Aranysárkány fejléc kép
 
Facsimile Image Placeholder
 
 4419 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
december
9–11
n
Jegyzet Dátummal ellátott üres oldal.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4420 
  global
 
  Marietta    
  Soványan, a nagy orrával ugy szökdösött a
fűben
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, mint egy fiatal madár. Csillogónagy kárbunkulus
n
Jegyzet Vörös színű drágakő (régies).
szemei mindig tüzeltek és vékony metszésű finom ajkai egyre mosolyogtak. Ha szólt, a fogai fehéren, nedvesen csillogtak, s a hangja egészen olyan volt, mint a citeráé.  
  –Nagyon heles kis portéka, – mondtaLaci és komikusan, rém komolyan szalutált neki, minden ok nélkül.  
  – Ó tegye le azt a nagy bolond kardot, mert nem tud tőle lépni, –mondta Marietta s csodálatos, mély ábrándból kileselkedő szemeit rámeresztette.  
  – Kezit csókolom, – talán fél tőle?  
  – Ó bizony, van is mitől, – s átvette a fényes jószágot. – Na hallja, ilyet cipelni a derekán.  
  Próbálta kihuzni, de nem bírta.  
  –Jobban, jobban parancsolja,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4421 
  global
 
  megfogni.  
  Egyszerre csak az erős rántásra félig kiszaladt a penge. Kis Marietta szinte meghökkent.  
  – Maga meg tudna evvel vágni valakit? – mondta furcsa, kedves hangján, zengve és elnyujtva az utolsó szótagokat.  
  –Meg én.  
  –No hisz ennek nincs is éle.  
  – Hát ha háboru lesz, majd kiköszörülik.  
  Marietta elmeresztette a nagy szemét, vékony, kárminpiros ajkán csodálkozó mosoly volt.  
  – Háboru, – mondta s visszacsapta a kardot a hüvelyébe és az egészet felakasztotta az őszibarack ágára. – Dobd ide a labdát Pityó, – kiáltotta az öccsének aki egy óriási
Törölt
« futb »
rugólabdával szaladgált a fűben.  
  Laci nevetett és megnézte a  

Facsimile Image Placeholder
 
 4422 
  global
 
  kislány félhosszu kék szoknyáját.  
 
Törölt
« A kertből le lehetett látni az egész »
Marietta észrevette a pillantását s zavarba jött, táncos mozdulattal elsuhant a repülő lapda után. Laci ahogy feléje nézett utána pillantott, ellátott a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Duna völgyre. A nagy folyó keskenyen volt fölragasztva a zöld mezőre, a szigeten erdők és homokbuckák látszottak, a falu, mint a nyáj bujt össze a templom körül.  
  Erről eszébe jutott valami,visszanézett a hegyoldalra, amelyet szőlő borított.  
  – No nézd csak, – mondta, – még a kaució is kisülne a végin.  
  Megrestellte a gondolatot, fent a verandán óriás kacagás volt s annak a hangja,
Szerkesztői feloldás
mint
a gőz omlott el gyorsan a levegőben.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4423 
  global
 
  – Igazán heles kis portéka, –
Szerkesztői feloldás
mondta
s tetszett neki,
Szerkesztői feloldás
ahogy
Marietta hegyes kis cipőjével oldalba rugta a kövér barna lapdát.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4424 
  global
 
  Meteor kávéház  
n
Jegyzet 1906-ban nyitották a kávéházat az Erzsébet körúton. Az épület már a nyitás után a különböző cirkuszi, varieté és korabeli orfeumi művészek központjává vált, itt alapították meg a varieték művészeinek egyesületét, valamint itt volt az Artista Közlöny szerkesztősége is.
 
  – Olcsó és fényes legyen, –
Szerkesztői feloldás
mondta
a kövér Krausz bácsi s lőn neki egy drága és sötét kávéháza. A kávéház két részre oszlott, alól
vörös
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, természetes színű faburkolat, hamis páholyokkal, amelyek csak jelezve voltak, kis menyezetekkel,
vöröses
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
s „jó levegős” lyiklyukasan rajzolt hátu
nádfonatu
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
székekkel, májszínű asztalokkal, a márványban fehér erek futnak,
Szerkesztői feloldás
mint
a víz a porban, az öreg Krausz egyenként kifogásolta a rajzokat, a foltjait, ez az egész barna volt, vörösbarna, husszínű az
Törölt
« emberek »
urak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
fekete és az
Törölt
« asszonyok »
nők
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szines foltjai nyüzsögtek benne. Felül meszelve volt a fal s a plafon, vagy tapétázva, zöldessárgára és girlandok voltak benne
Szerkesztői feloldás
olyan
koszorukkal, amilyeneket a római katonák  

Facsimile Image Placeholder
 
 4425 
  global
 
  kaptak győzelemkor, s
Szerkesztői feloldás
amilyenek
a
párisi
Párizs
sírkertekben sárgállanak. Az öreg Krausz méltán jutott hozzájuk, egy élet győzelme s egy élet sírja volt neki ez a fényes és nagy
budapesti
Budapest
kávéház. Hetvenhét láng volt szétszórva a menyezeten egyenként csak 32-es égővel számítva is 2464 gyertyafény, azonfelül volt még tíz gázláng a két nagy kovácsolt bronzcsilláron. Ha azonban az embernek sok ideje van és bele akar nézni a Krausz ur gyomrába,
Szerkesztői feloldás
megolvashatja hogy
összesen 38 láng izzik, s a gáz, az egyáltalán sose gyul fel, a nagyhasával szépen zsebrevág az öreg 1248 gyertyafényt és tíz darab gázharisnyát,
n
Jegyzet A petróleumlámpa egyik fajtája.
mindenestül.  
  Artista kávéház. Minden sarokban borotvált arcok és kikészített nőcskék; csinosak, fiatalok, festett arcuak, akik itt ülnek, élnek, beszélgetnek és  

Facsimile Image Placeholder
 
Szerkesztői feloldás
4426
 
  egymást marják.  
  Apró gyerekek 2-3-4 éves csöppségek jönnek minduntalan, ujságot árulnak, sápadt kis arcuk, karikás, gyönge madárszemük közönyösen néz
Törölt
« nek »
jobbra-balra, míg vékony fáradt hangon darálják a lapjuk nevét, tovább billegnek bekötött fejjel, nagy sapkácskákban, amely a fülükre jól le
Szerkesztői feloldás
van
huzva, gyerekek, akik még csak évek mulva fogják megtanulni olvasni a lap címét  
  Egyenruhásak a nők; most őrülten divat a rájer,
n
Jegyzet Kócsagtollból készített, nyakra vagy vállra vetve viselt dísz.
s a kerek boa, amely ferdén
Szerkesztői feloldás
van
a nyak köré csavarva,
Szerkesztői feloldás
ahogy
egymás után
Szerkesztői feloldás
kimennek
a nehéz plüs függönyön át,
Szerkesztői feloldás
amelyen
zsírosan fénylik a rávarrt viaszosvászondarab, amelyet a kezek számára tettek a zöld plüs szélére,
Szerkesztői feloldás
mintha
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4427 
  global
 
  kísértetek, az éjszaka olcsó és könnyű elérhetőségükben oly titokzatos lányai...  
 
Törölt
«
Törölt
– Kérem, véletlenül jutottam be ide, két hónapja.
»
Törölt
 
  – Maga mióta
Szerkesztői feloldás
van
itt?  
  – Két hónapja.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
jutott be.  
  – Az öcsém révén, aki itt
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – Piccoló?
n
Jegyzet Pincérsegéd (régies).
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
az is pincér.  
  – Mennyije
Szerkesztői feloldás
van
naponta?  
  – 5
Szerkesztői feloldás
korona
.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindennap
?  
  – Ugy, átlag.  
  – Fizetése
Szerkesztői feloldás
van
?  
  – 2
Szerkesztői feloldás
korona
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4428 
  global
 
  – Én is itt vagyok gyere drágám
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
gyere, szedd össze magad.  
  – Inkább
Szerkesztői feloldás
nem
jövök  
  – A cipőmmel
Szerkesztői feloldás
nem
találkoztál?  
  – De találkoztam, az Andrássy uton két kutya cibálta  
 
  Eszti néni vár valakit
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
?  
  – Bemennek ketten osztán
Szerkesztői feloldás
csak
odajut
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Kibicel?
n
Jegyzet Kíváncsiskodik, megfigyel.
 
  – Kibicelek, de
Szerkesztői feloldás
nem
jó szag
Szerkesztői feloldás
van
itt.  
  Nevetés  
  – fuj.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4429 
  global
 
  A kávéház legbizalmasabb része a fehérfülke. Ott bonyolítják le apró üzleteiket a szépség körül. Az Eszti néni az összes lánynak, aki bemegy hozzá tanácsadója, nénje, valakije lesz; ide együtt mennek be és segítenek egymásnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
gyorsabban és könnyebben teljen az idő. Azzal a könyeddséggel, amivel a rut szóknak
Szerkesztői feloldás
megszokása
emeli felül a prüdérián őket, némi külön pikáns ízt ad a társalgásaiknak a szabadszájuság.  
  Beállít egy nagyszakálu bársonysapkás tincses, kaftános zsidó és ezek az urak némán ébrednek fajuk érzésére és zsebükbe nyulnak,
Szerkesztői feloldás
olyan
csöndben,
Szerkesztői feloldás
mintha
templom volna itt egyszerre.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4430 
  global
 
 
 
Szerkesztői feloldás
Fővárosi Orfeum
n
Jegyzet A Fővárosi Orfeum a mai Fővárosi Operett Színház épületében működött a Nagymező utcában 1884–1923. között.
 
 
Szerkesztői feloldás
Csak
szépnek kell lenni.  
  Szép kép .  
  Zöld fénybe, abba a furcsa ruhában
Szerkesztői feloldás
amely
felül meztelen hagyja a testet s lemegy
Szerkesztői feloldás
mint
egy virág; felül fekete háló recével átszőve, lent fekete bojtok tömege ha
Szerkesztői feloldás
megperdül
kiterítve rajta a fekete pontokserege.  
  Ugy rugja fel a szoknyát,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4431 
  global
 
  rövid haja szétlebben  
  – Isten éltesse éljen  
  – Jaj de szép
Szerkesztői feloldás
nagyon
.  
 
Szerkesztői feloldás
Mindig
kevesebb lesz rajta majd
Szerkesztői feloldás
meglássátok
 
 
Szerkesztői feloldás
ez kell a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  – ennek
Szerkesztői feloldás
mindjár
írok egy levelkét, pinzer
n
Jegyzet Értsd: pincér.
 
  felöltözött, egy kismellenyket vett fel, és kalapot, szürke széles karima , fenn viseli jobbra-balra veti magát.  
  Vastag a dereka.  
  – Nahát, kár
Szerkesztői feloldás
volt
ennek elmenni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4432 
  global
 
  – Bájos ez az Ilonka.
Szerkesztői feloldás
hogy
szereti azt a nőt.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
hogy
lefogyott.  
  Az édes kis hangja.  
  – bájos nő ez,
Szerkesztői feloldás
megjegyzem,
szerelmes
Szerkesztői feloldás
voltam
bele 3 napig  
  – csak.  
  azok a félhangok,
Szerkesztői feloldás
hogy
könnyet se ejtsek  
  – irigylésre méltók ezek az írók  
  – óh rongyos
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4433 
  global
 
  fehér selyem ruhája, a széles vörös övvel.  
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
elfelejti magát és ábrándoz
Szerkesztői feloldás
mint
egy falusi paplány  
  – most
Szerkesztői feloldás
hogy
kipirult szebb, falusi kis urilány.  
  egy hangja se hallik.  
  – roppant kedves arca
Szerkesztői feloldás
van
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  az ő specialitása,
Szerkesztői feloldás
hogy
felvetítik a nóta verset  
  azok az édes,melankólikus
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
hangok.  
  kar énekel vele, az egész színházat kivilágítják  

Facsimile Image Placeholder
 
 4436 
  global
 
  vörössel és fent két kar a páholyok felett.  
  A csokor három
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
fehér zsinórt ereszt.  
  Ezt
Szerkesztői feloldás
megtapsolják
ám  
 
  IB ásít a hegyes kopasz fejével  
  – Ezt
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem  
  Biciklis lány
Szerkesztői feloldás
rózsaszín
dressz, kék
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, szőke haj.  
  – ezeket a mozdulatokat
Szerkesztői feloldás
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4437 
  global
 
  – és
Szerkesztői feloldás
milyen
jól élnek ezek együtt, ez egy főnyeremény,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezek
Szerkesztői feloldás
ilyen
jól értik egymást
Szerkesztői feloldás
mert
kezdhetik ujra.  
  – ezt
Szerkesztői feloldás
mind meg
tudja csinálni, Mihály, az öcsém.  
  – elesik,
Szerkesztői feloldás
ahogy
én azt
Szerkesztői feloldás
megcsinálom
az esést
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  utána
Szerkesztői feloldás
olyan
siker van
Szerkesztői feloldás
olyan
taps.  
  – ezt direkt azért csinálta,
Szerkesztői feloldás
hogy
lássák mi lesz ebből.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4438 
  global
 
  A szép öblös terem, a két sor körül futó nyitott páhollyal, amely meleg bordó bársony rejtelmet ad, a bordó plüs székek élénk és kellemes fénylése, az egész terembe valami bizalmas rendetlen összevisszaság, a színpad függönyfala a rikító és tarkabarka reklámokkal, a Szőke Szakáll fehér fogu farkas nevetésű kerekarca tíz példányba kiragasztva NagyEndre után a Szőkeszakáll  
  A ventillátorok zugnak
Szerkesztői feloldás
mint
valami méhes, de a kik hallgatják
Szerkesztői feloldás
nem
Horátiust  
  olvassák, mint a falusi bácsik,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4439 
  global
 
  de a római költő elvei szerint élnek,
Szerkesztői feloldás
minden
órának letépve virágát
n
Jegyzet Horatius "carpe diem" elvére történik utalás.
 
  A ház a szecessziós korszak egy jellemző alkotása, olcsón cifra, de szerencsésen nyílt egy nagy öböl, amelyben
Szerkesztői feloldás
mindenünnen
egyforma közel
Szerkesztői feloldás
van
a színpad, a meztelen női aktok, akik folyondárból stilizált keretben maszkokat tartanak a színpadi fal kiképzése a tekergőző kígyókkal s a heverő nimfákkal oly kedves volt már neki.  
  – Mit eszünk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, egy passzirozott rochforti
n
Jegyzet Rochfort sajtból készült szósz.
jó lesz?  
  –Nem.  
  –De ez
Szerkesztői feloldás
milyen
jó most, ez
Szerkesztői feloldás
ahogy
mi két szalmaözvegy együtt vagyunk. Az
Törölt
« pikáns »
érdekes,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4440 
  global
 
  egy nő magános a páholyban.  
  Mind zsidó, az egész közönség. Ezek tudják
Szerkesztői feloldás
csak
élvezni a nyilvánosságnak ezt a kitártságát; a rózsaszín bélésű színlap
Szerkesztői feloldás
mindenkinek
a kezében és asztalán  
 
Szerkesztői feloldás
Ahogy
leereszti a válláról a belepőt és ott marad meztelen nyakkal, le a mellközépig és lágy mozdulattal igazítja
Szerkesztői feloldás
meg
fekete fátyolvállát, a huszártiszt aki átteszi karját a páholy korlátján s a műsort forgatja kéjre ápolt kezében. Nagy fekete bársonykalap óriási  

Facsimile Image Placeholder
 
 4441 
  global
 
  rájerszerűen feltett tollakkal  
  A tiszt
Szerkesztői feloldás
olyan
unatkozva ül, ma ismerkedtek
Szerkesztői feloldás
meg
, nincs semmi beszélni valójuk.  
  Ezek a kétfelé választott haju kis polgárnők, akik nem pirulnak, csak ép faarccal hallgatják a sikamlósnál is furcsább kuplékat, ezek a drága kiskereskedőlányok, akik
Szerkesztői feloldás
olyan
szépek és ugy olvassák a modern irodalmat, akiknek
Szerkesztői feloldás
olyan
csinált az ízlése és kész a kritikája  
  Cigarettejét két ujja közé fogja mereven, és leteszi simán a páholy szélére  

Facsimile Image Placeholder
 
 4442 
  global
 
  – Ez az Andor
Szerkesztői feloldás
olyan
szellemes fiu
Szerkesztői feloldás
csak olyan
buta és tapintatlan  
  – Egy zsidó
Szerkesztői feloldás
asszony
pongyolában is szebb,
Szerkesztői feloldás
mint
egy másik felöltözve.  
  – két lövészárka
Szerkesztői feloldás
van
az arcán, ő már
Szerkesztői feloldás
nem
nagy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  A két nő az asztal belső oldalára ült, aci
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  A –  
  B – Varsányi  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 4443 
  global
 
  fent egy lámpa piros ernyővel, ott ülnek négyen, az asztal közepén egy nagy ezüst tál virággal  
  pezsgő, savanyuvízzel  
 
  tegezi  
  a vállát
Szerkesztői feloldás
megveri
egy ujjal.  
  –hallottad  
 
Szerkesztői feloldás
hallottam
 
  – no most cigaretta mellett jobb ugye  
  míg a herceg zöld mellényben kiszalad, ugy ül itt.
Szerkesztői feloldás
meg
dőlve  

Facsimile Image Placeholder
 
 4444 
  global
 
  a Mezei melle egész jól látszik. A szűk színpadon alig tud  
  a fehér fényt hirtelen kékre,  
  aztán vörösre változik.  
  a selyem bluzon fehér kihajló matrózgallér.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
parányi keze
Szerkesztői feloldás
van
és szép körmei a hosszu ujja leszorítva egy karkötővel  
  Hallgatva ülnek  

Facsimile Image Placeholder
 
 4445 
  global
 
  a fülében egy gyöngyszem  
  nyalom a sóhajtást
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
Szerkesztői feloldás
nyalom
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a – izéjét  
  a
Szerkesztői feloldás
polgári
páholyban nevetnek  
  a cocott idegesen odanéz  
 
Törölt
« az a »
van
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nekem egy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  hangja zümmögése
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  mikor így tesznek, a zsidó asszonyokban eláll a szusz.  
  – de szép nóta  
  – milyen naiv a szövege és milyen szép  
  a vakolat hulljon rá  

Facsimile Image Placeholder
 
 4446 
  global
 
  – Nézzen ide, micsinál az Emil azzal a fehér ruhás nővel a szomszéd páholyba, de az a nő mit csinál, –hangosan
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  a nóta szövegét németre fordítják  
  csillagok szállanak le  

Facsimile Image Placeholder
 
 4447 
  global
 
  fizet, kiveszi a tárcát a bankjegyért  
  – szeretném tudni, mért volt
Szerkesztői feloldás
olyan
sürgős azt a sajtot fizetni. Ugy szaladgált az a piccolo,
Szerkesztői feloldás
mintha,
legalább is elmentünk
Szerkesztői feloldás
volna
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  –az külön megy?  
  int a szemével,
Szerkesztői feloldás
hogy
igen  
  a papírpénzt feltartja a székkarján a könyöke s az ujjával
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
felemeli, ugy adja át  

Facsimile Image Placeholder
 
 4448 
  global
 
  –Jaj ezt
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem nézni  
  –Jézus Mária  
  –Ne is nézd  
  – Ó de őrült, nézd.  
  –Kihez hasonlít, tudod  
  –Ki  
  –A Stuxné  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
őrültség, Eifel tornyot épít. Egyszer leesik, Jesszusom.  
  –Hideg borzongás  
  Két széket fel, egy rudat át, arra két székláb, No de kérlek  

Facsimile Image Placeholder
 
 4449 
  global
 
  öt méter magas.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
is szabadna beszélni
Szerkesztői feloldás
ilyenkor
.  
  –Nézzed
Szerkesztői feloldás
hogy
izzad.  
  Az egész testével ideges  
  Meg volt egy-két pillanatra levegőben a négy végtagja  
  taps.  
  –Még idegizgatóbb lesz. Nohát én ezt
Szerkesztői feloldás
nem
nézem inkább elmegyek sétálni és feláll s megy és
Szerkesztői feloldás
megjátssza
 
  Az
Szerkesztői feloldás
asszony
ideges  

Facsimile Image Placeholder
 
 4450 
  global
 
  – Még hátra is kell fordulni a nőnek!–
Szerkesztői feloldás
mondja olyan
hangosan, és a fekete bársonykalapja
Szerkesztői feloldás
amely
egészen körül
Szerkesztői feloldás
van
tűzve tollakkal ritka strucctollból
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szálak lebegnek, görbe kövér nyaka, rengeteg melle, ő is talál ismerős férfit egy fekete zsidót, akivel össze kokettálja magát  
  játszik,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, az egész közönségnek  

Facsimile Image Placeholder
 
 4451 
  global
 
  A fekete zsidó idejön a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
páholyba és a fülébe suttog. Az
Szerkesztői feloldás
asszony
a legnagyobb igyekezettel játssza
Szerkesztői feloldás
meg
a becstelenséget  
  – Nagy csirkefogó ez a Emil.  
  Itt is ő izgatja. Félti az urát.  
  Jön a Solti a kupléjával, amelynek a refrénjét a pincér kórus  

Facsimile Image Placeholder
 
 4452 
  global
 
  „A zanyád”  
  Nevetés  
  Zahler ott áll és nagy fejével integet és átnevet ide is, oda is.  
  A fehérbluzos
Szerkesztői feloldás
asszony
lehajtja a fejét és maga elé bámul. Ma kalandja
Szerkesztői feloldás
van
.  
  Mezei ma nagy színésznőnek érzi magát ugy dül a zöld kerítéshez
Szerkesztői feloldás
mint
egy Küry és  

Facsimile Image Placeholder
 
 4453 
  global
 
  a lágy hangjait ugy előszedi, de néha elrikoltja magát, hiába, ez ő.  
  A rózsát kiveszi.  
  Zahler és a fehér erős
Szerkesztői feloldás
asszony
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
összenéz.  
  – Nézd
Szerkesztői feloldás
csak
az a Fedák Degenfeldje  
  S
Szerkesztői feloldás
megbámulják
a pénzt  
  – Ez az ur küldött egy páholyt és a nő mást vitt el magával  

Facsimile Image Placeholder
 
 4454 
  global
 
  – a borravaló, – a ruhatár  
  –már el
Szerkesztői feloldás
van
intézve.  
 
  –vegyél nekem gesztenyét  
  B. alosztályu népfölkelő vegyél gesztenyét.  
  – Maga is vegyen édes  
  – Mért, isten ments majd vesz ez a népfölkelő annyit,
Szerkesztői feloldás
hogy mindnyájunknak
elég
Törölt
« legyen »
lesz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4455 
  global
 
  –Ez a Schvarz és Glinger  
  –Melyik ez aztán
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
?  
  – Ez a Glinger. Még 3 év előtt tetűje se
Szerkesztői feloldás
volt
.
Szerkesztői feloldás
Megházasodott
, kapott 3000
Szerkesztői feloldás
koronát
s a
Szerkesztői feloldás
felesége megholt
. Ilyen szerencse. Akkor elment és azt
Szerkesztői feloldás
mondta
a háziurnak,
Szerkesztői feloldás
mennyi
házbért kap? 2000
Szerkesztői feloldás
koronát
Hát én azt előre kifizetem, persze s akkor felemeli a heti lakások árát, 5
Szerkesztői feloldás
forintról
6-ra, 7-re. S így 40 házat bérel és
Szerkesztői feloldás
van
300000
Szerkesztői feloldás
korona
évi jövedelme.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4456 
  global
 
  Tündérlak  
n
Jegyzet A Király Színházban adták elő 1914. december 10-én a Tündérlak Magyarhonban című népszínművet.
 
