ott
Szerkesztői feloldás
voltam
a multkor reggelig. Hat gyereke
Szerkesztői feloldás
van
és
Szerkesztői feloldás
hogy
kell a krajcár és
Szerkesztői feloldás
nem
tart cselédet. Ott sirtak
Szerkesztői feloldás
folyton
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2133 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
, ritkán iszik, de ha igy
Szerkesztői feloldás
megbolondul
, 100
Szerkesztői feloldás
koronát
elver egy este.  
  Az asszony lejött ilyen ürüggyel
Szerkesztői feloldás
hogy
a vendég ott hagyta a kulcsot de nekem
Szerkesztői feloldás
nem mondta
.  
  És ott ülünk az asszonnyal a Pista eltünik és ott sebesült katonáknak hozatja a sört egyre-másra.  
  De olyan kinokat állt ki.  
  Pista gyere, menjünk haza.  
  – neki ott kötelessége
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
van 101 üveget rendelt.  
  És mikor hozták ki jött be egy sebesült katona. És neki is belekerült  

Facsimile Image Placeholder
 
 2134 
  global
 
  6
Szerkesztői feloldás
vagy
7 koronába.  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mindig
nekem kell
Szerkesztői feloldás
megspórolni
.  
  – Az semmi, én
Szerkesztői feloldás
nem
kőtök el 100
Szerkesztői feloldás
koronát
soha.  
  – És felmegyünk a gyerekek ott ülnek, piros
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lámpa mellett.  
  Olyan
Szerkesztői feloldás
ember
leküldi a gyerekét
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kocsmába.  
 
Szerkesztői feloldás
Hónapokon
át
Szerkesztői feloldás
nem
iszik de ha vendég jön  
  2600
Szerkesztői feloldás
Korona
Szerkesztői feloldás
fizetés
 
  1000 lakbér  
  600 családi pótlék  
  1200 átalány  
  5400  
  rámegy 6000
Szerkesztői feloldás
koronára
 
 
Szerkesztői feloldás
délután
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is keres  

Facsimile Image Placeholder
 
 2135 
  global
 
  De ugye milyen szegénység látszik
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
náluk. Éjszakákon át mos a
Szerkesztői feloldás
felesége
. Szegény ugy le
Szerkesztői feloldás
van
kötve. És
Szerkesztői feloldás
mind
görbelábu.  
  Isten
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
mikor az asszony meséli, én
Szerkesztői feloldás
nem
szólok az uramnak. Ugye Pista, most is 120
Szerkesztői feloldás
korona
volt a hiány,
Szerkesztői feloldás
szóltam
én egy szót is? Ugye én
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
szóltam
 
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
ha nekem
Szerkesztői feloldás
mondja
, akkor én már felboritottam volna az asztalt.  
  De szépen beszél.  
  – Ha szenvedek,
Szerkesztői feloldás
mint
a kutya, te
Szerkesztői feloldás
nem
mégy lumpolni. Te is
Szerkesztői feloldás
mondhatod
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ugye elkőtöttél hat koronát
 
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2136 
  global
 
  – Hát én azt
Szerkesztői feloldás
mondom
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ugye nincs.  
  – De ha
Szerkesztői feloldás
nagyon megharagszom
azért te haragszol.  
  – De a fene egye
Szerkesztői feloldás
meg
az olyan
Szerkesztői feloldás
embert
 
  – Azzal a gyereket
Szerkesztői feloldás
nem
lakik jól. És
Szerkesztői feloldás
hogy
óvja azt a
Szerkesztői feloldás
felesége
.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
óvlak?  
  – Te hoznál be a kávéházba kabátot nekem?  
  – És evvel a Sókival ugy összebarátkozott.  
  – Olyan igénytelen
Szerkesztői feloldás
ember
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2137 
  global
 
  – 200
Szerkesztői feloldás
megvan
töltve.  
  – Kinek te?  
  Katniknak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Te én akkor berukkolok
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet Bevonul (régies).
 
 
  – Volt egy üveg furmint.
n
Jegyzet Fehérborfajta.
 
  – Juj, de örültem
Szerkesztői feloldás
hogy megleltem
 
  – A fene egye  
  – Ott
Szerkesztői feloldás
volt
a rokonom. Te
Szerkesztői feloldás
nem
is tudod,
Szerkesztői feloldás
hogy
a aznap
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
Szerkesztői feloldás
Megosztja
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2138 
  global
 
  – Mécc mécc jelentkezni. És
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
én
Szerkesztői feloldás
mindjárt
mentem.  
 
  – A Ujheli első
Szerkesztői feloldás
felesége
nővére – a D főispán  
  – Az öregapjuk egy szekérről vettek káposztát  
 
  – Kedves bátyám
Szerkesztői feloldás
nagyon
örülök
Szerkesztői feloldás
hogy
a főispán sógort, még
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
én se ismerem.  
 
  – Téged
Szerkesztői feloldás
még
nem visznek el és addig csináld
Szerkesztői feloldás
meg
 
  – Te ezek a kukacok
Szerkesztői feloldás
hogy
irigylik a rokonomat.  
 
Szerkesztői feloldás
Megpróbáltak
belém kötni  

Facsimile Image Placeholder
 
 2139 
  global
 
  – Vótunk ott ma délután  
  Idával meg . Szóval
Szerkesztői feloldás
voltunk
ott. No
Szerkesztői feloldás
nem
is sokat  
  nézek ki belőlük. Olyan kopott az egész előszoba.  
  – Elég ha
Szerkesztői feloldás
van
a bankba.  
  – No
Szerkesztői feloldás
bizony
 
  – Hisz te
Szerkesztői feloldás
minden
jövedelmedet flancra költöd
 
 
  Volt egy szép mahagóni hálószobánk, elcserélte  
  egy rosz tölgyfáért,
Szerkesztői feloldás
meg
 
  van egy uj Kórinánk
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is.  
 
  – Hisz maga is
Szerkesztői feloldás
megölelte
egy párszor.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
esett az rosszul neki se
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2140 
  global
 
  Máshoz jó vagy
Szerkesztői feloldás
mindenkihez
,
Szerkesztői feloldás
csak
engem küldesz a háboruba.  
 
Szerkesztői feloldás
Megállj
, majd
Szerkesztői feloldás
megmondom
,
Szerkesztői feloldás
hogy
neuraszténiás
n
Jegyzet Másnéven idegesség, az idegrendszer működésében beállott kimerültség.
vagyok.  
  – Az  
 
  – Az igaz
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
vagy
, azzal nem hazudsz. Mi is az. Olyan ideges,  
  – Tyukszem fáj.  
 
  – Még reggelit
se ette meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, azt
Szerkesztői feloldás
mondta
mécc jelentkezni?  
  – Ők
Szerkesztői feloldás
még
a tizórait is.  
  – Az már
Szerkesztői feloldás
volt
 
  – Én mér legyek katona,
Szerkesztői feloldás
mert
A-n  

Facsimile Image Placeholder
 
 2141 
  global
 
  koszorut vettem. Elmentem és besoroztattam magam  
  Nesze neked.  
 
  – El kellett számolni
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  reggelig maradok ki, és itt le
Szerkesztői feloldás
nem
hunyja a szemét.  
  – Megyek a háboruba.  
  – Eredj.  
 
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, megyek, de nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
holnap  
  – Még a temetésen Sókiné mutatja ez a te koszorud.  

Facsimile Image Placeholder
  2143  
  És Hebron engem
Szerkesztői feloldás
meg
áldott, ez a hős.  
  Kifizette a koszorut.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
becsült
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
semmi, de én
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
cipelem azt a 45 kg-os borjut,
Szerkesztői feloldás
minden
lépésre azt suttogni
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
: koszoru  
  Ez igaz. Képes engem 5
Szerkesztői feloldás
forint
miatt háboruba kergetni. Most nesze neki eheti a koszorut.  
  – Mért is vették.  
  – Mert én protegáltam
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet Protezsál, támogat, pártfogol.
 

Facsimile Image Placeholder
  2144  
  szóltam és most ezzel is tartoztam neki  
  – És nem fizette ki.  
  – Megállj, mert ha ott leszek
Szerkesztői feloldás
megsiratsz
. És hogy  
 
Szerkesztői feloldás
könyörögtem
a századosnak
Szerkesztői feloldás
hogy
tartson bent most 3 hétig.  
   
  – De
Szerkesztői feloldás
meg
is ver a jóisten.  
  – Elmegyek és kiprotezsállak.  
  – Főbelőnek. Az esküt letettem. Az a
Szerkesztői feloldás
főhadnagy meg volt
hatva
Szerkesztői feloldás
még
neki ugy
Szerkesztői feloldás
nem
szavalták az esküt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2145 
  global
 
  – És én
Szerkesztői feloldás
nem
békélek s ő
Szerkesztői feloldás
nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
jó. Nesze, légy boldog.  
  – Nekem
Szerkesztői feloldás
megmondták
a tisztek,
Szerkesztői feloldás
hogy
mit
Szerkesztői feloldás
mondjak
ha visszaakarok lépni.  
 
Szerkesztői feloldás
Megölöm
magam.  
  – Akkor visszalépek.  
 
Szerkesztői feloldás
elé vetem magam. Vagy szublimát
n
Jegyzet Higany és klór vegyülete. Mérgező hatású, fehér, kristályos anyag.
 
  – Az nagyszerü
Szerkesztői feloldás
volt
. Kimosta és egyszer kellett a Lenke hátára és  
  – És látod
Szerkesztői feloldás
mégiscsak
én megyek a halálba
Szerkesztői feloldás
nem
te.
Szerkesztői feloldás
Mert
mikor összebékülünk  

Facsimile Image Placeholder
 
 2146 
  global
 
  akkor ugy szeretjük egymást  
  – Látod Sókiné
Szerkesztői feloldás
nem
bosszulná
Szerkesztői feloldás
meg
az urát soha,
Szerkesztői feloldás
mert
tudja
Szerkesztői feloldás
hogy
ha
Szerkesztői feloldás
megbosszantja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az belekerül egy pár száz
Szerkesztői feloldás
forintba
.  
 
  – És én azt tartom
Szerkesztői feloldás
hogy
ez az igazi szerelem. Mit ér az a motyogás, ha az
Szerkesztői feloldás
ember
nem kap össze soha. Már
Szerkesztői feloldás
nem
az anyja istenét el se kerítheti
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Az is kell.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2147 
  global
 
  – Hát Miklós ne haragudj én már legalább oly régen
Szerkesztői feloldás
nem
láttalak, azért
Szerkesztői feloldás
hogy
Erzsike
Szerkesztői feloldás
nem
ült ide.  
  Arra kényszeredetten elmosolyodott.  
 
  – Mit irtál
Szerkesztői feloldás
?
 
  – A régi szerelmem.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
! Kérvényt. Mi kell a fiának?  
  – Besorozták a fiát.  
  – No a fene egye
Szerkesztői feloldás
meg
.  
  – Ebböl
Szerkesztői feloldás
megtudja
.  
 
Szerkesztői feloldás
Sherlock
Holmes
n
Jegyzet Sir Arthur Conan Doyle regényhőse, híres detektív. Alakja először 1887-ben jelenik meg.
 
  – Van egy fiu 7-et  

Facsimile Image Placeholder
 
 2148 
  global
 
  végzett és most elvitték 3 esztendőre katonának és most azért adott be kérvényt
Szerkesztői feloldás
hogy
a fiu nagyfoku ludtalpa volt és helyörségi szolgálatra vigyék. Ez  
  Elég az
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
hozzá
Szerkesztői feloldás
hogy
egy fiu 3 hónapja ment
Galíciába
Galícia
, tüzbe, erre kérte a minisztert
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Szóval
Szerkesztői feloldás
megirta
a kérvényt. Én arra is rájövök.  
  – És az fáj? Ez is hazafiui kötelesség kiteszi a tüzből. És hát ugye
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
megyek  

Facsimile Image Placeholder
 
 2149 
  global
 
  ehelyett.  
  – Nevetünk, de ha cipelem a 45 kilót… Nevetünk, most mikor megbékéltünk és neki menni kell.  
  – Ez ép olyan
Szerkesztői feloldás
mint
ha össze veszünk és ő
Szerkesztői feloldás
megírja
 
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
ir erről semmit
Szerkesztői feloldás
csak
téged
Szerkesztői feloldás
nem
tiszteltet senki.  
  – Persze én ennyi se vagyok eb
Szerkesztői feloldás
vagy
kutya. Mit irtál.  

Facsimile Image Placeholder
  2150  
  Azt
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
hogy
egye
Szerkesztői feloldás
meg
a fene őket a harctéren. Erre leül irni Kedves szüleim Pista most is azt
Szerkesztői feloldás
mondta hogy
 
  – erre
Szerkesztői feloldás
nem
tisztelik.  
  Jön Sanyi, és viszik olyan
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
gyerekek  
  – És azt
Szerkesztői feloldás
mondja
ma
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
,
Szerkesztői feloldás
csak
haljanak
Szerkesztői feloldás
meg
a fiuk, majd rászorulsz apáék  
  – De kérlek
Szerkesztői feloldás
nem
mondja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Igy 3 hétre
Szerkesztői feloldás
mindig megjön
a baj, de most komoly  
  – Majd féltek  

Facsimile Image Placeholder
 
 2151 
  global
 
  – Ne gondold azt
Szerkesztői feloldás
hogy
20
Szerkesztői feloldás
korona
nyugdíjat kap.  
 
  – Rám ugyis
Szerkesztői feloldás
van
egy kis kiadás.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
enged haza
Szerkesztői feloldás
ilyen
időbe.  
  – Mehettél volna most kiküldetés
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.
Szerkesztői feloldás
Mondta
mehetek
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
de lumpolok
n
Jegyzet Mulatozik, korhelykedik.
 
  – De tudja az isten
Szerkesztői feloldás
sem
vinné vissza semmiért.  
  – Ha valami rosszat hall akkor engem szid. De ha jót, akkor igaz hogy kadét
n
Jegyzet Az osztrák–magyar hadseregben olyan őrmesteri rangú, de tiszti állományú katona, aki önkéntesi évét kitöltötte, és a tiszti vizsgát letette.
lesz, tiszt lesz  

Facsimile Image Placeholder
 
 2152 
  global
 
  – Azt kérdezi a paraszttól
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egy tiszt
Battaszéken
Bátaszék
Szerkesztői feloldás
mondja meg
milyen idő lesz holnap
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egy csősztől, azt
Szerkesztői feloldás
mondja megemeli
a kalapját, felnéz az égre, azt
Szerkesztői feloldás
mondja.
 
  – Nagyuram, tiszteletem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
azt éppenséggel
Szerkesztői feloldás
megmondani nem
lehet,
Szerkesztői feloldás
hogy
igy
Szerkesztői feloldás
vagy
ugy, ez
Szerkesztői feloldás
vagy
az, egy
Szerkesztői feloldás
vagy
kettő, több
Szerkesztői feloldás
vagy kevesebb
,
Szerkesztői feloldás
csak hogy háthogy
épen
Szerkesztői feloldás
háthogy
na.  
  De
Szerkesztői feloldás
van
ebben valami
Szerkesztői feloldás
mert
olyan boru
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
volt.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2153 
  global
 
  mosogató asszony,
hogyha
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mikor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
voltak
veszteségek
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Egy ilyen fiatal cseléd ilyen
Szerkesztői feloldás
nagy
hivatalt el tudja (látni)  
  – Hát azt kár is vóna ott hagyni, ha a háborúba vesznek  
 
  egy cigány
Szerkesztői feloldás
mondása
:  
  – Azt a gyönyörű szép cuppantós
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
szemeidet kicsapnám a fejedbül.  
  A magtáraka
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
t
Szerkesztői feloldás
mint
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2154 
  global
 
  Kaffka Margitnak
Szerkesztői feloldás
volt
egy barátnője, a Sassy Csaba felesége, az is egy 12-13 évvel fiatalabbhoz ment,
Szerkesztői feloldás
nagyon
összevesztek vele,  
 
  – Minek is maradtál te annyi ideig  
  – Hátha
Szerkesztői feloldás
meg
ott maradt
Szerkesztői feloldás
volna
vacsorára is!  
 
Szerkesztői feloldás
Még
a kellett volna.  
  – De akkor ijedtem ám
Szerkesztői feloldás
meg
, mikor a kulcsot
Szerkesztői feloldás
meglelte
a zsebembe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2155 
  global
 
  – De jó azokkal a tisztekkel jóba lenni, ugy
Szerkesztői feloldás
megigérték
,
Szerkesztői feloldás
hogy
pártomat fogják. És aláírják a
rendelést
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
is.  
  – És ki hitte volna,
Szerkesztői feloldás
hogy
nekem még egy katonám legyen valaha. Katona szeretőm. De
Szerkesztői feloldás
hogy
ha az
Szerkesztői feloldás
hogy
te nagyságos asszonyhoz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
fogsz járni.  
  – Álmos
Szerkesztői feloldás
vagy
Janka  
  – Te talán
Szerkesztői feloldás
nem
?  
  – A sok konyak felélesztett.  
 
Szerkesztői feloldás
Megittak
Szerkesztői feloldás
vagy
8 pohár konyakot. De a végén
Szerkesztői feloldás
vagy
2 óráig
Szerkesztői feloldás
nem
ittak.  
  – Mért
Szerkesztői feloldás
nem
aludtál otthon
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
?  
  – Te se aludtál
Szerkesztői feloldás
volna
, én se. Te azt hitted volna,
Szerkesztői feloldás
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2157 
  global
 
  lumpolok.  
  – Tudtam
Szerkesztői feloldás
hogy
nincs pénzed.  
  – Van karikagyürü. Az
Szerkesztői feloldás
nem
baj.  
  Kerek feje,
Szerkesztői feloldás
mint
egy kugligolyó, fekete bajusza, piros arca, vékony szemöldöke, apró, mélyen fekvő szeme, a füle ég. A haja ékben a homlokába szögell, apróra nyirva.  
  – Összeálltak 9-en,
Szerkesztői feloldás
hogy
melyik
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és mire arra került a sor,
Szerkesztői feloldás
egyinek
a feje fájt, a másiknak a családja körülményei.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2157 
  global
 
  – Most ő az ünnepelt.  
  – Már én elhatároztam, hogy már ezután a földön alszom, de egy nappal mindig eltolom.  
 
  – És Ida
Szerkesztői feloldás
meg
akarta mintázni.  
 
Szerkesztői feloldás
Mondta hogy
bronzba önteti  
  – Igen és
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
bihák
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
 
Szerkesztői feloldás
Mert
ép akkor kapta a levelet és
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezek az én nagylelküségemben biznak,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezért én
Szerkesztői feloldás
nem
öllek meg és ő azt
Szerkesztői feloldás
mondja
Szerkesztői feloldás
hogy
bronzba önteti.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2158 
  global
 
  Irtam Kozma Andornak  
  Irt Tiszának,  
  Irtam egy verset és kiragasztottam éjjel Az Ujság
n
Jegyzet Tisza Istvánhoz közelálló politikai napilap, amely 1903 és 1925 között működött. Alapítója Gajári Ödön (1852–1919), politikus és publicista.
előtt egy a Pesti Magyar Kereskedelmi Csarnok
n
Jegyzet Szabadság téri szecessziós épületek.
fekete táblájára.  
  Éjjel mentem nézni
Szerkesztői feloldás
hogy
olvassák, de annyi nép olvasta azt  
  – A neved is aláirtad.  
  – Dehogy. Egyik alá odairtam
Szerkesztői feloldás
hogy
Szurony másik alá  
  – Roham  
  – Semmit.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2159 
  global
 
  – És azóta ugy hizom a bánattól.  
 
  – Kérem én a féle regimentbe  
  – Itt nincs semmi , ő ép olyan közlegény
Szerkesztői feloldás
mint
más, semmi  
  – Hisz már egy versébe panaszkodott a mogorva szakaszvezetőre.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
is tisztel, az a fegyvergyárba tanár.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2160 
  global
 
  – Az emberek örülnek
Szerkesztői feloldás
hogy
akart valaki. Most – sajnálja.
Szerkesztői feloldás
Mindennap
kérdik, hogy
Szerkesztői feloldás
nem
halt-e
Szerkesztői feloldás
meg
. Az örök
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, az örökös gonoszság.  
 
