Aranysárkány fejléc kép
 
SzF II. évf. 207. - 1862. jan. 30.  
  Szitányi Ullmann Izidor, Adolf és Vilmos urak külön-külön a Kisfaludy-társaság alapítói lettek, egyszersmind 4-4 forinttal pártolói is, hogy így a pártolóknak járó évi könyvilletékben részesüljenek. Ugyanis az alapítvány, mint hazafiui áldozat, a társaság tőkéjét teszi, s annak kamatai a társaság szükségeit födözik, jutalmak kitűzésére s egyéb ily célokra fordittatnak; e szerint nem tekinthetők úgy, mint pártolói befizetés, mely után a 60 ívnyi könyvílleték jár.  
 
n
Jegyzet Bizonyára voltak reklamálások több alapító-tag részéről a kiadványok teljes sorozatának elmaradása miatt; nekik szánta
A.
Arany János
ezt a világos magyarázatot.