 
Szerkesztői feloldás
 
  keretes megjelenés  
  belép piros bekötött kis hajdusági kendő  
  egy zajda passzent  
  szoknya, kék selyem  
  barna csizma, foltos  
 
  leveti – a zajdát
n
Jegyzet Batyu; lepedőre emlékeztető ruha, amibe mindent beletesznek (tájnyelvi).
 
  marad ingvállban mellesen  
 
  leveti – a kendőt  
  marad kicsire lesimított haja  
 
 
Törölt
« leveti – a csizmá »
t  
  felhajlik – a szoknya  
  a piros csíkos harisnya  
  meztelen comb(trikó)  
 
  leveti – a csizmát  
  piroscsíkos harisnya  

Facsimile Image Placeholder
 
 4457 
  global
 
  naivság  
  a vaskaput megsimogatja  
  na elég mán a hálálkodásból!  
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
elhárítja, kicsit bután.  
 
  arra van a szilvás, arra a káposztás  
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
bután utánanéz a szemével az iránynak s a csitri haját előrerántja; a jobb csizmát felemeli és a fejét befordítja; a száját bambán tartja.  
 
  a rajzot
Szerkesztői feloldás
meglátja
, bután,elébb fonákul, mikor megismeri elhajítja s felordít, – aztán
Szerkesztői feloldás
hogy
félve lassan közeledik, rászól,  
  –szervusz Gyuri, hát
Szerkesztői feloldás
hogy
kerülsz te ide Gyuri  
 
  a sziervéta!
n
Jegyzet Értsd: szalvéta.
a hátára köti, – a másikra ráül; az abroszba törli az orrát  

Facsimile Image Placeholder
 
 4458 
  global
 
  realisságok  
 
  I. a fáradság  
 
Szerkesztői feloldás
megérkezik
, nehezen lép.  
  megáll s maga elé bámul  
  a leülés: nem bír térdben, derékban hajolni, a combját masszírozza, a zajdát
Szerkesztői feloldás
ahogy
leteszi  
  ásít (a fantáziálás)  
  mikor feláll, még fáradt, nehezen lép  
 
  II. éhség, az evés  
  meglátja a terített asztalt s csak most a pihenés után nézi kimeresztett szemmel,
Szerkesztői feloldás
mintha
kerítésen nézne át, lábujjhegyen állva; imádságra teszi a kezét  

Facsimile Image Placeholder
 
 4459 
  global
 
  bor!  
 
  a felébredt kivánság  
  szinte kimondás előtt ijedten tiltakozik, a két karját rázza és
Szerkesztői feloldás
pont
egy síkban, a melle előtt  
 
  az első pohár bor  
  tiltakozás, huzódás egyre gyöngébben, egyre kívánóbban  
  átveszi  
  állatiasan szagolja,  
  megáll, szól  
  iszik kicsit  
  cuppant  
  dicséri, szól  
  iszik  
  kínálja
Szerkesztői feloldás
hogy milyen
jó, dicséri  
  iszogat,
Szerkesztői feloldás
mind
megissza s jól érzi magát  

Facsimile Image Placeholder
 
 4460 
  global
 
  de igyál te is Gyuri 2ik pohár  
  tölt neki bátran, már a bor dolgozik benne, felszabadult, tölt magának is  
  – koccintás  
  mielőtt kiissza szól  
 
  –nem fehér  
  – piros  
  ismétlődő játék  
 
  kenyérevés  
  szel egy
Szerkesztői feloldás
darab
kenyeret
Szerkesztői feloldás
Gyurinak
 
  magának is  
  eszik, pofázzák  
  – jóízű, friss sütés  
  eszik, s a csirkét nézik, körüljárják az asztalt  
  – jó a kenyér magába is  
  a száján citeráz az öt ujjával és
Szerkesztői feloldás
szórakozottan
majszolja a kenyeret  
  hirtelen  
 
  zsírt márt  
  beleérinti s bekapja  
  a fiu belenyomkodja  

Facsimile Image Placeholder
 
 4461 
  global
 
  a harmadik pohár  
  a zsírra  
  most a fiu tölt, gavallér  
  – igyunk
Szerkesztői feloldás
még
egy pohár bort  
  – szervusz te édes Gyurikám!  
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
fehér  
  – piros  
  mámorosan: ez ugyis a mi kertünk.  
 
  a kappan comb  
  felmarkolja és letépi a combját s viszi a lánynak,ez eszi,–
Törölt
« akkor látja
Szerkesztői feloldás
hogy
»
de
Szerkesztői feloldás
hogy
eszi: Fal, körül rágja a combot, akkor észreveszi
Szerkesztői feloldás
hogy
a fiu
Szerkesztői feloldás
nem
eszik, most ő kínálja meg  
  ez kis huzódás után elveszi  
  egymásnak támaszkodnak s esznek  
  s már megszólja:  
  – kicsit szótlan, de jó  
 
  asztalhoz ülnek  
  itt unalmas a jelenet, mert nincs uj szenzáció, esznek  

Facsimile Image Placeholder
 
 4462 
  global
 
  jóízűen és közönyösen  
  butáskodás a szervétával
n
Jegyzet Értsd: szalvéta.
 
  isznak (kis pohár)  
  kenyérrel dobálás  
  üvegből szorítja a bort  
  az abroszba az orrát  
 
  részegség  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
miért
Szerkesztői feloldás
nem
marad az asztal egy helybe.  
  –aha  
  –huncut kis asztal (iszik) ne igyunk többet  
 
Szerkesztői feloldás
Mert
lerészegedünk és
Szerkesztői feloldás
nem
tudunk tovább inni  
 
Szerkesztői feloldás
nem
azért
Szerkesztői feloldás
hanem
nincs több.  
  a szédülés  
  a nótakedv  
  dal  
 
  Dal  
  ülve dalolnak  
  állva  

Facsimile Image Placeholder
 
 4463 
  global
 
  a szódavizes üveg  
  körül a jobb színpadon, egészrészeg ittasság  
  bohóckodás  
  lespriccelik egymást, a rózsákat, a levegőbe, a karmestert,
Szerkesztői feloldás
Törölt
« sugót »
 
  közben:  
 
  beszéd a huncut fődhöz
Szerkesztői feloldás
amely
forog  
  szaporán, torkából, különösen, hang nélkül  
  a fiu alvásra biztat  
 
  a pakk  
  a maradék ételt elpakolja  
  holnapra, egy szervétába  
  a csontokat is hozzá  
  a szódásüveget is hozzá  
  hova dugja a kutya elől  
  a sugólyukba dugja  

Facsimile Image Placeholder
 
 4464 
  global
 
  lefekvés  
  leül  
  lehuzza fél csizmát s feje alá teszi  
  lefekszik szembe  
  félálomban rendezkedik holnapra a kulcsárral  
  – szóltál valamit?  
  elalszik  
  zene  
 
  álomban  
  mikor a falu jön hasra fekszik  
  mikor az urak jönnek háttal, kidüllesztve
Törölt
« az aljat »
a szoknyát csíkos harisnyában  

Facsimile Image Placeholder
 
 4465 
  global
 
 
  fáradtság  
  ábránd  
  evés  
  ivás  
  dal  
  játék  
  alvás  
 
  bíró, puha, okos, jó, józan  
  kisbíró, örök ittasság, állat  
  kántor vedlett, részeges, tudálékos  
  bácsi, okos, jó, egyszerű, katona  
 
  két lány  
  két fiu  
  külön karakter nélkül a kor stílusában  

Facsimile Image Placeholder
 
 4466 
  global
 
  az inasa
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
zöld hajtoka
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
,sötétszürke ruha, arany váll gallér.  
  a öreg ur sötétes
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
bajsza  
  fehér haj s az a féloldalra csapott fej s a nyakcsokor fehér  
  fekete szalonkabátot vett sárga nadrághoz és fehér mellényt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fekete azsúrral
n
Jegyzet Áttört kézimunka, amelyet szálak kihúzásával készítettek el.
 
  a kardhoz vékony sárga nád pálcát vett  
  ez stílszerű  
  mennyire hat
Szerkesztői feloldás
ahogy
rögtön kezdi a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  karjában és utána  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
láttatok  

Facsimile Image Placeholder
 
 4467 
  global
 
  visszaszöknek s ez
Szerkesztői feloldás
nem
sikerül nincs hatása
Szerkesztői feloldás
mert nem
érti az
Szerkesztői feloldás
ember hogy
mi lesz.  
 
  Cserebogár sárga cserebogár  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
dalt,
Szerkesztői feloldás
hogy
nyers és érzéki hangja  
  a piros kendővel  
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  középen megáll s visszanéz  
 
  taps jön rá  
 
  az első hangjai.  
  – nézd mán drága
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
lelkem,
Szerkesztői feloldás
olyan
gyönyörűséges szép kert
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
elől összefogja, a köténye
Szerkesztői feloldás
olyan hogy
felül
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
le. a mályvához
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  a fára néz  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fa  

Facsimile Image Placeholder
 
 4468 
  global
 
 
  leteszi a zajdát  
  – imádságos
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
hallok itt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  8.43  
 
  leül, a combját térdét, lábát  
  a 60 mérföld  
  nyög  
  forgatja
Szerkesztői feloldás
mennyit
még
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. kendőt bontja X  
  a kendőt összehajtja szépen hegyesre, leteszi  
  rázza  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a hálálkodást  
  a barna kendőt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  desperáció
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  desperáció  
  mindenik
Szerkesztői feloldás
csak
aztat kérdezi,
Szerkesztői feloldás
hogy
mibül fognak
Szerkesztői feloldás
megélni
 
  a különbség sose
Szerkesztői feloldás
volt
szerelmes  
  ásít hosszan  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  kezét
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
karba veszi  
  comb kenegetés
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4469 
  global
 
  a kötény
Szerkesztői feloldás
nem
szép, de jó  
  – az igen
Szerkesztői feloldás
nagyon
széles az
Szerkesztői feloldás
nem
vezet jóra  
  8.47 arra rét felé, – a nézés  
  édes jó istenem  
  ötven birka –  
 
Szerkesztői feloldás
hanem
most már, aszt ő is,
Szerkesztői feloldás
nem
győzik tovább,  
  bírná
Szerkesztői feloldás
csak
induljunk,  
  no indulj hát  
 
  8 49  
  – ugy vagyok
Szerkesztői feloldás
mint
a rossz lu, ameddig elindulok
Szerkesztői feloldás
azután
már megy.  
  nevetnek a formáján  
  – most
Szerkesztői feloldás
pedig
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
egy fillérük
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
se  
  – e má tegnap
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is e
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
badta  
  a csizmám eladom,  
  a kereszt  

Facsimile Image Placeholder
 
 4470 
  global
 
  veszekedés:  
  nem te szólitod
Szerkesztői feloldás
meg
, majd
Szerkesztői feloldás
megszólítom
én  
  8.51 – szalutál
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Marcsa!  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szagol
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
sült kappan  
  ő lesz közeledik  
  elveszi
Szerkesztői feloldás
megszagolja
 
  tedd le Gyurika  
 
Szerkesztői feloldás
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ide  
  kettőre
Szerkesztői feloldás
van
szánva  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
egy Gyurika  
  veri a hátát
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
rajta  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
zacskója
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és
Szerkesztői feloldás
megijedt
 
  erre inni kell,
Szerkesztői feloldás
hogy
az ijedtség
Szerkesztői feloldás
meg
ne ártson.  
  azt gondolod
Szerkesztői feloldás
hogy megigyam
? azt gondolod?  
  már akkor azt
Szerkesztői feloldás
mondom
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt neki  
  szagol, szájat törül  
  a bor  

Facsimile Image Placeholder
 
 4471 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nagyon finom
bor  
  mulik az ijedelem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – azt
Szerkesztői feloldás
mondom hogy még
a püspök se
Szerkesztői feloldás
nem
iszik ilyet.  
  szagold
Szerkesztői feloldás
csak meg
.  
  – jaj édes jó istenem  
  – idd
Szerkesztői feloldás
meg
na!  
  utána néz.  
  vérré válik az
Szerkesztői feloldás
emberbe,
Gyuri  
  Igyál most
Szerkesztői feloldás
még
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
van
 
  – ne, bor
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
  856 igyál  
  a jó isten éltessen  
  téged
Szerkesztői feloldás
megesznek
édes egy Gy
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  2 pohár  
  felhajtja  
  ez
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
nem
az uj szüretelés  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
a fejedbe
Szerkesztői feloldás
van
régen
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  egyél
Szerkesztői feloldás
csak
egy kis kenyeret  
  – hát má én is eszek egy kis  

Facsimile Image Placeholder
 
 4472 
  global
 
  kenyeret,egy felet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
nagyon
jó kenyér.  
  – friss kenyér.  
  – ropogós  
  – az a jó.  
  – Marcsa szelte
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
te
Szerkesztői feloldás
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
ennek
a
Szerkesztői feloldás
kappannak
a torka.  
  – jó ja kenyér magába is  
  beleveri a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  az egészet  
  ujra a lány
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  eszik  
  iszik
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
meg
egy pohár bort
Szerkesztői feloldás
meg
lehetne
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
inni (3 poh
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
ár)  
  egymásra
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
köszöntés  
  – ej de jó ez. Na  
  8.60  
  elfordul,
Szerkesztői feloldás
csakmindig
odanéz  

Facsimile Image Placeholder
 
 4473 
  global
 
  kezdem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
amely nap
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
megvan
sülve az a kkoppp  
  – erigy ide te kívánod
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  odatartja az orra alá  
  – hő de jó szaga
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – azt gondolod
Szerkesztői feloldás
hogy
.  
  – aj de jó  
  ez a legjobb része  
  most megint ugyanaz a játék  
  kívántatja.  
  elhajítja, nevetés  
  egy kicsit sótlan.  
  kicsit csinálja  
  azzal az totyakos
n
Jegyzet Lomha, lassú járású (tájnyelvi).
Fedákossággal.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
én azt
Szerkesztői feloldás
mondom hogy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ültetnek  
  9.3 a széket
Szerkesztői feloldás
megjátsszák, hogy milyen
finom. Kocsira való ülés  

Facsimile Image Placeholder
 
 4474 
  global
 
  a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  a finom uri házaknál, –mehet
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – most má eshet az eső mi  
  forgatja leteríti, ennyit mórikál vele, s
Szerkesztői feloldás
ahogy
beleül.  
  – puhább az ülés  
  9.5 – sose iszik édes Gyurikám (4 pohár)  
  s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
,
Szerkesztői feloldás
mintha
szőne
Szerkesztői feloldás
vagy
a csepüt nyálazná, – részeg és azt teszi
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – ho ebbül
Szerkesztői feloldás
nem
gyün.  
  –szervusz Marcsa  
  – azt az egyet szeretném tudni
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – ne oda
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az orrod.  
  huncut kis asztal  
  a karjával
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
egyszerre mered
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, az inget
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a karján  

Facsimile Image Placeholder
 
 4475 
  global
 
  felhuzza  
  most jut eszébe  
  Jól
Szerkesztői feloldás
megcsinálta
a nevetést  
  – de jól érzem magamat, haha tótlány
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
ez.  
  dalol,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
fáradt lett a játék  
  –a strázsamesternek
Szerkesztői feloldás
meggyűlne
a baja  
  – azt
Szerkesztői feloldás
mondják
veres az orra
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  játék a könyökével, ami lecsuszik
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az asztalról,
Szerkesztői feloldás
megfenyegeti
 
  lám a nád is ingadozik
n
Jegyzet Nóta részlet, megjelöléssel.
 
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
azt előre  
  valamit sugok magának –
n
Jegyzet Nóta részlet, megjelöléssel.
 
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
táncol hozzá, a feje fölé azt  
  a butaságot hozták be.  
  játék a kis napernyővel  

Facsimile Image Placeholder
 
 4476 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
engem egy asszony
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
n
Jegyzet Nóta részlet, megjelöléssel.
 
  –részeg vagyok rózsám
Szerkesztői feloldás
mint
a csap
n
Jegyzet Nóta részlet.
 
  hazamennék jaj de
Szerkesztői feloldás
nem
tudok  
  a tánc,
Szerkesztői feloldás
ahogy megrázza
magát  
  helycsere a székkel, –  
  (összeesküvés
Szerkesztői feloldás
hogy
mi lesz)  
 
  szépis vagyok
n
Jegyzet Nóta részlet, megjelöléssel.
 
  riszálja magát, sétál a paraplival
n
Jegyzet Esernyő.
 
  a torka felfogja,  
  beleveri a pipát a  
  9.15  
 
Szerkesztői feloldás
milyen
Szerkesztői feloldás
volna
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egy kis bort
Szerkesztői feloldás
még
,  
  – itt
Szerkesztői feloldás
van még
egy kis kék üveg.  
  ebbe most pályinka
Szerkesztői feloldás
van
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4477 
  global
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  szembespricceli magát  
  elszalad jobbra.  
  már ráismer  
  a fát  
  a sugót  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  sugót  
  – ezt a rózsafát
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is
Szerkesztői feloldás
megtartom
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
hogy
több rózsa legyen.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
is pályinka e.  
  – minket a jóisten ebbe
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kertbe ugy helyezte be
Szerkesztői feloldás
mint
a jó isten  
  – ez a kert a mienk, és ezt a kertet
Szerkesztői feloldás
nem
adom senkinek.  
  igen jó,
Szerkesztői feloldás
ahogy nem
adja, gyerek színek, 5 éves gyereke, 8 éves  

Facsimile Image Placeholder
 
 4478 
  global
 
  9.20 – gyün a a főd, arrul gyün
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ugy én velem is forog  
  – maradj ott te főd főd főd ide ne a gyere te
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kis főd  
  cssss  
  ugyis keveset alhatok
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  én idefekszek a ződfa
Szerkesztői feloldás
árnyékba
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – én
Szerkesztői feloldás
pedig
oda a rózsák mellé
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – oda való vagy  
  9.22 ezt elteszem,
Szerkesztői feloldás
mert
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
engedem
Szerkesztői feloldás
hogy
a
Szerkesztői feloldás
nagy
kutya bejöjjön  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  visszajön,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kis főd  
  felrugja a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4479 
  global
 
  csizmát lehuzza  
  – segéljek  
 
Szerkesztői feloldás
nem
kell
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
   
  beszél elalvás előtt  
  9.25.  
 
  Kisbíró, bukdácsolása igen jó.  
  ezt előbb majd.  
  – oh jaj de nagy baj  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
ha
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
üres az üveg  
  Szomjas gégére pereg
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  oh jaj de nagy baj  
  elaszik.  
  9.22  

Facsimile Image Placeholder
 
 4780 
  global
 
  a falu, –
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
lássuk
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  9.29 unalmas
Szerkesztői feloldás
pedig csak
2 perc  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4481 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
december
11.
 
  A jövő háboruja    
  Az
Szerkesztői feloldás
emberiség
gyűlölete
Szerkesztői feloldás
nem
oszlik, de tudása nő s eljutunk egykor arra a fokra,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy ember egy várost teljesen meg tud majd semmisíteni.  
  Repülőgépből ledob egy bombát, amely egy milliós város egész területén megöli a levegőt. Mindenki meghal a fuldoklásnak egy irtózatos fázissorozatán keresztül.  
 
Európa
Európa
egészen kipusztul s a kultura átmenekül  

Facsimile Image Placeholder
 
 4482 
  global
 
  a többi földrészekre, ahol megint fokonként és lassacskán gyarapodik fel.  
  S
Szerkesztői feloldás
ennek
az uj kornak
Szerkesztői feloldás
megjön
a maga filozófusa, aki részletesen beleviszi az
Szerkesztői feloldás
emberek
lelkébe maga az
Szerkesztői feloldás
ember
iránti undorodást és az
Szerkesztői feloldás
emberiség
jövőjébe vetett hitetlenséget.  
  Mikor a hatalmas kultura megszűnt, jön egy uj tengődés kora s
Európa
Európa
nagy városai és országai  

Facsimile Image Placeholder
 
 4483 
  global
 
  helyén épenugy a kecskepásztorok tanyáznak, részben állatbőr ruhában, részben a távoli Kelet csodálatosan olcsó gyáripari termékeiben.  
  S jön egy uj próféta, aki a Jézus szavával jön: Ne ölj! Egy egyszerű
Szerkesztői feloldás
pásztorember
, aki megindítja a kínai gyarmaton:
Németalföldön
Németalföld
az áramlatot.
Sikerét látva a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Távolkeletre
Távolkelet
viszik és a sárga tudósok ki psychoanalizálják  

Facsimile Image Placeholder
 
 4484 
  global
 
  belőle
Szerkesztői feloldás
hogy
az
európai
Európa
vallási degeneráltság bacillusait, amelyek
kel
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« hez »
be kell oltani a gyermekeket,
hogy jók és humánusak legyenek. Kövérek, szaporák és jók lesznek az emberek.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Igy a régi romokon uj ezredév után fölépült nép hozza meg az emberiség örök békéjét azzal,
Szerkesztői feloldás
hogy
mint a himlő s a syphilis ellen, védőoltást alkalmaznak a gyűlölet ellen.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4485 
  global
 
  Igy a nép azonban rendkívül fölszaporodott és
Szerkesztői feloldás
pedig
igen gyorsan s közönyös és lomha lett, tolvaj, puha, élvezethajhász és kövér.  
  Erre jött az
áfrikai
Afrika
feketék népe és a sárga faj megrémült; a feketék leölték őket,
Szerkesztői feloldás
mint
a kövér tulkokat.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4486 
  global
 
  Azok a sárga tudósok megállapították,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez a fekete, komorszemű ember, aki lángoló szóval prédikál az
Szerkesztői feloldás
embergyűlölet
ellen, voltaképen a legnagyobb mértékben kifejlődött példánya
Szerkesztői feloldás
annak
a psychologiai betegségnek, amely az ölésnek, a háborunak a melegágya. Vért vesznek tőle és oltóanyagot s akit beoltanak, csodálatos módon elközönyösödik
Szerkesztői feloldás
embertársainak
a dolgaival szemben: ideális állampolgár lesz belőle. Gyorsan hízni kezd, annyira,
Szerkesztői feloldás
hogy
a kövérsége miatt uj betegségnek a tömegei lepik el s gyors halálozás jön, már az  

Facsimile Image Placeholder
 
 4487 
  global
 
  ötven év aggastyáni kor. Sokat vitatkoznak rajta,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
volna-e jó az agyoltást elhagyni, de az államhatalmon levők mindig győznek, a társadalmi rend s a világbéke fenntartása máskép el
Szerkesztői feloldás
nem
képzelhető.  
  Az egész földgömb egyfajunak érzi magát s már
Szerkesztői feloldás
nem
fáj senkinek,
Szerkesztői feloldás
hogy
a nemzetek szétszóródnak, a testvéreket gyorsan elfelejtik, viszont
Szerkesztői feloldás
nem
is gyűlölik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4488 
  global
 
  Pénz    
  Mióta száz
Szerkesztői feloldás
korona
ajándékot adott, azóta jól érzi itt magát, itthon
Szerkesztői feloldás
van
, igénytelen, és
Szerkesztői feloldás
mindent
elismer.  
  Míg semmit se adott,
Szerkesztői feloldás
csak
követelt, idegeskedett.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4489 
  global
 
  A pünkösti király    
  operett    
 
  I.
Szerkesztői feloldás
felvonás
 
 
  1.Kar. A pünkösti királyságról dal  
  beszéd
Szerkesztői feloldás
ugyanerről
.  
 
  2. Az urak jönnek s átmennek, Pepi megkéri a Susette kezét ha vége lesz a versenynek. A földesur udvara.  
 
  3. Parasztok, kisasszonyok  
  Ferke  
 
  4. Ferke, Susette (el)  
 
  5. Az apa visszajön és Ferkét egyedül találja, az alku  
  6. Lánykérés, finále  

Facsimile Image Placeholder
 
 4490 
  global
 
  II.
Szerkesztői feloldás
felvonás
n
Jegyzet A következő számozott (4491.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4492 
  global
 
  Dr. MauksErnő  
 
Dunaharaszti
Dunaharaszti
 
 
Rákóczi Ligeti
Rákócziliget
Szerkesztői feloldás
általános
iskola  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4492 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
11
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4493 
  global
 
  Ambrus    
  Aláfűtés    
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tud idegizgalom nélkül írni. Kemény feketekávét ivott nagy tömegben, ő a nemi ingerét tartotta ébren,
Szerkesztői feloldás
hogy
kellő idegerő legyen készen az írás számára.Olyan kávéházakba ment be dolgozni, ahova józanon és közönségesen a világért be
Szerkesztői feloldás
nem
tette volna a lábát
zenés; nőkkel tele
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. És az utcán szép lányokat fogott el s fölment velük; a nőknek levetkőzve kellett előtte heverni, olvasni s amit akartak, tehettek, ő pedig írt. Ilyenkor szárnyas volt a fantáziája.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4494 
  global
 
  Komikus    
  Naivság    
 
  – Visszamenni a gyermekhez. Minden gyermeki hang és mozdulat komoly helyzetben komikusan hat.  
  – az ajkát berregeti  
  – a fülét fogja s szopik  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4495 
  global
 
  Ilka kötényt lel    
 
  
  global
Tessék nézni, mit leltünk.  
  felkacag, nézd meglelte.  
 
 
  
  global
Mán én
Szerkesztői feloldás
nem
viszem vissza, ha ő
Szerkesztői feloldás
meglelte
, de
Szerkesztői feloldás
hogy
más felvegye  
 
 
  
  global
Nézd
Szerkesztői feloldás
csak
a papíron
Szerkesztői feloldás
meglátni
, kitől vették.  
 
 
  
  global
bár
Szerkesztői feloldás
megismerné
, hisz ez a kötő
Szerkesztői feloldás
csak
dolog
Szerkesztői feloldás
van
vele, átvarrni.  
 
  
  global
hát eredj vissza és
Szerkesztői feloldás
mondd meg
Szegőnek
Szerkesztői feloldás
hogy
ha az illető keresi, jöjjön fel érte.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4496 
  global
 
  Szökött katona    
  Szép fiu, semmi hangja  
  Báli hangulat  
  – Kisfiam üljön ide,  
  – Jaj de jó ide jön a Gabi, legalább idejön.  
  leülnek, összeölelkeznek és ugrálnak ülve.  
  – No legalább tapsoljuk a nőszemélyeket  
  A fiu egy hosszu verset mond s belőlről vonaglik  
  egyszer semmozditja karját  
 
  A zöld függöny  
 
  – Hát a Jenő ülhet is Gabriellel ott hátul.  
  Tóth Laci  
  Kultuszbeliek  

Facsimile Image Placeholder
 
 4497 
  global
 
  Megjelenik Somló,
Szerkesztői feloldás
mint
egy görög isten, s a másik páholyban Gál, szintén  
  két jó kerek fej.  
  Berzevici a
Szerkesztői feloldás
 
  – Mit is adnak falu rossza
n
Jegyzet Tóth Ede: A falu rossza című népszínműve.
Szerkesztői feloldás
vagy
szökött katona
n
Jegyzet Szigligeti Ede: Szökött katona című népszínműve.
 
  – Te ugy szétszórtak bennünket  
 
  – Milyen hatásos  
  Halk a cserebogár  
  horkolás  
  első nevetések  

Facsimile Image Placeholder
 
 4498 
  global
 
  Kijön a mesterné
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, –
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
– eső lesz  
  – fiatal hang  
  a két inas  
  a pofon  
  Dal kint  
  amott a hegyek lábába  
  kősziklák oldalába  
  Az ég alatt a föld színén,  
  – Az az idő, amikor
Szerkesztői feloldás
csak
ki kellett jönni és  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
átkozlak
Szerkesztői feloldás
nem
szokásom
n
Jegyzet Nóta részlet, megjelölve.
 