Szerkesztői feloldás
Megennék
egymást egy kanál vizbe
Szerkesztői feloldás
megennék
egymást  
  – 130-at vittek el a számvevőségtől, 400-at a miniszterium  
  Kiszámítgatják,
Szerkesztői feloldás
hogy
hány számvizsgálót vittek, de van aki nyíltan bemondja
Szerkesztői feloldás
hogy
csak pusztuljon elfele akkor is előlépünk.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2161 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Október
19  
  – Te ki
Szerkesztői feloldás
van
adva a rendelet
Szerkesztői feloldás
hogy minden
katonatisztnek a felesége tegye le az ápolónői vizsgát. És most
Szerkesztői feloldás
mindnek
van fehér ruhája és ugy horgolnak. És
Szerkesztői feloldás
mind
azt
Szerkesztői feloldás
mondja hogy
ő magától lépett be, a rendelet kiadása előtt.  
  – Mit
Szerkesztői feloldás
mond
?  
  – Gyere hozd a lapot, nézzük
Szerkesztői feloldás
meg milyen
nagy dolgok
Szerkesztői feloldás
 
  – Én most elolvasom a lapot ától cettig, engem érdekel, elkezdem a vezércikknél és az apróhirdetésnél fejezem be.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2162 
  global
 
  – Azért
Szerkesztői feloldás
még mindig
tudták kiverni egy hete az
Szerkesztői feloldás
országból
(oroszt)  
  Ingben áll az ablak öblében, sötét nadrágja, tisztitatlan cipője, a lapot kiterjesztve tartja, bele is hajlik, annyira érdekli az inge nincs begombolva és rózsaszínű bőre kilátszik s a vastag szája gömbölyűen, hirtelen elneveti magát.  
  – Szegény tanitók szorulnak.
Máramaros
Máramaros_vármegye
alispánja, elrendeli  
  Ezt azér nevetem
Szerkesztői feloldás
hogy
egy máramarosi tanító be akarta sorozni magát. De  

Facsimile Image Placeholder
 
 2163 
  global
 
  mert nagyon bizonytalan a helyzete és biztonságból soroztatta be magát. Ugy könyörgött
Szerkesztői feloldás
hogy
tessék bevenni,
akarok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
katona lenni.
Szerkesztői feloldás
Nem
lehet magának nagyfokú  
 
  – Hát ez mi? Ez az ócska szentkép a
Szerkesztői feloldás
református
Szerkesztői feloldás
ember
házában édesapám mit
Szerkesztői feloldás
mondana
ha látná… Templomrabló.  
  – Hát ez mi? Ezek a 48-asok ugy hasonlítanak egymáshoz, Kossuthot össze lehet téveszteni
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
meg
mással.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2164 
  global
 
  – Neki is
Szerkesztői feloldás
van
most egy csomó
Szerkesztői feloldás
könyve
. Van Mikszáth összes művei Vas Gereben összes művei. Mikes
Szerkesztői feloldás
vagy
42 kötet.
Szerkesztői feloldás
Ugyhogy
egy ilyen kis állványt szeretne venni, ha győzelmesen haza térne.  
 
Szerkesztői feloldás
Mind
elolvasta  
  – Csak
Szerkesztői feloldás
nem
fogom a saját
Szerkesztői feloldás
könyvemet
olvasni.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
is esik jól
Szerkesztői feloldás
ha nem
kölcsönkért a könyv.  
  Ez jellemzi, egy szorgos
Szerkesztői feloldás
ember
de semmi viszonyba se kell vele kerülni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2165 
  global
 
  kérek egy kefét.  
   
  – De hajkefét  
   
  A cipőjét keféli  
  – Ki
Szerkesztői feloldás
mondja minden nap
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
kenem a cipőt, akkor
Szerkesztői feloldás
nem
vastagodik rajta a kenőcs.  
 
  – Ül egy széken sután, a lábát egyiket a másikra felteszi és tenyérrel fogja a bokáját, a hátát behajlitja s olyan alázatos tisztelettel olvassa az ujságot.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2166 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kell
Szerkesztői feloldás
valami
?  
  – Hogyan  
  – Katona vagy  
  – Az semmi.  
  – A
Szerkesztői feloldás
fizetést
kapod ha bemégy?  
  – Hogyne. És…
Szerkesztői feloldás
január
1-én elő is lépek. Még fizetésemelés is lesz, igaz
Szerkesztői feloldás
csak
100
Szerkesztői feloldás
forint családi
pótlék.  
  – Jaj biz olyik az egész
Szerkesztői feloldás
mert
tietek. Az ugyis most kiküldetésen
Szerkesztői feloldás
van
Csóri tanácsos urhoz. Azért vagyok olyan nyugodt  
  Kacag a saját huncutságán és belepirul, restellkedik.  
  – Hisz rokonod
Szerkesztői feloldás
mindig
van.  
  – Kösz. (
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
)
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok én ugy elkényeztetve  
  – Hova tettem én a bicskámat Lenke?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2167 
  global
 
  – Hát én mit tudom?  
  – Annyit
Szerkesztői feloldás
csak
tudsz! és tréfál
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
van
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Csámcsog tele szájjal s egyre másra kapkodja be a tepertőt  
  – Ez házikenyér?  
  – Nem. Akkor
Szerkesztői feloldás
nem
jó?  
  – Nem. De mi az én szememben a nagyobb
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
dicséret Az olyan
Szerkesztői feloldás
mint
a zakóm, hogy összetévesztenék a ker-vel.  
  Okoskodva beszél és olykor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Jaj de borzasztó gazdagság lesz ha győzünk… És a nőknek jut tág tér.  
  Erős hasa, lehajló kis gallérja, zöld magakötte nyakkendője  

Facsimile Image Placeholder
 
 2168 
  global
 
  Lenke háttal ül az ablaknak, könyököl, a balkezén vastag karikagyürü s még egy. Van vasgyürüje is, fülbevalója. A fehér bluzán átviláglit  
  – Azér már menni kell hivatalba, jaj.  
  – Azér már
Szerkesztői feloldás
nem
tudok ugy dolgozni, mióta  
  – Érdekes
Szerkesztői feloldás
hogy
ilyen sárga jegyet
Szerkesztői feloldás
nem
lehet  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogynem
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem nem
 
  – Ugy sokszor mentem ilyennel,  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
próbáltam  
  G – Én se próbáltam  
  – Haha haha, jaj  

Facsimile Image Placeholder
 
 2169 
  global
 
  – Na, miért
Szerkesztői feloldás
nem
bucsuzol.  
  – Jó ez a bucsuzás, én
Szerkesztői feloldás
nem
tudom miért, de jó.  
  – Jaj
Szerkesztői feloldás
istenem
jó, jó, de
Szerkesztői feloldás
nem
2 hét az élet… Hogy fogsz te ilyen időbe kinn hálni. (esőre hajló borus idő)  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
értem
Szerkesztői feloldás
hogy nem
hül halálra
Szerkesztői feloldás
mind
.  
  – De ők azt
Szerkesztői feloldás
mondják hogy
aki itthon göthös
Szerkesztői feloldás
volt
, ott
Szerkesztői feloldás
megerősödik
.  
  – Tessék besétálni (betett ajtó)  
  – Emlékszel mikor hazajöttem irt apám
Szerkesztői feloldás
hogy
reggel egy veder vizet öntött végig a hátamon. Juj ha  

Facsimile Image Placeholder
 
 2170 
  global
 
  most lenke ezt tenné, mikor reggel kibuvok az ágyból.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2171 
  global
 
  Mindent megnéz s
rászól
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  – Mi de szép. Ennek lóször haja van. Ugye.  
  – Az japán baba?  
  – Japán! Igazán?  
  – És ez valódi hajjal
Szerkesztői feloldás
van
véve  
  – Valódiak, nagyszerü!  
 
  – Hát kérlek, már másnap ott
Szerkesztői feloldás
volt
Rózsika érte.  
  Felemeli a fejét, kis gömbölyü, puha fejét a bedagadt szemecskéivel és felemeli,
Szerkesztői feloldás
mint
egy Mária Kéjes kis galamb, össze fonja a karjait a mellén  

Facsimile Image Placeholder
 
 2172 
  global
 
  Ugy csinálja a nevetést  
 
  – De az a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
milyen elvekkel megy férjhez. Neki
Szerkesztői feloldás
nem
lesz családja és
Szerkesztői feloldás
nem
lesz gyereke, mert ő nem fog 6 órakor felkelni Kufekét
n
Jegyzet Tápszer csecsemőknek. Egy 1906-os hirdetés: "A csecsemők elválasztásakor azért érdemes Kufeke-féle gyermeklisztet keverni, hogy lassanként hozzászoktassák a rendes tehéntejhez meg a vegyes táplálékhoz (...)" (Szamos, 1906. október, 38. évfolyam, 79-86. szám, 4.)
főzni.  
 
  – Majd a vejei elkőtik amit ő összespórolt  
 
Szerkesztői feloldás
Mindakettő
.  
  – A Mónk
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
veszedelme,
Szerkesztői feloldás
hogy
lila és
Szerkesztői feloldás
selyem
harisnyákra
Szerkesztői feloldás
van
szükség.  
  – Amennyire szereti Erzsike Miklóst annyira
Szerkesztői feloldás
nem
szereti
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  – Azt elhiszem, az a  

Facsimile Image Placeholder
 
 2173 
  global
 
  természetes lány
Szerkesztői feloldás
nem
szeretheti de a másik is olyan
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Igen, de
Szerkesztői feloldás
csak
olyan kis magának való, pepecselő, de együgyü.  
  Miklós igy megy. Kihuzza magát.  
  – És olyan okos. Borzasztó.  
 
  – Jaj
Szerkesztői feloldás
nem
mondják,
Szerkesztői feloldás
nem mondják
.  
  – Ez is azt mutatja
Szerkesztői feloldás
hogy
22 évesek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. Én 12 éves korba mentem férjhez? Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
olyan fiatal vagyok és egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
nagy nőt várt. Előtte való nap,
Szerkesztői feloldás
meg
azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a képem olyan fiatal kis lánynak néztek. Ebből látszik hogy
Szerkesztői feloldás
csak
beszélek.
n
Jegyzet A következő 3 számozott (2174–2176.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 
 2177 
  global
 
   
  121-80 Rózsika telefonja  
 
 
  A Zrumeczky levele  
  – Nahát ez olyan levél,
Szerkesztői feloldás
hogy mindjárt
be lehet rámázni. Mit szólsz hozzá Lenke  
  – Hát olyan, amilyet egy építész ír. Ezek a kezdő betűk ez a Zrumeczky  
   
  – Azért a zsidók se olyanok, ott ez a Rózsika,
Szerkesztői feloldás
mindent megtesznek
neki otthon és
Szerkesztői feloldás
nem
érzi jól magát ott
Szerkesztői feloldás
mégse
 
  – Azok a szegény szülei, azok is busulhatnak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy
ez a lányuk így elfajzott… Nézd ez az asszony,
Szerkesztői feloldás
hogy
takarit neki.  
  – Ez egy derék asszony,
Szerkesztői feloldás
csak
egy kicsit drasztikus… Én már
Szerkesztői feloldás
megszoktam
, és nekem
Szerkesztői feloldás
mindegy
 
  Zrumeczky
n
Jegyzet Az íráskép Zrumeczky Dezső 1914. 10. 09-i Móricz Zsigmondnak szóló levelét másolja. M100/2371/1
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2178 
  global
 
  Lenke    
  Folyvást az anyagi dolgokat beszélik meg.  
  – Ez szép,
Szerkesztői feloldás
megér
10
Szerkesztői feloldás
Forintot
ugye? (a néni kimegy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.)  
  – Tiz
Szerkesztői feloldás
forint
? Tavaly néztem ilyen felszerelést,
Szerkesztői feloldás
még nem
is a különbet és 30-40
Szerkesztői feloldás
forint
.  
  – Igazán.  
  Mindenről tiszta képük van, mi mennyibe kerül, mi való nekik és mi van alatta vagy fölötte az ő életüknek.  
  – Letenni szépen a pincébe és kihajt a tavasszal  
  – Nincs, aki locsolja.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szabad azt locsolni egész télen, te. S olyan szépen kitelel. Még árt neki a nedvesség.  
  Az anyagi dolgok elintézése az nagy tudomány, mi
Szerkesztői feloldás
mindent
kell tudni egy asszonynak. Nincs az a tudós aki
Szerkesztői feloldás
csak
tizedrésznyire sokoldalu tudna lenni. Ami
Szerkesztői feloldás
csak
egy ház életére tartozik azt
Szerkesztői feloldás
mind
tudni  
  – Olyan szép a virágkiállitás  

Facsimile Image Placeholder
 
 2179 
  global
 
  ugy szeretném
Szerkesztői feloldás
megnézni
20 fillér a belépődij.  
  – Add ezt nekem a másikat,
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretném, speciális sót
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Ezt kézzel varrják  
  – Egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kézzel varrják?  
  – Géppel.  
  – És aztán, függönybe is
Szerkesztői feloldás
van
ilyen.  
  Erről is tudok,
Szerkesztői feloldás
mindenféle
kézi munkákról. És felnyomul az emlékükbe egész életüknek
Szerkesztői feloldás
minden
emléke
Szerkesztői feloldás
hogy
mi összefüggése
Szerkesztői feloldás
van
ilyen vásárlásokkal.
Szerkesztői feloldás
minden
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
érdekli, folyvást tanulunk egymástól. Közlékenyek, szeretnek beszélni arról, amit tettek, ha jól vásárolt dicsekvésböl, ha rosszul, panaszból. S
Szerkesztői feloldás
hogy
tudnak egymásra figyelni, mert
Szerkesztői feloldás
mindig
okulnak. Ugy irigykednek s elhatározzák
Szerkesztői feloldás
hogy
alkalomadtán ugy
Szerkesztői feloldás
tesznek
,
Szerkesztői feloldás
vagy
azt
Szerkesztői feloldás
hogy
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
tesznek.  
  – Hát kérem neki kiszámitják
Szerkesztői feloldás
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2180 
  global
 
  190 korona.  
  – Jézus  
  – Én egész elhültem.  
  – Ez már sok.  
 
Szerkesztői feloldás
Ez már sok
 
  – Gondoltam,
Szerkesztői feloldás
hogy
majd én
Szerkesztői feloldás
megcsinálom
magam.  
  Olyan egyek.
n
Jegyzet Értsd: eggyek.
Nincs két férfi, aki ugy
Szerkesztői feloldás
meg
tudjon egyezni egy tudományos tétel vitatásában.  
  Ezért tudnak a családok jól élni,
Szerkesztői feloldás
mert
az asszonyok
Szerkesztői feloldás
nagyon
becsületesek. Mindjárt betudják látni az igazságát a dolgoknak és magukra kötelezőnek ismerik el. Nivellálódik az élet, de a férfiak a tudományt mint magának művelik. Az asszonyok rendesen kompilátorok,
n
Jegyzet Összeollózó, szerkesztő.
akik tiz kőböl csinálják a 11-iket.  
  Ezek a végtelen tárgyalások. Az egyik fiatal asszony, ott ül a kályhánál a kis széken, a
Törölt
« másik »
kislánya odaül az ölébe, a  

Facsimile Image Placeholder
 
 2181 
  global
 
  másik egyenesen ül a heverő végén és beszél, beszél olyan gyorsan, habozás, gondolkodás nélkül, összefont karokkal, annyira kész stilussal,
Szerkesztői feloldás
hogy csak
ugy ömlik
Szerkesztői feloldás
mint
a rokka pergése.  
  S milyen csodálatos önfeláldozás és közlékenység. A férfiak dugják, takarják önzőn eltitkolják
Törölt
« elölük és »
egymás elöl a modort
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, hogy értek el valami eredményt, az asszonyok érintkezésének egyik legfőbb anyaga ezeknek a modoruknak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
feltárása.  
  Ugy összeolvadnak és szinte feszül mindkettő az érdeklődéstől, annyira igyekeznek egymást fölvilágosítani,
Szerkesztői feloldás
hogy
a végén egyszerre beszélnek
Szerkesztői feloldás
mind
a ketten.  
  – Annyira eredetivé tettem,
Szerkesztői feloldás
hogy
a végibe kellett
Szerkesztői feloldás
volna
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
csináljam egy fekete egy kék, egy fekete egy kék és én csináltam
Szerkesztői feloldás
mint
a perzsa szőnyegen
Szerkesztői feloldás
van
a keret, háromszögü kocka alakokba  

Facsimile Image Placeholder
 
 2182 
  global
 
  – És én is kérlek, én befejezem
Szerkesztői feloldás
mégis
, rojttal,
Szerkesztői feloldás
nem
rojtos.
Szerkesztői feloldás
Nem
teszek rá. Igy.  
  – Igy csináltam itt egy 3szögü kocka, itt egy sárga kocka, itt egy  
  A férfi közbeszól háromszögü kocka, milyen a  
  – A párnát
Szerkesztői feloldás
nem
akartak venni
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
… és olyan szép, olyan jó és
Szerkesztői feloldás
nem
is láttam olyat soha, ruganyos párna, Feri kapott egyet  
  – én azt
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem  
  – és a párnát
Szerkesztői feloldás
mondtam hogy
ha akarja, odaadom 50
Szerkesztői feloldás
forintért
, de olcsóbban
Szerkesztői feloldás
nem
. Én
Szerkesztői feloldás
nem
dolgozom egy pár koronáért.  
  – neked mennyi
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
ha
Szerkesztői feloldás
van
 
  – a függöny ágyteritő, az együtt 60-70 korona.  
  – Olyan sok?  

Facsimile Image Placeholder
 
 2183 
  global
 
  – és nem adod?  
  – most
Szerkesztői feloldás
nem
adják
Szerkesztői feloldás
meg
semminek az árát. De odaadni azt
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem
Szerkesztői feloldás
hogy
számomra csinálta,
Szerkesztői feloldás
nem
átlátszó.  
  – mért?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szeretem azt
Szerkesztői feloldás
hogy nem
átlátszó. No, de megyek már.  
  – mikor jön Pista?  
  3 órakor  
  – No. Addig
Szerkesztői feloldás
még
feljöhetsz Évikével.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2184 
  global
 
  – Kérlek
Szerkesztői feloldás
mert
a szoknyája rakott elől és hátul és és én azt
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem. Át akarom alakítani, és addig inkább ebbe járok. Vagy egy szabóm és az távoli rokonom. Én akkor el
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Nahát rengeteg pénzt elkölt az a lány a villanyosra.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindnyájan
kérlek.  
  – Szervusz, szervusz mikor jöttök hozzám szervusz.  
 
