Aranysárkány fejléc kép
 
SzF 1. évf. 703. - 1861. szept. 5.  
  A Kisfaludy-társaság igazgatója tudatni kívánja a t. c. közönséggel, hogy a társaság pártolói számára az első könyvszállítmány a múlt hó folytán szétküldetett. Azon vidéki t. gyüjtőkhöz, kik több pártoló nevét küldötték be, csupán oly aláírók részére utasíttattak példányok, kik velök egy helységben laknak, a távolabb lakó t. pártfogók részére pedig saját címökalatt, illető postájokon - mely az aláírási íven föl van jegyezve - ment a küldemény. Az igazgató tartozott e kímélettel, hogy a t. gyüjtőket ne terhelje a példányok messze küldözésével, e részben tehát minden reclamatio fölösleges, ha csak oly eset nem fordulna elő, hogy valamely t. pártoló más uton sem kapta volna meg illetményét. (Legyenek szívesek átvenni a lapok e rövid értesítést.)