  Virágcsokor a kezében, lent  
  rázza ez a fejét
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Gergely bácsi–  
  Jó hangja
Szerkesztői feloldás
van
 
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
a kártyát veti, mozdul, s visszanézve, –  

Facsimile Image Placeholder
 
 4499 
  global
 
  Felöltöztetve az asszony.  
  a gyenge nő.  
  a fiu jó  
  Julcsa  
  – Te vagy itt, – kihajlik egy Julia az ablakon. Ebből sose lesz jó Julia, szőke, fiatal, drámai hang  
  A nótárus,
n
Jegyzet Nótárius.
a pitykés ruhában csinált magának
Szerkesztői feloldás
olyan
bakompartot
n
Jegyzet Oldalszakáll.
a torkáig ér.  
  a pipával a bajszot  
  hiányzik a merészség  
  a mellényt rángatja  
  feláll, a bajszát huzza  
  ez ma már betyár  

Facsimile Image Placeholder
 
 4500 
  global
 
  ruha  
  A magas szép teremben  
  hogy tud sírni, – vigyék a kovácsot!  
  phuj!– köp  
  ez is régi  
  A szabó, török ruhában  
  a dobréton  
  a hajában papír.  
 
  nevetik a hajat  
  valami primitív tréfa  
 
  Szabó–Julcsa  
 
Szerkesztői feloldás
nem
komikai alak.  
  a lány jó, az egy kedves  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
hogy
micsoda vigan  

Facsimile Image Placeholder
 
 4500 
  global
 
  állatkirály –  
 
  ez jó, a röhögése  
  a reggelis és a dolgos fiu  
   
  a füttyös elmenés
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  ez az ellentét jó, a két fiu között  
  urasági kocsi  
  szép lány –  
  a gróf is jó  
 
  vasvillások  
  parasztok  
  jó az első paraszt  

Facsimile Image Placeholder
 
 4501 
  global
 
  fogatlanul beszél  
  pipa  
  tulzás
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Az anya  
  s a lány  
 
Szerkesztői feloldás
ahogy
kidobja
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
az
Szerkesztői feloldás
embereket
.  
  Julcsa szabó
Szerkesztői feloldás
nem
tesz semmit
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Nincs drámai ereje  
  a fiu
Szerkesztői feloldás
nem
tesz semmit.  
 
Szerkesztői feloldás
olyan
puha jelenet, a fiu szép gyerek  
  és vén paraszt jó  
  Kar.  
  Már minálunk verbuválnak
n
Jegyzet Nóta részlet.
 
  Gál előrehajlik az élés arca világos folt, folyton félve néz,
Szerkesztői feloldás
minden
uj mozzanatra megindul  
  A lány tetszik neki,
Szerkesztői feloldás
megnyugszik
s a közönségre néz,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4502 
  global
 
  a lány zokogása  
  a lány hangjában
Szerkesztői feloldás
van
valami édes.  
  a hátát veregeti  
  fiatal lányok és fiuk vannak itt  
  – Feri.  
 
Szerkesztői feloldás
Nagyon
bájos.No ezek a gyerekek milyen ügyesek.
Szerkesztői feloldás
Nagyon
kedvesek. A kis Laci milyen helyes. Láttad. Melyik? Az egyik inas.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4503 
  global
 
  H. F.  
  beszélgetés a szerelemről  
  – te ezt azért hoztam el,
Szerkesztői feloldás
hogy megmutassam
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
hatása az álarcos jelenetnek a táncok között  
  a hangot ugy ejtik ki féliga fiatal lányok,
Törölt
« selypítve »
a szájukat ugy tartják  
  – kettőtöket
Szerkesztői feloldás
nem
engedlek ki mit gondolsz, ezt is a papa
Szerkesztői feloldás
nem
akarta
Szerkesztői feloldás
megengedni
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ketten üljetek.  
  – Az egyik Borsai fiu 40 ütközetbe
Szerkesztői feloldás
volt
, és otthon halt
Szerkesztői feloldás
meg
, az anyjának
Szerkesztői feloldás
mégis megnyugvás
, – nevet – borzasztó az
Szerkesztői feloldás
olyan
rossz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4504 
  global
 
  – A Laci mikor játszik, itt a Laci, szervusz Laci, hát
Szerkesztői feloldás
ilyen
hamar felöltöztél… Az Ági Böske 15 éves játssza a lányt, most jön a siralomház ebbe
Szerkesztői feloldás
nagyon
szép hangja
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – Édes gyerek a Laci, szeretem.  
  A siralomház  
  katonák együtt –  
  –hogyan hát
Szerkesztői feloldás
nem
szép élet ez?  
  Ugy kell állani, ülni,
Szerkesztői feloldás
hogy
formája legyen
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  szeretnék ugy meghalni,
Szerkesztői feloldás
hogy
magam sem tudjam X  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
hasonlított az
Szerkesztői feloldás
édesapámhoz X
 
  ez alegjobb színész eddig  
 
Szerkesztői feloldás
nem
megy,
Szerkesztői feloldás
nem
megy, aki lelke.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
lehet utánozni hangrezgést  

Facsimile Image Placeholder
 
 4505 
  global
 
  ez a szép jelenet.  
  – ön élni fog, élni!  
  De jó alak az ajtónálálló, a magas cilinder, hosszu vékony láb, fehér felsőteste, lesütött groteszk feje  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
csinálják a jelenést  
  a dal, a lihegés, egymás kezét fogják  
  fogd
Szerkesztői feloldás
meg
pajtás a vasvesszőt  
  taps  
  – Nézd az a kis fiu
Szerkesztői feloldás
hogy
sír!
Szerkesztői feloldás
Hogy
sír. Ez aztán Herz. E mellett bujjunk el. Mert mi
Szerkesztői feloldás
nem
sírunk.  
  Tibor, Szász Károly
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egész családjával  

Facsimile Image Placeholder
 
 4506 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Megvan
a közönsége, azok a kik Nemzetihez fűződnek a nemesnek és szépnek kultuszában s
Szerkesztői feloldás
vagy
sánták,
Szerkesztői feloldás
vagy
sikerük sántít,
Szerkesztői feloldás
mind
költő egy kicsit
Szerkesztői feloldás
vagy
művész  
  Somló ugy hátat fordít Berzevicinek,
Szerkesztői feloldás
ahogy csak
lehet, római orrával, s könyököl  
  S lám
Szerkesztői feloldás
mindjárt
az elején levizitelt Berzevicinél,
Szerkesztői feloldás
aztán
többet feléje se néznek egymásnak  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
csoport fiatal lány, vékony nyakacskák amelyekben szaladgál az ütőért
Szerkesztői feloldás
minden
fejmozdulatnál és  

Facsimile Image Placeholder
 
 4507 
  global
 
  a vállperecen puhán beesik a finom könnyű bőr.  
  Egy-két öreg ember, aki ezt találta az egyetlen helynek ahol fel lehet üdülni.  
  A fiatal színész, fölkefélt fekete hajával és bricsesz orrával, fodros plasztronja
n
Jegyzet Kemény ingmell (francia).
 
  – Válákit nézek és
Szerkesztői feloldás
nem
tudom
Szerkesztői feloldás
hogy vagy
ismerem-e
Szerkesztői feloldás
vagy
nem.
Amerikába
Amerikai_Egyesült_Államok
szerződött.  
  – Nála
Szerkesztői feloldás
nem
kenyérkeresetről
Szerkesztői feloldás
van
szó.  
  – No persze. Egyetlenegy lány  
  –Az az egyetlenegy lány
Szerkesztői feloldás
nem mond olyan
sokat  

Facsimile Image Placeholder
 
 4508 
  global
 
  – Az egyik
Szerkesztői feloldás
meghalt
.  
  feszítő helyzet. Ezt ki kell erre játszani.  
  Az ön neve és becsülete
Szerkesztői feloldás
nem
forog  
  elviszi  
  Az apa, anya, fiu jelenet
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Ez a fiu,
Szerkesztői feloldás
mindig
ezredeseket fog játszani.  
  Gyönyörű szerep.  
  Gál mozog a feszes lépésekben  
  párbaj  
  izgalom, a nézőtéren  
  a Nemzetiből idekerült zöld függöny amire ugy haragudott valamikor  
  felemeli a karját – régi színpadi mozdulat.  
  Fáradás:  
  Gál hegyes orra  
  Somló kövér feje.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4509 
  global
 
  Berzevici elment  
  a lövés  
  Kacagás  
  komikus
Szerkesztői feloldás
hogy
kibékülnek.  
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
is, maga a Manci.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
én Gizi vagyok  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
találom magam a lány nevek közt, azok
Szerkesztői feloldás
mindolyan
hasonlók.  
  – De most már ne felejtse el
Szerkesztői feloldás
mert
az sértés  
  – Mért, engem annyian tévesztenek el,
Szerkesztői feloldás
még
a vezetéknevemet is.  
  A lány az
Szerkesztői feloldás
körül a  

Facsimile Image Placeholder
 
 4510 
  global
 
  –ott
Szerkesztői feloldás
volt
egy oroszlán szemű nő de az
Szerkesztői feloldás
olyan
kövér, –  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
selyem ruha  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ruha  
  fehércsíkos díszítés  
  Elkeseredik,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
fiatal s
Szerkesztői feloldás
nem
is
Szerkesztői feloldás
volt
az soha  
 
Szerkesztői feloldás
nem
ismerik a szininövendékek az udvarlást
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – a kékruhás lány az első sorban  
  – mostanában nem romlik a hajam, rozspálinkával mosd,
Szerkesztői feloldás
csak
attól barna  

Facsimile Image Placeholder
 
 4511 
  global
 
  – Gondolsz e néha
Csopakra
Csopak
a mi kis
Szerkesztői feloldás
.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogyne
. De
Szerkesztői feloldás
olyan
rosszul esett
Szerkesztői feloldás
hogy nem
tetszett feljönni hozzánk.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
ti miattatok
Szerkesztői feloldás
volt
. Már egyszer
Szerkesztői feloldás
megmondtam
, miért.  
  – Tudom, sajnos  
  – Az
Szerkesztői feloldás
olyan
rossz,
Szerkesztői feloldás
mindig
egyengetni valakinek az utját  
 
  – A szíve még érez  
  – Milyen bájos, jaj de édes  
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
mi
Szerkesztői feloldás
volt
akkor
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
jöttünk haza, milyen soknép, mi a3ik osztályonaz előcsarnokban álltunk  

Facsimile Image Placeholder
 
 4512 
  global
 
  s
Szerkesztői feloldás
volt
ott egy fiatal pár 8 évig vártak egymásra.  
  – Igazán
Szerkesztői feloldás
mennyi
terv, így lesz ugy lesz,
Szerkesztői feloldás
mindmeghiusult
 
  – Istenem de már végezhetnének vele.  
  – Az a másik, az
Szerkesztői feloldás
nem
sikerült, az apa a fiával  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szabad
Szerkesztői feloldás
olyan
tulságosan kritizálni, istenem, ezek
Szerkesztői feloldás
olyan
fiatalok.  
  – most már szerződést kapnak, szerződést.  
  – Kár
Szerkesztői feloldás
hogynem
kerültünk egészen egy sorba.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4513 
  global
 
  Messziről morcos,
Szerkesztői feloldás
nem
szép fekete arc, nagy szemkörnyék, alacsony homlok, vastag fölfésült haja, kicsi szája a puha sima, langyos arcba bele rajzolva, hosszu szép nyaka s a két ütőér,
Szerkesztői feloldás
mintha
lenyulna végig a testén  
  Felemeli a kezét az állához és azt simogatja, ha a fejét lesüti egészen elvész,
Szerkesztői feloldás
mint
egy árnyék.  
  Milyen szép
Szerkesztői feloldás
asszony
lesz belőle de színésznő soha. A ruhatárban a karját rátette
a lány
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
őrá
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4514 
  global
 
  – Szóval
Szerkesztői feloldás
még nem
is ösmert és máris ösmert  
  – Hallottam magácskáról.  
  – Hagyja el a cskát.  
  – Mér.  
  – Ugy
Szerkesztői feloldás
nem
szeretem a cskacsket  
  – Én
Szerkesztői feloldás
pedig
ugy szeretem  
  – Magácska, a nő.  
  – Az akusztikája rossz.  
  – Én
roppant
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szeretem a rideg neveket.  
  – Én ezt egy szolgabírótól lestem el.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4515 
  global
 
  A kis Ági
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
oka de
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – még rosszabb.
Szerkesztői feloldás
Megszólít
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  lent s a lába látszik fel.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Neeem  
  A lábaszáracskája a szoknya alól.  
  – Szép a fehér katonaruha  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4516 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nőcsábász
 
  – Kérem,
Szerkesztői feloldás
hogy
híjják Önt?  
  – Miért kérdi?  
  – Mert okom
Szerkesztői feloldás
van
rá, – kiáltja villogó szemmel.  
  – Oka?  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
okom.  
  – Hát ha parancsolja –
Szerkesztői feloldás
író  
  – Én Bénkheim(?) ügyvéd vagyok  
  – Nahát kérem, ha ön százszor
Szerkesztői feloldás
is, kikérem magamnak,
Szerkesztői feloldás
hogy
a lányom…
N
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a hát egész este figyelem, hát ez felháborító… Látod így engedje el az ember a lányát…  
  – Kérem ön egy borzasztó, egy sajátságos tévedésnek az áldozata!  
  – Elég, én önnel nem beszélek, majd el fogom végezni, ha százszor
Szerkesztői feloldás
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4517 
  global
 
  író is.  
  Az író el van szörnyedve nevetne, de a közönség most az egyszer nem tapssal figyeli.  
  – De kérem vigasztalódjék, mert az ön lelkén egy igen sajnálatos félreértés szárad – akarta
Szerkesztői feloldás
megnyugtatni
,
Szerkesztői feloldás
mert
Törölt
« félreértés »
szánt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Elég! Majd el fogok én bánni a
Szerkesztői feloldás
íróval.  
  S nagy szakállas impozánsarca, duzzadt vörös szája, ősz szálakkal teleszőtt sűrű bajsza mint egy erinnis lobogott.  
  Az író még egyszer meggondolta magát utána ment s a vállára vert.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4518 
  global
 
  – Pardon, a nevét, uram, mondja meg, elfelejtettem,– gondolta egy tiszteletpéldányt küld  
  –Nem mondom meg,– kiáltotta kinn az utcán részben, mert már maga is szeretett inkognitóban maradni.  
  Az író sután és elsülve ment el az utcán és igen idegenül érezte magát az aktív szerepben.
Szerkesztői feloldás
Hanem
egyszerre felvidult, kacagni s ujjongani kezdett. Ez az! Ez az élet, amelyből kimaradt és amelyet mindig páholyból nézett. Most egyszer ment a maga pénzén, teljes áron színházba  

Facsimile Image Placeholder
 
 4519 
  global
 
  s tessék rögtön benne volt az élet közönséges eseményeiben. Ha bemegy a direktorhoz akkor a Gál páholyából nézte volna az előadást s a közönség mintha fátyolszöveten át, ugy vibrált volna előtte képszerűen, távol, s most alkalma van belelátni egy nem mindennapi szenvedélyes jelenetbe: az apa lányféltő szívharcába.  
  Jobbnál jobb mondások jutottak eszébe, mit kellett volna felelnie. Legjobban az tetszett neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Mért
Törölt
« kíváncsi rá »
van oka rá? Detektív ön és  

Facsimile Image Placeholder
 
 4520 
  global
 
  észrevette
Szerkesztői feloldás
hogy
jegyzek?  
  Meg az,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Minden tisztelet az ön lányának, de azt hiszi
Szerkesztői feloldás
hogy
öreg írók szaladgálnak az utcán
Pesten
Budapest
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a kisasszonyt elcsábítsák?  
  Aztán megnyugodott,
Szerkesztői feloldás
hogy
ugy
Szerkesztői feloldás
volt
a legjobb,
Szerkesztői feloldás
ahogy
volt, ha ő ilyen ügyes krakéler volna, akkor
Szerkesztői feloldás
nem
írná,
Szerkesztői feloldás
hanem
csinálná a regényt s az kényelmetlenebb.  
  Ugy látszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4521 
  global
 
  A rendőrfogalmazó a két selyembluzos nővel. Itthon vannak, a rendőr előre bemegy, megnézni
Szerkesztői feloldás
hogy
az előadást kezdik-e már.  
  Később is
Szerkesztői feloldás
olyan
unatkozva állanak, a rendőrségi urak igen el
Szerkesztői feloldás
vannak
kényeztetve a színházakkal.  
 
  Őszes haju fiatal ur, sötét ruhában, szigoruan, »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
« tisztán, számtiszt lesz a miniszteriumból,
Szerkesztői feloldás
mert
a miniszteriumiak mind itt vannak ezeken az előadásokon. Leül a helyére, végignézi az előadást és azonkívül se lát, se hall,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4522 
  global
 
  s egyáltalában restelli bevallani, de jónak találja az előadást és élvezi a fordulatot a siralomház körül.  
  Komolyan néz mikor a lövés odakinn eldördül, bár vén róka ő ahhoz,
Szerkesztői feloldás
nem
lehet őt becsapni, tudja
Szerkesztői feloldás
hogy
itt jó vége lesz a dolognak.  
  A felvonás végén feláll s kimegy az előcsarnokba kényelmes léptekkel,
Szerkesztői feloldás
ahogy
azok az urak lépnek, akik sokat ülnek íróasztal mellett s  

Facsimile Image Placeholder
 
 4523 
  global
 
  ahányszor felállanak,
Szerkesztői feloldás
mindig
kiegyenesítik a derekukat s kissé oldalt tartják a testüket.  
  A cigaretta, mert ez az egyetlen szenvedélye, sem
Szerkesztői feloldás
nem
iszik, sem
Szerkesztői feloldás
nem
kártyázik, de a cigarettáról nem mond le.  
  Oly szolidan
Szerkesztői feloldás
meg
tud élni az ember, akinek mérsékelt igényei vannak. Kosztra jár.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4524 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
december
12  
  Ruhapróba    
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
mérges vagyok majd széthasadok. Az
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bő, borzasztó és milyen nehéz.  
 
  – Próbáljam én ezt
Szerkesztői feloldás
meg
Janka?  
  – Próbáld fel  
  –Prób.  
 
  – Azt fogom
Szerkesztői feloldás
mondani
neki
Szerkesztői feloldás
hogy
felvette a
Szerkesztői feloldás
és akkor azt fogja hinni,
Szerkesztői feloldás
hogy
te hecceltél fel,
Szerkesztői feloldás
hogy
nekem nincs eszem rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Nahát, a guta
Szerkesztői feloldás
megüt
. Felül is jó rá.  
  – Éppen
Szerkesztői feloldás
hogy
összemegy  
  – Te, hát igazán te
Szerkesztői feloldás
ilyen
széles vagy?  
  – Persze,
Szerkesztői feloldás
hogy
ilyen.
Szerkesztői feloldás
Megjegyzem
nekem odafenn vendégem van.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4525 
  global
 
  – Itten szoros egy  
 
Szerkesztői feloldás
Ilyen
kövér fiam
Szerkesztői feloldás
nem
leszel soha.
Szerkesztői feloldás
Hogy
mi
Szerkesztői feloldás
minden
fér ebbe bele
Szerkesztői feloldás
még
. Ezt
Szerkesztői feloldás
mind
le lehetne szedni,
Szerkesztői feloldás
még
így is elég volna. Hidd el
Szerkesztői feloldás
hogy
elég volna! De az egy nagyszerű szabóné, te
Szerkesztői feloldás
nem
is hiszed
Szerkesztői feloldás
milyen
ruhákat csinált már nekem, de elhagytam, mert mért szenvedjen az
Szerkesztői feloldás
ember
a jókért  
  – Azért fizetni 75
Szerkesztői feloldás
koronát
 
  – Pukkadjon
Szerkesztői feloldás
meg
. Otthagyom az egészet. Száz
Szerkesztői feloldás
koronáért
kapok egy egész ruhát.  
  – Ha te látnád azt a fehér ruhát, egyszer ha lesz itt nálad valami, lejövök benne.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4526 
  global
 
  – A Fuchsné
Szerkesztői feloldás
megmondta
szintén
Szerkesztői feloldás
hogy
ich hab ir gesagt,
n
Jegyzet Megmondtam neki (német).
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
olyan
szamár vagyok,
Szerkesztői feloldás
hogy
nekem
Szerkesztői feloldás
minden
jó?  
  A fiatal asszony a kályhához megy és rak bele.  
  – Az a buta mit csinál ilyen vastagokat,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
fér bele. (szén a kályhába) Hozd be a szeneslapátot és  
   
 
kályha
graphic
Szerkesztői feloldás
graphic
Mama én
Szerkesztői feloldás
zongora
Szerkesztői feloldás
Janka
gyerekek
graphic
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4527 
  global
 
  – Ő tudta,
Szerkesztői feloldás
hogy
neked bársonyod
Szerkesztői feloldás
van
, ugy
Szerkesztői feloldás
mint
a mosóné két napra
Szerkesztői feloldás
volt
beírva a mosókonyha hát mosott két napig egy helyett  
 
  – Ki lesz a vendéged?  
 
  – Igaz,
Szerkesztői feloldás
nem
sokára nagymama leszek; a lányom
Törölt
« tegnap »
, ugy
Szerkesztői feloldás
van
. Mari. Igen.
Szerkesztői feloldás
Mondta
az Emil,
Szerkesztői feloldás
hogy
én tudni akarom. De
Szerkesztői feloldás
nem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Emil is pofozkodni fog  
  – Na és az Emil
Szerkesztői feloldás
megkérdezte hogy
hét hónapos. De én azt
Szerkesztői feloldás
mondom hogy
8. De ez
Szerkesztői feloldás
mindennap
kövérebb és kövérebb ha az
Szerkesztői feloldás
ember
hízik. Hát az
Szerkesztői feloldás
ember
lehet
Szerkesztői feloldás
olyan
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4528 
  global
 
  komisz,
Szerkesztői feloldás
hogy
kidobja.
Szerkesztői feloldás
Olyan
lassu,
Szerkesztői feloldás
nem
bír mozogni. – A kisasszony tudja? – A kisasszony tudja.  
  – Karácsony előtt
Szerkesztői feloldás
nem
, az már igazán lelketlenség, Karácsony előtt elküldeni.  
  Ugy ült ott a téglaszínű slafrokkjában szétömlött testtel.  
  – Mikor én ugy
Szerkesztői feloldás
voltam
egy cseléd állott be és
Szerkesztői feloldás
megmondta hogy
„nahát így
Szerkesztői feloldás
nem
lehet,
Szerkesztői feloldás
hogy mindaketten
igy legyünk,
Szerkesztői feloldás
csak
az ur legyen normális!”  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4529 
  global
 
  Marton Sándor    
  Andre
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – oh igen sokat fogalkoztam vele.  
  – ugy, udvaroltál.  
  – a…  
  – udvaroltál ugye.  
  – nohát ha azt »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«
Törölt
« ugy nevezni »
ennek az a neve
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
udvaroltam.  
 
  – launés,
Szerkesztői feloldás
ahogy
ő magát hijja, Sári is launés, mint én, de
Szerkesztői feloldás
nagyon
jó szívű ő is.  
  de azt én másképp hívom.  
  – Szeszélyes?  
 
Szerkesztői feloldás
nem
 
  – hóbortos?  
  – hencegő, nagyralátó  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4530 
  global
 
  – Jön Petrenka, jött Marci, stb.
Szerkesztői feloldás
mintha
temetés lebegne a levegőben  
 
  – Mindig ugy mondtad,
Szerkesztői feloldás
hogy
Náthán.  
  – Neem.  
  – De igen,
Szerkesztői feloldás
még
egy lapon is ugy címezted  
  – Látod,
Szerkesztői feloldás
hogy
akar téged ellenem izgatni, –
Szerkesztői feloldás
mondja
mélyzengő hangján, szörnyen dadogva  
 
 
Szerkesztői feloldás
Mindig
2-őt hozott kettőnknek, két csésze, két kés, két villa
Szerkesztői feloldás
mindennap
hozott valamit így kettősbe és Zsani néni
Szerkesztői feloldás
nem
szólt rá semmit.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4531 
  global
 
  – Mért
Szerkesztői feloldás
nem
házasodtál meg?  
  – Hát kérlek, az nehéz dolog, mi ott
Szerkesztői feloldás
nem
könnyen házasodhatunk.  
  – Persze.  
  – Még rosszabb
Szerkesztői feloldás
mint
a lovastiszteknek; nem elég
Szerkesztői feloldás
hogy
kaució kell,
Szerkesztői feloldás
hanem
társadalmilag, – sőt
Szerkesztői feloldás
csak
helybeli, megyebeli notabilitás lányát lehet elvenni.  
  – Persze, persze  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
nem
egyszer voltam már azon a ponton, de
Szerkesztői feloldás
mindig meggondoltam mégis
 
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4532 
  global
 
  Zsani néni
Szerkesztői feloldás
csak
azért
Szerkesztői feloldás
volt
rá dühös,
Szerkesztői feloldás
hogy
„ez a szemtelen Sanyo
Szerkesztői feloldás
mindig csak
leül a főhelyre, a prezidiumra. „Mindig a díványra ült s így félrehajtott fővel, keresztbe tett lábbal. „Annak
Szerkesztői feloldás
csak
a szemét kiszurni,” s majd kipukkant. „No és az a Borsa, majd belebuvik”. És az nekem ugy fájt! Még Sándort
Szerkesztői feloldás
csak
hagytam, de Boriskáért
Szerkesztői feloldás
meg
haltam volna.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4533 
  global
 
  – Ezt a ruhát, amit rajtam láttok, most vettem. Egyetlen ruhában jöttem el.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4534 
  global
 
  Mama    
  – Meg
Szerkesztői feloldás
van még
a bácsi?  
  – Meg szegény? Szeme ki
Szerkesztői feloldás
van
fordulva.  
  – Haldoklik  
  – Nem biz a.  
 
Szerkesztői feloldás
hogy
fogadtak?  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
szívesen.
Szerkesztői feloldás
Nem
ismert
Szerkesztői feloldás
meg
.
Szerkesztői feloldás
mondta
ki vagy te?  
  – Hát te?  
  – És a lányok is ott
Szerkesztői feloldás
voltak
?  
  – Ott.  
  Gyula is?  
  – Az is.  
 
Szerkesztői feloldás
Megvannak
ijedve?  
 