Szerkesztői feloldás
Mért nem
jön
Szerkesztői feloldás
gyakrabban
 
  – no de kérlek ilyen messze, kivált ilyen időbe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2185 
  global
 
  Visszajön  
  Janka kérlek  
  – Tessék  
  – Hát elmegyünk Rózsikához, pótolja
Szerkesztői feloldás
vagy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Jó.  
  – Akkor ird fel a telefont 121-80  
  – Az ő telefonja ez?  
  – Az a ház.  
  – Nahát, annál nincs érdekesebb,
Szerkesztői feloldás
mint
két asszony tereferéjét hallgatni közömbösen  
  – Igen én azt szeretném
Szerkesztői feloldás
nem
hallgatni  

Facsimile Image Placeholder
 
 2186 
  global
 
  – Maguknak fogalmuk sincs a mi dolgunkról, de nekünk
Szerkesztői feloldás
még
a magukéhoz is kell konyitani, a müveltséghez  
  – Egy jó
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, aki
Szerkesztői feloldás
mindent megtesz
. Az előkelő dámáknak, na.  
  – Azoknak is,
Szerkesztői feloldás
csak
azoknak más dolgokat kell tudni. A reprezentálásra vonatkozót.  
  – Ahhoz is értik mi –
Szerkesztői feloldás
nem
engedi meg,
Szerkesztői feloldás
hogy
előtte legyenek azok  

Facsimile Image Placeholder
 
 2187 
  global
 
  – Azt dalolja,
Szerkesztői feloldás
hogy
: Isztenem, ha…  
  – ebben a pillanatban ágyvetés közben meglátja a hálóinget, anyag végig
Szerkesztői feloldás
van
repedve, a nyakáig. – nahát ez borzasztó!  
  – Az éjszaka arra ébredtem,
Szerkesztői feloldás
hogy
reccsent szakadt.  
  – Ez kétségbeejtő,
Szerkesztői feloldás
ahogy
magukra ég a ruha. Más
Szerkesztői feloldás
nem
olyan vad.  
  Csönd  
  – Mit dalolt ?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szól, bemegy a szobába, a gépfiókból tűt, cérnát vesz.  
  Ez után  
  Leül a kályha mellé az ebédlőben a kis székre és
Szerkesztői feloldás
megvarrja
. Keserüen, lemondóan sohajt s
Szerkesztői feloldás
nem
szól. Az élet keserüsége izzik benne.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2188 
  global
 
  Csillag    
  A háziúr csámpás
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, a régi zöldessárga kabátjában, fekete sárgás
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
kalapja a fejére huzva, kis fekete bajsza az érzéki zsidós száján kétfelé tolva, kissé barna
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Jónapot  
  – Agyisten.  
  – Nahát
Szerkesztői feloldás
hogy
van uram?  
  – Egy kicsit azért jól állok. Arra
Szerkesztői feloldás
még nem volt
eset
Szerkesztői feloldás
hogy
egy másfél milliós hadsereg egy várat ostromoljon és visszahuzódjon!  
  – Az igaz,
Premisl
Przemyśl
.
n
Jegyzet Az Osztrák-Magyar Monarchia legfontosabb déli erődje volt. Az orosz hadsereg először 1914. szeptember 17-én kezdte el ostromolni. Ez a kísérlet sikertelen volt, így október 10-én a keleti nagyhatalom visszavonulásra kényszerült.
Hát a gazdasági élet  
  – Semmi. Még
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy nem
mozdul. Áll. Egyre rosszabb. Elég
Szerkesztői feloldás
hogy nem
vagyok. Adnak egy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Munkát nekik. A katonákat fizetni kell, de őnekik adni kell  

Facsimile Image Placeholder
 
 2189 
  global
 
  adóra, kamatra,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. Odáig vannak,
Szerkesztői feloldás
hogy
ők fizetik az adót,
Szerkesztői feloldás
mindent
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne lehessen
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  – És mégis
Szerkesztői feloldás
embereknek
?
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Semmi 200
Szerkesztői feloldás
koronát
. No ha az
Szerkesztői feloldás
embernek
egy jó lovakkal
Szerkesztői feloldás
van
dolga, azért kap… Fogja barátom.  
  Zsebéből egy cigarettacsomagocskát vesz ki, bepakolva s egy elmenő sebesültnek nyujtja.  
  – Köszönöm.  
  - 3
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, hát most igazolhatja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, azt a szobát
Szerkesztői feloldás
meg
lehet kapni 200
Szerkesztői feloldás
forintért
. Hogy gondolhatja
Szerkesztői feloldás
minden nap
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2190 
  global
 
  Csekonicsné    
 
Szerkesztői feloldás
Csak
fekszik
Szerkesztői feloldás
hogy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Kígyópatikából kijön egy sovány magas egyszerü urinő, igen finom előkelő mozdulattal odaadja a kis csomagot, üveg (?) egy tiszteletre méltó vastag, borotvált arcu urnak, aki olyan
Szerkesztői feloldás
mint
egy pap, egy jó falusi plebános a borotvált arcával, rövid bakpartjával
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, fekete
Szerkesztői feloldás
kemény
kalap, hosszu, fekete valami lüszter
n
Jegyzet Fényes szövet, amelynek érdes a felülete, és amely mosott gyapjúból ritka szövéssel készült.
anyag kabát hátul két gombos kötő, barna kesztyüjét hátra teszi s két ujjal játszik. Vastag orr, de kevés, befogott száj, husos arc, olyan 46  

Facsimile Image Placeholder
 
 2191 
  global
 
  éves. A cipője vastag  
  Bemegy Szénási papirker. egy doboz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Utána  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  A fekete nő idős, igen finom, tisztára mosott arcu,
Szerkesztői feloldás
mindene
ránca kifürdetve, gyönge pirosság az arcélén.  
  Annyira karcsu, vékony,
Szerkesztői feloldás
mint
egy fiatalnő, ruganyosan jár kis fekete kalap a fején, gyászfátyollal. Fekete kosztüm a kabát hátul spicces  
  Az inas áll egy nagy pár cipőből,
Szerkesztői feloldás
mint
a csónak.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
még
most is vikszeli,
n
Jegyzet Tisztítja.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2192 
  global
 
  a grófnő
Szerkesztői feloldás
megköveteli
Szerkesztői feloldás
hogy
vikszelje
n
Jegyzet Tisztítsa (német).
s ne kenőccsel, ez ugy dukál az inasnak. A nadrágja vastag fekete, leér a sarkokig, a felső kabát egy nagy vastag tömeg, a nagy pofa az apró szemekkel, amelyek kihunyorítanak a széles arcából. Abból a szőkés, kissé szeplős lakájfajból való, amelyik tele van alázattal, alattomossággal és komiszsággal. A haja a gallér fölött laza, összevissza áll, nincs rendes befejezése.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2193 
  global
 
  Egy fiatal nő jön ki igen elegáns, olyan szőke haju babával,
Szerkesztői feloldás
mint
a rafia főkötő alatt s ez átlátszó
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
vizahólyag esőköpeny, majd elrepül, egészen mint egy kis francia baba
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  – Naa, hova megy  
  – Itt a kegyelmes asszony  
  – Itt. Megyek a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Zöld vadászkalap,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
zöld kettős csík a pantallóra, értelmes fiatal fickó,  
  – szolgája  
  Ugy nyujt kezet közvetlen, bizalmas hangon.  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2194 
  global
 
  A fiatal nőn széles skugs boa, legényesen, kissé félvállra csuszva igen magas karcsu, szép, egészséges fiatal asszony. Igen előkelő és gazdag lehet.  
  Csupa előkelő alakok mennek el; egy szőke férfi, olyan
Szerkesztői feloldás
semmit mondó
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
arcu, szürke tavaszi kabátban, melynek szürke selyem kihajtója
Szerkesztői feloldás
Nem mindennapi
módon
Szerkesztői feloldás
van
szabva; egy igen kivörösödött arcu fiatal nő,  
  sok sok szép kosztümös nő,  
  auto két kék
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2195 
  global
 
  rekedten vékonyan nyekereg az auto bátran siklik tova
Szerkesztői feloldás
mindaketten
a kormánynál ülnek.  
  Nagy teherkocsi áll, két erős, nagytomporu, de
Szerkesztői feloldás
nem
kövér lóval, amelyek a fejüket lelógatják a nagy rezes hámba.  
  Vékony fiatal postás biciklin, a kis távirat táskával a hátán.  
  Nagy sujtásokkal
n
Jegyzet Ruhadíszítésre használt, lapos, 2- 6 mm szélességű zsinór, amelyet fonatolással állítanak elő.
kék kosztümü a nők.  
  Fehér kalap két piszkos fehér divatja mult szárnnyal.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2196 
  global
 
  Bement a Ferenciek banános
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
boltjába, ezekbe a régi becsületes üzletekbe, ahol szolid és jó dolgokat lehet kapni.  
  Szegény asszony, tarka kendőbe két kis piciny gyerekkel, akik vastagon beburkolva, ugy gurulnak az utcán,
Szerkesztői feloldás
mint
a kis malacok  
  Két barna kámzsás
n
Jegyzet Zsákszerű férfiruha, amelynek nincs szabása és bokáig ér. Vastag, durva szövetből készül szerzetesrendek viseleteként, derékon övvel vagy kötéllel kötik meg.
barát fehér kötéllel a derekukon, széles kalapban; novíciusok
n
Jegyzet Próbaidős, újonc szerzetes, aki még nem tette le a szerzetesi fogadalmát.
fiatal arcok ferencesek, nevetnek, egy ismerős egyetemi hallgatót találtak.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2197 
  global
 
  A teherkocsin ott ül bőrkötényén
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a kocsis, lenyütt ruhájában.  
  Szép idős nő, nagy skugs boában olyan rajta hátul a két fej is. Olyan ruganyos és karcsu  
  Két ujabb ferences fiu, a kalapjuk alól kilátszik a furcsa körbevágott, s alól leborotvált hajuk.  
  Jönnek mennek az
Szerkesztői feloldás
emberek
, és
Szerkesztői feloldás
gyorsan eltűnnek
elmosódó képekben,
Szerkesztői feloldás
csak
a kegyelmes asszony vásárol bent nyugodtan a lakájnak elég nehéz itt állni. De hát ez se  

Facsimile Image Placeholder
 
 2198 
  global
 
  napi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  Bestél velük,
Szerkesztői feloldás
mintha nem volna
pénze, a zsebére üt. Az ajka olyan kicsire huzódott  
  Vékonyra csavart esőernyőjével
Szerkesztői feloldás
mint
bottal sétál.  
  Kevés fátyolos két oldala
Szerkesztői feloldás
mint
szárny lobog a kalapja körül  
  Erzsébet hotel
n
Jegyzet Az Erzsébet Királyné Szálloda 1872-ben nyílt a mi Károlyi Mihály utcában. A pincében 1927-től működött a János Vitéz Söröző 12, a művet illusztráló faliképpel. Állítólag később annyira leromlott az állapota hogy nem érte meg felújítani, így a hetvenes években bezárták, 1983 és 1985 között pedig új szálloda épült a helyére, a mai Hotel Erzsébet City Center.
előtt
Szerkesztői feloldás
megáll
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2199 
  global
 
  magassarku cipő  
  kis bőr szatyor nyitott  
  prém a nyak s ujjak  
  puffos váll kissé szük szoknya hátul nyitott legyen csendőr szalutál  
 
Szerkesztői feloldás
Megáll
az Alkotmány hirét elolvassa  
  Fekete gyász ez  
  marha szól hátra ej
Szerkesztői feloldás
mint
tisztelettel  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2200
 
  A Kecskeméti u 10 12 már a Csekonics palota. Egyemeletes előkelő szürke épület. Előkelő
Szerkesztői feloldás
pedig
a forgalmas utcában amelynek nincsenek a földszintjén boltok, ezzel évi százezer koronát dob ki az ablakon. Az első emelet 18 ablak közül csak négynek
Szerkesztői feloldás
nem
zárt zsaluja a többi állandóan csukva
Szerkesztői feloldás
vannak
a fehér zsaluk, por feketül rajtuk,
Szerkesztői feloldás
csak
egy-egy féltábla
Szerkesztői feloldás
van
kissé felritkítva. Csupa zárt terek bent tele gazdagsággal, butorok, képek kincseivel.  
  A földszint ablakának szürke sávos redőnye
Szerkesztői feloldás
van
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2201 
  global
 
  a második kurta emelet fél nagyságu ablakait fehér kovácsolt vasrács korlátja tölti ki.  
  A tető
Szerkesztői feloldás
nem
látszik a magas görög párkányról (? Ión
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
= görög)  
   
  3 aranyos gombu zászlórud áll ki a két sarka s középre.  
  A kapun a bal széle
Szerkesztői feloldás
van
a kis ablaknál is  

Facsimile Image Placeholder
 
 2202 
  global
 
  1884 őszén hajtóvadászat volt az ecseri lápon, amelyen ott volt Rudolf trónörökös és veje  
  Gróf Károlyi Gyula  
  Gróf Károlyi Tibor  
  Gróf Festetich Tasziló  
  Gróf Csekonics Endre  
  Gróf Teleki Sanyi  
  Gróf Vécsey József  
  A trónörökös 3 napig
Szerkesztői feloldás
volt
a
Szerkesztői feloldás
gróf
Károlyi István vendége  
  Gróf Károlyi Istvánné Csekonics
Szerkesztői feloldás
grófnő
 

Facsimile Image Placeholder
  2203  
 
Fóth
Fót
(pestmegyei község) 1780 körül a Csekonics tábornoké
Szerkesztői feloldás
volt
, aki »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
« galánthai gróf Fekete Ferenctől vette  
  Ő 1808-ban özvegy gróf Károlyi Józsefnénak adta el.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2204 
  global
 
  Central    
 
Törölt
« Révai »
Kaposi  
  – Somogyi legény
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ők
Szerkesztői feloldás
nem
szurtak,
Szerkesztői feloldás
hanem mint
a kaszával ugy vágták egyszerre egy csomót árt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  és álmában mindig harcol  
 
  a srapnel
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
igaz félelmes, de csak az intelligensebb
Szerkesztői feloldás
emberekre
. A legények csak káromkodnak, de nem félnek ugy tőle.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2205 
  global
 
  – lőtt a varjakra, ugy esett le
Szerkesztői feloldás
mint
a rosseb  
  – sterc,
n
Jegyzet Pirított lisztpép.
liszt, krumpli  
  – cakumpakk,
n
Jegyzet Minden egybe leves. "A „cakumpakk"-leves az, amibe zöldséget, krumplit, tésztát tesznek. Ez lesz a napi 12 órát dolgozó munkás ebédje." (Népszava, 1937. május 6., 4.)
krumpli, bab és tészta, az tőti a bendőt  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, szemérmes mácsik
n
Jegyzet Tésztaétel (népies).
 
  – mit főztél  
   
  – vasald
Szerkesztői feloldás
meg
nincs neki tisztsége sem.  
 
Szerkesztői feloldás
van.
Szemérmem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2206 
  global
 
  – hát bocsáss
Szerkesztői feloldás
meg
ha valamit vétettem  
 
Szerkesztői feloldás
nem
vétettél semmit  
  – istennél a bocsánat.  
 
  Olyan szelíden, lassan teleszájjal  
  Ugy ül egészen kitölti a karszékét, vastag testével. A vastag
egész
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szemöldöke fölött sima világos homloka és e fölött,
Szerkesztői feloldás
mint
a jól összegubancolt szöszhaja,
Szerkesztői feloldás
amely
hátul még tele
Szerkesztői feloldás
van
fekete szálakkal. Vastag bajusza szárán egy kicsit
Szerkesztői feloldás
megpederve
. Olyan jól áll neki a mosolygás, olyan gyermetegül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2207 
  global
 
  ártatlanul tud mosolyogni. Egy kedves jó szelid öregur, akinek 1 házsártos feleség kell, kis áll, mély toka két kis vastag kezén gömbölyű kézelő. Ha az egyedi kolozsvári emlékeiről kezd beszélni, ugy
Szerkesztői feloldás
megelevenedik
, pötyögő szavai ugy
Szerkesztői feloldás
megerednek
,
Szerkesztői feloldás
mint
tavasszal a csermely. Bogár barna szemei csillognak és szeretettel mosolyogva nézelődik az
Szerkesztői feloldás
emberekre
. Akárki is, ha ő rá hallgat, ugy megsimogatja a tekintetével. Nagy hosszu lógó fülei hasonlítanak az elefántéhoz és szögletbe kötött gallérja  

Facsimile Image Placeholder
 
 2208 
  global
 
  acélgombocskával van összegombolva; fekete nyakkendője csokorra kötve, ennyit őrzött
Szerkesztői feloldás
meg
a régi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ruhából.  
  Husos arcán eltelik a kedves, diákos együgyüség s most olyan szivesen mesélget a diákéletről, amelyben valaha ijedten és értetlenül élt. Hol vannak azok, akik ott hösködtek ő
Szerkesztői feloldás
csak
az emlékeket örizte meg.  
  Zömök vastag feje jól ül a
Szerkesztői feloldás
testen
 
  – Jambusnak híjták
Szerkesztői feloldás
mert
sántított.  
  – Fráter, vad, vad, mikor én strázsamester
n
Jegyzet Őrmester (régies).
Szerkesztői feloldás
voltam
Szerkesztői feloldás
48-ban
. Fenét
Szerkesztői feloldás
volt
Szerkesztői feloldás
strázsmester
káplár
n
Jegyzet Tizedes, altiszt.
Szerkesztői feloldás
volt
.
Szerkesztői feloldás
Ugyhogy mindenki
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2209 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
csak
káplárnak
n
Jegyzet Tizedesnek, altisztnek.
hijta.  
  – tán D-t Kalchrák
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Cöpinek hijták, egy Vajna nevüt  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
– Látod kutya jó helyt szagoltam és (a feneke)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  – Bózának a Jancsit
Szerkesztői feloldás
mert volt
egy cigány ugy hasonlit  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  orrából beszél  
  geschlichlichkeit
n
Jegyzet Ügyesség, készség.
 
  Cippom (azt jól mondta az öreg!)  
  Most én azokat
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
amit irt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2210 
  global
 
  S a másik hallgat és szivaroz.
Szerkesztői feloldás
Udvariasan
, kurtáta vágott fekete bajusza»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
« alatt széles és vastag s ha beszél az alsó ajka lecsucsorodik
Szerkesztői feloldás
hogy
a foga tövig látszik  
  Szögletes gallér és kész kötött nyakkendő, kerek kézelő.  
  Aggódóan vonja fel a homlokán a két ráncot s folyvást nézi magát a tükörben, vékony cigarettáját fujva.  
  – Jellemző két eset  

Facsimile Image Placeholder
 
 2211 
  global
 
  Jön vissza egy nagy csapat lóállomány
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és vonul be , esőbe, rágyujt egy cigarettára, szembe jön egy fiatal kapitány s ő cigarettával szalutál. Visszaszólitja  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudja hadnagy  
  Veszelényi fia Versényi  
  – adomákat s elbeszéléseit beszéli  
  – az
Szerkesztői feloldás
Irodalomtörténet
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
T gyüléséről tetszik jönni. Én is elmentem  
  – A sebesült
Szerkesztői feloldás
nem
szalutál  
  S a hadnagy számon kéri és a közönség beleavatkozik és kemény
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
kifejezést használ és kardot ránt,  
  – A publikum szentimentális.
Szerkesztői feloldás
Nincs
olyan szigoru fegyelem  

Facsimile Image Placeholder
 
 2212 
  global
 
  – Az asztal körül az öregek kissé  
  – Ez az a dolog egy óriási dolog
Szerkesztői feloldás
ahogyan
a 800 méter széles, – és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a negyedik transzport aztán át; az eposzokban ilyen hősiesség nincs.  
  – a százezer rózsa,
Szerkesztői feloldás
nagyon
szép
Belgiumban
Belgium
 
  – ezt se árt most feltünt
Belfort
Belfort
. Eddig
Verdunt
Verdun
igérték. Most egyszerre
Belfort
Belfort
n
Jegyzet Verdun és Belfort két taktikai szempontból nagyon fontos város volt a világháború nyugati frontján 1914. őszén. "A németek előnyomulását és ostromló tüzét most már nem bírhatja sokáig föltartóztatni Verdun, amelynek előreláthatóan egészen el kell esnie a közeli napokban. Ha pedig Verdun is a németek kezébe kerül, akkor már csak Belfort állhat az útjában a német seregek egyik részének, ez is csak ideig-óráig, de szinte elképzelhetetlen, hogy ezek után jelentékenyebb ideig föl lehessen tartóztatni a német hadakat." (Népszava, 1914. szeptember 27., 3.)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2213 
  global
 
  Schöpflin    
 
Szerkesztői feloldás
Megjelenik
vékonyan, és azzal a félszeg mozdulattal, mellyel már
Szerkesztői feloldás
csak
akkor él, ha egészen idegen társaságba akar befurakodni. Aztán
Szerkesztői feloldás
mindjárt
visszanyeri a szokott nyugalmát, és kissé idegesen kezd okosan beszélni  
  – Őd az örög nöi vonza  
  – A dolog ugy áll
Szerkesztői feloldás
hogy
én nagyon becsülöm a női
Szerkesztői feloldás
voltot
 
  – Térdén sebesült
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a térdkalács  
 
  A szimuláns, megy vissza az ápolónő s a
Szerkesztői feloldás
főtörzsőrmester
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2214 
  global
 
  Petri Révai Kaposi Versényi  
  Babits
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – A
Szerkesztői feloldás
háború
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
  A Surányi esete  
  – az én üzememtől átlépett egy másik üzemhez, a háboruhoz  
  – ámbár igazam
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
mert
Surányi ugyan
Szerkesztői feloldás
mindig
csinál ilyen ostobaságot, ámbár
Szerkesztői feloldás
nem
teszi itt senki magát lehetetlenné
Szerkesztői feloldás
nem
teszi,
Szerkesztői feloldás
mert
kétféle bevonulás
Szerkesztői feloldás
van
.
Szerkesztői feloldás
Nem
ismerem a háboruállapotot  

Facsimile Image Placeholder
 
 2215 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
jobb-e
Szerkesztői feloldás
vagy
rosszabb, de más vállalatnál be kell rendezkedni
Szerkesztői feloldás
hogy
a többit el tudja tartani.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2216 
  global
 
  – óh csúnya szép a
Szerkesztői feloldás
nagyon
és
Szerkesztői feloldás
mindjárt
a romántól féltem.  
  tetszik tudni  
  hát
Salgótarjánba
Salgótarján
 
  kerekre borotvált feje,
Szerkesztői feloldás
mintha
üllő volna s laposra kalapálták volna  
  zömök széles és mosolygó s türhetetlenül beszédes  
  – azóta sok csapás ért meghalt a kislányom.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2217 
  global
 
   
 
 
Facsimile Image Placeholder
 
 2218 
  global
 
  Balázs    
  – egyszer 10 koronát ajándékoz az intézetnek,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő most
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is gondol  
  – a Kis  
  – a szónoklata az érettségizőknél  
  – a pincér  
  – és
Szerkesztői feloldás
hogy megharagszik
mindenért a kollega úr
Szerkesztői feloldás
mint
fiatal ember inkább
Szerkesztői feloldás
megteheti
, társalog. És erre másnap kihijta  

Facsimile Image Placeholder
 
 2219 
  global
 
  párbajra
Szerkesztői feloldás
hogy
őt ne tacskózza le. Neki
Szerkesztői feloldás
még
csekélyebb dologról.  
 
