Aranysárkány fejléc kép
 
SzF I. évf. 638. - l86r. aug. 8.  
  A Kisfaludy-társaság igazgatója több felőli megszólítás folytán emlékezetbe hozza, hogy a társaság kiadványaiból azon 60 ívnyi évi könyvosztalék, melynek szétküldözése folyamatban van, mint egészen különálló vállalat, a társaság évenkinti pártolóira szorítkozik; a társaság t. alapítói hazafiúi áldozatából bejött s bejövendő tőkék s kamatok pedig a társaság tőkéje megalapítására, illetőleg (a kamatok) folyó kiadásai fedezésére szánvák, s így ama külön vállalattal semmi összeköttetésben nincsenek. Alapítói számára a társaság, nem jutalmul, hanem köszönetteljes elismerésül, időről időre (a mint egy-egy kötetre elegendő tárgya összegyűl) kiadandó Évlapjai egy-egy példányával fog kedveskedni. (Kéretnek a lapok e rövid felvilágosítás átvételére.)  
 
n
Jegyzet - Ezt a korábbi szokást nemsokára megváltoztatták és az alapítók számára is küldtek minden kiadványból. Lásd itt a 33. közlemény t.