Szerkesztői feloldás
Meg
. Különösen Sári.  
  – És
Szerkesztői feloldás
hogyvan
?  
  – No,
Szerkesztői feloldás
olyan
bátran nyitják az ajtót,
Szerkesztői feloldás
meg
be is csapják.  
  Az igaz, nekem is ugy becsapódott,
Szerkesztői feloldás
olyan
rossz az az ajtó.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4535 
  global
 
  Ida – Elég fiatal még a Terka néni  
 
Szerkesztői feloldás
– Fiatal? Köszönöm a bókot.  
  – És Dindi is ott
Szerkesztői feloldás
volt
?  
  – Ott.  
  – Sántít
Szerkesztői feloldás
csakugyan
?  
  – Sántít. Bottal jár.  
  – És az az asszony
Szerkesztői feloldás
csakugyan
Szerkesztői feloldás
nem
szereti a gyerekeket?  
  – Ah, mért?  
 
Szerkesztői feloldás
– Mit szeressen rajtuk,
Szerkesztői feloldás
olyan
nagy gyerekeken  
 
Szerkesztői feloldás
– De
Szerkesztői feloldás
nem
ismert
Szerkesztői feloldás
meg
, szervusz, ki vagy; hát te ki vagy? Én Nina vagyok. Te vagy az,
Szerkesztői feloldás
meg
se ismerlek.  
  – Nagy csapás lesz, ha
Szerkesztői feloldás
meghal
. Elvész a fizetése.  
  – Nyugdíjat kap.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4536 
  global
 
  – Hát szegény az borzasztó, azt az a tudat ölte meg,
Szerkesztői feloldás
hogy
most koldusok. Földönfutó koldusok.
Szerkesztői feloldás
Mondtam
neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
hát semmitek sincs? Hisz akkor koldusok vagytok.  
 
Szerkesztői feloldás
–Minek
Szerkesztői feloldás
mondasz
ilyeneket  
  – De
Szerkesztői feloldás
hogy
még az ezüstöt, semmit,
Szerkesztői feloldás
meg
Pali kérdezte
Szerkesztői feloldás
hogy
dunnát se, semmit?
Szerkesztői feloldás
Hogy
parasztokhoz adtak egyet-mást, de
Szerkesztői feloldás
hogy mindent
felégettek.
Szerkesztői feloldás
Csak
Sári lett
Szerkesztői feloldás
volna
ott,
Szerkesztői feloldás
mondja
, ő ügyes, valamit elpakolt volna.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4537 
  global
 
  – És ezek nagyszerűen rátermett
Szerkesztői feloldás
emberek
voltak,
Szerkesztői feloldás
mindig nagyon
jól értették az urizálást,
Szerkesztői feloldás
nem
hoztak szégyent az uri hivatalra.  
 
  – Az a Pali bácsi jól tudja magát viselni
Szerkesztői feloldás
mindenütt
.  
  – Diszkret.  
  – Igen. Míg bele
Törölt
« jön »
Szerkesztői feloldás
nem
jön, a kis borocskába,
Szerkesztői feloldás
meg
a politikába, akkor vége
Szerkesztői feloldás
mindennek
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4538 
  global
 
  Virág    
  Keresztanya    
  – Nekem vegyél,
Szerkesztői feloldás
is vett a kereszanyja, te is vegyél.  
  – Jaj barátom, az ő keresztanyja gazdagabb.  
  – Ha cipőre van pénzed, erre is legyen.  
 
 
Szerkesztői feloldás
–Hö barátom, ezt gyerekkorába szokta kapni az ember kapni. Te odáig nőttél,
Szerkesztői feloldás
hogy
magad kéred. Ki a
Törölt
« Pali »
keresztapád?  
  Pali bácsi.  
  – Vett egy kis ruhát  
  – No már, az is vett valamit. Az jobb.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4539 
  global
 
  mama    
  Érdek - szeretet.    
  – Na látod,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
van egy érdeked! Azt szeretni kell, akihez érdek füzi az embert, – szól mama!  
 
  Ida beszéli,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szeretem azokat a Holicsék  
  – Fölösleges azt
Szerkesztői feloldás
mondani
.  
  Idát szeretném mintázni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4540 
  global
 
  – A keresztanyaság semmi, én
Szerkesztői feloldás
nem
is tudom
Törölt
« semmi. »
ki.  
  – Nálunk is semmi,
Szerkesztői feloldás
csak
Szerkesztői feloldás
hogy
elemlegetjük néha.  
 
  Marci mit adott  
  – Száz
Szerkesztői feloldás
koronát
 
 
Szerkesztői feloldás
–Phüha.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4541 
  global
 
  Marton Sándor    
  A kereszt    
  – Ott
Szerkesztői feloldás
volt
az egészségi főfelügyelő, felajánlotta,
Szerkesztői feloldás
hogy
a legmagasabb elismerést és kitüntetést szerzi
Szerkesztői feloldás
meg
, arra ajánl. Én
Szerkesztői feloldás
megmondtam
neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne is próbálja. Én megalázva érezném magam, ha egy keresztért, egy
Szerkesztői feloldás
Ferenc
József rendért végeztem volna azt a munkát, azt az önfeláldozást. Saját magam előtt szállítanám le a magam becsét.  
  – De hisz azt
Szerkesztői feloldás
nem
kell kérdezni az
Szerkesztői feloldás
embertől
talán.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
én nekem
Szerkesztői feloldás
nem
adhatnak kitüntetést ha én nekem nincs rá igényem.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4542 
  global
 
  Sándor    
  Szarvasbőgés    
  –Az
Szerkesztői feloldás
nem
tavasszal
Szerkesztői feloldás
van
,
Szerkesztői feloldás
hanem
ősszel. Novemberben.  
  – Az ám, hiszen tavaszra kell készen lenni a bornyunak.  
  – A szarvas kilenc hónapig hordja a bornyát.  
  – Pláne. Ha ősszel ellene a szarvas,
Szerkesztői feloldás
mind
elfagyna a bornya.  
  – De az a szarvasbőgés a legistenibb hang, az csodálatos mikor
Törölt
« regg »
egész éjszaka reng az erdő és az összes hegyek visszhangoznak a szakadatlan bőgéstől. Az a legcsodálatosabb, isteni zene.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4543 
  global
 
  Csak egy hasonlít hozzá, a téli vadászatoknál a
Törölt
« medve »
vaddisznó-hajtóvadászat. Mikor a disznót a kutyák behajtják. Az a csaholás, tele az egész erdő vele. Isteni szép.  
 
  – A mult évben 1750
Szerkesztői feloldás
koronavolt
egy szarvaslövés ára. Ha
Szerkesztői feloldás
csak
rálőtt, akár talált, akár sem. Ha el
Szerkesztői feloldás
nem
esett is a szarvas.  
  – Annyian vannak,
Szerkesztői feloldás
hogy csak
ugy verekednek a területért. Azok a porosz urak otthon százával lőhetnék a szarvast, de azok nekik aprók. Egy falu határán 16-20 szarvast is lőnek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4544 
  global
 
  Ida    
  – Sóhajtok,
Szerkesztői feloldás
mindig csak
sóhajtok. Fiuk mindig huznak egyet a levegőbe /ugy, – (függőleges huzás az arc előtt) ha sóhajtok.  
 
 
Szerkesztői feloldás
– Jaj istenem, mi is az a tehetség! Van-e az! Mért ne volna énbennem, ha másban van.  
 
Szerkesztői feloldás
– Fel se tudod tenni magadról,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne legyen, ha másban
Szerkesztői feloldás
van
 
 
 
  A fiuk mondják  
  – Hol ült Ida, itt a névjegye.  
  Mert ha felállok a zsebkendő ott marad alattam.  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4545 
  global
 
 
  Marton család    
 
Szerkesztői feloldás
december
14
 
  – Hát bizony Dénes
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
Safarics. Kifogták a Dunából már harmadszor és ő azt
Szerkesztői feloldás
mondta, hogy
 
  – Bizony
Szerkesztői feloldás
csak
hagyhatták
Szerkesztői feloldás
volna
már,
Szerkesztői feloldás
mondta
Nina .  
  Elváltak és akkor ment a Jolán nénihez,
Szerkesztői feloldás
mert
neki
Szerkesztői feloldás
nem volt
senkije.  
  Zsani néni deákokat tartott, mama nálam
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
, és Ninára szorult és a helett
Szerkesztői feloldás
hogy
ápolta
Szerkesztői feloldás
volna
a beteget, Dénes érdekelte csak.  
  És én mikor
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
temetésre mentem,
Szerkesztői feloldás
nem
elég
Szerkesztői feloldás
hogy
Jolánt
Szerkesztői feloldás
nem
találtam élve, de Dénes  

Facsimile Image Placeholder
 
 4546 
  global
 
  felszólított,
Szerkesztői feloldás
hogy
rendelkezz sógorasszonykám és jött a
Szerkesztői feloldás
gazdasszony
is
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nagyságos
Szerkesztői feloldás
asszony
tessék rendelkezni
Szerkesztői feloldás
hogy
a koszoruk
Szerkesztői feloldás
hogy
jöjjenek és én
Szerkesztői feloldás
mondtam
,
Szerkesztői feloldás
hogy
az talán
Szerkesztői feloldás
mindegy
, de a gyerekeké legyen itt és Nina odaugrott,
Szerkesztői feloldás
hogy
„itt
Szerkesztői feloldás
nem
te rendelkezel,
Szerkesztői feloldás
hanem
én!” Hát ott
Szerkesztői feloldás
nagyon
összevesztünk a ravatal mellett és Zsani néni
Szerkesztői feloldás
nagyon
leszidta, lepiszkolta egyszer,
Szerkesztői feloldás
hogy
maga egy szemtelen.  
 
Szerkesztői feloldás
volt
ott egy urias nő,
Szerkesztői feloldás
olyan
földes
Szerkesztői feloldás
asszony
, uri
Szerkesztői feloldás
asszony
egy szóval. Vályi nevezetű aki
Szerkesztői feloldás
nem
élt az urával és
Jolsván
Jolsva
lakott. Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudtam,
Szerkesztői feloldás
hogy
mamánál
Szerkesztői feloldás
vagy
a
Szerkesztői feloldás
lakásán, írogatta
Szerkesztői feloldás
hogy
elmegy-é vagy mi, hát ő készült erre az utra, és Vályiné kártyát vetett neki
Szerkesztői feloldás
hogy
ut áll előtte és az az  

Facsimile Image Placeholder
 
 4547 
  global
 
  ut neki szerencsét fog hozni s attól függ a szerencséje, egy halál és
Szerkesztői feloldás
ennek
következtében lesz
Szerkesztői feloldás
megalapítva
az ő szerencséje.  
  Ugyis volt, ő már számításokkal ment és
Szerkesztői feloldás
mindjárt
utána is látott és aztán Dénest az is zsenírozta tudod
Szerkesztői feloldás
hogy
évek hosszu során néninek adósa volt.  
  Velem soká levelezett, valamit erre a
Szerkesztői feloldás
megjegyzésre
Szerkesztői feloldás
hogy
kéne már asszony »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«
nak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lenni, szóval neki
Szerkesztői feloldás
nem
is
Szerkesztői feloldás
volt
eszeágába sem,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt elvegye.  
  És vele különösen  

Facsimile Image Placeholder
 
 4548 
  global
 
  Dénes első perctől kezdve, –Marci most is
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
lehetett eltemetni.
Szerkesztői feloldás
Mondtam
neki
Szerkesztői feloldás
hogy
Dénes
Szerkesztői feloldás
nem
teszel magadnak szemrehányást? Kérlek alássan a köpetét felküldte
Pestre
Budapest
és tényleg – kérlek
Szerkesztői feloldás
alássan
, kár
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
láttad,
Szerkesztői feloldás
hogy
hívtalak
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
hogy
láttad volna a hulla jeleit. De azok az orvosok! ugy elbámultak,
Szerkesztői feloldás
hogy
az az erős és egészséges fiatal
Szerkesztői feloldás
asszony,
és én aki a sír szélén voltam, akkor igazán – és én itt vagyok ő
Szerkesztői feloldás
pedig
az élet elment.  
 
Szerkesztői feloldás
mennyivel
tartozott Zsani néninek?  
  – 200
Szerkesztői feloldás
forint
.  
  – De talán 400!  

Facsimile Image Placeholder
 
 4549 
  global
 
  és fenn tartani azt a luxust
Szerkesztői feloldás
mindjárt
a nobilitások közé került.  
  A
Szerkesztői feloldás
nagyon
sok lelki erőbe és egymás közti harcokba került
 
  – Az. Szegény Jolán ott
Szerkesztői feloldás
volt
a kocsin
Szerkesztői feloldás
nem
egyszer a ház előtt,
Szerkesztői feloldás
hogy
Amerikába
Amerikai_Egyesült_Államok
megy.  
  Jolán stafirungját ez a Nina vette
Szerkesztői feloldás
meg.
 
 
  –Ő lenézett engem és én őtet, tudod!  
  Sándor most azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Lajos bácsit ismerte,
Szerkesztői feloldás
pedig
híre se!  
  – Én gondoltam
Szerkesztői feloldás
hogy
talán tolakodás, de hát érdeklődtem, hisz unokanővérem gyermekei.  
 
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
tudok éjjel aludni, lámpám sincs.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4550 
  global
 
  – Mán
Szerkesztői feloldás
csak megmondom
neked,
Szerkesztői feloldás
hogy
Jolán
Szerkesztői feloldás
nem
azért akart
Szerkesztői feloldás
menni,
Szerkesztői feloldás
hogy
a pénz miatt,
Szerkesztői feloldás
hanem
a féltékenység,
Szerkesztői feloldás
mert volt
ott egy Kossuth Lajos nevű kackiás ur, mikor én oda mentem
Szerkesztői feloldás
mindjárt
láttam
Szerkesztői feloldás
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4551 
  global
 
  Az apja szabó volt, aztán később serfőző, a néni
Szerkesztői feloldás
pedig
modistin
n
Jegyzet Kalaposnő.
, én voltam az ő vetélytársa, de aztán engem jobban szeretett,
Szerkesztői feloldás
mert
jobban szerette volna, ha én lettem volna a menye.  
  –Az öreg
Szerkesztői feloldás
olyan
here
Szerkesztői feloldás
ember volt
, szegény Jolán azért
Szerkesztői feloldás
megbecsülte
, szerette is,
Szerkesztői feloldás
mondtam
,
Szerkesztői feloldás
hogy
most fizet vissza Jolánnak az öreg,
Szerkesztői feloldás
mert
a halála után ő
Szerkesztői feloldás
volt
anya helyett ott
Szinnán
Szinna
.  
 
  A néni az akkor halt
Szerkesztői feloldás
meg
mikor mi
Likérbe
Likér
Szerkesztői feloldás
voltunk
. Akkor Dénes ki is tért hozzánk,
Szerkesztői feloldás
megtette
. Mikor az anyja temetéséről jött.  
 
Szerkesztői feloldás
– Az öregnek
Szerkesztői feloldás
volt
egy légycsapója, és
Szerkesztői feloldás
mindig
a legyeket verte. Egy
Szerkesztői feloldás
olyan
kis házikóba lakott  

Facsimile Image Placeholder
 
 4552 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
olyan
kis parasztház.
Szerkesztői feloldás
Mindennap
feljött oda reggelizni, ebédelni, vacsorázni,
Szerkesztői feloldás
volt
Szerkesztői feloldás
olyan
kertiszék,
Szerkesztői feloldás
mindig
abba ült az a bácsi.  
  – Derék nagy asszony
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
olyan mint
Zsani néni, a bácsi az kis gömböc.  
 
  Jolán 2 évvel
Szerkesztői feloldás
volt
fiatalabb nálam. De engem
Szerkesztői feloldás
mindenki
fiatalabbnak nézett. Ő akkor
Szerkesztői feloldás
olyan
katona fiatal
Szerkesztői feloldás
ember volt
.  
 
  – Hisz ott ösmerkedtek
Szerkesztői feloldás
meg
Jolánnal, Aurél kereskedő, szegény
Szerkesztői feloldás
emberek
lévén üzletet nyitott és mihamar be is csukta, mit tudom én
Szerkesztői feloldás
hogy
sokat
Szerkesztői feloldás
mondtuk
,
Szerkesztői feloldás
hogy mindnyájan
gazdálkodnak lumpok
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
. Póli néni
Szerkesztői feloldás
mindig
Szerkesztői feloldás
mondta
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4553 
  global
 
  tudod mit, ez az
Szerkesztői feloldás
ember
jó lenne ami Nelkánkhoz , ez özvegy
Szerkesztői feloldás
volt
Fejes , vaskereskedő
Putnokon
Putnok
.
Szerkesztői feloldás
Minthogy
Póli néni kiokoskodta,
Szerkesztői feloldás
hogy
jó lenne ez jó fiu, beállítani Nelkához prisztos-nak, falun prisztost vesznek a telekhez, én
Szerkesztői feloldás
nem
tudom
Szerkesztői feloldás
hogy mondják
magyarba.  
 
Szerkesztői feloldás
–Társ  
 
Szerkesztői feloldás
–Hitestárs –de bizony ez Nelka
Szerkesztői feloldás
nagyon meggondolta
 
  – Ez bele mert menni üzletbe egyedül?  
  – A szüleivel!  
  – Aha  
  – Azok
Szerkesztői feloldás
nem voltak
vele
Szerkesztői feloldás
csak
beleavatkoztak.  
  – Csendes lakodalom
Szerkesztői feloldás
volt
az.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4554 
  global
 
  mint egy özvegynek. Az
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Az
Szerkesztői feloldás
asszony
fiatalabb
Szerkesztői feloldás
volt
Aurélnál  
  – Óh
Szerkesztői feloldás
nem
. Hisz az
Szerkesztői feloldás
nem
fiatalabb,
Szerkesztői feloldás
mint
Zsani néni… Hát akkor
Szerkesztői feloldás
meghódították
egymást.  
  És a nevét
Szerkesztői feloldás
hogy mondták
, Márton
Szerkesztői feloldás
vagy
Marton?  
  – Márton, én
Szerkesztői feloldás
nem
tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
vonást tettek-e rá, én sose ügyeltem rá,
Szerkesztői feloldás
csak
hallottam,
Szerkesztői feloldás
hogy
Máli
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Dénes azért rá dühös
Szerkesztői feloldás
volt
ha Mártonnak
Szerkesztői feloldás
mondták
.  
  – Mire
Szerkesztői feloldás
voltak olyan
gőgösek?  
  – Büszke
Szerkesztői feloldás
asszony volt
az anyjuk Jerem jány.  
  – Mire
Szerkesztői feloldás
volt
büszke?  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom,
Szerkesztői feloldás
csak
büszke
Szerkesztői feloldás
volt nagyon
.  
  – Akkor biztosan
Szerkesztői feloldás
volt
rá oka;  

Facsimile Image Placeholder
 
 4555 
  global
 
  attól örökölte a fiu.  
  – Attól; attól. Dino ,
Szerkesztői feloldás
mert csak
ugy
Szerkesztői feloldás
mondták
, Dionéziusz.  
 
Jolán
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Nem
is emlékszem a fényképek nélkül rá,
Szerkesztői feloldás
csak
a hangjára emlékszem,
Szerkesztői feloldás
olyan
rikácsoló hangja
Szerkesztői feloldás
volt
Szerkesztői feloldás
Olyan
nyulánk
Szerkesztői feloldás
volt
és nagy hajú, földig érő haja
Szerkesztői feloldás
volt
.
Szerkesztői feloldás
Volt
egy kis szobája, ott fésülte a haját és felcsapta a vállára, ugy fonta a haját tovább.
Szerkesztői feloldás
Olyan
rekedt,
Szerkesztői feloldás
mindig olyan
rikácsoló hangja
Szerkesztői feloldás
volt
. A fia roppant hasonlít az összenőtt szemöldökével, Gyula. Ez impozáns, magas nő és a mozdulatai biztosan
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
  – Érdekes
Szerkesztői feloldás
hogy
ez a Petrenka
Szerkesztői feloldás
nem
kapott szemöldököt.  
 
Szerkesztői feloldás
–Hát
Szerkesztői feloldás
mind a kettő
az apához  

Facsimile Image Placeholder
 
 4556 
  global
 
  hasonlít,
Szerkesztői feloldás
csakhogy
Jolánnak tiszta arca
Szerkesztői feloldás
volt
és annak
Szerkesztői feloldás
nem
, de a Jolán arca
Szerkesztői feloldás
olyan
morózus
n
Jegyzet Barátságtalan.
Szerkesztői feloldás
volt
, az az apja nézése, Palinak
Szerkesztői feloldás
meg
az a mosolygó arca az anyjától.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
? hisz Póli néni
Szerkesztői feloldás
olyan
pattogó
Szerkesztői feloldás
asszony volt
!  
  – De azért mosolygós
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
csak
tevékeny hát a gyerekek réme.  
 
 
Szerkesztői feloldás
– Tudja, milyen
Szerkesztői feloldás
asszony volt
az!
Szerkesztői feloldás
Mint
Lenke! Ez is
Szerkesztői feloldás
mindig
mosolyog
Szerkesztői feloldás
vagy
inkább nevet, de nincs modora és semmit se tűr el.  
 
  – Ez a legkülönb az egész csoportba ez a Pali bácsi . Becsületes lélek és önfeláldozó.  
  – Hadd adjon, ugyis elpotyázta a gyerekek részét az anyai örökséget. Dénes
Szerkesztői feloldás
nem
avatkozott bele, ő
Szerkesztői feloldás
meg
elpotyázta.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4557 
  global
 
  – De ez a Dénes milyen ur
Szerkesztői feloldás
volt
.
Szerkesztői feloldás
Nem
kellett neki semmi onnan. Kivel érintkezett.  
  – Hát ő menekült abból a megyéből messze!  
 
  – Mikorra válaszolt most mamának?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
rögtön. Már kezdtem is sajnálni,
Szerkesztői feloldás
hogy
írtam neki, talán két hétre
Szerkesztői feloldás
vagy
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
tudom.
Törölt
« H »
 
 
 
Szerkesztői feloldás
– Az a saját auto
Szerkesztői feloldás
még
most sincs tisztázva.  
  – Még az utolsó levelében is henceg.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4558 
  global
 
  Pali bácsi    
  – S
Szerkesztői feloldás
van
pénzük?  
 
Szerkesztői feloldás
– Hát
Szerkesztői feloldás
van
… 7-800
Szerkesztői feloldás
korona
. Mostanra elég.  
  – Honnan?  
  – Az asszonynak is
Szerkesztői feloldás
volt
valamije. Dénes is hozott.
Szerkesztői feloldás
Hogy
hol vette,
Szerkesztői feloldás
nem
tudom.  
 
Szerkesztői feloldás
Mennyi
lesz az özvegy nyugdíja?  
  – 800
Szerkesztői feloldás
forint
 
  – Az elég neki az egy lányával
Szerkesztői feloldás
mert
Sárit Sándor veszi magához.  
  – Én  
  –Te?  
  – Én,
Szerkesztői feloldás
mondtam hogy
nálam lehet, de
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
hogy
határoznak,
Szerkesztői feloldás
nem
tudom… Most hozzám jönnek
Szerkesztői feloldás
mindnyájan
… Hát nincs nekik hova menni.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4559 
  global
 
  Jellemek    
  Dénes kapaszkodása  
  apja , here szabó, nemes  
  anyja , gőgös modistin.  
  Póli néni spekuláns víg nő  
  Sándor , tartozkodó
Szerkesztői feloldás
szolgabiró
 
  Petrenka önfeláldozása  
  Jolán – a kocsi kint áll!  
  Nina , a kártyavetés, temetés  
  Terka bogarász, éjjeli ébrenlétek, a multat éli  
  Aurél aki kereskedést nyit a szüleivel  
  Nelka özvegy, akinek prisztás kell  
  Dindi
Szerkesztői feloldás
nem
mer eljönni, adós  

Facsimile Image Placeholder
 
 4560 
  global
 
  – Tudod én ezt már
Szerkesztői feloldás
nem
tudom
Szerkesztői feloldás
mert
mikor nála abban a betegségbe
Szerkesztői feloldás
voltam,
én azokat a régieket
Szerkesztői feloldás
mind
elfelejtettem
. és ő igazán ugy ápolt engem, én nagy hálával tartozom neki, egy-egy élccel ujitotta fel a régit,
Szerkesztői feloldás
mert
ő
Szerkesztői feloldás
nagyon
élces
Szerkesztői feloldás
volt
ott
Szerkesztői feloldás
volt
az a Kossuthné, az is
Szerkesztői feloldás
mindig mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
hogy
tetszik a mi doktorkánk, ugye, milyen élces?most már
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
olyan
élcesek az
Szerkesztői feloldás
emberek
,
Szerkesztői feloldás
nem
tréfálnak ugy, ha te engem ösmertél
Szerkesztői feloldás
volna
Szerkesztői feloldás
mint
Szklenár Terézt,
Szerkesztői feloldás
vagy
legalábbis mint fiatal asszonyt addig, míg odaértem
Szinnára
Szinna
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4561 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Mindenki
azt
Szerkesztői feloldás
mondta
akkor,
Szerkesztői feloldás
hogy
Holicsné
Szerkesztői feloldás
megőrült
, nekem
Szerkesztői feloldás
nem
fájt semmi,
Szerkesztői feloldás
csak
sokat sírtam,
Szerkesztői feloldás
hogy
a gyerekeim kiátkoznak, a sírból is! Ez  
 
  – Az is
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen
Szerkesztői feloldás
volt
annak a férjhez menetele, a Nelkának azt
Szerkesztői feloldás
nem mondom
el.  
  – Hisz már
Szerkesztői feloldás
elmondta
.  
  – De
Szerkesztői feloldás
hogy
mi
Szerkesztői feloldás
volt
mögötte… Milyen kikötés.  
  – Ja azoknak sincs gyermeke.  
  – Azután
Szerkesztői feloldás
meg
szerette volna.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kellett neki lárma a házba? Hát kire akarta hagyni a vagyont!  
  – Volt neki. Két lánya.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4562 
  global
 
  – Ja, és azok?  
  – Meghaltak. Azért
Törölt
« kellett »
lett volna aztán, jó… De akkor
Szerkesztői feloldás
csak olyan
feltétellel  
 
Törölt
« Hát
Szerkesztői feloldás
hogyvolt
»
,
Szerkesztői feloldás
nem
is kikötés
Szerkesztői feloldás
hanem
meggyőződés…  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
? elébb kipróbálta
Szerkesztői feloldás
hogy van
-e sikere?  
  Erre elrestelli, magát,
Szerkesztői feloldás
csak
 
  – Istenem,
Szerkesztői feloldás
hogy
én azon ugy csodálkoztam. – Az volt az első,
Szerkesztői feloldás
hogy
én ugy elbámultam,
Szerkesztői feloldás
hogy
Törölt
« a gyerek »
egy nő orvoshoz megy azzal…  
  – mivel.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
meggyőződjön
Szerkesztői feloldás
hogy
lesz-e gyereke, na ha ki kell
Szerkesztői feloldás
mondani
.  
  – Igen, igen, hisz
erről
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
beszélünk már egy negyedórája.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4563 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
lehet arról
Szerkesztői feloldás
meggyőződni
.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
meg
akarta tudni,
Szerkesztői feloldás
hogy
lesz-e még neki, no… És
Szerkesztői feloldás
pedig
azután jó lett volna… De hát ma már a fiatal asszonyok… – s elhallgat, lesütött fejével oldalra billentve, szokatlan
Szerkesztői feloldás
volt
neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
  – Nahát már én
Szerkesztői feloldás
nagyon
álmatlan éjszakákat töltök.  
  Marcitól kérdem mit csinálsz te itt? Felteszi a lábát és
Szerkesztői feloldás
csak
néz,
Szerkesztői feloldás
nem
is olvas.  
  – Mindent végig gondoltam gyerekkorom óta.  
  – Na, én is.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4564 
  global
 
 
  8 óra  
  Foghuzás   Virágnál    
  – Huzza ki a fogát, már
Szerkesztői feloldás
nagyon
lóg.  
  – Még tán
Szerkesztői feloldás
nem
.  
  – De igen, ki tudja huzni?  
  – Ki.  
  – Cérnával? Majd én
Szerkesztői feloldás
megkötöm
, maga csak huzza. Én
Szerkesztői feloldás
nem
!  
  Lecsuszik többször.  
  Egyszer elszakad  
  – Duplán.  
 