  – iszonyú milyen különb. dolgokat
Szerkesztői feloldás
mondanak
az oláh gyerekek ellenben
Szerkesztői feloldás
megjött
egy kollega aki tüzérkáplár
n
Jegyzet Tizedes, altiszt.
hadseregünk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
mindennap
30-40 kolerást.  
  Tüzérségnek
Szerkesztői feloldás
még van
, de egész ezredek
Szerkesztői feloldás
meghuzták
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2220 
  global
 
  Babits    
  Gorove is kitűnő alak,
Szerkesztői feloldás
mindig
azzal jön
Szerkesztői feloldás
hogy
mit
Szerkesztői feloldás
mondott
Tisza.  
  Sok
Szerkesztői feloldás
mindent
hoz, amik közt tesz-vesz  
  – Hát nincsenek lent  
  Mondta.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
is tudja
Szerkesztői feloldás
hogy
Tisza  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2221 
  global
 
  Magyar Világ kávéház  
n
Jegyzet Budapest, Margit körút 40.
 
  Földvári , milliomos fekete kabát, a nyaka bebugyolálva,  
  cette epatente
n
Jegyzet ? Ez nyilvánvaló (francia).
 
  – a boszniai háboruba
n
Jegyzet Talán Bosznia 1878-as osztrák-magyar megszállására gondol.
megőrült tüzérhadnagy
Szerkesztői feloldás
volt
 
 
  Erny György
Szerkesztői feloldás
meggyilkolása
Kossutány
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
irt róla.
n
Jegyzet "Nagy izgalomban tartja a főváros lakóit egy vakmerő gyilkosság, melynek a milliomos Erny György lett áldozata, kit csütörtökön reggel szobájában vérében találtak." (Vasárnapi Újság, 1875. augusztus 15., 525.)
 
  A háziurak közt jó alakok lehetnek  

Facsimile Image Placeholder
 
 2222 
  global
 
  Kasselik is bolond
Szerkesztői feloldás
volt
 
  Kaiblinger néni  
  A pincér, aki elmegy,
Szerkesztői feloldás
nem
kéri.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2223 
  global
 
  – ezredesek
Szerkesztői feloldás
mind
itt maradnak.  
  Borzsák nem ivott  
  A Borzsák életének főmüve  
  – Ni, a Garay
Szerkesztői feloldás
niagarai
agarai
n
Jegyzet A boldogtalan czigányprímás, adoma egy szekszárdi cigány zenészről (Orzságos Hírlap, 1898. augusztus 31., 7.)
 
 
  A
Szerkesztői feloldás
Kisfaludy Társaság pályázatán
2szer 20 társával együtt bukott pályázat  
  A
Szerkesztői feloldás
szegszárdi
daloskör diadal utja.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2224 
  global
 
  Igen szerette a drasztikus vicceket  
  Csörge tó
n
Jegyzet
Szekszárd
Szekszárd
közelében.
Szerkesztői feloldás
mint
szokott vidéki tavaknál lenni
Szerkesztői feloldás
minden évben megesz
egy
Szerkesztői feloldás
embert
és harang szól a fenekén  
 
Szerkesztői feloldás
báró
Wimmersperg Gedeon aljegyző  
 
Szerkesztői feloldás
meggyilkolták
Szerkesztői feloldás
azon
az éjjelen  
  Borzsák kiszerkesztette
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy
jóllehet a gyilkos köztük
Szerkesztői feloldás
van
s ráérzett.  
  kataszteri
n
Jegyzet Hivatali, közigazgatási.
Szerkesztői feloldás
ember
lett
n
Jegyzet "Kineveztettek: […] B. Wimmersperg Gedeon, Póhl Károly becslőbiztosok pénzügyi segédtitkárokká." (Kataszteri Közlöny, 1899. április 16., 99.)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2225 
  global
 
  Ha beszél a szeme ugy csillog
Szerkesztői feloldás
mintha
lámpák gyulnának ki be.  
  Mereven néz, de
Szerkesztői feloldás
nem
látja az arcot, mert ő az esetét élvezi. Olyan lelkesen élvezi ez furcsaságot, amit ez
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a szája tele
Szerkesztői feloldás
van
nyállal. Erős álla ketté vágva vig gödörrel s olyan különös hangon beszél,
Szerkesztői feloldás
mintha
erősen kalapálnak vasat,
Szerkesztői feloldás
minden
hang külön csendül ki, direkt acélverés  
  Szokatlan nagy álla és keskeny ajka,
Szerkesztői feloldás
csak
az alsó látszik és igen vörös  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2226 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
október
12  
  Zrumecky  
  Pista  
  Lenke  
  Janka  
  Csillag, háziur  
  Csekonicsné grófné  
  Centrál kávéház  
  Versényi György  
  Kaposi József  
  Révai Mór  
  Petri Mór  
  Schöpflin  
  Babits  
 
  A hajópincér  
 
 
  Balázs István  
  Gorove  
  Földvári  
  Kaiblingerné  
  Borzsák  
  báró Wimmersperg  
  Babits  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2227 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
október
13  
  Valeriában  
n
Jegyzet A Valéria kávéház Budapesten, az 1892-ben az Iparművészeti Múzeummal szemben épült, Üllői út 32. alatt található ház földszintjén volt. Gyakori vendégnek számított itt többek között Ambrus Zoltán (1861–1932) író, a Nyugat egyik alapítója, Az Egri csillagok szerzője, Gárdonyi Géza (1863–1922), valamint természetesen maga Móricz Zsigmond is. (Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. május 27., 30.)
 
  – mi
Szerkesztői feloldás
még
a Bereitschaft
n
Jegyzet Készenlét (német).
vagyunk.  
 
Szerkesztői feloldás
csak
mérünk depot,
n
Jegyzet Raktár, letét (német).
– ha kell egy mérnök
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
benyulunk és kihuznak egyet.  
  – a Bauabteilung
n
Jegyzet Építési osztály (német).
igazgatjója  
 
Szerkesztői feloldás
nem
megyek be ide.
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
most az ő asszisztense vagyok  
  – és te már csatába is
Péterváradon
Pétervárad
,
n
Jegyzet Pétervárad a Délvidéken található település, fontos erőd a szerb határ mellett. 1914 október 13-ig két fontos hadjárat zajlott a térségben, augusztusban, illetve szeptemberben. Az osztrák-magyar csapatok egyik offenzívában sem tudtak áttörő sikereket aratni.
Szerkesztői feloldás
megfogott
egy baka és
Szerkesztői feloldás
nem
mertem visszafogni,
Szerkesztői feloldás
mint
a régi nemeslevelem, ugy mozgott  
  – ez a kerge
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, sárga arannyal díszitve, fekete hüvely,  

Facsimile Image Placeholder
  2228  
 
Szép
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
harsány, de
Szerkesztői feloldás
nem
komoly,
Szerkesztői feloldás
csak
cifraság  
  Wein aki szeretné
Szerkesztői feloldás
megcsókolni
a kisfiát,
Szerkesztői feloldás
mert
hátha vinnék
Szerbiába
Szerbia
s jön a parancs
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
  – egyáltalán szorgos társaság van ott  
  – igen.  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
Orbánba
Szerkesztői feloldás
van
egy kis tartózkodás, de
Szerkesztői feloldás
megtört
az. Azért
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok pertu mindenkivel  
  Összetörik
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – hát
Szerkesztői feloldás
mind
diplomás
Szerkesztői feloldás
ember
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2229 
  global
 
  – Avval
Szerkesztői feloldás
még nem
mondtál sokat.  
  – Fent kell aludni.  
  – Jó hely, a klozet mellett
Szerkesztői feloldás
van
a szoba,  
  – Fel kell bontani, ami jön.  
  – Fel, és intézkedni, az
Szerkesztői feloldás
megjegyzem
annyi
Szerkesztői feloldás
volt
a századosnak jelentettem
Szerkesztői feloldás
nem
jön semmi.  
  – De én akkor szót
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Ezt a
Szerkesztői feloldás
dolgot
fel kell írni, a kutlura és pénz… De adósságot
Szerkesztői feloldás
nem
kell
Szerkesztői feloldás
fizetni
.  
  Akinek 600- kell 200  

Facsimile Image Placeholder
 
 2230 
  global
 
  Sokáig sütögették, mi az, az
1880
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
é. á. p.
Szerkesztői feloldás
mindenkit
azzal hivtak be  
  évi állitásra polgári épitész  
  – benne
Szerkesztői feloldás
van, hogy
ur,
Szerkesztői feloldás
mert
tiszta behivó jegy ez,
Szerkesztői feloldás
mint
a tiszteké  
  – németből
Szerkesztői feloldás
van megjegyzem
assentjahr
n
Jegyzet Sorozási évfolyam (német).
 
  –és kinevezett landsturm ungariens
n
Jegyzet Magyar népfelkelő (német).
vagyok, sőt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
mert
kieveztek Li-nak és adtak egy rozettát,
n
Jegyzet Rózsához hasonló katonai rangjelzés.
hosszu  

Facsimile Image Placeholder
 
 2231 
  global
 
  kardot és bojtot. Ez
Szerkesztői feloldás
nem
felel
Szerkesztői feloldás
meg
a mi társadalmi poziciónknak  
 
Szerkesztői feloldás
van
Törölt
« egy »
müvezetőnek két rozettája  
 
Szerkesztői feloldás
Csak
nekünk kardunk
Szerkesztői feloldás
van
 
  – kivárjuk
Szerkesztői feloldás
hogy
adjanak bársony parolit
n
Jegyzet Katonai jelzés, amelynek színe a katona hovatartozását (csapattestét, fegyvernemét) jelöli.
és
Szerkesztői feloldás
legalább
egy csillagot.  
  – az se altiszt, hivatalnoki rang.  
  – a combattánsok
n
Jegyzet Harcosok.
Szerkesztői feloldás
kapnak
csillagot és »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
« megtisztelik azzal,
Szerkesztői feloldás
hogy
az intelligens uri
Szerkesztői feloldás
ember
is azt kap orvos,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2232 
  global
 
  – a népfölkelés alapján most behivottak tévesen kaptak  
 
Szerkesztői feloldás
megkérvényezés
és ott  
  – a rechnungsrat,
n
Jegyzet Számtanácsos (német).
a számvevőségi őrnagy
Szerkesztői feloldás
hogy nem
kérvényezzük és azt
Szerkesztői feloldás
mondja
 
  – a hosszu kard, az lesz a bázisa  
  – ez
Szerkesztői feloldás
nem
ügyetlen.
Szerkesztői feloldás
Nagyon
ügyes  

Facsimile Image Placeholder
 
 2233 
  global
 
  öreg ezredes
Szerkesztői feloldás
mind
békében akar élni  
  – inkomodálja
n
Jegyzet Háborgatja, terheli.
őket ez az állapot.
Szerkesztői feloldás
Nem
tudok mást csinálni vele,
Szerkesztői feloldás
nem
találják bele magukat  
  – 400 darab hizott tulkot vágnak a konzervgyárba  
  – Gubacsi ut
n
Jegyzet Talán előreutalás a következő részre, amely a 2235. oldalon kezdődik, mivel a Laudon kaszárnya a Timót utca és a Gubacsi út kereszteződésében állt.
a gázművek
Szerkesztői feloldás
nem
nagy a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
azért
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok biztos. –
Szerkesztői feloldás
Mindig
kimegyek a végcélig és nem
Szerkesztői feloldás
törödök
a közbeeső helyekkel.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2234 
  global
 
  – különben is nekem nincs hivatali orám, azt
Szerkesztői feloldás
mondta
a százados
Szerkesztői feloldás
hogy
menjek és csináljam a dolgokat, nézze.  
  – na és azok különben olyan érdektelen környékek, ha az
Szerkesztői feloldás
embernek
nincs dolga, mit keressen.  
  – ez a büzös övezet ide
Szerkesztői feloldás
van
koncentrálva  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2235 
  global
 
  Laudon kaszárnya  
n
Jegyzet Kaszárnyából átalakított kisegítő katonai kórház 897 ágyas férőhellyel (Budapest, IX. kerület Gubacsi dűlő).
 
  Trainzeugs filiáldepot szekerén szerelvények  
  kocsik  
 
Szerkesztői feloldás
lőszerszerelvény
 
  telegráfkocsik  
  betegkocsik  
 
  a klozet büdös, a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  a konyha  
 
Szerkesztői feloldás
megint
látok egypár lányt egész jó  

Facsimile Image Placeholder
 
 2236 
  global
 
  – ha 10
Szerkesztői feloldás
perccel
később jövök az előljáró tiszttől
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
kapok egy orrost  
  – Jegyzem most mit
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
borért segítek,
Szerkesztői feloldás
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
uri
Szerkesztői feloldás
ember
,
Szerkesztői feloldás
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2237 
  global
 
  Dr Noel ezredorvos    
  napirendje  
 
Szerkesztői feloldás
kórterem
 
  – én
Szerkesztői feloldás
megláttam
a pókhálót borzasztóan nézett ki a kaszárnya  
  – egypárszáz
Szerkesztői feloldás
korona
vizcsap  
  – a saját kaszárnyát vigyáza, de a másét rugálja  
  – a kert  
  – a pipás öreg rez  
  – annyi szivarjuk
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
hogy
napi porciót le kell szálítani,
Szerkesztői feloldás
mert
nikotin mérgezés  

Facsimile Image Placeholder
 
 2238 
  global
 
  – A
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
közt vagyok. Az egy kicsit objektív  
  – Ez jó, én
Szerkesztői feloldás
megbízom
Zrumeczkyt
Szerkesztői feloldás
hogy
adja ki a certificatét,
n
Jegyzet Igazolás, tanúsítvány.
egész héten már jár a most
Szerkesztői feloldás
megbizott
, hogy én hozzam be neki.  
 
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretem, igen kedves
Szerkesztői feloldás
uriember
. A kemence
Szerkesztői feloldás
nem
szelel; most a vállalkozót utasít –  
  – A trettőr csinálja a nyári konyhát  
  – kihozat
Szerkesztői feloldás
autoval
annyi porciót
Szerkesztői feloldás
ahogy
hiányzik a Ritzből.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2239 
  global
 
  Balázs Endre    
  – megyek a sárgaföld felé.  
  – de igen kérem  
  – hát mi baj, a máj? – mosolyog a naiv szón  
  – kérem phagociták
n
Jegyzet Fagociták, falósejtek.
faltak ez a
Szerkesztői feloldás
hogy mondja
meg  
  – fehérvérsejtek  
  – igen; ezek a rendőrök  

Facsimile Image Placeholder
 
 2240 
  global
 
  – Most olvastam
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
könyvét
 
  – Igen ő is, – hát egyszóval
Szerkesztői feloldás
nem
is phagocitizmus,
n
Jegyzet Az a folyamat, amely során a sejt egy szilárd részecskét a környezetéből bekebelez.
ez,
Szerkesztői feloldás
mert
azt ugy híjjuk,
Szerkesztői feloldás
hanem
leukoicitizmus.
n
Jegyzet A fehérvérsejtek számának megsokszorozódása.
 
  – De hát mi, ön azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
gennyesedéstől fél.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2241 
  global
 
  – Hát igen, hisz akkor jelentkeznek a
Szerkesztői feloldás
phagociták,
ha gennyes terület
Szerkesztői feloldás
van
azt veszik körül. Védenek és sáncot, bástyát csinálnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
ki ne szakadjon a genny. Hát most
Szerkesztői feloldás
meglátjuk, hogy
védik
Galíciát
Galícia
.
Szerkesztői feloldás
Hogy hogy
 
  Alig nevet fanyar, beteg, vastag szája. Olyan keleti arc, olyan vastag, buja száj, egész indus, a sovány arcélével, sápadt arca.  
  – Most jól állunk. ez
Szerkesztői feloldás
nagy
szó,
Szerkesztői feloldás
hogy
Psemiszlitől
Przemyśl
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet A város első ostroma 1914. október 10-én ért véget az orosz sereg vereségével.
Szerkesztői feloldás
vannak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az oroszok. Biztos az?  
  – Biztos ott
Szerkesztői feloldás
voltam
. Csináltunk védműveket, a werkeket.
n
Jegyzet Földalatti kaszárnyákat (német).
Szerkesztői feloldás
nem
olyan  

Facsimile Image Placeholder
 
 2242 
  global
 
  hely az,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy-kettőre el lehessen foglalni.
Törölt
« Igen, el »
Aha
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
más népség és más fegyverek kellenek.  
  – Hát a nép meg
Szerkesztői feloldás
van
. Odavittek félmillió
Szerkesztői feloldás
embert
. Szegény meg mit tegyen.  
  – Igen és első nap elesett 15000, a másik nap ujra és így ment hát az kérem. Ha nincs 42-ös!
n
Jegyzet 420 mm-es kaliberű mozsárágyú, amely a Kövér Berta (Dicke Bertha) fantázianevet kapta.
Anélkül
Szerkesztői feloldás
nem
lehet ma várat ostromolni.  
 
  Hen Svedit olvasom. Hát kérem szép, szép, de annyi hegy
Szerkesztői feloldás
van
mi –  
  – Az ám,
Szerkesztői feloldás
mert
háborúba  

Facsimile Image Placeholder
 
 2243 
  global
 
  – Fene tudja kérem, de itt csupa tiszta magyarok lakik. Magyar faj.  
  – Tessék
Szerkesztői feloldás
megnézni
, hát ez a
tibeti
Tibet
lány, ez
Szerkesztői feloldás
nem
egy kalotaszegi lány? Ugyanez a párta, szalag. Még ezt a karán
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
nyavalyát is hordják. Hordják a kis kendőt, borítanak rá, csuf egy szerszám. És kérem, tessék
Szerkesztői feloldás
megnézni
a tisóti
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lámát, ha az
Szerkesztői feloldás
nem
magyar
Szerkesztői feloldás
ember
, akkor nincs magyar. Tessék– s nem a ronda cigányt – hát
Szerkesztői feloldás
meg
Kakas Gyuri ez ?  