Szerkesztői feloldás
Megköti
s borzong  
  Egyszerre
Szerkesztői feloldás
felvisít  
  – Hahahaha!  
  Idegesen kacag és ki a fürdőszobába.  
  – Ne köpj, ne köpj édes, be ne vérezz valamit.  
  – Jaj nincs ez eltörve?  

Facsimile Image Placeholder
 
 4565 
  global
 
  – Kijött! idegesen kacag!  
  Vérmosás  
  – Kihuzták egy fogam, – s szalad Ilkához,
Szerkesztői feloldás
utána.  
  – Mutikáld. Ez is mozog. Ez már mozog. Ezt is ki kéne huzni. Egyszerre kéne kihuzni,
Szerkesztői feloldás
hogy
egyszerre nőjjön neki. Mutasd
Szerkesztői feloldás
csak
ezt is. Ezt szeretném tudni
Szerkesztői feloldás
hogy
gyökér e.  
  – Mutasd
Szerkesztői feloldás
csak
milyen csorba vagy. Nahát ez hallatlan.  
  – Megnézem magam a tükörbe. Hahaha.Milyen csorba.  
  – Szeretném tudni
Szerkesztői feloldás
hogy
el
Szerkesztői feloldás
van
-e törve… Ne nyiss
Szerkesztői feloldás
olyan
nagy szájat… Ez a bőr?
Szerkesztői feloldás
Nem
. Ez a legcsunyább, mikor a gyerek
Szerkesztői feloldás
ilyen
csorba.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4566 
  global
 
  – Látta már Ilka.  
  – Látta.  
  – Mit
Szerkesztői feloldás
mondott
?  
  – Azt
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
lyukas Virág.  
  – Milyen csepp kis foga
Szerkesztői feloldás
van
neki… Ez jött ki a legelőször legislegelőször… Hova mászol!!
Szerkesztői feloldás
Nem
jössz le onnan! Többet ne lássam,
Szerkesztői feloldás
hogy
oda mászol a székre
Szerkesztői feloldás
vagy
asztalra.  
  – Most már ha beszélek,
Szerkesztői feloldás
mindenki
Szerkesztői feloldás
meglássa
.  
 
Szerkesztői feloldás
Mondjál
valamit  
  – Egy-kettő  
 
Szerkesztői feloldás
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
– De milyen ügyes (dudol)  
  – Most már csorba vagyok. S
Szerkesztői feloldás
nem
tudom
Szerkesztői feloldás
megenni
(almát)  

Facsimile Image Placeholder
 
 4567 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
–Csorba Virág, csorba!  
 
Szerkesztői feloldás
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
–Csorbább aki hordja.  
  Később  
  – Muti.
Szerkesztői feloldás
Mindig
Szerkesztői feloldás
meg
akarom nézni,
Szerkesztői feloldás
olyan
érdekes
Szerkesztői feloldás
vagy
. Holnap kihuzzuk a másikat, jó?  
  – Jó… Jaj de jó,
Szerkesztői feloldás
hogy
kihuztad, legalább
Szerkesztői feloldás
nem
kell szenvedni ! (dalolva) Má egész
Szerkesztői feloldás
megszínesedik
ez a gyerek. Ettől a kis mai sétától már leszáradnak a pontok… Te nagy cica, te nagy hizelgő cica.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tud nyugodni tőle.  
  – Kihuzzuk ezt is most?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem.
 
  – De már rá
Szerkesztői feloldás
van
kötve.  
  A cérna lejön, nevetés.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4568 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
jól tettem rá,
Szerkesztői feloldás
megint
avval a gombostűvel kellett volna… De most jól van.  
  Az apa
Szerkesztői feloldás
megfogja
a cérnát, a gyerek vár feszülten.  
  – A haját is meghuzzam?  
  A kicsi sokára kezd a tréfára mosolyogni.  
  E
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Az is kint van! – kiált fel Virág s a két keze fejét a fülénél rázza s hátra hajol.  
  – Ne köpj ki szívem, ne köpj ki.  
  S szaladnak a fürdőszobába.  
 
  – Na ez egy hős, ez a gyerek. Tudja
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
nem
mertem és ugy reszkettem… De ez jól
Szerkesztői feloldás
van
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4569 
  global
 
  megkötve egy
Szerkesztői feloldás
olyan
erős maroknak mint a magáé, egy
Szerkesztői feloldás
ilyen
csöpp fogat. Ezt muszáj
Szerkesztői feloldás
volt
kihuzni, ép a karcsu részén
Szerkesztői feloldás
volt
Szerkesztői feloldás
megkötve
.  
  Odakinn a két gyerek összeveszett. „Kitörülni!” kiált  
  – Vajon min vesztek össze?
Szerkesztői feloldás
, min kaptatok össze?  
  Virág azt hiszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
kaktam!  
  Nagy nevetés. Erővel ki akarta törülni.  
 
Szerkesztői feloldás
– Nekem is egy fog kint van.  
  – No persze. Tán neked is ki kéne huzni egyet.  
  Virág táncol.  
  – Nézd nekem itt két lyuk van.  
  – De büszke vagy rá… Most szopni fogsz ugye.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4570 
  global
 
  – De azért a felsővel lehet megharapni.  
  Visongva kacag s az anyuka nyakába ugrik.  
 
Törölt
« – Most azt kell
Szerkesztői feloldás
mondani
»
 
 
Szerkesztői feloldás
– Elteszed emlékül?  
 
Szerkesztői feloldás
Hova?  
 
Szerkesztői feloldás
– Eltenni a gépfiókba, emlékül.  
  – Az egérlyukba kell tenni és azt
Szerkesztői feloldás
mondani
, egér, egér adok neked csontfogat, adjál nekem vasfogat.  
 
Szerkesztői feloldás
– Egér, eggér, hogy is?... Muti, mutass ide lámpa felé.  
  Anyuka szól, titkon intve.  
  – Hallotta! …
Szerkesztői feloldás
Megvizsgálta
komolyan…  
  – Aludni már! Fél kilenc!  
  – De ki huztátok a fogam.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4571 
  global
 
  A villanylámpa fénye a körül függő üveggyöngy csipkén szűrődik át és vonalakat ír a falra, mennyezetre, az arcok síkjaira.  
  A gyerekek
Szerkesztői feloldás
nem
bírnak magukkal Virág mint egy kis kanári kitartóan ugrál, le a földre a heverőről, meg a kis fehér csécsi székről.  
  Gyöngyi a heverőn fetreng s szétterpeszti lábát és hol erre, hol arra nyulik el, egyre kacag és tréfál.  
  – Leesel te csöpp.– kiált rá az anyja a harisnya stoppolásból.  
  – Leesik ez a pont! leesik ez a pont.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4572 
  global
 
  – No nézze
Szerkesztői feloldás
hogy
tréfál – s kacag, kacag az anyuka.  
  Virág
Szerkesztői feloldás
még mindig
ugrál  
  –Egész kiizzadt, most már
Szerkesztői feloldás
nem
kell
Szerkesztői feloldás
csak
egy pohár viz
Törölt
« et inni és kész a betegség »
 
  A gyerek komolyan
Szerkesztői feloldás
megrezzen
, szolgálatkészen
Szerkesztői feloldás
hogy
megy.  
  – És kész a betegség.  
  Megérti és nevet.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szabad inni, ha meleged
Szerkesztői feloldás
van
.  
 
Szerkesztői feloldás
Hanem
várni kell míg…  
  – lehűl az ember.  
 
Szerkesztői feloldás
– A ki izzadt
Szerkesztői feloldás
nem
szabad inni,
Szerkesztői feloldás
hanem
lehűlni  
  A
Szerkesztői feloldás
fején nagy fehér szalaglepke  

Facsimile Image Placeholder
 
 4573 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Csak
addig jók a gyerekek, addig
Szerkesztői feloldás
olyan
gyönyörűek, kedvesek, míg iskolába
Szerkesztői feloldás
nem
járnak. És ha intézetbe mennek, elvesztek az otthonnak. Már előre fáj a szívem,
Szerkesztői feloldás
hogy
el  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4574 
  global
 
  Mészáros Dóra    
  – Amíg jelentékeny pénzt kapott az apjától, addig az a legkedvesebb legjobb, legszebb apa
Szerkesztői feloldás
volt
, dísze a háznak egész büszkeség, gardírozza a lányát szükségből.
Szerkesztői feloldás
Hogy megházasodott
most
Törölt
« lett »
rossz, gonosz,
Szerkesztői feloldás
ahogy
a felesége kiforgatta a jelleméből „A Mészáros!”  
  – És truccból az anyósával
Szerkesztői feloldás
van
jóba. Egymás mellett laknak  

Facsimile Image Placeholder
 
 4575 
  global
 
  Janka    
 
  – Te
Szerkesztői feloldás
nem
vagy az, akinek az
Szerkesztői feloldás
emberek
a szerint számítanak,
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen érdekek fűznek hozzá, mit várhatsz tőle.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem,
én csodálatosan
Szerkesztői feloldás
csak
az értékei szerint becsülöm az
Szerkesztői feloldás
embereket
… De azért azt hiszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
én
Szerkesztői feloldás
nem voltam
már sokszor színeskedő érdekből. És én tudok érdekből színlelni de az
Szerkesztői feloldás
csak
külsőség, ugy érzem
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt meg kell tenni, de keresztül nézek rajta,
Szerkesztői feloldás
mint
az üvegen  

Facsimile Image Placeholder
 
 4576 
  global
 
  Mama    
  – Ez a mama csudálatos. Egész gyerek, senki sincs aki annyira naiv volna,
Szerkesztői feloldás
mint
ő. Önfeláldozó, ugy be hagyja csapni magát.  
  S némely dologba
Szerkesztői feloldás
olyan
furfangos és raffinált,
Szerkesztői feloldás
hogy
szinte svindli már.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4577 
  global
 
  Halál    
  – Hiszen
Szerkesztői feloldás
nem mindenki
egyformán haldoklik fiam.  
 
Szerkesztői feloldás
– De ha már a szeme ugy elfordul, az haldoklást jelent.  
 
Szerkesztői feloldás
– Már
Szerkesztői feloldás
nem
lehet
Szerkesztői feloldás
megható
jelenet a haldoklásnál, mert nincs öntudata annak aki agonizál  
 
 
Szerkesztői feloldás
Deáknénak az
Szerkesztői feloldás
volt
az utolsó szava
Szerkesztői feloldás
hogy
csak ne lennék egyedül, amikor
Szerkesztői feloldás
meghalok
(Margithoz)  
 
  Szegény az ugy félt a haláltól,
Szerkesztői feloldás
hogy
saját magától is félt,
Szerkesztői feloldás
hogy
halott lesz.
Neki
Szerkesztői feloldás
meghalt
egy lánya és ha eszébe jutott oda volt a rémülettől.  
  – Szegény mama ő
Szerkesztői feloldás
csak
elaludt. Utolsó szava a
Szerkesztői feloldás
nagymama
volt.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4578 
  global
 
  A mult    
  Ült, ült a nagymama, kisgyermek arcát,
Szerkesztői feloldás
amely hogy
a fogait kitette, egész torz
Szerkesztői feloldás
volt
, suta kis haja, amelynek a sodrai közt szinte a fejbőr látszott a rozsdás szemüvegével ült, ült s mereven nézte a fehér csipkéjét, amelyet szakadatlan horgolt. A multjára gondolt.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
lehet a multra gondolni.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
mindig
arra gondolok. Most is egy pillanat alatt eszembe jutott a csűrjelenet, – s mosolygott pikántosan  
  – És soká gondolsz rá?  
  – Míg
Szerkesztői feloldás
csak
el
Szerkesztői feloldás
nem
mulik, egész történeteket végig gondolok.  
  – Na én
Szerkesztői feloldás
csak
a jövőre  

Facsimile Image Placeholder
 
 4579 
  global
 
  tudok gondolni.  
  – Maga egész zsidó, – s beharapja a szája szélét,
Szerkesztői feloldás
hogy
tréfa maradjon a szó, kissé lesi
Szerkesztői feloldás
nem
aprehendál-é meg az ura.  
  De ez a multját bírálta végig s látta
Szerkesztői feloldás
hogy
a multja
Szerkesztői feloldás
olyan
amire
Szerkesztői feloldás
nem
érdemes gondolni. Az olasz utra gondolt hirtelen és
Szerkesztői feloldás
megnyugodott
a képnél, akkor egészen kielégültnek érezte magát.  
  – És én, tudja,
Szerkesztői feloldás
hogy
soha a jövőre
Szerkesztői feloldás
nem
gondolok, az engem
Szerkesztői feloldás
nem
érdekel. Néha egy pillanatra arra,
Szerkesztői feloldás
hogy
a gyerekei férjhez mennek…
Szerkesztői feloldás
Csak
a mult,
Szerkesztői feloldás
nem
is események,
Szerkesztői feloldás
hanem mindjárt
egész színterek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4580 
  global
 
  Ha olvasok is, én
Szerkesztői feloldás
nem
azt látom, ami le
Szerkesztői feloldás
van
írva,
Szerkesztői feloldás
hanem
egészen mást, ami eszembe jut róla.  
  Ha arcot néz is, rögtön más arcokat lát, a melyekhez ez valamiben hasonlít, egy ajk mozdulat, egy szemvonal, egy frizura, a hanglejtés
Szerkesztői feloldás
mind
multjának boldog emlékképeit idézi fel.
n
Jegyzet A következő négy számozott (4581–4584.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4585 
  global
 
   

Facsimile Image Placeholder
 
 4586 
  global
 
  számológépet  
  babaruhaszekrény  

Facsimile Image Placeholder
 
 4587 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
december
15  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4588 
  global
 
  Ablaktisztitó    
  örömvölgy
Szerkesztői feloldás
utca
1.  
  – A fiam is oda
Szerkesztői feloldás
van
, katona. Még nincs lenn, mert tiszti iskolába
Szerkesztői feloldás
van
, önkéntes. Ugy elrontja az éjszakáinkat 3 órakor felkél,
Szerkesztői feloldás
hogy
el ne késsen. Már mindene van
Szerkesztői feloldás
csak
oldalfegyvere nincs, már kiszorítottunk neki
Szerkesztői feloldás
minden
extra ruhát.  
  Önként jelentkezett sorozásra, mindjárt bevették  
  –Megbánta azóta, ugye  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
bánta!
Szerkesztői feloldás
Olyan
víg.  
  – Nincs több gyereke?  
  – Van még egy 17 éves fiam. Az most végezte a kereskedelmit  

Facsimile Image Placeholder
 
 4589 
  global
 
  Az öreg, magas
Szerkesztői feloldás
ember
víg arccal, elégülten méreget szét, a nyaka bekötve valami kendővel; van rajta egy pamutbéllésű mellény és kék ing, lógó bajusza
Szerkesztői feloldás
van
és kinézeget az ablakon és széttárt hosszu karjaival futkos az ablak üvegen  
  A fia önkéntes  
  Nagy József , Egerből való, az apja kertész volt a püspöknél 15
Szerkesztői feloldás
forint
fizetése volt, de akkor az több pénz volt,
mint
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ma. 20 éves koráig ő is ott, az anyja is odavaló. Ő most 200
Szerkesztői feloldás
koronát
keres egy hónapban, mégis kevés  

Facsimile Image Placeholder
 
 4590 
  global
 
  Mozgószínháza
Szerkesztői feloldás
volt
, tízezer koronát belevesztett, 27000
Szerkesztői feloldás
korona
hitel veszett el. Most
Szerkesztői feloldás
olyan
nagy a konkurencia
Szerkesztői feloldás
hogy nem
lehet boldogulni. Ha egy évvel hamarabb kezdte volna, akkor igen. Mozival utazott.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4591 
  global
 
  Visszanézett a táborra. Ott állott szemben vele Szabó őrmester, két kenyérzsákot tartott a kezében. Kedélyesen nézett utána nagy kajla bajusza alól. Olyan hunyor szemmel és elégülten, mintha otthon a kaszárnya udvarán állana.  
  Mögötte a földön ültek egymás mellett a suszterek és a szabók és varrogatták a lyukas bakkancsokat és nadrágokat, egy kövérképű baka közéjük ült s a cigarettája vidáman fehérlett.  
  Hosszu sorban állottak a gulába rakott fegyverek, néhol csak három, másutt husz is volt egy sátorba állítva.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4592 
  global
 
  Balról beszélgettek összevissza tömegben a legények, volt valami a koldusvásárból bennük. Olyan ideiglenesen állottak itt, mint akinek mindnek hátán háza kebelén kenyere. Hátul a kis ház körül még szőlőlomb volt, de már régen leszüretelték.  
  A tömegen a heverés vágya uralkodott. Állani, feküdni, ülni, pihenni. A fárasztó menetelések a sok veszedelmes csaták után heverni, lógatni a fejet és mind zsebredugták a kezüket s kibillent derékkal bámulták egymást és a sík vidéket, amelyet
Szerkesztői feloldás
olyan
idegenné tett a kis ház, a lépcsősen vágott szalmatetejével.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4593 
  global
 
  Komolyak az arcok és bámészkodók, várják az ebédet, ami ott fő már a nagy bográcsokban.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4594 
  global
 
 
  Zrumecky    
   
  – Formákban nagyszerű Zsiga bá de
Szerkesztői feloldás
vannak
hibák a dekoratív dolgokban  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudnak ezek dekoratívat. Nekem beszélhetnek, előttem levizsgázott az öreg.  
  – Kenyér az oka! A szegénység,
Szerkesztői feloldás
Nem
tudnak ezek fölemelkedni  

Facsimile Image Placeholder
 
 4595 
  global
 
  – Sajnálom,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
erőszakoskodtam. Meg kellett volna csinálnom. Rajtam nevet a kis öreg, mikor én egy-egy vonalon annyit emésztődöm, de nekem
Szerkesztői feloldás
van
igazam, már látom.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tudják ezek
Szerkesztői feloldás
hogy
mi az a szépművészet. Ilyen dolgot csinálni, mikor micsoda motívumok vannak. C, áh ennek nincs párja, mit tudják ezek az urak.  
  – Az már
Szerkesztői feloldás
csak
az én komplikáltabb szememnek rossz, a rajza
Szerkesztői feloldás
nem
tetszik. Patron.  
  – Mégis az én ideám a legjobb rajta
Szerkesztői feloldás
hogy
ez itt kerekbe legyen fogva.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4596 
  global
 
  Ha valamit mondasz, ő némi agymunkát fordít rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
más szavakkal mondja el azt és kisajátítsa. Mindig ő akar felül maradni és vezetni. Ugy el
Szerkesztői feloldás
van
telve a saját maga nagyságával, mindenre képességével,
Szerkesztői feloldás
hogy
egyáltalán
Szerkesztői feloldás
nem
fogad el ellenvéleményt,
Szerkesztői feloldás
hanem
azt vagy körömszakadásig cáfolja, vagy egy kanyarintással elsajátítja,
Szerkesztői feloldás
mintha
addig is az lett volna az ő véleménye.  
  – Nézd milyen csunya ez a kép.  
  – No nézd, azt eddig
Szerkesztői feloldás
nem
is vettem észre… Hát ez, ez nekem nem tetszik.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4597 
  global
 
  – Hisz azt
Szerkesztői feloldás
mondom hogy
csuf.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
, kérlek azt én
Szerkesztői feloldás
nem
találom jónak, mert: vagy vitte volna keresztül következetesen, vagy egy más megoldást...  
  És hozzáfog magyarázni, de azt
Szerkesztői feloldás
nem
teszi
Szerkesztői feloldás
meg
Szerkesztői feloldás
hogy
azt
Szerkesztői feloldás
mondja
: igazad van, ez
Szerkesztői feloldás
nem
szép. Ő győz meg róla,
Szerkesztői feloldás
hogy
„ezt ne fogadd el tőle… Igaz,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt más
Szerkesztői feloldás
nem
venné észre, de az én látásom komplikáltabb, engem az ilyesmi bánt; bánt!”  
  A legcsekélyebb szemérem és tartózkodás nélkül beszél saját magáról s munkáiról.  
  – Azok az intarziák, amiket nekem betettek,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4598 
  global
 
  igazán rosszul vannak
Szerkesztői feloldás
megcsinálva
,
Szerkesztői feloldás
mert
rossz asztalos munka, de azok a vonalak élnek! azok a formák ragyogóan érvényesülnek.  
  S
Szerkesztői feloldás
olyan
ijesztően sablonosak,
Szerkesztői feloldás
hogy
mikor láttam
Szerkesztői feloldás
megörültem
,
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen jó,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
ő rajzolt nekem.  
  – Azt magam is szeretném, ha meglátnád a házam, még én se láttam, mióta készen van,
Szerkesztői feloldás
nem
tudom
Szerkesztői feloldás
nem
tettek-é bele valami kaput, vagy kerítést,
Szerkesztői feloldás
valamit
ami elrontja. De ott formákkal és konstruktív dekoratív dolgokkal dolgoztam. Azt
Szerkesztői feloldás
nagyon
szeretném, ha látnád  

Facsimile Image Placeholder
 
 4599 
  global
 
  – Magam is szeretném látni, sőt fogom is.  
  – Hát telefonáljatok be. Beszéljetek össze egyszer és telefonáljatok nekem. De
Szerkesztői feloldás
nem
,
Szerkesztői feloldás
nem
fogtok telefonálni,
Szerkesztői feloldás
nem olyan
emberek vagytok ti, ej  
  Zsigabá, Zsigabá! Rossz
Szerkesztői feloldás
emberek
vagytok ti.  
 
  – Nézd milyen szép cigarettatárcám van.  
  – Hol vetted?  
  –A sógornémtól. Az uráé
Szerkesztői feloldás
volt
.  
  A családjára
Szerkesztői feloldás
olyan
büszke! Előkelőcsalád!  
 
  Begombolja a hosszu kék kabátját a sárga gombokkal.  
  A kard szíja elbomlott szétcsuszott  
  – Ej mi van ezzel?  