Facsimile Image Placeholder
  2244  
  Nahát, kérem, az
Szerkesztői feloldás
csak
magyar! Ha
Szerkesztői feloldás
nem
ez a lepedő
Szerkesztői feloldás
volna
rajta. Tiszta Kakos Gyuri.
Szerkesztői feloldás
nem
is az
tiszta
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Kádár Ambrus… És ez a csizma kérem, ez posztóból
Szerkesztői feloldás
van
, de kérem, a mi kalotaszegi rámáscsimzánk ugyanez. Határozottan kérem. Annak is felfelé kell görbülni az orrának
Szerkesztői feloldás
csak
akkor szép.
Szerkesztői feloldás
csak
az hegyes, ez pedig tömpe.  
  – Áh kérem én
Szerkesztői feloldás
meg
 
  l. 2257
n
Jegyzet A leírás a 2257. oldalon folytatódik.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2245 
  global
 
  Kis kalapács    
 
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretnek dicsekedni  
 
Szerkesztői feloldás
vagy
azt,
Szerkesztői feloldás
mert
azt
Szerkesztői feloldás
meg legjobban
birják,
Szerkesztői feloldás
csak
dicsekvést de
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a szivességet, az udvarlást  
  – igen
Törölt
« most »
nekik kellene kapni s az nincs bevezetve ennél a családnál  
  – De Idánál igen.  
  – Ó, az kevés nekik ami neked sok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2246 
  global
 
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
tehetnek róla szegények, uri népek ezek, egyebük sincs,
Szerkesztői feloldás
csak
dicsekvés, lárma, lenézés, flanc, – ezek
Szerkesztői feloldás
nem
tudnak közvetlenek és szerények, szolidak lenni.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
tudnak besületesek lenni,
Szerkesztői feloldás
mert
a tolvaj azt
Szerkesztői feloldás
nem
tanult: becsületet  

Facsimile Image Placeholder
 
 2247 
  global
 
  dicsekedtek
Szerkesztői feloldás
hogy
:  
  – nálam
Szerkesztői feloldás
minden
gyerekhez volt elég cseléd, mégis,
Szerkesztői feloldás
hogy
ölbe
Szerkesztői feloldás
volt mindig
.  
  – kidobtam a nevelőnőt, és magam öltöztettem a gyekeket. nekik
Szerkesztői feloldás
van
sok sok eszük akit
Szerkesztői feloldás
csak
ugy félrelöknek  
  – 12 családos cselédet kell eltartani és a belső cselédség.  
  – 30 hold szőlő, ó bár ne
Szerkesztői feloldás
lenne
,
Szerkesztői feloldás
csak
lefoglal, és 50 hold gyümölcsös.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2248 
  global
 
  – a pipatorium,
n
Jegyzet Pipatartó, pipák elhelyezésére szolgáló fali állvány.
ami Miklósnak ugy tetszett, „viddel fiacskám”.  
  – az ezüstöt ki hagytad, a Sándor bácsi azt se tudja hol egy kanál.  
  – ó,
Szerkesztői feloldás
nem
prűd ez az öreg, az apjuk  
  – a
báli
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ruha a Váci utca  
 
  – annyi ruhát hánytál szét egy hadsereg kiruházkodott
Szerkesztői feloldás
volna
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2249 
  global
 
  – 4-5 süteményt
Szerkesztői feloldás
megcsinál
egy délelőtt, na és
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  –és annyi vendégük
Szerkesztői feloldás
van hogy
ők sose tudják hányan fogják
Szerkesztői feloldás
meglepni
. 1
Törölt
« 1 »
2
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kor jöttek és fél egykor már 10-12 ültek az asztalhoz. Egyáltalán annyi a vendég,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
tudják este
Törölt
« mivel »
hányan ülnek vacsorához.  
  és
Törölt
« este »
nekik
Szerkesztői feloldás
nagyon
borzasztó,
Szerkesztői feloldás
hogy
esznek ezek
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, 3-4 pecsenye.  
  – és olyan jól főz a cseléd  
  – most én főzök.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2250 
  global
 
  előbb szidta,
Szerkesztői feloldás
hogy
buta a cseléd.  
  + Biztos egy szeletet sütnek a fiuk,
Szerkesztői feloldás
mert
az
Szerkesztői feloldás
nem
szereti a másikat, de ez
Szerkesztői feloldás
nem
3-4 pecsenye. El
Szerkesztői feloldás
vannak
kényeztetve, nekem is azt tette az anyám, mint nálunk, de
Szerkesztői feloldás
nem voltunk
egy vagyonos család  
 
  + Az előszoba ócska sifonok
n
Jegyzet Sifonér, szekrény
is a tetején.  
  rizs liszt amit bevásároltak, és az egész háló olyan rendetlen benyomsát tesz.  
  – Ez a gyerek,
Szerkesztői feloldás
ennek minden
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2251 
  global
 
  szabad, nézd a kalapok a sifon
n
Jegyzet Sifonér, szekrény.
tetején
Szerkesztői feloldás
vannak
.
Szerkesztői feloldás
pedig
a gyerek már tegnap előtt Jókaival, vele kezdte a táncot.  
  Reviczky
Szerkesztői feloldás
mondta
Révának
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
be, abból is kiábrándult egy kis sovány zsidó  
  Kis József az is egy vígatta őt, s mikor
Szerkesztői feloldás
nem
látta egy kis piszok zsidó lett.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2252 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mindig
kölni vizbe fürdök  
  – no magának
Szerkesztői feloldás
csak
Walh
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a
n
Jegyzet Talán a skandináv mitológiai Valhallára, az elesett harcosok csarnokára gondol.
tudná kielégíte az igényeit.  
  – Ez
Szerkesztői feloldás
mindig
ugy beszél,
Szerkesztői feloldás
hogy
akivel
Szerkesztői feloldás
csak
szembe került evvel
Szerkesztői feloldás
mind
rendelkezik, szó se lehet róla,
Szerkesztői feloldás
hogy
az neki ne legyen szolgája, akinek,
Szerkesztői feloldás
csak
kijött a száján a neve.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2253 
  global
 
  + azt,
Szerkesztői feloldás
mondták
Szerkesztői feloldás
hogy
elutaznak
Romába
Róma
vasárnap és kedden már itt lesznek.
Szerkesztői feloldás
hogy
lehet az? Pláne ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
kedden utazhassanak. Ezek
Szerkesztői feloldás
még
annyit se tudnak kiszámítani. S
Szerkesztői feloldás
nem
jöttek
Szerkesztői feloldás
meg
, azért
Szerkesztői feloldás
nem
utaztak el messze
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Olyan messze utazni,
Rumába
Róma
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2254 
  global
 
  – A Timofival, aki
Szerkesztői feloldás
olyan
melles paraszttyúk, „
Szerkesztői feloldás
mert
asszony kirem”  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az urának
Szerkesztői feloldás
meg
kell protekció, Kritóffyné VIII. ker közjegyzőnél  
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az minek
Szerkesztői feloldás
meg
kell ingyen ügyvédi ebéd
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az ura 48-as, a
Szerkesztői feloldás
nem
hiszi
Szerkesztői feloldás
hogy
jönnek az oroszok  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az ura
Szerkesztői feloldás
villamostól
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
irtózik s
Szerkesztői feloldás
mindig
kocsiba ül, ki se száll belőle, egyszer 5 koronát ad,
Szerkesztői feloldás
hogy meg
Szerkesztői feloldás
mentettem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2255 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
az apja a Tisza Kálmán barátja
Szerkesztői feloldás
volt
.  
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
(Erzsi) mennyi udvarlója
Szerkesztői feloldás
volt
, 13 éves kora óta.  
  – Most is?  
  – Most is több,
Szerkesztői feloldás
mint
kell  
  – Te
Szerkesztői feloldás
csak
jól
Szerkesztői feloldás
vagy
már, de mi lesz azokkal a lányokkal, akiknek a háborúban elesik a leendő párja.  
  – Óh, ő
Szerkesztői feloldás
nem
félne,
Szerkesztői feloldás
pedig
ő
Szerkesztői feloldás
nem
tudja elképzelni,
Szerkesztői feloldás
hogy
mást is szeressen.  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
jó szíve
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
csak
alantas, póri lélek tudja kimondani
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2256 
  global
 
 
október 13 2227-től
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  azt a szót,
Szerkesztői feloldás
hogy
anyós.  
  Zrumecky  
  Friedrich mérnök  
  Noel ezredorvos  
  Sztankovits hadnagy  
  a Rittmeister
n
Jegyzet Lovassági százados (német).
 
  Laudon kaszárnya  
  Train filiáldepot  
 
  Endre  
  Miskolcyék  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2257 
  global
 
 
n
Jegyzet A 2244. oldal folytatása.
vagyok győződve felőle,
Szerkesztői feloldás
hogy
itt csupa ősmagyar – tessék
Szerkesztői feloldás
megnézni
, a mi lányaink is ilyen
gyöngyös
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
butaságot viselnek. Pedig hát ez Sven Hedin… Ezek az angolok gazolják össze az egész keletet, a mi rokonságainkat… Kőrösi Csoma, hiszen tudjuk,
Szerkesztői feloldás
csak
egy nagy
Szerkesztői feloldás
ember volt
, 60-80 nyelvet tudott… Már
debreceni
Debrecen
diák korában 72 nyelvet értett. Ha
Szerkesztői feloldás
nem
igaz is, bizonyos,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy tünemény
Szerkesztői feloldás
volt
, egy virtuóz ezen a téren, és ott élt 18 évig
Tibetbe
Tibet
… ott irt,  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2258
 
  festett,
Szerkesztői feloldás
mindent
csinált.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem volt
specialistása. Az igazi
Szerkesztői feloldás
magyar temperamentumu
Szerkesztői feloldás
volt
, ezermester fajtájából.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
az a, specialista, az kéré,
Szerkesztői feloldás
mert
a vakisten is
Szerkesztői feloldás
mindent
tudott az ő céljaihoz ami kellett, de ezek a pimasz angolok, ez a kalmár lelkű nép
Szerkesztői feloldás
csak
hagyták,
Szerkesztői feloldás
hogy
hadd dolgozzon mikor már egy-egy dolgozatot kezdett kiadni,
Szerkesztői feloldás
csak
hadd gyüjtsön
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
mikor
Szerkesztői feloldás
meg
tudták,
Szerkesztői feloldás
hogy
kevés
Szerkesztői feloldás
van
, finoman
Szerkesztői feloldás
meg
mérgeztek. Én azt akkor
Szerkesztői feloldás
mindjárt
tudtam de most
Szerkesztői feloldás
pedig megvagyok
győződve felőle. Szent hitem, elszedték a papírjait  

Facsimile Image Placeholder
 
 2259 
  global
 
  és a
Szerkesztői feloldás
British
Museumba őrzik lepecsételve. Ahoz
Szerkesztői feloldás
nem
nyult senki,
Szerkesztői feloldás
nem
is fog, azt elsikkasztották, Mert? Mert féltik Indiát. Nekik már akkor arra
Szerkesztői feloldás
volt
az eszük
Szerkesztői feloldás
hogy
Indiával mi lesz… Áh, egy becstelen nép ez,
Szerkesztői feloldás
minden
komiszgazság ott van bennük.  
  Keserű arca most egész mongul, a keskeny szemei hosszú »barna« sárga tojásdad arca a fehér párnák közt. Botját
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
rátámásztja az ágy rézrudjára nehezen beszél, nyeli és rágja a szót.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2260 
  global
 
 
  a rend határa  
  – az eladó
Szerkesztői feloldás
figyel
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – a sturm
n
Jegyzet Roham (német).
 
  – a lelövések, -
Szerkesztői feloldás
dehogy
 
  – akik elmaradtak, lemaradtak  
  – a lelőtt torony  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2261 
  global
 
  Szilvási Ferenc  
n
Jegyzet A Balázs Endre tisztiszolgájával folytatott beszélgetés lejegyzése.
 
  Ferenc?  
  – tessék parancsolni?  
  – Tudna maga szenet hozni a pincéből?  
  – Tudnék.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
sajnálja a ruháját?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
 
  – No, akkor jöjjön
Szerkesztői feloldás
csak
. Ezt kell tele hordani. Inkább maga kapja a koronát,
Szerkesztői feloldás
mint
más.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kell nekem a se. Megteszek én
Szerkesztői feloldás
mindent
, amit tudok. Olyan
Szerkesztői feloldás
ember
vagyok én.  
  – No, jó.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2262 
  global
 
  Zemlényi Lajos  
n
Jegyzet Szakaszvezető a 3. népfelelő gyalogezred törzsegészségügyosztályánál. 1914. október 31-én
Stara Pazován
Stara Prazova
(Szerbia) állomásozott.
 
  – osztán katonának roszabbik vagyok
Szerkesztői feloldás
mint
mások  
  – azért
Szerkesztői feloldás
volt
egy kis
Szerkesztői feloldás
kellemetlenség
nem sok,
Szerkesztői feloldás
mert
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kaptak egy tanító elaludt felébredt s elkezdett lövöldözni.  
 
 
Szerkesztői feloldás
csakhogy
szegények
Szerkesztői feloldás
nagyon megviselte
őket is az idő  
 
  – egy csepp pihenőt
Szerkesztői feloldás
nem
kaptak,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
mert
kidülök  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2263 
  global
 
  Katonai szállítólajstrom 181.04
Szerkesztői feloldás
korona
az illeték összege 31
Szerkesztői feloldás
ember
után  
  az államvasutakkal elhárul a hadügyminiszteri
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
Boldogasszonyban
Boldogasszony
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
,
Szerkesztői feloldás
nem
tudta ezt maga se
Szerkesztői feloldás
hogy
el kell számolni. Addig az egész vonat az enyém
Szerkesztői feloldás
volt
, és ha én kint mehetett  
  – B  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2264 
  global
 
  Szilvási    
  – De ki ha egyszer őrnagy
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
megsebesült
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
egy földi
n
Jegyzet Ugyanonnan származó.
előrébb bírt szaladni,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szalaggy, szalaggy, de
Szerkesztői feloldás
akkor
nagy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
pukkanás volt, –
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, derék
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, egyméterre felcsapta a fődet egy db fődet a mellemre  
  Szilvási  
  – Itt
Szerkesztői feloldás
vagyunk
főorvos ur kérem szépen  
  – a főorvos ur
Szerkesztői feloldás
jobban
bírt szaladni,
Szerkesztői feloldás
mert
Szerkesztői feloldás
nálam
Szerkesztői feloldás
volt
a fegyvere
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, az övé meg  

Facsimile Image Placeholder
 
 2265 
  global
 
  az enyém  
  – hol van a
vörös
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
keresztje  
  – elveszett kérem szépen  
  – a
Szerkesztői feloldás
nagyságos
főorvos ur a szanitéc
n
Jegyzet Egészségügyi katona (német).
Szerkesztői feloldás
abteilunggal
n
Jegyzet Osztag (német).
ment hátul
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – a 20 m  
 
  e
Szerkesztői feloldás
még csak
semmi se
Szerkesztői feloldás
volt,
mikor a délutáni órában aludtunk
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
délután  
 
Szerkesztői feloldás
mert
olyan tisztek
Szerkesztői feloldás
voltak, hogycsak
hadnagyok
Szerkesztői feloldás
voltak
, olyan
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2266 
  global
 
  – körül
Szerkesztői feloldás
voltak
ágyóval, jó
Szerkesztői feloldás
hogy
menjünk tovább, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a főorvos ur,
Szerkesztői feloldás
hogy
én utánam kell tartani,
Szerkesztői feloldás
valaki
kiabált
Szerkesztői feloldás
hogy
Szilvásy  
  és reggel hatig vót
Szerkesztői feloldás
hogy
a
lembergi
Lemberg
határra
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
tett
Szerkesztői feloldás
semmit
Szerkesztői feloldás
csak
learányitja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
n
Jegyzet Szilvási Ferenc tisztiszolga megismétli a Balázs Endre-történetet .
 
  – mikor a mi kösségünkből a századba
Szerkesztői feloldás
voltam
hatan és
Szerkesztői feloldás
mind
az öt ott maradt  
  – én számítottam
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy
akkor jelentkeztem, még mai  

Facsimile Image Placeholder
 
 2267 
  global
 
  napig is ott megyek  
  – a
Szerkesztői feloldás
még
semmise, az öcsém is idejött a határra és elesett  
  – az
Szerkesztői feloldás
mondta, hogy
a 7-es
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
tüzérek
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
tönkrementek
 
  A
Szerkesztői feloldás
felesége
irja
Szerkesztői feloldás
hogy
tudakoljak utána,
Szerkesztői feloldás
vagy
fogságba került
Szerkesztői feloldás
vagy
elesett  
  – most egy éve is odavolt 7 hónapig  
  – a lányuk férje is ott
Szerkesztői feloldás
van
, tüzér az egyik  

Facsimile Image Placeholder
 
 2268 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem csak kérem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ha én egészséges lennék, de én se vagyok egészséges, najszen
Szerkesztői feloldás
voltam
tüdőgyulladásban má. Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudom
Szerkesztői feloldás
hogy mindjárt
 
   
  – 28 napig soha
Szerkesztői feloldás
nem voltunk
levetkezve, attól
Szerkesztői feloldás
aztán
le
Szerkesztői feloldás
voltunk
vetkezve a
premisli
Przemyśl
várból  
 
Szerkesztői feloldás
csak
a szerencse,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2269 
  global
 
  – a cipő, itt is átnedvesedik
Szerkesztői feloldás
kérem szépen
 
 
Szerkesztői feloldás
dehogy
, jobb
Szerkesztői feloldás
volna
, az
Szerkesztői feloldás
embernek nem
született
Szerkesztői feloldás
volna
 
  – legelőször se,
Szerkesztői feloldás
meg
a fő elvette egymástól a fegyvert
Szerkesztői feloldás
mert
annyi repülőgép olyan
Szerkesztői feloldás
sűrűn
Szerkesztői feloldás
mint
a kötelek itt  
  de
Szerkesztői feloldás
nem
találtam
Szerkesztői feloldás
nem
esett semmi hijja  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
szól
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bizony  
  – eccer megyünk
Szerkesztői feloldás
megyünk
Szerkesztői feloldás
kommandírozzák
,
n
Jegyzet Vezényelték (német).
hogy rajvonal, széjjel hogy mitől ritkáb
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
megyek csak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
itt legyen
Szerkesztői feloldás
vagy
árok
Szerkesztői feloldás
vagy
víz, keresztül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2270 
  global
 
  izét lel
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
hogy
elmehessen  
  – Fekügy, no fekügy  
  lefeküdtem
Szerkesztői feloldás
volna
a krumplisor közé, eccer oszt
Szerkesztői feloldás
megindult
a csata. Ó. Míg ott keves
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
maradt, az
Szerkesztői feloldás
ember
Szerkesztői feloldás
nem
is vette igénybe,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
kommandéroztak,
n
Jegyzet Vezényeltek (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
vissza hátra,
Szerkesztői feloldás
mert
az oroszoktól
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
mindenki
takaró helyet keressen és feküdj.  
 
Szerkesztői feloldás
tisztiszolga
előbb  
  Eccer jön az alezredes  

Facsimile Image Placeholder
 
 2271 
  global
 
  ur lovásza, de oda se ér, már jön az alezredes ur,
Szerkesztői feloldás
hogy
nagy dicsőséget szereztek 3 óra ala  
  – má az
Szerkesztői feloldás
embernek
füstölt a homloka, szép világa lett, ujra
Szerkesztői feloldás
kommandéroztak
n
Jegyzet Vezényeltek (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
rajvonal,
Szerkesztői feloldás
rajvonal
? egyik itt, másik ott, maradt, elhelyezkedés és aztán
Szerkesztői feloldás
meg,
elől hátul
Szerkesztői feloldás
vagy
csak a szélén hát hallottak olyat,
Szerkesztői feloldás
tisztnek
Szerkesztői feloldás
mindenütt
kell lenni.  
  Igy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
mikor rajvonalat  

Facsimile Image Placeholder
 
 2272 
  global
 
  kommandéroztak,
n
Jegyzet Vezényeltek (német).
hát jöttek a 9-től
Szerkesztői feloldás
hogy
őket tönkre verték
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, az
Szerkesztői feloldás
ember
azt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szerkesztői feloldás
mondta
ha tik
Szerkesztői feloldás
olyanok voltatok
, hót mi  
 
Szerkesztői feloldás
nem
láttuk  
 
Szerkesztői feloldás
nem
volt mikor, aki elbírt jönni, jött aki
Szerkesztői feloldás
nem
, ottmaradt végpusztulásra  
  – semmikor őket eccer se, senkit, azt se győzték bekötni, aki  

Facsimile Image Placeholder
 
 2273 
  global
 
  jött.
Szerkesztői feloldás
nem,
aki ott maradt. Aki odaér kocsikra. Ha aztat is
Szerkesztői feloldás
meg nem
támadják.  
 