Facsimile Image Placeholder
 
 4600 
  global
 
  Felköti lassan  
  – Ez egy komplikált ruhadarab, –
Szerkesztői feloldás
mondja megelőzve
a kabát felsegítését.  
  – Bele
Szerkesztői feloldás
van
gombolva a bélés?  
  – De már kiveszem belőle,
Szerkesztői feloldás
nagyon
meleg.  
  S ritka hosszu fogaival mosolyog és felveszi.  
  A fejét féloldalt felszegi, és a sapkát fölteszi.  
  Elmegy s nevet gyerekesen és ambicionálva a
Szerkesztői feloldás
férfiasságát
. Elmegy és magán viszi a családja összes rombadőlt régi dicsőségét, amelyet
Szerkesztői feloldás
olyan
könnyen visel el, míg csak meg sem görnyed alatta.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4601 
  global
 
  – Szervusz Dezső, mit iszol, mit eszel? Mivel kínáljalak meg, cigarettán kívül, mert azt
Szerkesztői feloldás
nem
kapsz.  
  –Ej
Szerkesztői feloldás
, ilyen rossz
Szerkesztői feloldás
ember
maga. Tudja
Szerkesztői feloldás
hogy
sem
Szerkesztői feloldás
nem
éhes, sem
Szerkesztői feloldás
nem
szomjas,
Szerkesztői feloldás
csak
az az egy cigaretta? Épen ezt akarja elvenni tőlem?  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4602 
  global
 
  Deák Margit    
  – Képzelje, most
Szerkesztői feloldás
hogy
a temetőbe vagyok, ott
Szerkesztői feloldás
volt
egy orvos Kuttner és azt
Szerkesztői feloldás
mondja
, mert
Szerkesztői feloldás
hogy
a lélekzetem, most is ugy el vagyok fulva,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
kapok levegőt, szóval akkor is, elmentünk a mama sírjához, mert
Szerkesztői feloldás
nagyon
közel
Szerkesztői feloldás
van
és így a szám elé tettem a zsebkendőt, s kikérdezett, és azt
Szerkesztői feloldás
mondja
,
Szerkesztői feloldás
hogy
el akar jönni engem
Szerkesztői feloldás
megvizsgálni
, de
Szerkesztői feloldás
mondtam
neki
Szerkesztői feloldás
hogy
én, – hát
Szerkesztői feloldás
nem
vagyok ugy hozzá készülve,
Szerkesztői feloldás
hogy
most idejöjjön valaki, –hát egyszóval
Szerkesztői feloldás
mondta hogy
ő már ezekből a jelekből megállapítja,
Szerkesztői feloldás
hogy
tüdőcsucshurutom van.  
  –Ah  
  – No, képzelje. Ez kellett még nekem… De tényleg  

Facsimile Image Placeholder
 
 4603 
  global
 
  éjjel
Szerkesztői feloldás
csak
ugy ömlik rólam az izzadtság s itt ugy fáj a mellem s – gömbölyű keblére teszi a két tenyerét – ugy nyilall! S mindjárt felírt nekem kreozott preparatumot
n
Jegyzet Bükkfakátrányból előállított folyadék, mely több benzolszármazék keveréke. Köptető, hurutoldó hatású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkeverék.
és egyen sok tojást tejet s ne engedjem
Szerkesztői feloldás
hogy
lefogyjak,
Szerkesztői feloldás
mert
tényleg ugy fogyok, de igazán, veszem észre a ruháimról.  
  – De
Szerkesztői feloldás
nagyon meg
akarja gyógyítani magát az az orvos. Valami szép fiatal
Szerkesztői feloldás
ember
?  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
csunya.  
  – De rokonszenves.  
  – No nézze!  
  – Eroberung
n
Jegyzet Hódítás, legyőzés (német).
már megint.  
  Bánatában ugy felnevet, hátraveti a gyászfátyol
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kalapos teljes  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4604 
  global
 
  Dr Hecht Ernő közgy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Dr. Melly Béla tanácsnok  
  Dr. Springer  
  Dr. Dósa  
  Faller Jenő
Szerkesztői feloldás
iskolaigazgató
 
  Ulrick vaskereskedő  
  Gellért (Széchenyi kávéház)  
  Dr Vigh Viktor  
  Kilius
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Lányi Emil  
  Wlaszák István igény
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Wadas, igaz
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  Szimély
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Dr Katona Anti  
  Bán  
  Rózsavölgyi Gyula  
  Schmidt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4605 
  global
 
  Varrónő    
 
Szerkesztői feloldás
december
16.
 
  – Az lehet
Szerkesztői feloldás
hogy
én formátlanná teszem a maga ruháját, de
Szerkesztői feloldás
hogy
a maga ruhája tegyen engem formátlanná, az
Szerkesztői feloldás
nem
lehet.  
  – Alkalmi ruha, aminek
Szerkesztői feloldás
nem
az a célja,
Szerkesztői feloldás
hogy
kiemelje az alkalmat,
Szerkesztői feloldás
hanem hogy
leplezze.  
  – Tudja
Szerkesztői feloldás
hogy van
az, nekünk a fantáziánkban él egy gyönyörű szép ruha ideál de
Szerkesztői feloldás
nem
tudjuk
Szerkesztői feloldás
hogy
kell
Szerkesztői feloldás
megvalósítani
, azt maga tudja.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogyne
kérem,
Szerkesztői feloldás
minden
kuncsaftunknak
Szerkesztői feloldás
van
szüksége koronként
Szerkesztői feloldás
ilyen
alkalmi ruhára.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4606 
  global
 
  – No de ha ez megint így föntről lóg, az ismét
Szerkesztői feloldás
nem
valami dicső.  
  – Azt akarom nézni,
Szerkesztői feloldás
hogy
ne jöjjön megint ide bele.  
  – Bársony Stuártot
Szerkesztői feloldás
nem
tudok csinálni, az
Szerkesztői feloldás
olyan
vastag.  
  – Hát most gondolja
Szerkesztői feloldás
meg
,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Hát kell
Szerkesztői feloldás
hogy
valami formáját adjon.  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
Dehogy
fog ez elszélesíteni.  
  –A vonalaktól sok függ.  
  – Ahol ezek a sarkokat varrták, azok a szegény kis  

Facsimile Image Placeholder
 
 4607 
  global
 
  ujjak
Szerkesztői feloldás
mind
odakenték a piszkukat.  
  Varróné nevet  
  – Biztosan
Szerkesztői feloldás
hogyha
én ide beállnék magához egy hétre segítenék annyit
Szerkesztői feloldás
mint
3
Szerkesztői feloldás
olyan
kis lány.  
  – Azt elhiszem, de azok
Szerkesztői feloldás
nem
varrnak.  
  Ugy csipeg, ugy pityeg s a szeme már lassan
Szerkesztői feloldás
nem
is vörös, belenyugodott. Fekete bársonyruhájában, átvetett kötény szalagjával
Szerkesztői feloldás
olyan
zömök és vastag s a zsebe is kidagad.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4608 
  global
 
  – Ugy gondoltam,
Szerkesztői feloldás
hogy
pici fodros csipkét  
  – Hol látott olyat,
Szerkesztői feloldás
mondja meg hogy
hol látott most pici fodros csipkét.  
  – Nekem
Szerkesztői feloldás
van
 
  – De mikor csinálták?  
  – Tavaly.  
  – Na látja, az idén olyat
Szerkesztői feloldás
nem
lát már.  
 
  – Még egyszer talán el kell jönnöm ide. Jaj, a legnagyobb dolog.  
 
  Kint valaki – Kérem csak, ha valami, ha lehetne.  
  – Mit? Jaj istenem, jaj  

Facsimile Image Placeholder
 
 4609 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
is tudok. Képzelje
Szerkesztői feloldás
csak
azokat a lelketleneket, tíz nap mulva táviratoznak.  
  – Mért hagynák egyedül?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
egyedül, az apósával. Hát kérem ezt levenni és feketét rá. Az az áldott jó
Szerkesztői feloldás
ember
,
Szerkesztői feloldás
minden
vágya az
Szerkesztői feloldás
volt, hogy csak
már karácsonyra lássa, és ötször a halál torkában. Kiuszott, száz
Szerkesztői feloldás
ilyen volt
már neki, 170 maradt ott, azt egyenként leszurták és
Szerkesztői feloldás
nem
vitték fogolynak. Száz ilyen esete volt és most egy golyó jön és a tüdőt éri és vége. Ide egy kis feketét,
Szerkesztői feloldás
mert
lesz gyászruhám, kalapom. No  

Facsimile Image Placeholder
 
 4610 
  global
 
  hát
Szerkesztői feloldás
ilyen
lelketlenek azok a katonák. No hát mikor lesz vége ennek a gyilkolásnak, tudja,
Szerkesztői feloldás
hogy mennyien
vesztek el most Szerbiába? 130 ezeren, arról ma értesültem biztos forrásból. Ez
Szerkesztői feloldás
nem
háboru,
Szerkesztői feloldás
hanem
gyilkolás,
Szerkesztői feloldás
mind
kiölik
Szerkesztői feloldás
magyarországból
a fiatalságot.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4611 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
december
16.  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4612 
  global
 
  Néger    
  A hosszu fekete legény végig ment a kávéházon, le a biliárd asztalokig. A vendégek egy érdeklődő pillantást vetettek szokatlan arcára, aztán tovább olvasták az ujságjukat.  
  A pincér udvariasan, mosolyogva jött és kifejtette, barna prém gallérú nagykabátjából, amely pombás szőrmebéléssel volt tömve s ugy maradt a szürke ruhájában, mint egy héjából kibontott furcsa mag.
Szerkesztői feloldás
Olyan
vékony volt és keskeny s ugy lógott a hosszu lábain.  
  Megkérdezte rossz német szavaival melyik a szabad asztal s leült középen a legelső asztalka mellé. Fehér nikkel keretes szemüveget vett elő, betolta  

Facsimile Image Placeholder
 
 4613 
  global
 
  a szárait s ráakasztotta fénymázas füleire s előre düllesztett arccal ügyetlenül leült. Ezüst cigarettatárcájából kivett egy szál fehér papírszivarkát s hosszu, vastag, görbe ujjai közé vette, a keze rémesen fekete volt, a körmei husvörösen világítottak a mosott fekete ujjai végén.  
  Kerekre nyírt haja olyan fekete volt,
Törölt
« hogy »
és oly vastag szálu, hogy a metszési felületeken világosan
Törölt
« fénylett »
, porszürkén, fénytelenül derengett, zsírtalan, száraz haj; milyen lelki complexumok lehetnek ennek alatta.  
  A bajsza a legcsodálatosabb.Ez a bajusz az örök nevetés.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4614 
  global
 
  Egy arcizmának sem kell mozdulnia, a nevetés él rajta, kitolt arca alatt kitömve bajusszal, lapos szélesre nyomott orra, keskeny, apró szemei a nevetés megrögzítése; széles lapos ajka két oldalt felszökik, s nevetés stereotipsága puhán fekszik rajta.  
  Hogy nőtt az arcára ez a nevetés. Vele született-é,
Szerkesztői feloldás
vagy
a mesterségével pofozták belé. Hányszor láttuk ezeket a száraz négereket,
Szerkesztői feloldás
ahogy
groteszkül testficamodott ugrálásukat, csodás rithmusérzékkel, mesés hallással a zene ütemeire vonagló riktájmolásukat
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
evvel a mindig ugyanazon  

Facsimile Image Placeholder
 
 4615 
  global
 
  merev nevetéssel végzik. Ebben a nevetésben nincsen benne a fehér ember kedélyessége, a sárga ember leplező alattomossága, ez egy merev, állatiasan farkasnevetés, amely sohasincs összekötve az arc többi vonalainak mozgásával. Van benne valami a róka, a menyét, vagy valami más kis, kerekfejű állat vidámságából, mintha gondok, gondolatok, a távolból jött s távolba szökő lelki sugarak nem zavarnák lelki életüket. A pillanat gyermekei, az ősi embernek korcsul  

Facsimile Image Placeholder
 
 4616 
  global
 
  maradt embriói.  
  A cigarettát ugy szíjja,
Szerkesztői feloldás
mint
a csecsemő, a mohó, falánk száj-élet az anyai tömlőt, a gummi szopókát, a szájba dugott ujjat, vagy párnacsücskét, szíjja beszopott pofákkal, kidülledt arccsontokkal, tompa betört orral s pápaszemén át ugy mered rá az ujságra, azt is beszíjja, beolvasztja magába és lenyeli, a mélyre, valahova az agya gyomrába. De mit csinál vele, mi gondolatai vannak utána, milyen reflexiói,
Szerkesztői feloldás
milyen
aszotiátiói? Az arcán nem  

Facsimile Image Placeholder
 
 4617 
  global
 
  látszik semmi, a nyers mosoly, a bajusz fekete nevetése, a zavartalan, lelki komplikáció nélküli, mit sem jelentő fizikai mosoly. Hol vette? Nyilván belepofozták s ugy megy el a lógó, térdben ikszelő nagy lábain, nehéz, taktustalan csámpaléptekkel, szomoru szemekkel, hülye gyávasággal; egészen, mint egy lábra állított jó állat, aki nem harap, nem rág, nem karmol, nem prüszköl, békésen és csodálkozó arccal lóg két oldalra a fényes sok ezer voltos világosságban a szürke márványasztalok és  

Facsimile Image Placeholder
 
 4618 
  global
 
  aranyos keretekbe foglalt színes márványlapokból raffináltan összeállított kávéházi falak között, mint egy kedves mosómedve,
Törölt
« vagy »
amely két lábra állt fekete bundájában és s jobbra-balra hajlong s szaglász, dörmög és mosolyog s előre lépked.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4619 
  global
 
  Mártonék    
  – Aznap
Szerkesztői feloldás
olyan
jól érezte magát, ugy örültem neki, ugy elbeszélgetett;  
  – Beszélgettek és az ágyudörgést
Szerkesztői feloldás
olyan
jól hallották, már
Szerkesztői feloldás
megszokták
.  
  – Igen, hát már egy hete hallatszik
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – Hát hadd szóljon  
  – És Sándor jön  
 
  – És ahány
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
elmentem a más
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
szobába,
Szerkesztői feloldás
mondta
, no már
Szerkesztői feloldás
csak
pakolni akarnak és engem kitenni az udvar közepére. Még
Szerkesztői feloldás
mondtam
Szerkesztői feloldás
hogy
ugye mi
Szerkesztői feloldás
nem
félünk.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
félünk
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és
Szerkesztői feloldás
nem
megyek feléd
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
és
Szerkesztői feloldás
mondta
Szerkesztői feloldás
hogy
itt marad
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  És én
Szerkesztői feloldás
mondtam
Szerkesztői feloldás
hogy
őrültség
Szerkesztői feloldás
volna
,
Szerkesztői feloldás
hogy
beteg
Szerkesztői feloldás
emberrel
pakolni és menni, az borzasztó  

Facsimile Image Placeholder
 
 4620 
  global
 
  És
Szerkesztői feloldás
mondták
Szerkesztői feloldás
hogy
ott
Szerkesztői feloldás
nem
is
Szerkesztői feloldás
voltak
kegyetlenek
Szerkesztői feloldás
nem
bántottak senkit.  
  – Hol,
Szinnán
Szinna
? Hisz ugy összetörtek,
Szerkesztői feloldás
mindent
. Mint a pojácák, a kozákok ugy nyargaltak össze az utcán és a hosszu pikákkal fenyegetőztek és verték a kőhöz,
Szerkesztői feloldás
hogy
jobban féljenek.  
  – Fiuk, –rezzent fel a néni, –kisérjen el valaki közületek.  
  – Megyünk
Szerkesztői feloldás
mindnyájan
, mama.  
  Később megint szól.  
  – Fiuk, na gyertek hát.  
  Feláll  
 
Szerkesztői feloldás
Bocsánatot
kérek,
Szerkesztői feloldás
hogy
….– s feláll és csöndes, halkan nyekergő modorával körül  

Facsimile Image Placeholder
 
 4621 
  global
 
  megy és lágyan fog kezet és féloldalt dől a felső testével,ugy nyujtja a kezét.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
rossz az,
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
embernek meg
kell szokni,
Szerkesztői feloldás
hogy
csupa uj dologgal szerezkedjen be, mikor a fiatalkori holmijai
Szerkesztői feloldás
megvoltak
eddig egész életében. Amit ugy ismert. Már vágyom a lakást látni, mert ha csak valamit is tudok találni, legalább ismerem  
 
 
Szerkesztői feloldás
– Milyen férfias ez az
Szerkesztői feloldás
asszony
. Hát
Szerkesztői feloldás
nem
férfias? Én
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
férfiasnak
látom.
n
Jegyzet A kötetben egy számozott, üres oldal (4622.) következik.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4623 
  global
 
  Fővárosi Orfeum    
 
  A gyönyörű nagy terem  
  – eldob egy kerek papírlapot s az visszajön  
  akkor dobál
Szerkesztői feloldás
mindenfelé
Szerkesztői feloldás
ilyen
lapokat egész tömeget  
  ez egy külön hecc a dobálás  
  Szabad kezében
Szerkesztői feloldás
van
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
szivar  
  – tessék, ugyebár nincs semmi
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
köszönöm szépen  
 
Szerkesztői feloldás
meg
egy szivar
Szerkesztői feloldás
van
, köszönöm szépen  
  = ez kié lesz, sebesültek.  
  =
Szerkesztői feloldás
nem
nagyon megy neki,
Szerkesztői feloldás
nem
kínálják  
  felállít egyet  

Facsimile Image Placeholder
 
 4624 
  global
 
  nehány urat kér,  
  de
Szerkesztői feloldás
nem
igen mennek.  
 
Szerkesztői feloldás
= hogy
drukkol az a színpadon  
  a fekete kendő háttér az ízléses tarka  
  = de a papírját levette a szivarnak.  
  – papírpénzt méltóztassanak
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
ha van! XX  
  Ugy igyekszik,
Szerkesztői feloldás
hogy megdolgozik
érte, a sok éremmel díszített frakkjában.  
  – melyiket szabad elkőteni a kisebb
Szerkesztői feloldás
vagy
nagyobb,  
  katonabácsi  
  1350 2586  

Facsimile Image Placeholder
 
 4625 
  global
 
  A zöld kosztüm karcsu  
  magas nő  
  – már eltűnt  
  benne
Szerkesztői feloldás
van
a pénz, tessék.  
  1350–2586  
  =
Szerkesztői feloldás
hogy
csinálta ez ezt?  
  Totyog a botért  
  – óh egy pillanatig ez
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Az asszony mosolyog.  
  a botot egysulyozza, egy papírt
Szerkesztői feloldás
meggyujt
,
Szerkesztői feloldás
nem
akar
Szerkesztői feloldás
meggyulni
 
  ráteszi és azzal körül vezeti  
  rátapad, mintha delejes volna.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4626 
  global
 
  betanítja,
Szerkesztői feloldás
hogy
ugy,
Szerkesztői feloldás
meg
ugy.  
  Tessék hóna alá venni ,és azt
Szerkesztői feloldás
mondandja
zarum
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  s
Szerkesztői feloldás
nem
sikerül  
  nevetés a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  Feszülten nézik gukkereken.  
  Az
Szerkesztői feloldás
asszonynak
jó dolga
Szerkesztői feloldás
van
, semmi dolga
Szerkesztői feloldás
csakhogy
kecsesen álldogáljon  
  Az első ur az ő segédje  
  óra, kendőbe s galambot vesz ki  
  az óra a hátán  
  – tessék oda felnézni  

Facsimile Image Placeholder
 
 4627 
  global
 
  Gyárfás.
n
Jegyzet 1914 decemberében a Fővárosi Orfeum színpadán Gyárfás Dezső Zerkowitz slágerekkel lépett fel a General Wutkisoff daljátékban. Valószínűleg ezt a darabot tekintette meg Móricz Zsigmond is.
 
 
  – Állítólag Romania betört
Szerkesztői feloldás
volna
Törölt
« Szerbiába »
Erdélybe.  
  és utána a legnagyobb nyugalommal
Szerkesztői feloldás
elmondja
a tartalmát annak a darabnak ami jön.  
  Ez a háboru.  
  S ez a mai napnak a hatása. Höfer azt hitte be lehet kötni az
Szerkesztői feloldás
emberek
szemét s íme
Szerkesztői feloldás
nem
lehet. Ugy tulteszik magukat az egészen,
Szerkesztői feloldás
mint
annak a rendje. Élnek se
Szerkesztői feloldás
nem
sietve, se
Szerkesztői feloldás
nem
késve; élnek.  
  A ház ma azért csöndes, hangulattalan, a rendeshez képest. A gyönyörű,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4628 
  global
 
  stukkós,
n
Jegyzet A belső felületek díszítésére szolgáló speciális keverékű gipszvakolat, gipszplasztika.
dusan
Szerkesztői feloldás
arany
cirádás terem, a nagy öblével, dupla páholysorával és fölötte a fél szobor alakokkal és fönt a szép freskókkal ma
Szerkesztői feloldás
olyan
nyugtalan közönséggel
Szerkesztői feloldás
van
tele. Nevetés hangzik itt-ott, vidám asszonykacagás, de
Szerkesztői feloldás
mintha
Szerkesztői feloldás
mindenkinek
a lelkében volna egy kis nyomott hangulat.  
  Istenem, kik lehetnek azok, akik ma itt vannak.  
  A nagy függönyös ajtónyílásban fiatal pár, karcsu fehér nő, egy keménykalapos ur karján.Annyira üde  

Facsimile Image Placeholder
 
 4629 
  global
 
  és fiatal s hátraszegett válla, karcsu,
Szerkesztői feloldás
mint
a 80-as évek hölgyei a spannolt
n
Jegyzet Feszes, feszített.
derekakban,a kezében sötét folt, szatyort lógat középen a szoknya fehér alapján  
  a feje körül aranyosan ködlenek a szőke hajszálak a hátulról jövő világításban.  
  A tompa nemes avult elefántcsont színű teremben mély és enyhe bordó foltok a páholyok nyitott sora, s a drapériák félkörös sűrű girlandos foltjai. A sok arany ma nem  

Facsimile Image Placeholder
 
 4630 
  global
 
  ragyog, míg a reklámképek végtelen sora megy egymás után.  
  Felmegy a fehér függöny és a díszes, faunok és nimfák seregétől népes, mély és tündöklő színekkel tarka nagy függöny marad itt.  
  A fiatal hölgy itt mellettünk beült,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
az állkapcsa mozog néha, a száját megnyalja s nyel,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4631 
  global
 
  a nagyszerű evési  
  A hölgyek egyszerű ruhákba fehér bluzokban  
  – ezt add össze!  
  Egy szót sem értett abból amit a színpadon játszik  
  megszopja a ceruzát  
  – ah tintaceruza, – s eldobja.  
  Azt csodálta,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy exotikus csillag, aki ugy hat az idegekre, miből áll?  
  egy oroszos zöld bluz
Szerkesztői feloldás
van
rajta, derékon átkötve övvel és alol dupla fodorral,  

Facsimile Image Placeholder
 
 4632 
  global
 
  felül kivágva a nyakánál, s a nyaka, a vastag fehér nyaka amelynek ugy lüktet a két szára,  
  Van rajta egy szoknya, amelynek vízszintesen futnak a csíkjai és sem színben, sem formában
Szerkesztői feloldás
nem
illik a bluzhoz s oly szük
Szerkesztői feloldás
hogy
alig tud benne táncolni.  
  Van két jó nagy félcipő, csillogó csattokkal, ugy áll rajta,
Szerkesztői feloldás
mint
egy cseléd. Az arca körül
Szerkesztői feloldás
vannak
frufruk és loknik s az arcán puder és festék.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4633 
  global
 
  a kalapja
Szerkesztői feloldás
olyan
kicsi,
Szerkesztői feloldás
mint
egy fél alma,
Szerkesztői feloldás
vagy
gomba s arról egy óriás toll fark lobog hátra, a lelkében aztán nincs semmi.  
  Ül keresztbetett lábakkal, szék karjára tett karral s a másik kezével a háta mögött.  
  Az arca ugy tele
Szerkesztői feloldás
van
vérrel, dus haja lapos kontyba téve, a kis piros füle fölött haj
Törölt
« fürtök »
szálak  

Facsimile Image Placeholder
 
 4634 
  global
 
  bomlottak le és egy pillanatra sem veszi ki a szemét a fehér, csillogó alumínium, vagy ezüst gukkerből, s erős, hosszas kezével könnyedén tartja, az ujjai kényesen ölelik, simogatják a gukkert.  
 
Szerkesztői feloldás
A
színpadon a
40
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
negyven tagu kórus amely fele nő fele férfi és zászlócskákat lobogtatnak.  
  A lány  
 
  Weddingen kapitánynak Hindenburgnak ugy tapsolnak  

Facsimile Image Placeholder
 
 4635 
  global
 
  Goltz semmi  
  Mehmed kevés  
  Fritz Eitel kevés  
  Berchtold tíz taps  
  Tisza, legerősebb, kis gondolkodás után, truccosan  
  Boreovics is  
  Conrad szintén kevés  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
valami  
  Kuzmanek, kicsit  
  egyhangu  
  Ferdinánd kevés  
  Trónörökös erős  
  Ferenc József családi kapcs
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  hátul valami fény mozog  

Facsimile Image Placeholder
 
 4636 
  global
 
  felállanak a Himnusz első két taktusára  
 
Szerkesztői feloldás
Milyen
mutatós színpadokat tudnak ezek csinálni.  
  Zöld falak az összetétel fedve aranyos síkkal.  
   
 
kard álló tükörrel
graphic
 
  Az ajtókon perzsa
Szerkesztői feloldás
függöny
, uj perzsa, egyik visszahajtva drapériának  

Facsimile Image Placeholder
 
 4637 
  global
 
  A másik három ponton összefogja  
   
  bíbor vörös szőnyeg  

Facsimile Image Placeholder
 
 4638 
  global
 
  A két nő csillogó estélyi ruhában  
   
  ezek a fejek ugy
Szerkesztői feloldás
vannak megcsinálva mintha
sisakok volnának a homlok fölött keresztül diadémok  
  Az urak frakkban  
  – Ist dumm, ist mehr dumm, ist dum-dum
n
Jegyzet Buta, nagyon buta, biti-buta (német).
 
  A szervétát emeli s mögötte csók  
 
  egy egész 16
Szerkesztői feloldás
korona
a fél 15
Szerkesztői feloldás
korona
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
 
 
Szerkesztői feloldás
nem olyan
sokkal kisebb  

Facsimile Image Placeholder
 
 4639 
  global
 
  Virág    
  Virágh Ferenc    
  az öreg  
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
azért
Szerkesztői feloldás
mondom
, de ez
Szerkesztői feloldás
olyan
szerep,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
minden
teher rajta
Szerkesztői feloldás
van
és semmi hatása.
Szerkesztői feloldás
Olyan
Szerkesztői feloldás
mint
a kocsitengely, észre se venni,
Szerkesztői feloldás
hogy van
.  
  Rojtos sovány arca, tele a vidéki élet barázdáival; későn került fel
Pestre
Budapest
 
  –Melyik Virágh? Mikor jön Virágh? A 3 végén?  

Facsimile Image Placeholder
 
 4640 
  global
 
  Novella    
  És ő idegesen nézte a tulsó oldalon a nőt, aki szemmel láthatóan víg volt, az ő páholyában mással.  
  Egész naivan panaszkodja el a doktornak és sorra minden ismerősnek s
Pest
Budapest
Szerkesztői feloldás
olyan
kicsi,
Szerkesztői feloldás
hogy
egyszerre
Szerkesztői feloldás
csak mindenki
tudja.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4641 
  global
 
  Varrónő    
  – Ne csináljon Stuártot,
n
Jegyzet Dróttal merevített, hajtásokkal díszített, a nyakban felálló gallér, csipkéből is.
ha
Szerkesztői feloldás
nem
tud csinálni. Ha
Szerkesztői feloldás
nem
tudja, ne csinálja, ez nekem
Szerkesztői feloldás
nem
kell.  
 