  – én
Szerkesztői feloldás
mindig
kitudtam spórolni
Szerkesztői feloldás
hogy
egy-két falat kenyér, – ö is adott belőle.  
 
  – én
Szerkesztői feloldás
meg
adtam a krumplit, vót aki
Szerkesztői feloldás
megette
a nyers
Szerkesztői feloldás
krumplit
Szerkesztői feloldás
meg
a nyers tököt, az jó
Szerkesztői feloldás
mind nagyon
Szerkesztői feloldás
kevés
helyen
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
csak
városok alatt, szemeimmel láttam.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2274 
  global
 
  cipőtisztitás  
  adtak 10-10 paklit
Szerkesztői feloldás
minden
egyes legénységnek, de ki
Szerkesztői feloldás
volt
adva
Szerkesztői feloldás
hogy
nem szabad eldohányozni,
Szerkesztői feloldás
mert
be kell afférolni,
n
Jegyzet Pakolni, értsd: beosztani.
így aztán
Szerkesztői feloldás
mindenki
huzta, spórolt.  
  – konzervát
n
Jegyzet Konzervet.
azt kaptunk, aki ügyes
Szerkesztői feloldás
volt csak az,
volt öt db a
Lembergbe
Lemberg
a városba,
Szerkesztői feloldás
csak
azt
Szerkesztői feloldás
nem
tudtam  
  – a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ott
Szerkesztői feloldás
ment
, az őrnagy ur  

Facsimile Image Placeholder
 
 2275 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
történt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, hát azoknak
Szerkesztői feloldás
nem volt
se ágyú se gépfegyver és az oroszok el
Szerkesztői feloldás
voltak
ásva, de
Szerkesztői feloldás
csak
neki
Szerkesztői feloldás
nem
vezettek
Szerkesztői feloldás
volna
, de itt az őrnagy ur,
Szerkesztői feloldás
nem
az alezredes ur, neki, már akkor neki vissza.  
  K. – egy két
Szerkesztői feloldás
ember
miatt, az
Szerkesztői feloldás
csak
az egész vicc
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
akkor
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – nekik 11 árva
Szerkesztői feloldás
van
ottan és segélyt
Szerkesztői feloldás
kapnak
Bár
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az én feleségem
Szerkesztői feloldás
nem
kap semmi segélyt  

Facsimile Image Placeholder
 
 2276 
  global
 
  – és itt 70-80
Szerkesztői feloldás
forint
segélyt kapnak; de
Szerkesztői feloldás
csak
az van benne,
Szerkesztői feloldás
hogy
hanyagság  
 
Szerkesztői feloldás
nem
azér,
Szerkesztői feloldás
hogy
én félnék a golyótól, azt a két fiut sajnálom, aki bárónak odaillienék,
Szerkesztői feloldás
hogy
az anyanyelvétől
Szerkesztői feloldás
meg fosztják
. Hova vonuljon apa nélkül.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2277 
  global
 
  Ferenc 12  
  Sándor 7  
  Máris, az kb
Szerkesztői feloldás
vagy
4
Szerkesztői feloldás
éves
Szerkesztői feloldás
vagy
5 éves Zsuzsi, aki lesz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
csak
másfél
Szerkesztői feloldás
éves
 
  – szép bizony kérem szépen
Szerkesztői feloldás
volt
bárónk  
 
Nagydobrony
Nagydobrony
 
  – sok lakos
Szerkesztői feloldás
van
ott kérem szépen Hidy Erzsi  
  – Én kérem szépen a Lónyaynak
Szerkesztői feloldás
voltam mint
gazda, azért
Szerkesztői feloldás
édesapám
17 évig
Szerkesztői feloldás
volt
ott,
Szerkesztői feloldás
mint
kapásgazda és mikor
Szerkesztői feloldás
megöregedett
, lemaradt arrúl a hivatalrúl és én
Szerkesztői feloldás
léptem
a helyébe  

Facsimile Image Placeholder
 
 2278 
  global
 
  – a
Szerkesztői feloldás
feleségem
kb 1000
Szerkesztői feloldás
koronát
érőt, szülei
Szerkesztői feloldás
elhaltak
, apja, anyja senkije se apja, se anyja, se testvérje és
Szerkesztői feloldás
még
az urát is
Szerkesztői feloldás
mint
legöregebbet  
  – sír  
 
  – olyan
Szerkesztői feloldás
mint
a mi falunk, az egész
Szerkesztői feloldás
országba
híres. Az
Szerkesztői feloldás
elgyün
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az egész
Szerkesztői feloldás
országba
dolgozni.  
  – a jegyző  
  – eh, legyint s keserűen néz  
  – miért
Szerkesztői feloldás
nem
katona?  
  – azért mert ur.  
  – akkor nélkülözhetelen  

Facsimile Image Placeholder
 
 2279 
  global
 
  – a vón
Szerkesztői feloldás
még
a nép. Adót hajtson. Van nálunk olyan, ismerek olyat
Szerkesztői feloldás
hogy
kellene adózni, egyse
Szerkesztői feloldás
volt
kötve
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
öt fiu,
Szerkesztői feloldás
mind
erősebbek,
Szerkesztői feloldás
mint
én, de előljáró
Szerkesztői feloldás
emberek
és kitudta módolni.  
  Fekete arca, komoly
Szerkesztői feloldás
egyenesen
ül, hitetlen,
Szerkesztői feloldás
nem
törődik senkivel és
Szerkesztői feloldás
meggondolja
.  
  – Ej,
Szerkesztői feloldás
dehogy
ugy soroznak  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
ugy?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
 
  – Hogy megy az a golyó  
 
Feje körül
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  – Hát hogyan  
 
Szerkesztői feloldás
Fél
tiz 15 perc mulva
Szerkesztői feloldás
még
most is ha léhosztok  

Facsimile Image Placeholder
 
 2280 
  global
 
  most is nyilall keresztül  
  – sógor  
  – Mit tett
Szerkesztői feloldás
volna
 
  – A könnyű. Bár én halnék
Szerkesztői feloldás
meg
olyan könnyen.  
  – Egen.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogynem
lássa bi a. De nincs mit tenni.  
  – De
Szerkesztői feloldás
nem
győzi kérem szépen
Szerkesztői feloldás
naccsága
.
Szerkesztői feloldás
Nem
győzze.
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
30-40
Szerkesztői feloldás
ember
1000
Szerkesztői feloldás
emberrel
mit tegyen.  
  – Segít bekötni,
Szerkesztői feloldás
még
maga is bekösse.
Szerkesztői feloldás
Még
ott veszett az is. Ha  

Facsimile Image Placeholder
 
 2281 
  global
 
  – Igen kérem, ha
Szerkesztői feloldás
csak
, egy csekély háboru
Szerkesztői feloldás
volna
, akkor igaz. De most
Szerkesztői feloldás
mondjuk
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
nem
is.  
  – eleg az
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
ember nem
hagyná
Szerkesztői feloldás
hogy
ott pusztulsz, segéti az
Szerkesztői feloldás
ember
,
Szerkesztői feloldás
csak
legyen idő.  
  – Milyen  
  – Fedett hely
Szerkesztői feloldás
fedett hely
Szerkesztői feloldás
dehogy
Szerkesztői feloldás
csak
a föld, semmi nincs ott, asztal. Van, ami csak a főorvos úrnál
Szerkesztői feloldás
van
a táskába, kés Vatta, pólya
Szerkesztői feloldás
van
elég?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
gézzel  
 
Szerkesztői feloldás
Meg mindegyik
katona  

Facsimile Image Placeholder
 
 2282 
  global
 
  kap egy kötőszert.  
  Hátradül a széken, a szemébe, az orrára, a könnytől csillogó szemére huzza.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudjá mér harcol?  
  – Hát hadd gyütt
Szerkesztői feloldás
volna.
 
  – Hát hadd telepedett
Szerkesztői feloldás
volna
. Itt ettek
Szerkesztői feloldás
volna
oroszul almát
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Ugyis német uralom alatt vagyunk.  
  – De most tessék arra gondolni,
Szerkesztői feloldás
hogy
neken 11 árvám van
Szerkesztői feloldás
otthon
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2283 
  global
 
  oszt én öccsöstől itt védem a hazát!
Szerkesztői feloldás
csak
az anyai nyelvtül meg ne
Szerkesztői feloldás
fosztódjon
az a két gyerek,
Szerkesztői feloldás
hogy
lehetett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
az is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
polgár.  
  ?  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
. No.
Szerkesztői feloldás
nem
is irom.
Szerkesztői feloldás
Csakmindig
írják,
Szerkesztői feloldás
hogy
tudakozódjak felőle. De hol tudakozodjak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Igen.  
  A két öklét a két térdére teszi, fel a combjára  

Facsimile Image Placeholder
 
 2284 
  global
 
  – s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
lövöldözött  
  – én
Szerkesztői feloldás
nem
.
Szerkesztői feloldás
Nem.
Egyet se.
Szerkesztői feloldás
Nem volt
rá eset
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
még
arra a célra jutottam
Szerkesztői feloldás
volna.
 
  – azér mer a főorvos ur, felkérte a kösséget
Szerkesztői feloldás
hogy nincs kérem semmi
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ott legalább
Szerkesztői feloldás
megpihenünk
. Még
Szerkesztői feloldás
volt
ott egy kis víz,
Szerkesztői feloldás
megfürdött
. És akkor éjjel
Szerkesztői feloldás
megtámadtak
,
Szerkesztői feloldás
nem voltunk
levetkezve,
Szerkesztői feloldás
még
a
Szerkesztői feloldás
nagyságos
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
legalább a kardot tegye le, letette, de egyebet nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
–,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2285 
  global
 
  A falu elárultt.
Szerkesztői feloldás
hogy
nincsen semmi,
Szerkesztői feloldás
nem
tud semmit a kozákrul.
n
Jegyzet Oroszról.
 
  Reggel oszt felkötötték a bírót.  
  – Ott
Szerkesztői feloldás
voltak
elásva a kertbe  
  – Sose láttam
Szerkesztői feloldás
hogy
akasztottak a mi királyunk keze alatta, de ezt láttam. Elég rosz vót.
Szerkesztői feloldás
Hogyan
mikor az
Szerkesztői feloldás
ember
, milyen nyugodalmasan elhelyezte magát oszt ecer csak a golyó közt lett
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Még ha
Szerkesztői feloldás
minden
tiszt ur ott
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lett
Szerkesztői feloldás
volna
a főorvos  

Facsimile Image Placeholder
 
 2286 
  global
 
  ur,
Szerkesztői feloldás
mert
ő azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
meg
kell égetni
Szerkesztői feloldás
minden
falut
Szerkesztői feloldás
meg
kihajtani,
Szerkesztői feloldás
nem
lett volna feleannyi baj se.  
  – Abból sincs semmi
Törölt
« baj »
, haszon. Lelőni őket.  
  Ez egy savanyú
Szerkesztői feloldás
ember
, a kevés fekete bajusza  
  Egy kicsit mosolyog, a hosszu fogai a keskeny szájából  
  – no láttál-e oroszt  
 
Szerkesztői feloldás
nem
láttam
Szerkesztői feloldás
nagyságos
főorvos úr  
  – no itt az orosz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2287 
  global
 
  – de a
Szerkesztői feloldás
meg
kért egy kis vizet.  
  – oda ne adj neki  
  Kidülleszti a mellét  
  – ott lett
Szerkesztői feloldás
vón, meg
Premislibe
Przemyśl
– olyan lassan jött,
Szerkesztői feloldás
hogynem
is lehetett hallanai. Ki gondolta
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
hogy
mi egy nap és egy negyednap jöttünk az ellenségtől és az olyan hamar ott
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Kék nadrágján a piros zsinór  

Facsimile Image Placeholder
 
 2288 
  global
 
  – Ki takarítja el? Ott maradnak  
  – Ott maradnak  
  Egy szóval válaszol gyorsan. Kevés szavú
Szerkesztői feloldás
ember
. Komoly, otthon nagy gondjai
Szerkesztői feloldás
vannak
,
Szerkesztői feloldás
meglett emberek
nyugalmával él.  
  – Igen gyengén
Szerkesztői feloldás
van,
kérem szépen,
Szerkesztői feloldás
nagyon
gyengén
Szerkesztői feloldás
van.
 
  – Fekszik. Igen fekszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2289 
  global
 
  – A  
 
Szerkesztői feloldás
Komolyan, ünnepélyesen
kinyutja a kezét és összecsukott tenyérrel nyujtja ki. A száj  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 2290 
  global
 
  – Szegény
Szerkesztői feloldás
ember
, az soha
Szerkesztői feloldás
nem
érzékenyül el, ha a csatáról
Szerkesztői feloldás
van
szó, de ha a családjáról
Szerkesztői feloldás
van
szó,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
sír.  
  – Igy
Szerkesztői feloldás
vannak
a
Szerkesztői feloldás
csatába
a lelkes hazafiak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2291 
  global
 
  – Igazán, az
tiszt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
urak csak nézik a tiszti szolgát,
Szerkesztői feloldás
mint
a fabábot, és ez egy igazi
Szerkesztői feloldás
emberi
karakter.  
  De nyisd ki az ablakot,
Szerkesztői feloldás
mert
büdös
Szerkesztői feloldás
van
ettől az
Szerkesztői feloldás
emberi
karaktertől.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2292 
  global
 
  – Mi az a pánik?  
  – Hát a fejvesztett ijedtség, az állati félelem, – ugy gondolom  
  – A visszavonulás kérem, az a pánik.  
  Egyszerüen
Szerkesztői feloldás
mondja
s a lelkében le
Szerkesztői feloldás
van
egyszerüsitve a dolog.  
  – Ha felbomlik a
Törölt
« rend »
szakasz. Láttam én,
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
emberek
se állani, se szaladni
Szerkesztői feloldás
nem
tudtak.
Szerkesztői feloldás
Nem
értette mi történik és reszketett. A fegyvert
Szerkesztői feloldás
nem
birta tartani.  
  Elvonja széles ajkait, megvető fanyar mosolyával, törpére nyirt bajusza,
Szerkesztői feloldás
mint
egy bozót az ajkak sápadt dombján.  
  – Mert kérem, ha a szakasz együtt van, elől a szakaszvezető mellette a tizedesek, őrsvezetők; a hadnagy, – akkor  

Facsimile Image Placeholder
 
 2293 
  global
 
  akármilyen is a veszély
Szerkesztői feloldás
nem
látja,
Szerkesztői feloldás
nem
bánja. Mint az esernyő alatt, – van, van eső, de őt
Szerkesztői feloldás
nem
éri. De ha elveszti a szakaszt, akkor vége. Akkor azt érzi,
Szerkesztői feloldás
hogy
a föld is
Szerkesztői feloldás
megszakadt
alatta. Mert sohasincs magára hagyva, hát gondolni se tudja mi lesz.  
  (El fog jönni az idő,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
lesz tömegharc. Egy ember egy várost el tud pusztitani s egy hadsereget. Akkor megint portyázó harc lesz. Egyéni bátorságra alapitva)
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2294 
  global
 
  Zemlényi Lajos    
  Összerántja magát,
Szerkesztői feloldás
megfázott
. Köhint is egy párat;
Törölt
« ott »
egy kis piros báránybőr takarót talált maga mellett, magára huzza, de kilóg keze, lába.  
  – Muszáj lesz egy olyan vasuti bakterről lehuzni egy bőrbundát. Most már tiszteknek
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, sokaknak
Szerkesztői feloldás
van
olyan.  
  Fekete dus bajusz felpödörve két oldalt, most olyan nehezen áll a
Szerkesztői feloldás
mindig
vigyorgásra kész arcához.  
  – cscsak má
Szerkesztői feloldás
nem
bir az
Szerkesztői feloldás
ember
a fáraccsáktó fekelni!  
  – osztán
Szerkesztői feloldás
mégpedig
az ajjava. Ez
Szerkesztői feloldás
meg
teljesen uj vót, mikor felszereltem  

Facsimile Image Placeholder
 
 2295 
  global
 
  osztán ez a köpönyeg is a legnagyobb
Szerkesztői feloldás
emberre
való, egyes szám, soknak térgyig ér a köpönyeg,
Szerkesztői feloldás
mert
nincs ilyen nagy szám.  
  Mintha dadogna, ugy nyög.  
  – hava
Szerkesztői feloldás
köpönyeg
, de azér jó – mer – kilehet kapcsolni veékonyabb, – de asse
Szerkesztői feloldás
mindegyik
,
Szerkesztői feloldás
vagy
olyan amék
Szerkesztői feloldás
csak
olyan.  
  – Kosztolás kitünő!!!  
  felrántja a szemöldökét, a szemei kerekre nyilnak.  
  – osztán
Szerkesztői feloldás
van
olyan is, ahol építtettek tábori konyhát, olyan bogrács szerü,
Szerkesztői feloldás
hogy
is hijják, kondérok.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2296 
  global
 
  – hatalmas darabokat adnak szóval
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Mostan
Szerkesztői feloldás
megvan
200 gramm
Szerkesztői feloldás
megvan
.  
  – Vállalkozónak ugyan, de
Szerkesztői feloldás
megvan minden
ezredik
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
minden
elkülönitett zászlóaljuk külön, ha egy helyben vannak akkor az ezred gazdasági hivtaltól tartozik vásárolni,
Szerkesztői feloldás
mert
az egész raktárakat rendez be, cukor, kávé, tarhonya, hordós káposzta. lebbencs tészta,
Szerkesztői feloldás
minden
, a hust
Szerkesztői feloldás
pedig minden
városba egy esetleg 2 szállitó, az is a gazdasági hivatal feladata.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2297 
  global
 
  A századparancsnokok azt kötelesek ellenőrizni,
Szerkesztői feloldás
hogy
szép, elég,
Szerkesztői feloldás
meglegyen
, nyomtatékot
Szerkesztői feloldás
nem
szabad ráadni. Ezért
Szerkesztői feloldás
van
ellenőrző altiszt, –
Szerkesztői feloldás
megvizsgálja
, visszadobja,
Szerkesztői feloldás
nem
szabad elfogadni.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
és a tápzászlóaljakkal
Szerkesztői feloldás
nem
tartják fenn az összeköttetést. A csapat parancsnokok hibája. Sok fejetlenség
Szerkesztői feloldás
van
,
sokszor
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
idehaza is
Szerkesztői feloldás
megtörtént, hogy
ugy megyünk
Szerkesztői feloldás
hogy nem
tudják merre a tápzászlóalj.  
  Megtörtént,
Szerkesztői feloldás
hogy
a mi ereinket  

Facsimile Image Placeholder
  2298  
  boncolták,
Szerkesztői feloldás
hogy
lucernát találtak a belébe. Tarlórépát, káposztát, amit
Szerkesztői feloldás
meg
tudtak fogni. Vót annyi,
Szerkesztői feloldás
hogy
naponta 160-at temettek el. A
Szerkesztői feloldás
meghülés
is hozzájárult.  
  – Eleinte olyan rosszul
Szerkesztői feloldás
mint
,
Szerkesztői feloldás
hogy
az oroszok rögtön ellőtték a mi  

Facsimile Image Placeholder
 
 2299 
  global
 
 
  egy szakasz  
  egy cug
n
Jegyzet Szakasz (német).
 