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
is látom a mi tükrünkben. Nincs egy tükör a házban.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
kötözi ez ezt, szamárfüleket köt rá.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
fizeti ez
Szerkesztői feloldás
meg
nekem azokat az utakat?  
  – Stefani tesz azzal
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is végeztünk örökre  

Facsimile Image Placeholder
 
 4642 
  global
 
  – No már végig sepri az utcát vele.  
  – Nézze
Szerkesztői feloldás
meg hogy
néz ki az én szoknyám, mikor lépek.  
 
Szerkesztői feloldás
Meg
fog örülni nekünk  
  – De én is,
Szerkesztői feloldás
nem
szeretném ha
Szerkesztői feloldás
még
egy
Szerkesztői feloldás
ilyen
ruhád lenne
Szerkesztői feloldás
mint
ez
Szerkesztői feloldás
volt
, így készülve.  
  – Tegnap is
Szerkesztői feloldás
olyan
udvariatlan
Szerkesztői feloldás
volt
ez a nő  
  – De ezt
Szerkesztői feloldás
meg
kell fizetni  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
kellene… 20
Szerkesztői feloldás
korona
. Igazán az egész hozzávaló neki
Szerkesztői feloldás
nem
sokba kerül  

Facsimile Image Placeholder
 
 4643 
  global
 
  – Én most
Szerkesztői feloldás
olyan
dühös leszek!  
  – Nekem más fogalmaim
Szerkesztői feloldás
vannak
a Stuárt gallérról.  
  – Én azt hiszem elég lett
Szerkesztői feloldás
volna
elküldeni levéllel. Ez
Szerkesztői feloldás
nem
lehet ez a Stuárt, ha ennyire
Szerkesztői feloldás
megvalósíthatatlan
ebből a csipkéből
Szerkesztői feloldás
nem
lehet  

Facsimile Image Placeholder
 
 4644 
  global
 
  – Nézze nekünk idegeink nincsenek azt én régen félre vetettem. Tudja, akkor mi rám
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  – Ezt az egyet csinálták
Szerkesztői feloldás
még
életükben? Sose csináltak mást? –
Szerkesztői feloldás
mondja
jóakarattal.  
  – ez
Szerkesztői feloldás
nem
bevágás, a himző számától,
Szerkesztői feloldás
minden
a himző számára
Szerkesztői feloldás
volt
ráhuzva.  
  – lassan lefogynak, most is
Szerkesztői feloldás
olyan
ráncos s hasa
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
  – valaminek kell lenni  
 
Szerkesztői feloldás
Szerkesztői feloldás
nem
tudom miért most a felső rész szűkebb
Szerkesztői feloldás
mint
az alsó. De ez
Szerkesztői feloldás
mind
semmi,
Szerkesztői feloldás
csak
a nyak
Szerkesztői feloldás
nagyon
rossz,
Szerkesztői feloldás
nem
lehet ez
Szerkesztői feloldás
nem
disz rajta,
Szerkesztői feloldás
hanem
csunya. Igy lóg ez a 3 kis csipke.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4645 
  global
 
  – És azért jött el a ur?  
  – No most már
Szerkesztői feloldás
nem
sok baj
Szerkesztői feloldás
van csak nagyon
.  
  – És a zsiléje, ez kifehérelhet ez a zsiléje, ez a zsiléje
n
Jegyzet Mellény (francia).
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
szép, az zavar.  
  – Ha akarnak, ide lehet tenni egy kis kék spiccet,
n
Jegyzet Csipke (német).
ez
Szerkesztői feloldás
nem
ugy, itt szűkebbre
Szerkesztői feloldás
nem
akartam venni.  
  – Mért
Szerkesztői feloldás
nem
vette szűkebbre (lent mutatja)  
  – Ha szűkebbre veszem,
Szerkesztői feloldás
hogy
lehet az, (fent mutat), én szűkebbre vehetem és ki is engedhetem a ponzsét
n
Jegyzet Puha, selyemszövetből készült női ruhadarab.
 
 
Szerkesztői feloldás
csak hogy
most fordítva  

Facsimile Image Placeholder
 
 4646 
  global
 
  csinálják, a teteje a loknis.  
  – Az
Szerkesztői feloldás
nem
zseníroz már ott lent,
Szerkesztői feloldás
mert nem
is látom  
 
Szerkesztői feloldás
Ne
is lássa,
Szerkesztői feloldás
csak
más lássa.  
  – És ha más látja (X én
Szerkesztői feloldás
nem
bánom azt se,
Szerkesztői feloldás
csak
ezen csináljon valamit. Nézze
Szerkesztői feloldás
milyen
csunya  
  – A tegnapi ruhán
Szerkesztői feloldás
olyan
jó csipke volt.  
  – Ez most így jó?  
  – Jó, azt hiszem.  
  – No jó, hát most, amilyet akar,
Szerkesztői feloldás
olyan
kis csipkéből  

Facsimile Image Placeholder
 
 4647 
  global
 
   
 
dívány kályha fogas szekrény fotel tükör polc puff tükör
graphic
 
  – kényes…  
 
Szerkesztői feloldás
nem
is vagyok,
Szerkesztői feloldás
nem
sok baja
Szerkesztői feloldás
van
velem,
Szerkesztői feloldás
nem mondhatja
egy évben csak két ruhát  
  – soha semmi baj nincs a világon, csak ha ruháról
Szerkesztői feloldás
van
szó, szabónő  
 
Szerkesztői feloldás
dehogy,nem
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4648 
  global
 
  – soha
Szerkesztői feloldás
nem volt
ilyen ideges.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kell eljönni még egyszer?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
tán
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
.  
 
Szerkesztői feloldás
nem
akartam a kis lánnyal üzenni valamit
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
 
 
 
Szerkesztői feloldás
– Azért sokat ad hozzá, az idegeit az övé a méreg és a felelősség.  
  – Szegény hisz
Szerkesztői feloldás
nem
tehet róla.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4649 
  global
 
  Hentesüzlet    
  Tegnap vett egy karácsonyfát igen olcsón 2
Szerkesztői feloldás
korona
 
  – Várjon
Szerkesztői feloldás
megkérdem
azt a
Szerkesztői feloldás
karácsonyfát
 
  S kihozza a  
 
  Hosszu kapualja, nagy asztal, rajta
Szerkesztői feloldás
minden
 
 
Szerkesztői feloldás
nem
elég füstölt  
  – Óh hiszen
Szerkesztői feloldás
nem
fekete, ha
Szerkesztői feloldás
megfő
szép piros lesz.  
  – Egy
Szerkesztői feloldás
darabot
válasszon ki nekem, rövidet és
Szerkesztői feloldás
nem
kövéret.  
  – Bajosan lehet olyat. Ezt inkább.  
  – Ezt is lehet habba főzni?  

Facsimile Image Placeholder
 
 4650 
  global
 
  – És ez, hosszabb ideig lehet itt kapni.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogyne
, ez üzlet most már.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4651 
  global
 
  Tóthné    
  – Kiokoskodta,
Szerkesztői feloldás
hogy
ő libazsírt gyűjt és én vegyem
Szerkesztői feloldás
meg
a husát egy
Szerkesztői feloldás
forintjával
kilóját. Ő veszi
Szerkesztői feloldás
forintjával
mindenestől, leszedi a háját, kiveszi a máját s a többijét nekem adja egy
Szerkesztői feloldás
forintjával
.  
  – De
Szerkesztői feloldás
hogy
is tud Janka
Szerkesztői feloldás
ilyenbe
bele menni. Szegény mama,
Szerkesztői feloldás
mindig
ugy számítja a libát,
Szerkesztői feloldás
hogy csak
a tepertője,
Szerkesztői feloldás
mert mind
kisül.
Szerkesztői feloldás
csak a csontokat adná ide.  
  – No
Szerkesztői feloldás
nem
a csontokat, – szól idegesen a férj.  
  – Ha leszedi a zsírt!  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4652 
  global
 
 
Pest
Budapest
 
 
 
Pest
Budapest
itt
Szerkesztői feloldás
volt
bennük; kintről behallatszott a villanyos csengésének tovasurlodó moraja, – a villany fényesen égett s a
pesti
Budapest
ház tágas és négy
Szerkesztői feloldás
méter
magas szobájában, a finom és drága diófabutorok közt itt érezték magukat az ország szívében. Jól esett tudni,
Szerkesztői feloldás
hogy
boltok vannak
Szerkesztői feloldás
minden
házban, és csak pénz kell s minden van. És pénz is van, mert lehet keresni; ha vidéken élne, nem volna pénze.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4653 
  global
 
  Kényelmesen és nyugodtan ültek és vidáman voltak. Villanyoson mindjárt megjönnek a többiek, nem kell aggódni rajtuk,
Szerkesztői feloldás
hogy
elfáradnak a gyaloglásban,
Szerkesztői feloldás
vagy
Szerkesztői feloldás
hogy
kapnak-e kocsit, nem siklanak-é el a jeges, girbe-gurba uton, mert hisz erre a három-négy kilométeres utra vétek befogni a lovakat.  
  Lejött a doktorné, nagy fekete strucctollas kalapjában piros és puderes arcával, nagy prémekkel és a vállán és az öleben és  

Facsimile Image Placeholder
 
 4654 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
olyan
elegáns, jól esik ránézni, a legjobb ruha és a legjobb termet s a fülében egy parányi gyémánt fülbevaló beszögezve a füle cimpájába.  
  És a gyerekek, a fényeskeretű szemüveggel és  
  – Elmegyek, –
Szerkesztői feloldás
mondja
a
Szerkesztői feloldás
,–  
  – Hova. Mulatni?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem,
elvisszük a vacsorájukat a Gondáékhoz.  
  – Ez a magyar vendégszeretet  
  – Kényelmesebb kérlek, elvisszük és ők adnak egy sajtot és gyümölcsöt.  
  – és tányérokat?  

Facsimile Image Placeholder
 
 4655 
  global
 
  – Nahát
Szerkesztői feloldás
olyan
borzasztó
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
Szerkesztői feloldás
volt
zene felvonásközökben,
Szerkesztői feloldás
olyanokat
ásítottunk, ugy untuk magunkat, de
Szerkesztői feloldás
mindenki
is. Na azt
Szerkesztői feloldás
meg
besózhatják maguknak azt a primadonnát,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
nem
szégyell fellépni a Fedák után, és
Szerkesztői feloldás
hogy
táncol a fehér cipőjével… És most a Petrás fog fellépni,
Szerkesztői feloldás
mennyit
írtak róla a lapok.  
 
 
Szerkesztői feloldás
Milyen
csinos kis gallér.  
  – ez szép? ez ronda. Ez ronda, direkt ronda.  
 
Szerkesztői feloldás
Mennyire
sajnálom,
Szerkesztői feloldás
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4656 
  global
 
  most elmegy. Lerajzolnám.  
  – Meddig tart az?  
  – Elcsábítom egy »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«
negyed
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
órára folytatom egy félóráig s befejezem  
  – No
Szerkesztői feloldás
hogy
?  
  – Kicsit odébb.  
  Sok nevetés közt s
Szerkesztői feloldás
nem
is tud nyugodtan lenni.  
  – Hát Ida engem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
Szerkesztői feloldás
csak
így csal.  
  – Hát
Szerkesztői feloldás
mondom
az árnyékát hol tartja. Nézzen
Szerkesztői feloldás
.  
 
Szerkesztői feloldás
Hogy
én
Szerkesztői feloldás
is nézzek és ide is. Mit kíván tőlem
Szerkesztői feloldás
olyan
szemeket,
Szerkesztői feloldás
mint
Kárpátinak
Szerkesztői feloldás
van
.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4657 
  global
 
  – Na én
Szerkesztői feloldás
Nem
tudom
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
Nem
tud valaki ugy maradni,
Szerkesztői feloldás
ahogy
már szép
Szerkesztői feloldás
volt.
 
  – Hát most
Szerkesztői feloldás
mindent
Szerkesztői feloldás
megcsinálok
amit akar, de illetlenséget
Szerkesztői feloldás
nem
csinálhatok… És
Szerkesztői feloldás
nagyon
csöndben kell ülni.  
  – Igen.
Szerkesztői feloldás
Csak
»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
«
a sz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
áját ne nyissa ki. x  
 
Szerkesztői feloldás
Mindent
csinálhatok,
Szerkesztői feloldás
csak
beszélni és mozogni
Szerkesztői feloldás
nem
, egyebet
Szerkesztői feloldás
mindent
.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
tiszták voltak,
Szerkesztői feloldás
olyan
jól fürdöttek, kis puder, kis otkolon
n
Jegyzet Kölnivíz.
 
  – Ez művészi ház, itt  

Facsimile Image Placeholder
 
 4658 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mindenki
tudja, mit kell tenni. A néni tudja mit ér a kép. Ilka tudja, mikor kell
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
én tudok csukott szájjal beszélni. XXX
Szerkesztői feloldás
csak
hasbeszélést tudnék, most milyen jó volna, gyerekkoromban ugyis
Szerkesztői feloldás
mindig
arra vágytam.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4659 
  global
 
  Márton gyerekek    
 
Szerkesztői feloldás
december
18.
 
  Sándor bácsi ugy híj bennünket engem
Szerkesztői feloldás
hogy
gazdasszony, őt
Szerkesztői feloldás
meg grófkisasszony
.
Szerkesztői feloldás
Olyan
kedélyes
Szerkesztői feloldás
ember
, más ha hazajön, akkor veszekedik, ő
Szerkesztői feloldás
pedig
tréfál.
Szerkesztői feloldás
Nem
baj kérem, majd hozatni fogom a kosztot, és majd
Szerkesztői feloldás
meglátják
,
Szerkesztői feloldás
milyen
ételeket hozatok, de maguk fogják fizetni.  
 
  – Megáll és sárga nyakas, sárga mancsettás fekete ruhácskájában, összefogja a két kezét, sovány fiatal kezeit, ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
a körmét mélyeszti a tenyerébe. Aztán
Szerkesztői feloldás
minduntalan
felemeli vékony s a végén véknyuló gyenge piros ujjait s a keskeny állait simogatja, masszírozza.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4660 
  global
 
  – Autosebesüléssel jöttem fel, én remélem,
Szerkesztői feloldás
hogy
tavaszig kihuzom az időt.
Szerkesztői feloldás
Olyan
szerencsém van,
Szerkesztői feloldás
hogy
senki sem sürgeti. Először
Szerkesztői feloldás
mert
kicsi, azután meg, mert nekem nincs állandó beosztásom.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
csak
bemegyek a gyárba s engem ott lehetne használni akármire, ha
Szerkesztői feloldás
nem
egyébre kapuőrnek. Hát azt
Szerkesztői feloldás
mondja
a kapitány: Eredj félre, tegyél ugy,
Szerkesztői feloldás
mintha
valami dolgod volna. Én aztán elácsorgom az időt. Rém unalmas. Borzasztó unalmas. Reggel 7-től este 7-ig, de
Szerkesztői feloldás
mindig
tovább maradtunk, a multkor is este 11-kor jöttünk ki. Egyszerűen
Szerkesztői feloldás
nem
eresztenek ki.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4661 
  global
 
  Homolya vezérkari százados az szekírozott agyon bennünket  
  okos
Szerkesztői feloldás
ember volt
, roppant okos, zseniális
Szerkesztői feloldás
ember volt,
azt kívántuk neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
sebesüljön
Szerkesztői feloldás
meg
és vigyék el.  
  – Hát ez a Generál Hoffer mellett hozzászokott
Szerkesztői feloldás
hogy
intézkedjen, de feloszlatták a dandárt,
Szerkesztői feloldás
mert
16000-ből 3000 maradt, aztán ő egy más dandárhoz került. Ott
Szerkesztői feloldás
pedig volt
egy brigadéros, aki igen erélyes
Szerkesztői feloldás
volt
és az első napon kijelentette neki
Szerkesztői feloldás
hogy
ezt ne próbáld, minden parancsot tőlem várj.
Szerkesztői feloldás
Ugyhogy
akkor ő járt ugy
Szerkesztői feloldás
mint
mellette X vezérkari
Szerkesztői feloldás
százados
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4662 
  global
 
  Az első ütközet után
Szerkesztői feloldás
megpróbálta
egy százados
Szerkesztői feloldás
hogy
statisztikát kezdett vezetni,
Szerkesztői feloldás
hogy
hány árva maradt, de az első tíz után elfacsarodott a szíve, száznál több
Szerkesztői feloldás
volt
az árva.  
 
  – Az aktív tisztek ugy
Szerkesztői feloldás
megváltoznak
ott,
Szerkesztői feloldás
emberek
lesznek, engedni kell a strammságból,
Szerkesztői feloldás
mert
ha most
Szerkesztői feloldás
nem
, mikor? Az mind ugy szól a legénységről
Szerkesztői feloldás
hogy
„ezek az én fiaim.”
Szerkesztői feloldás
Ugyhogy
mikor itt láttam tiszteket akik épen ugy tesznek,
Szerkesztői feloldás
mint
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4663 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
mindjárt mondtam
,
Szerkesztői feloldás
hogy
ez sose volt csatatéren  
 
  – Sok helyen ugy
Szerkesztői feloldás
volt, hogy
ha volt élelmiszer, osztották,
Szerkesztői feloldás
csak
valaki menjen érte és kvittungot
n
Jegyzet Nyugta, elismervény (néemt9.
írjon alá neki,
Szerkesztői feloldás
mert
sokszor
Szerkesztői feloldás
megesett, hogy nem
volt aki elvigye s ott kellett adni az oroszoknak  
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4664 
  global
 
  Sárika a nagy kontyba felrakott szőke hajával, amely szinte lenyomja vékony kis fejét  
  sötét szemöldöke vastag félív  
  – én is azt
Szerkesztői feloldás
mondom hogy
az nekem a vesztes csata, ha ott marad az enyém  
 
Szerkesztői feloldás
– mert
Szerkesztői feloldás
nem
tudjátok a horderejét a dolognak  
 
Szerkesztői feloldás
– és tőlünk fel se veszik, ha
Szerkesztői feloldás
ilyen
kijelentést teszünk, ha ezt egy
Szerkesztői feloldás
férfi
Szerkesztői feloldás
mondaná
!
Szerkesztői feloldás
Pedig
én láttam egy
Szerkesztői feloldás
férfit
is, aki kijelentette,
Szerkesztői feloldás
hogy
inkább kicsavarná a fiának a lábait
Szerkesztői feloldás
minthogy
elvigyék.  
 
Szerkesztői feloldás
– mert a római anyák hiányoznak.  
 
Szerkesztői feloldás
– azok is
Szerkesztői feloldás
csak
kényszerűségből tették.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4665 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
egyél
Szerkesztői feloldás
még
.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
kérek, köszönöm szépen.
Szerkesztői feloldás
Nem
vagyok én
Szerkesztői feloldás
olyan
szerény fiu… De most ugy eltörpül az egyes az egész tömeg mellett. A római időkben egy
Szerkesztői feloldás
ember
több volt,
Szerkesztői feloldás
mint
ma.  
 
  – A békási lovak,
Szerkesztői feloldás
mint
Békás
Békás
vidékén (
Csík
Csík
) még
Szerkesztői feloldás
van
, télen kiverik a havasokra és
Szerkesztői feloldás
olyan
hosszu bundát ereszt,
Szerkesztői feloldás
csak
ugy lóg róla, annak
Szerkesztői feloldás
minden
jó. A háboruban is, azok a jók, a nagyszerű hidegvérű muraközi lovak ha egy éjszaka
Szerkesztői feloldás
megfáznak
tönkre mennek, de ezek ugy kihuzták az én automat, de
Szerkesztői feloldás
még
a 40 mázsás Clement-Laurin autót is,
Szerkesztői feloldás
hogy
no.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4666 
  global
 
  Gyula ugy beszél,
Szerkesztői feloldás
hogy
a fogait egymásra szorítja és ahelyett az ajkait nyitja, mozgatja erősebben.  
 
  Sári, sötétkék szép szemei
Szerkesztői feloldás
olyan
tiszták okosak és nyugodtak, kis madár orra, a szájával van valami baj, a két sarka lefelé görbül,
Szerkesztői feloldás
mintha
örök kedvetlenség volna benne s megvetés és ha nevet az alsó ajkát beharapja
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
duzzadt és piros szép alsó ajkát, a felsőt
Szerkesztői feloldás
pedig
széthuzza s fehér nyakán a vastag ütőér két oldalt játszik.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
nem
rajongok a gyümölcsért.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4667 
  global
 
  Ha szórakozott lesz, a szemhéja leereszkedik és álmatagon néz s hallgat.  
 
  – Ez is mutatja,
Szerkesztői feloldás
hogy
a
Szerkesztői feloldás
milyen jó férj.  
  – És
Szerkesztői feloldás
megesett
az is,
Szerkesztői feloldás
hogy
későn jött haza?  
 
  Ezek a fiuk ugy festenek,
Szerkesztői feloldás
mintha
egy szobrásznak egy büsztje nagyszerűen sikerül és ez ugy
Szerkesztői feloldás
megtetszik
neki
Szerkesztői feloldás
hogy
Törölt
« ugy »
azt még többször
Szerkesztői feloldás
meg
akarja ismételni, de csak rossz kópiák lesznek, egy orr, a száj, egy szempár még jobb, de az egész suta és kevés. A lánynál még egyszer összeszedte magát és ugyanazt
Szerkesztői feloldás
megcsinálta
finoman.  

Facsimile Image Placeholder
   

Facsimile Image Placeholder
 
 4669 
  global
 
  – Ott
Szerkesztői feloldás
volt
egy fiu, akit a Krauszné említett, Csató Pisti, az
Szerkesztői feloldás
mondta
,
Szerkesztői feloldás
hogy
a Timok hadosztályból elfogtak tiszteket és az egyiken
Szerkesztői feloldás
volt
egy jómódu bunda. Azt
Szerkesztői feloldás
mondja
neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – Komám add
Szerkesztői feloldás
csak
ide  
  Hát odaadta s nevetve, a nevetést elfojtva beszélt, és két kezével,
Szerkesztői feloldás
mint
a madár szárnnyal csapkodott maga előtt.  
  – És ő odaadta neki a saját
Törölt
« bundáját »
tiszti köpenyét.  
  És egyszer csak el kezdett csípni –s kirüffenve nevet, –hát akkor már tudta
Szerkesztői feloldás
hogy
mért adta
Szerkesztői feloldás
olyan
könnyen.  
  De annak egy testvére Tápió
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
egy földbirtokosnál  

Facsimile Image Placeholder
 
 4670 
  global
 
  van férjnél és ott szállott
Szerkesztői feloldás
meg
először és ott a kertbe elásta a bundát a földbe,
Szerkesztői feloldás
csak
egy csücskét hagyta ki és őrt állított mellé,
Szerkesztői feloldás
hogy
olvassa
Szerkesztői feloldás
hogy
hány masíroz ki. És
Szerkesztői feloldás
hogy
egynek kell benne maradni  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4671 
  global
 
 
  Mocsai József és
Szerkesztői feloldás
felesége
 
 
 
Szerkesztői feloldás
december
19.
 
 
Szerkesztői feloldás
Tekintetes asszony kérem
miko bemegyek a pékhöz, már messziről rákiáltok a kenyerünkre, az
Szerkesztői feloldás
meg
viszonozza.  
  Kvadruppom
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
kimegy divatból.  
  – el ne hagyjátok a vallástokat
Szerkesztői feloldás
mint
a ti öregapátok  
 
Szerkesztői feloldás
hogyan
is
Szerkesztői feloldás
van tekintetes
,
Szerkesztői feloldás
nemes
,
Szerkesztői feloldás
nemzetes
és
Szerkesztői feloldás
vitézlő
Varga Andris az előneve fenn
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
is
Szerkesztői feloldás
van
, Benkő Józsa Varga 12
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
faluját hagyta el, vált
Szerkesztői feloldás
meg
attól,
Szerkesztői feloldás
mert
döngették a kastélykaput és harisnyaszárba aranyakat szórt és a
Szerkesztői feloldás
felesége
feküdt az ágyába.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4672 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
Nem
fizettek adót.  
 
  – Te
Szerkesztői feloldás
mindig
elégedetlenkedsz,
Szerkesztői feloldás
pedig
a te szépanyád egy ládával ment férjhez,
Szerkesztői feloldás
pedig
Komárom
Komárom_vármegye
főispánjának lánya volt.  
  – Ja a Thaly Terézia.  
 
Szerkesztői feloldás
mennyi
ezüst csipkék
Szerkesztői feloldás
meg
régi dolgok, forradalomkor az én nagyapám 4 mázsát adott be, réz, ezüst, cin.  
  – akkor azt
Szerkesztői feloldás
mondta
az én
Szerkesztői feloldás
nagyanyám
büszkén halok
Szerkesztői feloldás
meg, mert
a hazának 2 fiat neveltem.  
  Néz az urára és helyreigazítja.  
  – és őrnagy  
  – Ja,
Szerkesztői feloldás
mondtam
neked, mikor  

Facsimile Image Placeholder
 
 4673 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
meghalt
,
Szerkesztői feloldás
mint törvényszéki
bíró és
Szerkesztői feloldás
nyugalmazott
őrnagy.  
  – Az annyira bántotta, őt Jókai, Deák, Kerkápoly azt annyira bántotta, a 49 –
Szerkesztői feloldás
hogy
az ételt bevitette a szobába  
 
Szilas Balháson
Szilasbalhás
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
nagyon
szép család.  
 