  280
Szerkesztői feloldás
ember
negyede  
  54-57
Szerkesztői feloldás
ember
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  hadnagy,
Szerkesztői feloldás
főhadnagy, őrnagy, szakaszvezető
a kettő szárnytisztes ha tiszt vezet  
  dobos beosztott négy tiszt.  
 
  trombitás  
  1– százados  
  1 század
zászlós
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
4
Szerkesztői feloldás
hadnagy főhadnagy
1
Szerkesztői feloldás
őrmester
 
  most van
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
20-22 orosz szakasznak is, de az túl sok  
  a századoknál 16 altiszt s ötven – 50
Szerkesztői feloldás
ember
– 200 16  
  még a 2 suszter 2 szabó
4
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szakács 1 lovász
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  hangász
n
Jegyzet Kürtös, trombitás vagy dobos a hadseregnél.
szolgák  
  5 szolga  
  2 dobos  
  2 kürtös  
  230  

Facsimile Image Placeholder
 
 2300 
  global
 
  zászlóaljparancsnok  
  segédtiszt  
  gazd tiszt  
 
  3ik honvéd gyalogezred rendesen 4 zászlóalj egy ezred illetve 3 zászlóalaj s egy
Szerkesztői feloldás
pótzászlóalj
most van 11 is  
  – tényleges 3
Szerkesztői feloldás
elment
1
Szerkesztői feloldás
pótzászlóalj
 
  – menetzászlóalj 3 és 1
Szerkesztői feloldás
pótzászlóalj
 
  – népfelkelők, tábori zászlóalj 3 és egy
Szerkesztői feloldás
pótzászlóalj
 
  ezek tábori zászlóaljak  
  most ismét menetet csinálnak  
  és azóta alakítottak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2301 
  global
 
  hadtápzászlóaljunkat ezek el lettek látva régi Werndl fegyverekkel,
n
Jegyzet Hengeralakú zárókészülékkel működő hátultöltő puska, az osztrák-magyar hadseregben 1888-ig használták, de a helyi szolgálatot teljesítő népfelkelés egy részét még a világháborúban is ezzel szerelték fel.
és zsávoly
n
Jegyzet Nyári egyenruhák készítésére használt, sávolykötésű len- vagy pamutszövet.
nadrágot kaptak, és rögtön tüzbe vitték,
Szerkesztői feloldás
pedig nem
az lett volna a céljuk.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2302 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
még
ez lett jóhatással,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy barátnak, a
munkácsi
Munkács
adóellenőrnek a felesége 5 gyerekkel, hozta belenyugodott aztán, – s nevetve
Szerkesztői feloldás
mondja.
 
 
  – a fülbevaló viccen nevet  
  – hát bizony mi se vagyunk se jobbak se rosszabbak,
Szerkesztői feloldás
mint
más, a mi népünk  

Facsimile Image Placeholder
 
 2303 
  global
 
  Fontoskodva,
Szerkesztői feloldás
mint
egy komondor, vagy egy nagy bajuszos macskafaj, előre sunyt
n
Jegyzet Lehajtott (népies).
fejjel, a fölcsuszott magas homlokával s a középen a középre lecsuszott hajjal, bozontos szemöldöke, amelyet
Szerkesztői feloldás
mindig
felránt amikor valami jelentékenyet mond.  
  Rengeteg bakkancsai; barnák és befüzetlenek. A felső teste iszonyuan széles és gömbölyüek a vállai, kicsiket nevet és nyekegve, fontosan beszél. Alig van nyaka s a válla a füléig ér,
Szerkesztői feloldás
mindig
beesett a melle  

Facsimile Image Placeholder
 
 2304 
  global
 
  – Épen szombaton nem vonultak ki esett az eső és iskolát
Szerkesztői feloldás
tartottak
 
  Felnéz az ég felé, mintha onnan keresne segítséget s a homlokán négy ránc szalad fel.  
  – Van egy őrmester, csakugyan, az lett
Szerkesztői feloldás
volna
a transzportvezető de lemaradt  
  – ellőre van képpezve  
  – 8-10 napot vesz igénybe  
  – tulajdonképp  
  – a legénység hangulata bizony különböző, másképen
Szerkesztői feloldás
nem volna
rossz  
  – sokan azér zugolódnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
a zsidókat
Szerkesztői feloldás
mind
hazabocsátják és
Szerkesztői feloldás
ilyen
könnyebb helyőrségi szolgálatra teszik őket  
  – az igaz hogy
Szerkesztői feloldás
gyáva
, de itthon
Szerkesztői feloldás
nem
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2305 
  global
 
  volnál szemtelenebb, tolakodóbb.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
, amint a mozgósitás
Szerkesztői feloldás
megtörtént
már özönlöttek. Az összes kórházak, kollégium, internátus, a nagyobb középületek
Szerkesztői feloldás
mind
tele
Szerkesztői feloldás
vannak
. Vót ojan nap,
Szerkesztői feloldás
hogy
8-900
sebesültet
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hoztak. Azután a Nagyerdőn épült egy uj szanatorium, az is tele
Szerkesztői feloldás
van
. Ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
nem férnek, a
Törölt
« uj »
sebesülteket haza eresztik a környékre is, , azt
Szerkesztői feloldás
mind
elbocsájták ha bir menni, a családjához,
Szerkesztői feloldás
vagy
szüleihez,
Szerkesztői feloldás
meg
van nekik hagyva hogy naponkint
Szerkesztői feloldás
vagy
hetenkint bejárjanak. Vannak akik kigyógyultak, de
Szerkesztői feloldás
nem
találják harcképesnek, adnak neki tiz napi szabadságot.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2306 
  global
 
  – Nálunk villanyosok hordták be,
Szerkesztői feloldás
meg
azonkívül mentőkocsi de akkor jöttek 800ával.  
  – Nem sajnálkoznak. Egy páran menekültek, olyan gazdag családok, illetve
Szerkesztői feloldás
csak
a nők.  
 
  – És a sáncuk ojan paraktikusan
Szerkesztői feloldás
van
csinálva,
Szerkesztői feloldás
hogyha
elfoglaljuk is, mi
Szerkesztői feloldás
nem
vesszük hasznát.  
  – Legtöbb helyen a szerbek, de még az oroszok is ugy el
Szerkesztői feloldás
vannak
készülve
Szerkesztői feloldás
hogy
erre az ódalra betonfallal
Szerkesztői feloldás
lenne
ellátva.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2307 
  global
 
  – Nyitva de zenélni 11 után nem szabad.  
 
  Szirtay Kálmán  
  Kulin Sárit vette el, Kulin Imréék, a
debreceni
Debrecen
kuriai bíro tvsz. elnök lányát  
  – vót
Szerkesztői feloldás
vagy
7  
  – szép anyós  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
laknak.  
  – Pista s az apja, egy karácsony estére  

Facsimile Image Placeholder
 
 2308 
  global
 
  – jó estéket töltöttek ott azelőtt. Igazán
Szerkesztői feloldás
nem
tud a Domahidyné 340 holdját vette
Szerkesztői feloldás
meg
,
Tótiba
Tóti
500 hold földje maradt, Lajos el mondta
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
(ez ügyvéd
Nagyváradon
Nagyvárad
) Lajos ott hagyta neki s
Szerkesztői feloldás
csak
20000 koronát
Szerkesztői feloldás
vagy forintot
kivánt.  
  Vót egy kevés adósság is, de ez
Szerkesztői feloldás
nem volt
majd
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
500 ezer
Szerkesztői feloldás
volt mert
később vette
Dengelegi
Dengeleg
és ezredrészét a lányok kapták, mert 2 is tanárhoz mentek férjhez,
Szerkesztői feloldás
mind
ilyen.  
  – 2, 3, 6 még a tótót el
Szerkesztői feloldás
nem
adta többi gazdálkodott  

Facsimile Image Placeholder
 
 2309 
  global
 
  2000 holdról.  
  – rosz termések is jöttek, perei is vót neki, aztán a géppek vásárlásába, sok mindenbe lehet. Nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
akart. A
Szerkesztői feloldás
nem
jó birtok volt, alig
Szerkesztői feloldás
volt
valami talajvíz rajta, akkor is azt akarta,
Szerkesztői feloldás
hogy
alagcsövezi a Domahidyné.  
  – Az apja is  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 2310 
  global
 
  Átvette a nagy ivalakú  
  Menet-levél Marsch-Route  
  I Ökrös József őrmester 4 altiszt 26
Szerkesztői feloldás
ember
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2311 
  global
 
  Szaniszló  
  Zelemy Mariska  
  Domján Gyula  
  Dávidházy  
  Millye  
  Molnár  
 
  – egy
kabai
Kaba
pap  
 
Debreceni
Debrecen
egyháztól 6000
Szerkesztői feloldás
korona
püspök helyettes  
  Sándor másod főjegyző, tifuszba halt  
  János szolgabirót, elkergették nyugdijba az egyházhivatal, iktatói állást tölthet be  
  Mariska, kisvárdai adótárnok, vezető szint, 2000
Szerkesztői feloldás
forint
körül s semmi mellékes
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2312 
  global
 
  98 őszén adta oda
Endrédre
Érendréd
 
  Szentgyörgyi Pali bácsinál
Szerkesztői feloldás
mindig
összegyültek
Karácsba
Karács
Szerkesztői feloldás
már
egész harag fejlődött – olyan divat lett,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fiuk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
barát lettem  
  900 – katona  
  903  
  4 – csendőrség  
 
7
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
– jul 25 – szereltem le
Kassán
Kassa
márc 15-én kértem meg, – akkor jutott eszembe, adták azt  
  birósági tiszt  
  dohánygyár  
  sok barát volt
Munkácson
Munkács
 
  Orosz vég, aljegyző Kulcsár Kálmán ott 45
Szerkesztői feloldás
forint
havidijra ment, kisegitő jegyzőnk – a dohánygyár dolga  

Facsimile Image Placeholder
  2313  
  – legjobb lett
Szerkesztői feloldás
volna
el
Szerkesztői feloldás
sem menni
a csendőrségtől, otthagytak
Szerkesztői feloldás
volna
a századirodába és most törzsőrmester vagyok. Az
Szerkesztői feloldás
pedig mindig
jobb,
Szerkesztői feloldás
mint
igy polgári segédhivatalba lenni. Ennek
Szerkesztői feloldás
nem
egy
Szerkesztői feloldás
ember
szokásait kell
Szerkesztői feloldás
megszokni
, ez járásőrmester  
  1600
Szerkesztői feloldás
korona
volt, most  
  2040
Szerkesztői feloldás
korona
s idejéhez képest 600 pótdíj a próbacsendőr  
  fütés 900  
  világítás 1000 egy évre  
  lakás 1100 3 évre  
  irodai pótlék 1200 4 évre  
  vezénylési
Szerkesztői feloldás
pótlék
 
  ez sok
 
  bucsuk  
  vásár  
  pertu  
  mozgalmak  
 
  duplán
Szerkesztői feloldás
minden 4 évben
– 100
Szerkesztői feloldás
korona
 
  többre megy,
Szerkesztői feloldás
mint
egy szolgabiró  

Facsimile Image Placeholder
 
 2314 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
január
26 –
Szerkesztői feloldás
december
31-ig
Endréd
Érendréd
reggel a csendőrségnél jelentkeztem.  
  – a cigányok
Szerkesztői feloldás
mindig
20 korona se többet, se kevesebbet Nagy Pista  
  – és mikor igy
Szerkesztői feloldás
vacsorára
Szerkesztői feloldás
nem
adtam többet 2 koronánál neki, de
Szerkesztői feloldás
volt eset hogy
10 koronát
Szerkesztői feloldás
vagy
ha
Szerkesztői feloldás
nem
10
Szerkesztői feloldás
korona
20-at  
 
Szerkesztői feloldás
Nemcsak
abba az időbe, mikor özvegy
Szerkesztői feloldás
voltam
Élesden
Élesd
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2315 
  global
 
  – én ép kin
Szerkesztői feloldás
voltam
Szerkesztői feloldás
szolgálatba
Szerkesztői feloldás
még
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
be őrsparancsnok, én ki
Szerkesztői feloldás
voltam
nyomozni  
  Egy szegény székely a
Szilágyságba
Szilágyság
vásárolt össze a rákot 180-160
Szerkesztői feloldás
korona
értékű
Szerkesztői feloldás
volt
.
Pestre
Budapest
akarta szállítani  
 
Szerkesztői feloldás
Van
ott az állomásnál egy vizi malom.
Szerkesztői feloldás
Hogy
a rákot felfrissítse beletette a patakba és lefeküdtek egy bokorba,
Szerkesztői feloldás
délután
 
  az állomástól
Szerkesztői feloldás
pedig
egy kocsi ment befele s
Szerkesztői feloldás
megpillantotta
a rákot fogta magát és felrakta elvitte  
  De
Szerkesztői feloldás
meglátta
az ember s  

Facsimile Image Placeholder
 
 2316 
  global
 
  szaladt a kocsi után. A fiakkeres,
n
Jegyzet Kocsis.
Szerkesztői feloldás
hogy
a bajt elkerülje, elvitte ajándékba Beöthynek.  
  Ez
Szerkesztői feloldás
meg
rögtön szétbontotta?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
telt bele egy félóra se, sokalta, küldte örömmel.  
  Az
Szerkesztői feloldás
ember meg
ment, panaszt tett a főbírónál.  
  Bárczy a főbíró, annál tette, s ez
Szerkesztői feloldás
nem
vette tudomásul, nála is
Szerkesztői feloldás
volt
belőle.  
  Fogta magát és ráfogta
Szerkesztői feloldás
hogy
idegen területen rákászott.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2317 
  global
 
  A rák elkobozandó.  
  Ha én otthon vagyok, összetüzök a szolgabirókkal.  
  Mi
Szerkesztői feloldás
nem voltunk
otthon,
Szerkesztői feloldás
megbízta
a
céckei
Cécke
őrzöt s a csendőröket irányította,
Szerkesztői feloldás
hogy
így nyomozzanak, s a csendőr is valótlan dolgot jelentett  
  Én
Szerkesztői feloldás
megbotránkoztam
s a járásőrmester azt
Szerkesztői feloldás
mondta,
hogy hagyjuk  
  Akkor választottak képviselőt, magát, ő lett
Szerkesztői feloldás
tiszteletbeli
főbíró  
  Ezt tette Nagy Béla pellengérre,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2318 
  global
 
  A
sergesi
Serges
jegyző esete kisk. körjegyzőség. Na,
Szerkesztői feloldás
voltam
micsoda Bélának hijjak azt.  
  Az adókkal nyomta a lakosságot, ott olyan birák
Szerkesztői feloldás
vannak
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a biró a tarisznyába teszi a pecsétet, beviszi a jegyzőhöz  
  Behajtotta az adót, de
Szerkesztői feloldás
nem
könyvelte el  
  Farkasházyhoz mentek parancsra. Ez utána nézett. S a jegyző kiutasitotta az irodából. Ez táviratozott és felfüggesztették, de utána visszahelyezték  

Facsimile Image Placeholder
 
 2319 
  global
 
  Ugy reszketett ott a főbiró
Szerkesztői feloldás
hogyha meg nem
bukik Farkasházy végük van.  
  Az összes párt megbukott, a jegyzőket mind elpusztították.  
  És 3szor is feljelentettek miatta.  

Facsimile Image Placeholder
  2320  
  x (próba) csendőr  
  xx  
 
(próba) csendőr
graphic
 
csendőr
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
magyar korona  
  járőrvezető  
  ezek egy továbbképző tanfolyamot végez  
  csendőrtiszt, őrmester  
  12-16 évre valóságos őrmester  
 
16-20 évre
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
amit a járásőrmester  
 
pertlivel
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
graphic
 
 
dupla pertli a valóság
graphic
 
 
ezüst
graphic
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2321 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – kellő
Szerkesztői feloldás
bizalommal
híjja  
  – beszámíthatatlanság  
  – igyekeznek elsimítani,
Szerkesztői feloldás
mert
urak
Szerkesztői feloldás
vannak
benne.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Gróf
Károlyi Imre autója felborít egy szekeret, két zsidó
Szerkesztői feloldás
megsebesül
, egy nagy birtokos
Királyiból
Sajókirályi
, – Máté vizsgálóbiró azt
Szerkesztői feloldás
mondja
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
bánom én, ha van, hozza is be  
  – Én
Szerkesztői feloldás
pedig megvasalom
, ha okoskodik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2322 
  global
 
  elhozta érte, elébb a helyszínére, ott cséplés volt, kihallgatta, aztán a grófot, aztán
Szerkesztői feloldás
megint
a zsidó asszonyt is. Az
Szerkesztői feloldás
ember
életveszélyes sérülés, a gróf visszament
Szerkesztői feloldás
megnézte
, ott hagyta, kör és sok
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
volt
.  
 
Szerkesztői feloldás
Vagy
3 napig tartott, már azalatt míg én oda nem mentem ment az urad.
Szerkesztői feloldás
, a főbiró,
Szerkesztői feloldás
pedig nagyon
egyenes
Szerkesztői feloldás
ember volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy
simítsuk el, Markovits M. és azt
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
nem
simítok semmit. Már mikor felment az ügyészségre,
Szerkesztői feloldás
csak
elsimították!  
  Persze
Szerkesztői feloldás
volt
ott orvos
Szerkesztői feloldás
nem
is egy,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2323 
  global
 
  ezen botránkozott
Szerkesztői feloldás
meg
az a földbirtokos. Felgyógyult sokára, a háziasszonya,
Szerkesztői feloldás
mint
két orvos. Ápoltatta. A kárt is
Szerkesztői feloldás
megtérítette
.  
  – Gondatlanságból okozott
Szerkesztői feloldás
emberölés
vétség
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szabadságvesztés büntetés. És életfogytiglani járadék,
Szerkesztői feloldás
vagy
Szerkesztői feloldás
egyszersmindenkorra
fizetendő. Politikai állásától is felfüggesztendő.  
  Ugy jártak ott az örsre, míg a jelentést be
Szerkesztői feloldás
nem
adta, még fel se irta már
Székelyhidról
Székelyhid
jött a parancs, hogy a fogalmazványt terjessze fel.
Szerkesztői feloldás
Pedig
ott az a szebb s ezzel tartják fel a tekintélyt,
Szerkesztői feloldás
hogy
ott  

Facsimile Image Placeholder
 
 2324 
  global
 
  se ajándék se részrehajlás.  
  – Mit tehet nekem egy gróf. Egy csendőrnek. Elvághatja a haladást?  
  Elmegyek egy más ezredes kerületébe.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2325 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
gróf
Zichy Ráfael  
  Pallaviciny lány a felesége,
Szerkesztői feloldás
nagyon
gőgös azt
Szerkesztői feloldás
mondják
, azért
Szerkesztői feloldás
nem
él társadalmi életet. De méghozzá népszerű
Szerkesztői feloldás
volt
, nagyon mutogatta
Szerkesztői feloldás
hogy
mit lőtt.  
 
  De Zichy Ödön nem is népszerü, erre azér is haragszanak,
Szerkesztői feloldás
mert
ha egy tisztviselőjét talál
Szerkesztői feloldás
valakinek
iszik vele. A felesége is olyan gróf Bethlen az élesdi lánya.  
 
  Marosi, Rév főgondnok
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a csepkőbarlangba. Vasúti, kap 33
Szerkesztői feloldás
forint
nyugdíjat,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2326 
  global
 
  Az anyja
Bánffy hunyadi
Bánffyhunyad
 
  Csőregi lány,
Szerkesztői feloldás
református
Az apa volt.  
  – Hol ismerte
Szerkesztői feloldás
meg
őket  
  – Hát már az úré, 37000 két hold földje – a cseppkő barlang, – az öreg aztán olyan főgondnok, és iszákos, és
Szerkesztői feloldás
mondott
olyan bolondokat,
Szerkesztői feloldás
hogy
a hasukat fogják,
Szerkesztői feloldás
vagy
ott
Szerkesztői feloldás
van
már több 30 événél azt is a gróf csinálta olyan kisebb állomást ő
Szerkesztői feloldás
volt
az állomás vezető.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
tanulta
Szerkesztői feloldás
meg
, szabómester az öreg,  

Facsimile Image Placeholder
 
 2327 
  global
 
  de itt elment a vasuthoz. De értett a kőrobbantáshoz, kinevezték vasúti bakternak, de ő sose
Szerkesztői feloldás
volt
szolga,
Szerkesztői feloldás
hanem
ilyen felügyelő, 4
Szerkesztői feloldás
korona
napidíjat is kapott. A barlang felfedezése és az ő műve tulajdonképpen
Szerkesztői feloldás
volt
annyi egy nagy
Szerkesztői feloldás
ember
turista,
Szerkesztői feloldás
meg
egy pályafelvigyázó is és
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, 3szor fedezték fel  
  15 éves kora óta a főerdészéknél
Szerkesztői feloldás
van
a barlangba,
Szerkesztői feloldás
nem
bálon.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2328 
  global
 
  – Egymásra
Szerkesztői feloldás
vannak
utalva a csendőr
Szerkesztői feloldás
meg
az uradalmis
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
,
Szerkesztői feloldás
mert
40 órás szolgálat, hát az
Szerkesztői feloldás
ember nem
tud hova lenni. Meg nekik is jó.  
  – A tótok vadorzók, ott oláhok laknak  
  – A biróságiak
Szerkesztői feloldás
nem
is várták,
Szerkesztői feloldás
hogy
jöttem, ők maguk kerestek fel,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
szervusz szervusz  
  – 4000
Szerkesztői feloldás
korona
kaució kellett volna. Az öregeknél kétszer annyi jövedelem
Szerkesztői feloldás
van, mint
neki, de
Szerkesztői feloldás
nem
tesznek abból félre semmit. De olyan  

Facsimile Image Placeholder
 
 2329 
  global
 
  konyha
Szerkesztői feloldás
van
nála,
Szerkesztői feloldás
hogy nem volt
ki se
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lakik olyan jól. Ahhoz jól ért, de most Laura  
 
  Kovács Ákos,
Szerkesztői feloldás
vagy
60 cselédje vonult be,
Szerkesztői feloldás
mindnek
kiadja a kauciót és
Szerkesztői feloldás
még
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
45 liter tejet beküld, kenyeret, kalácsot süttet söröket vitett ki az állomáshoz, még le huzták a katonákat megtáncoltatták pedig nagy lányai vannak, hát ugy látszik
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Szerkesztői feloldás
gróf
Tisza 3 hónapig adta, de akkor kidobta őket,  
 
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 2330 
  global
 
  semmi jel
Szerkesztői feloldás
nem
mutat arra,
Szerkesztői feloldás
hogy
zsidók-e, egy intézője  
  – legtöbb
Szerkesztői feloldás
magyar
pusztul.
Szerkesztői feloldás
Mindenütt
azt nyomják előre.  
 
Szerkesztői feloldás
csak
elnézek
Debrecenbe
Debrecen
is, zsidók nyomorult népség, azt
Szerkesztői feloldás
mind
előléptették, rólunk magyarokról szó sincs, akármilyen használható.  
  Olyan elborulás,
Szerkesztői feloldás
hogynem
is érdemes élni.  
  Ott is D-t a legfőbb vezető tiszt zsidó. Természetesen a gazdasági hivatalba
Szerkesztői feloldás
mind, mind
zsidók vannak berakva  

Facsimile Image Placeholder
 
 2331 
  global
 
  Természetesen ezek
Szerkesztői feloldás
csak
politikából csinálja Révész hogy szidja a zsidókat. Kihallgatáson
Szerkesztői feloldás
mindig
leszidja, büdösnek elmondja és ahol egy kis jó hely van, biztonságba, ott
Szerkesztői feloldás
van csak
zsidó. De annyi
Szerkesztői feloldás
nem
fog gazdagodni, zsidó;
Szerkesztői feloldás
csak
itt a gazdasági hivatalról is. Bevasalásokat ők eszközlik.  
  – Jaj de
Szerkesztői feloldás
megkötni
jó lesz mozogni
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is.
n
Jegyzet A következő 5 számozott (2332., 2333., 2334., 2335., 2332.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 
 2333 
  global
 
  Margit Deák    
 
Szerkesztői feloldás
nem
vették be az urát,
Szerkesztői feloldás
mert
egyik szemére
Szerkesztői feloldás
nem
lát, gazdász. De most bevették
Szerkesztői feloldás
volna
, hát kitanulta a sofförséget és jelentkezett. És
Szerkesztői feloldás
nem
is volt ideje hazamenni.  
  – és ez jobb?  
 
Szerkesztői feloldás
Hogyne
.
Szerkesztői feloldás
Nem
megy tüzbe.  
  – és ugy beszéli az unokafivére sógora,
Szerkesztői feloldás
hogy
egyszer egy métert ugrik az autó. Megállanak. És aztán
Szerkesztői feloldás
megáll
. Hát holttestek méteres dombokban.
Szerkesztői feloldás
Nem
tudta tovább vezetni. A főhadnagy rászólt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és menni kellett. Hát az borzasztó volt. Süppedt és zökkent.  
  A kis fehér zsebkendője a kezében, az ujján csillog a vastag, fényes, arany karikagyűrű; a keze olyan fehér és puha és kék eres; kis  

Facsimile Image Placeholder
 
 2334 
  global
 
  szépformáju orrocskája olyan bánatos, magas domboru homlokára vékony szálakban hull le a haj; rövid lágy barnával rajzolt szemöldöke elbuvik a hajszálak fodrában s szép barna szemei, mint a bogarak, csillognak, egy pillanat mulva csillog az arca  
  – hát kellene egy bluz nekem. Egy melegebb. De az olyan csinos, rá
Szerkesztői feloldás
van
varrva.  
  Az állát, telt kis márványállát fölemeli s töltött kövér nyakán a fekete keskeny bársonyszalag,
Szerkesztői feloldás
mint
egy vágat a hófehéren. Fülében egy parányi gyöngyszem csillog a villanylámpa fehér fényében. Csodálatos arca, amelynek nagy és sik mezői piros fényben tükröznek, elöl csoportosítva a szemek orr és ajkak dimdombjait viseli. Sötétbarna haját lesimítva fényesre  

Facsimile Image Placeholder
 
 2335 
  global
 
  kefélve csillog,
Szerkesztői feloldás
mint
a csikó háta.  
  Elfeledkezik
Szerkesztői feloldás
minden
bajról és míg hallgat az ajka biborban ég, mint a seb, forrón és lázasan, régen nem csókolva, éjjeli sovárgástól, nappali sirásoktól, sok elernyedt tétlen merengéstől ég a fehér arca alján.  
  – Jaj nekem is sokszor, én is, – igy van kedvem nyafogni, – és gyönyörködve nézi a csöpp lány gügyögését, aki odabuvik kis, sima kócos fejével az édes anyja nyakába s összedugják a fejüket. a két  
  – Óh istenem ez a nagy lány, olyan nagy ez,
Szerkesztői feloldás
mint
egy kis pont, mint egy mákszem.  
 
  – Hol volt apád?  
 
Ungváron
Ungvár
tárgyaláson  
  – És mit beszél  
  – Azokat a rokonokat, akiket keresett,
Szerkesztői feloldás
nem
találta. Elmenekültek.  
  – És a tárgyalás megvolt?  
  – Hogyne.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2336 
  global
 
  – A nagyságos asszony
Szerkesztői feloldás
mindig
sír és a főhadnagy úr
Szerkesztői feloldás
mindig
nevet  
  – és a tudod
Szerkesztői feloldás
mindig
együtt jártak és az a kis asszonyka
Szerkesztői feloldás
nagyon
kapaszkodott az urába!
Szerkesztői feloldás
Pedig
azelőtt
Törölt
« neki »
sose voltak  

Facsimile Image Placeholder
 
 2337 
  global
 
  – Én most
Szerkesztői feloldás
mindig
arra gondolok
Szerkesztői feloldás
hogy
ha
Szerkesztői feloldás
gyünnek
az
orosz katonák
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. De hát a mieink is jönnek? Nem? … Jaj istenem, én rögtön mérget adnék be a mamának.  
  – Hol a méreg?  
  – Van.  
  – Honnan?  
  – Hát a Pista drogista.  
  – És saját magának is?  
  – Jaj istenem, azt
Szerkesztői feloldás
nem
tudom.  
 
  – Tudod nekünk, az én nővérem, aki
Szerkesztői feloldás
meghalt
, annak az urának a nővére, hét napig éjjel-nappal a tüzvonalba
Szerkesztői feloldás
volt
, a borjut elvitte a házából, keresztül  

Facsimile Image Placeholder
 
 2338 
  global
 
  lőtte a sapkáját, és a köpönyegén
Szerkesztői feloldás
vagy 6 lyuk.  
  – Egy zászlós 23 csatába vett részt és egyszer bujt, egy bokorba és ott egy másik zászlós is borotválkozik. Jaj, olyan komikus volt, hát te mit csinálsz? Elviszi a fejed a golyó. De legalább ne vigye szakállasan.  
  – Egy bokorba kártyáztak 3-an srapnel
n
Jegyzet Repeszgránát (német).
jön s egynek félre esik a feje, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a másik  
  – Ne nézze kend a kártyát. Jaj, istenem, ne nézzen kend a kártyába s nevet. Jaj, az a nagy copfja neki, az a nagy copfja. Zoltán is elvitte  

Facsimile Image Placeholder
 
 2339 
  global
 
  a zsilettet,
Szerkesztői feloldás
nem
tudta hányszor borotválkozott vele. Az unokabátyám is ott van és ilyen szakálla van,
Szerkesztői feloldás
csak
a hangjáról ismeri meg. Ő is futár. Gyors futár. Igy nézhet ki Zoltán, jaj istenem milyen sovány lehet. Most már 9 hete lesz,
Szerkesztői feloldás
hogy
oda van.  
  – Ez rossz nyár volt  
  – És a tél milyen lesz. És te ugye
Szerkesztői feloldás
meg vagy
változva, az
Szerkesztői feloldás
emberek
is
Szerkesztői feloldás
minden
,
Szerkesztői feloldás
minden
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 2340 
  global
 
  1/2 8  
  Gyöngyi    
  – Minek ment el Kis Virág?  
  – Hogy vágyik utána! Már délután is
Szerkesztői feloldás
mondta
, mikor elvitték,
Szerkesztői feloldás
hogy csak
azért engedte el kisvirágot,
Szerkesztői feloldás
mert
azt hitte itthon lesz mikor én haza jövök.  
  – Ugy sajnálom kisvirágot,
Szerkesztői feloldás
hogy
elment  
  – Sajnálod?  
  – Ha hazajön akkor – akkor – akkor ő – akkor – azt
Szerkesztői feloldás
mondom
neki, hogy (lesüti a fejét, mert restelli
Szerkesztői feloldás
elmondani
) édes kis Virágom…  
  – Mit mond? … Jaj te kedves.  
  – Nahát ez a gyerek
Szerkesztői feloldás
még
így soha senki után
Szerkesztői feloldás
nem
vágyódott.  
  – Se Terka, se mama után. Mert másról nem lehet szó.  
  – Se én  
  – De. Még magát emlegeti  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2341
 
  néha.
Szerkesztői feloldás
Nem
annyira, de kérdik, hogy minek ment el apuka, mikor jön haza.  
  – (nyüglődik)  
  – No, ha elalszol, hazajön.  
  – Hehe… csillog a szeme az arca, s hangosan kacag.  
  – Már
Szerkesztői feloldás
csak
a gondolatára is
Szerkesztői feloldás
hogy
örül.  
  – Ha megjön, majd lármázik,
Szerkesztői feloldás
hogy
csiricseratiricsora és te felébredsz.  
  Elcsillapodik, kacag, aztán beszél, dudol s a végén szinte önkéntelenül nyögdécsel, már maga se tudja miért megtetszik neki a nyögdécselés és a hangját próbálja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
Szerkesztői feloldás
2342
 
  Kinn a kaszárnyában.  
n
Jegyzet Laudon kaszárnya: Kaszárnyából átalakított kisegítő katonai kórház 897 ágyas férőhellyel (
Budapest
Budapest
, IX. kerület Gubacsi dűlő). Móricz 1914. október 14-én járt a kaszárnyában.
 
  Az arca gömbölyü
Törölt
« arc »
és mosolygó. Egy percre leveszi a sapkáját és látni a kerek, kopasz fejét, amelyre nehány szál fekete hosszu hajszál van tapasztva. Olyan fiatal pedig az arca és egészséges. A közeli házasságára gondol s a villanyosból kinéz a sertésvágóhíd marháira, akik épen ilyen boldogan és egészségesen néznek a világba és fogalmuk sincs róla, hogy holnap vagy holnapután már apró konzerv dobozokba lesznek elszállásolva.  
  – Naponta 400 hizott ökröt dolgoznak fel konzervnek, – mondja elégülten.  
  Ránézek. Hát ez az ember csakugyan állat, vagy az ember mind állat és sejtelme sincs a jövőről. Kedves, jó fiú. Olyan büszkén viseli az elegáns, magas,
Szerkesztői feloldás
nagyon
forsriftes
n
Jegyzet Szabályos, az előírásoknak megfelelő (német).
tiszti sapkát, csak azt néha röstelli,
Szerkesztői feloldás
hogy
olyan Dégen
n
Jegyzet Kard (német).
van az  

Facsimile Image Placeholder
 
 2343 
  global
 
  oldalán, mint a gazdasági tiszteknek, szívesebben viselne persze hosszu, széles gyalogsági kardot, bár a Degen,
n
Jegyzet Kard (német).
az oxidált hüvelyével és aranysárga réz markolatával, sokkal elegánsabb s valamit a régi romantikus korokra emlékeztet.  
  – Naponta 2000 mordart csinálunk és 4000 db manlichert.
n
Jegyzet A Mannlicher 1895 (M95) az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének alapvető fegyvere volt az első világháború során.
 
  Leszállunk a villamosról. Kint a Gubacsi uton, a gyárak és ormótlan gyártelepek között. Ott áll a kaszárnya a téglahomlokzatával.  
  Körülnéz, az eget vizsgálja, mint a kakas, amely nagy elhatározás előtt fölnéz az égre s aztán tovább szemeli a buzát a földről.  
  Sepri a kardjával a földet s a kaszárnya ajtajában az őr tiszteleg.  
  – Bemutatom a kaszárnya kommandánsának,
n
Jegyzet Parancsnokának.
– ez most egy ezredorvos.  
  Fölmegyünk a lépcsőn, amely  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2344
 
  szük és disztelen; egy gázláng görbe csöve lóg letörött kalappal és üveggel. A mérnök fölébred benne és mentegetőzik.  
  – Kissé disztelen épitkezés. Természetesen csak a legszükségesebb dolgokra lehet szorítkozni.  
  Az iroda puszta, kopár, sivatag s egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
látszik meg rajta,
Szerkesztői feloldás
hogy
csak két hónapja költöztek ki belőle a tiszti családok. Egy faasztal mellett magas baka ugrik fel és szolgálatkészen
Szerkesztői feloldás
ahogy csak
irodába gravitáló bakák tudnak szalutálni, jelenti,
Szerkesztői feloldás
hogy
az ezredorvos ur viziten van.  
  Vissza le a lépcsőn. Oly üres a folyosó, mint a kollégiumé, kong a lépés. Az udvar, amely még nem régen a tiszti pavillon büszkesége volt, széttaposva, a füvek virágok kihaltan, a fák őszi gyásszal lógnak, Erzsébet királyné terracotta szobra megkékülten s vörhenyesen néz »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2345
 
  maga elé.  
  Tul a keritésen, hosszu sor lombjarugó akác mögött a szép nagy felvonulótér. Sima mint az aszfalt, vadgalamb forma katonák megtépve, sántitva, szétlógó köpenyükben, mint a kalitkák madarai hullámzanak, csoportba gyülnek egy helyt. A napi postát bontják ki s egy káplár
n
Jegyzet Tizedes, altiszt.
hetykén elolvassa a neveket.  
  – Hier!
n
Jegyzet Itt! (német).
– rikoltja egy ballagó vitéz s szárnyverdesve törtet a levélér, mint a kopott csóka.  
  – Az öreg ott van e! – szól a mérnök s piros arca egy szalutálás divinatiójában
n
Jegyzet Látnoki erejével (latin).
odamered a kefebajszu ősz emberre, aki szürke köpenyben, szürke sapkában impozánsan áll egy csoport közepén.  
  – No, nem nézünk be egy kicsit?  
  – Nagyon szivesen.  
  Átvág az ember ha elindul tüzön-vizen, de az udvar fekete  

Facsimile Image Placeholder
 
 2346 
  global
 
  pocsétáit
n
Jegyzet Pocsolya (régies).
kikerüli.  
  A konyhában sürögnek-forognak. A mérnök a tüzhelyre néz, ég-e benne jól a tüz, és a tetejébe félig besüppesztett nagy kondérokba, amelyekben hosszu kavaró lapáttal teljes erőből kavar valamit egy fickó.  
  – Mi az ebéd szakácsné?  
  – Borsófőzelék sertésbordával és husleves, természetesen.  
  A borsót kavarják nagyobb üstben, mint a szilvalekvárt a Tiszaháton.
n
Jegyzet A Tiszahát tájegység a Tisza mellett, a Szatmári-síkság északkeleti szögletében.
Erős
sült
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hússzag. Kalács a rengeteg tepsiben, kövér nagy piszkos szakácsné dirigál s tarka csinos szolgálók sürögnek-forognak. Lám egy hely, a hol nem nehéz cselédet fogadni. Egy sovány, fiatal boszorkány talpig szutyokban mozog hátrakötött lityakkal,
n
Jegyzet Főkötővel.
ez még itt is elégedetlen a sorsával, óh boldog férfi aki be
Szerkesztői feloldás
nem
kötötte vele a fejét.  

Facsimile Image Placeholder
 
 2347 
  global
 
  (– Apuka, az istenke, ha csendesen
Szerkesztői feloldás
mondják
az imádságot, azt is
Szerkesztői feloldás
meghallja
?  
 
Szerkesztői feloldás
Meg,
fiam)  
  – No, gyerünk már,
Szerkesztői feloldás
mert
itt
Szerkesztői feloldás
nagyon
jól találunk lakni,
Szerkesztői feloldás
még
a szagával.  
  Fel a rideg lépcsőn. Szemét, piszok. Valami lehetetlen kopottság, amely csak kaszárnyában van, mintha
Szerkesztői feloldás
mindenki
a falhoz csapná a kezét, ha fölmegy és lerugna a sarkával egy darab maltert, s a falépcsők összerepedeztek a sok szombati sikertelen surolástól.  
  Nagy szobák egymás után a tág téglás folyosóról.  
  16 emberre.  
  Piros paplanos priccsek. Ezeket a Vöröskereszt küldte. De irtó hideg.  
  És büz.  
  Felkötött kezü fiuk állanak ketten hárman.  
  – Ilyen kevesen, fiuk?  
  – Jelentem alásan főhadnagy urnak, ma megy a transport. Kiürítik a szobákat, mind vidékre küldik a gyógyulókat, mert uj szállitás  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
2348
 
  van bejelentve…
Galiciából
Galícia
.  
  Hatalmas ereje van a disciplinának.
n
Jegyzet Itt: fegyelemnek, rendnek.
Ugy elveszi az emberi érzést a dolgokról. Gyüjtő név alá szabja a lelkek és testek fájó ügyeit.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
hogy
telik az idő? Jobb volt a táborban? Hol adomáznak többet?  
  – Jelentem alássan, itt több idő van rá.  
  – De itt hüvös van; – az igaz. Ott meg ugye meleg volt.  
  – Igenis, meleg volt, mikor futottunk.  
  – No, mondjon valamit,
Szerkesztői feloldás
hogy
volt?  
  – Jelentem alássan főhadnagy urnak, most el vagyok foglalva. Majd azután, most le kell vinnem a rapportkönyvet.
n
Jegyzet Olyan könyv vagy napló, amelybe a különböző jelentéseket, tudósításokat írják.
 
  Kiváncsian, mint az állatkerti vadak néznek a vaságyak ketreceiből, az ülő,
Törölt
« néző »
sebesültek.  
  Más terem.  
  Itt többen álldogálnak. Rémisztő  

Facsimile Image Placeholder
  2349  
  pézsmabűz.  
  – Hol sebesültek meg?  
  .  
  – Mind?  
  – Mind.  
  – Hát maguk
Szerkesztői feloldás
hogy
dógoztak?  
  – Mink, kérem alássan. Hát, mink összehajtottuk egy-egy falu népét, osztán megásattunk velük egy nagy gödröt, mikor készen volt belelőttük őket. Nekünk csak ép be kellett kaparni.  
  Nevetnek.  
  – A mán nem nagy dolog.  
  – Mi baja?  
  – Az ujjamat lőtték át. Le akarta vágni a tekintetes főorvos ur, de az ezredorvos ur azt mondta,
Szerkesztői feloldás
hogy