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
római
Szerkesztői feloldás
katolikus
vagyok
Szerkesztői feloldás
nem
bírtak, a gabonának ára
Szerkesztői feloldás
nem volt
, a cselédbér felment, ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
tovább grasszálni
n
Jegyzet Elterjed, tért foglal, elhatalmasodik (latin).
Szerkesztői feloldás
nem
bírtak  
  – Akkor kezdődött
Pest
Budapest
.  
 
dégi
Dég
kastély – 366 ablak –  
  fekete kötött keztyű a kezén fekete csipke ruha, fehér mellel  

Facsimile Image Placeholder
 
 4674 
  global
 
  – egyetlenegy fiu
Szerkesztői feloldás
volt
, az én Varga nagyapámnak 600 hold földje
Szerkesztői feloldás
volt,
az én anyámnak  
 
Szerkesztői feloldás
nem
is kellett
Szerkesztői feloldás
olyan
könnyelműnek lenni,
Szerkesztői feloldás
hogy
elmenjen.  
  – ó édesapám
Szerkesztői feloldás
megvolt
öreg korában
Szerkesztői feloldás
hogy
német nadrág, bársony mellénybe járt.  
  jaj no, szórakozottságomban ezt is összegyűröm.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
éles hangja
Szerkesztői feloldás
van, mint
a sás  
  – én kityli-kotyli vagyok ezen a téren, édesanyám már
Szerkesztői feloldás
olyan
régen mondta el.  
  – urambátyám, ne legyen feltűnő engem
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
egy szent érzet  

Facsimile Image Placeholder
 
 4675 
  global
 
  Katona
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  66  
  fogoly 24 heti beteg  
  Otthon, mint generálist hozták át, hajópénztárnok  
  – az én uramnak
Szerkesztői feloldás
nem
szabad társaságnál lenni.  
  abrosz 3 termen keresztül  
  az a sok drága berendezés, 12
Szerkesztői feloldás
koronája volt
odahaza,
Szerkesztői feloldás
hogy
50 évig
Szerkesztői feloldás
hogy
micsoda ment
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
oda.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
csak én
Szerkesztői feloldás
voltam
annak az oka
Szerkesztői feloldás
mindenki
odamegy a Gál kamrába  
  – Zord idő
Szerkesztői feloldás
van
?  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
fiam neked
Szerkesztői feloldás
nem
szabad  

Facsimile Image Placeholder
 
 4676 
  global
 
  intelligens
Szerkesztői feloldás
embernek
lenni.  
 
Szerkesztői feloldás
csak
40000
Szerkesztői feloldás
forintot
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
,
Szerkesztői feloldás
csak
azt.  
  – azt  
  – azt
Szerkesztői feloldás
csak
azt.  
  – anyám elkövetett
Szerkesztői feloldás
mindent
, míg rávette
Szerkesztői feloldás
hogy
legyen tanitó. Néptanító! Elment
Perőcsénybe
Perőcsény
 
 
  – egy zseni
Szerkesztői feloldás
ember
, egy zseni
Szerkesztői feloldás
ember volt. Mondom
egy zseni
Szerkesztői feloldás
ember volt
, de
Szerkesztői feloldás
csak
ugy írt ám apám, ha az egy üveg bor ott állt az asztalon,
Szerkesztői feloldás
mert
azt
Szerkesztői feloldás
mondja, hogy
ő setétben
Szerkesztői feloldás
nem
lát.  
 
Szerkesztői feloldás
Olyan
figyelem,
Szerkesztői feloldás
hogy
Szerkesztői feloldás
csak
ugy falt
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szerkesztői feloldás
hogy
elvesztek azok a papok, de
Szerkesztői feloldás
hogy
is
Szerkesztői feloldás
meg
kritizálta őket.  
  – az
Szerkesztői feloldás
volt
a gyöngéje  
  – de
Szerkesztői feloldás
mondta
is a felesége, –  

Facsimile Image Placeholder
 
 4677 
  global
 
  – most már
Szerkesztői feloldás
nem
lehet kifogásolni az ittlétünket, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
az én fiam,
Szerkesztői feloldás
hogy
anyám hányszor szedhetem össze, és rakhatom el a játékomat.  
  – ez
Szerkesztői feloldás
nagyon
eltévesztett pálya, ha
Szerkesztői feloldás
nem
helyzet
Szerkesztői feloldás
embere
az
Szerkesztői feloldás
ember
.  
 
  – kedvesem
Szerkesztői feloldás
csak
az isten gondol, az
Szerkesztői feloldás
emberek
szegények, mi nekünk azért kell dolgozni,
Szerkesztői feloldás
hogy
nektek legyen kenyeretek, és ha a papa él és én is, akkor ha isten segít,
Szerkesztői feloldás
mindig
lesz is.  
  – mi
Szerkesztői feloldás
nem
lakunk  

Facsimile Image Placeholder
 
 4678 
  global
 
  – kétségbeesett tiltakozás a „szerelmi házasság” képe ellen.  
  – ő magát azok közé az uri asszonyok közé számítja, akik telefonon rendelik a fűszert, ő szépíti a dolgát
Szerkesztői feloldás
hogy
érdeklődik az árhullámzás iránt s az urától szakadatlan számon kéri és
Szerkesztői feloldás
minden
pillanatban rendre utasítja,
Szerkesztői feloldás
hogy nem
ad neki elég fényűzést.  
  – Majd fiam,
Szerkesztői feloldás
még nem
lehet  
  – Én is ugy gondolom,
Szerkesztői feloldás
hogy
ezután fogom kárpótolni magam – s nevet erőszakosan  

Facsimile Image Placeholder
 
 4679 
  global
 
  a ritka fogaival.  
  A
Szerkesztői feloldás
férfi
egész lángvörös volt a vékony bőrével, a haja is ugy lobogott, szőke feldörzsölt haja s az asszony ült ridegen és fölényesen, szintén kigyult arccal, fekete arcában és
Szerkesztői feloldás
csak mondta
 
  – Tudod Józsi, – másnak beszélt, a Társaságra nézett, de az urának gesztált,
n
Jegyzet Gesztikulál.
őt tanította ki, félszeg, fölényes üléssel, – az apám
Szerkesztői feloldás
nem volt
szegényebb,
Szerkesztői feloldás
mint
a mama,
Törölt
« 600 hold e »
az
Szerkesztői feloldás
csak olyan
rámondott volt…  

Facsimile Image Placeholder
 
 4680 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
hogy
ismerkedtek
Szerkesztői feloldás
meg
?
n
Jegyzet Móricz Zsigmond egy korrektúra jellel utal az egyazon történeten belüli összefüggésre, mely a 4685.oldalon olvasható.
 
  - a
Szerkesztői feloldás
férfinak
Szerkesztői feloldás
volt
egy menyasszonya, a tanító mesteremnek a lánya, az tanítónő volt és mikor hazajöttem, ahol 10 évig voltam, láttam az életet,
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen a nyomor, és meggondoltam,
Szerkesztői feloldás
hogy
istenem én ismeretlen vagyok
Szerkesztői feloldás
és üzletet akarok nyitni,
Szerkesztői feloldás
hogy
lehet ilyen igényekkel fellépni?  
  – És az igényekhez
Szerkesztői feloldás
nem volt meg
a kellő hozomány! –
Szerkesztői feloldás
mondja
megvetően gőgös ajakbigyesztéssel az asszony.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4681 
  global
 
  – és hazamentem ott egy szónoklatot tartottam – Horváth Józsi akart képviselő lenni és kalapból olvasta a beszédet és ez természetesen engem bántott és én ott tartottam egy kis 10-15 perces beszédet, akkor
Szerkesztői feloldás
még
tudtam beszélni, ma már az élet megtört, – és a feleségem azt hallotta s ez neki
Szerkesztői feloldás
megtetszett
, most folytasd mama  

Facsimile Image Placeholder
 
 4682 
  global
 
  – no de egyszerre
Szerkesztői feloldás
csak
egyikünk beszéljen mama.  
  – megengednéd kérlek szépen mama,
Szerkesztői feloldás
hogy
azt eltegyem innen.  
  – kérlek  
  s
Szerkesztői feloldás
mint
egy kereskedő segéd viszi az asztalról a lomokat.  
 
  – Ugy történt,
Szerkesztői feloldás
hogy
nekem volt egy nagynéném, akinek az isten egy gyermeket adott és az én anyámnak 12-őt. És mikora nagynéném lánya ment a galambducba galambot  

Facsimile Image Placeholder
 
 4683 
  global
 
  kiszedni, leesett és a lábát kitörte,
Szerkesztői feloldás
ugyhogy mindig
mankón járt és kérte az én anyámat
Szerkesztői feloldás
hogy
legalább egy gyereket adjon neki, de az én anyám
Szerkesztői feloldás
olyan
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
mint
a kotlós,
Szerkesztői feloldás
mindig
maga alatt akarta gyűjteni az összes csirkéjét és
Szerkesztői feloldás
nem
adott. Hát azt írta a nagynéném,
Szerkesztői feloldás
hogy
„gyere
Szerkesztői feloldás
mert
halálomon vagyok.” És én mentem természetesen rögtön és ott találtam egy nagy székben ülve s
Szerkesztői feloldás
mondtam
neki,
Szerkesztői feloldás
hogy
kedves nagynéném isten őrizzen,
Szerkesztői feloldás
hogy
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4684 
  global
 
  nagynénémet
Szerkesztői feloldás
olyan
sorra jutva találjam, de
Szerkesztői feloldás
csak
gratulálhatok amilyen színben
Szerkesztői feloldás
van
kedves nagynéném. Fiam, azt
Szerkesztői feloldás
mondja
és nevetett rajtam, tudtam
Szerkesztői feloldás
hogyha
azt
Szerkesztői feloldás
nem
írom,
Szerkesztői feloldás
hogy
halálomon vagyok, anyád el
Szerkesztői feloldás
nem
ereszt. Hát
Szerkesztői feloldás
van
itt egy fiatal
Szerkesztői feloldás
ember
, és azért hívattalak,
Szerkesztői feloldás
hogy
én ahhoz férjhez adlak. Megjegyzem, nekem
Szerkesztői feloldás
volt
egy vőlegényem, pap
Szerkesztői feloldás
volt
és 8 évig vártam rá, de hát míg eklézsia nincs,
Szerkesztői feloldás
nem
lehet házasodni, hát meddig akarsz várni, ez itt van. Na. – s átadja  

Facsimile Image Placeholder
 
 4685 
  global
 
  a szót körnevetés alatt, –  
  – De
Szerkesztői feloldás
nem
ugy
Szerkesztői feloldás
volt
az, –
Szerkesztői feloldás
mondja
az asztalos és nevetve legyint.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond egy korrektúra jellel utal az egyazon történeten belüli összefüggésre, mely a 4680.oldalon olvasható.
 
 
  Szegény, a saját hódításának tekintette a dolgot.  
  – Igy
Szerkesztői feloldás
volt
, azt én most hallom először,
Szerkesztői feloldás
hogy
a nagynéni
Szerkesztői feloldás
hogy
avatkozott bele.  
  – Szóval szerelmi házasság
Szerkesztői feloldás
volt
.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
, én ugy vélem az
Szerkesztői feloldás
nem
is fejlődhetik ki
Szerkesztői feloldás
olyan
kevés ismeretségre 3szor láttam, negyedszer már az esküvőnkön találkoztam vele.  
  – Én márciusban nyitottam  

Facsimile Image Placeholder
 
 4686 
  global
 
  üzletet kedves mester és őszre már
Szerkesztői feloldás
megházasodtam
, kivettem egy pincét és ott kezdtem dolgozni, kérem! kezdtem dolgozni!  
 
  – Én meg
Szerkesztői feloldás
nem
eszem a pékkenyeret. isten őrizz,
Szerkesztői feloldás
hogy
odáig jussak,
Szerkesztői feloldás
hogy
községi kenyeret rágjak. Én otthon sütök, de ha lesz szerencsém, megmutatom,
Szerkesztői feloldás
hogy
milyen a mi kenyerünk, ilyen magas, és
Szerkesztői feloldás
minden
héten egy kalácsot a kávéhoz.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4687 
  global
 
  Mocsai ferencjózsef kabátban csak nagy sleppel,
n
Jegyzet A kabát hátsó, két hosszú szárnya (német).
barna nagy kabát csámpás fekete kalap.  
  az asszony fekete csipke bluz, fehér betéttel mellen alatta a fekete szoknya. Gyászkalap könnyű őszi felsőkabát lélekmelegítővel  
  – ezzel tartozom a gyermekeimnek,
Szerkesztői feloldás
hogy
vigyázzak az egészségemre.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4688 
  global
 
  Betegség    
  Lefeküdt a heverőre s betakarózott a piros
gu
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
bával, elnyujtozva és mereven feküdt,a lábai takaratlan voltak és fázás borzongotta. Arra gondolt,
Szerkesztői feloldás
hogy
rossz volna a lövészárokban.  
  Vendége jön.  
  Mikor felkelt a füléhez nyult és vakargatta.  
  Rájött
Szerkesztői feloldás
hogy
forró a fületöve és apró daganások
Szerkesztői feloldás
vannak
rajta,
Szerkesztői feloldás
mintha
poloska csípte volna meg. Nagyon elcsodálkozott és nem értette a dolgot,
Szerkesztői feloldás
mert
a heverőben még sohasem
Szerkesztői feloldás
volt
poloska; a jobb fül mögött, alatta s elől az arcon több ilyen égő pontot talált, aztán később a homloka alatt s haja között kezdett égni.  
  Egy félóra mulva apróra végigtapogatta a fejét és  

Facsimile Image Placeholder
 
 4689 
  global
 
  hátul, a kisagyon két akkora duzzadáson ijedt meg az ujja, mintegy-egy dió, a haj alatt.  
   
  Megrémült,
Szerkesztői feloldás
mindjárt
a nemi bajára gondolt, a heréi tegnap óta fájtak s megrémült
Szerkesztői feloldás
hogy
kiujul a régi baja.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
fogok az asszonyhoz nyulni, – volt az első gondolata, de
Szerkesztői feloldás
hogy
mondja meg neki; az asszonyka már a mult éjjel is követelőzött.  
  Maga körül érezte hirtelen a nagy várost, amely teleszórta őt az ocsmány baj tapadó csíráival  

Facsimile Image Placeholder
 
 4690 
  global
 
  s amely
Szerkesztői feloldás
olyan
könnyen ígéri,
Szerkesztői feloldás
olyan
olcsón hirdeti a gyógyulást,
Szerkesztői feloldás
hogy
az
Szerkesztői feloldás
ember
azt hiszi,
Szerkesztői feloldás
hogy
ha egyik kutból mérget iszik, a másikból egészséget kap s e miatt
Törölt
« él »
könnyelműen elrontja magát és lusta rá,
Szerkesztői feloldás
hogy
egy alapos és becsületes kurát végezzen. Ki tudja
Szerkesztői feloldás
nem
megy-é egy rothadásba már befelé!  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4691 
  global
 
  A háboru s az Irodalom    
  Az Irodalom célja,
Szerkesztői feloldás
hogy megerősítse
az emberekben az életérzést, ezért a Háboruban nincs igazi szerepe.  
  Sőt a Háboru témát sem ad,
Szerkesztői feloldás
mert ahogy
a betegséget igyekszik elfelejteni az
Szerkesztői feloldás
ember,
ugy örül ha tul
Szerkesztői feloldás
van
ezen
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
a bajon és csupa olyat akar hallani ami feledteti vele a kiállott rémületet, bajt fájdalmat.  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4692 
  global
 
  A Háboru    
  A Háboru nem betegség, az egy fokozott életégés.  
  Ugyis meg kell halnia az embereknek, most vígan és boldogan halnak meg  
  A Háboruban
Szerkesztői feloldás
nem
is a halál a rossz,
Szerkesztői feloldás
hanem
az éhség, a hideg, a fáradtság, a tetű.  
  Viszont hiányzik az összes lelki nyomoruság, a socialis egyenlőtlenség a kenyérgond, a családi baj, hivatali baj,  
  S a helyett
Szerkesztői feloldás
van
Barát!  

Facsimile Image Placeholder
 
 4693 
  global
 
  Kávéház helyett
Szerkesztői feloldás
van
világlátás  
  Család helyett állandó Bajtársi élet  
 
 • Szerkesztői feloldás
  Van
  : kaland
 • hencegés
 • hatalmaskodás
 • összes erőinek érzése és megmutatása
 • szórakozás
 • gondtalanság
 • felelősségnélküliség
 • csalás, lopás, sikkasztás,
 • ölés
 • árulók akasztása
 • alantasok
  Szerkesztői feloldás
  megbüntetése
 • Szerkesztői feloldás
  alantasok
  gondozása
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4694 
  global
 
  A Háboru hónapjai alatt egy egész emberéletet él le a katona s épenugy az ellenállhatatlan Végzet markában érzi magát
Szerkesztői feloldás
mint
ha
Szerkesztői feloldás
például
az adósság sulya nyomja le.  
  Látni öreg
Szerkesztői feloldás
embereket
, akik reszkető inakkal jönnek vissza, – de visszanyerik az erejüket  
  s még ez a jó is meg van a Háboruban,
Szerkesztői feloldás
hogy
ha keresztül megy rajta akkor a Béke nyugodt és lassan emésztő, tehát
Szerkesztői feloldás
nem
félelmes élete elé néznek.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4695 
  global
 
  Mert az élet is éppen
Szerkesztői feloldás
olyan
rossz,
Szerkesztői feloldás
mint
a Háboru  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 4696 
  global
 
 
n
Jegyzet A következő két számozott (4697., 4698.) oldal üres.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4699 
  global
 
 
Szerkesztői feloldás
december
20.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4700 
  global
 
 
Zemplén
Zemplén_vármegye
zárkózott  
 
Sáros
Sáros_vármegye
egy
Szerkesztői feloldás
olyan
megye, ahová
Szerkesztői feloldás
nem
lehet bejutni.  
  – Én
Szerkesztői feloldás
például nem
mernék
Zemplénbe
Zemplén_vármegye
egy megyebálra elmenni.  
  – Mért?  
  – Mert azokat, akik nincsenek
Szerkesztői feloldás
olyan
jóba állandóan az alispánnéval, azt kinézik, de ugy
Szerkesztői feloldás
hogy
egyszerűen kirepül.  
  – Kérlek az ugy
Szerkesztői feloldás
van
Sárosba
Sáros_vármegye
is.  
 
Szerkesztői feloldás
Dehogy
én
Sárosba
Sáros_vármegye
Szerkesztői feloldás
olyan
jól éreztem magamat  
  – Kinél volt
Sárosba
Sáros_vármegye
?  
 
Eperjesen
Eperjes
a rokonaimnál. Balpataki
Szerkesztői feloldás
királyi
közjegyző és többszörös háztulajdonos és
Balpatak
Balpataka
vár ura, hajdan, de már tönkrementek a  

Facsimile Image Placeholder
 
 4701 
  global
 
  Balpatakiak
Sárosban
Sáros_vármegye
Szerkesztői feloldás
mind.
 
  – Hány kocka kell a teádba Sári?  
  – Hármat könyörgök, –
Szerkesztői feloldás
mondja
a fiatal lány és sejtelme sincs róla,
Szerkesztői feloldás
hogy
a vidék  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4702 
  global
 
  Szerencsétlen flótások    
  – De hallja mi sül ki,
Szerkesztői feloldás
hogy
az a Heinrich, aki állítólag az én ideálom volt, annak az apja meg a mama ideálja volt.  
  – Oh persze!  
  – De
Szerkesztői feloldás
nem
az,
Szerkesztői feloldás
hanem
milyen
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szerencsétlen flótások ezek most már
Szerkesztői feloldás
csak
az
Szerkesztői feloldás
van
hátra
Szerkesztői feloldás
hogy
a fiát a mi lányunk kosarazza ki.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4703 
  global
 
  – Most vegyétek közre
Szerkesztői feloldás
 
  – Jézusom, ha engem is közre vesznek, akkor
Szerkesztői feloldás
még
én is eszem.  
 
 
Szerkesztői feloldás
, a cigányok eredete
Szerkesztői feloldás
hogy
vót.  
  – Gyertek kedves
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, gyertek üljetek a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
körül, de se ne nevessetek, se ne sírjatok  
   

Facsimile Image Placeholder
 
 4704 
  global
 
  A nagy ebédlő csillárnak csak a középső egy alsó lángja
Szerkesztői feloldás
volt
meggyujtva, az egyik gyerek az uj számológéppel játszott, a másik nyüglődött,
Szerkesztői feloldás
hogy
 
  – ne számolódj tíz-tíz, no!  
  A
Szerkesztői feloldás
háziasszony
a vajvásárról beszél, de a hallgatás uralkodik, nehéz a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.  
  – Óh
Szinnán
Szinna
Szerkesztői feloldás
nem
érintkezhetek senkivel. Oh azelőtt
Szerkesztői feloldás
voltak
régen Kossuthék, Horváthék,
Szerkesztői feloldás
volt
egy jegyző, de az
Szerkesztői feloldás
olyan
jegyző
Szerkesztői feloldás
volt
,
Szerkesztői feloldás
hogy olyan
egy se, négyes fogaton járt.  
  – Fischerék ott
Szerkesztői feloldás
vannak
, ezek a
Szerkesztői feloldás
főszolgabíróék
,–  

Facsimile Image Placeholder
 
 4705 
  global
 
  – Hát most annyira tönkrejutottak ezek…  
  – De egy másik lánya
Szerkesztői feloldás
volt
, Irén  
  – Igen egy szolgabírónál
Szerkesztői feloldás
van
.  
  – De rosszul él, hallottam.  
 
Szerkesztői feloldás
Nem
inkább ugy raplizik.
n
Jegyzet Túlzó érzelmi kitörés (tájnyelv).
 
  – És Annuskának ki a legjobb barátnője  
  – Nekem,
Szerkesztői feloldás
van
egy
Szinnán
Szinna
is,
Eperjesen
Eperjes
is,
Szinnán
Szinna
a jegyzőné lánya,
Szerkesztői feloldás
a Balpataki Rózsi,
Iglón
Igló
a Korompainé együtt jártunk a polgáriba.  
  – én is
Szerkesztői feloldás
mindig
összekompromittálom ezt a két nevet Dusits és Dukits.  

Facsimile Image Placeholder
 
 4706 
  global
 
  – Ismered Zemplényiéket?  
  – Igen  
  – Az Balpatakinénak udvarolt, van is ott két gyönyörű festménye, egy orgonacsokor,
Szerkesztői feloldás
meg
egy még, de gyönyörű. Mert
Szerkesztői feloldás
minden
képét odaküldte az Anna nénihez
Szerkesztői feloldás
megmutatni
,
Szerkesztői feloldás
mert
gondolta
Szerkesztői feloldás
hogy
ha ugyis elveszi,
Szerkesztői feloldás
meglesz
. De
Szerkesztői feloldás
hogy
eljegyezte magát, hát visszaküldte a festményeit és kérte
Szerkesztői feloldás
hogy
legalább egy párat tartson
Szerkesztői feloldás
meg
. Hát neki persze volt esze,
Szerkesztői feloldás
hogy
két gyönyörűt választott ki, – xx  

Facsimile Image Placeholder
 
 4707 
  global
 
  – De azér
Szerkesztői feloldás
még mindig
jobb a tavalyi fekete selyem ruhám.  
  – De azér most ez is jó. Egészen gyönyörű.  
  – Azt tavaly csináltattad?  
  – Igen, de
Szerkesztői feloldás
nem volt
rajtam tízszer. Megmutatom szívesen.  
  – Gyújtsd fel a másik lámpát Virág  
  A kicsi odaviszi a székét s felgyulik a csillár felső négy lángjából egy.  
  A többi már kiégett.  
  – Nézd egész jó rá.  
  Anna felveszi  
  – De igazán egész
Szerkesztői feloldás
asszony
 
  – Hát mi különbség
Szerkesztői feloldás
van
a lány és
Szerkesztői feloldás
asszony
közt  

Facsimile Image Placeholder
 
 4708 
  global
 
 
Pesti
Budapest
estélyek illata árad a ruhából, hangversenyterem, premier, hallok előkelő suhogása  
 
  –Van egy ismerősöm,
Szerkesztői feloldás
J
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
né és az
Szerkesztői feloldás
mindenhez
konyít, fest, gordonkázik, az lefestett engem és ha kérdik tőlem ki ez, szégyellem
Szerkesztői feloldás
mondani hogy
én, azt
Szerkesztői feloldás
mondom hogy
édesanyám, fiatal korában – szól Sárika s egyszerre a vidék levegője árad körül, a falusi élet, a vidám délutánok, tejszínes kávéval.  

Facsimile Image Placeholder
 
 
 
 4709 
  global
 
  Marton fiuk    
 
Szerkesztői feloldás
december
21
 
  – Ezt a ruhát, amit rajtam látsz, ezt már
Pesten
Budapest
vettem.  
  Aztán egész elfeledkezik a dadogásról és egészen rendesen beszél, folyékonyan.  
 
  – Az orvosok tanítják ki a betegeket a tünetekre,
Szerkesztői feloldás
hogy
ha itt nyomják
Szerkesztői feloldás
meg
akkor sziszegjen, de ha egy ujjnyival idébb, akkor nem,
Szerkesztői feloldás
mert
ott nem fáj az ischias.
n
Jegyzet Nervus ischiadicus, ülőideg.
 

Facsimile Image Placeholder
 
 4710 
  global
 
 
 [?]
[unclear1] Ok: olvashatatlan.
– Én már egészen jól belelátok a dolgukba.
Szerkesztői feloldás
Hogy
ragaszkodnak a Pajor-helyhez. Dindi
Szerkesztői feloldás
mondja, hogy
már Pajor szeretné ha elmennék  
  – A helyet
Szerkesztői feloldás
ne
engedd! Ne engedd!  
  – Eddig ő
Szerkesztői feloldás
mondta mindig, hogy
hat hét, két hónap és tegnap jön,
Szerkesztői feloldás
hogy
hol az a bizonyítvány? Odaadom, s azt kérdi, meddig tart a gyógyulás?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
azt hiszem,
Szerkesztői feloldás
igazgató
ur jobban tudja  
  – No, no, mégis,
Szerkesztői feloldás
mennyi
volna? Négy hét? – Bizonyára,
Szerkesztői feloldás
igazgató
ur jól ért hozzá, jobban
Szerkesz